Totalitarismens innmarsj

Samfunnet, religion og vitenskapen er knyttet til hverandre og kan ikke adskilles. De går hånd i hånd. Troen på Gud ledet mennesket til å forsøke å designe en verden hvorav den nye verdensorden i Vesten og kommunismen slik den oppsto i Sovjet kan sees på sluttføringen. Begge kollapser. Sovjet har allerede falt og den nye verdensorden har delvis blitt tatt over av liberaldemokratiet, selv om Bush-administrasjonen bestående av kristenkonservative og sionister har vært et tilbakesteg.


Det er jødeiske emmigranter fra Sovjet under 1930-tallet som nå sitter med makten i USA. Trotskismens permanente revolusjon har blitt til permanent krig, noe som faller godt for CIA, Pentagon og det militærindustrielle kompleks. Såkalt evig krig, for som Bush sier så vil det bli krig i 100 år. Korstogsterminologien blir brukt. Messiansk, det gode mot det onde. Marxismen bygget på kristendommen, jødedommen. Sionistene lærte av Marx. De såkalte antityske mener at det å støtte Israel og USA er marxisme på grunn av at deres økonomier, samfunn og kultur, er progressive. Staten skulle overta, det proletariske diktatur.

Det hele kan oppfattes som etternølinger av en svunden tid med Adolf Hitler og Stalin. Kontroll av borgerne, George Orwells Big Brother tankegang. Bin Laden, som goldstein, terroristen som man senere finner ut av at er med i partiet, den globale nettverket av fascismen. Den katolske kirke, som altid har støttet fascismen, er med på det. Jesuittene er deres agenter. Det hele gir en falsk trygghet. Penger kan settes i samme bås, Mammon. Det er en gud, Gud, som legitimerer en hersker. Derfor har Fukuyama og andre med han gått ut og kritiserer den amerikanske administrasjonen for å være leninistisk.

Einstein forsøkte å tviholde på det da han sa at Gud spiller ikke med terninger, og mente at alt ikke kunne være tilfeldig, noe som det heller ikke er, selv om det er ganske andre regler enn de vi har hatt de siste tusener av årene, en galskap og søken etter det guddommelige. Den femte dimensjonen er økologisk, anarkistisk, i sin natur. Som Nietshe sa: ”Gud er død.” Med det sa han samtidig ”død over totalitarismen.” slik vi er ved å få i dag, en ny vitenskap og en ny religion, må vi også få oss et nytt samfunn.

papazian

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring