Skriv ut Skriv ut

Valla/Yssen-saken; Høyresiden i AP vinner terreng

Jeg er ingen sosialist. Jeg har nok tilhørt høyresiden, selv om alderen kanskje har ført meg nærmere sentrum, men det som bekymrer meg er hvordan enkelte krefter kan ture frem som de vil, og alltid nå frem med sin agenda, om den er venstre eller høyrepolitikk, og ufine spilleregler skal ikke godtas brukt av hverken av høyre- eller venstre krefter.

I min bok «Gro Harlem Brundtland, Kvinneforkjemper eller Landsmoder», fra 1992, sier jeg allerede at denne kvinnen som er Bilderberger, er en ulykke for landet vårt. Kjøret som på fint kalles «samrøre» ble mer tydelig da, det som i sin verste form er fascisme. Vi hadde nok hatt det helt siden krigen, hvor Staten og «Vår Ære og Vår Makt», rederinæringen, sto sammen om å bygge opp landet vårt. All ære til dem for det, men det er synd at dette utviklet seg mot fascisme, hvor vi ser at næringsliv og stat har for tette bånd. Og som vi ser også i Valla/Yssen saken så er det disse kreftene som alltid vinner. Ikke de som ivaretar vanlige folks interesser. En bedrift har ingen stemme, dets eieres har bare en, allikevel synes deg meg utrolig hvordan våre tillitsvalgte ivaretar næringslivets interesser, mer enn interessene til de som har valgt dem.

Jeg gjentar til det kjedsommelige (for meg): Hvor vanlige menn og kvinner blir ivaretatt og gitt mer av sin disponible inntekt tilgjengelig, så vil de selv ivareta og skape et godt næringsliv. Som det nå er så fratar Staten stadig mer av vanlige folk sin disponible inntekt via skattetrykket, slik at næringslivet skal få slippe å betale skatter. Alt er snudd på hodet, en overføring av kapital fra vanlige folk til næringsliv.

En skulle ikke tro at de VI har valgt til å ivareta våre interesser, har guts nok til å tverimot ivareta andre krefters agenda, men det er alltid hva som skjer. Om ikke de hadde gjort det, så hadde de aldri blitt heiet frem av media og kommet i posisjon, som Stoltenberg i dokumentaren om seg kaller nåtidens viktigste talerstol. Det er ikke så vanskelig å forstå hvorfor det er som det er så snart en ser de underliggende omstendigheter.

«Fascism should more appropriately be called Corporatism because it is a merger of state and corporate power.»
«Fascisme skulle mer rettmessig bli kalt corpotarisme fodi det er en sammenslåing av statlig og næringsmessig makt».

Mussolini

Fremst i dette «samrøret» stod AP’s egen Jens Kristian Hauge og skipsrederen Leif Høegh (og senere hans sønn, min gamle arbeidsgiver fra åttitallet; Leif Høegh & Co, i 1986 ble de nordmenn som hjalp ham å bygge sin formue overflødig, der også), som var med siden stiftelsen av det elitære Bilderberg nettverket i 1954.

Bill Clinton, Tony Blair med flere, ble topper innen politikken etter å ha deltatt på Bilderberger møter, som våre egne har blitt det. Vi vet at Jens var Gro’s kandidat, den som ville videreføre høyredreiningen av det norske arbeiderpariet, som Blair har gjort det i Storbritania. Denne høyredreiningen er tydelig Bilderberger agenda, ikke bare i vårt land, men over hele verden.

Det ser ut som disse krefter behersker hele vår media, med ett unntak; Dagens Næringsliv, som den eneste som har kjørt Bilderberger nettverket i spaltene. Jeg har grunn til å tro at DN’s hovedeier skipsreder Fred Olsen, her som i andre sammenhenger, er og har vært en «loner», som har gått sine egne veier. Så bildet er ikke ensidig. For dette har han selv måttet en gang vært i Valla’s sko, når han spesielt for mange år siden i saken om Black Prince, som vakte slik «bestyrtelse» i media, og som sannsynligvis hadde som formål «å sette ham på plass», som en maktdemonstrasjon. Det er nemlig slik de disiplinerer andre mot å avsløre og motarbeide dem.

Vi så det på hvordan krigsseilerne ble behandlet, og vi ser det på måten Nordsjødykkerne ble og blir behandlet (en sak som går for Oslo Tingrett i disse dager), hvor Staten er stevnet, og vi ser det på hvordan vi sjømenn ble og har blitt behandlet til enhver tid. «Vår Ære og Vår Makt» var i virkeligheten sjøfolkene, men deres pensjoner og deres heder og ære ble tilranet av noen få som ble kapitalister på sjøfolkenes regning, samt de som tok æren fra dem var gutta som rømte på skogen og gjemte seg, den såkalte «Hjemmefronten», med Jens Kristian Hauge i spissen, med en eneste vellykket oprerasjon; tungtvannet på Rjukan, mens krigseilerne kjempet 5 år til endes.

Slik fordelte de krigsseilernes penger, og krigseilernes ære, disse to som har vært med i Bilderberger nettverket fra begynnelsen i 1954 og 1955; Høegh og Hauge. Hauge og hans kumpaner fikk æren, og den politiske makten, mens Høegh og hans like fikk pengene. Og siden da har dette system bestått. Jfr. Riis saken som har gått for norsk rett senere år, om hvordan fremgangsmåten var å tilrane seg andres skip og penger, med statens hjelp, men som Riis familien nå altså etter 45 års kamp ble erstattet for. De som virkelig var «Vår Ære og Vår Makt», sjøfolkene, som satte liv og lemmer på spill, ble ofret for at de som utnyttet dem skulle bli rikere. De tok både pengene og hederen og æren.

Staten skulle være den lille mann og kvinnes, vår sin, beskytter og ivaretaker mot krefter som vil utbytte og misbruke oss, og vår arbeidskraft. I teorien, men kun i teorien. På grunn av dette samrøret har Staten utviklet seg til den kapitalistiske elitens forlengede arm. Jeg har beviser på at Staten ivaretar bedriften/rederiet sine interesser, mer enn den vanlige sjømanns interesser selv idag, og slik er det nok innen enhver næring.

Og slik blir det veldig viktig at i enhver organsisasjon at der er en regjeringsvennlig ledelse, som kan styres. Og slik blir våre arbeidstakerorganisasjoner korrumpert og kjøpt, og styrt av andre enn sine medlemmer. Valla var nok ikke mulig å korrumpere, hun hadde intergritet, og det straffet seg, som andre før henne har oppdaget.

Vi så i dokumentarserien «Jens Stoltenberg – en statsminister», hvordan Gerd-Liv Valla slo i bordet og avviste regjeringens Stoltenbergs forslag til innskrenkninger i sykelønnsordningen. Hun ydmyket og stanset dette som var en viktig sak for vanlige folk, men som også var viktig for hvordan denne eliten kan spare penger, utav sin manglende evne til å dele profitten med de som arbeider den frem. Hun hadde fått for mye makt og måtte taes ned. Vi så hvilken makt disse krefter har, når de iverksetter sitt propaganda apparat; media, som også har sine sjefer i samme nettverket, og deltar i samme.

I denne saken er Valla også min sin tillitsperson, selv om ikke jeg er medlem av LO. Jeg har mindre tilit til hennes motpart, som er del av AP’s høyreside og deres agenda; Yssen. Hun var nok edderkoppen i denne saken.

Se Nettavisens artikkel her hvor de også påpeker at Yssen ikke snakker sant, og at hun hadde «høy sigarføring», som mange i LO hevdet i granskningsrapporten. Kom sent på jobb og gikk tidlig, så det er vanskelig å se hvordan en skarve busjåfør og en menig LO-medlem kan identifisere seg med henne. Hun stilte nok i en annen klasse.

Det eneste jeg vil er at folk skal vite hva som foregår, slik at deres valg av tillitsvalgte blir basert på korrekt informasjon, og ikke på propaganda og forførelser, og slik at vi alle vanlige folk skal igjen måtte slippe å stå med hatten i hånda, og trygle mektige næringslivsledere etter en jobb, og motta de kroner de ønsker å gi oss som betaling for våre tjenester. Det er nemlig dit vi igjen er på vei. VI bestemmer hva våre tjenester er verdt. Og vil de ikke ha våre tjenester, så er det våre tillitsvalgtes jobb å sørge for oss, om vi ikke har jobb eller blir syk.

Disse menn, og kvinner, utgjør den herskende makteliten. Som Richard Maybury forklarer i sin bok “Ancient Rome, How it Affect You Today”, hvordan den såkalte romerske lov, som også vårt rettsystem er utledet av, i virkeligheten er statens verktøy for maktutøvelse for å håndheve enhver lov som makteliten bestemmer er nødvendig. På høyden av sin æra var det romerske riket styrt av tusener av lover som regulerte innbyggernes liv og arbeid. Romerriket ble ødelagt av den samme maktutøvelse som engang gjorde det stort.
jfr. www.riksavisen.no artikkel

«God Grants Liberty only to Those Who love It and are Always ready to guard and Defend It».
Daniel Webster

La oss stå sammen imot denne elite som truer vårt gode liv, og fratar oss våre friheter. Du kan søke opp alle som har deltatt på Bilderberger møtene, både norske og skandinaviske (fra 1954) og internasjonale deltakere (fra 1991), på www.riksavisen.no

Jeg har skrevet mye om forbindelsen mellom det Romerske Imperium og Fascismen (samarbeidet mellom Big Government – BG, og Big Corporations – BC, for å undertrykke og misbruke folk). Natten den 27.02.2007 hadde min kone en drøm, som jeg var rask til å skrive ned fordi den skildrer så fint hva som var var, og hva som venter oss (igjen). Om det nye Romerriket er EU eller USA kan diskuteres. Kanskje begge er det? Legg merke til hvilken vakker analogi til Jesus sitt liv og offer dette er:

Scenen er Roma, i gamle dager, gammeldags klesdrakt. Samfunnet er veldig brutalt. Syke mennesker overalt. Folk uten føtter og armer. Barn uten armer kryper langs gatene, fordi de har fått dem kuttet av for å stjele (stjele for å overleve fordi BG&BC har reservert alle penger og ressurser for seg selv). En mann som har kjempet mot urettferdigheten og tyranniet er på flukt. Flykter fra BG sodater som er ute etter ham, og stoppe munnen på ham (drepe ham). Folket hjelper ham, på alle måter de kan (viser hvor langt ifra hverandre BG og folket har kommet). Mannen ender opp i en liten kafe i en bakgate, hvor han skal møte sin kone. Hans kone kysser hans føter, full av sår, for å lege dem, og så han kan bli frisk raskere. Noen mennesker følger og viser ham en smal bakgata hvor han kan flykte for å unngå BG soldatene/politiet. Slutten på drømmen, min kone ser en tidligere kafe, som idag er en butikk for brudekjoler.

«Du skal ikke tåle så inderlig vel, den urett som ikke rammer deg selv«.
Arne Garborg

Drømmen minner meg også om sangen «El Lute», av Boney M, som kjempet samme kamp i Spania i sine dager, og ble folkehelt der siden, etter å ha blitt jaktet på som en kriminell, fordi han var fattig, og ønsket rettferdighet for seg selv og sitt folk.

Vår frihet og vår rett er ingen selvsagt sak. Det er noe en må kjempe for hver eneste dag, selv i de tilfeller hvor den korrupte makten synes så overveldende og altomsluttende, så total. Trøsten får være at det er nettopp da, idet det ser som mørkest ut, at lyset kan være iferd med å trenge gjennom. Jeg håper og tror vi er i grålysningen i identifiseringen av hvem vi står opp imot.

No Matter What

No matter who they follow
No matter where they lead
No matter how they judge us

No matter what they tell You
No matter what they do
No matter what they teach You
What You believe is true

And I will keep you safe and strong
And shelter from the storm
No matter where it’s barren
A dream is being born

«Ta opp ditt kors og følg meg».

Spread the love
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Facebook Comments

2 Comments

 1. Pingback: Banesår. Søknad om støtte.

 2. «AFP-oppgjør bak lukkede dører» og «Sablet ned LO-krav», er forsiden til Dagens Næringsliv idag 30.01.2008. Se her hvordan planen utfolder seg i hvordan ta fra de fattige, arbeiderne, og gi til de rike venner av AP’s ledelse.

  «Arbeidsminister Bjarne Håkon Hanssen har gitt LO-leder Roar Flåthen klar beskjed om at det er umulig å innfri LO’s krav. Bjarne Håkon forsøkte å få utvalget til å stå skolerett. Hadde Gerd-Liv Valla vært LO-leder og deltatt på det møtet, hadde hun kommet over bordet, sier en kilde med god kjennskap til møtet som fant sted i desember. Bjarne Håkon Hansen står beinhardt på den såkalte arbeidslinjen…»

  Når katten er borte, danser musene på bordet.

  Er Roar Flåthen en pusekatt?

Kommenter. Leave a Comment


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.