Er det forskjell på Kong Salomo og Jørgen Hattemaker i vårt samfunn?

Sionistenes iboende Anti-Semittisme

Den ene staten i 'To stat løsningen' blir stadig mindre.
Den ene staten i ‘To stat løsningen’ blir stadig mindre.

Vi støtter fullt ut Utenriksminister Jonas Gahr Støre som tirsdag var i møte med Anne Sender fra det mosaiske trossamfunn i Oslo.

«Forstander Anne Sender mener det er nødvendig med tiltak på flere nivåer for å møte utfordringene etter den siste tidens oppløp i Oslo. Regjeringen må igangsette nasjonale undersøkelser for å finne ut hvor dypt hatet og «opprøret» stikker og hvem det gjelder. Det kreves både nasjonale og lokale tiltak.» «- Vi må få overvåkingsmekanismer som følger utviklingen. Vi må definere hva rasisme er og hva antisemittisme er«, sier Sender.
http://www.aftenbladet.no/innenriks/972299/Antisemittiske_holdninger_skal_bekjempes.html

«Utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap) har merket seg tendenser til antisemittiske holdninger, og advarer mot at de får utvikle seg videre. Slike holdninger må bekjempes i fellesskap, uttrykte Støre etter møtet tirsdag.»

Og dette er hva vi skal begynne med på riksavisen.no. Vi skal overvåke rasisme og anti-semittisme. Vi har allerede begynt i andre artikler hvor vi har påvist disse anti-jødiske og anti-semittiske krefter, kalt sionismen. Den vanlige religiøse jøde, muslim og kristen ofres gladelig, for at de skal oppnå sine politiske målsettinger, som de vanlige jødene ble ofret av dem under andre verdenskrig for at ‘jøder’ høyt på strå i New York og London skulle få sitt ‘Israel’.

The Hidden History of Zionism and its betrayal of European Jews through working with the Nazi’s in the sole interests of creating Israel.
«Ralph Schoenman was Executive Director of the Bertrand Russell Peace Foundation, in which capacity he conducted negotiations with numerous heads of state. He secured the release of political prisoners in many countries and initiated the International Tribunal on U.S. War Crimes in Indo-China, of which he was Secretary General.»
http://www.liveleak.com/view?i=e84_1382273064

Vanlige jøder, spesielt i Israel, bør være spesielt oppmerksom på at de igjen kan bli brukt og ofret for sionistenes politiske spill. De har blitt det før, og bør være ekstra på vakt. Religion er for disse krefter bare et verktøy til kontroll og for å spille gode folk opp mot hverandre.

Andre overskrifter for denne artikkel kunne vært: – Jøder mot Sionister i Palestinaspørsmålet – Fordeler med å tjene ‘Verdens Fyrster’; Pengemakten – Sionismen; Verdens Farligste Politiske Ideologi

Riksavisen er sterkt imot all slags anti-semittisme, og derfor støtter vi Palestinernes kamp mot okkupantene; det sionistiske lederskap i Israel, som ser for seg et verdenshegemoni hvor de skal styre hele verden med Jerusalem som hovedstad, og hvor resten av oss, kristne, muslimer som jøder, bare er deres slaver å regne. De kaller det ‘Den Nye Verdensorden’. De religiøse jøder vil ikke ha noe Israel, fordi det er så sagt at det skal være i Torah’en (Det gamle Testamente), at jøder skal leve spredt inntil deres Messias kommer.

Existence of Israel contrary to Torah teachings: Rabbi Weiss

Sionistene som utgår fra verdens økonomiske og politiske elite skjuler seg bak de virkelige jøder, og kaller alle som sier dem imot anti-semitter. Det er deres modus operandi. Paradokset her er at Palestinerne er de som er virkelige semitter, sammen med 10-20 % av jødene, mens den overveldende mengde av såkalte jøder stammer fra Khazaria, som ble tvangskonvertert av sin kong Bulan til jødedommen i år 740, og har ikke et eneste fnugg av Abrahams blod i årene.

Så la oss overvåke personene bak den rasisme og anti-semittisme som per dato utfolder seg på Gaza-stripen og i hele verden forsåvidt, hvor kastesamfunn skapes med dem som herskere og alle oss andre som undersåtter. – I Gaza spesielt fordi et moderne holocaust pågår i dag, hvor hele Gaza stripen er omgjort til en eneste stor konsentrasjonsleir for påståtte ‘undermennesker’, gjerdet inne av ‘overmenneskene’. Og mens semittene holcaustes åpent i Palestina, så holocaustes vi av de 10 Tapte Stammer av Israel skjult med all slags klandestine midler.

Og kan jeg minne på Støre på at hans partiapparats ansvar for å støtte morderne, så de fikk sin egen lille terrorstat.

‘Det Nye Jerusalem’ og ‘Dansen rundt Gullkalven’
http://www.riksavisen.no/?p=777

How fake Jews, the Edomites and Khazars, hijacked ‘Israel’
http://www.riksavisen.no/?p=17741

Evidence of real Israel in Bible Prophesy, and end times Holocaust
http://www.riksavisen.no/?p=15593

Sionistene og de falske jøder etter Åpenbaringens Rev. 2.9 og Rev. 3.9 (Khazarer, askeNazier og Edomitter), er våre dagers fariseere, som var helt ‘lovtro’, både de skriftlige og de orale overleveringer, men fjernt fra hjertets renhet og kjærlighet til sin neste.

Selv ikke Moses sitt påbud om ikke å drepe klarer de å holde, så de er ikke Jøder, religiøst sett.

Fariseerne har bragt med seg denne Babylonske Religionen fra da Israelittene var holdt som fanger i Babylon under Nebukadeser ca. 600 f.k., og ble påvirket av Babylons okkulte religions tradisjoner. De kalte den «muntlig tradisjon» som er en omskrivning av meningen bak den Babylonske Talmud som senere ihvertfall delvis var nedskreven skriftlig flere århundrer etter Jesus sin tid.

Dette er «Mystery Babylon» som ble beskrevet av Johannes i Åpenbaringsboken.

De mener at Talmud er en oral tradisjon og tolkning av Torah’en, men det er helt feil.

Mange vanlige jøder er forført til å tro at det er slik, men ikke alle. Se video nedenfor. Israel er et sionistisk prosjekt, et politisk prosjekt og ikke religiøst jødisk eller kristen forstand, realisert av og for Rothschilds i Storbritania, og også Rockefeller familien i New York, som vil realisere Armageddon, med følgende tusenårsriket på jord, ved å drepe alle som står i veien for dem. Det er ikke et jødisk prosjekt: Religiøse Jøder protesterer mot Israel i New York; forklarer at konflikten mellom Arabere og Jøder er politisk, ikke religiøs som den Sionistiske/Israelske propagandaen vil ha oss til å tro.

Haredi Jews Against Israel

De sionistiske politiske krefter bryr seg døyten om religion annet enn som et verktøy til å befeste sin stilling og sitt hegemoni over verden og dens mennesker. Hvem tror vi at verdens politiske elite tjener ? De religiøse jøder, og i siste instans Gud, eller verdens fyrster, med navn Rothschild og Rockefellers, med sine føringsoffiserer som Bush, Kissinger, Blair, Sarkozy, Brown og dets like ? Svaret gir seg selv. De skaper til og med de ‘religiøse’ skikkelser de trenger. Skap en Frelser/Messias for verden; Obama:

OBAMA WORLD ORDER

Bakgrunn
I 1894 brøt det ut antisemittisk bråk rundt Alfred Dreyfuss i Frankrike, og Herzl ble deretter overbevist om at jøder ikke kunne assimileres i den europeiske befolkning. I 1897 arrangerte dermed Herzl den første sionistkonferanse i Basel, som en av sine resolusjoner bestemte at en egen stat før jødene måtte de ha. Dette ble deretter et politisk prosjekt; Det sionistiske prosjektet har pågått siden. Det sionistiske politiske prosjektet var et sekulært prosjekt, – ikke et religiøst et. Kunne de ikke være jøder, – så måtte de bli sionister. Jødene måtte dermed ovebevises om at de måtte bli sionister, mer enn de var jøder. Religionen ble lagt på hyllen, til fordel for et politisk prosjekt. Torah’en ble byttet ut med Talmud og Kabbalah.

Sionistene ville ha et holocaust av vanlige jøder (opptil 7 million var det budsjettert med), fordi de politisk kunne profittere på det senere. Det var forutsagt og planlagt før krigen, se her (ca 0:40:00): Sionismen og Herzl: Den Antisemittiske Side av Sionismen

Gilad Atzmon: The Anti-Semitic Side of Zionism
http://www.gilad.co.uk/writings/gilad-atzmon-the-anti-semitic-side-of-zionism-must-watch.html

Founder of Zionism was anti-Semitic

Og slik ble det. Sionismens fremste politiske formål deretter var å skaffe ‘jødene’ deres eget land; Israel.

Etter andre verdenskrig var forholdene lagt til rette for at de skulle få dette, båret frem på en bølge av sympati for hva jødene hadde opplevd under krigen; holocaust. Det var noen vanlige jøder som ble ofret av sitt sionistiske lederskap, og masse tyskere av av Judah stammen av Khazaren Eisenhower (‘The Swedish Jew’) både under og etter at kriegn var slutt, for at lederskapet skulle få sine politiske målsettinger om det politiske ‘Israel’ (fake) oppfylt. De ‘allierte Khazarer’ fikk drept mange mennesker av de Ti Tapte Stammer av Israel, og var veldig fornøyd.

«Today the people of the Kingdom, to which Jesus refered, are very much in evidence in the Saxon-Israel nations of Western Christendom.»

Lost Tribes of Israel (1994), by Gordon Mohr
http://www.riksavisen.no/uploads/MohrGordon_Lost_tribes_of_Israel.pdf

Den vanlige mann, kvinne og barn som også var jøde (av Judah stammen eller av Israels tapte stammer) betalte prisen, og alle andre ikke-jøder som gikk med i dragsuget, mens det politiske sionistiske lederskap fikk utbetalt gevinsten. Grunnkapitalen til landets opprinnelse, kjøp av land som startet immigrasjonen, ble gitt av Rothschilds i Storbritania, og også Rockefeller familien i New York har vært sentrale i opprettelsen. Sionistene gikk inn på Storbritania sin side i krigen, mot at Storbritania gikk med på at sionistene skulle få opprette landet Israel i Palestina etter krigen, så støttet sionistene England i krigsavslutningen, som de hadde støttet Hitler i krigsbegynnelsen.

Sionistene hadde blitt tilbudt ad politisk vei land i både Afrika og Sør Amerika, men de ville ha Palestina på grunn av de rike natur-ressurser der, og sannsynlig mest at grobunnen for å skape konflikter er størst der, idet de kunne utgi seg for å være ‘Jøder’ av Judah stammen. Århunrets hoax og løgn. De trenger konflikter for å gjennomføre sin agenda. Palestina var på den tid et protektorat i det britiske imperium.

Sionistiske terror organisasjoner som Irgun blåste Kong Davids Hotel i luften, som drepte 82 briter som bodde der, ledet hen til at den britiske utenriksminister Arthur Balfour på vegne av den engelske nasjonen lovte Lord Rotschild å gi Palestina til sionistene etter krigen. Dette er kjent som Balfour erklæringen av 2 nov 1917 . Slik ble det. Så på terror, og krig som terror, er landet Israel tuftet.

Det var samme sionistene som også finaniserte Hitler fra New York (bl.a. Prescott Bush), satte landene opp mot hverandre, for at de skulle få profittere på det; denne gang var profitten Palestinernes land, og de natur-ressurser som er der. Få minnes at Balfour eklæringen har et forbehold om at «stiftelsen av Israel ikke skal være til skade for de som allerede bor i Palestina»; Palestinerne. I henhold til religionenes læresetninger går det ikke an å være både kristen og sionist samtidig, like lite som det går an å være jøde og sionist. Men det politiske lederskapet innen disse politiske gruppering har overbevist både jøder og kristne om at det er god religion og være FOR sionismen. DET er det ikke. Det er imot læresetningene til jødedommen som religion, og det er imot læresetningene til kristendommen som religion. Ta ikke vårt ord for det, se her hva rette jøder sier: nkusa.org jewsagainstzionism.com realjewnews.com jewsnotzionists.com henrymakow.ca tikkun.org det finnes mange slike grupper av jøder som er veldig imot det som sionistene foretar seg i politikken. «Here’s a paradox, a paradox, a most ingenious paradox: and anthropological fact, many Christians may have much more Hebrew-Israelite blood in their veins than most of their Jewish neighbors.» –Alfred M. Lilienthal, Author of «What Price Israel?»

Idag

Sionistene er like lite opptatt av den vanlige menige jøde som de er opptatt av den menige kristne eller muslim. For eliten innen denne fariseeriske internasjonale kult er det kun deres egen berikelse og makt som betyr noe. De bor ikke engang i israel. de bor i London, Franfurt, paris og Jew York. Vi er alle bare brikker i deres spill for at de kan tilta seg stadig mer av det samme. Etter en tid skal vi se at det er ikke bare det monetære hegemoni som de er etter, men også det fullstendige åndelige hegemoni. Det er hvor vi alle bare blir brikker i deres spill, produksjonsfaktorer i deres forretninger. Den dagen vi har fått ‘merket i pannen eller på underarmen’, da er det beviset på at verden er fullstendig underlagt ‘Verdens Fyrster’ som overhodet ikke ser oss som fri og uavhengige skapninger og sanne barn av Gud den Allmektige.

Men det kan tenkes at de har tatt seg vann over hodet, for dette prosjekt har vært prøvd mange ganger før, både før syndefloden og i Babylon i de hine hårde tider. Vi vet hvordan det gikk.

Og målet med deres Israel er ikke å gi et eget land til noen religiøse jøder. De kunne ikke brydd seg mindre, om dette var alt. Medfølelse er ikke i deres følelsesregister, ikke engang med sine egne. Den ånd som er i dem, er ikke av den støpning at det er mulig. Splid og kiv, innad og utad, makt og penger foran nestekjærlighet, er standard modus. Det er deres hellige målsetting. Målet deres er å skape konflikt så lenge at de skal få sin totale kontroll over menneskene, denne gang ikke bare økonomisk, men også åndelig, kulturelt, mentalt og politisk – på alle måter.

De bruker hegeliansk dialektikk, og religion, til dette formålet. De skaper problemet, foreslår løsningen, og folk takker godmodig og naivt ja til deres løsninger fordi vanlige folk så gjerne ønsker fred på jord, – og tror de får det. Men jeg tror ikke folk flest ville hatt løsningen som de alltid lanserer, om de hadde visst alt den innbefatter. Den fullstendige underkastelse for disse verdens herrer; åndsfriheten vil ikke engang være fjernt minne – den vil bli fullstendig fjernet. De som følger dem vil bli værende i det åndelige mørke, for evig, for det blir ikke lett å stå imot når så få, om noen, er igjen som kan minne en om det som var.

Det er faktisk bedre å dø, med sin ånd intakt, enn å gå på denne limpinnen. Det evige livet er sikret med det, for det finnes ingen død for dem som velger dette, men om en velger galt er det deres verden en må leve i. «Hva gagner det et menneske om det vinner hele verden, men tar skade på sin sjel?»

Disse herrer vil ikke være de som gir oss tusenårsriket; tusen år med fred, som lovt i Bibelen. Deres femte rike, vil være like så krigsfylt, så fylt med ondskap og menneskelig lidelse som det fjerde riket var. – Deres forrige forsøk.

Grunnen til alt dette er total solformørkelse og bevisstløshet blant både herskap og tjenere. Vi ser at historien gjentar seg, igjen og igjen – fordi bevissthetsnivået blant disse primater ikke har kommet så veldig langt på 2000+ år. «Den som ikke kjenner historien, er dømt til å gjenta den«, heter det. Ubevisst, skjer dette. Fordi både herskap og tjenere er ubevisst og i mørket, åndelig sett.

Det vil vise seg at de rette jøder, som aksepterer og lyder Guds dom om å innfinne seg med diasporaen (landflyktigheten) er de som vil profittere mest i et evighetsperspektiv. De har ikke solgt sin sjel til ‘Verdens Fyrste’ for noen sølvpenger, og forblitt tro mot sin religion til enden. Det er de religiøse jøder som bor spredt over hele verden, og er lysende eksempler for folkene der de bor, med sin nøysomhet, sin stahet og sin lojalitet til en høyere makt enn ‘Verdens Fyrster’. Og er fornøyd med det. De har ikke latt seg friste til og mottatt ‘judaspengene’ som Sanhedrin/Sionistene (Verdens Fyrster) har tilbudt dem. De forblir mest av alt YAHWE’s barn.

» ‘Jødene’ styrer verden ‘by proxy’ «, som Malaysias statsminister Mahathir Mohamad sa det, «de får andre til å slåss og dø for dem«.

Dr. Mahathir Mohamad – «Jews rule the world by proxy»

Les sionistene og satanistene fra – fordi det er ett utall virkelige jøder (fra Judah stammen) og etter Jesus’ sin definisjon på Jøder (de som er omskåret på hjertet – Romerne 2:28-29, åndelige ‘Jøder’ aka Kristne), som er veldig mye imot dette, og motarbeider det, men det menes med dette at disse elitære sionister og satanister (fra Satans Synagoge, jfr. Åpenbaringen Rev. 2.9 og Rev. 3.9) får det som de vil gjennom og med å bruke personer med korrumpert mentalitet over hele verden, av alle raser og folkeslag, også i vårt land, til å arbeide for sin sak. Disse er oftest dem som ikke ikke kan klare å komme opp og frem på vanlig vis, i kraft av sine evner, slik at om driven mot makt og innflytelse og penger nok er dominerende, så vil alle som en av oss kunne falle i den fella å si ja takk til å representere krefter som er seg selv nok, og som har en en uheldig innvirkning og medvirkning til at verdensamfunnet rundt oss ser ut som det gjør.

[Siv Jensen – Israel hallelujah]


Faksimile fra Ukeavisen Ledelse. http://www.ukeavisenledelse.no/samfunn/20090106/siv-jensen-holder-appell-for-israel/

Siv Jensen har vært på Bilderbergmøte og lært seg hva som er god tone blant de rike og mektige. Dette er koden politikere sender, det er passordet, og som bestemmer om de skal komme noen vei eller ikke i sine karrierer. Om de ikke gjør dette kommer de ikke i posisjon. Ikke til penger, ikke til makt og innflytelse, og det blir ikke skrevet noe særlig pent om dem i kapitaleiernes media. Gjør de dette derimot, så åpnes alle dører på vid gap, og de tas imot som bortkomne får i verdens elite, som i Bilderberger nettverket med Rockefeller og Kissinger og dets like hvor de lærer hva de skal være for og imot, for å få pengestøtte eller annen støtte (media) fra disse elite nettverk. Denne gruppe vi drøfter, sionismen, er en politisk gruppering, som Israels Ambassade i Oslo sier på sine hjemmesider. De er ingen religiøs eller rasemessig gruppering. Men de er likevel blitt en gruppering som nesten ikke blir kritisert for sin politikk (?), ihvertfall får deres politikk aldri noen synderlige konsekvenser eller reaksjoner fra verdenssamfunnet. Tvertimot, kan en si. Alle som vil noen vei i sin karriere, må holde seg inne med disse re-aksjonære krefter, jfr. Barack Ombama på AIPAC møte under.

En kan bli kvalm av å observere hvilken servilitet ‘verdens mektigste mann’ har i forhold til sine ‘herskere’. Hva er det som gjør det så viktig å ‘knele’ for disse krefter, og bedyre sin støtte til dem ? Hvorfor skal presidenten i verdens mektigste land måtte stå skolerett og underlegge seg en enkelt slik politisk gruppering, om enn en mektig ? Er han ikke verdens mektigste mann likevel ? Er der andre menn som er mer mektige enn ham ? Hvor sitter de ? Hvem er de ? Barack Obama på AIPAC møte:

Se på Bilderbergerne for eksempel, som ble stiftet av ex-SS Nazi Prins Bernhard av Nederland. Der har vi jo David Rockefeller og sionisthauken over alle; Henry Kissinger, som sentrale ledere. Hva har disse herrer til felles mon tro ? Mer enn vi tror ? Som vi vet er disse høye herrer innen finans og økonomi, eller innen kapitalismen som en helhet, vant med at de eier kapitalen og vi låner kapital fra dem for renter. De eier produksjonsmidlene og realverdiene, og vi er deres arbeidere. Det er ingen grunn til at de på noen som helst måte skal ville ønske å endre dette bildet på hvordan samfunnet er organisert, så det blir vel bare mer slik om vi ikke sier ifra at slik vil vi ikke ha det.

Vi kan si ifra at rentefoten er en uting, at rentene burde tilfalle staten til fellesgoder, og ikke til private aktører i finansmarkedene, og vi kan si at der må være en mer rettferdig fordeling mellom arbeid og kapital, og at skattetrykket må reduseres for arbeiderklassen, slik at de kan ha en mulighet til å bygge seg opp som kapitalister også. Vi vil rett og slett ha mange små kapitalister, fremfor noen monopolistiske få. Kommunisme hjelper ingen, fordi det er samme sak; de på toppen der også som profitterer, kanskje mer enn under kapitalismen. For at kapitalistene skal få opprettholde sitt hegemoni, så er nøkkelordene økt globalisering, mer ‘frie markeder’, spesielt ‘frie’ finansmarkeder.

Vi ser hvor de har ført oss, hvor de nå bruker markedet som våpen mot verdens befolkning for å få det som de vil. Om ikke vil de ikke låne ut penger lenger til private og bedrifter, og slik lamme samfunnene våre. Det er en økonomisk krig mot menneskeheten de har iverksatt. One dollar billSpørsmålet blir bare; Hvilken nye holocaust har de planlagt for oss, jøder som kristne som muslimer ? Hvis vi tillater dem å ta muslimene, hvem er de neste på deres liste som skal taes ? Hvordan ligger de kristne an ? Jfr at for disse krefter er alt som smaker av en overmenneskelig Gud, om den blir kalt Allah eller YAHWE, en vederstyggelighet. De hater ALL religion som pesten (det er en av Weishaupt’s syv pilarer å avskaffe all religion); jødisk som kristen som muslimsk.

Religionen; det skal være deres ideologi, hva de finner det for godt å fore oss med. Det skal være dem på toppen av pyramiden og ingen andre. ‘All Seeing Eye’, det er dem.

Siden media i USA er fullt og helt på Israels side, er det klart at vi hører historiene her hjemme også fra en side mer enn den fra den andre side. Der er mye propaganda ute og går. Palestinerne har så langt mindre ressurser enn disse krefter, også propagandamessig, som militært. Småstein mot kanoner.

Riksavisen.no er av den oppfatning at våre myndigheter ved statsminister og utenriksminister har tatt et balansert standpunkt til myrderiene i Palestina, så langt de kan gå, selv om de må balansere på en knivsegg Om ikke de vil unngå flere Mossad aksjoner som på Utøya).

Few months before Utøya Dershowitz stated that Jewish community [in Norway]» needs help from the outside.».. 22/7 they delivered the help..

«In March of 2011, that Oslo’s Chabad House, Harvard Professor Alan Dershowitz publican leading members of N
orway’s Jewish community two learn from Chabad’s courage. Dershowitz spoke about the extreme anti-Israel, anti-Semitic attitudes he encountered in Norway. Dershowitz publicans the guests – Among themselve academics and Jews in leadership positions – That the Jewish community «needs help from the outside.»

Two days before the massacre complaints Joseph Klein at Dersowitz FrontPage Magasine .com about «The Quisling of Norway …:

– Norway is anti-Semitic, acc. two Dershowitz and other Zionists.
– Boycott of Israel.
– Support of palestinean.
– Pulling out of Libya.
– Threat to New World Zionist Order agenda.
– Norwegians (Vikings) use to go Reviews their own way (stay outside the EU – new Babylon, etc.).

Judea erklærer Norge krig?
http://www.riksavisen.no/?p=10417

Våre egne myndigheter er avhengig av et godt forhold til ‘våre allierte’ Khazarstyrte USA der over dammen, så de har ingen enkel oppgave. De skal også unngå å bli stemplet som anti-semitter. For mange er dette det vanskeligste stempel de kan få, og det brukes av alt det er verdt av den politiske og økonomiske sionistiske elite. Om de hadde kommet på kant med disse krefter, og om de internasjonale sionistene hadde satt igang sitt apparat mot vår regjering og vårt land, så hadde behandlingen av og maktdemonstrasjonen mot Island kunne blitt som blåbær å regne.

Regjeringer skjelver i buksene for å kunne bli utsatt for samme, hvilket de utmerket godt kan bli, om de går imot agendaen. Det var dette maktdemonstrasjonen mot Island skulle true dem fra å prøve seg på; noe som går disse krefter imot. Vi må ta med i beregningen at de som er pro-israelsk, besitter/eier de aller fleste store medienettverk i USA. For mediene er for en stor del eid av disse krefter, så dekningen blir ubalansert. Og media setter dagsorden og kan innsette og avsette regjeringer. Vi må vite at det er mye propaganda, så vi må gå gjennom alt stoffet, se bevisene, og stole på vår egen evne til å se hva som er sannhet og hva som ikke er det.

I et berømt utsagn fra Bilderberg møtet i juni 1991, takket David Rockefeller media for hjelpen med å skape en «overnasjonalt herredømme av en intellektuell elite og verdens bankiere, som er langt å foretrekke fremfor den nasjonale ‘auto determination’ som er praktisert de siste hundreår.» Selvfølgelig, den «intellektuelle elite» i media er i virkeligheten et fikenblad for å skjule et elitert bankier tyranni. Mer presist ville vært «intellektuelle horer,» de skjønnmaler agendaen til globalistene (verdensregjering) med sterke adjektiver. Som vi har sagt i andre artikler så ønsker bankierne å utvide sitt økonomiske monopol til et totalitært politisk, kulturelt, åndelig og mentalt monopol. Målet med «hat» lover er å tvinge gjennom et tanke monopol. Disse lover har ikke noe med hat å gjøre. Bill Moyers fra PBS gir en god kommentar til forholdene:

DNA testing beviser at Palestinere og Libanesere er etterfølgere av Kanaanittene. Mellom 3000 og 1100 før Kristus (f.k.), dekte den Kanaanittiske sivilisasjonen det som idag er Israel, Vestbanken, Libanon og mye av Syria og Jordan. Det utvidede kongedømme til David og Salomon, som sionistene baserer sine territorielle krav på, varte bare i ca 70 år …. Før det falt sammen. Selv om vi sier at det har vært jødisk selvstendighet fra Kong David’s beseiring av Kanaan i 1000 f.k. til Judea ble slettet fra kartet i 586 f.k., får vi bare 414 år med Jødisk styre i Kanaan.

Palestinerne har alltid vært i dagens Palestina/Israel. De har vært der i tusener av år før det kom under Jødisk styre, og 2000 år etter det meget korte jødiske styre.

Verdensbegivenheter og sosiale trender er skapt for å gi fremskritt til et tyranni av en verdensregjering. Sist uke hørte vi igjen både Henry Kissinger og de «Tre Marionetter» Brown, Merkel og Sarkozy, som beskrev den økonomiske krisen som en ‘mulighet’ for En Ny Verdensorden (New World Order). Mange tidligere kolleger av dem som tyter om det samme her; Den Nye Verdensordens agentur.

Vi lever i et kolonisert, totalitært samfunn maskert som et fritt samfunn. Hvor fri vi er. Fri til å ta til takke med deres løsninger for våre samfunn. Fri til å stemme på dem de nominerer. Det skulle være innlysende på måten de myrder folk på uten straff.

De myrdet John F. Kennedy som stod dem imot, de drepte sjøfolk på USS Liberty og senere tusener av mennesker ved angrepet på World Trade Center den 11.9.2001 (9-11).

Vi lever i et totalitært samfunn, hvor tyranni virker som normalen, naturlig og nødvendig, så massene vil til slutt akseptere mer og mer øket fornedrelse og underdanighet. Litt og litt. Tar du den, så tar du den. Det er frosken som blir kokt ved gradvis tilvenning til øket temperatur på vannet. Til slutt er der ingen vei tilbake. Vi er utsatt for etterkommerne etter fariseerne. Disse som Jesus stod i et slikt stort motsetningsforhold til, og som han brukte store deler av sitt liv på å advare mot. Og så drap de jo ham til slutt også for det. Jesus var fullt og helt klar over de forførelser de utsatte folk for, og som han tok opp mange ganger i sin tid, sammen med deres primære målsetting, «Kjærligheten til penger er roten til alt ondt».

Hvor lett mennesker blir kjøpt…nå som da. Jesus kjente godt til det Kabalistiske Sataniske systemet til Fariseerne, som har beskrev det i Johannes Evangeliet 8:44 hvor han skal ha sagt; «Dere har djevelen til far».

I våre liv har vi noe som kalles «Den Hellige Ånde» (den som vil) som hjelper å bringe lys over verdensbegivenheter. Det er Jesus i ånd. Denne ånd hjelper til å lyse opp (opplyse) verden, foruten verden ville bli et mye mørkere sted enn det er idag. Når vi tuner inn på de universelle sannheter, og denne ånd, så kan vi åndelig få mer og mer kunnskap og innsikt. Noen kaller det intuisjon, andre guddommelig inspirasjon, og andre igjen som Carl Jung ville kalt det for det kollektive ubevisste og synkronisitet. Hva en kaller det er ikke det viktigste.

En sekt av tidlige kristne som ble kalt Arianere trodde på dette, men deres tenkesett ble fordømt som kjettersk på kirkemøtet i Nikea, så åket av menneskelig kontroll vil under sionistenes ideologi erstatte dette nære åndelige fellesskap med Gud. De har erstattet Gud i verden. For dem eksisterer ingen Gud, bare de selv under sin mentale og sjelelige forfører og hersker; «The Illuminated One’/Lucifer.

Jesus sin ånd og sannhetens ånd or rettferdighetens ånd er samme sak. Tre-enigheten er et menneskelaget konsept, men selv med det menneskelagde konsept kan vi beskrive de åndelige prosesser. Vi snakker om direkte forhold til Gud som alle kan finne og få om de søker sannheten, for «søk og dere skal finne», etc. Dette blir den eneste sanne ledestjerne vi mennesker kan ha å stole på hvor propaganda og løgn og bedrag er den fremtredende egenskap ved verdens lederskap.

Joda. Riksavisen og undertegnede er av de første som melder seg til tjeneste som anmodet av Sender og Støre, å avkle og bekjempe anti-semittismen. Det første vi bør gjøre er å sende de sataniske Khazarene og askeNaziene til helvete tilbake til Mongolia/Khazaria hvor de kommer fra.

Hvem Er De Rette Jøder?
http://www.riksavisen.no/?p=13242

Khazarene, verdens falske jøder
http://www.riksavisen.no/?p=5128

I sannhet er denne verden underlagt ‘verdens fyrste(r)’. Der er ikke et sannere ord som er sagt i den kristne bibel. Vi konkluderer med at de rette makthaverne i styrerommene rundt omkring i verden, VIL ha denne religions- / ideologiske krig, som de har lagt til rette for og skapt dem i århundrer, alt for sin grådighet og sitt begjær etter penger og makt, makt og penger, mer og mer av det samme, og når de har mer enn nok av det, så vil de i tillegg ha mer; denne gang din sjel, din lojalitet, din trofasthet, mot dem og deres ideer, og den ånd som står bak dem og driver dem. «Vik bort fra meg Satan. Herren din Gud skal du tjene, og ingen andre» Sånn var det sagt, sånn skal det bli for denne ånd i menneskeham.

Lykke til.

J.Johansen

Spread the love - Sharing is caring