Tankemønsteres utvikling

Red Guard students and re-education in government schools (socialist schools). A poster from the Cultural Revolution of Socialism under Mao Zedong. "Chairman Mao is with us forever." Observe the red guards waving the red books and wearing the red bands that have "Red Guard" written on them. They were copycats of socialists in Germany with "Mein Kampf" and swastika armbands under the National Socialist German Workers Party and its red flags and emblems. These brainwashed young students-turned-into-red-guards were the main participants of the Cultural Revolution, and it was with them, Mao was able to secure and elevate his position from a Chairman to God like figure. These students idolized Mao and took over factories and turned these factories into production facilities for memorabilia items about Mao's socialist dogma. One popular item among all red guards was the button that featured Mao's headshots they wore, as on this poster. They would turn on their own parents and have kangaroo courts about a person's lack of philosophical purity favoring socialism. They used "re-education."

Den nye globale ‘toleransen’ tillater ingen toleranse overfor kristen trosutøvelse.

En internasjonal ‘Erklæring om Toleransens Prinsipper‘ utgitt i 1995 av det sterkt radikale UNESCO [FN] og «underskrevet av medlemsnasjoner», trekker opp den nye globale standarden. Her tilpliktes alle nasjoner å oppfylle denne internasjonale avtalen gjennom å oppdra folket til den rette utgaven av toleranse. Selv om USA ikke er offisielt medlem, har vi tatt ledertrøya med å iverksette slike revolusjonære mål.

Kikk på Unescos [FN] prinsipper for toleranse. Vi spør oss, skal kristne barn kunne verdsette noe Gud har forbudt? Se 5 Mos 18:9-13 ; Rom 1:18-32 og 1 Kor 10:11 — og følg den forvridde logikken hos de globale oppdragere:

«Toleranse vil si å respektere, akseptere og verdsette det rike mangfoldet av verdens kulturer. Dette er ikke bare en moralsk plikt, men også et politisk og rettslig krav.
Toleranse innebærer å avvise dogmatiske og absolutte holdninger.»
[nemlig bibelsk sannhet?]
«Toleranse vil si at ens eget syn ikke skal påtrykkes andre.»

[Vil det si slutt på friheten til å dele evangeliet? Vil Forente Nasjoner likevel ha adgang til å forkynne sine egne synspunkter for all verden og påtrykke dem på andre?]

«Intoleranse er en global trusel og det bør iverksettes vitenskapelige studier og nettverksarbeid for å samordne det internasjonale samfunns svar på denne globale utfordringen, inkludert analyse av rotårsaker og effektive mottiltak, såvel som overvåkning.

Tiltak til å fremme toleranse og utforme holdninger av åpenhet, gjensidig høring og solidaritet må finne sted ved skoler og høyere læresteder samt ved ikke-formalisert opplæring… hjemme og på arbeidsplassen.

En må fremme rasjonelle metoder til å gi opplæring i toleranse: metoder som tar hånd om de kulturelle, sosiale, økonomiske, politiske og religiøse kilder til intoleranse, betydelige røtter til vold.»

Denne anti-kristelige standard for rett og galt har gjennomimpregnert lærerskoler, pedagogiske etater og pensumplaner gjennom flere årtier. Den har revet ned grensene som Gud har satt og latt forførelsen flomme over landet. Ikke så underlig om barna mister fotfestet i en malstrøm av indre konflikter og moralsk forvirring. Når de møter påtrykket som skal likedanne dem med de nye retningslinjene for den nye toleranse uten nåde, blir de opprådde for alle faste holdepunkter.

————————————————————————————————————————–

TANKEMØNSTERETS UTVIKLING
DET KRISTNE
PARADIGME
HUMANISTISK
PARADIGME
DET GLOBALE
PARADIGME
Stol på Gud
.
Stol på Deg Selv
.
Adlyd Staten
.
Personlig
ansvar
.
Menneskerettig-
heter erklæres
.
De Kollektive
ansvarsbegreper
.
Elsk Gud og
Mennesker
.
Elsk Deg Selv
(selvbildet)
.
Respekt for alle som retter
seg etter
det nye paradigme
Synden forkastes
.
Tolerer alle
livsstiler
Dissens
tåles ikke(null-toleransen)
.
Felles verdier fra
Bibelsk sannhet
Adskill kirke
og stat
Felles verdier i
jord-sentrert åndelighet

————————————————————————————————————————–
Etter Berit Kjos – oversatt og gjengitt med tillatelse.

Oversatt av og velvillig lånt fra her

Red. kommentar
Velkommen til Brave New World. Hjernvasken går sin gang. Se Berit Kjos artikkel her for hvordan disse nye paradigmer implementeres via skolevesenet.

MotDagisten og Arbeiderpartiets nestleder og utenriksminister, professor og historiker Edvard Bull, sønn til Edvard Isak Hambro Bull,
som skrev følgende i sin bok fra 1923:


”Vi skal gjøre skolen verdslig, likesom sykepleien og begravelsen, ekteskapet og fødsels-registreringen.
Vi skal sloss uforsonlig med den bestående offisielle lutherdom, som med andre fordummende sekter.
Vi skal ha en pågående og hensynsløs kirkepolitikk, fordi vi mener at religionen i og for seg er en privatsak. Barna skal gjøres til sosialister, og det er lærerne som skal gjøre dem til det.
Skal vi skape den sosialistiske skole, må vi ha makten i skolestyrene og i kommunestyrene, og bruke vår makt hensynsløst.
Vi vil bort fra alt det barbariske og fra den usunne lære og moral, som barna lærer gjennom religions-undervisningen. Skolepolitikk er klassepolitikk”.

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring