To artikler om jødefolket

Kart fra "The Thirteenth Tribe" by Arthur Koestler.
Kart fra "The Thirteenth Tribe" by Arthur Koestler.

Hvem er hva i Midt-Østen?

Det er stor mangel på kunnskap blant folk, også blant de lærde, kristenfolket og journalister. Om hvem som er hva, i dagens Midtøsten. Hvem er israelitter, semitter, jøder, hebreere eller arabere. Det tales om Abraham som den første jøde, som jødenes stamfar, om jødene i Egypt osv. Og begrepene blandes og forvirringen er stor. Ikke minst i avisspaltene, i ledere og ytringer, hvor misforståelser og feiltolkninger nærmest slår hverandre ihjel.

Skal man derfor finne ut hvem som er hvem i dagens Midtøsten er man nødt til å gå tilbake i tid, og da er Bibelen den sikreste kilde. Bibelen som er boken om Israelsfolket. Det sanne israelsfolket. Etter å ha søkt en del i Bibelen blir det temmelig fort klart at det ikke var noen jøder på Abrahams tid. Det var heller ingen israelitter. De var ikke oppfunnet ennå. Abraham, Isak og Jakob var hebreere. Jakob fikk gjennom dramatiske omstendigheter sitt navn endret til Israel, av Herren selv. Hans 12 sønner ble dermed israelitter. Slik oppsto Israel, som er betegnelsen på et eget folkeslag, en rase. Og slett ikke på et stykke land. Det er en slu tilsnikelse.

Jødene oppsto senere, etter en av Jakobs sønner som het Juda. Dvs. at de første «jødene» egentlig var Juda-israelitter , israelitter av Juda stamme. «Jøde»-begrepet oppsto altså først etter Juda. Disse 12 israelsstammene ble senere splittet, i Juda Hus 2 stammer og Israels Hus 10 stammer. Israels hus ble brakt i fangenskap til Assyria, og noe senere Juda Hus til Babylon.

Under oppholdet i Babylon og senere ble Juda-israelittene sterkt oppblandet med ikke-israelittiske folkeslag. Til riktig et fargerikt fellesskap. Hvor alle kalte seg «jøder». Dette førte til at de ekte jødene snart kom i mindretall i sitt eget samfunn. Allerede på Jesu tid var de ekte jødene av israelsk herkomst, Galileerne, en undertrykt minoritet, forfulgt av det fargerike flertall. Dette var de jødene som søkte å drepe Jesus, som Han avslørte som «noen som sier de er jøder, men er det ikke, men er en Satans synagoge». Åp. 2, 9. I dag er mindre enn 5% av jødene israelitter. Dvs. at det store flertall som kaller seg jøder i dag, ikke har en dråpe israelittisk blod i sine årer, og er dermed falske jøder, men som har narret verden til å tro at de er israel, Guds utvalgte folk. Noe verden tror at de er, mens de egentlig er Satans synagoge. Kjernen i denne er sionismen, som representerer den røde ideologi, Esaus hevn over Jakob. Esaus avkom heter Edom og betyr Rød. Den røde ideologi ligger dypt i verdenskommunismen og en-verden-bevegelsene og Globaliseringen. Dens nye verdensregjering heter FN. Dette viser at dagens jøder, som er inntrengeren i det hellige land, som ikke er israelitter, har derfor ingen bibelsk eller historisk «rett» til dette landstykket, fordi det er Jakobs odel. Det er kun en «rett» de har gitt seg selv, gjennom FN. Og kan gjennomføre, med makt, fordi de gjennom FN har kontroll med USAs krigsmaskin og Europas regjeringer.

¤

I Israel har vi tre millioner innbyggere som alle tror at de er statsministere. Forskjellen mellom dem og meg er at de alle sammen tror at de vet alt bedre enn meg.
(Yitzhak Rabin)

¤

Guds Utvalgte Folk?

Frp-formannen har deltatt på et stort kristelig møte som viste støtte til jødenes brutale ran av land. Det burde han holdt seg for god til. Dette er det forførte kristen-Norge som oppriktig tror at jødene er Guds utvalgte folk. Selv om Bibelen sier noe annet.

Likevel kaller disse kristenkjendisene seg Bibeltro. Og slik gjør de seg til forførere. De farligste er «Norge i dag», «Dagen», «Vårt Land», «Ordet og Israel», «Hjelp jødene hjem», «Norsk Israelssenter», Finn Jarle Sæle, Kjell Furnes, Ludvig Karlsen, Leif Wellerop, Steinar Harila, Solveig Friis Larsen, Jørn Øverby, Kåre Kristiansen, Hans Rogstad, Bjørn Olav Hansen. Disse uforstandige kristenledere ledes selv av sionismens agenter i Norge, bl.a. Eriez Uriely, Rachel Suissa, Liona Hersl, Malcolm Hedding, Mosha Sharon. De boltrer seg uhemmet på møter og i ovennevnte aviser og desinformerer publikum. De anklager også nordmenn for å være antisemitter.

Sionistene ønsker naturligvis også å få Norges største parti på slep, og Hagen som publikumsmagnet. Et kjempekupp. At Hagen er blank på dette området, og lar seg smigre til å være med på ferden, og trekke med partiet etter nesen, vil vi snart få se. Det vil i så fall bli fatalt for både ham og partiet. Carl I. Hagen burde snart vite at jødene ikke er Guds utvalgte folk. Men at det er noe sionistene har funnet på. Det står nemlig ingen steder i Bibelen. Bibelen sier derimot at det er Israels-stammene som er Guds demonstrasjonsfolk for alle andre folk på jord. Og dagens jøder er slett ikke israelitter. Men de utgir seg for å være det. Fordi sionismen arbeider for at jødene skal overta, det sanne israelsfolkets plass i historien. Og de jødene som i dag «hjelpes hjem» til «Israel» er slett ikke hverken israelitter, hebreere eller semitter, men derimot av turkomongolske folkeslag, de krigerske khazarene som nedstammer fra Jafet, gjennom Togarma og Azkenaz. Disse er den dominerende kraft i jødedommen.

Men de har ikke en dråpe israelsk blod i sine årer. Og har derfor heller ikke rett til en tomme av det sanne israelsfolkets arveland.

Navnet Israel, som er navnet Herren ga til sitt utvalgte folk, har også jødene stjålet og satt på israelsfolkets hellige land, som jødene gjennom sin nye verdensregjering, FN, tiltvang seg etter 2. verdenskrig. Vips kunne jødene kalle seg israelitter. Det er et stort spill. Det jødene driver med i Palestina er ikke noe annet enn tyveri av land som de ikke har noe historisk eller bibelsk «rett» til. De river og fjerner innbyggernes hus og hjem og virksomheter med bulldosere og tanks, og kaller dem for terrorister når de setter seg til motverge. Ambisjonene er hele araberhalvøya. Gjennom FN disponerer sionistene USAs krigsmaskin. Og Vesten betaler. Vanlige jøder vet neppe noe om bakgrunnen, men følger sine ledere. Får sionistene også tak på Hagen, slipper de ham ikke før han er forvandlet til deres lydige tjener.

Det sanne Israel i dag er de nordiske folkestammene, folkene i Nordsjøområdet, i Nordvest-Europa, Skandinavia og Britiske øyer, og deres ætlinger som etter profetiene reiste mot nord, sør, øst, vest, og bygget USA, Canada, Sør-Afrika, Australia og New Zealand. Dette er ett folk, en nasjon av nasjoner. Det var til dette folket Herren sendte Reformasjonen. For å re-forme, dvs. gjenopprette, sitt bortkomne folk, og befri det fra Kirkens jerngrep. Og gjennom Martin Luther og Johann Gutenberg gi folket Sitt ord tilbake, Bibelen. Som Kirken hadde brent. Dette er dagens vestlige, hvite, protestantiske demokratier.

Spread the love - Sharing is caring
    
  
  
    
Skriv ut (Print) Skriv ut (Print) Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)