Sannhetssøkeren, tap og vinning

Til de som forstår hva denne artikkel omhandler vil jeg si; Velkommen til universitetsnivå av åndelig utvikling og esoterisk kunnskap. Du er nå i elitedivisjonen.

Du har iferd med å nå det høyeste nivå av opplysthet du noensinne kan klare å oppnå i denne tilværelsen; Du har avdekket den altomsluttende og totale forførelsen, og den største løgnen som noensinne er indoktrinert i mennesker, spesielt i såkalte «kristne» mennesker.

Du er sannsynligvis enten lei av livet, eller lei av hykleri og løgner, hvilket i og for seg går ut på ett, for de politiserte «religiøse» liker ikke å bli avkledt.

Før du går videre i din søken og ditt virke, vil jeg advare deg, idet jeg er min broders vokter. Ikke for å få deg bort fra veien, men fordi jeg ønsker at du heretter helhjertet og med full kunnskap skal ta et helt bevisst valg hvilken krefter du vil støtte, og hvem du vil opponere imot, med din nye kunnskap.

På veien til hvor du er no har du nok levd et liv som for deg selv kan synest som mange liv i ett. Du har snublet og falt, du har fortvilet og du har kjempet, uten å vite hva du har kjempet mot. Det virker som du har gått igjennom skjærsilden både en og flere ganger. Dette er lutringen, som har vært nødvendig. Du har prøvd å forstå med alle dine mentale ressurser, og allikevel har du stanget hodet i veggen, – fordi bitene så aldri ut til å falle helt på plass.

Men du har søkt sannheten, uredd, tillitsfull og åpen, og «sannheten skal sette deg fri». Det var løftet, og løftet er evig, det forandrer seg ikke. Du opplever plutselig at mørket som omsluttet deler av din bevissthet letter, grålysningen er her, og den fullstendige åndelige oppvåkning er nært forestående. Når eleven er klar, dukker læreren opp. Denne læreren er hva vi kaller den Hellige Ånde, som Jesus lovte å sende til enhver dem som tror på ham. Lytt innover og lær.

Denne læreren lærer ikke fra seg verdens lære. Du vil oppdage at læren er faktisk diamentralt motsatt av alt du noensinne har lært i de sosiale institusjoner som har tatt seg av din undervisning og dannelse, og fjernt fra alle de verdslige og sosiale påbud som du er indoktrinert med. De var tvertimot del av den opprinnelige forførelsen som skulle lede Jesus sine «får» på avveier. Alt er planlagt slik, for der er noen her som ikke ønsker «Fredsfyrstens» budskap å være offentlig kjent. Det er esoterisk lære, har vært det i 2000 år, av naturlige årsaker, fordi det var jevngodt med selvmord å ytre det, men dagen er runnen når mennesker bevisst skal måtte ta stilling og velge (side).

Heretter skal du vite at veien er mentalt og åndelig stimulerende, men tro ikke den er enkel. Denne veien er dekket av tornekvister fra ende til annen, men løftet var at «Gud lovte deg aldri noen stormfri overfart, men en trygg havn». Ingen kommer til å tilby deg noen Rolls Royce når du kommer hjem til dine egne med din nyvunne kunnskap, fordi ingen blir profet på sitt eget hjemsted. I høyden tilbys du et esel. De vil le av deg og snakke dritt om deg bak din rygg, for sannsynligvis er du bare en enkel sjel fra et enkelt hjem, som den enkle «tømmermannens sønn» var. Din utdannelse kan være begrenset, hvilket du skal takke Gud for, for det er takket være det at du har nådd så langt som du har gjort i din åndelige utvikling; Du har unngått de verste indoktrineringene.

Ditt lokalmiljøs «yppersteprester» / lokale høvdinger, de lokale skriftlærde og fariseerne, vil se deg som en trussel, og som en fare for dem idet du avslører alle løgner de alltid har lært fra seg. Det er også tvilsomt at så mange andre av dine medmennesker vil være der for å hjelpe deg å bære ditt kors når enkelte krefter vil ta deg av dage / stede deg til taushet. Sannsynligheten er mye større for at i tråd med massens indoktrinering så vil de hjelpe sine verdslige Herrer ved å rope «korsfest, korsfest». Det er mer økonomisk berikende å være på den sterkeste parts side vanligvis. Det er omtrent så langt de aller fleste har kommet på 2000 år, med stor teknologisk utvikling, men med mental og åndelig stagnasjon og innvikling. De fleste har sovnet ved korsets fot.

