Skriv ut Skriv ut

Sjelens Sang for Fred og Kjærlighet

Noen har meldt ser ut av menneskeheten, har tatt 'dyrets merke' - hvor jungelenes lov råder, og kjører sitt eget løp for makt, berømmelse, ære eller profitt.
Noen har meldt ser ut av menneskeheten, har tatt 'dyrets merke' - hvor jungelenes lov råder, og kjører sitt eget løp for makt, berømmelse, ære eller profitt.

Freden er en individuell ting mer enn en kollektiv ting. Den kan holdes levende, men vær veldig klar over at der er mennesker der ute som som ikke vil det samme som deg, som vil ha krig og ufred i verden, – det er hva de profitterer på. Konspirasjoner alle vegne for det. Nicole – A Little Peace (Ein bißchen Frieden):

Hva er kjærlighet? Det kan ta 10 år, 20 år, men for den som spør fra dypet av sin sjel vil svaret bli gitt.

«Søk og du skal finne. Bank på, og det skal lukkes opp for deg».

Men vær veldig klar over at der er mennesker der ute som som ikke vil det samme som deg, som vil ha hat og intoleranse og utvalgte folk, – det er hva de profitterer på. Konspirasjoner alle vegne for det. Foreigner – I Want To Know What Love Is:

Utav lidelsen skapes kjærligheten. Det er ens egen sjels oppstandelse og evige liv som står på spill. Utav massebevisstheten gjenskapes vi som individer. Sprenger oss selv vei utav massesjelen. Ensomhetsfølelsen kommer av at en synes alene om sine høyeste drømmer og aspirasjoner. Det er en illusjon.

Verden er ingen Enhet. Verden er hvor lys og mørke separeres, og drar hver sin vei. Ikke gå med kollektivet. Gå der du vil. Individuelt heves sjelen til nye bevissthetsstadier. Individuelt måles en i Paradisets port av «St. Peter».

Det var ikke korsfestelsen og lidelsen som var det store med det. Det var oppstandelsen.

En må være villig til å la sitt gamle Selv i hat og splid bli korsfestet, også den psykologiske og mentale splid, i og med lidelse, for at det nye Selv i kjærlighet og fred skal kunne fødes. Det smerter når knopper brister, – og illusjoner faller. Det er her og nå en vinner eller taper det evige livet. Hver påske er en ny mulighet.

God Påske.

Spread the love
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Facebook Comments

3 Comments

 1. Pingback: Barnevern og Stat oppdrar luciferianere | Riksavisen

 2. Pingback: Autoritetenes ondskapsfulle manipulative sjeldøderi | Riksavisen

 3. Å forstå symbolikken i tidligere tiders lærer er å ‘våkne opp’. Det er ikke lærerne som er viktig, det er symbolikken de forklarte som er viktig.

  http://www.nyhetsspeilet.no/2010/03/sjelens-sang-for-fred-og-kj%C3%A6rlighet/

  Symbolikk er lettere å forstå for kunstnere enn for prester. Men der er jo ikke så mange kunstnere igjen. Påskens kriminallitteraturs popularitet viser jo det. Allle kan vel skrive krimromaner, og kanskje kalle seg kunstner for det, men å finne ut av menneskers kriminelle legning, påskens kriminelle tema, ens bidrag til å korsfeste den uskyldige fredsduen og sette fri krigsherren Barrabas, er verre med.

  ”Sannheten kom ikke naken inn i verden. Den kom i symboler og bilder.”
  Filips evangelium

  Menneskene får hva deres hjerter og valg behager, også hva og hvem de tillater å lede dem og deres sjel. En høster som en sår.

  Noe trenger presisering ser jeg: Korsfestelsen og lidelsen er denne verdens verk, det sataniske agenturs innflytelsers verk. Mennesker av kjøtt og blod som forestår det. I G-d’s dimensjon eksisterer hverken lidelse eller smerte. Jfr. påskens kristne esoteriske budskap hvordan den person som bragte budskapet om fred og kjærlighet og brorskap mellom mennesker ble korsfestet (fortalte menneskene om denne andre dimensjon han kalte Guds Rike), mens verden og menneskene i den ville sette Barrabas (drapsmannen – den kriminelle) fri i hans sted.

  Oppstandelsen er G-d’s verk, og mirakel, som belønning for å ha bestått testen som nettopp verdens korsfestelse og lidelse er. Job’s Bok anbefales i denne sammenheng. Der er en test å bestå i livet for denne oppstandelse. Den kommer ikke kollektivt, eller automatisk. Der er valg å gjøre. Rett handling å bestemme og gjøre. Livet er ikke så lett at alt er ok.

  Det er tydelig at denne lære ikke klinger så ‘godt i øret’ som new age læren.-

  Men så er det også da sagt i Bibelen at menneskene skal forføres i ‘de siste tider’, for hva som klinger godt i øret.

  Om en ikke er bevisst på denne konflikt mellom det gode og det onde i verden, så vil det dannes en psykologisk konflikt i en selv, og gjøre at en tror det er en selv det er noe galt med, mens det i virkeligheten er verden og dens ledelse det er noe i veien med. Å følge kollektivet og kollektivets ledelse blir psykologisk mindre opprørende, det stilner aleneheten, og gir lindring, men knapt ‘frelse’ eller opplysning. Tvertimot.

  Det er den beste metode for å la alle kollektivt gå vill, mer enn å gå sin egen vei. Korsfestelsen og lidelsen ved påskens hendelser viser kollektivets smålighet. Oppstandelsen viser G-d’s storhet, som tvertimot belønner hva Verden dømmer. Det viser konflikten mellom ‘Guds Rike’ og denne verdens riker.

  Der er snarveier. Der er lettere måter enn å betale sin karma med lidelse og nød. Der har vært gjort sonoffer en gang for alle. Ikke mer blodofring og holocausts nødvendig for oppstandelsen. Men der er spesifikke måter og valg for å få del i denne metode og snarvei på. Det er påskens budskap.

  —-

Kommenter. Leave a Comment


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.