Helseskadelig teknologi og til å drepe i det skjulte er iferd med å bli avslørt.

Russisk lov mot mikrobølgevåpen mot sivile, har Norge noen sånn?

Helseskadelig teknologi og til å drepe i det skjulte er iferd med å bli avslørt.

Riksavisen har snakket med to nordmenn, dissidenter med en stor litterær produksjon i å avsløre klandestin virksomhet i Norge fra andre verdenskrig til idag, som mener seg utsatt for elektromagnetisk stråling, laser eller microbølgevåpen fra klandestine etteretningorganisasjoner i Norge, eller med deres tillatelse. Vi satte oss derfor fore å etterforske hva dette er, hvordan det virker, hva er symptomene, osv. En film vil bli publisert her om dette med det første.

dew_big

«Psykotroniske våpen er elektromagnetiske våpen med meget lave EM-frekvenser (under 1000 hertz) som kan passivisere soldater gjennom å påvirke menneskers nervesystem. »
http://www.sbsf.no/aktuelt.htm

Bildetekst: ADS — The new class of nonlethal weaponry uses 95 GHz-millimeter-wave directed energy. (Photo by Randy Montoya)

Lavfrekvente elektromagnetiske felt av Dr.Philos Arnt Inge Vistnes ved Fysisk institutt, UiO, om VLF og annet:
http://www.fys.uio.no/~arntvi/komp06c.pdf

For de som ikke lider av «Active Denial Disorder», men vil ønske å oppdatere seg kunnskapsmessig, anbefales Vilhelm Schjelderups bok «Elektromagnetismen og livet – en konfrontasjon mellom to supermakter«. Kolofon Forlag 2006. Anbefales. Om «Moskva-signalet», se spesielt s. 20 og fremover.

At bruken av militære «non-leathal» nevrologiske våpen mot sivile for sosial kontroll; sosial straff, mental modifisering, oppførsels korreksjon, kontroll og straff av dissentere, osv, er ondskap satt i system, er uimotsigelig. At slike våpen finnes, og brukes av de klandestine nettverk til slikt er nå bevist. Selv FN har vært opptatt av dette:

http://mindjustice.org/

Se arbeidsdokumentet til EU’s behandling her:
An appraisal of the technology of political control.
http://www.raven1.net/stoaatpc.htm
European Parliament Resolutions as Passed:
http://www.raven1.net/europar.htm

Elektronisk krigføring mot dissentere er enten ultrasonisk eller elektromagnetisk av natur. Wilhelm Reich var med å utvikle dette, men når han fikk vite at det skulle brukes mot sivile mennesker, så trakk han seg fra prosjektet. Ikke lang tid etter døde han, – beleilig, av hjerteatakk. Samme saker som de våpen vi snakker om med letthet kan forårsake, – uten spor.

Resolusjonen nedenfor ble gjort til lov av Putin i 2001, for Russland. I Norge har vi ingen slik lov. Her er det fritt frem for klandestine nettverk å ødelegge helsen til de som ikke går i flokk. Dette våpenet er en av de siste og mest effektive løsninger de tyr til når ingen andre løsninger til å tie dissentere har lykkes. Se artikkelen om Tankepoliti og Sosial Kontroll.

Noen av symptomene på dette er rapportert som følger:

 • Hete/kuldetokter.
 • Søvproblemer.
 • Smerter; hodepine, magesmerter «som om innvollene rører på seg», øresmerter, smerter i øynene, tannverk, m.m.
 • Stivhet i hele kroppen når en står opp fra sengen.
 • Følelsesmessig ubalanse.
 • Problemer med hukommelsen.
 • Synsforstyrrelser (som om en ser tåke).
 • Indre øre problemer.

Og i verste fall vil de som er direkte angrepet utvikle kreft eller Alzheimer.

De har også våpen hvor de kan sende stemmer inni hodene til folk:

http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2007/01/10/AR2007011001399_pf.html

Det kan også forekomme ulovlig microchipping, implantat, som kan gjøre omtrent det samme.

Nordisk Tillitsmann har sendt brev til Justisminister Storberget om hvorfor vi ikke har slik lov i virksomhet i Norge, som Russland har det, om det er fordi det er og skal være fritt frem for klandestine nettverk å benytte seg av det, for å bidra til den koselige enighet om hvor godt alt er i dette landet, eller om det er en ren forglemmelse fra myndighetenes side. Hvorfor har ikke Norge innført dette EU-direktiv, siden de er så flink med alle andre direktiv derfra?

Teknologien for dette var prøvekjørt på 50-60 tallet. Hvor er de ikke idag med teknologien? Tror noen verden går «bakover» på det våpentekniske område? På mange områder kanskje, men ikke her.

Definisjon av psykotronisk:

Psyko-: – som har med psyken å gjøre

-tron: gresk suffiks, betyr «å frembringe».

Psykotronisk: noe som frembringer en sinnstilstand.

electro_big

La oss begynne å zoome inn litt:

For lesere med genuin interesse for kunnskap, og ikke bare å dele ut merkelapper på de som vet mer enn de som gjerne tror de vet mye, kan jeg anbefale denne rapport fra Sonoma State University med tittel «US Electromagnetic Weapons and Human Rights» (2006):
http://www.projectcensored.org…romegnaticWeapons.pdf

Utdrag :
«Both the Rockefeller Commission and the Church Committee revealed a long standing pattern of both developing new psychological, pharmaceutical and radiological technologies, to influence individuals and groups and long standing pattern of behavior whereby politically disruptive citizens were systematically targeted, harassed and destroyed.

In the 1980s nuclear radiation experiments on humans became public knowledge and Russian tests making use of the electromagnetic spectrum were exposed.91 Countries around the world passed laws and signed treaties in response to the danger of weapons that could adversely effect human behavior or manipulate human cognition. The Russians banned all EMF weapons in 2001.
These treaties have roots in the human radiation experiments of the 1950s, 1960s and 1970s. In effect, these treaties declared a basic tenant of human rights and cognitive liberties.92 «

91 The United Nations and Disarmament: 1945-1985 by the UN Department for Disarmament Affairs. (1985) New York, UN Publication Sales
92 For a comprehensive listing of treaties and international conferences surrounding these concerns, see the Sunshine Project at http://www.sunshine-project.org/, See Also: Human Rights: Beyond the Liberal Vision, Judith Blau and Alberto Moncada, Rowman and Littlefield Publishers, 2005.

Mr. Nick Begich, hvis far som var kongressmann tok opp disse menneskerettighetsbrudd i Kongressen (ble drept for det):
http://www.youtube.com/watch?v=ZX5zGlXcaUw
History Channel – Mind Control:
http://www.livevideo.com/video…nel-mind-control.aspx

Kay Grieggs, kona til Colonel George Griggs, a Marine Corps Chief of Staff, as well as head of NATO’s Psychological Operations. Personlige venner av CIA Director Colby:
http://www.livevideo.com/video…griggs-talks-5-5.aspx

Dr. Gerard J.Hyland, professor ved Universitetet i Warwick, Coventry, England, er en av de ledende eksperter på feltet og skrevet flere betraktninger for EU på temaet, blant annet:
13 G.J.Hyland.The physiological and environmental effects of non-ionizing electromagnetic radiation,
EU-Parliament, Bruxelles March 2001, See www.europarl.eu.int/stoa/publi/pdf/00-07-03_en.pdf (link død nå).

6. Påvirkning af menneskets sind. Av Dr. Gerard J.Hyland, professor ved Universitetet i Warwick, Coventry, England:
«Mere foruroligende er det, at de lave frekvenser, som er karakteristiske for GSM/TETRA pulsering liger tæt på de frekvenser, om hvilke man ved, at menneskets sindsstemning og adfærd kan komme under indflydelse på et antal måder (varierende fra depression/ docilitet til raseri) beroende på den art/frekvens modulation, som anvendes ( Hylands note 7) idet det faktisk er muligt at indføre lyde, og endda ord, i kraniet ved hjælp af egnede modulationer af mikrobølge-signalet (Hylands note8).»

Noter:
7. B.N. Rodionov. Energy-informational influence of low energy electromagnetic radiaton on biological objects. Vestnik novykh meditsinskikh tekhnology VI(3-4), 24-26, 40-42 (1999). For similar effects using pulsed electromagnetic radiation with carrier frequencies in the short wave band, see Puharich A. Proc.6th World Congress of the International Ozone Association, Washington DC,1983 – contains references to Classified earlier work (1977) and to the confirmation in 1982 by the US Navy that ELF signals are indeed psychoactive, in that they can cause mental depression at 6.66 Hz and can lead to manic and riotous behaviour at 11 Hz.
8. Defence Intelligence Agency. Biological effects of electromagnetic radiation (radiowaves and microwaves) Eurasian Communist Countries DST-1810S-074-76, March 1976.

http://www.gpc.edu/~shale/humanities/composition/assignments/experiment/paperclip.html

Spesielt linken der til en artikkel av Dr. Steven Hale. Associate Professor, Humanities Division. Georgia Perimeter College:
http://www.parascope.com/articles/0797/em.htm
«From 1965 through to 1970, Defense Advanced Projects Research Agency (DARPA), with up to 70-80% funding provided by the military, set in motion operation PANDORA to study the health and psychological effects of low intensity microwaves with regard to the so-called «Moscow signal. [] Despite the fact that many of the aforementioned projects revolved around the use of narcotics and hallucinogens, projects ARTICHOKE, PANDORA and CHATTER clearly demonstrate that «psychoelectronics» were a high priority. [] …. and control human minds en masse. Get the scoop on this ominous trend towards a «psycho-civilized society,» from early Japanese attempts to manufacture a «death ray» to current law enforcement expenditures on «less than lethal» EM arsenals.»

Forskningen omkring dette skrev seg fra Nazi-tiden, og ekspertene på dette tema ble eksportert til USA etter krigen i Operasjon Paperclip. De trengtes mer der enn i fengsel for sine krigsforbrytelser. Kjekke folk disinformatør personene på debattgruppene beskytter, men jeg tror ikke det er tilsiktet, bare av kunnskapsløshet.

Riksavisen har en artikkel om samarbeidet mellom disse krefter, og vårt eget Gaustad Sinnsykehus på 50-60 tallet, hvor syke folk ble utsatt for hemmelige forsøk; «Gaustad “Sykehus» – CIA og Traumebasert Befolkningskontroll»:
http://www.riksavisen.no/?p=425

Merkelig hvordan amerikanske kongressen og representanter deri, som Russland og EU, bruker sin tid på å forby våpen som «ikke finnes». Skulle jo tro at de har mange andre «virkelige» saker å ta opp (HR 2977 IH – Space Preservation Act of 2001), lagt fram av Dennis Kucinich – D/OH). Lovforslaget ble etter hvert «vasket» gjennom den videre behandling i Kongressen, med henvisning til «nasjonale sikkerhetsinteresser»:
http://thomas.loc.gov/cgi-bin/query/z?c107:H.R.2977.IH:
http://www.fas.org/sgp/congress/2001/hr2977.html

(ii) Inflicting death or injury on, or damaging or destroying, a person (or the biological life, bodily health, mental health, or physical and economic well-being of a person)–

(I) through the use of any of the means described in clause (i) or subparagraph (B);

(II) through the use of land-based, sea-based, or space-based systems using radiation, electromagnetic, psychotronic, sonic, laser, or other energies directed at individual persons or targeted populations for the purpose of information war, mood management, or mind control of such persons or populations; or

(III) by expelling chemical or biological agents in the vicinity of a person.

(B) Such terms include exotic weapons systems such as–

(i) electronic, psychotronic, or information weapons;

(ii) chemtrails;

(iii) high altitude ultra low frequency weapons systems;

(iv) plasma, electromagnetic, sonic, or ultrasonic weapons;

(v) laser weapons systems;

(vi) strategic, theater, tactical, or extraterrestrial weapons; and

(vii) chemical, biological, environmental, climate, or tectonic weapons.

Studer vedleggene fra EU i begynnelsen av denne artikkelen så finnes det noe derifra også i samme format, og med samme bekymringer. Om enn litt ullent. Det er nok så nær sannheten det er råd å komme, sett i lys av de «nasjonale sikkerhetsinteresser» slike våpen er omsluttet av. De er «hemmelig».

