Skriv ut Skriv ut
Er det forskjell på Kong Salomo og Jørgen Hattemaker i vårt samfunn?

Sionistenes iboende Anti-Semittisme

Den ene staten i 'To stat løsningen' blir stadig mindre.
Den ene staten i ‘To stat løsningen’ blir stadig mindre.

Vi støtter fullt ut Utenriksminister Jonas Gahr Støre som tirsdag var i møte med Anne Sender fra det mosaiske trossamfunn i Oslo.

«Forstander Anne Sender mener det er nødvendig med tiltak på flere nivåer for å møte utfordringene etter den siste tidens oppløp i Oslo. Regjeringen må igangsette nasjonale undersøkelser for å finne ut hvor dypt hatet og «opprøret» stikker og hvem det gjelder. Det kreves både nasjonale og lokale tiltak.» «- Vi må få overvåkingsmekanismer som følger utviklingen. Vi må definere hva rasisme er og hva antisemittisme er«, sier Sender.
http://www.aftenbladet.no/innenriks/972299/Antisemittiske_holdninger_skal_bekjempes.html

«Utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap) har merket seg tendenser til antisemittiske holdninger, og advarer mot at de får utvikle seg videre. Slike holdninger må bekjempes i fellesskap, uttrykte Støre etter møtet tirsdag.»

Og dette er hva vi skal begynne med på riksavisen.no. Vi skal overvåke rasisme og anti-semittisme. Vi har allerede begynt i andre artikler hvor vi har påvist disse anti-jødiske og anti-semittiske krefter, kalt sionismen. Den vanlige religiøse jøde, muslim og kristen ofres gladelig, for at de skal oppnå sine politiske målsettinger, som de vanlige jødene ble ofret av dem under andre verdenskrig for at ‘jøder’ høyt på strå i New York og London skulle få sitt ‘Israel’.

The Hidden History of Zionism and its betrayal of European Jews through working with the Nazi’s in the sole interests of creating Israel.
«Ralph Schoenman was Executive Director of the Bertrand Russell Peace Foundation, in which capacity he conducted negotiations with numerous heads of state. He secured the release of political prisoners in many countries and initiated the International Tribunal on U.S. War Crimes in Indo-China, of which he was Secretary General.»
http://www.liveleak.com/view?i=e84_1382273064

Vanlige jøder, spesielt i Israel, bør være spesielt oppmerksom på at de igjen kan bli brukt og ofret for sionistenes politiske spill. De har blitt det før, og bør være ekstra på vakt. Religion er for disse krefter bare et verktøy til kontroll og for å spille gode folk opp mot hverandre.

Andre overskrifter for denne artikkel kunne vært: – Jøder mot Sionister i Palestinaspørsmålet – Fordeler med å tjene ‘Verdens Fyrster’; Pengemakten – Sionismen; Verdens Farligste Politiske Ideologi

Riksavisen er sterkt imot all slags anti-semittisme, og derfor støtter vi Palestinernes kamp mot okkupantene; det sionistiske lederskap i Israel, som ser for seg et verdenshegemoni hvor de skal styre hele verden med Jerusalem som hovedstad, og hvor resten av oss, kristne, muslimer som jøder, bare er deres slaver å regne. De kaller det ‘Den Nye Verdensorden’. De religiøse jøder vil ikke ha noe Israel, fordi det er så sagt at det skal være i Torah’en (Det gamle Testamente), at jøder skal leve spredt inntil deres Messias kommer.

Existence of Israel contrary to Torah teachings: Rabbi Weiss

Sionistene som utgår fra verdens økonomiske og politiske elite skjuler seg bak de virkelige jøder, og kaller alle som sier dem imot anti-semitter. Det er deres modus operandi. Paradokset her er at Palestinerne er de som er virkelige semitter, sammen med 10-20 % av jødene, mens den overveldende mengde av såkalte jøder stammer fra Khazaria, som ble tvangskonvertert av sin kong Bulan til jødedommen i år 740, og har ikke et eneste fnugg av Abrahams blod i årene.

Så la oss overvåke personene bak den rasisme og anti-semittisme som per dato utfolder seg på Gaza-stripen og i hele verden forsåvidt, hvor kastesamfunn skapes med dem som herskere og alle oss andre som undersåtter. – I Gaza spesielt fordi et moderne holocaust pågår i dag, hvor hele Gaza stripen er omgjort til en eneste stor konsentrasjonsleir for påståtte ‘undermennesker’, gjerdet inne av ‘overmenneskene’. Og mens semittene holcaustes åpent i Palestina, så holocaustes vi av de 10 Tapte Stammer av Israel skjult med all slags klandestine midler.

Og kan jeg minne på Støre på at hans partiapparats ansvar for å støtte morderne, så de fikk sin egen lille terrorstat.

‘Det Nye Jerusalem’ og ‘Dansen rundt Gullkalven’
http://www.riksavisen.no/?p=777

How fake Jews, the Edomites and Khazars, hijacked ‘Israel’
http://www.riksavisen.no/?p=17741

Evidence of real Israel in Bible Prophesy, and end times Holocaust
http://www.riksavisen.no/?p=15593

Sionistene og de falske jøder etter Åpenbaringens Rev. 2.9 og Rev. 3.9 (Khazarer, askeNazier og Edomitter), er våre dagers fariseere, som var helt ‘lovtro’, både de skriftlige og de orale overleveringer, men fjernt fra hjertets renhet og kjærlighet til sin neste.

Selv ikke Moses sitt påbud om ikke å drepe klarer de å holde, så de er ikke Jøder, religiøst sett.

Fariseerne har bragt med seg denne Babylonske Religionen fra da Israelittene var holdt som fanger i Babylon under Nebukadeser ca. 600 f.k., og ble påvirket av Babylons okkulte religions tradisjoner. De kalte den «muntlig tradisjon» som er en omskrivning av meningen bak den Babylonske Talmud som senere ihvertfall delvis var nedskreven skriftlig flere århundrer etter Jesus sin tid.

Dette er «Mystery Babylon» som ble beskrevet av Johannes i Åpenbaringsboken.

De mener at Talmud er en oral tradisjon og tolkning av Torah’en, men det er helt feil.

Mange vanlige jøder er forført til å tro at det er slik, men ikke alle. Se video nedenfor. Israel er et sionistisk prosjekt, et politisk prosjekt og ikke religiøst jødisk eller kristen forstand, realisert av og for Rothschilds i Storbritania, og også Rockefeller familien i New York, som vil realisere Armageddon, med følgende tusenårsriket på jord, ved å drepe alle som står i veien for dem. Det er ikke et jødisk prosjekt: Religiøse Jøder protesterer mot Israel i New York; forklarer at konflikten mellom Arabere og Jøder er politisk, ikke religiøs som den Sionistiske/Israelske propagandaen vil ha oss til å tro.

Haredi Jews Against Israel

De sionistiske politiske krefter bryr seg døyten om religion annet enn som et verktøy til å befeste sin stilling og sitt hegemoni over verden og dens mennesker. Hvem tror vi at verdens politiske elite tjener ? De religiøse jøder, og i siste instans Gud, eller verdens fyrster, med navn Rothschild og Rockefellers, med sine føringsoffiserer som Bush, Kissinger, Blair, Sarkozy, Brown og dets like ? Svaret gir seg selv. De skaper til og med de ‘religiøse’ skikkelser de trenger. Skap en Frelser/Messias for verden; Obama:

OBAMA WORLD ORDER

Bakgrunn
I 1894 brøt det ut antisemittisk bråk rundt Alfred Dreyfuss i Frankrike, og Herzl ble deretter overbevist om at jøder ikke kunne assimileres i den europeiske befolkning. I 1897 arrangerte dermed Herzl den første sionistkonferanse i Basel, som en av sine resolusjoner bestemte at en egen stat før jødene måtte de ha. Dette ble deretter et politisk prosjekt; Det sionistiske prosjektet har pågått siden. Det sionistiske politiske prosjektet var et sekulært prosjekt, – ikke et religiøst et. Kunne de ikke være jøder, – så måtte de bli sionister. Jødene måtte dermed ovebevises om at de måtte bli sionister, mer enn de var jøder. Religionen ble lagt på hyllen, til fordel for et politisk prosjekt. Torah’en ble byttet ut med Talmud og Kabbalah.

Sionistene ville ha et holocaust av vanlige jøder (opptil 7 million var det budsjettert med), fordi de politisk kunne profittere på det senere. Det var forutsagt og planlagt før krigen, se her (ca 0:40:00): Sionismen og Herzl: Den Antisemittiske Side av Sionismen

Gilad Atzmon: The Anti-Semitic Side of Zionism
http://www.gilad.co.uk/writings/gilad-atzmon-the-anti-semitic-side-of-zionism-must-watch.html

Founder of Zionism was anti-Semitic

Og slik ble det. Sionismens fremste politiske formål deretter var å skaffe ‘jødene’ deres eget land; Israel.

Etter andre verdenskrig var forholdene lagt til rette for at de skulle få dette, båret frem på en bølge av sympati for hva jødene hadde opplevd under krigen; holocaust. Det var noen vanlige jøder som ble ofret av sitt sionistiske lederskap, og masse tyskere av av Judah stammen av Khazaren Eisenhower (‘The Swedish Jew’) både under og etter at kriegn var slutt, for at lederskapet skulle få sine politiske målsettinger om det politiske ‘Israel’ (fake) oppfylt. De ‘allierte Khazarer’ fikk drept mange mennesker av de Ti Tapte Stammer av Israel, og var veldig fornøyd.

«Today the people of the Kingdom, to which Jesus refered, are very much in evidence in the Saxon-Israel nations of Western Christendom.»

Lost Tribes of Israel (1994), by Gordon Mohr
http://www.riksavisen.no/uploads/MohrGordon_Lost_tribes_of_Israel.pdf

Den vanlige mann, kvinne og barn som også var jøde (av Judah stammen eller av Israels tapte stammer) betalte prisen, og alle andre ikke-jøder som gikk med i dragsuget, mens det politiske sionistiske lederskap fikk utbetalt gevinsten. Grunnkapitalen til landets opprinnelse, kjøp av land som startet immigrasjonen, ble gitt av Rothschilds i Storbritania, og også Rockefeller familien i New York har vært sentrale i opprettelsen. Sionistene gikk inn på Storbritania sin side i krigen, mot at Storbritania gikk med på at sionistene skulle få opprette landet Israel i Palestina etter krigen, så støttet sionistene England i krigsavslutningen, som de hadde støttet Hitler i krigsbegynnelsen.

Sionistene hadde blitt tilbudt ad politisk vei land i både Afrika og Sør Amerika, men de ville ha Palestina på grunn av de rike natur-ressurser der, og sannsynlig mest at grobunnen for å skape konflikter er størst der, idet de kunne utgi seg for å være ‘Jøder’ av Judah stammen. Århunrets hoax og løgn. De trenger konflikter for å gjennomføre sin agenda. Palestina var på den tid et protektorat i det britiske imperium.

Sionistiske terror organisasjoner som Irgun blåste Kong Davids Hotel i luften, som drepte 82 briter som bodde der, ledet hen til at den britiske utenriksminister Arthur Balfour på vegne av den engelske nasjonen lovte Lord Rotschild å gi Palestina til sionistene etter krigen. Dette er kjent som Balfour erklæringen av 2 nov 1917 . Slik ble det. Så på terror, og krig som terror, er landet Israel tuftet.

Det var samme sionistene som også finaniserte Hitler fra New York (bl.a. Prescott Bush), satte landene opp mot hverandre, for at de skulle få profittere på det; denne gang var profitten Palestinernes land, og de natur-ressurser som er der. Få minnes at Balfour eklæringen har et forbehold om at «stiftelsen av Israel ikke skal være til skade for de som allerede bor i Palestina»; Palestinerne. I henhold til religionenes læresetninger går det ikke an å være både kristen og sionist samtidig, like lite som det går an å være jøde og sionist. Men det politiske lederskapet innen disse politiske gruppering har overbevist både jøder og kristne om at det er god religion og være FOR sionismen. DET er det ikke. Det er imot læresetningene til jødedommen som religion, og det er imot læresetningene til kristendommen som religion. Ta ikke vårt ord for det, se her hva rette jøder sier: nkusa.org jewsagainstzionism.com realjewnews.com jewsnotzionists.com henrymakow.ca tikkun.org det finnes mange slike grupper av jøder som er veldig imot det som sionistene foretar seg i politikken. «Here’s a paradox, a paradox, a most ingenious paradox: and anthropological fact, many Christians may have much more Hebrew-Israelite blood in their veins than most of their Jewish neighbors.» –Alfred M. Lilienthal, Author of «What Price Israel?»

Idag

Sionistene er like lite opptatt av den vanlige menige jøde som de er opptatt av den menige kristne eller muslim. For eliten innen denne fariseeriske internasjonale kult er det kun deres egen berikelse og makt som betyr noe. De bor ikke engang i israel. de bor i London, Franfurt, paris og Jew York. Vi er alle bare brikker i deres spill for at de kan tilta seg stadig mer av det samme. Etter en tid skal vi se at det er ikke bare det monetære hegemoni som de er etter, men også det fullstendige åndelige hegemoni. Det er hvor vi alle bare blir brikker i deres spill, produksjonsfaktorer i deres forretninger. Den dagen vi har fått ‘merket i pannen eller på underarmen’, da er det beviset på at verden er fullstendig underlagt ‘Verdens Fyrster’ som overhodet ikke ser oss som fri og uavhengige skapninger og sanne barn av Gud den Allmektige.

Men det kan tenkes at de har tatt seg vann over hodet, for dette prosjekt har vært prøvd mange ganger før, både før syndefloden og i Babylon i de hine hårde tider. Vi vet hvordan det gikk.

Og målet med deres Israel er ikke å gi et eget land til noen religiøse jøder. De kunne ikke brydd seg mindre, om dette var alt. Medfølelse er ikke i deres følelsesregister, ikke engang med sine egne. Den ånd som er i dem, er ikke av den støpning at det er mulig. Splid og kiv, innad og utad, makt og penger foran nestekjærlighet, er standard modus. Det er deres hellige målsetting. Målet deres er å skape konflikt så lenge at de skal få sin totale kontroll over menneskene, denne gang ikke bare økonomisk, men også åndelig, kulturelt, mentalt og politisk – på alle måter.

De bruker hegeliansk dialektikk, og religion, til dette formålet. De skaper problemet, foreslår løsningen, og folk takker godmodig og naivt ja til deres løsninger fordi vanlige folk så gjerne ønsker fred på jord, – og tror de får det. Men jeg tror ikke folk flest ville hatt løsningen som de alltid lanserer, om de hadde visst alt den innbefatter. Den fullstendige underkastelse for disse verdens herrer; åndsfriheten vil ikke engang være fjernt minne – den vil bli fullstendig fjernet. De som følger dem vil bli værende i det åndelige mørke, for evig, for det blir ikke lett å stå imot når så få, om noen, er igjen som kan minne en om det som var.

Det er faktisk bedre å dø, med sin ånd intakt, enn å gå på denne limpinnen. Det evige livet er sikret med det, for det finnes ingen død for dem som velger dette, men om en velger galt er det deres verden en må leve i. «Hva gagner det et menneske om det vinner hele verden, men tar skade på sin sjel?»

Disse herrer vil ikke være de som gir oss tusenårsriket; tusen år med fred, som lovt i Bibelen. Deres femte rike, vil være like så krigsfylt, så fylt med ondskap og menneskelig lidelse som det fjerde riket var. – Deres forrige forsøk.

Grunnen til alt dette er total solformørkelse og bevisstløshet blant både herskap og tjenere. Vi ser at historien gjentar seg, igjen og igjen – fordi bevissthetsnivået blant disse primater ikke har kommet så veldig langt på 2000+ år. «Den som ikke kjenner historien, er dømt til å gjenta den«, heter det. Ubevisst, skjer dette. Fordi både herskap og tjenere er ubevisst og i mørket, åndelig sett.

Det vil vise seg at de rette jøder, som aksepterer og lyder Guds dom om å innfinne seg med diasporaen (landflyktigheten) er de som vil profittere mest i et evighetsperspektiv. De har ikke solgt sin sjel til ‘Verdens Fyrste’ for noen sølvpenger, og forblitt tro mot sin religion til enden. Det er de religiøse jøder som bor spredt over hele verden, og er lysende eksempler for folkene der de bor, med sin nøysomhet, sin stahet og sin lojalitet til en høyere makt enn ‘Verdens Fyrster’. Og er fornøyd med det. De har ikke latt seg friste til og mottatt ‘judaspengene’ som Sanhedrin/Sionistene (Verdens Fyrster) har tilbudt dem. De forblir mest av alt YAHWE’s barn.

» ‘Jødene’ styrer verden ‘by proxy’ «, som Malaysias statsminister Mahathir Mohamad sa det, «de får andre til å slåss og dø for dem«.

Dr. Mahathir Mohamad – «Jews rule the world by proxy»

Les sionistene og satanistene fra – fordi det er ett utall virkelige jøder (fra Judah stammen) og etter Jesus’ sin definisjon på Jøder (de som er omskåret på hjertet – Romerne 2:28-29, åndelige ‘Jøder’ aka Kristne), som er veldig mye imot dette, og motarbeider det, men det menes med dette at disse elitære sionister og satanister (fra Satans Synagoge, jfr. Åpenbaringen Rev. 2.9 og Rev. 3.9) får det som de vil gjennom og med å bruke personer med korrumpert mentalitet over hele verden, av alle raser og folkeslag, også i vårt land, til å arbeide for sin sak. Disse er oftest dem som ikke ikke kan klare å komme opp og frem på vanlig vis, i kraft av sine evner, slik at om driven mot makt og innflytelse og penger nok er dominerende, så vil alle som en av oss kunne falle i den fella å si ja takk til å representere krefter som er seg selv nok, og som har en en uheldig innvirkning og medvirkning til at verdensamfunnet rundt oss ser ut som det gjør.

[Siv Jensen – Israel hallelujah] Siv Jensen hallelujah Israel
Faksimile fra Ukeavisen Ledelse. http://www.ukeavisenledelse.no/samfunn/20090106/siv-jensen-holder-appell-for-israel/

Siv Jensen har vært på Bilderbergmøte og lært seg hva som er god tone blant de rike og mektige. Dette er koden politikere sender, det er passordet, og som bestemmer om de skal komme noen vei eller ikke i sine karrierer. Om de ikke gjør dette kommer de ikke i posisjon. Ikke til penger, ikke til makt og innflytelse, og det blir ikke skrevet noe særlig pent om dem i kapitaleiernes media. Gjør de dette derimot, så åpnes alle dører på vid gap, og de tas imot som bortkomne får i verdens elite, som i Bilderberger nettverket med Rockefeller og Kissinger og dets like hvor de lærer hva de skal være for og imot, for å få pengestøtte eller annen støtte (media) fra disse elite nettverk. Denne gruppe vi drøfter, sionismen, er en politisk gruppering, som Israels Ambassade i Oslo sier på sine hjemmesider. De er ingen religiøs eller rasemessig gruppering. Men de er likevel blitt en gruppering som nesten ikke blir kritisert for sin politikk (?), ihvertfall får deres politikk aldri noen synderlige konsekvenser eller reaksjoner fra verdenssamfunnet. Tvertimot, kan en si. Alle som vil noen vei i sin karriere, må holde seg inne med disse re-aksjonære krefter, jfr. Barack Ombama på AIPAC møte under.

En kan bli kvalm av å observere hvilken servilitet ‘verdens mektigste mann’ har i forhold til sine ‘herskere’. Hva er det som gjør det så viktig å ‘knele’ for disse krefter, og bedyre sin støtte til dem ? Hvorfor skal presidenten i verdens mektigste land måtte stå skolerett og underlegge seg en enkelt slik politisk gruppering, om enn en mektig ? Er han ikke verdens mektigste mann likevel ? Er der andre menn som er mer mektige enn ham ? Hvor sitter de ? Hvem er de ? Barack Obama på AIPAC møte:

Se på Bilderbergerne for eksempel, som ble stiftet av ex-SS Nazi Prins Bernhard av Nederland. Der har vi jo David Rockefeller og sionisthauken over alle; Henry Kissinger, som sentrale ledere. Hva har disse herrer til felles mon tro ? Mer enn vi tror ? Som vi vet er disse høye herrer innen finans og økonomi, eller innen kapitalismen som en helhet, vant med at de eier kapitalen og vi låner kapital fra dem for renter. De eier produksjonsmidlene og realverdiene, og vi er deres arbeidere. Det er ingen grunn til at de på noen som helst måte skal ville ønske å endre dette bildet på hvordan samfunnet er organisert, så det blir vel bare mer slik om vi ikke sier ifra at slik vil vi ikke ha det.

Vi kan si ifra at rentefoten er en uting, at rentene burde tilfalle staten til fellesgoder, og ikke til private aktører i finansmarkedene, og vi kan si at der må være en mer rettferdig fordeling mellom arbeid og kapital, og at skattetrykket må reduseres for arbeiderklassen, slik at de kan ha en mulighet til å bygge seg opp som kapitalister også. Vi vil rett og slett ha mange små kapitalister, fremfor noen monopolistiske få. Kommunisme hjelper ingen, fordi det er samme sak; de på toppen der også som profitterer, kanskje mer enn under kapitalismen. For at kapitalistene skal få opprettholde sitt hegemoni, så er nøkkelordene økt globalisering, mer ‘frie markeder’, spesielt ‘frie’ finansmarkeder.

Vi ser hvor de har ført oss, hvor de nå bruker markedet som våpen mot verdens befolkning for å få det som de vil. Om ikke vil de ikke låne ut penger lenger til private og bedrifter, og slik lamme samfunnene våre. Det er en økonomisk krig mot menneskeheten de har iverksatt. One dollar billSpørsmålet blir bare; Hvilken nye holocaust har de planlagt for oss, jøder som kristne som muslimer ? Hvis vi tillater dem å ta muslimene, hvem er de neste på deres liste som skal taes ? Hvordan ligger de kristne an ? Jfr at for disse krefter er alt som smaker av en overmenneskelig Gud, om den blir kalt Allah eller YAHWE, en vederstyggelighet. De hater ALL religion som pesten (det er en av Weishaupt’s syv pilarer å avskaffe all religion); jødisk som kristen som muslimsk.

Religionen; det skal være deres ideologi, hva de finner det for godt å fore oss med. Det skal være dem på toppen av pyramiden og ingen andre. ‘All Seeing Eye’, det er dem.

Siden media i USA er fullt og helt på Israels side, er det klart at vi hører historiene her hjemme også fra en side mer enn den fra den andre side. Der er mye propaganda ute og går. Palestinerne har så langt mindre ressurser enn disse krefter, også propagandamessig, som militært. Småstein mot kanoner.

Riksavisen.no er av den oppfatning at våre myndigheter ved statsminister og utenriksminister har tatt et balansert standpunkt til myrderiene i Palestina, så langt de kan gå, selv om de må balansere på en knivsegg Om ikke de vil unngå flere Mossad aksjoner som på Utøya).

Few months before Utøya Dershowitz stated that Jewish community [in Norway]» needs help from the outside.».. 22/7 they delivered the help..

«In March of 2011, that Oslo’s Chabad House, Harvard Professor Alan Dershowitz publican leading members of N
orway’s Jewish community two learn from Chabad’s courage. Dershowitz spoke about the extreme anti-Israel, anti-Semitic attitudes he encountered in Norway. Dershowitz publicans the guests – Among themselve academics and Jews in leadership positions – That the Jewish community «needs help from the outside.»

Two days before the massacre complaints Joseph Klein at Dersowitz FrontPage Magasine .com about «The Quisling of Norway …:

– Norway is anti-Semitic, acc. two Dershowitz and other Zionists.
– Boycott of Israel.
– Support of palestinean.
– Pulling out of Libya.
– Threat to New World Zionist Order agenda.
– Norwegians (Vikings) use to go Reviews their own way (stay outside the EU – new Babylon, etc.).

Judea erklærer Norge krig?
http://www.riksavisen.no/?p=10417

Våre egne myndigheter er avhengig av et godt forhold til ‘våre allierte’ Khazarstyrte USA der over dammen, så de har ingen enkel oppgave. De skal også unngå å bli stemplet som anti-semitter. For mange er dette det vanskeligste stempel de kan få, og det brukes av alt det er verdt av den politiske og økonomiske sionistiske elite. Om de hadde kommet på kant med disse krefter, og om de internasjonale sionistene hadde satt igang sitt apparat mot vår regjering og vårt land, så hadde behandlingen av og maktdemonstrasjonen mot Island kunne blitt som blåbær å regne.

Regjeringer skjelver i buksene for å kunne bli utsatt for samme, hvilket de utmerket godt kan bli, om de går imot agendaen. Det var dette maktdemonstrasjonen mot Island skulle true dem fra å prøve seg på; noe som går disse krefter imot. Vi må ta med i beregningen at de som er pro-israelsk, besitter/eier de aller fleste store medienettverk i USA. For mediene er for en stor del eid av disse krefter, så dekningen blir ubalansert. Og media setter dagsorden og kan innsette og avsette regjeringer. Vi må vite at det er mye propaganda, så vi må gå gjennom alt stoffet, se bevisene, og stole på vår egen evne til å se hva som er sannhet og hva som ikke er det.

I et berømt utsagn fra Bilderberg møtet i juni 1991, takket David Rockefeller media for hjelpen med å skape en «overnasjonalt herredømme av en intellektuell elite og verdens bankiere, som er langt å foretrekke fremfor den nasjonale ‘auto determination’ som er praktisert de siste hundreår.» Selvfølgelig, den «intellektuelle elite» i media er i virkeligheten et fikenblad for å skjule et elitert bankier tyranni. Mer presist ville vært «intellektuelle horer,» de skjønnmaler agendaen til globalistene (verdensregjering) med sterke adjektiver. Som vi har sagt i andre artikler så ønsker bankierne å utvide sitt økonomiske monopol til et totalitært politisk, kulturelt, åndelig og mentalt monopol. Målet med «hat» lover er å tvinge gjennom et tanke monopol. Disse lover har ikke noe med hat å gjøre. Bill Moyers fra PBS gir en god kommentar til forholdene:

DNA testing beviser at Palestinere og Libanesere er etterfølgere av Kanaanittene. Mellom 3000 og 1100 før Kristus (f.k.), dekte den Kanaanittiske sivilisasjonen det som idag er Israel, Vestbanken, Libanon og mye av Syria og Jordan. Det utvidede kongedømme til David og Salomon, som sionistene baserer sine territorielle krav på, varte bare i ca 70 år …. Før det falt sammen. Selv om vi sier at det har vært jødisk selvstendighet fra Kong David’s beseiring av Kanaan i 1000 f.k. til Judea ble slettet fra kartet i 586 f.k., får vi bare 414 år med Jødisk styre i Kanaan.

Palestinerne har alltid vært i dagens Palestina/Israel. De har vært der i tusener av år før det kom under Jødisk styre, og 2000 år etter det meget korte jødiske styre.

Verdensbegivenheter og sosiale trender er skapt for å gi fremskritt til et tyranni av en verdensregjering. Sist uke hørte vi igjen både Henry Kissinger og de «Tre Marionetter» Brown, Merkel og Sarkozy, som beskrev den økonomiske krisen som en ‘mulighet’ for En Ny Verdensorden (New World Order). Mange tidligere kolleger av dem som tyter om det samme her; Den Nye Verdensordens agentur.

Vi lever i et kolonisert, totalitært samfunn maskert som et fritt samfunn. Hvor fri vi er. Fri til å ta til takke med deres løsninger for våre samfunn. Fri til å stemme på dem de nominerer. Det skulle være innlysende på måten de myrder folk på uten straff.

De myrdet John F. Kennedy som stod dem imot, de drepte sjøfolk på USS Liberty og senere tusener av mennesker ved angrepet på World Trade Center den 11.9.2001 (9-11).

Vi lever i et totalitært samfunn, hvor tyranni virker som normalen, naturlig og nødvendig, så massene vil til slutt akseptere mer og mer øket fornedrelse og underdanighet. Litt og litt. Tar du den, så tar du den. Det er frosken som blir kokt ved gradvis tilvenning til øket temperatur på vannet. Til slutt er der ingen vei tilbake. Vi er utsatt for etterkommerne etter fariseerne. Disse som Jesus stod i et slikt stort motsetningsforhold til, og som han brukte store deler av sitt liv på å advare mot. Og så drap de jo ham til slutt også for det. Jesus var fullt og helt klar over de forførelser de utsatte folk for, og som han tok opp mange ganger i sin tid, sammen med deres primære målsetting, «Kjærligheten til penger er roten til alt ondt».

Hvor lett mennesker blir kjøpt…nå som da. Jesus kjente godt til det Kabalistiske Sataniske systemet til Fariseerne, som har beskrev det i Johannes Evangeliet 8:44 hvor han skal ha sagt; «Dere har djevelen til far».

I våre liv har vi noe som kalles «Den Hellige Ånde» (den som vil) som hjelper å bringe lys over verdensbegivenheter. Det er Jesus i ånd. Denne ånd hjelper til å lyse opp (opplyse) verden, foruten verden ville bli et mye mørkere sted enn det er idag. Når vi tuner inn på de universelle sannheter, og denne ånd, så kan vi åndelig få mer og mer kunnskap og innsikt. Noen kaller det intuisjon, andre guddommelig inspirasjon, og andre igjen som Carl Jung ville kalt det for det kollektive ubevisste og synkronisitet. Hva en kaller det er ikke det viktigste.

En sekt av tidlige kristne som ble kalt Arianere trodde på dette, men deres tenkesett ble fordømt som kjettersk på kirkemøtet i Nikea, så åket av menneskelig kontroll vil under sionistenes ideologi erstatte dette nære åndelige fellesskap med Gud. De har erstattet Gud i verden. For dem eksisterer ingen Gud, bare de selv under sin mentale og sjelelige forfører og hersker; «The Illuminated One’/Lucifer.

Jesus sin ånd og sannhetens ånd or rettferdighetens ånd er samme sak. Tre-enigheten er et menneskelaget konsept, men selv med det menneskelagde konsept kan vi beskrive de åndelige prosesser. Vi snakker om direkte forhold til Gud som alle kan finne og få om de søker sannheten, for «søk og dere skal finne», etc. Dette blir den eneste sanne ledestjerne vi mennesker kan ha å stole på hvor propaganda og løgn og bedrag er den fremtredende egenskap ved verdens lederskap.

Joda. Riksavisen og undertegnede er av de første som melder seg til tjeneste som anmodet av Sender og Støre, å avkle og bekjempe anti-semittismen. Det første vi bør gjøre er å sende de sataniske Khazarene og askeNaziene til helvete tilbake til Mongolia/Khazaria hvor de kommer fra.

Hvem Er De Rette Jøder?
http://www.riksavisen.no/?p=13242

Khazarene, verdens falske jøder
http://www.riksavisen.no/?p=5128

I sannhet er denne verden underlagt ‘verdens fyrste(r)’. Der er ikke et sannere ord som er sagt i den kristne bibel. Vi konkluderer med at de rette makthaverne i styrerommene rundt omkring i verden, VIL ha denne religions- / ideologiske krig, som de har lagt til rette for og skapt dem i århundrer, alt for sin grådighet og sitt begjær etter penger og makt, makt og penger, mer og mer av det samme, og når de har mer enn nok av det, så vil de i tillegg ha mer; denne gang din sjel, din lojalitet, din trofasthet, mot dem og deres ideer, og den ånd som står bak dem og driver dem. «Vik bort fra meg Satan. Herren din Gud skal du tjene, og ingen andre» Sånn var det sagt, sånn skal det bli for denne ånd i menneskeham.

Lykke til.

J.Johansen

Spread the love
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Facebook Comments

9 Comments

 1. Artikkel hentet fra sb.no
  “Så Israel (full av jøder) prøver å utrydde et folk som kan være mer rene jøder enn de selv.”
  http://www.sb.no/nyheter/meninger/israels-handlinger-utenfor-gaza-hapet-vi-har-ventet-pa-1.5362219

  «Med referanse til den siste tids hendelser utenfor Gazas strender tenker man hoderistende «Er det virkelig ikke noe det internasjonale selskap av nasjoner (FN, for eksempel) kan gjøre eller si for å stoppe staten Israel? Hvor lenge skal vi sitte hoderystende å se på TV-bilder fra horrible ting Israel gjør ved hjelp av våpen? Hvorfor er det bare med ord vi fordømmer deres handlinger?

  Nylig har jeg lest en godt dokumentert bok av Odd Karsten Tveit som har vært Israel, kommentator for NRK i mange år. Den starter med handlingene like før Israel ble opprettet som egen stat ved hjelp av FN i 1947/48. Alle stater godkjente ikke Israel med en gang, blant annet Norge. Nå i ettertid ser man at Israel satte i gang en erobringstokt nesten uten sidestykke i moderne tid for å beherske størst mulig landområde før avgjørelsen i FN var et faktum. De ville ha kontroll over størst mulig område når beslutningen ble tatt.
  Man greide til å med å drepe FNs svenske sjef i området, Folke Bernadotte. Det ble aldri offisielt oppklart hvem som hadde utført drapet. Men palestinerne ble aldri beskyldt for udåden.

  Israelerne skaffet seg våpen (fra Tsjekkia den gang under Sovjets innflytelse) og angrep palestinske landsbyer ved å likvidere alle som ikke hadde flyktet ut av byen. Menachem Begin var sjef for de israelske troppene. Og soldatene ble gratulert med sine angrep og erobringer: «Så som i Deir Yassin (den første av alle palestinske landsbyer som ble overfalt og massakrert) så overalt. Vi vil angripe og slå fienden. Gud, du har valgt oss til å erobre», var hans ord.

  I januar 1949 hadde Israel slått og tatt kontroll over 475 palestinske byer og landsbyer. I 275 av landsbyene var befolkningen deportert. Ben Gurion sa selv at man måtte være så brutal i begynnelsen så resten flyktet fra alt bare de fikk høre at en israelsk militærgruppe var på vei. Ca 90 prosent av oliventrærne som var på israelske hender var tatt fra palestinerne, 50 prosent av appelsin- og sitrontrærne hadde tilhørt palestinerne. 1/4 av bygningene som var i bruk i den nye staten, var opprinnelig eid av palestinere. Pluss alle private eiendeler som aldri ble levert tilbake.

  Teksten ovenfor viser begynnelsen på Israel som egen stat. Mange av oss husker med gru overfall og undertrykkelse og rene krigsaksjoner også i årene etter. Alltid kom Israel ut av slike kriser ved å finne på en eller annen unnskyldning, eller beskyldning. Det har alltid vært andres feil.
  Dette landet har Norge ved hjelp av «gode venner blant vestlige nasjoner» gitt mulighet til å skaffe seg atombombe. Så i dag kan de si og gjøre omtrent hva de vil med denne trusselen i bakhand.

  GAZA: Det er ikke fullt så enkelt å sette i gang massakre i dag med så mange metoder til å bevise hva skjer. Men at det er flere enn ett menneske i Israel som vrir hjernen for å finne en måte å få drept alle i Gaza på uten at det går ut over Israel – ja det er jeg sikker på.
  Håper framtiden vil frambringe mange nasjoner med et sterkt engasjement for å stoppe Israel. Tenker Israel aldri på at deres barn skal bo i denne verden med sin historie på slep?

  Jøder i Norge er nordmenn mesteparten av tiden. Men når vi kritiserer Israel, har de lett for å si vi angriper jøder (altså jøder i hele verden). De greier ikke å se Israel som en nasjon som må stå til ansvar for sine politiske og militære handlinger. I 1948 var det mange som mente israelerne brukte nazimetoder og sa det høyt. Mulig at ordet holocost seinere i historien vil bli husket både for jøder som ble massedrept og at Israelere gjorde det samme med palestinere? Kanskje Vestbredden vil bli et valfartssted hvor de siste palestinere ble utryddet. Skal vi la være å gjøre noe før et slikt scenario er innen forestillingsmuligheten?

  Shlomo Sand er en israelsk historiker. Født i Israel, utdannet som professor i historie i Israel. Skrevet en bok som heter «The invention of the JEWISH PEOPLE». En svært interessant bok som har vakt stor oppmerksomhet verden over. Den mer enn antyder i slutten at det ikke har vært mulig å finne et DNA eller noe annet som er eget for det «jødiske folk». Og han sier at det er faktisk svært sannsynlig at det palestinske folk egentlig er de jødene som ble igjen i det gamle Palestina og som har blitt omvendt til islam da den ekspanderte på 700-tallet.
  Så Israel (full av jøder) prøver å utrydde et folk som kan være mer rene jøder enn de selv.

  Er dette tegnet for håp vi har ventet på siden 1948? «

 2. Pingback: ‘Det Nye Jerusalem’ og ‘Dansen rundt Gullkalven’

 3. Genetiske undersøkelser
  David Keys. Catastrophe: An Investigation Into the Origins of the Modern World. New York: Ballantine Books, 2000. Keys summarizes M. G. Thomas, Karl L. Skorecki, H. Ben-Ami, Tudor Parfitt, Neil Bradman, D. B. Goldstein, «Origins of Old Testament Priests.» Nature 394 (July 9, 1998): 138-140. Excerpts from Keys’ book:

  «DNA tests on Sephardic and Ashkenazi Jews have revealed the possibility that at least one key section of the latter community may have genetic evidence of a potentially large-scale or even mass conversion which must have taken place sometime after around A.D. 700…. the only known mass conversion within that time frame and in that geographical area was that of the Khazars in the eighth century. Significantly, the section of the Ashkenazi community whose DNA may suggest a partially convert origin is that section which up till now had traditionally been said to be wholly descended from the Assistant Priests of ancient Israel…. By analyzing Y chromosomes from a sample of both Levite and non-Levite populations in both Sephardic and Ashkenazi communities, geneticists have discovered that an astounding 30 percent of Ashkenazi non-Cohenic Levites have a particular || combination of DNA material on part of their Y-chromosome that is not shared to any extent by either non-Levite Ashkenazi Jews or the Sephardic community as a whole. This genetic marker does not even show up among the Cohens (descendants of the ancient Israelite Chief Priests) – but only among the descendants of Assistant Priests, and then only within Ashkenazi (northern European) Jewry. What seems to have happened is not only a potentially large-scale conversion of non-Jewish people, almost certainly Khazars, to Judaism, but also the adoption of Levite (Assistant Priest) status by a substantial number of the Khazar converts…. A tenth-century letter of recommendation from the Jewish community of Kiev to Jewish communities outside Khazaria was signed by Jews with traditional Turkic names whose almost certainly Turkic Khazar ancestors had adopted second names… indicating that they saw themselves as descendants or close associates of the ancient tribe of Levi…. Adoption of Cohenic or ordinary Levitical status by converts was and is expressly forbidden by rabbinical law, so the Khazars had to develop a mythic national history that gave them the right to Levitical status. They claimed that they were the descendants of one of the lost tribes of Israel and were not converts at all but merely returnees to Judaism. Furthermore, the tribe they claimed ancestry from was that of Simeon, the brother of the founder of the tribe of Levi…. Probably it was the old pre-Jewish Khazar priests – the qams – who at the conversion had become Levites en masse…» (excerpts from pages 99-100)
  http://www.khazaria.com/genetics/abstracts-cohen-levite.html

 4. «Truth is heavy, therefore few care to carry it» – Talmud

  Det er mye som tyder på at sionismen utgår fra Ashkenazi Levitter (en prestekaste) i østeuropa/russland. Disse er muligens prestene i det tidligere Kazarrike og arven etter Djengis Khan(?) som konverterte til jødedommen.
  En sterk teori rundt psykopati som genetisk arvet har også vokst seg frem de siste åra på tross av akademias forsøk på å tåkelegge denne mentale defekten. En psykopat mangler først og fremst evnen til empati og psykopaten har ingen samvittighet. Psykopati og dens makrososiale smitteeffekt (Ponerology) er oppservert og diskutert i Andrew M. Lobaczewski bok ‘Political Ponerology: A science on the nature of evil adjusted for political purposes’. Genuie psykopater utgjør i følge Hare sirka en prosent av en hvilken som helst befolkningsgruppe. Legger man til sosiopaten og narrsisisten så er vi oppe i sirka fem prosent. En betydelig påvikningskraft på makrososialt nivå. Dagens konkurranse og egosentriske samfunn er noen av symtomene på at den vestlige kulturen i høyeste grad er smittet.

  Lobaczewski skriver:
  «We shall give the name «ponerogenic association» as referring to any group of people characterized by ponerogenic processes of above-average social intensity, wherein the carriers of various pathological factors function as inspirers, spellbinders, and leaders, and where a proper pathological social structure generates.

  Smaller, less permanent associations may be called «groups» or «unions».

  Such an association gives birth to evil which hurts other people as well as its own members. We could list various names ascribed to such organizations by linguistic tradition: gangs, criminal mobs, mafias, cliques, and coteries, which cunningly avoid collision with the law while seeking to gain their own advantage. Such unions frequently aspire to political power in order to impose their expedient legislation upon societies in the name of a suitably prepared ideology, deriving advantages in the form of disproportionate prosperity and the satisfaction of their craving for power. »

  Fra Martha Stout: The Sociopath Next Door (Anbefales)
  Imagine – if you can – not having a conscience, none at all, no feelings of guilt or remorse no matter what you do, no limiting sense of concern for the well-being of strangers, friends, or even family members. Imagine no struggles with shame, not a single one in your whole life, no matter what kind of selfish, lazy, harmful, or immoral action you had taken.

  And pretend that the concept of responsibility is unknown to you, except as a burden others seem to accept without question, like gullible fools.

  Now add to this strange fantasy the ability to conceal from other people that your psychological makeup is radically different from theirs. Since everyone simply assumes that conscience is universal among human beings, hiding the fact that you are conscience-free is nearly effortless.

  You are not held back from any of your desires by guilt or shame, and you are never confronted by others for your cold-bloodedness. The ice water in your veins is so bizarre, so completely outside of their personal experience, that they seldom even guess at your condition.

  In other words, you are completely free of internal restraints, and your unhampered liberty to do just as you please, with no pangs of conscience, is conveniently invisible to the world.

  You can do anything at all, and still your strange advantage over the majority of people, who are kept in line by their consciences will most likely remain undiscovered.

  How will you live your life?

  What will you do with your huge and secret advantage, and with the corresponding handicap of other people (conscience)?

  The answer will depend largely on just what your desires happen to be, because people are not all the same. Even the profoundly unscrupulous are not all the same. Some people – whether they have a conscience or not – favor the ease of inertia, while others are filled with dreams and wild ambitions. Some human beings are brilliant and talented, some are dull-witted, and most, conscience or not, are somewhere in between. There are violent people and nonviolent ones, individuals who are motivated by blood lust and those who have no such appetites. […]

  Provided you are not forcibly stopped, you can do anything at all.

  If you are born at the right time, with some access to family fortune, and you have a special talent for whipping up other people’s hatred and sense of deprivation, you can arrange to kill large numbers of unsuspecting people. With enough money, you can accomplish this from far away, and you can sit back safely and watch in satisfaction. […]

  Crazy and frightening – and real, in about 4 percent of the population….

  The prevalence rate for anorexic eating disorders is estimated a 3.43 percent, deemed to be nearly epidemic, and yet this figure is a fraction lower than the rate for antisocial personality. The high-profile disorders classed as schizophrenia occur in only about 1 percent of [the population] – a mere quarter of the rate of antisocial personality – and the Centers for Disease Control and Prevention say that the rate of colon cancer in the United States, considered «alarmingly high,» is about 40 per 100,000 – one hundred times lower than the rate of antisocial personality.

  The high incidence of sociopathy in human society has a profound effect on the rest of us who must live on this planet, too, even those of us who have not been clinically traumatized. The individuals who constitute this 4 percent drain our relationships, our bank accounts, our accomplishments, our self-esteem, our very peace on earth.

  Yet surprisingly, many people know nothing about this disorder, or if they do, they think only in terms of violent psychopathy – murderers, serial killers, mass murderers – people who have conspicuously broken the law many times over, and who, if caught, will be imprisoned, maybe even put to death by our legal system.

  We are not commonly aware of, nor do we usually identify, the larger number of nonviolent sociopaths among us, people who often are not blatant lawbreakers, and against whom our formal legal system provides little defense.

  Most of us would not imagine any correspondence between conceiving an ethnic genocide and, say, guiltlessly lying to one’s boss about a coworker. But the psychological correspondence is not only there; it is chilling. Simple and profound, the link is the absence of the inner mechanism that beats up on us, emotionally speaking, when we make a choice we view as immoral, unethical, neglectful, or selfish.

  Most of us feel mildly guilty if we eat the last piece of cake in the kitchen, let alone what we would feel if we intentionally and methodically set about to hurt another person.

  Those who have no conscience at all are a group unto themselves, whether they be homicidal tyrants or merely ruthless social snipers.

  The presence or absence of conscience is a deep human division, arguably more significant than intelligence, race, or even gender.

  What differentiates a sociopath who lives off the labors of others from one who occasionally robs convenience stores, or from one who is a contemporary robber baron – or what makes the difference betwen an ordinary bully and a sociopathic murderer – is nothing more than social status, drive, intellect, blood lust, or simple opportunity.

  What distinguishes all of these people from the rest of us is an utterly empty hole in the psyche, where there should be the most evolved of all humanizing functions.»

  Jeg anbefaler på det sterkeste Douglas Reeds «Controversy of Zion» som er tilgjengelig i «biblioteket». Et godt utgangspunkt for en forståelse for sionismen menneskefientlige(les: psykopatiske) natur og virke gjennom 2500+ år.

  Html: http://knud.eriksen.adr.dk/Controversybook/
  PDF: http://www.vho.org/aaargh/fran/livres/reeedcontrov.pdf

  Fra boka:
  In 1933 Mr. Bernard J. Brown wrote, «Being consciously Jewish is the lowest kind of chauvinism, for it is the only chauvinism that is based an false premises». The premises are those of the Talmud-Torah; namely, that God promised a certain tribe supremacy over all enslaved others in this world, and exclusive inheritance of the next world in return for strict observance of a law based on blood sacrifice and the destruction or enslavement of the lesser breeds without this Law. Whether Talmudic chauvinism or Zionist chauvinism (I believe either term is more correct than Mr. Brown’s «Jewish chauvinism») is or is not «the lowest kind» of chauvinism, these fifty years have shown that it is the most violent kind yet known to man.
  http://knud.eriksen.adr.dk/Controversybook/TheJewishSoul.htm

  Annen relevant lesning:
  The Ark of the Covenant and the Temple of Solomon
  http://www.cassiopaea.org/cass/biblewho1.htm

  The Causes of Hostility Towards Jews: A Historical Overview
  http://www.cassiopaea.org/cass/hostility-jews.htm

  Artikel som diskuterer politisk ponerologi:
  http://www.cassiopaea.org/cass/political_ponerology_lobaczewski.htm

 5. Vi sakser fra Konrad:

  Et forsøk på å finne historiske fakta

  Jeg er en vanlig nordmann i alutten av 40-årene. Jeg har aldri i mitt liv hatt ekstreme politiske synspunkter hverken til høyre eller venstre. Kort sagt en helt vanlig nordmann med sans for medmenneskelighet og rettferdighet. Det som hender nå i Gaza opprører meg dypt og jeg føler sterkt med den innesperrede sivilbefolkningen der. Det er regelrett slakt av uskyldige som ikke har noenting med Hamas å gjøre! De har ingen steder å evakuere til, og gjentatte ganger har jeg sett Israelere som rasende glefser mot alle som våger å spørre hvorfor.

  Det de ser ut til å glemme, er at vi lever i 2009 og informasjon er tilgjengelig om hvem de egentlig er og hva de har gjort før.

  I det 7. til 10. århundre ble de krigerske Khazarene jaget ut av Asia og slo seg ned i Øst-Europa i Kaukasus langs det Kaspiske hav. De ble det største landet i Europa, over 2.1 mill m^2 og over 10 mill. innbyggere.
  Disse ble de vi i dag kaller Jøder. De tilba de krefter i naturen som gir nytt liv.

  Herskeren over Khazar følte avsky for det degenererte livet og bestemte å innføre monoetisk (1 Gud) religion, enten Kristendom, Islam eller Judisme (Talduisme).

  Han dro til den Talduistiske skolen i Pumbedia og Sura (begge Babylon) og bragte med seg mange rabbinere og deres lære som så ble statsreligion. Ikke en eneste av Khazarene hadde noengang vært i Det Hellige Land med så mye som en tåspiss!
  Og likevel ber de om hjelp til bevæpnet å erobre Palestina (først og fremst hjelp fra USA).
  De sier “dere vil vel hjelpe oss å gjenerobre Guds hellige land, vårt historiske hjemland. Vi ga dere Jesus som frelser”

  Det fins millioner og millioner av muslimske kinesere. Tenk om disse kalte seg arabere, mer enn 3500 km fra Arabia, hvor Mekka er. Du ville si disse kineserne er sinnsyke som kaller seg arabere. Alt de gjorde var å adoptere en religiøs tro fra Mekka, Arabia

  Første verdenskrig startet sommeren 1914. På den ene siden Storbrittania, Frankrike og Russland på den andre siden Tyskland, Østerrike-Ungarn og Tyrkia. Hva hendte? Innen 2 år hadde Tyskland vunnet krigen! De Tyske ubåtene (som var en gigantisk overraskelse) hadde eliminert alle konvoier og Storbrittania stod uten ammunisjon og mat for soldatene sine.
  Den Franske armeen hadde mytteri etter at 600.000 unge soldater mistet livet i Verdunne.
  Den Russiske armeen ga opp, de ville ikke krige lenger!
  Tyskland tilbød England fred og retur av alt land som det var før krigen. (quo ante basis.)
  Sommeren 1916 vurderte England dette helt seriøst. De hadde ikke noe valg!
  Men jødene i Tyskland, som representerte jødene fra Øst-Europa, gikk til det Engelske krigs-ministeriet og sa Hør her, dere kan fortsatt vinne denne krigen. Ikke gi opp. Dere kan fortsatt vinne krigen om vi får inn USA på deres side. HVIS DERE GIR OSS PALESTINA

  England hadde like stor rett til å love jødene Palestina som til å love oss Japan!
  Uansett, de lovde det. (ref Balfour Declaration 1917)
  På denne tiden forandret alt seg. Avisene hadde vært Pro-Tyskland, men plutselig var Tyskland ikke bra. De var villmenn, de skjøt Røde-Kors sykepleiere og skar av hendene på små barn!
  Det var jødene som kontrollerte massemedia både i Tyskland og USA.
  Sionistene i London sendte telegram til Justice Brandeis “Gå til President Wilson og jobb! Vi får fra England hva vi vil ha. Jobb med President Wilson og få han med på krigen”. Kort etter deklarerte Pres. Wilson krig mot Tyskland

  Kilde: Benjamin H. Freedman

 6. Antisemitt – Antisemittisme:
  «Antisemittisme betyr ikke opposisjon mot semittisme. Det er ikke noe slikt. Det er et uttrykk vi jøder bruker på en effektiv måte som et stygt ord. Vi bruker det for å stemple som intolerant – i likhet med dere – enhver som kommer med kritikk mot jødene. Vi bruker det mot slike som skaper hat.»

  «Antisemittisme» er en jødisk nyskapning. Jødene forteller oss hva som er antisemittisme og når den viser seg. All den «antisemittisme» som finnes i Amerika er skapt med hensikt av de jødiske ledere. Jødene både ønsker og trenger dette redskapet for å kontrollere og bringe til taushet all opposisjon mot deres farlige og avskyelige metoder. Jeg vet hva du tenker: om jøder i regjeringen – jøder som bruker ikke-jødiske navn. Vel, ingen ting å bekymre seg om, fordi det om ikke så lenge ikke vil være noen presidentmakt tilbake i De forente stater. Den usynlige regjering arbeider sterkt i den retning.»

  Sitat fra jøden Harold W. Rosenthal i 1976

 7. Fakta om Hamas’ charter
  Her kan du se utdrag av det såkalte Hamas’ charteret.

  Hamas’ såkalte charter, en form for prinsipprogram, ble utarbeidet og vedtatt i 1988. Under følger noen sitater fra charteret.

  * «Israel vil eksistere og fortsette å eksistere inntil islam utsletter det, akkurat som islam utslettet andre før det.»

  * «Det finnes ingen løsning på Palestina-spørsmålet unntatt gjennom jihad. Initiativer, forslag og internasjonale konferanser er alt sammen bortkastet tid og forgjeves bestrebelser.»

  * «Med sine penger tok de (sionistene) kontroll med verdens medier, nyhetsbyråer, pressen, forlag, kringkastingsstasjoner og andre.»

  * «De sto bak den franske revolusjon, den kommunistiske revolusjon og mesteparten av de revolusjonene vi hørte og hører om, her og der.»

  * «Med pengene sine dannet de sine hemmelige selskaper, som frimurerne, Rotary-klubber, Lions og andre for å sabotere samfunnene og oppnå sine sionistiske interesser.»

  * «De sto bak første verdenskrig, da de var i stand til å ødelegge Det islamske kalifatet. De sto bak andre verdenskrig, der de tjente store penger gjennom våpenhandel og banet vei for opprettelsen av staten deres.»

  * «De tok initiativ til å erstatte Nasjonens forbund med FN og Sikkerhetsrådet for å sette dem i stand til å regjere verden. Ingen krig pågår uten at de har sine fingre i den.»

  * «Den sionistiske planen er grenseløs. Etter Palestina vil sionistene hige etter å ekspandere fra Nilen til Eufrat. Når de har fordøyd regionen de har overtatt, vil de hige etter ny ekspansjon. Planen deres er tatt inn i »Sions vises protokoller”, og deres nåværende opptreden er det beste beviset på det vi sier.”
  http://www.dagenmagazinet.no/Default.aspx?ModuleId=58929&articleView=true&tabId=255

 8. Journalist i Aftenposten kaller Kåre Willoch rasist, jødehater og anti-semitt. Se henne miste besinnelsen for åpent kamera etter at Tabloid er slutt her:

  http://www.tv2nyhetene.no/innenriks/article2509336.ece

  Panelet skulle diskutere antisemittisme i Norge. Levin reagerte på at debatten handlet for mye om krigen på Gazastripen.

  – Kåre Willoch er rasist og antisemitt, sa en rasende Mona Levin som er forfatter og kulturanmelder i Aftenposten.

  Levin tok for seg et innlegg skrevet av SV-politiker Inga Marte Thorkildsen hvor Kåre Willoch er kilde. Hun trakk fram uttalelser om stabssjefen til USAs kommende president Barack Obama. Willoch hevdet at utnevnelse av en stabssjef med jødisk bakgrunn vil føre til en mer Israel-vennlig politikk.

  Riksavisen har sagt det samme at Obama vil ikke bevirke noen bedring for myrderiene i Palestina med Obama som President, nettopp som en av grunnene var Emanuel – og ikke minst Obama’s forsikringer på AIPAC møte over. Ikke noe å spekule over, bare å se på fakta i saken.
  http://www.riksavisen.no/?p=610

  Så ikke så mye fordi han er jøde, men også fordi hans far var en av de fremste i terrornettverket Irgun som med terror fikk Vesten til å godta opprettelsen av Israel i Palestina, ved å bombe hoteller (King David), togstasjoner, og andre bygninger i Palestina i 1930 og -40 årene. Å drepe uskyldige sivile var en av deres hovedbeskjeftigelser, og dets leder Menachim Begin ble også statssjef i Israel etterpå, og siden har bare myrderiene blitt et statsanliggende. De fikk med sin stat muligheten til å begå statsterrorisme i stor skala, uten av noen stiller dem til ansvar, og glatt kan overse eller drite i 17 FN konvensjoner som går imot dette faktum, på grunn av sin sterke støtte i det vestlige politiske lederskap, spesielt i USA.

  Selv Emanuels egen far har sagt dette det samme som Willoch uten å bli kalt rasist, anti-semitt og jødehater:
  «In the interview, Benjamin Emanuel was reported as saying: «Obviously, he will influence the president to be pro-Israel. Why wouldn’t he? What is he, an Arab? He’s not going to clean the floors of the White House.»
  http://www.haaretz.com/hasen/spages/1037256.html

  Les mer om Willoch og Levis her:
  http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=539784
  http://www.dagbladet.no/2009/01/15/nyheter/innenriks/kare_willoch/mona_levin/debatt/4383290/
  http://www.nrk.no/nyheter/1.6434261

  Willoch’s kronikk torsdag 15.01.2009 ‘Veien til katastrofen’:
  http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/article2866969.ece

  Willoch får støtte av Jostein Gaarder, som sier ‘Willoch er ikke jødehater’:
  http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article2868517.ece

  Les også om den Israelske terrorgruppen Stern her:
  http://www.dagbladet.no/2009/01/13/magasinet/terrorisme/historie/israel/4296519/

 9. Roseanne Barr blåser kraftig ut mot Israel som ‘Nazi stat’.
  Den Emmy prisbelønnede komedieskuespilleren Roseanne Barr, som selv har jødiske aner, beskylder Jødenes bombing av Gaza som noe Jøder har lært fra sine Tyske ‘mentorer’. Hun har angrepet Israel for dres nylige angrep mot Hamas målene på Gaza-stripen, og kaller Israel en «Nazistat» med formål å torturere «den Jødiske sjel.»

  «Ødeleggelsen av Jødene i Israel har blitt fullbyrdet ved de umeneskelige angrepene mot sivile i Gaza,» skriver Barr på sin blogg. «Akkurat som deres Nazistiske mentorer gjorde mot Jødene i Warshawa, bomber nå Jødene uskyldige sivile som har blitt internert i konsentrasjonsleire i Gaza!»
  http://www.roseanneworld.com/blog/

  For to år siden forklarte Barr det slik: «Araberne invaderer ikke andre land. Israelerne gjør det. Jeg er syk av Israel og jeg er syk av Sionistene. De er komplettert av evangeliske Kristne som ikke kan vente på at Araberne skal drepe jødene slik at deres folkedrepende krigsgud, som de forveksler med Jesus, kan komme tilbake.»

  Starter med Rahm Emmanuel, som Barr beskriver som en «brutal person som støtter likvideringen i Gaza Ghettoen,» Barr erklærer; «Fjern Israel’s innflytelse fra den Amerikanske regjeringen! Deres okkupasjon av og brutalitet mot sine naboer er den virkelige grunnen til at vi ble angrepet den 11-9 (9-11)!»

  Hun fortsetter slik; «Sionistene ser ut som Tyskerne! Palestinerne ser ut som de Polske Jøder! Det Jødiske Folk har ødelagt seg selv i Gaza
  http://www.worldnetdaily.com/index.php?fa=PAGE.view&pageId=85126

Kommenter. Leave a Comment


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.