Du er det sanne Utvalgte Barn av den ene sanne Gud, fra evighet til evighet, av det nye åndelige Israel (om ikke av det politiske) og således trenger du ikke frykte, for løftet var;
Johannes 3:16 «For så høyt har Gud elsket verden, at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. 17 Gud sendte ikke sin Sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. 18 Den som tror på ham, blir ikke dømt. Den som ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har trodd på Guds enbårne Sønns navn. 19 Og dette er dommen: Lyset er kommet til verden, men menneskene elsket mørket høyere enn lyset, fordi deres gjerninger var onde. 20 For den som gjør det onde, hater lyset og kommer ikke til lyset, for at hans gjerninger ikke skal bli avslørt. 21 Men den som følger sannheten, kommer til lyset, så det skal bli klart at hans gjerninger er gjort i Gud.»

Tror du på dette, og er det nok for deg, så kan du fortsette. Om ikke skal du heller skru på TV’en å engasjere deg i sport og spill, underholdning og propaganda, ytterligere forførelser, på alle kanaler. Jeg vil bare du skal vite at om du fortsetter, så er der fare for deg, og for ditt liv, samt for dine nærmestes gode liv. Men her skal klinten skilles fra hveten. Jeg følger med i ave hva ditt valg vil bli.

«Gi folket sirkus og brød«, sa den romerske keiser Julius Cesar, «slik at de forblir i åndelig mørke og vi får styre med vårt i fred», kunne han ha lagt til.

Trengslene som er lovt det sanne Israels Folk, Jesus’ etterfølgere, vil følge deg. Du kan velge om du vil være stor i verdens øyne, eller med åndelige øyne, i Guds øyne. Bibelens budskap er udiskutabelt, du kan ikke tjene to herrer. Velg Verdensfyrsten, eller en enkel mann fra Nazareth i skinnsandaler. Hvem Verdensfyrsten er, vil jeg overlate til deg selv å finne ut av, – de kan nevnes med navn alle som en av dem som er hans tjenere. De er dem som jeg ynder å kalle mennesker med «korrumpert mentalitet». De er innvolvert i ALT som bringer menneskene krig, løgn, nød, elendighet, alt for sin grådige naturs tilfredstillelse; makt- og profittbegjær. De ønsker ingen fred på jord, og de har vært gjenstridige mot Gud’s plan for jorden og og det gode livet her fra den første dag. Les din Bibel og finn ut hvem de er.

Forkast den gamle pakten (den beskriver mest hvordan en absolutt ikke skal opptre), hold deg til den nye (NT). I den gamle pakten var det «øye for øye – tann for tann». Jesus innstiftet den nye pakten for sine som sier; «Gjør mot andre som du vil at andre skal gjøre mot deg», samt «snu det andre kinnet til». Veldig vanskelig å gjøre begge deler samtidig, og kalle den gamle pakten også som «kristendom».

Men en god del visdomsord som her fra Salmenes Bok kan vi godt ta med oss: «37:5 Sett din vei i Herrens hånd og stol på ham! Han skal gjøre det; 6 han skal la din rettferdighet gå frem som lyset og din rett som middagens lys.»

De av den gamle pakten hevder den sterkestes rett, intellektuelt eller med våpen, en jungellov fra forgangne tider hvor mennesket ikke var mer bevisst og utviklet enn et dyr. Menneskene og verden er i utvikling. Det er ikke de som vedlikeholder en tusenårs gammel religion, de sitter fast i sin låste bevissthet. Jesus sin religion var en levende religion, som utviklet seg med mennesket og verden forøvrig, – ordet ble kjød. Ordet ble levende.

 • Jesus kledte av dem, de forfulgte ham og drepte ham (korsfest, korsfest).
 • Martin Luther, protestantismens far, kledte av dem, mot slutten av sitt liv.
 • Henry Ford kledte av dem, og ble rettsforfulgt for sine meninger.
 • Hans Nielsen Hauge var på jakt etter dem, han fikk et hardt liv.
 • B. Dybwad Brochmann ville ha et nytt samfunnsystem, de plaget livet av ham, og fengslet ham.
 • John F. Kennedy ville avslutte deres aktiviteter, – de drepte ham.
 • Ernst Zundel kledte av dem og deres løgner, han sitter 5 år på celle i Tyskland no.

Listen kan gjøres mye lenger.

Om utsiktene til å bli satt i arrest, hadde Hans Nielsen Hauge sagt at «.. Dette ville vi glede oss i og tålmodig lide, men ynkes over, om det skulle være noen så uforstandig dommer, som ville påta seg å straffe det Gode, da det Onde har frihet.»

Som disse er du idag en av de første til å bli internert i nåtidens Auswitz, Guantanamo eller dets like, når trengslene setter inn for fullt. Og de er allerede i sin spede begynnelse. Du er den spottede og forfulgte, som andre påstår de er, men du er også «den salvede».

Matteus 16: «24 Da sa Jesus til sine disipler: Vil noen komme etter mig, da må han fornekte seg selv og ta sitt kors opp og følge meg. 25 For den som vil berge sitt liv, skal miste det; men den som mister sitt liv for min skyld, skal finne det. 26 For hva gagner det et menneske om han vinner hele verden, men tar skade på sin sjel?»

I likhet med flere av sine medarbeidere, satt samvittighetsfangen Hans Nielsen Hauge i arrest mens det 18. hundreåret gikk over i det 19. Hauge tilbragte på denne måten både julaften og nyttårsaften 1799 i arresten i Trondheim rådhus, som befant seg dels i og dels under dagens bibliotekkafé. Kildene spriker, men en av disse kveldene skrev han sin fortrøstningsfulle salmetekst: Jeg er hos Gud i nåde;

Jeg er hos Gud i nåde-
hva skader verden meg?
Om den en stund får råde
og stenger meg min veg?
Om den mitt legeme binder
i fengslets mørke skjul.
Så skal dog Ånden vinne
og holde glad sin jul.

Når en kristen lider
Peter 1,4:12 «Mine kjære! Vær ikke forundret over den ildprøven dere må igjennom, som om det hendte dere noe uventet. 13 Gled dere jo mer dere får del i Kristi lidelser, så dere også kan juble av glede når han åpenbarer seg i sin herlighet.»

Denne fastlåste bevissthet er vår opponent. «Tilgi dem far, for de vet ikke hva de gjør«. Og de som ikke tar del i lidelsen her på jord, tar opp sitt kors og følger ham, men bare deltar i profitten som del av den «korrumperte mentalitet», kristen som jøde, vil aldri oppleve Jesus når han åpenbarer seg i sin herlighet, uansett hvor mye de kaller seg kristen i navnet om ikke i gavnet. De må omvende seg fra sine ugudelige og onde gjerninger, og avslutte sin tjeneste for Verdens Fyrste, og dens mørke (i mørket – ukjente) agendaer.

Matteus 15:7 «Hyklere! Jesaja profeterte rett om dere da han sa: 8 Dette folk ærer meg med leppene, men hjertet er langt borte fra meg.9 Forgjeves dyrker de meg, for det de lærer, er menneskebud.»

B. Dybwad Brochmann – Kunsten å lese Bibelen. Kap. 1:
«Det ville være oss alle ganske uforklarlig at alle disse forskrifter om livet her på jorden kunne reduseres til «religion» og omdiktes til bare å omhandle religion hvis vi ikke kjente til det faktum at Bibelen inneholder en samfunnslære, en samfunnsøkonomi, en samfunnsmoral osv. som er ganske uforenlig med den politiske og hedenske stats samfunnslære, moral, økonomi, rettsorden osv. Men da Bibelen selv regner med denne konflikt mellom Guds orden og menneskenes autoriserte orden og da evangeliet selv vitner om de falske hyrder som er «leietjenere», leid og betalt av hedenskapet, så forstår man meget greitt den «politikk» og «taktikk» som har ytret seg på den måten at man har diktet Bibelen om til en himmelvendt religion som er livet på jorden uvedkommende.»

B. Dybwad Brochmann – Kunsten å lese Bibelen. Kap. 2:
«Gud er alltid den samme. Men vi — også jødene — er gjenstand for utvikling og «skapelse», sier Brochmann videre; «Jeg tilgir både dem [forførte kristne] og jødene for de er seg ennå ikke bevisst hva de gjør».

Alle trenger opplysning og frelse like mye.

Du skal vite at skjer det deg noe, som det har for andre sannhetssøkere før deg, så er det fordi du har oppdaget noe det ikke var meningen du skulle vite om. Det kan lett skje, det skjer stadig vekk at de som avdekker disse løgnhalser og forførere, vil bli «korsfestet».

Korsfestelsen er litt mer avansert idag enn den var 2000 år siden, men det er mange metoder for hvordan en blir stedet til taushet eller hvile, om det er med laserbeams eller piller som gir deg «hjerte/hjerne slag», du blir trakassert av deres «røde horde», du kan bli en politisk kunde av psykiatrien, et offer for «justisvesenet» eller du blir tatt av dage av en «lone nut» som er spesialprogrammert til sånne oppdrag. De har mange virkemidler i så måte, mange flere enn nevnt. Det er samme krefter som står bak, så la være å dømme den stakkars tullingen. Tilgi ham, for han vet ikke hva han gjør, men siter gjerne Mesteren ovenfor de som står bak ham, minn dem på evig pine og fortapelse i helvete, for det er også løftet.

Så om du forsetter er du enten livstrett eller så har du heroisk psyke. Heroisk psyke er dedikert til indre frihet, mer enn til verdslig rikdom og berømmelse. Sannheten vil sette deg fri, og om du velger å gå fortrøstningsfullt videre, så vit at du vandrer i fotsporene til en mann i kjortel og noen slitne skinnsandaler.

Når du nå vet alt dette så vet du også hvorfor Jesus her ber om at denne kalk (skjebne) skulle gå ham forbi:
Matteus 26: «39 Og han gikk et lite stykke frem, falt på sitt ansikt og bad og sa: Min Fader! er det mulig, da la denne kalk gå meg forbi! Dog, ikke som jeg vil, men som du vil!»

Det mest opplyste menneske på jord er iferd med å bli drept. Han ofret seg for at vi skulle gå fri, ved å vise oss menneskers ondskap og fastlåste bevissthet, en bevissthet fastlåst i en mange tusen år gammel tradisjon, hvor menneskets bevissthet ennå ikke var utviklet så mye utover dyrestadiet. Desverre ble hans lære vridd på, fra en lære som skulle frigjøre, til en lære som binder, på veien til vår tid. Vår oppgave er å spre kunnskap og opplysning, – frelse, i vår mesters bilde. «Kristen», muslim og jøde, ingen går fri dommen, de er alle like fastlåst i sine respektive tradisjoner og begrensede bevisstheter.

Summa summarum: Ingen liker å bli beskyldt for å være hensatt til dyreriket hva mentalitet og bevissthet angår, meg og mine først ideologien – den sterkestes rett, så forvent opposisjon og trengsel for den som hevder slikt.

Gå du fortrøstningsfullt videre: En dag vil du kunne oppleve, som en indre bekreftelse fra de himmelske sfærer, en viten i ditt indre, en sang utøst i salig fryd; «Dette er min enbårne sønn, i hvilken jeg har velbehag» – «Salig er den som lider for min skyld. Lovet være den med naglesår i sine hender, – skam være dem som gav han dem«. Og alle himmelens engler stemmer i med et crescendo; «Amen, amen«.

Lykke til.

Mvh. J.Johansen
ULC Norge

26.03.2007

Spread the love - Sharing is caring
 
 
 
   
Skriv ut (Print) Skriv ut (Print) Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)

5 Comments

 1. Pingback: Er Hans Jørgen Lysglimt Johansen en skapkristen? – Riksavisen

 2. Pingback: Frimurernes Menneskerettigheter for ‘Frihet, Likhet og Brorskap’ (?) – Riksavisen

 3. Pingback: Krenkelser av menneskerettigheter i Norge | På Veien For Folket / KOMMENTAR BASE

 4. Pingback: Moses Mordecai Marx Levy; Jødenes messias?

 5. Om heroisk psyke:
  «- Det er verden som suser forbi! smiler hun og slår ut med armene etter den ufrivillige snakkepausen. – Jes Bertelsen, Grof og Jung har beskrevet den heroiske psyken og de har reddet meg. Heltepsyken har utspring i et svært fødselstraume. Dermed begynte skrellingen av martyriet og alt. Jeg skrelte meg helt inn til døden, fulgte drømmer og visjoner. Det er dét jeg har gjort hele veien, forteller Benedicte før hun siterer Jung.

  – «Jeg gjorde et dypdykk i mitt sinns understrømninger. Der nede hentet jeg opp min sjels rå, grove basalt-sten. Jeg heiste den opp i lyset og nå skal jeg bruke resten av livet på å finslipe den.» Akkurat det har jeg gjort! Helt til bunns i vår tids understrømninger. Og det kan du bare gjøre med en heroisk psyke og en særbegavelse. Det er få av dem, men jeg har gjort det! Jeg har hentet opp allmenngjørelsen av det mystiske»
  http://www.altnett.no/Magasinet/12807

Legg inn kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.