Vi har hatt en debatt om temaet på TV2 Veggavisen her:

http://forum.tv2.no/forum/messageview.cfm?catid=12&threadid=41686&forumid=1

Premisset for denne debatten er om våpen for å påvirke den menneskelige psyke, helse eller mentalitet finnes eller ikke. Noen sier de finnes ikke, andre (denne forfatter inkludert), sier de finnes. Og det er selvfølgelig dette de stakkarene lider av, som i debatter med så stor autoritet hevder sin kunnskapsløshet, sin «Active Denial Disorder», og er plaget av fremdeles idag. De har ikke sett om dette på TV/ARK, så det eksisterer ikke for dem. Det var det hjernevaskopplegget hele samarbeidsprosjektet gikk ut på, og som Norge var pilotland (guinea-pig) på i samarbeidsprosjektet med CIA.

*DEW–Directed Energy Weapons — 1: electronic devices
used to cause sleep deprivation and malaise 2: a hit man’s
dream 3: classified or unclassified electronic weapons developed
by the federal government, military, or private corporations to
kill slowly 4: electronic devices used to tetanize muscles, cause
strokes, heart attacks, or memory loss, instill fear, rage, or other
forms of control over any living being 5: electronic devices which
can manipulate hormones 6: patented or unpatented electronic
devices developed to control behavior in living beings 7: electronic
weapons developed specifically to covertly manipulate the masses
8: electronicweapons which, when used over the long term, cause
a wide variety of illnesses, including lupus, fibro-myalgia, multiple
sclerosis, chronic fatigue, lymphatic breakdown, depressed immune
system, low t-cell count, etc.

«Bullyene» står på med det eneste de kan; sjikane. Ingen kunnskap, ingen beviser for at slike våpen ikke finnes. Ingen ekspertise de kan henvise til eller sitere på at slikt ikke finnes. Stakkals små. Kan noen forklare meg HVORFOR det er så viktig for disse uvitende å motsi og benekte fakta, selvfølgelig bortsett fra sitt «Active Denial Syndrome», med autoritet benekte at noe mange vet finnes ? Må være fint å leve i en slik verden hvor en bare aktivt kan koble ut det som en tror ikke eksisterer. De er nesten religiøse i sine benektelser. Eiendomelig mekanisme dette. Verdt et studium.

Slike blinde som vi ser i denne debatten skråsikkert hevde sin tro, sin «Active Denial Disorder» er av samme slaget:
1. Som fikk Galileo satt i husarrest (rettsak) resten av livet for å hevde at jorden er rund, og han måtte «avsverge» sin viten (de som TRODDE noe annet, de vant. Psykopater MÅ vinne, koste hva det koste vil).
2. Fikk Sokrates henrettet for å ha forledet ungdommen og bedrevet blasfemi, – og måtte tømme giftbegeret.
3. Av den gemene hop som roper «korsfest, korsfest», og bevirker andre store menns avrettelse.
4. Som den geneme hop av det tyske folk som «heilet» Hitler til makten.
5. Som den tause redde hop av det Amerikanske folk, som bidrar til nazifisering av Amerika; Patriotic Act, Homeland Security Act og lignende som er blåkopier av tyske styringssystemer under andre verdenskrig (Reichdagsbrannen), under henvisning til «terrorister», og som ikke evner å se at «terroristene» er godt plantet på innsiden.

Avslutningsvis et råd til dem som har fulgt debatten, og som ikke gidder å involvere seg, på grunn av den «bullying» en blir utsatt for med å vite noe mer enn disse. Ikke bry dere om dem! Det er denne mekanisme som dere har sett her, som skaper «concent», skaper enighet, og det homogene samfunn. Det er slik den som vet noe mer, de gjerne vil få tilbake til den uvitende «masse», til den folden som de selv tilhører. Spesielt i Norge tillates ikke mye «annerledeshet». Alle skal og bør mene det samme. Det er indoktrineringsmekanisme satt i system gjennom «nabokjerringa», og delvis også samfunnets institusjoner. Det er den uvitende masse som skaper med bøllete opptreden «enighet» om sin uvitenhet. Det er den uvitende bøllens herredømme over ortodoksien. Over samfunnsdebatten. Bullyene klarer ikke overbevise noen som helst om at de har rett, idet de fleste ser at de bare tror de har rett. De klarer bare å bevirke at ingen gidder å debatterere noe som helst med dem etter hvert. Mekanismene bak dette er avslørt gjennom denne tråden hvor vi har tatt opp noe om overføringer, projisering og projeksjoner som følge av «denials», beste norske ord på det er vel fortrengning. Et kjent psykologisk fenomen; en projiserer på andre de negative karaktertrekk en har selv.

Noen sentrale dokumenter:

http://www.riksavisen.no/a/02697.pdf

http://www.riksavisen.no/a/ElectromegnaticWeapons.pdf

http://www.riksavisen.no/a/mind_control_awareness.pdf

———————

Federal Assembly –Parliament of the Russian Federation Govermental Duma

Committee on Safety

Resolution

From the 30th of November of the year 2000 No. 28/3

Regarding the draft of the Federal Law
«About the submission of addendum to Article 6 of the Federal Law «About weapons»

Having examined the draft of the Federal law «About the Submission of addendum to Article 6 of the Federal law «About Weapons», The Committee of the Governmental Duma for Safety has ruled:

 1. To recommend that the Governmental Duma adopt the draft of the Federal law «About the submission of addendum to Article 6 of the Federal Law «About weapons» in the first reading.
 2. To appoint a second speaker in accordance with the directiveon law-drafting from the deputy of the Governmental Duma [Iljukhin] Victor Ivanovich.
 3. To authorize the actual Resolution with the text of the [law-drafting] and all of its supporting documents in the Soviet Governmental Duma, for inclusion in the [law- drafts] of the day’s plenary meeting of the Governmental Duma for the 20th of December of the year 2000.

Committee Representative
A.I. Gurov

9[m] 1053 CN Sunday, 25 September 2000, 17:36 Page No. 1(1)

Resolution

The Law-draft proposes an addendum to Article 6 of the Federal law «About Weapons» status, in accordance with which, in the territory of the Russian Federation, is prohibited the circulation in a civilian capacity and military, weapons and other objects, the offensive [attack] operations of which are based on the use of electro-magnetic radiation, infra-sonic radiation and ultra-sonic radiation.The achievements of contemporary science and technically predetermined informational and psychological technologies allow for the creation of means and methods of secret, remote influencing on the psyches and physiology of a person or of a group of people.

There exists a wide spectre [range] of devices with capabilities of guaranteeing the alteration of the mental capacities of a person, to program his behavior, to breakdown adequate reactions and to artificially foster symptoms of dependency.

Audio-visual influencing is accomplished through auditory or optical channels, when very weak, low-threshholds of irritation, which are not consciously perceived, are instilled deeply into the subconsciousness and imperceptibly orients the thinking and behavior of a person in an predetermined fashion.

With the aid of ultra-sonics, [devices {not legible}] or mechanical influences of [expansive] frequencies greater than 100 Hz, not noticed by a person, exert influences on the mental structures and nervous system, resulting in pain in the head, dizziness, a deterioration of the vision and of breathing [functions], and convulsions which can lead to the loss of consciousness.

The use of infra-sonic (very low-frequency, lower than 16 Hz) of a low intensity (of about 120 decibels) causes nausea, ringing in the ears, a deterioration of the vision, and generalized suffering. The sonic [sounds{effects}] of medium intensity (up to 130 decibels) break down the organs of digestion and the brain, resulting in paralysis and sometimes blindness. The effects of infra-sonics of an intensity of 130 decibels and higher can cause in the subject the stoppage of the heart.

Under the influence of ultra-high frequency radiation, there appears a breakdown in the interpretation of reality, weariness, dizziness, head pains; and the heart, the brain and the central nervous system can also be damaged. In the capacity of an [transmitive{as opposed to receptive}] antenna, for the transmission of such waves can be used telephonic equipment [devices], heating and sewer pipes, televisions, and fire-prevention [pipe/water supply systems{not legible}].

