Riksavisen med Rettferdighets-Podcast

1ste episode kommer snart. Rettsikkerhets Podcasten.. møte med mennesker som har kunnskap om og noe å si om mangel på rettsikkerhet, om løgn og bedrag i forvaltning, utstrakt korrupsjon hos politi og domstol i Norge.. Nå må dette ta slutt, nå må vi begynne å få straffet noen av dem.

Det er en grunn til at de som hersker skaper urett i vårt land.. skal vi se, – nærmere bestemt at norske folk skal bli nødt til å henvende seg til utenlandske jurisdisjoner for å få rettferdighet, det kalles for «tikkun olam» på kabbalistisk, planlagt kreativ destruksjon av vårt eget system, for det nye som de har planlagt skal avløse det. Hvorfor utelater norske sosialister det tredje vers av Internasjonalen?

«I mot oss statens lover bøyes,
av skatter blir vi tynget ned.
Og fri for plikt den rike føyes,
men ringhets rett ei kjenner sted.
Lenge nok har vi ligget i støvet;
vi stiller likhets krav mot rov.
Mot alle retten skal bli øvet,
slik vil vi ha vårt samfunns lov

Retten er mest og best for dem med venner i systemet. Dessverre. Eller som jobber i systemet. Norsk media via pressestøtten er i kohort med urettskaperne, kjøpt og betalt av makten, vi ser ingen kritisk tilnærming fra media lenger. Så vi borgerne må gjøre det selv. Hundrevis av medborgere som har opplevd uretten fra de som tar side med og tilhører de Onde blant oss, skal bli hørt.

Løgnens Barn, av psykiater M. Scott Peck. En sykdom egentlig.

Vå må avsløre alle løgnene de urettvise omgir seg med daglig, om sin egen fortreffelighet og medborgere uskyldig som blir ofret av de urettvise daglig, for deres iboende latente patologiske ondskap.

Det er et løfte.

«I dette absorberende og like inspirerende ledsagervolumet til hans klassiske trilogi – The Road Less Traveled, Further Along the Road Less Traveled og The Road Less Traveled and Beyond – sonderer Dr. M. Scott Peck briljant inn i essensen av menneskelig ondskap.

Folk som er onde angriper andre i stedet for å møte sine egne feil. Peck demonstrerer ødeleggelsen disse menneskene som lever i og av løgner – Løgnens Barn –  jobber i livene til de rundt dem. Han presenterer, fra levende hendelser i sin psykiatriske praksis, eksempler på ondskap i hverdagen.»

Det er ondskapen til disse ‘Løgnens Barn’ (løgnaktighet er satanisme, som definert i John. 8:44) vi skal ta for oss i podcasten.

Og i Norge har vi kultur for å lage våre egne lover, straffe våre egne, vi har faktisk rettspraksis for å gi dødsstraff for landsforrædere, hvis de gjør urett på vegne av utenlandske oppdragsgivere, vårt rettsystem skal nedbygges til fordel for ett i Tel Aviv eller Jerusalem. Det er en rettslig kutyme som står seg den dag idag.

Vi trenger ikke springe til FN eller EU, i Norge skal kriminelles straff utmåles av sine likemenn, altså av norske menn og kvinner…

.

Askenazi Klaus Schwab (edomitt, som Gud hater, Malachi 1:3, Romans 9:13, Obadiah 1:18) er dagens norske konges og regjerings Hersker og Konge, gjort seg selv til Gud – de gjør seg selv til herre over liv og død for all verdens mennesker, jfr. Obadiah 1:3; det er deres natur, samme arrogansen og hovmodet når de fikk Jesus korsfestet.. og forfulgte og myrdet apostlene og kristne, det er den som feller dem, hver gang.. da avslører de seg selv.

Så når Støre og Erna og alle andre politikere («folke»-valgte) oppfører seg som idioter, så forstår dere nå hvorfor de gjør det. De har fått det mandat fra losjen, at slik skal det være. Vi kristne VET, at vi som ønsker rettvishet og sannhet skal vinne til slutt. Der er ingen tvil om det. Spørsmålet er NÅR.. Bibelen sier det som de Onde har planlagt for det onde, det tar han og bruker til det gode.

Masse mennesker ønsker jødiske fariseere som Verdensherskere, andre av oss ønsker Jesus Kristus skal være det. Disse moderne sataniske talmudiske fariseerne (Rev. 2.9 & 3.9) har tatt Jesus Kristus sin plass i Jerusalem (Isaiah 9:6) de har planlagt lenge for dette når frimurerne av B’nai Brith losjen («Elders of Zion») at vi skal miste troen på våre nasjonale myndigheter, og de idiotene som blir innvalgt på Stortinget, og de andre idioter som blir å forme Regjeringen, etter hvert har det norske «Stay Behind» som har tjent dem siden andre verdenskrig, planlagt at folk skal være så oppgitt over dem og nasjonale myndigheter generalt, druknet av satanisk urett, løgn og bedrag fra de styrende, at folk skal frivillig ønske å bli styrt av talmudiske jøder i Tel Aviv og Jerusalem i antikrists temporære Sionistiske Verdensrike, som skal forme og være verdens nye hovedstad – Israel – Satan krones der, istedenfor «Grunnsteinen» (Jesus) som ‘Byggerne’ (‘Frimurerne av B’nai Brith’) da, og NÅ har forkastet, jfr. Mark 12:10.

«Like Judas Iscariot they have sold their soul to the Devil and his United Nations, the WEF, IMF, WB, WHO, and other criminal organizations. Having bankrupted the exchequer and spread incurable diseases worldwide the blood of billions is on their hands.»

«The recognition of our despot may also come before the destruction of the US constitution; the moment for this recognition will come when the peoples, utterly wearied by the irregularities and incompetence—a matter which we shall arrange for—of their rulers, will clamour: «Away with them and give us one king over all the earth who will unite us and annihilate the causes of disorders—frontiers, nationalities, religions, State debts—who will give us peace and quiet which we cannot find under our rulers and representatives» (Matthew 4:8-9; Revelation 13:1-8).

«But you yourselves perfectly well know that to produce the possibility of the expression of such wishes by all the nations it is indispensable to trouble in all countries the people’s relations with their governments so as to utterly exhaust humanity with dissension, hatred, struggle, envy and even by the use of torture, by starvation, by the inoculation of diseases «that will consume away while they stand upon their feet, and their eyes shall consume away in their holes, and their tongue shall consume away in their mouth» (Amos 3:8:11; Zechariah 14:12; Revelation 3:8) . . . by want, so that the «Goyim» see no other issue than to take refuge in our complete sovereignty in money and in all else» (Protocol 10:18-19).

http://www.biblebelievers.org.au/przion4.htm#protocol%20No.%2010

 

Dette er manipulativ okkultisme brukt i politisk sammenheng, selv urettens utbredelse er brukt som okkult manipulasjon av folkeopinionen :

«øyeblikket for denne anerkjennelsen vil komme når folkene, fullstendig trette av uregelmessighetene og inkompetansen – en sak som vi skal ordne – til deres herskere, vil rope: «Bort med dem og gi oss én konge over hele jorden som vil forene seg, oss og utslette årsakene til forstyrrelser – grenser, nasjonaliteter, religioner, statsgjeld – som vil gi oss fred og ro som vi ikke kan finne under våre herskere og representanter» (Matthew 4:8-9; Revelation 13:1-8). >>> http://www.biblebelievers.org.au/przion4.htm#protocol%20No.%2010

«Det den urettferdige [den Onde] er redd for [å bli avslørt og straffet], kommer over ham,
men de rettferdige får det de håper på.»
– Salomos ordspråk 10:24

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring