Arne Garborg: Kva er «humanitet»?

Når eg har vørdnad og medhug for det som er godt og ærleg, det vere lite eller stort; når eg har sans og syn for det som er fagert, sant og naturleg; når eg forstår og dømmer rettferdig om alt det som menn kan gjera, tenkje eller lide, det vere no godt eller vondt, – det er humanitet.

Når ein mann er i naud, og eg hjelper han, og hjelper han på ein slik måte at han kan taka imot hjelpa utan å kjenne seg skjemd eller bøygd; når ein mann har andre meiningar enn eg og eg forstår hans standpunkt, og forstår at han kan eller må ha det standpunktet, men eg vørder mannen like fullt, og er imot han som imot alle andre, – det er humanitet.

Når eg har tilføre til å gjera eit låkt eller vondt verk som eg kunna ha stor vinning av, og som eg visste at eg kunne gjera utan at nokon i verda fekk vita det, men eg likevel ikkje kan gjera det, for di eg kjenner med meg sjølv at det ikkje er ærleg; når eg ser ein mann som fer stygt eller gali åt, eller er ein skarv eller ein brotsmann, og eg likevel dømmer han mildt, for di eg forstår korleis han kan koma til å fara slik, – det er humanitet.

Garborg_av_Olav_Rusti_1912Når eg er likså glad i det som hjelpa andre fram i velvære, mannsverd, opplysning, folkeskikk, – likså glad i det som i min eigen bate, og eg altså følgjer med i det allmenne samfunnslivet og kanskje arbeider med i det, og så vidt som eg kan, – det er humanitet.

Når eg i alle ting held fast på min fulle rett og ærlege rett, men samstundes fullt ut vørder andre sin rett og aldri brukar vald mot verjelause; når eg til vern for meg sjølv og andre fører krig mot alt som er vodt, stygt eller farleg, så at de vonde maktene ingen skade får gjort, korkje på fe eller folk, korkje på land eller åndsutvikling, – det er humanitet.

Når eg lever fullt og sant med i det store, allmenne mannslivet og steller meg så som det sømer seg menn å stelle seg, – det i ein sum humaniteten.

For å kunna vera i full meining human, må eg ha daning. Eg må vita det som menn bør vita: eg må kjenne dei store natur- livs- og samfunnslovene; – då fyrst kan eg nå opp til fullt å forstå meg sjølv og andre. Det er humanitetens grunnlag.

Råskapen forstår ikkje så mykje at han kan vera human. Råskapen bryr seg berre om seg sjølv, grev berre til seg sjølv, og trur at han kan vinne mest med det både straks og i lengda, er like sæl om alt samfunnsliv og åndsliv, dømmer og fordømmer alle framande meiningar og alle som ikkje «er som folk flest», hatar dei som lid naud for di dei «er til mein for andre», harmar seg over alle krav på framgang og utvikling for di framgang og utvikling kostar pengar og arbeid. –

Det er ikkje fritt for at vi kjenner litt til råskapen – den kjolekledde som den koftekledde – her i landet og!

Spread the love - Sharing is caring
 
 
 
   
Skriv ut (Print) Skriv ut (Print) Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)

4 Comments

 1. Nyhetsspeilet er nede for telling. På grunn av dette:
  http://postimg.org/image/c163f6n2d/
  http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://www.nyhetsspeilet.no/2013/06/verdens-ledende-bankfamilier-krig-as/comment-page-38/&strip=1
  Håper det er greit for J.Johansen at jeg legger ut flere bildeavsløringer av bibelske proporsjoner i kommentarfeltene senere?

  • Gjør det helst under relevant artikkel da… som her

   Bankfamilier AS
   http://www.riksavisen.no/?p=10926

   • Takk, det skal jeg gjøre. Mitt innlegg berørte i realiteten tema som rett og galt, løgn eller sannhet. I tillegg ærlighet med store bokstaver.
    Jeg tror at «revelations» i stor grad vil dreie seg om løgner og bedrag, som blir blottlagt. Ikke minst i relasjon til falske identiteter, som vi også finner i den falske og kontroller(t)e(nde) opposisjonen på mange alternative nettsteder. For egen del beklager jeg min anonymitet, men kan begrunne den.
    Arne Garborg: «..,men eg likevel ikkje kan gjera det, for di eg kjenner med meg sjølv at det ikkje er ærleg;»
    Din siste kommentar under «Sveriges frafall fra nåden og endelige dom» gir meg lett tilgang på bibelsitater som er på kornet om løgn kontra sannhet. Og om falske vitner som vi også i nærmeste framtid kommer til å avsløre i massivt format..
    Arne Garborg:»Når eg har vørdnad og medhug for det som er godt og ærleg, det vere lite eller stort; når eg har sans og syn for det som er fagert, sant og naturleg; når eg forstår og dømmer rettferdig om alt det som menn kan gjera, tenkje eller lide, det vere no godt eller vondt, – det er humanitet.»
    Eller: -Honest men fear no question
    https://www.facebook.com/FauxNewsAgreeorDisagree/posts/563130510391004
    Hva med følgende paradoks: falske profeter med riktig og nyttig informasjon? Filantroper som gir (og tar), med skattefradrag?

   • Hva jeg har funnet ut for å avsløre de ‘inhumane’ og kanskje ‘kristelige’ løgnere, er at kanskje finnes de negative personlige egenskaper og løgnen ikke bare i hva hva de sier, men mer på hva de IKKE sier…

    Vil de ikke akseptere kjennsgjeringer som Sannhet så er de i sannhet ‘løgnens barn’…. med ‘djevelen til far’, alle løgners opphavsånd:

    Johannes 8:43 «Hvorfor skjønner I ikke min tale? Fordi I ikke tåler å høre mitt ord. 44 I har djevelen til far, og I vil gjøre eders fars lyster; han var en manndraper fra begynnelsen og står ikke i sannheten; for sannhet er ikke i ham. Når han taler løgn, taler han av sitt eget, for han er en løgner og løgnens far. 45Men mig tror I ikke, fordi jeg sier eder sannheten»….

    Ja, jeg er enig i at de nok skal oppleve sin apokalypse i vår tid…. «Men intet er skjult som ikke skal bli åpenbaret, og intet er dulgt som ikke skal bli kjent;» – Lukas 12:2.

    Markus 4:22
    «For intet er skjult uten at det skal åpenbares, heller ikke blir noget dulgt uten for å komme for dagen».

    Blinded by the lies

Legg inn kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.