Så snart kristne og muslimer er 'nøytralisert' i Det Hellige Land kan 'noen' herske over verden fra sin trone på det gjenoppbygde Salomons Tempel i Rothschilds Nye Jerusalem.

‘Det Nye Jerusalem’ og ‘Dansen rundt Gullkalven’

Så snart kristne og muslimer er 'nøytralisert' i Det Hellige Land kan 'noen' herske over verden fra sin trone på det gjenoppbygde Salomons Tempel i Rothschilds Nye Jerusalem.
Så snart kristne og muslimer er \’nøytralisert\’ i Det Hellige Land kan \’noen\’ herske over verden fra sin trone på det gjenoppbygde Salomons Tempel i Rothschilds Nye Jerusalem.

Jeg syntes det var spesielt å finne ut at Håkon Lie skulle «bygge det nye Jerusalem».  Arbeiderpartiet har jo ikke vært forbundet så mye med religion akkurat, så det var en stor overraskelse å finne ut at de også jobbet utifra slike argumenter, helt fra krigens dager – på slik måte at det er grunn til å spørre; Hvem vant krigen ? Når ble Arbeiderpartiet Jødisk ? Sionistene med sitt prosjekt i Israel og sin Nye Verdensorden?

Har jo bare spekulert på dette i mange artikler tidligere på riksavisen.no om hvordan han (Håkon Lie) og Jens Christian Hauge bygget vårt land etter andre verdenskrig for å tjene andres agenda. Han kalte dem som tjente den internasjonale jødedom i Norge for «Kretsen«. Var fint å finne ut dette fra nå åpne kilder, Jan Egeland (UD) og Hilde Waage for UiO blant andre, at det virkelig var slik jeg trodde:

«Jan Egeland, tidlegare statssekretær i UD og sentral under etableringa av Oslo-kanalen, sa etter presentasjonen at han var overraska da han i si tid oppdaga kor rotfesta det norsk-israelske sambandet som først og fremst Haakon Lie hadde bygd opp etter krigen«.
http://www.dagogtid.no/arkiv/2001/02/israel.html

«Ånda frå Haakon Lie herska i tilhøvet mellom Norge og Israel til langt opp på syttitalet. Det var eit tilhøve like religiøst som kristenfolket sitt svermeri, og i dette perspektivet var palestinarane ikkje-eksisterande. Henriksen Waage fekk bekrefta dette i samtalar med Haakon Lie, som i tidsskriftet Replikk i fjor sa det slik: «Vi skulle bygge et nytt Jerusalem».»
http://www.dagogtid.no/arkiv/2001/02/israel.html

Edomittene etter Esau ble Jøder, sier H.G. Wells (på Jesus sin tid), Edomittene ble Khazarer, og de fleste av dagens Jøder er konverterte Khazarer, askeNazier. Fra boken Who is Esau – Edom, av Charles A. Weisman

Håper de er stolt av seg selv og det monster de har skapt i midt-østen, med de følger det har for Palestinerne. Edomittene (khazarene, askeNAZI’ene) har jo et visst ansvar for å ha bygget opp denne terrorstat til verdens 4de største atomvåpen makt, siden Jens Christian Hauge utenfor parlamentarisk kontroll klarte på snedig vis å supplere dem tungtvann fra Norge.

https://www.riksavisen.no/jens-christian-hauge-som-sionistisk-hauk/

RONALD BYE & FINN SJUE
HISTORIEN OM STAY BEHIND

«Samme kveld eksploderer saken i radio og fjernsyn. En av landets best bevarte hemmeligheter er i ferd med å bli avslørt. Tretti år har gått siden forsvarsminister Jens Chr. Hauge, etterretningssjef Vilhelm Evang og en håndfull andre satte i gang arbeidet med å bygge opp den hemmelige hæren. Det har skjedd i nært samarbeid med to mektige utenlandske tjenester: amerikanske CIA og britiske MI6. 5 «

https://archive.org/stream/NorskConspiracyNorgesHemmeligeHar/Norsk,%20Conspiracy%20-%20Norges%20Hemmelige%20Har_djvu.txt

Hvem kontrollerer CIA (OSS) og MI6? De som vant andre verdenskrig selvsagt. https://www.riksavisen.no/jens-christian-hauge-bekreftet-oss-ansatt-excia/

Oddmund H. Hammerstad sier i boken “Oppgjør med maktspill og overgrep i De hemmelige tjenester”:
“Når så sterke krefter og store ressurser settes inn for å hindre at det historiske bilde blir tegnet fullt ut, er det nok dessverre grunn til å anta at det er fordi det er meget alvorlige feilgrep som er begått. Jens Chr. Hauge og Haakon Lie kniper munnen igjen. Den første mer enn den andre. En gang snerret Lie til en journalist: “Nærmer du deg Jens Chr. Hauge med spørsmål om hvilke spesielle kontakter han hadde i USA, vil han be deg å dra til H.!, og det gjør jeg også, dra til H.!” Haakon Lie skal i samme forbindelse ha uttalt: “Vi hadde en oppgave å løse“. Det er nærliggende å spørre: Hvilken oppgave hadde Haakon Lie og hans partifeller påtatt seg å løse? Og hvem var oppdragsgiveren? ”

NÅ VET VI DET !

Og disse kreftene og personagen var det som bygget opp et hemmelig stay-behind apparat etter andre verdenskrig, offisielt som et vern mot ‘fremmede makter’ i eventuelt krigstid, men som mest brukte det mot sine egne landsmenn og – kvinner som var uenige i deres målsettinger. Finansierte det gjorde de ved hjelp av penger de stjal fra krigsseilere, fiskere og sjøfolk spesielt, men fra alle oss andre i tillegg over skatteseddelen.

Så de ideeologiske politiske figurer var ikke så veldig annerledes i ånd og gjerning, enn de kristen sionistene i vårt land som arbeider for samme sak. Som det eneste land på det Norske Storting som har sin egen «Vennskapsforening» blant Stortingsrepresentantene, ‘
http://no.wikipedia.org/wiki/Israels_venner

Israels venner på Stortinget’ på slik måte at vi kan spørre; hvem er de mest venner med – oss velgerne som de representerer, enn sine internasjonale venner?

Og det er jo mesteparten sekteriske ‘kristne’ som er med i denne fanklubben. Men det er ‘kristne’ som ikke følger Bibelens ord i denne saken, så den rette betegnelsen av dem er sionister. Vi har andre steder tatt opp hvor og hva i Bibelen deres aktiviter strider mot den Bibelske lære; Jesus sitt evangelium om fred, frihet og likeverd for alle mennesker (Det Nye Testamente – den nye pakten). Det nye Jerusalem er jo i hodene til folk. «Mitt rike er ikke av denne verden», sa mannen. Det er en åndelig tilstand, et åndelig ‘rike’ Det er en bevissthetstilstand. En bevissthetstilstand hvor kuler og krutt ikke er noe alternativ i det hele tatt, men fly høyt med sine F-16 over hodene på småbarn med tomme mager, triste øyne og traumatiserte på sjel og sinn, og kaste bomber i hodene på dem, det klarer de.

Akkurat som for Paulus på vei til Damaskus, som for meg selv, så hender dette for ‘tollere og syndere’ som får en fornyet ånd. For de konservativt religiøse går det prestisje i å holde fast på sine gamle overleveringer; sine tradisjoner, institusjoner og sine litturgier, som befester den korrumperte og forførte ånd til de ‘skriftlærde’, mens de ny’frelste’ får en helt ny ånd og et helt nytt utsiktspunkt; de får det levende ordet (den hellige ånde). De har ingen presitisje å tå vare på, tvertimot, og takker villig vekk ja takk til en slik perle som en ny ånd.

Men disse såkalte kristne, holder fortsatt på, med sin støtte til Israel som med sine soldater og sitt krigsmaskineri og skal bygge dette ‘tusenårs’riket på jord, i midtøsten i Israel av alle steder, som de har holdt på med de siste 2000 år. Hva slags melk og honning finnes der da ? De mangler rett og slett intellektuell kapasitet til å innse hvor forført de er, og hvor galt de går i forhold til Jesus sitt gode og glade evangelium. Istendenfor har de hengt seg på en Babylonsk Mysteriereligion, som står i opposisjon til kristendommen, – og fra hvilken gruppering dermed ant-krist utgår fra.

John. 3:19 “Og dette er dommen, at lyset er kommet til verden, og menneskene elsket mørket fremfor lyset; for deres gjerninger VAR ONDE”.

Og denne lille frase forklarer hvorfor sionistene hater Jesus. Dei elsker å gjøre ondskap, og de vet at Guds ord vil ødelegge moroa for dem, så de hater både Gud og Jesus og enhver som taler imot deres krigerske mentalitet og formørkede hjerter.

Den historiske roten til dette var bundet til åger og ondskapsfull utbytting av de fattige, som går tilbake til Babylon hvor fariseernes og sionistenes (de er våre dagers fariseere) Babylonske Mysteriereligion kommer fra, og til Roma. Tempelet deres var den største pengemaskin for dem på den tiden, som etterfølgerne har skapt en lignende i våre dager via sitt internasjonale nettverk administrert og ledet av Rothschild og Rockefeller på vegne av 13 blodlinjer – som fra gammelt av har hatt all makt på jord; ‘Verdens Fyrster’.

Jesus ble drept for sin opposisjon mot disse krefter, og grunnen til at tempelets vegger revnet – og siden har ligget i ruiner, fordi det ble brukt til helt annet en hva som var dets åndelige basis. Men fariseerne har fortsatt med sin monetære religion og bankåger til denne dag, og deres aktiviteter har nå blitt til finanskrise, men vil utvikle seg videre til den største krisen for den menneskelige eksistens. Vi er nå i begynnelsen på starten av svært vanskelige tider. Om du leser Johannes Åpenbaring så finner du at den starter med at kristenheten blir infiltrert av fariseere (sionister) (Åp. / Rev. 2.2, 2.20, 3.9, 3.17-19).

Joh. Åpenbaring / Rev. 3.9 «Se, jeg skal la noen komme fra Satans synagoge, slike som lyver og sier de er jøder, men ikke er det

Denne villfarelse og tabbe utløser Gud’s dom over henne, idet deres aktiviteter kulminerer i et globalt økonomisk slaveri til, og tilbedelse av hva Johannes på Patmos i sine profetier kaller ‘Dyret’ ( Rev. 13:17).

«Du skal ikke lage deg noe gudebilde, eller noe slags bilde av det som er oppe i himmelen eller nede på jorden eller i vannet under jorden» (Andre Mosebok 20:4)

Og en annen av Moselovene; «Du skal ikke ha andre Guder enn meg«. Det vil si ikke tilbe idoler.

Som de laget seg et gudebilde av Jesus selv, men til det verste idolet deres;

Såkalte ‘kristne’ som synger og danser rundt Gullkalven !

Disse ‘kristne’ bestemte seg for å fikse den skakkjørte økonomien ved å be til Gud om å redde verdensøkonomien, og hvor bedre steder å gjøre det enn rundt Gullkalven på Wall Street? Mammon og Moloch må jo kose ræva av seg hvor de er akkurat no. Som noen på Youtube sa: «Noen skulle ha kledt seg ut som Moses og kommet og ødelagt festen !» Hvor dum går det egentlig an å bli ? At det som har skapt problemene, skal også kunne løse dem ? Leser disse folkene i det hele tatt den boken de tilsynelatende følger ?

En kan ikke løse noen problemer med samme bevissthet som utav de har blitt skapt.

Dansen rundt gullkalvenDette hendte også Israelittene i Sinai ørkenen. «Vi vil gjøre alt Herren har sagt»; 1) hadde de skreket. Men ikke før ekkoet av ropene deres hadde fadet ut, så danset de i idol tilbedelse rundt en gullkalv, et idol og symbol til en av de Egyptiske hedenske Guder. Det må ha vært et patetisk – om ikke motbydelig – syn. Guds utvalgte folk hengitt til drikkelag rundt en gullkalv, og sier: «Dette er din gud, Israel, som førte deg ut fra Egypt.» 2)

«Da Moses kom ned til leiren og fikk se gullkalven og dansen, ble han så harm at han slengte tavlene mot fjellet og knuste dem» (Andre Mosebok 32:19).

Det var bare Moses’ sin forbønn for Gud til hans andre tur på fjellet at han frelste Israelittene fra den totale ødeleggelse som et resultat av deres synder. Som det var Jesus sin megling og forbønn hos Gud som frelste oss fra VÅR synd.
1) Andre Mosebok 24:3         2) Andre Mosebok 32:8

Jeg er igrunn ganske lei av at det er de minst intelligente som skaper og bygger samfunnene våre. Hvordan skal de klare å skape fred i verden ? De klarer jo knapt å skape fred i sin egen familie mange av dem, for ikke å snakke om i sine egne land ? Disse folkene lever i en forkvaklet bevissthet som har vært den samme i 5000+ år. De har ikke utviklet seg så mye forbi neandertalernivå. Det er idag den samme bevissthet og ånd som styrer deres atferd, som det var i hine hårde tider; Den Babylonske og Moloch’s.

Den nye bevissthet sprenger seg vei inn i vår verden den, med eller uten deres hjelp, men problemet er bare all djevelskap de kan finne på for å prøve å holde fast på SINE forkvaklede aspirasjoner og oppfatninger for verden og samfunnet. Det er disse krampretrekninger, som de i desperasjon aktiviserer – for å prøve å holde fast på SITT forgagne verdenbilde, vil kulminere i det som blir kalt Hermageddon (ragnarokk), et resultat av at de febrilsk søker å bevare den politiske og monetære makt de har besittet i årtusener. Denne gang med hjelp av det helt åpenbare ondskapsfulle og menneskefiendtlige; Den fullstendige ødeleggelsen av den menneskelige ånds frie utfoldelse i vår verden, med konsekvens at også ‘den hellige ånde’, ånden av Gud og Jesus blir sperret ute av menneskenes sfære. Det totale mørke over den menneskelige bevissthet og sjelsliv vil dermed ha bredt seg på og utover jorden, – så langt disses innflytelse rekker.

Kjennetegnet på hvor disse krefter har sin største innflytelse er hvor de største pengeansamlinger og sentralisering av makt foregår, hvor det er mest krig og elendighet, hvor ondskapen ser ut til å ha fritt spillerom, hvor de intellektuelle forførelser synes mest dominerende, og hvor renteåket er som strammest for å plyndre vanlige folk; helt som i Babylon i de hine hårde dager. Vi vet hvordan det gikk med den ‘sivilisasjonen’. Hele opplegget går på for dem å søke å vedlikeholde og opprettholde et unaturlig kastesystem, vanlige folk (oss) og verdens elite (dem), for dem som ‘Guds Utvalgte Folk’ (etter eget utsagn), og alle de andre hedninger som ikke er berettiget de verdens goder som de er.

Det viktigste verktøy for å skape fred på jord er et åpent innkluderende hjerte og sinn, og hederlige og ærlige hensikter. Det er mangelvare, så lenge agendaen er å skape noen tusener av år gamle sinnnsyke religiøse forestillinger om enkelte menneskers utvalgthet fremfor andre. Disse rasistiske og menneskefiendlige forestillinger er det største hinder for at vi noensinne skal oppnå noe fred på jorden.

Faktisk er en av det viktigste tingene for fred på jord, er at flest mulig mennesker finner dette «Nye Jerusalem» i seg selv. Jesus andre komme har skjedd og vil skje for tusener, i hjerte og sinn til de som er disponert for dette. Det er hva som gir håp, at mange nok drar denne ånden ned i materien, og søker å bidra til dens utbredelse.

Det er den samme gamle historien som utspiller seg; kampen mellom det gode og det onde, – og hvilken ånd som skal vinne. Det som bestemmer utfallet er hvilket ‘Nye Jerusalem’ som menneskene velger for seg selv; det ytre ‘Jerusalem’; Verdensriket, – eller det indre. Valget står mellom den institusjonelle veien til frikjøp av frelse ved hjelp av mellommenn, som trenger lydighet eller penger for å yte deg denne ‘frelsen’, eller den ensomme indre veien til frelse.

Lykke til.

J.Johansen

Les gjerne følgende artikkler om temaet, og flere andre artikler om denne saken ved å bla i artiklene, eller søke i søkefeltet:

Sjømannsorganisasjoners Integritet

“Ja, sannelig hadde Arbeiderpartiet mye å takke jødiske organisasjoner for. Men hvordan et slikt nært forhold til jødiske organisasjoner var blitt etablert, skriver Lie ingenting om. Under alle omstendigheter sitter man igjen med en følelse av at det er noe med Lies forklaring til politiet som ikke stemmer. …. Det er all grunn til å anta at det var avlyttingsutstyr til POT Lie hadde med hjem fra USA, …”.

https://www.riksavisen.no/sjoemannsorganisasjoners-integritet/

‘Frigjøringen’ 1945; Norge solgt til England
https://www.riksavisen.no/frigjoeringen-1945-norge-solgt-til-england/

‘Lyset fra Norden’ i Midt-Østen spørsmålet
https://www.riksavisen.no/lyset-fra-norden-i-midt-%c3%b8sten-sp%c3%b8rsmalet/

Sionistenes iboende Anti-Semittisme
https://www.riksavisen.no/sionistenes-iboende-anti-semittisme/

Gaza Massakren og Kristensionister
https://www.riksavisen.no/gaza-massakren-og-kristensionister/

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring
    
  
  
    

80 Kommentarer

  1. Pingback: Norges makthavere bygger et trangt politisk klima i Norge ved psykiatriske trusler – Riksavisen

  2. Pingback: Have the Nephilims of the Battenberg Windsors murdered Princess Kate Middleton (like Diana) ? – Riksavisen

  3. Pingback: 2024 – 1000-årsjubileum. Fra Gulatingets Kristenrett, til Babylonsk Jøderett i Norge – Riksavisen

  4. Pingback: Malaysia. King Harald Rex Bernadotte-Jewish vs. The Fairhair (Viking) Israelite goodwill victory; 1:0 – Riksavisen

  5. Pingback: Bolsjevik-jødiske Ole Henrik Krat Bjørkholt (AP) vil tvangsvaksinere deg og dine barn – Riksavisen

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.