Satans Synagoge

Valget står mellom Verdens Fyrster og Verdens Fredsfyrste

Alle som studerer litt på makthavernes konspirasjoner vil ikke unngå å finne at der er mange som kaller seg ‘jøder’ i den lille gruppen på toppen som holder verden i sin klamme hånd, i det høyeste echelon, og som utgjør kjernegruppen i de skjulte nettverk av frimurere og illuminati (de tre høyeste frimurer grader), Bilderbergere, Trilateralister, CFR’s, m.v. De kapitaliserer på den elendighet vi ser i pengemarkedene nå. De har skapt disse markedene for nettopp å kunne gjøre det. De har skapt elendigheten for andre, for at de skal profittere.

Rothschilder, Rockefellere (som finansierte og eier røverstaten Israel), J.P. Morgan’er (Al Capone i flosshatt), Schiffs og andre i denne elite, er det våre egne politikere og sentralbanksjef Svein Gjedrem gjør knefall for i internasjonale nettverk som Bilderbergerne og annet, og til disse sine herrer er det han vil sende våre penger, med vårt politiske lederskaps velsignelse.

Kristus jager pengevekslerne

Bilde: Kristus jager pengevekslerne

I Johannes Åpenbaring 2.9 sies det. Rev 2:9 : ”Jeg vet også om blasfemien fra dem som kaller seg jøder, men ikke er det. For de er Satans Synagoge.

Det er som Broder Jerry sier her, to typer jøder som nevnes; de virkelige jøder, og de som bare kaller seg det i navnet, og ikke er det i gavnet.

En jøde er en som er lydig mot Gud, og rettferdig innenfor Guds lover, spesielt Moselovene (fra Mosebøkene i Det Gamle Testamente).

Satans Synagoge har satt Talmud foran Torahen. Torahen (det gamle testamente) er ikke deres åndelige basis. De følger en Babylonsk mysteriereligion, som i sin form er satanisk. Den Babylonske Talmud er rabbineres (fariseeres) tolkning av Torahen, et oppkomme av eder og galle, og svært fiendtlig mot alle andre enn de som tilhører Satans Synagoge, spesielt nedlatende og fiendtlig mot kristne. Kristne og andre ‘vantro’ mot deres lære kalles goyim. Jesus ble født av en hore, sier den videre. De arbeider for en gjenskapelse av Nye Babylon; Den Nye Verdensorden. «Kom ut av henne» (Babel), sier Johannes helt i slutten av sin Åpembaring.

Satans Synagoge bygger babels tårn, vil bygge det like inn i himmelen, og bli jevnbyrdige med Gud, og erstatte Gud på jord. Deres psykologi er så forstyrret at de tror seg større enn Skaperen selv. Deres hersker, som er Anti-Krist, vil komme til å sitte på sin trone i Jerusalem. Han som vil skjenke dem verdensherredømme.  Han blir den politiske hærfører som Kristus aldri ville være for dem. «Vik bort fra meg satan«, sa Jesus når Satan fristet ham til å bli med på deres side. Lommene fulle av penger, og land så langt øyet rakk skulle han få om han bidro til å bygge deres rike, verdensriket hvor de var herskere. «Mitt rike er ikke av denne verden«, sa han. Fred og kjærlighet mellom menneskene var det han ville ha. Ikke krig og utbytting fra denne pariakaste. De drap ham, som de har drept alle før og siden som har sagt dem imot. Den åndelige entitet i deres hjerter og sinn kalt Satan eller Lucifer, som kaller seg Den Opplyste eller «The Illuminated One», elsker den blodofring som hans barn bedriver for sin sak.

Vi vet hvordan det gikk med Babylon ved tidligere forsøk. Deres guddom er mammom og Molok, og dansen deres rundt gullkalven (materialismen, kapitalismen, les; utbytting og ran), fortsetter idag like som den var i ørkenen mens Moses var på fjellet for å få Moselovene – de ti bud på steintavlene. Når katten er borte, danser musene på mordet.

De som kaller seg jøder og ikke er det (Rev 3.9), er predisponert for å ønske seg mest mulig makt og penger. De finnes i alle raser, og av alle religioner, men de fleste i det høyeste echolon er av kaukasisk ætt, khazarer, som ble tvangskonvertert av sin konge i Khazaria i år 740 til jødedommen, de var delvis etter Japhet, ikke Shem/Sem (ikke semitter).

De har ikke noe av Abrahams blod i årene, og er dermed ikke semitter. Vi ser dem i de høyeste kretser av finans (økonomi), media (propaganda) og politikk (lover) idag. De som har satt oss i den uheldige situasjon idag, står nå frem som de som skal redde oss (?). Alle av betydning i verdens lederskap er korrumpert inni dette system.

De som kalte seg ‘jøder’ i Bibelsk tid ble spredt for hele verden for at de ikke skulle kunne like lett konspirere mot Gud og Guds Folk igjen, de var for det meste av Esau, Edomitter, som ble tvangskonvertert inni jødedommen, var også av denne mentale overbevisning at de var og skulle være spesielt utvalgt og herskerrase/eiendomsfolk. De var også herskerrasen på jesus’ sin tid. De innrømmer selv at de aldri var slaver i Egypt, og dermed ikke Israelitter i Johannes / John 8:33. Jesus parerte med at de var/er hadde «Djevelen/Satan til far» (John 8:44), derav utrykket Johannes bruker; Satans Synagoge.

Det er en psykologisk og mental sykdom som de er ekstra disponert for dette, at de skal være så mye bedre enn alle andre, at de kan drepe og rane så mye de vil andre mennesker, FORDI de mener at de er utvalgt og bedre. Det eneste de er utvalgt til er å vise oss hvordan Guds barn overhodet ikke skal opptre, og hvordan Satans Barn opptrer, slik at vi kan velge på fritt grunnlag, bevisst, om vi skal være med dem eller mot dem. I det vi gjør det, velger vi også vår egen guddom, og Kristus vs. Anti-Krist.

At Gud i henhold til historien sendte dem ut i diasporaen (landflyktighet), skulle gjøre det vanskeligere for dem å oppnå sitt verdensherredømme og holde på med sin utbytting av skikkelige mennesker. De kunne ikke da like lett konspirere mot andre raser og folkeslag av andre religioner. Men dette er opphevet idag hvor de er forenet med doble statsborgerskap og internet og telefon og jevnlige møter. Uansett hvilket land de lever i,  hva slags dobbelt statsborgerskap de har, så er det den ene saken som forener dem.

Vi mener dette fortjener å fremheves, slik at de virkelige jøder, aldri igjen må ta skylden og dommen fra massen for det som de falske jøder som utgjør «Satans Synagoge» er ansvarlig for. De av Satans Synagoge er lett å finne igjen. De finnes i det høyeste echelon av næringsliv (spesielt media) og politikk. Utifra disse posisjoner bygger de sin verden ovenfra og nedover, på slik måte at ingen lenger kan gjenkjenne det som vi i våre idealer kaller demokratiet.

Johannes Åpenbaring 2.9 (Rev 2:9) sier at denne Satans Synagoge, og de personer som er tilknyttet nettverket ikke er jødisk i åndelig forstand. De tilhører ikke Gud, men Satan. Satans Synagoge avholder seg ikke fra å utnytte også forfølgelsen av de skikkelige jøder, for å skaffe seg dekning og beskyttelse for sine forbrytelser og onde hensikter ved å gjøre seg nytte av den offer rolle de rette jøder vitterlig har måttet ta.

Det er bare det at de av Satans Synagoge aldri har vært offer. De rette jøder har vært det. De falske er gjerningsmennene. De av Satans Synagoge kapitaliserer bare på å dekke seg bak dette offer ‘å være jøde i en fiendtlig verden’. Det er i skjul av dette hedersmerke, at de kan fortsette sine herjinger med menneskeheten.

På spørsmål om hva som var tegnet på endetiden fra sine disipler, svarte Jesus; «Pass på å ikke bli forført» (Matt 24:4). Det er vel omtrent der vi er.

Ha en god dag, og lykke til.

Pastor Ben Heath – Synagogue of Satan: Who are they?

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring