Skriv ut Skriv ut

Hvorfor oppfører Bush seg som Hitler?

Sammenligningen har blitt gjort masse ganger, men hver gang har temaet blitt dysset ned av de som kontrollerer media.

Bush – Hitler Forbindelsen
I virkeligheten, Bush-Hitler sammenligningen har en stor gyldighet og dype historiske røtter. Se dokumentasjon i film nedenfor. Bemerk at Alex Jones aldri nevner de store kapitalkrefter som står bak Bush’ene, som finansierte både naziene og bolsjevikene, og mer til. 1)

Enkelte sier at Nazistene ikke tapte krigen.

De bare flyttet den til USA og fortsatte den der med nye metoder og verktøy, med hjelp av det da opprettede CIA og den bedragerske Bush familien. Dubyas far; George H. Bush, var CIA sjef i lang tid. Vi må ikke bare ta de som utfører sakene, men også huske å ta de som sitter bak og finansierer og gir ordrene også. Bush’ene har også sine sjefer. Prescott Bush, Dubyas bestefar, finansierte Hitler.  Jfr. bøkene til Anthony C. Hutton (“Wall Street and the Rise of Hitler”);
http://www.riksavisen.no/?p=446

«I 1972 kom en norsk oversettelse av general Reinhard Gehlens selvbiografi. Generalen forteller hvordan han i 1945 gikk direkte over fra å være Hitlers fremste Gestapo-general til å bygge opp etterretningstjenesten CIA for USA. Forutsetningene var bl.a. at Gehlen selv skulle være suveren leder. Han skulle ikke stå under amerikansk kommando eller kontroll. Tyske interesser skulle prioriteres foran USAs. Med basis i Gehlens agent-kartotek fra krigstiden, ble framtredende krigsforbrytere fra hele Europa samlet i CIA. Under McCarthys paranoide kommunisthets ble mange av dem hentet over til USA, og derfra satt i virksomhet i den tredje verden bl.a. med å organisere CIAs hemmelige kriger, samt verdens narkotikahandel
http://www.riksavisen.no/?p=383

Historien taler sitt tydelige språk. Parallellene mellom Bush og Hitler er åpenbare og umulig å benekte, til tross for gærningene i det ytterste høyre medias tåkelegging (Fox News, etc.).

Se filmen som dokumenterer forbindelsen Bush – Hitler her:

* Hitler brukte valgfusk for å «vinne» valg.
* Hitler’s kontor hadde en «åpen dør» politikk ovenfor kriminelle bedrifter som ville støtte ham med penger, og som han betalte tilbake når han kom til makten, ved kontrakter for myndighetene.
* Hitler brukte fabrikerte bevis for å angripe og okkupere andre land.
* Hitler sugde verdiene utav andre land, tyske statlige ressurser og tyske borgeres penger for å finanisere sine operasjoner.
* Hitler fabrikerte terrorist trusler og brukte disse trusler for å rasjonalisere utviklingen mopt en politistat innklusivt tapet av fundamentale borgerrettigheter, og byggingen av store internerings-/arbeidsleiere for å arbeide for sine finansielle støttespillere; «corporate criminals».

Og så videre, så videre…

Der er en grunn til disse likheter mellom Bush og Hitler, som går langt utover de vanlige forutsigbare psykopatologiske mønster…

Bush familien har en lang og sterk involvering med nazi bevegelsen. Siden da har Bush familien omgitt seg med allierte, rådgivere og agenter som bekjenner seg til nazistiske verdier.

«Secrecy and politics are closely allied. In the June, 1992 published interview granted by George H. W. Bush to Sarah McClendon, Bush said: «Sarah, if the American people ever find out what the Bushes have done, they would chase us down the streets and lynch us.» The same situation, possibly worse, exists over a decade later — «If Americans truly knew exactly what was going on in their names, they would mass outside 1600 Pennsylvania Avenue, scale the gates, haul these perpetrators out of the White House by their shirt collars, and put them on trial immediately for crimes against humanity.» [9]
http://www.renewamerica.us/columns/spingola/070509

1) Rothchild (Red Shield), Jacob Schiff, Paul Warburg (FRS), Rockefeller (olje), Carnegie (stål), Harrimann (jernbane), m.v.

«On October 3, 2001, I.A.P. News reported that according to Israel Radio (in Hebrew) Kol Yisrael an acrimonious argument erupted during the Israeli cabinet weekly session last week between Israeli Prime Minister Ariel Sharon and his foreign Minister Shimon Peres.  Peres  warned Sharon that refusing to heed incessant American requests for a cease-fire with the Palestinians would endanger Israeli interests and «turn the US against us.  «Sharon reportedly yelled at Peres, saying «don’t worry about American pressure, we the Jewish people control America

http://www.mediamonitors.net/khodr49.html

Spread the love