In practically the entire world, work on «methods of hidden influencing on the psyches of humans» are considered a [high] priority and enter into the roll of the most important technologies of the XXI century. The [intelligence agencies] of government insert into their military doctrines articles about the priority of the application on the front lines -in regional conflicts -of non-lethal weapons which allow for the attainment of victory with the least amount of losses, not only among its own troops, but also among the troops of the opposition.

At the initiative of the USA, within the framework of NATO, there was created a special workers group for the perspective use of devices of non-lethal effects for the coordination of [developments/breakthroughs] conducted in this field in Great Britain, France, Germany and Denmark. Generators were created in Frankfurt Institute for Chemical Technologies (Germany), intended for the treatment [dealing with/management] of large crowds in conditions of mass disorder. The transmissions of the latest French [devices{not legible}] are capable of not only penetrating through concrete and armour (plating), but also they can very quickly break them down. According to reports in means of mass information, the British army, in the year 1995, conducted in Northern Ireland field [real-time] testing of non-lethal weapons for dispersal of crowds. There are also available facts regarding the application of electro-magnetic weapons against subjects in Yugoslavia in the year 1999.

The creation of infra-sonic devices of [attack] was declared a priority in the USA, among all of the developments [in the field of] non-lethal weapons. According to the evaluation of military specialists, the American army, with the aid of un-manned, lethal devices, is capable -with the aid of a SVCh. (ultra-high frequency) generator –of stopping -at a distance of several hundred meters from shore, an enemy ship of a sea landing force. According to the appraisal of the Stockholm International Insitute of World Problems (SIPRI), in the next two years, expenditures in the USA for the development and purchase of non-lethal weapons will exceed a billion dollars.

At the present time, through the Federal law «About Weapons,» is it forbidden within the territory of the Russian Federation, in a civilian capacity and armed services, the circulation of weapons and other objects, the offensive operations of which are based only on the uses of radioactive radiation and biological factors, but they do not account for the development of informational and psychological technologies, the applications of which enable hidden influencing on the psyches and physiologies of people. This led to, in the Russian Congress, the possibility of the addendum to the Federal law «About Weapons,» which bear the aforementioned characteristics. This does not [weaken] the structure of the existing laws and is completely in keeping with its basic direction –the preservation [defense] of the lives of and the health of citizens and in guaranteeing public safety.

On the basis of the included, it is proposed that the draft of the Federal law «About the submission of addendum to Article 6 of the Federal Law «About weapons,» introduced by the Assembly of the Krasnojarskii region, be adopted in the first reading.

Committee Representative
A.I. Gurov

———————————————–
Real Life Death Rays

By Joe Vialls

[The following article is taken from New Dawn magazine – a magazine exposing consensus reality and publishing suppressed information. 6 issue subscription for US$30 can be obtained from: GPO Box 3126FF, Melbourne, 3001, AUSTRALIA.]

There is very strong circumstantial evidence suggesting that new psychetronic weapons have been developed to «control» innocent citizens without their knowledge or consent, with research showing the U.S. leading the field. Does such weaponry already exist at Pine Gap and Nurrungar and, if so, is it intended for use against Australians exercising their democratic right to protest peacefully?

Research into the use of electromagnetic waves as potential weapons to distort human perception and/or cause direct psychophysiological damage started shortly after the end of World War II. Although the U.S. intelligence officials claimed the Soviets had the whip hand in this field, it is significant that the Soviets proposed a total ban on electromagnetic warfare at one of the arms talks. Equipment has already been tested in the U.S. on rats at short range, successfully inducing nausea, tumors and many other symptoms. Closed lectures at various U.S. defense establishments have already discussed specific frequency effects that have been logged for use in operational situations. In other words, the Americans already know exactly which frequency to apply to gain a precise reaction within targeted areas of the human brain. The U.S. has a problem with testing at the human level. It has been stated clearly that the White House point blank refused the request to test on human subjects at all. Counter claims insist the White House does approve such testing, but only on prisoners and non-Americans.

———————————

EU’s panel for å avklare disse ting har selvfølgelig en annen definisjon enn noen på debatten på «pshychotronic», men siden de debattantene virker så intelligent så får vi vel tro at det er deres som er riktig Der er jo virkelig mye rart EU har fore seg, så de er vel «lite troverdig» :

CROWD CONTROL TECHNOLOGIES (An appraisal of technologies for political control)(2000):
«However, the greatest concern is with systems which can directly interact with the human nervous system. There are many reports on so called psychotronic weapons which are beyond the brief of this study but one comment can be made.354 The research undertaken todate both in the US and in Russia can be divided into two related areas: (i) individual mind control and (ii) crowd control. That the US has undertaken a variety of mind control programmes in the past such as MkULTRA and MkDELTA is a matter of public record and those using electromagnetic radiation such as PANDORA have been the focus of researchers in para-politics for many years.355 More recently, authors such as Begich and Roderick have alleged significant breakthroughs in the ability of military high frequency electromagnetic technologies to manipulate human behaviour.356»

Les hele rapporten her:
http://www.europarl.europa.eu/…udies/19991401a_en.pdf

—————————————-

US Army har også publisert an skrift som støtter en annen definisjon av «psychotronics»:
http://leav-www.army.mil/fmso/…ments/Russianvuiw.htm

CANADIAN FORCES COLLEGE /COLLÈGE DES FORCES CANADIENNES, har også sin forståelse av begrepet:
«These weapons aim to control or alter the psyche, or to attack the various sensory and data processing systems of the human organism. According to Russian Dr. Victor Solntsev, behavior modification could be one objective while another could be to upset the individual mental capacity. Russian Major I. Chernishev indicated a number of categories of psychotronic weapons such as nervous system generator to paralyze the central nervous system; ultrasound emanations capable of carrying out bloodless internal operations; noiseless cassettes to affect the subconscious; and psychotropics to induce a trance, euphoria or depression. As stated by Timothy Thomas, psychtropics weapons may bring home the fact that our current efforts to focus on the data-processing elements of systems and computers lead us to forget about the human factor, but we need to protect the human in our data management structure.34»
http://www.peace.ca/canadianinformationoperations.htm

Artikkel publisert av «Foreign Military Studies Office, Fort Leavenworth, KS.»:
«Infrasound weapons use sound waves with frequencies lower than 20 Hz to cause cardiac, respiratory, digestive and central nervous system malfunctions, disorientation and emotional disorders. The journal People’s Military Surgeon noted that such a weapon has already been developed and tested, and that infrasound waves generated by the device are adjustable to cause controllable amounts of disorientation, nausea, vomiting and incontinence.24 The journal also describes the use of microwave weapons to cause electronic interference, lasers to disable equipment and incoherent light sources and super-high frequency weapons, with the latter capable of interfering with the functioning of the human nervous system and capable of causing unbearable noise and whistling sounds.25 The People’s Military Surgeon article ended on the ominous note:

«Weapons generating interference and causing blindness have become practical to use. Foreign armed forces already have corresponding prevention and protection measures, standard, and diagnostic techniques, and have conducted further research . . . [and] microwave electronic interference equipment is already widely utilized. Therefore, medical protection against microwaves are already being developed.»26
http://www.au.af.mil/au/awc/awcgate/fmso/humannet.htm

It would also appear possible to create high fidelity speech in the human body, raising the possibility of covert suggestion and psychological direction… Thus, it may be possible to «talk» to selected adversaries in a fashion that would be most disturbing to them.1
– US Air Force, New World Vistas: Air and Space Power for the 21st Century1

Omega Foundation på oppdrag av Amnesty International, har også litt om dette:
«Such electronic neuro-influence weapons would be in breach of the recent EU resolution regarding technologies which interact directly with the human nervous system. Voice to skull technology has already been discussed in the literature.»
http://www.statewatch.org/news/2002/nov/torture.pdf
———————————————-

Twenty-five pages of the seventy-two page book, generously translated by Ramon Ruelas, copyright.

The Russian author, N.I Anisimov has been interviewed in several mainstream Russian press articles in the 1990s as the spokesman for a Russian group of ‘mind control’ or psychotronic victims. He has appeared in the 1998 ZDF German TV documentary, «Zombies of Russia». Anisimov has been quoted by Foreign Military Studies Office, military analyst, Timothy L. Thomas in the Parameters, US Army War College Quarterly Vol. XXVIII, No.1, Spring 1998 article, «The Mind Has No Firewall».

Anisimov describes the history of psychotronic weapons, the weapon effects, who is targeted in illegal experiments in Russia, who is developing the weapons and the extent of the problem.

http://mindjustice.org/golgotha.htm

——————————

In October 1994 appeared, again in Moscow News (Moskovskiie Novosti, September 26 to October 1, 1994) an article on American Non-lethal weapons where we can find the following lines: The FBI, in 1994, studied the possibility of the use of nonlethal technologyy against David Koresh. FBI then informed Russians about technology that enables them to transmit to Koresh subconscious signals. In this way the FBI wanted to assume the role of the voice of God. The author of the article gives as his source of information the American and French press.

It is possible that at Waco two different technologies were considered: one American and the other Russian. But as well it is possible that those lines served as a warning for Americans that the Russians, too, may disclose the American National Security Information. I am not aware of another breach of this Russian national security information in the American mass media since then until April 5 1999 when The New York Times, probably in reaction to the split with Russia over the crisis in Yugoslavia wrote «Under a top-secret project known as Bonfire, Soviet scientists in 1989 discovered «a new class of weapons» that could «damage the nervous system, alter moods, trigger psychological changes and even kill» (The New York Times, April 5, 1999, William J. Board, Judith Miller: «Defector tells of Soviet and Chinese Germ Weapons). (To be complete, according to the article in the DEFENSE ELECTRONICS, the rights to Igor Smirnov’s technology bought the American Psychotechnologies Corp. in Richmond, Virginia).

http://www.fourwinds10.com/sit…/news.php?q=1202160610

——————————————–

Russians have psychotronic weapon to zombie people:
http://english.pravda.ru/scien…-psychotronic_weapon-0

Google «american embassy moscow electronic radiation», og finn frem til USA’s etterforskning av dette, hvorfor russerne brukte dem som prøvekluter på 50-60 tallet, og hva ble de helsemessige konsekvensene for de amerikanere som jobbet i ambassaden.

«NON-LETHAL WEAPONS.» A close inspection of the facts about these new anti-civilian devices, reveals that they are SOVIET PSYCHOTRONIC WEAPONS

Former KGB General George Kotov has told American visitors about Russian (KGB) research into ‘acoustic psycho-correction.’ The process involves transmitting commands into the subconscious of targeted victims through static or white-noise bands.

The Jan. 11-17, 1993 issue of DEFENSE NEWS reported that U.S. political and military officials are obtaining Soviet mind-control technology. The Soviet KGB «capability, demonstrated in a series of laboratory experiments dating back to the mid-1970’s, could be used to suppress riots, CONTROL DISSIDENTS, demoralize or disable opposing forces and enhance the performance of friendly special operations teams, sources say.»

One of the KGB’s psychotronic systems was being sold for as little as $80,000. A scientific analysis published by an affiliate of the Department of Psycho-Correction at Moscow Medical Academy stated: «…It has become possible to probe and correct psychic contents of human beings DESPITE THEIR WILL AND CONSCIOUSNESS, by instrumental means…Results having been achieved…can be used with inhumane purposes of manipulating psyche.»

Morris reported that this particular weapon creates «BONE-CONDUCTING SOUND WAVES that cannot be offset by protective gear These devices appear to work at the Very Low Frequency (VLF) spectrum, the same frequency range as generated by the sinister U.S. Gwen (Ground Wave Emergency Network) system of transmitters.

DEFENSE ELECTRONICS reported that a Richmond, Virginia firm, Psychotechnologies (believed to be closely tied to the CIA and the FBI) has purchased the American rights to the Soviet mind-control devices.

Amongst the subjects covered at the conference were «RADIO-FREQUENCY WEAPONS, HIGH POWERED MICROWAVE TECHNOLOGY, ACOUSTIC TECHNOLOGY» (used to transmit subliminal voices into a victims head), VOICE SYNTHESIS, and APPLICATION OF EXTREME FREQUENCY ELECTROMAGNETIC FIELDS TO NON-LETHAL WEAPONS.» Col. John B. Alexander, Program Manager for Non-Lethal (psychotronic) Defense, Los Alamos National Laboratory, served as conference chairman.

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring