Sjelens Sang for Fred og Kjærlighet

Noen har meldt ser ut av menneskeheten, har tatt 'dyrets merke' - hvor jungelenes lov råder, og kjører sitt eget løp for makt, berømmelse, ære eller profitt.
Noen har meldt ser ut av menneskeheten, har tatt 'dyrets merke' - hvor jungelenes lov råder, og kjører sitt eget løp for makt, berømmelse, ære eller profitt.

Freden er en individuell ting mer enn en kollektiv ting. Den kan holdes levende, men vær veldig klar over at der er mennesker der ute som som ikke vil det samme som deg, som vil ha krig og ufred i verden, – det er hva de profitterer på. Konspirasjoner alle vegne for det. Nicole – A Little Peace (Ein bißchen Frieden):

Hva er kjærlighet? Det kan ta 10 år, 20 år, men for den som spør fra dypet av sin sjel vil svaret bli gitt.

«Søk og du skal finne. Bank på, og det skal lukkes opp for deg».

Men vær veldig klar over at der er mennesker der ute som som ikke vil det samme som deg, som vil ha hat og intoleranse og utvalgte folk, – det er hva de profitterer på. Konspirasjoner alle vegne for det. Foreigner – I Want To Know What Love Is:

Utav lidelsen skapes kjærligheten. Det er ens egen sjels oppstandelse og evige liv som står på spill. Utav massebevisstheten gjenskapes vi som individer. Sprenger oss selv vei utav massesjelen. Ensomhetsfølelsen kommer av at en synes alene om sine høyeste drømmer og aspirasjoner. Det er en illusjon.

Verden er ingen Enhet. Verden er hvor lys og mørke separeres, og drar hver sin vei. Ikke gå med kollektivet. Gå der du vil. Individuelt heves sjelen til nye bevissthetsstadier. Individuelt måles en i Paradisets port av «St. Peter».

Det var ikke korsfestelsen og lidelsen som var det store med det. Det var oppstandelsen.

En må være villig til å la sitt gamle Selv i hat og splid bli korsfestet, også den psykologiske og mentale splid, i og med lidelse, for at det nye Selv i kjærlighet og fred skal kunne fødes. Det smerter når knopper brister, – og illusjoner faller. Det er her og nå en vinner eller taper det evige livet. Hver påske er en ny mulighet.

God Påske.

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring