Video

Artikkel med følgende video dokumentasjon

Saturday Night Blues; Et hjerte med 100 % kjærlighet, er 100 %.

For mange vil dette kunne bli oppfattet som den mest opprørende passus jeg noensinne har skrevet, spesielt fordi jeg heri legger ansvaret for verdens begredelige tilstand til hvert enkelt individ av oss. Også på leseren. Alltid lite populært. De som er mine venner etter dette, vet jeg er de som forstår. Mine «Brothers in Arms», – med åndens våpen.

Guds Utvalgte Folk (?)

En hverdag fra okkuperte Palestina. En Palestinsk kristen trues av en Israeler, ved Palestinerens hjem i Hebron. Vær forberedt på et sjokk, av hatet som stråler utifra denne video fra «Guds Utvalgte». http://www.liveleak.com/view?i=e1842edc4f&o=1 «Vi drap Jesus, og vi er stolt av det». En kan spørre seg; Hvor har foreldrene, rabbien eller lærerne til disse ungdommer vært? Vel, de har vel […]