Vil forsvarerne til Vassbakk ta opp mulighetene for planting av bevis / DNA ?

Spørsmål for vår artikkel (email til forsvarere)…. oppfølging til TV2 sin utmerkede artikkel, vil forsvarerne til Vassbakk Stian Kristiansen & Stian Bråstein ta opp mulighetene for planting av bevis / DNA ?

«– DNA-resultatene i saken peker mot tiltalte.»
https://www.tv2.no/nyheter/innenriks/reagerte-pa-annen-mann-hva-er-det-jeg-har-gjort/15353951/

Tittelfoto : CC BY-SA 4.0

TV2 artikkel. Avdøde heroin avhengige mann, midt på natta som Tengs ble drept dukket opp hos ei venninne . Veldig mistenkelig. Personen hadde også grønn bil. Venninne så blod på den. Han gjemte den. Og skulle plutselig lakke den om for enhver pris. En hypotese er at han kan ha kjørt på henne, kanskje ved er uhell. «Hva er det jeg har gjort?», sa han til venninnen flere ganger.

Der finnes ingen lignende vitnemål om Vassbakks psykologiske tilstand etterpå, tvertimot sier moren han kom hjem kvelden og oppførte seg helt vanlig i dagene etter.. På grunn av dette vitnemål alene, så er sannsynligheten overveldende i denne personens favør.. Kvinnelige intuisjoner og mannlige magefølelser til tross, statistikk og sannsynlighetsberegning skal brukes, slik skal bevisene vurderes..
https://www.jus.uio.no/ifp/forskning/om/publikasjoner/boker/boker-2016/bevisvurdering-eide.html

DNA påvist er ubrukelig som bevis om det ikke kan sannsynliggjøres hvordan det kom dit.. Om det ikke kan bevises Vassbakk var i området på gjerningstidspunktet, så er det bevist at det ikke kommer fra ham i forbindelse for mordet, da er det bare en løsning igjen; Planting av «duskedamene» på RMI (se Ballo’s kritikk idag) eller planting av politiet.

Vil forsvarerne sørge for at korrekt sannsynlighetsberegning av bevissituasjonen blir foretatt av de alternative potensielle kandidatene ?

Vil forsvarerne til Vassbakk peke på at med stor sannsynlighet kan det tenkes at politiet har fusket med bevis, plantet blodet på strømpebuksen ? I boken «Justismordets Retorikk» i alle sammenlignbare saker har politiet fusket med bevisene.. det er dermed mer sannsynlig de har gjort det, enn at de ikke har gjort det.

Om ikke forsvarerne tar opp dette forhold, kan dere være bekymret for at det kan komme opp påstander om samrøre advokater mellom, at dere ikke vil fornærme jurist kolleger inni og utenfor politiet ved å ikke ta opp forholdet for å skape den fornødne tvil ? Jurist kollegialiteter kan noen si er flotte greier, men de kan underminere arbeidet for Klienten…

… det er jo dumt å nekte om DNA hvis det er slik.. men der er 7-8 måter hans DNA kan ha kommet der på. DNA er ikke verdt noe uten dette:

«DNA-resultat sier bare noe om hvem det kommer fra, ikke hvordan det ble avsatt», het det fra rettsgenetiker Gro Bjørnstad.

«Sporprøven må også knyttes til forbrytelsen, dvs at det må sannsynliggjøres at den ble avsatt da, og at DNAet ikke har havnet der på noen annen måte.»
https://www.bergenetics.no/DNA/dna-bevis-i-retten/

Sannsynlighetsvurderinger skal gjøres etter boken «Erling Eide. Bevisvurdering. Usikkerhet og Sannsynlighet» av «bevisene» ? https://www.jus.uio.no/ifp/forskning/om/publikasjoner/boker/boker-2016/bevisvurdering-eide.html

I alle justismord saker i boken «Justismordets Retorikk» har politiet fusket med bevisene, lagt til , tatt bort, gjemt… så det er MEST sannsynlig at det er plantet, siden ingen har sett Vassbakk på åstedet.. Fusk med beviser er NORMALEN i slike sammenlignbare saker, saker av stor prestisje for politipersonene, mest sannsynlige scenario…

Alle må ta innover seg at norge har et sterkt uærlig og løgnaktig politi… alle kan gjerne stikke hodet i sanden, men de som er realitetsorientert, vil se dette klart.. vil forsvarerne ta opp det i saken for å skape tvil ?

Så fikse bevisene som det passer dem, er helt 100% «normalt», for politiet. Det finnes hundrevis av bevis på at politiet fusker med bevis, se her hva også Gunnar Ø. Helgevold, advokaten til Fetteren sier :

«Politiet tok et skoavtrykk fra fetterens sko. Da avtrykket ikke stemte med skoavtrykk på åstedet, ble dette destruert av etterforskningslederen. Det ble ikke skrevet rapport. Det ble fortiet under fengslingsmøte. Det var ingen opplysninger om dette i sakens dokumenter. Et utelukkelsesbevis ble gjort utilgjengelig for forsvarer og retten. «

https://www.politiforum.no/birgitte-tengs-saken/birgitte-saken-politiets-samfunnsoppdrag-ble-ikke-utfort-av-de-som-var-satt-til-a-forvalte-det/230214

Ett av eksemplene fra boken «Justismordets Retorikk» side 20, hvordan Moen ble utpekt som politiets fortrukne offer, tillitsvekkende hva ? ;

«Tore Sandsberg dokumenterte at polititjenestemenn løy i retten i Moen-sakene. Etterforskningslederen holdt unna et bevis som ville utelukket at Fritz Moen var skyldig. Han la det i en koffert og satte kofferten på loftet».

Det er ‘normalt’ for dem det her.

På forhånd takk for informasjon.

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring