Satans Synagoge

Valget står mellom Verdens Fyrster og Verdens Fredsfyrste

Alle som studerer litt på makthavernes konspirasjoner vil ikke unngå å finne at der er mange som kaller seg ‘jøder’ i den lille gruppen på toppen som holder verden i sin klamme hånd, i det høyeste echelon, og som utgjør kjernegruppen i de skjulte nettverk av frimurere og illuminati (de tre høyeste frimurer grader), Bilderbergere, Trilateralister, CFR’s, m.v. De kapitaliserer på den elendighet vi ser i pengemarkedene nå. De har skapt disse markedene for nettopp å kunne gjøre det. De har skapt elendigheten for andre, for at de skal profittere.

Rothschilder, Rockefellere (som finansierte og eier røverstaten Israel), J.P. Morgan’er (Al Capone i flosshatt), Schiffs og andre i denne elite, er det våre egne politikere og sentralbanksjef Svein Gjedrem gjør knefall for i internasjonale nettverk som Bilderbergerne og annet, og til disse sine herrer er det han vil sende våre penger, med vårt politiske lederskaps velsignelse.

Kristus jager pengevekslerne

Bilde: Kristus jager pengevekslerne

I Johannes Åpenbaring 2.9 sies det. Rev 2:9 : ”Jeg vet også om blasfemien fra dem som kaller seg jøder, men ikke er det. For de er Satans Synagoge.

Det er som Broder Jerry sier her, to typer jøder som nevnes; de virkelige jøder, og de som bare kaller seg det i navnet, og ikke er det i gavnet.

En jøde er en som er lydig mot Gud, og rettferdig innenfor Guds lover, spesielt Moselovene (fra Mosebøkene i Det Gamle Testamente).

Satans Synagoge har satt Talmud foran Torahen. Torahen (det gamle testamente) er ikke deres åndelige basis. De følger en Babylonsk mysteriereligion, som i sin form er satanisk. Den Babylonske Talmud er rabbineres (fariseeres) tolkning av Torahen, et oppkomme av eder og galle, og svært fiendtlig mot alle andre enn de som tilhører Satans Synagoge, spesielt nedlatende og fiendtlig mot kristne. Kristne og andre ‘vantro’ mot deres lære kalles goyim. Jesus ble født av en hore, sier den videre. De arbeider for en gjenskapelse av Nye Babylon; Den Nye Verdensorden. «Kom ut av henne» (Babel), sier Johannes helt i slutten av sin Åpembaring.

Satans Synagoge bygger babels tårn, vil bygge det like inn i himmelen, og bli jevnbyrdige med Gud, og erstatte Gud på jord. Deres psykologi er så forstyrret at de tror seg større enn Skaperen selv. Deres hersker, som er Anti-Krist, vil komme til å sitte på sin trone i Jerusalem. Han som vil skjenke dem verdensherredømme.  Han blir den politiske hærfører som Kristus aldri ville være for dem. «Vik bort fra meg satan«, sa Jesus når Satan fristet ham til å bli med på deres side. Lommene fulle av penger, og land så langt øyet rakk skulle han få om han bidro til å bygge deres rike, verdensriket hvor de var herskere. «Mitt rike er ikke av denne verden«, sa han. Fred og kjærlighet mellom menneskene var det han ville ha. Ikke krig og utbytting fra denne pariakaste. De drap ham, som de har drept alle før og siden som har sagt dem imot. Den åndelige entitet i deres hjerter og sinn kalt Satan eller Lucifer, som kaller seg Den Opplyste eller «The Illuminated One», elsker den blodofring som hans barn bedriver for sin sak.

Vi vet hvordan det gikk med Babylon ved tidligere forsøk. Deres guddom er mammom og Molok, og dansen deres rundt gullkalven (materialismen, kapitalismen, les; utbytting og ran), fortsetter idag like som den var i ørkenen mens Moses var på fjellet for å få Moselovene – de ti bud på steintavlene. Når katten er borte, danser musene på mordet.

De som kaller seg jøder og ikke er det (Rev 3.9), er predisponert for å ønske seg mest mulig makt og penger. De finnes i alle raser, og av alle religioner, men de fleste i det høyeste echolon er av kaukasisk ætt, khazarer, som ble tvangskonvertert av sin konge i Khazaria i år 740 til jødedommen, de var delvis etter Japhet, ikke Shem/Sem (ikke semitter).

De har ikke noe av Abrahams blod i årene, og er dermed ikke semitter. Vi ser dem i de høyeste kretser av finans (økonomi), media (propaganda) og politikk (lover) idag. De som har satt oss i den uheldige situasjon idag, står nå frem som de som skal redde oss (?). Alle av betydning i verdens lederskap er korrumpert inni dette system.

De som kalte seg ‘jøder’ i Bibelsk tid ble spredt for hele verden for at de ikke skulle kunne like lett konspirere mot Gud og Guds Folk igjen, de var for det meste av Esau, Edomitter, som ble tvangskonvertert inni jødedommen, var også av denne mentale overbevisning at de var og skulle være spesielt utvalgt og herskerrase/eiendomsfolk. De var også herskerrasen på jesus’ sin tid. De innrømmer selv at de aldri var slaver i Egypt, og dermed ikke Israelitter i Johannes / John 8:33. Jesus parerte med at de var/er hadde «Djevelen/Satan til far» (John 8:44), derav utrykket Johannes bruker; Satans Synagoge.

Det er en psykologisk og mental sykdom som de er ekstra disponert for dette, at de skal være så mye bedre enn alle andre, at de kan drepe og rane så mye de vil andre mennesker, FORDI de mener at de er utvalgt og bedre. Det eneste de er utvalgt til er å vise oss hvordan Guds barn overhodet ikke skal opptre, og hvordan Satans Barn opptrer, slik at vi kan velge på fritt grunnlag, bevisst, om vi skal være med dem eller mot dem. I det vi gjør det, velger vi også vår egen guddom, og Kristus vs. Anti-Krist.

At Gud i henhold til historien sendte dem ut i diasporaen (landflyktighet), skulle gjøre det vanskeligere for dem å oppnå sitt verdensherredømme og holde på med sin utbytting av skikkelige mennesker. De kunne ikke da like lett konspirere mot andre raser og folkeslag av andre religioner. Men dette er opphevet idag hvor de er forenet med doble statsborgerskap og internet og telefon og jevnlige møter. Uansett hvilket land de lever i,  hva slags dobbelt statsborgerskap de har, så er det den ene saken som forener dem.

Vi mener dette fortjener å fremheves, slik at de virkelige jøder, aldri igjen må ta skylden og dommen fra massen for det som de falske jøder som utgjør «Satans Synagoge» er ansvarlig for. De av Satans Synagoge er lett å finne igjen. De finnes i det høyeste echelon av næringsliv (spesielt media) og politikk. Utifra disse posisjoner bygger de sin verden ovenfra og nedover, på slik måte at ingen lenger kan gjenkjenne det som vi i våre idealer kaller demokratiet.

Johannes Åpenbaring 2.9 (Rev 2:9) sier at denne Satans Synagoge, og de personer som er tilknyttet nettverket ikke er jødisk i åndelig forstand. De tilhører ikke Gud, men Satan. Satans Synagoge avholder seg ikke fra å utnytte også forfølgelsen av de skikkelige jøder, for å skaffe seg dekning og beskyttelse for sine forbrytelser og onde hensikter ved å gjøre seg nytte av den offer rolle de rette jøder vitterlig har måttet ta.

Det er bare det at de av Satans Synagoge aldri har vært offer. De rette jøder har vært det. De falske er gjerningsmennene. De av Satans Synagoge kapitaliserer bare på å dekke seg bak dette offer ‘å være jøde i en fiendtlig verden’. Det er i skjul av dette hedersmerke, at de kan fortsette sine herjinger med menneskeheten.

På spørsmål om hva som var tegnet på endetiden fra sine disipler, svarte Jesus; «Pass på å ikke bli forført» (Matt 24:4). Det er vel omtrent der vi er.

Ha en god dag, og lykke til.

Pastor Ben Heath – Synagogue of Satan: Who are they?

Spread the love - Sharing is caring
 
 
 
   
Skriv ut (Print) Skriv ut (Print) Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)

14 Comments

 1. Pingback: Hitler og Obama – to alen av samme stykke

 2. Pingback: Sjømannsorganisasjoners Integritet

 3. Pingback: Mer Karikaturer Om Religiøse Villfarelser

 4. Alf Larsen – Jødeproblemet.

  – Verken Hamsun, Rolf Jacobsen eller Alf Larsen kan bli dømt hardt nok. De må tåle kritikk for sine uakseptable holdninger. Spesielt Alf Larsen, for han var en av de mest koleriske og polemiske vi har hatt. Han må mer enn noen annen tåle knallhard kritikk.
  http://www.klassekampen.no/56731/article/item/null

  I Alf Larsens “Jødeproblemet” benyttes betegnelse «jøden». Jødene er utstyrt med karakteristiske trekk. Typisk er at de ikke kjenner noen grenser, de vil ikke innordne seg eller vise måtehold på noen områder.
  «Jøden» er fanatisk, besatt og skruppelløs. Ethvert middel er tillatt i kampen for å nå målet, han er påtrengende og hensynsløs.
  I forretninger bedrar han, han bestikker og kommer med trusler. En konsekvens av disse karakteregenskapene er at jødene er blitt ført ut i den rene galskap, er blitt besatt.
  Det er vannviddsfolket, «den nasjonale galskaps kreftknute i menneskelegemet», jødefolket er en forferdelig byll, «rotten» i menneskeheten.
  For Alf Larsen dreier «rase» seg om psykiske eller åndelige størrelser.
  Alle antisemitter har i hovedsak rett, mener han: Jøden er et fremmedelement blant kristne folk og har alltid forsøkt å utnytte dem til sin egen fordel.
  Som det løgnfolket jødene er, har de klart å overbevise verden om at de har vært forfulgt gjennom århundrene.
  Dette er imidlertid en myte de har skapt.
  Legenden om det uskyldige, forfulgte jødefolket er verdenshistoriens første og største løgnpropaganda.
  Alf Larsens så den moderne verden som en verden i forfall, og årsaken var materialismen.
  I sine mange tidsoppgjør kjempet han mot oppløsningen av ånden, knyttet til den vesterlandske materialismen. Denne materialismen ble koblet til «jøden».

  Med sin hensynsløshet er det jøder som står bak hele moderniteten. Jødene står bak kommunismen og psykoanalysen. De er m.a.o. årsaken til forfallet og oppløsningen, til elendigheten i tiden.
  Her er vi ved et sentralt poeng for Alf Larsen. Ved at det er jøden som er ansvarlig for materialismen, forstås nazismen som en nødvendig reaksjon.
  I artikler i Janus i 1940 fremmer Alf Larsen et syn på nazismen ut fra en dypt konservativ og spiritualistisk posisjon som en reaksjon som «måtte» komme, og som var berettiget. Årsaken, mente Larsen, finnes ikke i nazismen som ideologi eller i de politiske forholdene i Tyskland, men entydig i Vestens materialisme. Og når det gjelder norske forhold plasserer han ansvaret hos Universitetet og den norske presse som har falt til fote for materialismen. Det er de som har spredd pesten. På denne bakgrunn ser han ikke bare negative sider ved nazismen, men også nye og positive muligheter: førerprinspippet vil kunne fremme det personlige ansvar og krigen vil lære mennesker å dø. Det vil nå tvinge seg frem en ny type broderskap, dette i motsetning til kaoset i den pestbefengte moderniteten.
  Larsens uttalelser mot jødehatet på 1930-tallet er et faktum. Men vi kjenner til at han i 1943 hevdet at jødene var ansvarlige for nazismen. Det var imidlertid først etter krigen det ble alvor.
  Det var ikke ofte han gikk ut i offentligheten med sitt syn på jødene, men de som kjente ham var ikke i tvil om hva han mente og i hvilken retning hans tenkning utviklet seg. Et eksempel finner vi i Farmand, i artikkelen «Den nye kristendomsforfølgelse» fra 1963.
  Miljøet rundt Alf Larsen var altså klar over hans synspunkter. Karin Bang, som var gift med Larsens nevø, har referert til hans antisemittisme i Forfatternes litteraturhistorie fra 1981.
  Hvordan forklare at et så rabiat jødehat kunne utvikle seg etter krigen?
  Brynildsen hevdet at jødehatet var av gammel dato, men ble holdt nede av hensyn til Larsens hustru så lenge hun levde (hun døde i 1954).
  I Alf Larsens etterlatenskaper finner vi et meget omfattende manuskript med tittelen Jødeproblemet. Manuskriptet var Alf Larsens store, litterære verk som han arbeidet på i årene etter andre verdenskrig.

  Jødeproblemet er en aforismesamling på flere hundre sider. I aforismene benyttes gjennomgående betegnelse «jøden». Jødene er utstyrt med bestemte karakteristiske trekk. Typiske karakteristika er at de ikke kjenner noen grenser, de vil ikke innordne seg eller vise måtehold på noen områder. Og så følger de fleste stereotypiene vi kjenner fra antisemittisk propaganda: «Jøden» er fanatisk, besatt og skruppelløs. Ethvert middel er tillatt i kampen for å nå målet, han er påtrengende og hensynsløs. I forretninger bedrar han, han bestikker og kommer med trusler. En konsekvens av disse karakteregenskapene er at jødene er blitt ført ut i den rene galskap, er blitt besatt. Det er vannviddsfolket, «den nasjonale galskaps kreftknute i menneskelegemet», jødefolket er en forferdelig byll, «rotten» i menneskeheten.
  For Alf Larsen dreier «rase» seg om psykiske eller åndelige størrelser, og han gir i denne forbindelse nazistene rett: Jøden finnes på samme måte som arieren gjør det.
  Alle antisemitter har i hovedsak rett, mener han: Jøden er et fremmedelement blant kristne folk og har alltid forsøkt å utnytte dem til sin egen fordel.
  Forfatteren behandler også forfølgelsen av jødene opp gjennom historien. Som det løgnfolket jødene er, har de klart å overbevise verden om at de har vært forfulgt gjennom århundrene. Dette er imidlertid en myte de har skapt til unnskyldning for sin egen fremferd. Legenden om det uskyldige, forfulgte jødefolket er verdenshistoriens første og største løgnpropaganda.
  Modernitetskritikken var selve kjernen i Alf Larsens intellektuelle engasjement. Han så den moderne verden som en verden i forfall, og årsaken var materialismen og det han kalte radikalismen. I sine mange tidsoppgjør kjempet han mot oppløsningen av ånden. I Janus-perioden var dette knyttet til den vesterlandske materialismen. Denne materialismen ble senere koblet til «jøden». Med sin hensynsløshet er det jøder som står bak hele moderniteten. Den er drevet frem av de «radikale». Jødene står bak kommunismen, darwinismen og psykoanalysen samt hele avantgardetenkningen. De er med andre ord årsaken til forfallet og oppløsningen, til elendigheten i tiden. Her er vi ved et sentralt poeng for Alf Larsen. Ved at det er jøden som er ansvarlig for materialismen, forstås nazismen som en nødvendig reaksjon, og: Jødene er selv ansvarlige for og årsak til den forfølgelse de er blitt utsatt for.
  Likevel er Alf Larsen ytterst kritisk til Hitler. Men forklaringen på at han fikk så stor makt og innflytelse er å søke hos dem som drev ham frem, hos jødene.
  Når det gjelder jødeutryddelsene under andre verdenskrig, er det tydelig at forfatteren betrakter gasskamrene som en myte. For å forstå «gasskamrene» må man vite noe om jødene i Polen, Ukraina og Romania. Og det gjorde Hitler og hans folk. De skar alle over en kam, «ikke uten en viss rett». For det jødiske blodet er sterkere enn alle andres, «det er blodet fra før Kristus».

  For Alf Larsen har jøden ikke bare fornektet Kristus, men hater Kristus og har satt seg opp mot en fundamental lovmessighet i historien. Det sentrale er golgathamysteriet der kristusimpulsen ble en avgjørende kraft i verdensutviklingen. Denne kraftens mål er å utvikle individet til en selvstendig størrelse, dette i motsetning til folket, massen, kollektivet. Men jødene lever i den store fornektelsen, de revolterer mot verdensutviklingen.
  Lignende synspunkter var fremført av Conrad Englert, generalsekretær i Antroposofisk selskap i Norge, i foredraget Jødeproblemet (1938), der han hevdet at de tyske jødenes skjebne var frembrakt av dem selv.
  I Jødeproblemet har Larsen også en dagsaktuell, politisk agenda. I etterkrigstiden har jødene forsøkt å fordreie og bedra opinionen: de seks millioner døde er et falsum, Anne Franks dagbok et bedrag, og konsentrasjonsleirene et produkt av fotomontasjer. Han er også tydelig i sitt syn på ”staten” israel: «israel er bare jødedommens syfilis.»
  Og det som nå truer er en voldsmakt og en terror verre enn både nazisme og kommunisme. Han avviser at motstanden dreier seg om antisemittisme, de som forsøker seg med den slags kan dra «fanden i vold». Og så kommer det: «Hvis jøderne aldrig før har gjort sig fortjent til en pogrom, så gjør de det nu. Der stunder grufulle tider.»
  Jødeproblemet ble ikke utgitt.

  http://www.morgenbladet.no/apps/pbcs.dll/article?AID=/20091009/OBOKER/710099953
  http://www.morgenbladet.no/apps/pbcs.dll/article?AID=2009710169953&NL=1

  Her er et utdrag fra en artikkel i Morgenbladet:

  http://www.morgenbladet.no/apps/pbcs.dll/article?AID=/20091009/OBOKER/710099953

 5. Hei!
  Du skriver at de falske jøder er PREDISPONERT til å ønske seg makt og penger. Lurer på hva du legger i dette? En slags «urent blod» som gjør at de automatisk blir dårlige, eller er det håp for noen av dem??

  Synes det er flott at noen tar opp bakenforliggende agendaer og grupperinger i politikk, økonomi, religion mm.
  Har tidligere hørt og lest litt om «gode» og «dårlige» jøder.
  Du nevner khazarer som en hovedgruppe blandt de dårlige, har hørt om akenaze (?) jøder også – tilhører de samme leir?
  Kunne vært interessant med artikler som belyser jødenes (de gode) situasjon i forhold til hva sionistene driver på med. Hvor stor del av Israel og jøder generelt er «gode» og hvor stor del er av Satans synagoge forresten?

  Det har jo vært jødeforfølgelser på mange måter i historien, har dette konsekvent gått ut over de gode pga hva de dårlige jøder har gjort, og på hvilken måte har Satans synagoge klart å vokse slik og komme seg unna?

  Mange kristne mener at Israel/jøder har en speisiell plass og at Israel vil spille en viktig rolle i endetiden. Selv mener jeg det er hårreisende å forsvare det som skjer i Israel ut i fra Bibelen, og jeg personlig tror at når det skjer noe i Israel som får påvirkning for resten av verden religiøst så lover ikke det godt. Annet enn at en opptrapping av elendigheten vil føre Jesu gjenkomst nærmere og lidelsen på denne jorden da endelig vil ta slutt. (Sistnevnte er min tolkning av Bibelen, andre har kanskje en annen.) Ser fram til noen innspill i forhold til spørsmålene mine, både fra deg og andre.

 6. Pingback: Den Nye Verdensorden; Haakon Lie og Arbeiderpartiets vei til makten, og deres støttespillere

 7. Pingback: Jens Christian Hauge som sionistisk hauk?

 8. Pingback: Khazarene erobrer Europa og USA

 9. J JOHANSEN., DU ÄR I VILLFARELSE OM SATANS SYNAGOGA !!!.

  I Johannes Åpenbaring 2.9 sies det. Rev 2:9Rev 2:9
  English: King James Version (1611) – KJV
  9 I know thy works, and tribulation, and poverty, and I know the blasphemy of them which say they are Jews, and are not, but are the synagogue of Satan.

  WP-Bible plugin

  : ”Jeg vet også om blasfemien fra dem som kaller seg jøder, men ikke er det. For de er Satans Synagoge.”

  Det er som Broder Jerry sier her, to typer jøder som nevnes; de virkelige jøder, og de som bare kaller seg det i navnet, og ikke er det i gavnet.

  En jøde er en som er lydig mot Gud, og rettferdig innenfor Guds lover, spesielt Moselovene (fra Mosebøkene i Det Gamle Testamente).

  PAULUS SKRIVER,

  DEN ÄR ICKE JUDE SOM ÄR DET I UTVÄRTES MÅTTO,
  MED OMSKÄRELSE PÅ KÖTTET,
  NEJ DEN ÄR JUDE SOM ÄR DET I INVÄRTES MÅTTO,
  OCH OMSKÄRELSE ÄR I ANDEN,
  HJÄRTATS OMSKÄRELSE I KRISTUS.

  VAD JOHANNES SKRIVIT I SIN UPPENBARELSE,
  DEN DU CITERAT,
  VAR GIVEN TILL EN LOKAL KRISTEN FÖRSAMLING/KYRKA,
  UNER JOHANNES LEVNADSDAGAR,
  NÄSTAN 2000 ÅR SEDAN.

  DESSA KALLADE,
  «SATANS SYNAGOGA»,
  ÄR DET KRISTNA FOLK SOM,
  «AVFALLIT FRÅN SANN KRISTENDOM»,
  DE SOM JESUS KALLAR,
  «LAGLÖSA MÄN»,
  (MATT.KAP.7:21-23),
  LEVANDE I,
  «LAGLÖSHETENS HEMLIGHET»,
  DE SOM I TESSALONIKERBREVEN KALLAS,
  «FÖRST MÅSRE AVFALLET HAVA SKETT»,
  SAMT AV JOHANNES KALLADE,
  «ANTIKRISTER».

  DET ÄR EN,
  «FALSK KRISTENDOM»,
  SER EXAKT UT SOM DEN ÄKTA MEN,
  «DE GÖR INTE JESU KRISTI GUD OCH FADERS VILJA»,
  VILKEN ÄR,
  «LAGEN I NYA TESTAMENTET».

  DE VAR SANNA PÅNYTTFÖDDA KRISTNA,
  MEN HAR AVFALLIT FRÅN,
  «GUDS SANNA VILJA»,
  OCH VANDRADE NU I VILLFARELSE ENLIGT DETTA ORD,

  «DEM SOM INTE GIVA RUM FÖR KÄRLEKEN TILL SANNINGEN I SINA HJÄRTAN,
  UTAN FINNER BEHAG I ORÄTTFÄRDIGHETEN,
  ÖVER DEM SÄNDER GUD VILLFARELSENS MAKT,
  SÅ ATT DE SKALL SÄTTA TRO TILL LÖGNEN,
  FÖR ATT DE SKALL BLIVA DÖMDA».

  Arne Strand.

 10. Pingback: Bevisste Borgere av Norge » Den store avgrunn mellom Sionisme og Jødedom

 11. HOW THE WORLD GOVERNMENT RULES THE NATIONS
  God began to speak to the prophet Daniel about this coming time on the earth some 550 years before Christ (Daniel 11:21-39). From the writings of Daniel we are given some insight on this last world ruler. He will be of Jewish descent and a practicing homosexual. Jesus tells us that this wicked ruler shall descend upon Jerusalem, and that he will occupy a Jewish temple in that city (Matthew 24:1-24). This is detailed by the apostle Paul in II Thessalonians 2:1-12. Since the temple in Jerusalem that Jesus visited when he walked in the flesh on the earth was destroyed in 70 AD, we know that one of the signs of the Antichrist will be that a new Jewish temple will once more be built in Jerusalem.

  The kingdom of the Antichrist will be a political alliance of many nations that will give their power to this evil man (Revelation 17:1-18). Its financial strength will come from global trading (Revelation 18:23). The Man of Sin will receive his power from Satan, he will use war to enforce his rule; he will mandate Satan worship as the state religion and there will be total control over all business so that no human being can buy or sell without having taken the mark of the Beast in their forehead or right hand (Revelation 13:1-18).

  There are only two types of people on the earth who believe in the concept of a Messiah. First, the Jewish people have believed this and have been waiting for the Messiah since the day of Abraham. Secondly, the Christians, who are the spiritual children of Abraham, have been waiting, ever since Jesus walked on the earth, for their Messiah, Jesus, the son of Mary, to come back. What is the difference between the two groups?

  When Jesus was born on the earth some 2000 years ago, he was rejected by the Jewish leadership as the Messiah and crucified. His Jewish disciples believed that he was the Messiah, and when he was resurrected on the third day after his death on the cross, the Christian church was born. Thousands upon thousands of Jews living at that time believed that Jesus was the son of God, the Messiah, and they were converted to the Christian faith. Later these Jews spread their faith into other nations, thus bringing the Gentiles into the Christian church.

  Judaism, as a religion, is teaching its people that the Messiah they are waiting for is:

  1. Going to be a World Dictator who will set up his throne in Jerusalem and that only Jews are going to be in charge in his kingdom.
  2. Has only come to save Jews and make them, as a nation, world rulers over all Gentile nations.
  3. Will make slaves of the Gentiles whose task in the kingdom will be to serve the Jews.

  The kingdom of the Antichrist will be a political alliance of many nations that will give their power to this evil man (Revelation 17:1-18). Its financial strength will come from global trading (Revelation 18:23). The Man of Sin will receive his power from Satan, he will use war to enforce his rule; he will mandate Satan worship as the state religion and there will be total control over all business so that no human being can buy or sell without having taken the mark of the Beast in their forehead or right hand (Revelation 13:1-18).

  Knowing these facts from the Bible, we can now set forth the following definitions for the kingdom of the Antichrist:

  * Its leadership and core group must be Jewish.
  * They must be able to have their own people in all nations of the world.
  * They must have physical political control over the land of Israel.
  * They must be working on world control over all commerce.
  * They must be working on world control over all banking.
  * Somehow they must be able to rule the leaders of all nations in the world.
  * They must be working to merge all religions in the world into one mega religion.
  * They will be very hostile to true believers of Christ.
  * They must develop a military force which no nation can resist and still survive.
  * Food, energy, water, clothing and shelter must be controlled by the forces of the antichrist before they can have control over all people on the earth.

  http://www.eaec.org/newsletters/1999/NL1999jul.htm

  Hvem er skjøgen. Babylon. Les om Babylon mysterie religion her, og hvem som står bak den:
  http://watch.pair.com/mystery-babylon.html

  «It seems that the Jews regarded America as the New Jerusalem: “…Columbus…believed when he landed in America that God had led him to the New Jerusalem. The idea of America as the fulfilment of a biblical prophecy concerning the foundation of a spiritual Utopia on Earth was a central belief in the Rosicrucian philosophy of the seventeenth century.” (Occult Conspiracy, p.74)»
  http://watch.pair.com/mystery-babylon-3.html

  Fra det Nye Jerusalem skal de styre verden, og alle vi andre skal bare være deres slaver.

  «We possess several hundred atomic warheads and rockets and can launch them at targets in all directions, perhaps even at Rome. Most European capitals are targets for our air force… We have the capability to take the world down with us. And I can assure you that that will happen, before Israel goes under.»
  – Martin van Crefeld (January 31, 2003; Martin van Crefeld; Professor of Military History at The Hebrew University of Jerusalem)

  «Our race is the Master Race. We are divine gods on this planet. We are as different from the inferior races as they are from insects. In fact, compared to our race, other races are beasts and animals, cattle at best. Other races are considered as human excrement. Our destiny is to rule over the inferior races. Our earthly kingdom will be ruled by our leader with a rod of iron. The masses will lick our feet and serve us as our slaves.» – Menachem Begin (Israeli Prime Minister 1977-1983)

  «I don’t know something called International Principles. I vow that I’ll burn every Palestinian child (that) will be born in this area. The Palestinian woman and child is more dangerous than the man, because the Palestinian childs existence infers that generations will go on, but the man causes limited danger. I vow that if I was just an Israeli civilian and I met a Palestinian, I would burn him and I would make him suffer before killing him. With one hit I’ve killed 750 Palestinians (in Rafah in 1956). I wanted to encourage my soldiers by raping Arabic girls as the Palestinian women is a slave for Jews, and we do whatever we want to her and nobody tells us what we shall do but we tell others what they shall do.» – Ariel Sharon (Israeli Prime Minister, in an interview with General Ouze Merham, 1956)

 12. Ariel Sharon til Peres når Shimon Peres uttrykte sin bekymring for hva amerikanerne ville si, når de brøt våpentilstanden: “Ikke bekymre deg over amerikanerne“, freste Sharon til Peres; “Vi, det jødiske folk, kontrollerer Amerika, og amerikanerne vet det“. (I.A.P. News til Israel Radio 3. Okt. 2001).

  Kongressmann Charles Lindbergh, far til luftfarts Lindbergh, innså fakta om Federal Reserve Systemet (sentralbank systemet): «Denne loven etablerer den mest gigantiske trusten på jorden … den usynlige regjering av pengemakten er legalisert.. Den største forbrytelse gjennom tidene er utført med denne bank og valuta lov«.

  Det er tydelige beviser på at det privat eide FRS manipulerte markedene og skapte betingelsene som ledet frem til det økonomiske krakket i 1929 med den følgende Store Depresjonen.

  John F. Kennedy døde etter at han ville nedlegge “Federal Reserve Bank” (Executive Order 11110. June 4, 1963), eid av private banker, som tjener penger (renter) på å låne ut penger til den amerikanske staten. Penger de skaper utav “tynne luften”, som Ron Paul sier det.

  JFK ble tatt ut ganske fort, og deres korrupte medløper, Lyndon Johnson, tilbakekalte som det første han gjorde disse JFK’s beslutninger (Executive Orders).

  Jødiske Aaron Russo døde av ‘kreft’. like etter å ha laget filmen «Amerika . Fra Frihet til Fascisme«.

  I det siste hundreår har Amerika bygget et korthus på et fundament av løgner. USA er falne offer fot «den største forbrytelse gjenno tidene. «We have sown the wind, and we shall reap the wirkwind» (Hosea 8.7).

 13. Dette du skriver stemmer 100% med, Bibelen. Hvor skulle ellers den STORE forførelse være!

 14. For those who would argue that the media is «fair and balanced,» one need only to perform a Google search on the Internet to learn that «Operation Mockingbird» was the government’s official declaration that the mainstream media will be controlled—at any cost. The $64,000 question is: «Exactly how much money will it take to control the mainstream media?» The answer: «Lots—billions, at the very least». . . Full story: Idaho Observer

  Comment: The «full story» helps explain hundreds of murdered friends, associates and employees of the Bush/Clinton crime families. Here is an initial body count and some telling history on the activities of dual Israeli citizen, US Treasury Secretary (exChairman of Goldman Sachs) Henry Paulson and some behind the scenes background on the allegedly nefarious activities of banks and financial institutions now being «rescued» by Goldman Sachs and other Rothschild affiliates at the never-ending cost of US taxpayers . . . for the privilege of which they pay interest to Rothschild’s Federal Reserve.

Legg inn kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.