Er Hans Jørgen Lysglimt Johansen en skapkristen?

Leder for Alliansen Hans Jørgen Lysglimt Johansen er i vinden og stormen, ved at han har vært så dristig å si imot den falne Verdens Hellige Kuer; Jødene. Dagsavisen og etter hvert flere medier vil komme med løpende drittpakker. Lysglimten banner jo i kirken, for ikke å si Synagogen. Lysglimt ser ut til å ha Sannheten i seg, i motsetning til folk flest som har mest løgner i seg. I jødenes Nye Verdensorden, anti-Krists rike, der er alle hjernevasket og tvunget ved lov til å mene og si nøyaktig det samme, The Matrix. Alle fylt av løgner, OM de godtar og adopterer hjernevasken.

Men nei; Hans Jørgen Lyysglimt virker å være mer på linje med Greven, Varg Vikernes og kompiser i Åsatruen, skal vi tro Lysglimtens partifeller.. Vi får håpe at Lysglimten ikke vil gå in for å brenne kristne kirker.

Den Hellige Ånd er forbudt ved lov…. (som vi skal se siden har dette skjedd mange ganger før). Kristne må tvinges til å avsverge Gud selv, og Jesus Kristus, om dette narrativ skal måtte adopteres.

Står bak verbale angrep mot jøder og «det falske Holocaust-narrativet
https://www.dagsavisen.no/innenriks/star-bak-verbale-angrep-mot-joder-og-det-falske-holocaust-narrativet-1.1249781

Så om Lysglimten ikke er kristen, så er han ærlig i omskjæringsspørsmål om ikke annet. Ingen som ikke er kristen er Rettvis som Abraham. Kun de som har Kristus, er Abrahams sed og rettvis, sier Bibelen. Så alle kan ha flaks i å treffe den rette siden av rett og galt, for kun kristne kan være rettvis hele tiden, eller rettere sagt Kristus som bor i dem er rettvis.

Deres verktøy for å oppnå denne verdens hegemoni over sjeler og sinn er allerede etablert over hele verden; «Hat’-lover, etter en template fra jødiske ADL (Abe Foxman, som navnet sier, en ulv i fåreklær). «Nytalen» er under etablering. For oss kristne er det ingen overaskelse at Satan og satanistene skal få lov å ta kontroll over verden for en tid. Slik at Gud får sortert ut hveten og ugresset (Matt. 13:24-30). Guds Ord i Bibelen har fortalt oss det, vi har visst det lenge, at Israels-folket (Kaukaserne) skal bli Holocaustet. Det er ingen hemmelighet, alle kan lese om Jacobs Trøbbel i Bibelen.

Satan is set loose on the World
https://www.riksavisen.no/satan-is-set-loose-on-the-world/

Jacobs Trouble, The Holocausting of the Caucasian Israelites
https://www.riksavisen.no/jacobs-trouble-the-holocausting-of-the-caucasian-israelites/

Satanistene er oppflasket på, tror på og viderebringer løgner. De er mentalt og sjelelig underutviklet (Romans 1:28). Bibelen sier at faktisk skal Gud gi dem ennå mer delusions, slik at de tror på alle løgnene ennå mer (2 Thessalonians 2:11). Jesus sa at Han er Veien, Sannheten og Livet.. Jesus sine sannheter kommer til den enkelte som står nær sin Hyrde, er ikke redd for å bli etterforsket og kritisk gjenomgått, fordi de har ingenting å skjule. Fordi mot Lyset må Mørket vike:

Kurt Nilsen og KORK – Nå tennes tusen julelys

Gud vil at folk skal få lov å vite hva de står ovenfor. Derfor påbyr Bibelen kristne å være vaktmenn, og sin broders vokter, å fortelle folk Sannheten utifra Evangeliet og Guds Ord, slik at de ikke skal kunne sjelelig og mentalt forføres av Satan og satanistene. Det var jo hele Jesus sitt oppdrag dette, å frelse oss fra Satan og satanistene, og syndene som fulgte med å følge dem. For kristne skal dette være viktigere enn å tekkes jødene. Vi ser kostnaden med å gjøre det, i hva Hans Jørgen Lysglimt Johansen får av pepper nå. Jesus sier at det de (jødene) gjorde mot ham, det vil de også gjøre mot de siste dagers hellige, Guds Folk (John 15:18-19, 20-21, 22). Så vi spør; Kan Hans Jørgen Lysglimt Johansen være av Guds Folk, kanskje uten å vite det selv? Er dette mulig?

Den røde tråd gjennom hele Bibelen, fra Noah og Abraham, som ble reddet og fikk Guds favør av sin rettferdighet (righteousness), til Jesus Kristus som var den siste Adam, og den nye Abraham, vår Ark og vårt (åndelige) opphav, vår ånds opphav idet vi har korsfestet vår egen humane ånd, og stått opp med Kristus i oss («Kristus lever i meg«, sier Paulus i Galatians 2:20).

«De skal utstøte dere av synagogene. Det kommer en tid da hver den som slår dere i hjel, skal tro at han gjør Gud en dyrkelse. 3Og dette skal de gjøre fordi de ikke kjenner Faderen og heller ikke meg.Jesus lover disiplene Ånden til talsmann. Men dette har jeg talt til dere for at dere, når timen kommer, skal minnes at jeg sa dere det» – John 16:2-4, John 15:21,23

Mesteparten av de som kaller seg ‘kristen’ vil også delta i dette, fordi de er forført av Scofields Bibelen med over 100 års teologisk hjernevask, som sier at jødene er Guds Folk, og de som sier noe stygt om dem, de blir forbannet av Gud (Bibel versjonen kom ut i 1909/1917, altså omtrent samtidig som jødene ble «utvalgt elite» i USSR). De forførte kristne vil entusiastisk mene at de som står imot jødene, de står imot Gud (?); «korsfest, korsfest», vil de belje sammen med den røde berme. Men Bibelen sier aldri noe sted at jødene er Guds Folk, tvertimot sier Bibelen at de er Satans Folk (Åp. / Rev. 2.9 & 3.9). Scofield var en kjent bedrager i sin tid, og på oppdrag for sine oppdragsgivere i sin tid, lyktes han faktisk å få hele kristenheten til å tilbe jøder som guder (?). Som om de skulle være guder selv.

Stephen ble steinet av jødene, fordi han ikke ville tilbe dem:

8 Gud ga Stephanus makt til å gjøre store mirakler og underverk blant folket.
9 Men noen jøder fra Cyrene og Alexandria var medlemmer av en gruppe som kalte seg «frie menn.» [C] De begynte å argumentere med Stephen.
12 De vendte folket og deres ledere og lærerne til Moses lov mot Stephen. Så grep de alle sammen Stephen og trakk ham foran rådet.
13 Noen menn ble enige om å fortelle løgner om Stephen, og de sa: «Denne mannen fortsetter å si forferdelige ting om dette hellige tempel og Moses lov.
14 Vi har hørt ham hevde at Jesus fra Nasaret vil ødelegge dette stedet og forandre de skikker som Moses ga oss.
15 Da stirret alle rådsmedlemmene til Stephen. De så at ansiktet hans så ut som en engels ansikt.
51 Stivnakket er dere, uomskåret både på hjerte og ører! Alltid står dere Den hellige ånd imot, som deres fedre, så også dere.
52 Har det noen gang vært en profet som fedrene deres ikke forfulgte? De drepte dem som på forhånd forkynte at Den rettferdige skulle komme. Og nå har dere forrådt og myrdet ham,
53 dere som mottok loven på befaling fra engler, men ikke holdt den.»
54 Da rådsmedlemmene hørte Stephens tale, var de sint og rasende.
55 Men Stephen var fylt av Den Hellige Ånd. Han så mot himmelen, hvor han så vår herlige Gud og Jesus som stod ved hans høyre side.
56 Da sa Stephen: «Jeg ser himmelen åpen og Menneskesønnen står ved Guds høyre side!»
57 Rådsmedlemmene ropte og dekket ørene sine. På en gang angrep de (jødene) alle Stephen
58 og drog ham ut av byen. Da begynte de å kaste steiner mot ham. Mennene som hadde tatt imot ham, la sine strøk på føttene til en ung mann ved navn Saul.
59 Mens de steinet Stefanus, ba han og sa: «Herre Jesus, ta imot min ånd.»!
– Acts. 7.9

Vi vet fra Bibelen at sannhet og løgner kan selvfølgelig ikke leve i harmonisk samkvem i en kropp hvor Jesus Kristus bor (1 Corinthians 6:19-20). Der er alltid KUN det ene eller det andre. Satan og Kristus kan ikke leve i samme menneskekropp, som i den Nye Pakt er Guds Tempel på jord (instituert ved at Gud la jødenes Tempel i ruiner (Mark. 13:2) for å drepe det gode; Jesus Kristus, og velge seg det onde; Satan. Derfor kalles deres religion for Satans Synagoge i Endetidsboken; Johannes Åpenbaring / Rev. 2.9 & 3.9), fordi de lyder Satan i seg mer enn Messias (Jesus Kristus) sin stemme i seg.

I det Tredje Tempel i Israel skal Satan få sin trone

De kan nekte å tro at Jesus Kristus er Messias så lenge og så ivrig de vil, men de vil tape.

Jesus Kristus tilbyr oss frelse fra Satans grep over sjeler og sinn (mentalitet).

Jesus Kristus frelste oss fra å bli underlagt jødisk tyranni, allerede den gang mente de seg kapabel til å være Verdensherskere, utsatte den jødiske Nye Verdensorden, hvor det sataniske dominerer, i 2000 samfulle år (i vårt land). Jøder ble forbudt i 119 av våre land. Det var klokt, vet vi når vi ser på Ervin Kohn’s viksomhet idag.

Det stunder mot natten

Hans Jørgen Lysglimt Johansen mener at jødene idag bruker holocaust-narrativet for å oppnå sympati og politisk gevinst i alle saker de vil gjøre sin innflytelse gjeldende politisk.

Det er helt riktig… det er slik de får Verdensherredømme. Det er KUN slik de kan få lov å være herskere, tyranniisk, fordi INGEN fornuftige sjeler og ihvertfall ingen kristne vil ha dem som herskere av sine egne frie viljer. Derfor må de innføre sitt verdensrike med tvang, terror, myrderier, løgner og bedrag. Jesus sitt Verdensrike er bedre, men almuen ønsker det ikke mer.

Slik gikk det med Alliansens andrekandidat i Møre og Romsdal, meg selv, som bare står sammen med Eidsvollforsamlingen av 1814, og krever dens politikk som det siste ukorrumperte Storting re-etablert..

«Den evangelisk-lutherske Religion forbliver Statens offentlige Religion. De Indvaanere, der bekjende seg til den, ere forpligtede til at opdrage sine Børn i samme. Jesuitter, okkult Frimureri under B’nai Brith og Munkeordener maae ikke taales. Jøder, muslimer, budhister, hinduister og Satanister og Luciferianere ere fremdeles udelukkede fra Adgang til Riget (Vi har nok med våre egne Satanister).»

Fordi alle senere endringer av Grunnloven vår er gjenomført ved hjelp av korrupsjon og utpressing av ALLE folkevalgte, som dessverre ikke har stamina til å stå imot.. Vanligvis har «Israels Venner» på Strotinget med medlemmer fra ALLE partier noe på enhver folkevalgt som de underfundigst blir truet med uthegning i media om de ikke følger «Ettparti-linjen»… slik ble ALLE norske partier helt lik, bare krangler om detaljer i de store linjer de er helt enig i…

John Færseth Debatt: Alternativ-Høyre
Partilederen unnlater å nevne at toppkandidatene inkluderer holocautsbenektere
https://www.dagbladet.no/kultur/partilederen-unnlater-a-nevne-at-toppkandidatene-inkluderer-holocautsbenektere/67726588

Holcaust-«fornektere».. vi har jo utvidet «Holocaust» med ca. 60. 000. 000 ?

LØGN: «Flere artikler benekter også at de nazistiske jødeutryddelsene fant sted.«, Satans ormeyngel kan lyve så mye de vil… uten problemer…

Nå er det Lysglimts tur.

Får 1,2 millioner i statsstøtte
https://www.dagsavisen.no/innenriks/far-1-2-millioner-i-statsstotte-1.1249783

Når vi vet at løgnene bor i Satans Barn, og Sannheten i Guds Barn, så får det meg til å undres; Kan Hans Jørgen Lysglimt Johansen være en skapkristen?

Jeg synest det er ganske så ekstremt med dødsstraff, bare for å si imot Ervin Kohn, men det er jo så langt deres rettferdigghetssans rekker, så det er vel ikke mye vi kan gjøre med det, siden de har alle våpene, og makten, og ikke vil nøle med å bruke den. Derfor skal ALLTID den kristne motstand være slik, for å alltid beholde det moralske og åndelige overtaket, og når jødene tar en da, så vil de være avslørt og komme under Guds dom, da er de ferdig – når de tar uskyldige av Guds Folk, uansett hva løgner og falske påstander de kan søke karakterdrepe og få straffedømt en person med hos ‘Pilatus’ (Keiseren, det politiske lederskap), så vil ikke de sataniske bedragerske løgner hjelpe dem når Gud iversetter sin dom («Ikke en spurv faller til jorden«, etc):

Kunsten blir således for kristne å lokke dem inn i denne fellen, at de tyr til urettferd, mord, løgn og bedrag. Vi skal overgi oss selv som martyrer som Jesus gjorde for denne sak, og den alene. Da følger vi i Jesus Kristus fotspor, og da spikrer jødene den første spiker i sin egen likkiste, for i samme øyeblikk begynner Gud å ekservere dommen, selv om vi så etter Jesus så tok det 40 år (år 70) før dommen var endelig, så kom den. De ble pariakaster i verden, for å velge seg det onde (Barrabas), fremfor det gode (Jesus). De gjenkjente ikke kjærligheten, godheten – Guds egne kvaliteter, når den kom i menneskeham. «Dere har Djevelen til far» (ikke Gud), sa Jesus om dem (John 8:44), riktig nok; Satan er deres gud. Det var fullt og helt deres egen oppførsel som skapte dem til pariakaste i verden. Slik vil det bli igjen, for de har ikke lært.

«Paulus viet seg helt til forkynnelsen og vitnet for jødene at Jesus var Messias. 6 Men de sa imot og hånte ham. Da ristet han støvet av klærne sine og sa til dem: «Blodet deres skal komme over deres eget hode. Jeg har ingen skyld. Fra nå av går jeg til hedningfolkene.» 7 Dermed gikk han sin vei og tok inn i huset hos en mann ved navn Titius Justus, som dyrket Gud. Huset hans lå rett ved siden av synagogen. 8 Synagogeforstanderen Krispus kom til tro på Herren sammen med alle i sitt hus, og mange andre i Korint som hørte ham, kom til tro og ble døpt. 9 En natt sa Herren til Paulus i et syn: «Vær ikke redd! Du skal ikke tie, men tale– Acts 18:9

De skal få finne ut at jeg har rett idet Guds vrede kommer over dem ennå en gang, det er intet nytt under solen. Inntil det kan de gjerne tro seg allmektig for meg. Noen frykter jøder, andre frykter Gud mer. Kom Jesus Kristus, befri oss….

Mary Duff Will You Walk With MeWill you guide my lips«)

Jeg er hellig overbevist etter å ha studert den jødiske revolusjonen i Russland fra 1917 og fremover ved Lenin (Blank) og Trotsky (Bronstein) et al, så helliger målet midlene, den røde berme som oftest assisterer jodene i deres bestrebelser, disse med Dyrets Merke, de mangler impulskontrol, og vil ikke nøle med å trekke ut neglene på sine ‘fiender’, flå sine offer og gjerne lage lampeskjermer av huden deres, de som mener noe annet enn dem. De har gjort dette før når blodlysten kommer over dem, og de vil gjøre det igjen, fordi dettte er hva Satan krever av sine. Som den gærne imbesil jødiske Lenin (Blank) sa «Drep, drep, drep, mer av deres blod» (mer av de siviliserte og kristnes blod).

Jeg har studert dem, og vet at den røde berme, voldsvenstre, vil ty til terror og blodig vold som sin siste utvei. Slik som Havforsker og Arbeiderpartimann Øivind Berg her, og der er flere eksempler fra miljøet hans fra senere tid som jeg skal ta opp i en egen artikkel siden. Det synest meg helt klart at Bibelen får helt rett, at vi står ovenfor det blodigste slaget på jord, når Satans ormeyngel konspirer mot den siviliserte menneskeheten og det kristne prerogativ; Jesus Kristus som kongenes Konge (1 Timothy 6:15).

Jesus Kristus ble erstattet i vår forfatning / Grunnlov, som Kongenes Konge (Revelation 17:14) og regjeringene på hans skuldre (Isaiah 9:6), med jødene som d.s. Lite lurt, synest jeg, men det er jo bare min mening.

EN eneste ting er fellesnevneren til ALLE folkevalgte, at jøder generelt, innklusivt bolsjeviken Ervin Kohn, er en berikelse for det norske samfunnet. Er de ?

Hva skal de lyve om ved neste utspill da ? (falsk i ett, falsk i alt)

Slik kan Ervin Kohn et al bedrive statsundergravende virksomhet, undergrave vår samfunns orden, og kreve politibeskyttelse for retten til den samme statsundergravende virksomhet, mens hans hat bevegelse den røde berme får vind i seilene på statslønn.. nett som den jødiske bolsjevik-revolusjonen bevirket 66 million myrdede kristne fra 1917>, et helt folk industrielt eksterminert og erstattet med asiat-mongoler som utgjør Russland idag, RUS-folket etter Rurik (RUS betyr skandinav) Holocaustet, 70 års mørke fikk det folket… kanskje de som hører og tror på de løgnaktige politikere, ‘løgnens barn’ , ikke fortjener bedre….(?)

Er Stoltenberg jøde?
https://www.riksavisen.no/er-stoltenberg-joede/

Heiberg-familien dominerer fullstendig norsk medisin, politikk og rettspleie
https://www.riksavisen.no/heiberg-familien-dominerer-fullstendig-norsk-medisin-politikk-og-rettspleie/

Ervin Kohn og Jens Stoltenberg og deres kriminelle klan har Politiet, Rettsvesenet, Hæren, Marinen, Flyvåpenet, Infanteriet, Heimevernet, Stay Behind, PST; NSM, CIA, NSA; FBI, Mossad – til å beskytte seg, Jens Stoltenberg ble observert på Gardermoen forleden med fire -4- sortkledde livvakter rundt seg, mens vi har Gud og Jesus Kristus …. men det er DE som trenger lovens beskyttelse mot å bli motsagt og ‘hatet’ … LOL.. (jeg forstår forresten godt at de trenger livvakter, med all ondskap de har fore seg. En god hersker ville blitt elsket, ikke hatet, og så veldig god er jo disse absolutt ikke).

Jeg sier med Hans Nielsen Hauge, mens han satt arrestert som en sann kristen som stod oppimot den samme kriminelle mafia i sin tid, nyttårsaften 1799:

Jeg er hos Gud i nåde-
hva skader verden meg?
Om den en stund får råde
og stenger meg min veg?
Om den mitt legeme binder
i fengslets mørke skjul.
Så skal dog Ånden vinne
og holde glad sin jul.

Nå ser vi at politiet skal etterforske Hans Jørgen Lysglimt Johansen. De setter igang apparatet sitt.

Står bak verbale angrep mot jøder og «det falske Holocaust-narrativet
https://www.dagsavisen.no/innenriks/star-bak-verbale-angrep-mot-joder-og-det-falske-holocaust-narrativet-1.1249781

De importerte horder av barbararer på norsk kjøl M/S Kristianiafjord (NAL), som idag M/S Siem Pilot til oss, til Russland for den «russiske» revolusjonen.. som ikke var russisk i det hele tatt, den var jødisk. 66 million døde myrdede, bare brutalt et skudd i nakken, fordi de var «antisemitter».. ‘jødehatere’.. el.l- de kunne finne på.. hvilket var den andre loven til jødene Lenin (Blank) og Trotsky (Bronstein) i «nye lykkelige USSR; dødsstraff for ‘anti-semittisme’ (hadde de bare vært semitter i det hele tatt da).

Jeg kaller det anti-Satanisme jeg.

Nye Testamentet, Jesus evangelium er ‘anti-semittisk’. Også hatprat’ ? Gud påbyr å tale, jøder påbyr ved lov å tie. Hvem skal en lyde, Gud eller mennesker? Gud eller jøder ? Gud eller Keiser/Konge ?

Hvem holder ut til enden? (Matthew 24:13). Kun de som er ganske så sta vil greie dette, liksom så mye enklere og mer fornuftig og behagelig å ule med ulvene i fåreklær.

Tal Broder. Det er så stille.

«En natt sa Herren til Paulus i et syn: «Vær ikke redd! Du skal ikke tie, men tal. » – Acts 18:9

Kanskje en sak for Holocaust- senteret, men har dere noen gang hørt om disse 66 million Holocaustede, før jeg sier det ?

Nytalen er å lovprise Kohn for hans vyer og ‘klokskap’. Stakkars den person som har integritet i vår verden idag. Risikerer livet, for å si imot Ervin Kohn, dødsstraff uten dom. Nå gjentas det her. Lykke til. Synest meg noe ekstremt med GULAG eller dødsstraff bare for å si imot en satanist, men slik er det vel da…

Men husk; dette er ikke noe med eller mot Ervin Kohn. Han er bare en ubetydelig brikke på Guds scene. At det er for eller imot Jesus Kristus, at vi følger Ham om så strakt gjennom helvete, er det viktige. Den som holder ut til enden blir frelst (Matthew 24:13).

Men vi som er uenig med Kohns djevelske doktrine, skal ikke ha lov til å si ham imot? Det blir i tilfelle å forby Gud i denne verden, som taler til kristne Sannheten og ikke løgner gjennom den Hellige Ånde som Jesus Kristus lovte å sende sine folk i de «siste tider», hvor ugresset skal skilles fra hveten. Noen velger å tilbe Jesus, andre velger å tilbe jødene, fritt valg:

Hvem sitt blod vil DU kjære leser ha på din dørpost når Mannen med Ljåen kommer for å høste inn sjelene ?

En eneste ting skal jeg garantere deg, det er at det jødiske blodet fra HoloCash (™) religionen vil IKKE strekke til. Kommer nok aldri noe fred på jord på den måten.

Kom Julenatt, Lillian Askeland

Spread the love - Sharing is caring
89   
  
  
    
89
Shares