Saturday Night Blues; Et hjerte med 100 % kjærlighet, er 100 %.

For mange vil dette kunne bli oppfattet som den mest opprørende passus jeg noensinne har skrevet, spesielt fordi jeg heri legger ansvaret for verdens begredelige tilstand til hvert enkelt individ av oss. Også på leseren. Alltid lite populært. De som er mine venner etter dette, vet jeg er de som forstår. Mine «Brothers in Arms», – med åndens våpen.

Et hjerte med 100 % kjærlighet, er 100 %.

Dette hjerte innkluderer ALLE. Om ikke er det ikke 100 %, og trenger litt mer bearbeiding, litt mer ytre kamp, litt mer strid, før en kan si at en er «i kjærlighetens vesen». Kampens arena skulle vært i sitt eget indre hele tiden. Idet hjertet er fullt av kjærlighet, renner det over, til alle, som regnet fra skyene regner likt på alle (som Indianerne sa det). Ingen utvelgelse eller styring av kjærlighets energien er nødvendig.

Vi opplever alle konflikter i hverdagen, ideologier og religioner støter mot hverandre. I stort sett alle tilfellene blir det «oss mot dem» («US and Them» – Pink Floyd»). «Jeg har rett, og du tar feil», men spiller det egentlig noen rolle hva en mener og tror så lenge en er et godt medmenneske? En må bli kjent med mennesket før en kan bedømme om det er godt medmenneske eller ikke. Da kan en ikke dømme utifra forutinntatthet, indoktrineringer eller sterotyper.

I møte med de som er annerledes enn oss selv, blir vi brynt, delvis pint, og masse forarget, men det er ikke motparten vi må se til å ville forandre, om vi reagerer slik; det er oss selv. Hvor hjertet renner over av kjærlighet, der er toleransen stor. Automatisk. Vi trenger ikke gjøre noe for det. Vi trenger ikke narre oss selv, – eller andre. Der kan til og med være nok kjærlighet til kristne, eller til jøder, eller muslimer, om vi mot formodning skulle ha noe imot dem.

Michael Jackson – «Man in the Mirror»; «If You want to make the World a better place, take a Look in the Mirror and start that Change».

Hvordan vi responderer mot andre er dermed en lakmustest, en test i sin helhet viet vår egen åndelige utvikling og hjertets renhet. Det er vel det eneste som betyr noe i det lange løp. Resten er bare kulisser for den «kosmiske komedie». Vi er enkeltvis senter i universet, vårt univers. Hva gagner det et menneske om det vinner hele verden, men tar skade på sin sjel?

Kun Kjærligheten kan redde denne eksistens, og toppe våre personlige liv i sin fullendelse. Den starter og har sitt opphav i hvert enkelt individ. Alt vi ser rundt oss, utenfor oss, er bilder av oss selv, det vi forarges over på utsiden av oss selv, er hva vi må se på spesielt i oss selv. Der har det sin rot. Alkymiens hemmelighet er å forandre seg selv, så skal en se at blyet vi ser utenfor oss, plutselig blir til gull. Bjelken vi ser i andres -, og flisen i egne øyne, blir til ingenting hos begge. Til mer vi forarges, til mer inngående må vi se på oss selv og våre oppfatninger på dette emne («Look at Yourself» – Uriah Heep).

«Så stod de der de tre; Tro, Håp og Kjærlighet, men størst av dem var Kjærligheten».

Vi har en kamp mot makter og myndigheter, mot ondskapens åndehær under himmelhvelvingen. Mot korrumpert mentalitet og arrestert bevissthetsutvikling kollektivt. De mørke flekker i den kollektive bevissthet skal belyses. Kampen står ikke mot individer. Rigide samfunstrukturer skal vi bekjempe og opplyse om, ikke kjempe mot individer. Hvor samfunnet er godt, har alle individer det godt.

Kampen står om å belyse de mørke flekker i vårt eget sinn, og i vår egen bevissthet. Da løses den også kollektivt. «As below, so above».

Vær det åndelige vesen, fylt til randen av kjærlighet som ethvert menneske kunne vært om det ikke ble skadet av verden, som renner over, det rause menneske, som med tilgivelse og blide øyne ser på ethvert medmenneske som nettopp manifestasjoner av en mystisk skapelse, og de Guds Barn de er (selv uten å vite det), som deg selv. Vær I verden, men ikke AV verden. Vi er åndsvesen, mer enn kropp.

Legg derfor ned de verbale våpnene mot individer, og rett dem mot målet. Vær «Brothers in Arms» (Dire Straits). Ethvert medmenneske er en mulighet til å være en venn. Ikke skap en fiende av ham. Enhver utenfor deg som forarger deg, er en engel i forkledning. Behandle engelen som engler skal behandles. Lykke til med det.

Se «Heal The World» fra Bucuresti konserten her:

Men kjærlighetens apostler som Jesus og Michael Jackson og John Lennon, og en lang lang rekke andre, blir tatt ned. Må Gud velsigne Michael Jackson, for den vanskelige oppgave han tok på seg dette livet. Jeg håper at han skal klare å reise seg igjen, og komme tilbake og slå knockout på ondskapen som har vært etter ham med en skikkelig hit. Jeg håpte det så sterkt mens jeg skrev denne artikkel at det nærmest kan kalles en bønn.

Jeg husker jeg så konserten fra Bucuresti, like etter at de vart frigjort fra kommunismen i 1992, han (hans stand-in) hadde en slags sak på ryggen hvor han fløy utav arenaen etter konserten. Bildet var spesielt sterkt ettersom jeg forstod hvilket bilde han hadde dette «stunt» fra.

Konserthallen kokte. Forsamlingen fikk frigjort så mye undertrykkede følelser de hadde samlet under undertrykkelse og terror, i løpet av den konserten, at de er nok sikkert påvirket av det ennå, og for all fremtid. Han var deres «frelser» og forløser, – forløser av alle de emosjoner de hadde måttet holde i sjakk i så mange år, under terrorregime.

Anbefaler hele konserten på DVD og skikkelig lyd.

Slikt som dette kan kun store menn klare å få til. Så mange har blitt tatt ned med vikarierende argumenter, for at de pratet om fred og kjærlighet i en verden besatt av hat. Store artister og åndelige lærere som ikke kunne «kjøpes opp». De fikk for stor innflytelse på folk. De som tok dem ned ville ikke ha hverken fred eller kjærlighet. Krig og hat er det de planter.

Bidra til det den som vil.

MJacksonS

Nei, noen helbredet verden kan de jo ikke ha, må vite…..

Michael Jackson – They Don’t Care About Us (Uncensored)+lyrics

«They Don’t Care About Us»
(fra The HistorY album)

Skin head, dead head
Everybody gone bad
Situation, aggravation
Everybody allegation
In the suite, on the news
Everybody dog food
Bang bang, shot dead
Everybody’s gone mad

All I wanna say is that
They don’t really care about us
All I wanna say is that
They don’t really care about us

Beat me, hate me
You can never break me
Will me, thrill me
You can never kill me
Jew me, Sue me
Everybody do me
Kick me, kike me
Don’t you black or white me

All I wanna say is that
They don’t really care about us
All I wanna say is that
They don’t really care about us

Tell me what has become of my life
I have a wife and two
children who love me
I am the victim of
police brutality, now
I’m tired of bein’ the victim of hate
You’re rapin’ me of my pride
Oh, for God’s sake
I look to heaven to
fulfill its prophecy…
Set me free

Skin head, dead head
Everybody gone bad
trepidation, speculation
Everybody allegation
In the suite, on the news
Everybody dog food
black man, black mail
Throw your brother in jail

All I wanna say is that
They don’t really care about us
All I wanna say is that
They don’t really care about us

Tell me what has become of my rights
Am I invisible because you ignore me?
Your proclamation promised
me free liberty, now
I’m tired of bein’ the victim of shame
They’re throwing me in a
class with a bad name
I can’t believe this is the
land from which I came
You know I do really hate to say it
The government don’t wanna see
But if Roosevelt was livin’
He wouldn’t let this be, no, no

Skin head, dead head
Everybody gone bad
Situation, speculation
Everybody litigation
Beat me, bash me
You can never trash me
Hit me, kick me
You can never get me

All I wanna say is that
They don’t really care about us
All I wanna say is that
They don’t really care about us

Some things in life they
just don’t wanna see
But if Martin Luther was livin’
He wouldn’t let this be

Skin head, dead head
Everybody gone bad
Situation, segregation
Everybody allegation
In the suite, on the news
Everybody dog food
Kick me, kike me
Don’t you wrong or right me

All I wanna say is that
They don’t really care about us
All I wanna say is that
They don’t really care about us

All I wanna say is that
They don’t really care about us
All I wanna say is that
They don’t really care about us

All I wanna say is that
They don’t really care about us
All I wanna say is that
They don’t really care about us

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring