Frihet til å tenke kristent

ho9
Tanken og ånden er det eneste som har mulighet til noen form for frihet i verden idag… mangler den, mangler alt…. det er sjelens død, muligheten til menneskelighet fortapt, – Dyrets Merke..

For øyeblikket råder det en tankens dynamikk som driver verden nedover og tilbake i utvikling på grunn av at menneskene i verden sine tankeprosesser er forført og kommet på avveier ved bedrag og løgner, tidevannet går ut. Hvert menneske som beholder tankens og åndens makt og kraft bevirker mer dynamisk åndelig innfluens enn millioner som ikke tenker i det hele tatt, men det åndelige tidevannet av tankenes og hjertenes sunne aspirasjoner kommer en vakker dag til å snu, kommer tilbake med full styrke for en gang igjen å nå kritisk masse.

Konjunkturene. Destruksjon og hatet vant over kjærligheten denne gang. Okkultismens seier:

«.. creation and destruction are two sides of the same coin, and that creativity inevitably entails destruction». – Page 71. Kabbalah: An Introduction to Jewish Mysticism, by Byron L. Sherwin

Men som alltid: den som ler sist ler best….. De destruktive gjør bare hva de er programmert til å gjøre, ute av stand til å tenke og resonnere og bryte sin latente mentale og sjelelige programmering. De er instinktbasert, kan ikke gjøre annet, eller vil ikke følge den kristne modellen for å bli fri sin uheldige animalske bevissthetstilstand, og bli mennesker; fri fra Dyrets Merke.

Alt er bare en test, personlige individuelle tester. Kollektivet har ingen betydning, annet en å søke i finne Kristus sin flokk deri, det Nye Jerusalem – Israel, de åndelige omskårne, de andre må finne seg i sin egen skjebne, basert på de valg de enkeltvis gjør seg:

«Minnes I ikke at jeg sa eder dette da jeg ennu var hos eder? 6 Og nu vet I hvad som holder igjen? så han først skal åpenbares i sin tid. 7 For lovløshetens hemmelighet er alt virksom, bare at den som nu holder igjen, ryddes av veien; 8 og da skal den lovløse åpenbares, han som den Herre Jesus skal fortære med sin munns ånde og gjøre til intet ved åpenbarelsen av sitt komme. 9 Og hans komme skjer, efter Satans kraftige virksomhet, med all løgnens makt og tegn og under, 10 og med all urettferdighetens forførelse for dem som går fortapt fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten, så de kunde bli frelst. 11 Og derfor sender Gud dem kraftig villfarelse, så de tror løgnen, 12 forat alle de skal bli dømt som ikke har trodd sannheten, men hatt velbehag i urettferdigheten«. – 2 Tessalonikerne 2.5-11.

Alle har valg de må gjøre. Søkes tryggheten hos Herskerne, så er det mange som skal en gang bli overrasket over egen dumskap. Det er idoltary, tilbe Keiseren (Cæsar) eller Paven mer enn G-d.

Noen søker tryggheten og sikkerhet i kollektivet, i sosialt sosialistisk fellesskap, nasjonal eller internasjonal sosialisme, og gruppens beskyttelse, andre foretrekker sitt eget selskap, og setter sin lit til G-d, åndens makt over materien. Judahs Løver er ikke flokkdyr. Ørnen som fredfullt flyter på luftstrømmenes usynlige oppdrift og observerer menneskers dårskap er ganske så upåvirket.

Vi har alle vår egen verden, i verden, – om vi vil.

Jahn Teigen fikk helt velfortjent Kongens Fortjenestemedalje, sånn rent verdslig sett. For de verdslige og karnalske har jo slikt en viss betydning.

«Hvorfor larmer hedningene og grunder folkene på det som fåfengt er? 2 Jordens konger reiser sig, og fyrstene rådslår sammen mot Herren og mot hans salvede: 3 La oss sprenge deres bånd og kaste deres rep av oss! 4 Han som troner i himmelen, ler, Herren spotter dem». – Salme 2: 1-4

Enkelte av oss andre er mer fornøyd med å ikke bli hyllet av Kongene og Fyrstene av denne verden, men søker Kongen over Kongene sin gunst istedenfor; Kristus, og som disipler av Mannen i skinnsandalene og torturhullene gjennom føtter og hender, gjennom Korsets botsgang som alltid ender på Golgata, søker nåde fra Det Høyeste Forsyn. På lang sikt er det sikkert mer lønnsomt.

En dag skal nok de som konspirer mot G-d og medmennesker («fyrstene rådslår sammen mot Herren og mot hans salvede«) nok måtte bøte med sitt evige liv for all urettferdighet, nød og død de skaper. Historien viser oss det. De skal nok ned på kne for Kongen, før eller siden……

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring