Satans Synagoge – Lovløshetens Hemmelighet

Del I: Introduksjon til Masse Forførelse. «Jeg vet om dine gjerninger og trengsel, og fattigdom, (men du er rik) og jeg vet om blasfemien til de som sier de er jøder, og ikke er det, men er Satans synagoge«. – Åpenbaringen 02:09 KJV.

Det er greit for kristne i Amerika å kritisere og påpeke de åndelige feil og synder innenfor islam. Det er greit for kristne i Amerika for å kritisere og påpeke de åndelige feil og synder innenfor katolisismen. Det er greit for kristne i Amerika for å kritisere og påpeke de åndelige feil og synder innenfor mormonismen. Det er greit for kristne i Amerika for å kritisere og påpeke de åndelige feil og synder innenfor Jehovas vitner. Det er greit å kritisere og påpeke de åndelige feil og synder i enhver og alle religioner i verden – UNTATT EN!

Hva jeg har nettopp uttalt bør gjøre at alle kristne i Amerika lurer på hva det er med denne beskyttede religionen at det er ikke bare er religiøst ukorrekt å peke ut dens feil og synder, men er også, på et politisk, sosial og kulturelt nivå ansett som politisk ukorrekt, så mye at å gjøre det kan tolkes som hat kriminalitet og i noen tilfeller enda kan føre til fengselsdom?

Jeg snakker ikke om jødedommen, men en annen religion, en religion som er, som Yahshua har beskrevet, Satanistisk inntil kjernen.

Hvorfor har denne sataniske religionen, som nyter så mye beskyttelse mot kritikk, så mye verdslig innflytelse i området for det dagligdagse, på den politiske, sosiale og kulturelle arena, samt et absolutt skjold mot enhver form for kritikk, uansett hva de lærer og gjør?

Å ha en slik politisk, sosial og kulturell beskyttelse gir en perfekt masseutbredelse av absolutt korrupsjon, ondskap og den verste av åndelig vranglære.

Begrepet Synagogue of Satan ble ikke skapt av en vanlig mann, men ble introdusert til oss av den oppstandne og herliggjorte Messias, Yahushua (Jesus).

«Jeg vet om dine gjerninger og trengsel, og fattigdom, (men du er rik) og jeg vet om blasfemien til de som sier de er jøder, og ikke er det, men er Satans synagoge«. – Åpenbaringen 02:09 KJV

For en kristen å benekte denne advarselen er å fornekte Yahshua som Herre og Frelser, fordi det var han som uttalte denne illevarslende advarsel. Det faktum at han bruker begrepet synagogen betyr at det er en religiøs gruppe som han advarer oss mot og være skeptisk til. Dette bør være en øyeåpner for enhver kristen, men hva slags religiøs gruppe er det han taler om?

Yahshua sier at denne religiøse gruppen hevder å være jøder, men sier videre at selv om de hevder å være jøder «er de det ikke». Vi vet at han ikke snakker om alle jøder, men en gruppe som hevder å være jøder og «er det ikke». Han kaller synagogen deres (gudshus) Satans synagoge. Dette innebærer at de ikke tilber Herren, men i virkeligheten tilber Satan, mens de hevder til verden at de er jøder.

Rasistiske grupper har hatt gode dager ved å utnytte og vri på denne uttalelsen av Yahshua ved å påstå at alle jøder er onde og av Satans synagoge, men dette er ikke hva Yahshua har sagt. Han talte til en jøde på den tiden det ble skrevet! Så det er klart Yahshua snakket ikke om alle jøder, men en viss gruppe som hevder å være jøder, men som i virkeligheten ikke var jøder i det hele tatt.

«For han er ikke jøde, som er en i det ytre, heller ikke er det omskjærelse, som er utover i kjødet: Men han er en jøde, som er det innvendig, og omskjæring er av hjertet, i ånden, og ikke i bokstaven, som får sin ros ikke av menn, men av Gud«. – Romerne 2:28-29 KJV

Som «kristne», kan vi ta denne passasjen for ytterligere å bedre forstå hva som blir sagt, fordi som vi vet hevder mange å være kristne, men hvis vi fulgte deres syndige livsstil ville det føre oss rett til helvete!

For er han ikke en kristen, som er en ytre, men han er en kristen som er en innvendig.

Det finnes mange varme og kjærlige jøder over hele verden, akkurat som det er kristne, så vel, det er de som kaller seg kristne som er de verste av hedningene, som selv tukler med satanisme og trolldom, så vel, det er også mange som hevder å være jøder som er like kaldblodige og onde.

To motstridende Primære Religioner i Israel

De fleste folk innser ikke at det er to primære religioner i Israel, ikke bare jødedommen, og som du vil se, de to samhandler ikke så godt i Israel eller i resten av verden, heller ikke deler de samme tro.

Jødedommen (jødene dvs. Yahudim som er sanne tilbedere av Jahve til beste av sin kunnskap om Herren og Torah) og sionistiske. Sionister følger læren til den babylonske Talmud og Kabbalah og er hovedsakelig ateister og Luciferians dvs. satanister, som later som de er jøder. Dette er Satans synagoge som Yahshua advarer oss om. Dessverre er det ikke Yahudim, de gode jøder vanligvis i Israel, men de onde, sionistiske jødene i Satans synagoge. Det er de sionistiske jøder som mottar all økonomisk støtte fra forførte kristne i Amerika [o.a; Europa, og resten av verden], ikke Yahudim jøder. Det er også de sionistiske jøder som har åpenlyst ødelagt Skriftenes lære ved å hevde at de fortsatt er Guds utvalgte folk og verdig tilbedelse av kristne, og at Israel er fremdeles Guds hellige land, selv om Israel er kalt av Herren, ikke meg , U(N)-hellige land i de siste dagene i Johannes Åpenbaring.

«Og deres døde kropper skal ligge på gaten i den store byen, som åndelig kalles Sodoma og Egypt (som ekstremt onde og ugudelige steder i dag sin), hvor også vår Herre ble korsfestet».Åpenbaringen 11:08 KJV

Velg side!

Jeg beklager, men når vår Herre og Frelser taler om en sak, må menneskers meninger, deres sosiale overbevisninger, hans religiøse tro, deres tradisjoner, mine venner, min familie, mine kirkeledere og all politisk korrekthet og propaganda kastes ut av vinduet hvis de ikke har med den åpenbarte sannheten av en sak! Velg en side, men husk at å velge menneskets tradisjoner og meninger over åpenbarte ord er ensbetydende med å (det samme som) å nekte Yahshua å være din Herre, som betyr Mester, som betyr lærer.

Det var Yahshua som advarte oss kristne om Satans synagoge, ikke meg eller noen annen mann. Jeg bare forteller hva vår Herre og Frelser bragte frem for folket, men merk hvordan noen av dere allerede er ukomfortabel med det lille jeg har allerede sagt.

Jeg spør deg bare; hvem tror du Yahshua snakket om da han beskrev denne gruppen som # 1. Hevder å være jøder, men er det ikke. # 2. Som tilber i Satans synagoge? Det er åpenbart at uansett hvem de er, så hevder de å være jøder, men å tenke slikt, selv om vår Herre og Frelser er opphavet til det faktum at det ville være falske jøder i de siste dagene, som tilber i Satans synagoge, så anses det – ANTISEMITTISK!

Satans synagoge er ikke dum, heller ikke har de noen respekt for Yahshua eller Hans ord. De visste at før eller senere ville mange kristne legge to og to sammen og til slutt se gjennom bedraget deres.

For å hindre sannheten om Satans synagoge, skapte de begrepet anti-semittisk for å gjøre det sosialt og politisk ukorrekt å eksponere disse Satans tilbedere, forkledd som jøder (Yahshua ord, ikke mine), ved å si noe som helst kritisk om den Satanistiske-sionist-synagogen som en kritikk av alle jøder og Israel – noe som er helt uriktig og Satanisk tom-tull.

Mens de fleste kristne har falt for dette milliarder dollar finansiert bedrag, slukt krok, line og søkke, fremmet av betalte, grådige sionistiske kirkeledere som har forrådt Yahshua og solgt sine sjeler til Satans synagoge til å være med-forførere, er mange Yahudim Torah jøder godt inneforstått over dette endetidens store bedrag av den sionistiske av Satans synagoge!

Lytt til raseriet hos det babylonske-Talmud, Satans synagoge medlemmet i bakgrunnen, som prøver å gjøre alt han kan for å avbryte og rope ut budskapet til denne sanne Yahudim-Torah jøde. Ekte jøder som vet at sionistene er av Satans synagoge er sionismen verste mareritt, fordi det er umulig for dem å merke dem som antisemittisk, så kaller de dem Anti-Israel i stedet, da i sannhet de er faktisk ANTI-SATANS synagoge!

Satans synagoge, endetids bedrag er så stor at det blir kalt DET STORE FRAFALL om endetiden i Bibelen, samt LOVLØSHETENS MYSTERIUM (THE MYSTERY OF INQUITY). Det er essensen av begrepet MYSTERIET BABYLON DEN STORE fordi dens lære kommer rett ut av de babylonske mysterie skoler og den babylonske Talmud og åpenlyst Sataniske kabbala, ikke Torahen.

USAs regjering er intimt involvert i, ikke så mye den sanne Yahudim Torah-baserte jøde, men Satans synagoge dvs. Israels sionistiske herskende elite, og har vært det i mange, mange år.

Amerika er sionist-Israels primære supporter, og dermed er Amerika og det sionistiske styrte Israel som sammen utgjør Mystery Babylon Den Store i disse siste dager. Kvinnen som rir dyret er både amerikansk sionist-jøder og sionistiske-kristne, så vel som israelske jøder som abonnerer på den sionistiske verdensherredømme agenda. Den amerikanske herskende eliten og maktstruktur er i sin kjerne ren sionisme.

US Dollar viser den en gang skjulte, men i full åpenhet den Illuminati befengte David Stjerne, som egentlig er to pyramider, en vendt opp den andre ned, som faktisk er Luciferisk symbolikk med betydning «som ovenfor, så nedenfor».

Satans synagoge er uten tvil en av de mektigste kabaler i verden. Dette er grunnen til at Yahshua advart oss om det. De er opphavet til den mye omtalte Nye Verdensorden (New World Order). De er oppfinnerne og finansierere av drømmen om endetidens trengsel og bortrykkelses-bedraget, for den endelige ødeleggelsen av kristendommen når det ikke skjer. [Edward Irwing & John Darby Neslon (1800-1882) > Cyrus Scofield Reference Bible]

Den sionistiske Satans synagoge som har makten i Israel, og jeg snakker ikke om de gode, gudfryktige jøder, men de som Yahshua advarte oss om, vil også være ansvarlig for en kjernefysisk tredje verdenskrig (WWIII), støttet og beskyttet av sine svært bedratte [amerikanske] evangeliske kristne støttespillere, som stolt proklamerer seg selv som kristen-sionister. Hvor bedratt de er. Hvor totalt forblindet, fordi de ikke ville motta kjærlighet til sannheten (2 Tess 2:10-12). Sionistene er også opphavet til det sataniske Illuminati. De er – 666!

Sionist kontrollert Israel, og ikke de uskyldige jøder som selv er ofre for undertrykkelse og forbrytelser, er langt mer onde enn de fleste av oss noensinne har innsett, og virkelig, i Yahshua egne ord, er de det åndelig Sodoma og Egypt av endetiden. Det er – Satans synagoge, enten vi liker denne sannheten eller ikke, om det er politisk korrekt å si eller ikke. Det er Yahshua advarsel til oss.

Tror du likevel dette budskapet er antisemittisk? Snakk med hendene; de med naglemerkene permanent etset inn i dem. Det er hans budskap. Eller har vi glemt ham, i all den sionistiske propaganda og bedrag som blir forkynt fra prekestoler i våre kirker og godt finansiert kristen-sionistiske TV avdelinger formelig tvinger oss å bøye seg i tilbedelse til Satans synagoge?

Fortsettelse følger…….

Kilde

http://www.watchmanreport.com/the_watchman/israel/synagogue-of-satan/01-Synagogue-Of-Satan.cfm

Overs. anmerkning; Nasjonenes velvilje har de.
«Vi skulle bygge det nye Jerusalem«, sa Arbeiderpartiets grand ol’dad Håkon Lie om deres første prioritet etter andre verdenskrig, til UiO’s studentavis Reflex (Waage), – Det Nye Jerusalem aka verdslige Israel har det vært tverpolitisk enighet om i Norge til d.d..

Spread the love - Sharing is caring
 
 
 
   
2
Shares
Skriv ut (Print) Skriv ut (Print) Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)

Legg inn kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.