Vinner Satanistene Åndskrigen?

'Satan' har denne verden i sin hule hånd.
‘Satan’ har denne verden i sin hule hånd.

Verden er vakker. Astronauter som har vært i verdensrommet og ser ned på den blå perlen i universets goldhet, sier at det er det vakreste syn de har sett. Alt Gud har skapt er vakkert. Alt som mennesker i sin tiltrodde visdom rokker ved av Gud’s skapelse blir heslig.

For vi har en del mennesker som skiter i eget reir. Selv ikke dyr eller fugler er så dum som disse mennesker. Om disse menneskene er det riktig å si at de er ikke bare på dyrenes nivå, men de er UNDER dyrenes nivå.  Dyr dreper ihvertfall ikke mer enn de kan spise. Disse mennesker har tatt Dyrets Merke’, det vil si dyrisk i sin DNA. Kall dem gjerne ‘reptiler’ aka Edens Hage’s slange som forførte Adam og Eva. De er AV denne verden. Les om Lenin her, for å forstå hva jeg mener med dyriske mennesker.

Denne verdens hersker aka ‘Satan’ har for en tid blitt tillatt å være ‘the Opposer’ – Opposisjonell (definert som en åndelig entitet, en ond en – som trives best med sitt taskenspill ‘i mørket’ – dvs. skjult for de mange, i opposisjon til Gud’s plan for verden). Verden er skapt slik fordi Gud i sin uendelige kjærlighet for mennesket gav det fritt valg, i motsetning til dyrene som lever sine liv på instinkter og således ikke har noe valg annet enn å opptre i henhold til sin natur.

Men menneskene har mulighet til å vokse og heve seg over sin ‘dyriske natur’. De kan per definisjon heve seg selv etter håret til nye bevissthetsnivåer.

‘Satan’ har selvfølgelig planen klar for å hanskes med de som kan avsløre ham og hans agentur. ‘Deception’ eller vill-leding, er hans metode. Konspirasjonsforskere skal nå ifølge Obama rådgiver Sunstein infiltreres og kriminaliseres. De kan ikke tillates å avsløre Satans agenturs agendaer. En av Obamas topp  rådgivere,  Cass Sunstein sier: ‘ Infiltrer alle ‘konspirasjons teoretikere’ og skriver om strenge restriksjoner på å uttrykke meninger. Hele hans rapport her eller her.

Menneskene kan være vakre, – om de vil. Men de fleste ser ut til å tro at mørket forsvinner om de stikker hodet i sanden som strutsen. Vel, det er ikke mørket som forsvinner med det, men lyset som stenges ute. Mørket forblir. De som ikke vil opplyse verden, er per definisjon mørkets beste medsammensvorne. Den som tier samtykker også.

Enhetsreligionen

Mange innen New Age religionen ser ut til å fremme en agenda at en skal ikke slåss mot mørket, men en skal være ‘ikke-polarisert’ det vil si at en skal på en måte oppta mørket i lyset.

Mikser en hvitt og svart, så får en ikke hvitt, men grått.

Når lyset kommer må mørket vike, – helt bort. Når morgengryet kommer, og dagen er iferd med å bryte gjennom, så må natten vike – helt bort. Da må vampyrene med Frankenstein takter gå i kisten sin for ikke å bli ødelagt av lysets ubarmhjertige opplysning.  Ikke ubarmhjertig i noen som helst negativ form, for lyset kan kun gjøre det lyset gjør. Det er hva det er. Like sikkert som at mørket, og mørkets krefter, har sin eksistensberettigelse, like så sikkert er det at verden er skapt hvor mørket har sin motsatte polaritet, og like mye sin skapte eksistensberettigelse. Det kan ikke stoppes.

Alt er skapt slik for at vi som individuelle sjeler skal lære oss å ta valg. Valget mellom lys og mørke. Utifra hva vi velger, definerer vi oss selv. Vil vi være av denne verden, eller av en annen verden – hvor vi kan dra om vi velger rett? Gjennom den døren går kun de med rette vibrasjonsfrekvens, som igjen er avhengig av valgene en gjør. Ingen kollektivisering eller sosialisering. KUN den individuelle sjel kommer gjennom, alle går denne veien helt alene, hver for seg. Enhver kollektivisering HINDRER denne bevissthetsutvikling. Over elven Styx svømmer vi alle helt alene. Ingen kan svømme for oss.

Gud elsker lysbærerne, like mye og kanskje mer enn de ‘opposers’ han har tillat å få holde på. Han har tillatt de opposisjonelle å være til også nettopp fordi menneskene i denne dimensjon skal få lære seg å ta valg, å lære seg skille mellom mørke og lys, rett og galt. Det er denne Friheten, som Gud i sin uendelige visdom og kjærlighet skjenket menneskene. Friheten til også å velge det onde. Det er en frihet som kun menneskene har i denne dimensjon. De kan velge å heve seg over sine naturlige instinkter, som er av denne verden.

Ifølge Den Nye Verdensorden religionen så skal en altså IKKE:

  • Avsløre kriminelle elementer i verden.
  • Hevde at noen er bedre enn andre, som er kommet hakket videre i bevissthetsutvikling. Alle er EN, altså like mye EN dyrisk og verdslig, fordi de vil ikke ha bevissthetsutvikling.
  • Hevde at Gud’s engler finnes (som åndelige gestalter), erstattes med aliens i romskip.
  • Hevde at vi trenger noe Messias. Menneskene er Messias for seg selv, eller Messias kommer ‘i skyene’ fra verdensrommet.
  • Ønske fred og kjærlighet ved å avsløre de som vil ha krig og elendighet og ondskap. Mange innen New Age vil ha fred og kjærlighet ved å forsøke å overse de sistnevnte, som er de som har makten i verden, som gjør akkurat hva de vil om de blir oversett. Trollet sprekker først når det får lys på seg. Dette kalles ved det psykologiske begrep ‘denial’, fornektelse; å nekte å se enhver ting som strider mot ens tro og overbevisning. Det er det kompartementaliserte sinn. Og siden mange slike nekter å forholde seg til virkeligheten, er der vel også en grad av psykose, ofte kollektiv psykose.

Denne Nye Verdesordens uttalte målsetting, i mange sammenhenger, og av flere av deres tillitsmenn, har hevdet at religion skal ‘utraderes fra menneskers sinn’, og erstattes med deres religion, – selvfølgelig, hvilket er en kombinasjon av New Age, den Nye Verdensordens religionen for massene og Talmudisk kabbalah praksis for eliten.

Deres verktøykasse består av en rekke ting, for å skape slike kompartementaliserte sinn.

Enhetsskolen

Vi vet etter hvert hvem som står bak sosialismen; jfr. blant andre artikkelen ‘De Glemte Holocaust‘.

Forbindelsene til norsk politikk kan finnes her, og her og her, som en begynnelse.

Enhetsskolen, skal bli som Enhetsreligionen. Den Nye Verdensordens Religion, er ofte fordekt som ideologi; Alle skal være like, det vil si indoktrinert likt. Til deres agenda.

Professor og historiker Edvard Bull, Arbeiderpartiets nestleder og varaordfører skrev følgende i sin bok av 1923:

”Vi skal gjøre skolen verdslig, likesom sykepleien og begravelsen, ekteskapet og fødsels-registreringen.
Vi skal sloss uforsonlig med den bestående offisielle lutherdom, som med andre fordummende sekter.
Vi skal ha en pågående og hensynsløs kirkepolitikk, fordi vi mener at religionen i og for seg er en privatsak. Barna skal gjøres til sosialister, og det er lærerne som skal gjøre dem til det.
Skal vi skape den sosialistiske skole, må vi ha makten i skolestyrene og i kommunestyrene, og bruke vår makt hensynsløst.
Vi vil bort fra alt det barbariske og fra den usunne lære og moral, som barna lærer gjennom religions-undervisningen. Skolepolitikk er klassepolitikk”

Å være ikke-polarisert, blir dermed å la Bulls’ like og hans etterfølgere få holde på i fred med sitt prosjekt. Å la dem være i fred med sin maktutøvelse. De sosialist sionistiske gale globale skal få holde på uavslørt (?), synes å være del av den nye verdensordens religionenens credo. Vel, ikke de som følger Jesus sine anbefalinger; som kastet pengevekslerne utav tempelet, og som kalte sine samtidige fariseere og skriftlære ‘hyklere’ og ‘ormeyngel’.

Mørket hater lyset, så hvor lyset kommer må mørket vike. Lyset er opplysning. Det er informasjonskrigen.

Ha intet å gjøre med mørkets ufruktbare gjerninger, men avslør dem heller.
(Efeserne 5.11. King James Versjon)

Det er mye snakk om å være ikke-polarisert, men det er vel vanskelig å oppta i seg det onde, uten å bli ond selv? Å være ikke-polarisert, blir vel således å tolerere det onde. Å tro at det forsvinner ved å overse det, det er vel bare den gode gamle Polyanna attityden. Slik ‘positiv tenkning’ tjener vel mest de ondsinnede blant oss, og lite det gode.

‘Dyret’ åpenbares

London Olympiade 2012 logo

Jeg vet om din trengsel og din fattigdom – men du er rik – og spotten fra dem som sier de er jøder, og ikke er det, men er Satans Synagoge.
Johannes Åpenbaring 2.9

Khazarene (sionist sosialistene som stod bak USSR blant annet, og som nå jobber med USSA) har hatt et prosjekt gående i hundrevis av år, som kulminerer med Olympiaden i London i 2012. Da skal prosjektet være fullført. Målsettingene nådd. Full kontroll. I både politisk og åndelig forstand. Derfor intensiverer de sin innsats for å skremme verdens mennesker under sin ‘beskyttelse’ frem mot 2012.

Bildetekst: Bilde av London Olympiaden’s logo. Nederste del av bildet er logoen stokket om, slik at den viser ordet; ZION.

Men det vil vise seg å bli en beskyttelse som slår durabelig tilbake på de som tror på den, og underlegger seg den. Ved å gjøre det, tar de automatisk på seg ‘Dyrets Merke’, altså ‘dyrets’ karakteristikker og egenskaper. Ikke bare har de tatt galt valg, de har gått med på ‘opposerens’ side.

Vi er vitne til i disse dager en «avsløring» av «Dyret», som Johannes sa i Åpenbaringen/profetien sin ville «drepe alle som ikke underlegger seg deres vilje» (13:15)

De norske forbindelser til systemet

Søk gjerne opp Einar Gerhardsen, Gudmund Harlem – og alle andre ‘store’ etterkrigspolitikere med bånd til Sovjetrussland – Mot Dag bevegelsen (Motdagistene), for å finne forbindelsen til norsk etterkrigspolitikk. En grei plass å starte lese er disse linkene.

Jens Christian Hauge som sionistisk hauk?
http://www.riksavisen.no/?p=1745
og følge linkene i den artikkelen.

Den Nye Verdensorden; Haakon Lie og Arbeiderpartiets vei til makten, og deres støttespillere
http://www.riksavisen.no/?p=491

‘‘Frigjøringen’ 1945; Norge solgt til England
http://www.riksavisen.no/?p=394

Med England i siste artikkel menes det selvfølgelig ‘The Crown’, ikke England som samling av britiske vanlige mennesker, men til Rothschilds firmaet ‘The Crown’.

Satanisk Religion

Mennesker har muligheten til å gjøre denne verden vakker sammen med Gud; den overopphøyde åndelige entitet som skapte himmel og jord, for hva eller hvem ikke har noe navn…..

Alternativt kan mennesker jobbe sammen med de politiske og økonomiske av verdens herskere som helst aspirerer mot det motsatte; som den Satans Synagoge som er profetert om i Bibelen (Johannes Åpenbaring) som skal legge denne verden øde og brakk, før de gir seg.

«Gud har muligheten til å gjøre de mest miserable vesen fantastisk og vakre«, sier Gianna Jessen. Satan fører krig mot Lysets Barn.

Gianna Jessen abortion survivor

Abort som det mest menneskefiendtlige og barbariske verktøy for depopulasjon noensinne, i tillegg til at det er blodofring til Satan (Baal / Molek). Dreper mer mennesker enn selv krig ikke klarer. De som står bak disse metoder, og de som støtter dem ved ikke å stå opp imot dem, har i virkeligheten verdens beste depoluasjonsverktøy til rådighet, ved å drepe brutalt og skånselsløst de minste blant oss, selv hvor de skulle være som best beskyttet; i sin mors mage.

Vi står i virkeligheten ovenfor de mest ondsinnede mennesker som verden kan oppdrive. Åndskampen består av hvem sin ånd (mentalitet) som skal overleve og ‘herske’ i verden. De benytter de mest teknologisk avanserte våpen for sin krig mot menneskene, og for å binde menneskenes ånd til seg og denne verden. Atomvåpen for å lage jordskjelv, kjemikalier for å hindre åndelig oppvåkning, gifter for å ødelgegge helse, etc.

Brother Branham (som forøvrig hadde en veldig vellykket fordragsserie i Norge i sin tid) sier at antidiluvian folket forårsaket Oversvømmelsen på Noah’s tid ved hjelp av atom vitenskap: «The first time in Noah’s time, they throwed it away from the sun, caused the water. This time they’ll throw it into the sun, same thing, atomic power, throw it into the sun, out of its orbit» (Redemption, #55-1119).

Deres eksperimenter med høyteknologi, atomvåpen for å lage jordskjelv, HAARP, og lignende, vil føre til samme katastrofer igjen. Fordi de i sin grådighet etter makt og penger, og endelig det viktigste; den fulle kontroll over menneskenes sjeler, mangler visdom.

Jesus advarte oss, «26 Og likesom det gikk i Noahs dager, så skal det også gå i Menneskesønnens dager: 27 de åt og drakk, de tok til ekte og blev gitt til ekte, like til den dag da Noah gikk inn i arken; så kom vannflommen og ødela dem alle sammen.» (Lukas 17:26-27).

I denne verden er der ikke mye håp, uten det håpet som troen på høyere makter enn denne verdens makter gir.

Ta på Guds fulle rustning, så dere kan holde stand mot djevelens lumske angrep. 12 For vi har ikke en kamp mot kjøtt og blod, men mot makter og myndigheter, mot verdens herskere i dette mørke, mot ondskapens åndehær i himmelrommet. 13 Ta derfor Guds fulle rustning på, så dere kan gjøre motstand på den onde dag og bli stående etter å ha overvunnet alt. 14 Stå da klar med sannheten som belte om livet og med rettferd som brynje, 15 og ha som sko på føttene den beredskap som fredens evangelium gir. Paulus brev til Efeserne 6.11

Dette er den åndskrigen vi alle må ta stilling til, hvilken side vi vil være på. Det dreier seg ikke om himmel eller helvete. Det dreier seg kun om å miste eller redde sin egen sjel. Det dreier seg om karma for egen del. Det er en positiv egoisme å ønske seg god karma.

Så abort gjør at vestlige mennesker er i tilbakegang. Dødstallene overstiger fødselstallene. Den kristne populasjon skal utryddes, som påbegynt under USSR regimet.

I en tale for et ekstraordinært møte i Emergency Council of European Rabbis i Budapest den 12. januar, 1952, sa Rabbi Emanuel Rabinovich om fremgangen mot deres Nye Verdensorden;

«… Vi vil åpent avsløre vår identitet med rasene i Asia og Afrika. Jeg kan si med sikkerhet at den siste generasjonen av hvite barn blir nå født. Våre Kontroll Kommisjoner vil, av hensyn til fred og ved å fjerne rasistiske spenninger forby de hvite å parre seg med hvite. Den hvite kvinner må leve sammen med medlemmer av de mørke raser, de hvite menn med svarte kvinner. Dermed skal den hvite rase forsvinne, for ved å blande det mørke med den hvite betyr slutten for den hvite mann, og vår farligste fiende blir bare et minne… «

«. . . We will openly reveal our identity with the races of Asia and Africa. I can state with assurance that the last generation of white children is now being born. Our Control Commissions will, in the interests of peace and wiping out inter-racial tensions, forbid the whites to mate with whites. The white women must cohabit with members of the dark races, the white men with black women. Thus the white race will disappear, for mixing the dark with the white means the end of the white man, and our most dangerous enemy will become only a memory . . .»

Den fullstendige teksten i denne talen ble opprinnelig gjort tilgjengelig for Common Sense (NJ, USA) av Eustace Mullins hvor kaptein William Guy Carr fra den kanadiske etterretningstjeneste ble oppmerksom på den, og han publiserte det ordrett i boken ‘Pawns in the Game’ (‘Bønder i Sjakkspillet’) (s. 104-106). Dette er ett av mange lignende sitater av fremtredende sionister som Theodor Herzl, Rabbi Reichorn, dr. Oscar Levy, Bernard Lazare, Rabbi Stephen Wise og Maurice Samuel som alle var inspirert av Talmud.

Jesus, som avskydde Talmud, profeterte at denne ondskap ville ødelegge verden (Matteus 24:3, 5 og 12) som Moses gjorde før ham (1. Mosebok 6:3 og 5). Sionistene eller Talmuderne, det er vår tids fariseere.

12 Og fordi lovløsheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kald hos de fleste.

3 Herren sa: «Min ånd skal ikke for alltid bo i menneskene; for de er bare svake skapninger.

5 Herren så at menneskenes ondskap var stor på jorden. Alle tanker som rørte seg i deres hjerter, var onde dagen lang.

Der var faktisk en hensikt med at Skaperen plasserte mennesker i hver sine land, slik at de fikk hver av dem et sted å føle som hjem. Idag er alt ødelagt.

Gud’s plan vil vise seg å være mye bedre enn denne verdens herskere. Men de mennesker som opponerer mot Gud, og gjør enhver handling som er i strid med Gud’s plan for verden, og tjener Satan i denne verden, de skal falle. Det er løftet. Jesus sa:

18 Hvis verden hater dere, skal dere vite at den har hatet meg først. 19 Hadde dere vært av verden, hadde verden elsket sitt eget. Men dere er ikke av verden; jeg har jo utvalgt dere fra verden. Derfor hater verden dere.

Den som vil gjerne bli elsket av verdens herrer, må nok pent finne seg i være på den gale siden. Det er et adelsmerke å være hatet av Verdens Herskere. Det er testen dette.

Så svaret er ja. Satanistene vinner nok krigen i denne verden på kort sikt. Det er deres hjemmebane. Lysets krigere er på bortebane. Publikum er på Satanistenes side. Bare en liten gruppe i nordre sving heier på bortelaget.

For hva har Lysets Barn å stille opp med mot Rothschild et als ubegrensede pengemengde, deres krigsindustri, deres farmasøytiske industri, falsk flagg terror, deres assassination team i Mossad/CIA/MI6, atombomber som skaper jordskjelv på havbunnen, etc?

Lite. Bare informasjon, det vil si opplysning.

Men husk at vi er her bare på besøk for å spre litt lys før vi drar videre. Bortelaget drar hjem, de vinner på lang sikt. Hjemmelaget og de som heier på dem må forbli her i dette rottebol i liv etter liv, inntil de lærer hvordan hoppe av ondskapens tredemølle; Livets hjul.

Jesus svarte: «Var Gud deres far, da hadde dere elsket meg. For jeg er utgått fra Gud og er kommet til dere. Jeg er ikke kommet av meg selv, men han har sendt meg. 43 Hvorfor skjønner dere ikke det språk jeg taler? Fordi dere ikke tåler å høre mitt ord! 44 Dere har djevelen til far, og dere vil gjøre det deres far ønsker. Han har vært en morder fra begynnelsen og står ikke i sannheten; det finnes ikke sannhet i ham. Når han lyver, taler han ut fra sitt eget, for han er en løgner og løgnens far. 45 Men jeg sier sannheten, og derfor tror dere meg ikke. 46 Hvem av dere kan vise at jeg har gjort synd? Men når det er sannheten jeg sier, hvorfor tror dere meg da ikke? 47 Den som er av Gud, hører Guds ord. Dere hører ikke, for dere er ikke av Gud. Evangeliet etter Johannes 8.42

La så få som mulig bli forført til deres menneskeskapte messiaser som den FN støttede Maytrea (Benjamin Cream) o.l. Messias dukker opp i enhvers indre, på et åndelig plan, for enhver som er klar og villig.

Lykke til.

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring