Skriv ut Skriv ut

To artikler om jødefolket

Kart fra "The Thirteenth Tribe" by Arthur Koestler.
Kart fra "The Thirteenth Tribe" by Arthur Koestler.

Hvem er hva i Midt-Østen?

Det er stor mangel på kunnskap blant folk, også blant de lærde, kristenfolket og journalister. Om hvem som er hva, i dagens Midtøsten. Hvem er israelitter, semitter, jøder, hebreere eller arabere. Det tales om Abraham som den første jøde, som jødenes stamfar, om jødene i Egypt osv. Og begrepene blandes og forvirringen er stor. Ikke minst i avisspaltene, i ledere og ytringer, hvor misforståelser og feiltolkninger nærmest slår hverandre ihjel.

Skal man derfor finne ut hvem som er hvem i dagens Midtøsten er man nødt til å gå tilbake i tid, og da er Bibelen den sikreste kilde. Bibelen som er boken om Israelsfolket. Det sanne israelsfolket. Etter å ha søkt en del i Bibelen blir det temmelig fort klart at det ikke var noen jøder på Abrahams tid. Det var heller ingen israelitter. De var ikke oppfunnet ennå. Abraham, Isak og Jakob var hebreere. Jakob fikk gjennom dramatiske omstendigheter sitt navn endret til Israel, av Herren selv. Hans 12 sønner ble dermed israelitter. Slik oppsto Israel, som er betegnelsen på et eget folkeslag, en rase. Og slett ikke på et stykke land. Det er en slu tilsnikelse.

Jødene oppsto senere, etter en av Jakobs sønner som het Juda. Dvs. at de første «jødene» egentlig var Juda-israelitter , israelitter av Juda stamme. «Jøde»-begrepet oppsto altså først etter Juda. Disse 12 israelsstammene ble senere splittet, i Juda Hus 2 stammer og Israels Hus 10 stammer. Israels hus ble brakt i fangenskap til Assyria, og noe senere Juda Hus til Babylon.

Under oppholdet i Babylon og senere ble Juda-israelittene sterkt oppblandet med ikke-israelittiske folkeslag. Til riktig et fargerikt fellesskap. Hvor alle kalte seg «jøder». Dette førte til at de ekte jødene snart kom i mindretall i sitt eget samfunn. Allerede på Jesu tid var de ekte jødene av israelsk herkomst, Galileerne, en undertrykt minoritet, forfulgt av det fargerike flertall. Dette var de jødene som søkte å drepe Jesus, som Han avslørte som «noen som sier de er jøder, men er det ikke, men er en Satans synagoge». Åp. 2, 9. I dag er mindre enn 5% av jødene israelitter. Dvs. at det store flertall som kaller seg jøder i dag, ikke har en dråpe israelittisk blod i sine årer, og er dermed falske jøder, men som har narret verden til å tro at de er israel, Guds utvalgte folk. Noe verden tror at de er, mens de egentlig er Satans synagoge. Kjernen i denne er sionismen, som representerer den røde ideologi, Esaus hevn over Jakob. Esaus avkom heter Edom og betyr Rød. Den røde ideologi ligger dypt i verdenskommunismen og en-verden-bevegelsene og Globaliseringen. Dens nye verdensregjering heter FN. Dette viser at dagens jøder, som er inntrengeren i det hellige land, som ikke er israelitter, har derfor ingen bibelsk eller historisk «rett» til dette landstykket, fordi det er Jakobs odel. Det er kun en «rett» de har gitt seg selv, gjennom FN. Og kan gjennomføre, med makt, fordi de gjennom FN har kontroll med USAs krigsmaskin og Europas regjeringer.

¤

I Israel har vi tre millioner innbyggere som alle tror at de er statsministere. Forskjellen mellom dem og meg er at de alle sammen tror at de vet alt bedre enn meg.
(Yitzhak Rabin)

¤

Guds Utvalgte Folk?

Frp-formannen har deltatt på et stort kristelig møte som viste støtte til jødenes brutale ran av land. Det burde han holdt seg for god til. Dette er det forførte kristen-Norge som oppriktig tror at jødene er Guds utvalgte folk. Selv om Bibelen sier noe annet.

Likevel kaller disse kristenkjendisene seg Bibeltro. Og slik gjør de seg til forførere. De farligste er «Norge i dag», «Dagen», «Vårt Land», «Ordet og Israel», «Hjelp jødene hjem», «Norsk Israelssenter», Finn Jarle Sæle, Kjell Furnes, Ludvig Karlsen, Leif Wellerop, Steinar Harila, Solveig Friis Larsen, Jørn Øverby, Kåre Kristiansen, Hans Rogstad, Bjørn Olav Hansen. Disse uforstandige kristenledere ledes selv av sionismens agenter i Norge, bl.a. Eriez Uriely, Rachel Suissa, Liona Hersl, Malcolm Hedding, Mosha Sharon. De boltrer seg uhemmet på møter og i ovennevnte aviser og desinformerer publikum. De anklager også nordmenn for å være antisemitter.

Sionistene ønsker naturligvis også å få Norges største parti på slep, og Hagen som publikumsmagnet. Et kjempekupp. At Hagen er blank på dette området, og lar seg smigre til å være med på ferden, og trekke med partiet etter nesen, vil vi snart få se. Det vil i så fall bli fatalt for både ham og partiet. Carl I. Hagen burde snart vite at jødene ikke er Guds utvalgte folk. Men at det er noe sionistene har funnet på. Det står nemlig ingen steder i Bibelen. Bibelen sier derimot at det er Israels-stammene som er Guds demonstrasjonsfolk for alle andre folk på jord. Og dagens jøder er slett ikke israelitter. Men de utgir seg for å være det. Fordi sionismen arbeider for at jødene skal overta, det sanne israelsfolkets plass i historien. Og de jødene som i dag «hjelpes hjem» til «Israel» er slett ikke hverken israelitter, hebreere eller semitter, men derimot av turkomongolske folkeslag, de krigerske khazarene som nedstammer fra Jafet, gjennom Togarma og Azkenaz. Disse er den dominerende kraft i jødedommen.

Men de har ikke en dråpe israelsk blod i sine årer. Og har derfor heller ikke rett til en tomme av det sanne israelsfolkets arveland.

Navnet Israel, som er navnet Herren ga til sitt utvalgte folk, har også jødene stjålet og satt på israelsfolkets hellige land, som jødene gjennom sin nye verdensregjering, FN, tiltvang seg etter 2. verdenskrig. Vips kunne jødene kalle seg israelitter. Det er et stort spill. Det jødene driver med i Palestina er ikke noe annet enn tyveri av land som de ikke har noe historisk eller bibelsk «rett» til. De river og fjerner innbyggernes hus og hjem og virksomheter med bulldosere og tanks, og kaller dem for terrorister når de setter seg til motverge. Ambisjonene er hele araberhalvøya. Gjennom FN disponerer sionistene USAs krigsmaskin. Og Vesten betaler. Vanlige jøder vet neppe noe om bakgrunnen, men følger sine ledere. Får sionistene også tak på Hagen, slipper de ham ikke før han er forvandlet til deres lydige tjener.

Det sanne Israel i dag er de nordiske folkestammene, folkene i Nordsjøområdet, i Nordvest-Europa, Skandinavia og Britiske øyer, og deres ætlinger som etter profetiene reiste mot nord, sør, øst, vest, og bygget USA, Canada, Sør-Afrika, Australia og New Zealand. Dette er ett folk, en nasjon av nasjoner. Det var til dette folket Herren sendte Reformasjonen. For å re-forme, dvs. gjenopprette, sitt bortkomne folk, og befri det fra Kirkens jerngrep. Og gjennom Martin Luther og Johann Gutenberg gi folket Sitt ord tilbake, Bibelen. Som Kirken hadde brent. Dette er dagens vestlige, hvite, protestantiske demokratier.

Spread the love
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Facebook Comments

6 Comments

 1. Pingback: Jødene overtar norsk offshoreflåte | Riksavisen

 2. Pingback: Nyhetsspeilet.no » Å huske hvem vi er: Guds utvalgte folk

 3. Pingback: Bevisste Borgere av Norge » Å Huske Hvem Vi Er; Guds Utvalgte Folk

 4. Så mange begivenheter, noen av større betydning enn andre, har funnet sted denne uken. Følgende er et utvalg av hendelser som ikke nødvendigvis har noen sammenheng. Men de er alle på en eller annen måte knyttet til Israel, og aller viktigst, de påvirker både den offentlige opinion i Israel og politiske beslutninger.
  » Iran prøver å sende en satellitt i bane rundt jorden – men mislykkes.
  » Iranske presidenten, Ahmadinejad, refererer til Israel som en bakterie som snart vil forsvinne.
  » Hizb’Allah forbereder kidnappinginger av israelere i utlandet.
  » De kommende Kadimavalgene fører til opphetete debatter både innenfor og utenfor Kadima partiet. Kritikk og ros gies i alle retninger idet kandidatene, deres partifeller og politikere fra andre partier posisjonerer seg og bygger allianser.
  » Forskjellige politiker forsøker påvirke tidsskjemat for Knesset’s avstemning vedrørende neste års budsjett. Noen mener avstemningen bør holdes før mens andre mener den bør avholdes etter Kadima-valgene. Dersom budsjettet allerede er godkjent av Knesset før valget, reduserer det de potensielle koalisjonspartnernes forhandlingsevne i den nye regjeringen. Men det reduserer også den nye lederens evne til å danne en koalisjonsregjering.
  » Israel løslater 199 palestinsk-arabiske fanger, noen av hvem har drept israelere. Opposisjonen og slektninger av de myrdete protesterer mot frigivelsen.
  » Fire måneder før tiden løsøater Jordan fire fanger som ble overført fra israelske fengsler, og som var innblandet i mord på jøder.
  » Hamas avviser et egyptisk forslag, støttet av formann for Det palestinske selvstyret (PA), Mahmoud Abbas, om å utplassere 3000 arabiske soldater i Gaza. Styrken er ment å sikre ro og orden mens «politistyrken gjenreises.» Hamas sier en slik styrke er ment å øke splittelsen innen PA.
  » Jordan innrømmer at de har hemmelige møter med det som skal være en isolert terrororganisasjon; Hamas. Mahmoud Abbas motsetter seg slike møter som han frykter vil styrke Hamas.
  » Hamas trener opp kvinnelige selvmordsbombere i forberedelsene til en ny kampanje mot Israel.
  » En Al Qaida-affiliert gruppe hevder de har en trygg havn i Hamas-kontrollerte Gaza

 5. Dagens såkalte jøder er ikke jødiske, og har aldri vært tilknyttet verken Israel eller Palestina. Mer info:

  Biblical Insights Into ‘GOD’S CHOSEN PEOPLE’ – Des Griffin, Emissary Publications, ISBN
  The Lost Tribes of Israel: The History of a Myth – Tudor Parfitt, Phoenix Press, ISBN 1842126652
  The Thirteenth Tribe: The Khazar Empire and Its Heritage, Arthur Koestler, Random House, ISBN 0394402847
  The Jews of Khazaria – Kevin Alan Brook, Rowman & Littlefield Publishers, Inc., ISBN 074254981X

 6. En salig samling av løgner, myter og sannheter. Mer info som korreksjon:

  Løgnen om holocaust, og jødenes påståtte lidelser (en hel del jøder ble faktisk drept under krigen, men ikke noe i nærheten av så mye som en halv million en gang, og det døde langt flere av andre raser – som f.eks baltere, latviere, hviterussere, ukrainere, tjetsjenere, bulgarere, jugoslaver, etc – som aldri blir nevnt annet enn som ”uvesentlige” tilleggsnoter i historiske dokumenter, om de da i det hele tatt nevnes –

  De historiske bevisene for hvordan jødene startet både første og andre verdenskrig, og nå også den tredje, som pågår den dag i dag mot alle frie land i verden, og i særdeleshet den muslimske verden – Sannheten om FN, WHO, WTO, EU, etc som ”våpen” for å fremme jødenes nye verdensorden –

  (Min anmerkning; jeg som skriver dette har ikke noe forhold til jøder, verken positivt eller negativt, og jeg presenterer bare objektiv informasjon fremmet av andre. Jeg er dermed verken jødehater, antisemitt, holocaustfornekter, ny eller gammelnazist eller noe som helst i den retning, og kun en person som ønsker å forholde seg til faktiske og logiske sannheter fremfor myndighetenes propaganda og såkalte ”sannheter” som blir prakket på meg)

  Sons of Abraham or children of Attila The oxymoron of anti-Semitism – http://www.proliberty.com/observer/20070903.htm

  The Controversy of Zion – Douglas Reed, Noontide Press, ISBN O939482037 – http://knud.eriksen.adr.dk/Controversybook/

  Stranger Than Fiction – Dr. Albert D. Pastore Phd. provides an independent investigation of 911. Includes compelling evidence that the entire event was staged by Zionist aggressors – http://www.ivanfraser.com/articles/conspiracies/stranger.html

  Former Italian prime minister claims 9-11 was planned and carried out by Mossad – http://www.proliberty.com/observer/20071209.htm

  “On October 3, 2001, I.A.P. News reported that according to Israel Radio (in Hebrew) Kol Yisrael an acrimonious argument erupted during the Israeli cabinet weekly session last week between Israeli Prime Minister Ariel Sharon and his foreign Minister Shimon Peres. Peres warned Sharon that refusing to heed incessant American requests for a cease-fire with the Palestinians would endanger Israeli interests and “turn the US against us. “Sharon reportedly yelled at Peres, saying “don’t worry about American pressure, we the Jewish people control America.”
  http://www.mediamonitors.net/khodr49.html

  Hvordan jødene startet den andre verdenskrig (legg merke til at Untermeyer i artikkelen sier ”Europas 600 000 jøder” – legg til en null, og du har 6 millioner. Det var altså rundt 600 000 jøder i Europa før andre verdenskrig, men pussig nok ble altså 6 millioner drept? Det er sannsynlig at dette tallet, 600 000, er kilden til løgnen om 6 millioner som propagandaen vil ha det til ble drept)(mer om andre jødenes rolle i både første og andre verdenskrig lenger nede)

  A transcript of Samuel Untermeyer’s speech made on WABC, declaring a ‘holy war’ by the Jews against Germany, and appealing to the masses of non-Jewish humanity to boycott German-made imports and all merchants who have German-made items in their establishments. The entire speech was published in the New York times on the morning following the broadcast (August 7th, 1933) which was mentioned by Benjamin Freedman in his talk before a group of patriots –
  http://www.sweetliberty.org/issues/israel/untermeyer.htm

  Environmental Movement
  A good example of both these methods of manipulation – problem-generating in order to have a solution accepted and control of both sides of the ‘debate – is the way that environmental issues have been used in order to justify centralisation of power. Our planet is in environmental crisis and the vast majority of the Green movement is working positively for the good of the Earth, but when environmentalists can aid the New World Order the Elite have no compunction about leaping on the proverbial band wagon.

  The Elite’s environmental stance is largely co-ordinated by the Club of Rome, launched by the Freemason Aurelio Peccei in 1968. Its purpose is to issue propaganda about the environmental crisis to justify centralisation of power, the suppression of industrial development in the Third World and eugenics (ß nå i mai-07, også gjennom å åpne for forskning på befruktede egg; alle svake, deformerte undermennesker skal fjernes, og bare “normale” fostre/barn aksepteres – rasehygienetiltak og etnisk rensing foregår rundt oss på alle kanter, men få ser det da alt gir inntrykk av å være et gode). Under its influence the Global 2000 report was produced during Jimmy Carter’s Trilateral administration which used untrue ‘shock’ data to paint a picture of overpopulation and food/resource shortages. The response document called for population control and the restriction of scientific development in the Third World (ß nå også gjennom å kvele industrien i den tredje verden via krav om CO2 rensing).

  It is on the back of these documents that the genuine environmental movement is calling for a global solution to a global problem – a view the Elite wholeheartedly endorses. Highly involved in these documents were bankers and politicians who support the IMF and the World Bank which are causing the very devastation of the planet they profess to be concerned about. ‘Debt for equity’ schemes in which ‘environmentally sensitive’ land is given by the Third World as payment for debts (which in reality does not even reduce the debt) are the brainchild of David Rockefeller and Baron Rothschild. The same people were behind the Rio Summit in 1992 where the secretary-general was the millionaire oilman Maurice Strong, also a trustee of the Rockefeller Foundation.

  All these ‘problems’ to which centralisation and eugenics are the proffered ‘solutions’ are caused by the existing policies of the banks, multinational corporations, the World Bank, the IMF etc.. Create the problem, offer the solution…? (ß Eksempler er de påståtte epidemiene av munn og klovsyke og kugalskap, som ryddet veien for EU/industrilandbruket i England, og hvor 1.4 millioner bønder ble drevet fra gårdene sine, og et eksempel i tiden er fugleinfluensabløffen, hvor etniske folkegrupper verden over, særlig i den tredje verden, har blitt fratatt fjørfe (en viktig hovedbestanddel av kostholdet i mange land i den tredje verden) som matemner, gårder og virksomheter satt i flerårig karantene, gårder og virksomheter massivt besprøytet med ekstremt giftige kjemikalier/sprøytegifter, etniske borgere ofte massivt tvangsvaksinert, samtidig som den multinasjonale industrien har tjent milliarder på salg av vaksiner, giftige kjemikalier/legemidler, etc og myndighetene i alle vestlige land har foretatt en rekke lovendringer som innskrenker vår individuelle frihet til å velge hvordan vi vil leve, hva vi vil spise, hvilke kosttilskudd, urter, etc vi vil bruke, eller hvilke alternative/naturmedisinske alternativer vi vil bruke, hvilke husdyr eller kjæledyr vil vi ha, etc under dekke sv sikkerhet mot terrorisme og/eller om smittevern som gjør det vanskeligere og vanskeligere for folk flest å holde egne husdyr for eget bruk. Og alt dette samtidig som overvåking av både dyr og mennesker øker jevt og trutt. I januar 2008 blir elektronisk id-chip’er for alle husdyr i landet påbudt ved lov, og det gjelder selv om du bare har en eneste geit, sau eller ku. Ingen sier et eneste ord om de dokumenterte helsefarene som ligger i å bli kontinuerlig utsatt for stråling fra elektriske apparater som bl.a. id-chip’er eller den elektromagnetiske strålingen fra satelitter, mottakermaster, etc)

  The environmental movement has also been used to prohibit the exploitation of nuclear power. (Personally I am not in favour of nuclear power, but I can still see how the issue has been manipulated to serve the Elite.). The oil and petrochemical industries form the backbone of the Elite’s income and recruitment. The oil price shocks in the 1970s were manipulated by the ‘Seven Sisters’ oil cartel and the Bilderberg Group to massively inflate the price of oil. Conventionally, nuclear power forms the only credible alternative to fossil fuels so it had to be discredited. One of the Bilderbergers who agreed to the increase was Robert O. Anderson, owner of Atlantic Richfield Oil Co of the board of Kissinger Associates. He channelled huge sums of money into organisations to oppose nuclear fuel including a grant to establish a group which developed into Friends of the Earth. Research also suggests that the French arm of the House of Rothschild has been seeking to monopolise nuclear power technology and reprocessing technology in time for the predicted exhaustion of oil and gas supplies. The Rothschilds now control 80% of the world’s uranium supplies – http://www.truthcampaign.ukf.net/mainpages/articles.html

  Brighter Horizons?
  A page from the Seton Catholic Home Schooling reading program which demonstrates the curriculum being used to indoctrinate children to the ‘international mind’. The Catholic Church (Pope) is promoting the Zionist program of World Dominion… disarment of nations; international court; a ‘just and lasting peace.’ – http://www.sweetliberty.org/issues/hoax/horizons.htm

  Hensikten med tredje verdenskrig er å svekke den muslimske verden og bringe fram Antikrist, verdenslederen. En annen hensikt med krigen er etter all sannsynlighet å kjøre verdensøkonomien i senk. –
  http://www.innsyn.com/innsyn/1-01/verdensherredommet.html

  (Bemerk at ovenstående artikkel er meget bra, og forfatteren er godt informert, så så lenge man ser vekk fra de ymse religiøse utsagnene hans er artikkelen helt korrekt i fra et historisk dokumentert synspunkt)

  ZIONISM AND WORLD WAR II – http://www.ivanfraser.com/articles/conspiracies/stranger.html

  «The Zionists have used the Holocaust as a weapon to deny the rights of Palestinians and to cover up the crimes of Israel,» the Associated Press quoted Duke as stating to the crowd of 70 conference attendees. «The Holocaust is the device used as the pillar of Zionist imperialism, Zionist aggression and Zionist murder,» Duke added. – http://www.proliberty.com/observer/20061214.htm

  “A secular and pragmatic view of Talmud law as it advances into American law and society.» Read: «America Under the Talmud: Will It Work for US? — Each essay is amply documented by hotlinks to the Talmud and other Rabbinical/Judaic sources. Learn what Talmud law says about: Religious Freedom; Atrocities & Just War; Animal Sacrifice and Blood Ritual; The Death Penalty; Marriage & Divorce; Sexual Fulfillment; Pederasty and Homosexuality; Polygamy; The Special Place of Gentiles» Also features is: «The Babylonian Talmud — A searchable hypertext version of the Jews’ College (London) translation of the Babylonian Talmud, published through Soncino Press between 1935 and 1948: Tractates Sanhedrin, Berakoth, Shabbath, Yebamoth, Kethuboth, Nedarim, Nazir, Sotah, Gittin, Baba Kamma, Baba Mezi’a, Baba Bathra, Abodah Zarah, Horayoth, Niddah, and Tohoroth. This was the first complete English translation, produced by the most authoritative Judaic scholars in the world. It is the gold standard of English Talmuds, but chances are you won’t find it in your local public library –
  http://www.come-and-hear.com/

  G.W.Bush announced ‘his’ decision to sack Iraq on Purim Eve, March 17th, 2003. WHY? Why Purim Eve? It was not his plan, it was the plan of his advisors/handlers. On CNN that evening, a boxed quote told the viewers, it was «A Time Of Our Choosing.» Whose choosing? Read this about Purim — the Feast of Lots, and you will KNOW who chose the time for the massacre in Iraq. «On Purim, the Jews reaffirm their allegiance to Judaism — and reach new spiritual heights. But then come masquerades, parodies, and serious drinking and feasting.» Celebrating the death of their named ‘enemies’ – http://www.sweetliberty.org/issues/israel/purim.htm

  The U.S. led war on Iraq… and eventually many other Muslim nations may be part of an Israeli plan to let others die for the goal of its expansion into Greater Israel. Extremist Zionist sympathizers in Bush’s administration are the perpetrators of this scheme to have American military men and women die for Israel – http://www.sweetliberty.org/issues/israel/greater_israel.shtml

  MSNBC Interactive: «Despite Israel’s refusal to acknowledge its nuclear weapons status, its secret arsenal is an open secret that Israeli policy makers don’t go out of their way to deny.» Look at the dots on this map! 2 Air Bases, 7 Strategic Weapons Plants and 3 Missile Facilities! It appears that no nation should have WMDs except U.S., U.K and Israel – http://www.sweetliberty.org/issues/israel/strategic/index.shtml

  (Min anmerkning; jeg skjønner i grunnen ikke hvorfor dette med israels atomvåpen først nå begynner å nå inn i vestlige ører, all den tid det har vært offentlig kjent og dokumentert i flere tiår at Israel har atomvåpen. Israel er tross alt verdens fjerde mektigste militærstat, og også den mest agressive av samtlige)

  «In the Jewish reading, the exclusive sacrality [sacredness] of Jerusalem and of Israel calls for the de-sacralization of the nations and the rest of the world. There will be no churches nor mosques, no Christian nor Muslim priests. The world will become a profane desert populated by profaned beasts, the nations, and their shepherds, the Jews.» (73)

  «It begins with small things: removal of [Christian] religious signs from schools and public places. But our souls interpret this surrender of spirit as the proof of Jewish victory…(78)

  «The Jewish universe is being built brick by brick and one of its signs is the lowering of the educational and spiritual life of Gentiles…. American films degrade their viewers…(80)

  «For total victory of the Jewish spirit will be reached only when a debilitated illiterate goy will thankfully lick a Jewish hand and bless him for his guidance.»(81) –
  http://www.rense.com/general66/passt.htm

  Israel’s Mossad: Black Ops and False Flags – http://www.sweetliberty.org/issues/israel/blackops.html

  A transcript of Samuel Untermeyer’s speech made on WABC, declaring a ‘holy war’ by the Jews against Germany, and appealing to the masses of non-Jewish humanity to boycott German-made imports and all merchants who have German-made items in their establishments. The entire speech was published in the New York times on the morning following the broadcast (August 7th, 1933) which was mentioned by Benjamin Freedman in his talk before a group of patriots –
  http://www.sweetliberty.org/issues/israel/untermeyer.htm

  The Harold Wallace Rosenthal Interview 1976 –
  http://www.rense.com/general66/rosen.htm
  http://www.antichristconspiracy.com/HTML%20Pages/Harold_Wallace_Rosenthal_Interview_1976.htm
  http://www.the7thfire.com/new_world_order/zionism/hidden_tyranny.htm

  The Protocols Of Zion – Updated The Harold Rosenthal Interview – http://www.rense.com/general49/prot.htm

  The Protocols of the Learned Elders of Zion –
  http://www.biblebelievers.org.au/przion1.htm
  http://www.aztlan.net/protocols.htm

  Exposing feminism and the new world order –
  http://www.savethemales.ca/000275.html
  http://users.cyberone.com.au/myers/red-symphony.html

  The Holocaust Was Part of a Larger Genocide –
  http://www.savethemales.ca/001850.html

  Her følger et dokument som beskriver en historisk tale hvor det blir avslørt, av en jøde, at verdens mektigste jødiske familier sto bak både første og andre verdenskrig, og at det faktisk var jødene som ”angrep” Tyskland, og ikke motsatt. Jeg er selv, som nevnt ovenfor, verken for eller i mot jøder som mennesker, og har overhodet ikke noe å gjøre med slikt som nasjonal sosialisme/nazisme, rasehat og liknende, men er nødt til å innrømme, basert på historiske dokumenterte kunnskaper jeg selv har plukket opp gjennom åra, at det som blir sagt i denne talen faktisk er korrekt. Og alle utsagn er også historisk dokumenterte via en lang rekke bøker, artikler og offentlige dokumenter i fra den perioden som beskrives i talen.

  A Jewish Defector Warns America –
  http://www.sweetliberty.org/issues/israel/freedman.htm

  The Amazing Warnings Of Benjamin Freedman –
  http://www.rense.com/general34/amaz.htm
  http://www.biblebelievers.org.au/benjamin.htm

  Utdrag:

  What are the facts about the Jews? (I call them Jews to you, because they are known as «Jews». I don’t call them Jews myself. I refer to them as «so-called Jews», because I know what they are). The eastern European Jews, who form 92 per cent of the world’s population of those people who call themselves «Jews», were originally Khazars. They were a warlike tribe who lived deep in the heart of Asia. And they were so warlike that even the Asiatics drove them out of Asia into eastern Europe. They set up a large Khazar kingdom of 800,000 square miles. At the time, Russia did not exist, nor did many other European countries. The Khazar kingdom was the biggest country in all Europe — so big and so powerful that when the other monarchs wanted to go to war, the Khazars would lend them 40,000 soldiers. That’s how big and powerful they were.
  They were phallic worshippers, which is filthy and I do not want to go into the details of that now. But that was their religion, as it was also the religion of many other pagans and barbarians elsewhere in the world. The Khazar king became so disgusted with the degeneracy of his kingdom that he decided to adopt a so-called monotheistic faith — either Christianity, Islam, or what is known today as Judaism, which is really Talmudism. By spinning a top, and calling out «eeny, meeny, miney, moe,» he picked out so-called Judaism. And that became the state religion. He sent down to the Talmudic schools of Pumbedita and Sura and brought up thousands of rabbis, and opened up synagogues and schools, and his people became what we call «Jews».

  There wasn’t one of them who had an ancestor who ever put a toe in the Holy Land. Not only in Old Testament history, but back to the beginning of time. Not one of them! And yet they come to the Christians and ask us to support their armed insurrections in Palestine by saying, «You want to help repatriate God’s Chosen People to their Promised Land, their ancestral home, don’t you? It’s your Christian duty. We gave you one of our boys as your Lord and Savior. You now go to church on Sunday, and you kneel and you worship a Jew, and we’re Jews.»
  But they are pagan Khazars who were converted just the same as the Irish were converted. It is as ridiculous to call them «people of the Holy Land,» as it would be to call the 54 million Chinese Moslems «Arabs.»

  Kvasi-jødene, “Se, jeg skal la noen komme fra Satans synagoge, slike som lyver og sier de er jøder, men ikke er det.” (Joh. Åp. 3.9), askenazi jødene fra Khazar riket som konverte til jødedommen i år 740 (95% av dagens jøder tilhører denne gren av “jødedommen”), som overhodet ikke er av Abrahams ætt, – er ikke semitter engang, vil nok holde ut til det siste, og lage mye krig og elendighet i verden før de blir tatt ned av jøder, kristne og muslimer i felleskap –
  http://www.riksavisen.no/?p=411

  Bernays was an elite second- or third-level insider amongst an Anglo-American network that some have termed «The Illuminati.» This group, including Walter Lippman and several British aristocrats manipulated public opinion to permit President Wilson to take the country into WWI. That network behind Bernays and the others became The Tavistock Institute. The book shows how interest groups and opinion leaders shape and virtually control public opinion. – http://www.soilandhealth.org/03sov/0303critic/030332.bernays.propaganda.pdf

  Propaganda – Edward Bernays, Ig Publishing, ISBN 0970312598
  http://www.soilandhealth.org/03sov/0303critic/030332.bernays.propaganda.pdf

  The Hidden Tyranny –
  http://www.jewwatch.com/jew-genocide-german-freedman.html

  The Zionist State (Harbinger of WWIII) – A microscopic look behind the scenes at the manipulations, threats, bribes and murders committed in order to secure the vote by the United Nations, mandating the ‘state’ of Israel as a homeland for the so-called Jews. A gruesome picture of the bloody terror in Palestine that began simultaneously with the UN mandate –
  http://www.sweetliberty.org/issues/israel/zionist.html

  Also early in the hostilities, Israel must be expected to take advantage of the exclusive focus of world attention on Iraq by militarily pushing virtually the entire Palestinian population out of the West Bank and Gaza, perhaps into Jordan, thus solving the “Palestinian problem” once and for all –
  http://www.newdawnmagazine.com/Article.html

  Jewry – Nazism – Communism – Socialism; all one and the same –
  http://www.antichristconspiracy.com/PDFDocs/AntichristConspiracy17TGPDF.pdf

  Jack Bernstein, who was an Ashkenazi Jew, noted the peculiarity of the word Nazi and
  suggested it was derived from the word Ashkenazi (Ashke-Nazi). The similarities in the methods and strategies of the Ashkenazis and the Nazis indicate that they are two heads of the same beast.

  The body of that beast is Babylonian. This beast, though, has more than just two heads. The others are Communism, Socialism, Talmudism, Zionism, Illuminism, Freemasonry, and Catholicism. The heads may bite and gnaw at one another but they are marching according to the desires of the covetous heart of the beast, which is Satanism. (ß Jehova/Jahve er, i følge eldre religiøse og/eller okkulte skrifter den samme som Elam, mørkets fyrste, som innen hinduisme og eldre indiske og østens religioner er Kal Niranjan, Satan selv – dette er ikke noe jeg har lest i artikler/bøker mot jødedommen, men noe jeg oppdaget selv under studier av verdens eldre religioner og okkulte og/eller åndelige lærer mange år før jeg ble oppmerksom på hva jødedommen egentlig står for)

  The Nazi German Third Reich gives us some idea of what a world ruled by Zionists would
  be like. The noted Israeli author and scholar, Israel Shakak, and Norton Mezvinsky, Professor of history at Connecticut State University, after years of in depth research, came to the following conclusion:

  The similarities between the Jewish political messianic trend and German Nazism are
  glaring. The Gentiles (ß betyr både ikke-jødisk og hedning) are for the messianists what the Jews were for the Nazis. The hatred for Western culture with its rational and Democratic elements is common to both movements. Finally, the extreme chauvinism of the messianists is directed towards all non-Jews. The 1973 Yom Kippur war, for instance, was in Amital’s view
  not directed against Egyptians, Syrians and/or all Arabs but against all non-Jews.
  The war was thus directed against the great majority of citizens of the United States,
  even though the United States aided Israel in that war. This hatred of non-Jews is not
  new but, as already discussed, is derived from a continuous Jewish, cabalistic
  tradition. These Jewish scholars who have attempted to hide this fact from non-Jews
  and even from many Jews have not only done a disservice to scholarship, they have
  aided the growth of this Jewish analogue to German Nazism.. . . The ideology
  assumes the imminent coming of the Messiah and asserts that the Jews, aided by
  God, will thereafter triumph over the non-Jews and rule over them forever

  Rothschild-Israeli Connection –
  http://www.sweetliberty.org/issues/israel/roth-israel.html

  A look at the board members of media companies is revealing about their alleged independence. In America a large number of the directors of NBC, CBS and ABC all have common involvement with Rothschild/Rockefeller/Morgan companies, as well as being members of the Council on Foreign Relations and Trilateral Commission. In Britain, the Daily Telegraph is owned by the Hollinger group who advisors/directors include Henry Kissinger, Lord Carrington, Brzezinski and Lord Rothschild. The current chairman of N.M. Rothschild, Evelyn de Rothschild, is on the board of the Daily Telegraph. A former board member, Andrew Knight (Bil), is now executive chairman of the ‘rival’ News International, which runs The Times and the Sun, and which is funded by the Oppenheimers and the Rothschilds. Regulatory bodies such as the Press Complaints Commission also have links with the same people e.g. the chairman Lord Wakeham who is a director of N.M. Rothschild – http://www.truthcampaign.ukf.net/mainpages/articles.html

  ROCKEFELLER INTERNATIONALISM –
  http://www.nexusmagazine.com/articles/rockefeller.1.html
  http://www.nexusmagazine.com/articles/rockefeller.2.html
  http://www.nexusmagazine.com/articles/rockefeller.3.html
  http://www.nexusmagazine.com/articles/rockefeller.4.html
  http://www.nexusmagazine.com/articles/rockefeller.5.html
  http://www.nexusmagazine.com/articles/rockefeller.6.html

  Education
  Conventionally taught and accepted history and science have a fundamental influence on the way that we perceive the world. Therefore, the control of education and the way that these subjects are presented has been of paramount importance to the Elite. This has been one of the main occupations of the Round Table, and in America the task was given to the Rockefeller Foundation by the Carnegie Endowment for International Peace to prevent American life from returning to its pre-World War I state.

  The lessons taught in the schools of today are those of confusion (there is no meaning), hierarchical position (envy those above, despise those below), dependency (‘success’ is measured by the opinion of others and only ‘experts’ know the truth), obedience (do as others instruct in order to progress) and above all, conformity. A child is simply there to be filled with System-accepted ‘facts’, regimentally hurried from one lesson to the next to be bombarded with apparently unrelated information with any genuine enthusiasm or interest stifled in the boredom of classroom conformity. A child’s intelligence is then measured by his or her meek receptivity to the systematic brainwashing and his or her ability to regurgitate these ‘facts’ in examinations, whilst the teacher’s performance is evaluated by the speed and completeness of the indoctrination. The curriculum is very carefully controlled with standardised textbooks which teachers, whatever their personal feelings on the subject, have to teach in order to retain their jobs. Real questions about the nature of life, the reasons behind the contradictions in accepted historical absurdities, the dreams of self-expression have no part in the strait jacket of System education. People are ‘consumers’ and cogs in the corporate machine, and those who can accept this role are what the education process call ‘successful’. If conformity is the price of ‘success’, those who seek alternative views and reject the indoctrination are made to experience shame and a sense of failure.

  We are taught that the Elite system of corporate-led consumerism has been freely created and that it provides the only answer for a meaningful, worthwhile life. Childhood happiness, enthusiasm and excitement for life are suffocated as we are taught to operate within a system which denies the very essences of humanity – love and the ability to question and search for the truth of our current existence – http://www.truthcampaign.ukf.net/mainpages/articles.html

  Verdensbanken – Verdensmafiaen –
  http://www.innsyn.com/innsyn/2-02/Verdensbanken.htm

  When is ‘Money’ Not Money?
  Congressional Record, 1934
  Federal Reserve notes «.. are promises to pay. They are credits or IOU’s of the bank.» «We are being led by the international Jews operating through Great Britain and the Bank of England…» — Congressman Louis McFadden, American hero – http://www.sweetliberty.org/issues/hoax/mcfadden.htm

  2006-05-17, 13:12 GMT:

  According to The Independent, UK, on 15.05:

  «‘Racist’ marriage law upheld by Israel

  Israel’s High Court has narrowly upheld a law denying Palestinians from the West Bank and Gaza married to Israeli citizens the right to live in the country with their spouses.

  The judges voted by six to five not to cancel a four-year-old amendment to the Citizenship Law which outlaws «family unification» in Israel between Palestinians and Arab citizens of Israel.

  It was passed as a one-year emergency measure in 2002 on the ground that it was needed to protect Israeli security. But the amendment, described yesterday by the Knesset member Ran Cohen, of the left-wing Meretz party, as «rooted in racism», has been renewed every year since then. … »

  On the racist character of the state of «Israel», which was created as and still functions as a constantly aggressive strongpoint of imperialism in the Middle East and which must be replaced by a democratic state in all of Palestine, in accordance with the original programme of the PLO, see also for instance my «UNITE! Info #171en», part 1/2 and part 2/2.

Kommenter. Leave a Comment


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.