Til slutt kan man ikke tie lenger

Jeg og Kamerat Even Gran er skjønt enig; Det kan ikke ties lenger. Ekstrem projisering hos humanistene, en kan nesten ikke tie lenger, men velge å forsvare seg mot lumske påstander og falske beskyldninger om ‘jødehat’, nazisme, anti-semittisme, og jeg vet ikke hva, fra den satanistiske gjengen rundt Even Gran og Human Etisk Forbund. Jeg har ikke gjort så store bestrebelser på det før, for det er nærmest et håpløst foretagende å forsvare seg mot løgner i fri flyt, som har sitt opphav hos noen få personer, men som gjentas til det kjedsommelige av deres følgere, gjentas som et mantra inntil det blir en ‘sannhet’, for dem og deres menighet.

Asbjørn Dyrendal; «Anstiftere, medløpere og andre møkkaspredere. Kritisk sans slås lett av når venner anklager andre for noe uhyrlig. Det gjør sosiale medier særdeles velegnet til ryktespredning. Den kan være lynhurtig og uhyre effektiv. Samtidig gir det en mulighet til å imøtegå man sjelden ser når ryktene får spres i lukkede rom.»
http://skepsis.no/index.php?page=vis_nyhet&NyhetID=1630

Helt enig med Asbjørn Dyrendal også jeg, men motsatt vei enn den han oppfatter den, hvilket jeg skal dokumentere i det følgende.

Jeg har i min forskning oppdaget at ‘satanister’ de har et mørkt hull i sin bevissthet, som gjør dem blind for egne feil og sine projiseringer av egne skavanker på andre. De ser flisen hos sin neste, men ikke bjelken hos seg selv.

Noen av dem gjør også dette fullt bevisst for å isolere sine fiender, altså de som har en annen livsinnstilling, verdier og moral i livet enn dem selv, som ledd i politisk virksomhet å transformere samfunnet i sitt bilde (bolsjevikisering). De ser på alle disse frittstående enkeltpersoner som en kollektiv ‘fiende’, og de kaller folk alle slags kallenavn de kan finne i ordboken.

Ingen vil like noen som er PÅSTÅTT jødehater og/eller nazist, anti-semitt eller lignende av de verste karakteristikker de kan spre rundt om seg, så de må ‘brekke opp’ ‘miljøet’ de ser for seg i sin konspiratoriske tenkning, ser konspirasjoner og lager konspirasjonsteorier hvor det ikke er noen. Faktisk er folk bundet sammen ved den ‘ånd’ de er av, om de er løgnaktig eller sannhetstro, ikke ved organisering i klubber og organisasjoner.

Satanistene tror faktisk de er gode, og er i lysets tjeneste (Lysbæreren; Lucifer), mens de i virkeligheten sprer frykt med udemokratiske midler, på statsstøtte.

«Deres endelige siste slag vil være vunnet med det over kristendommen. Det var slik det virket i USSR. Alexander Solshenitzyn forteller [boken ‘The Gulag Archipelago’] at menneskene satt i sine leiligheter, livredde for at de skulle høre jernhælene til Bolsjevikenes CHEKA i trappen som kom og skulle hente noen av familien. Omtrent som i Norge idag altså…..statsterror, folk holdes i sjakk med frykt og beven for myndighetenes institusjoner.» [og de statstøttede organisasjoner opprettet for formålet]
http://www.riksavisen.no/?p=7671

Når det er sagt, vil jeg berømme Lars Gule for denne innsikt. Det gjenstår så se verdien av den, om venstreradikale Øivind Bergh blant andre kommer i deres søkelys:

«Det er også grunn til å minne om at veien til helvete er brolagt med gode intensjoner. De verste overgrep er gjort for en god sak. Det bør også humanister legge seg på sinne. Ingen vil være tjent med en autoritær humanisme som påberoper seg å vite hva som er best for andre.»

http://fritanke.no/index.php?page=vis_nyhet&NyhetID=8422

‘Satanismen’ er definert i min artikkel ‘Satanismen i humanismen’, den kan også defineres som å være innehaver av ‘mørkets ånd’, det vil si at deres bevisstheter er formørket, det er en verdslig ånd, den er forførende, den er løgnaktig. Den kan aldri være ærlig og sannferdig, som for de mennesker som er innehavere av denne ånd, de kan gjenkjennes på dette; om de elsker løgnen eller sannheten mest.

«I en sivilisert offentlig debatt tillegger man ikke motparten tvilsomme motiver.»,
sier Even Gran med uthevede store bokstaver (for å understreke betydningen), og «Man bruker saklige, begrunnede argumenter og respekterer motparten selv om man skulle være uenig. Det handler ganske enkelt om å skille sak og person. «

Til slutt kan man ikke lenger «tie ihjel»
http://fritanke.no/index.php?page=vis_nyhet&NyhetID=9304

Brun-Pedersen: – Avskyelig debatteknikk
http://fritanke.no/index.php?page=vis_nyhet&NyhetID=9300

Så langt er jeg enig med både Dyrendal, Gran og Brun-Pedersen. Men nå skal jeg avsløre og dokumentere hvor langt det er mellom teori og praksis, mellom liv og levnet, mellom intensjon og faktisk oppførsel.

For de kan kalle alle de ikke liker rasister, anti-semitter, jødehatere, nazister, med psykologiske skavanker, UTEN å dokumentere hvor de har det ifra. Det skal liksom bare fremsettes påstand, og alle skal ta det ad notam, som den hele og fulle sannhet. En blir innrullert i en psykopatisk Kafka-prosess, som det ikke er noen utganger fra. Avkrefter man på rasjonelt vis en påstand, så dukker det opp ti nye (?). De hagler rundt ens ører. Fra alle kanter. Uvirkelig.

Løs kanon på dekk blant humanetikerne

Human Etisk Forbunds fremtredende medlem Havforsker Øivind Bergh fra Bergen (ingen av ledelsen tar avstand fra hans praksis) viser at den moralske standing ikke er så veldig høy i deres rekker, her durer han på. Maaksimal fryktskaping ved å true alt og alle med rettsak om de ikke holder kjeft om alt han ikke liker, sier på Nettavisen, offentlig;:

bergh35

Jeg er ikke godt likt av ham, men, men – slik er det vel i livet; noen liker en – andre misliker en, men det hadde jo vært en fordel om deres sympatier eller antipatier hadde vært basert på faktiske forhold, og ikke deres egne projeksjoner da….

bergh_1nettavisen

Jeg er antisemit, sier Øivind Bergh
Jeg er antisemit, sier Øivind Bergh

Hvordan kan en være anti-semitt, for å kritisere noen som 95% av ikke er semitter engang, og sionismen, som består 95% av ‘kristne’ og ateistiske medløpere til dens satanisme?

bergh_3nettavisen

Helt utrolig hvilket lavmål hos folk som ansettes som forskere i dette landet her, her er gentesten som Bergh mener ikke finnes, … det er ikke noe jeg mener eller tror, det er faktisk vitenskapelig bevist i det siste; .. av en Israeler.. in the journal Genome Biology and Evolution by Dr Eran Elhaik, a geneticist at the Johns Hopkins School of Public Health » Elhaik’s findings strongly support the Khazarian Hypothesis»…

http://www.sciencedaily.com/releases/2013/01/130116195333.htm

Øivind Bergh er vel for dum til å ha noen injuriende kraft, vet ikke. Jeg får la en advokat vurdere det. Han er besatt av paranoide projeksjoner som jeg ser det både ovenfor Trude Helen Hole og underegnede og det gjelder for de fleste i hans miljø. De bør søke hjelp, De er tikkende psykologiske bomber.

Jeg kjenner en viss mennesketype; bøllen i skolegården, som er mobberen, herskeren… finner jeg noen slike som gikk på skole samme med dem vil jeg vel få bekreftet den analysen…

Jeg svarer: «Kan godt hende at det selvsikre fliret ditt på bildet kan bli strøket av en vakker dag, av dine egne iboende psykiske projeksjoner som vil jage deg som paranoide projeksjoner, latente demoner i ditt indre (et smil som sikkert har satt der siden din ungdomstid hvor du etablerte deg som herskeren gjennom mobbing av de som ikke underla seg deg og din vilje), idet du da kanskje vil en dag finne at Trude Helen Hole har like mye rett til ytringsfrihet som deg, og har all rett til å si hva hun mener uten å bli utsatt for dine og deres pøbelstreker….»

«Projeksjon er en sentral mekanisme ved paranoid psykose.»
http://sml.snl.no/projisering

Jeg innrømmer lett min menneskelige skrøpelighet, og på seg selv kjenner en andre. Øivind Berghs diagnostisering som metode er velkjent, og er i henhold til den mentale programmering som majoriteten lider under… Forskjellen på utviklede mennesker og de med ‘dyrets merke’ er at opplyste og utviklede hever seg over sine lavere tilbøyeligheter, mens de ‘dyrets merkede’ omfavner dem og formelig boltrer seg i dem, konkurranse om hvem som kan være mest jævlig og ondskapsfull… de av den ‘røde horde’ som jeg kaller dem, de karnalske som lever kun for tilfredstillelsen av sitt blodrøde rotchakra…

«Under lederskapet til generalsekretær Leonid Bresjnev, ble psykiatrien brukt som et verktøy for å eliminere politiske motstandere (» dissidenter «) som åpent uttrykte oppfatninger som motsa offisielt dogmer. [2] Uttrykket «filosofisk gift» ble mye brukt til å diagnostisere psykiske lidelser i tilfeller der folk var uenige med ledere og kritiserte dem ved hjelp av skriftene til Karl Marx, Friedrich Engels, og Vladimir Lenin. [3]
Religiøs tro var bestemt til å være en form for psykisk lidelse som trengte å bli kurert. [5] tidligere høyt klassifisert offentlige dokumenter publisert etter oppløsningen av Sovjetunionen viser at myndighetene brukte psykiatri som et verktøy for å undertrykke dissens. [6] «

«During the leadership of General Secretary Leonid Brezhnev, psychiatry was used as a tool to eliminate political opponents («dissidents») who openly expressed beliefs that contradicted official dogma.[2] The term «philosophical intoxication» was widely used to diagnose mental disorders in cases where people disagreed with leaders and criticized them using the writings of Karl Marx, Friedrich Engels, and Vladimir Lenin.[3]
Religious faith was determined to be a form of mental illness that needed to be cured.[5] Formerly highly classified government documents published after the dissolution of the Soviet Union demonstrate that the authorities used psychiatry as a tool to suppress dissent.[6]»
http://en.wikipedia.org/wiki/Political_abuse_of_psychiatry_in_the_Soviet_Union

Til Øivind Berghs og lesernes opplysning kan det vel opplyses at joda, jeg har en diagnose fra fagfolk; den kalles Post Traumatisk Stress Syndrom (PTSD), etter å ha vært kidnappet av pirater og satt som fange i jungelen i en uke. NAV har derimot friskmeldt meg, og kastet meg ut av systemet og sa jeg var helt frisk, så da så…

Folk som er masseproduserte mentalt, utsatt som de er for «paedology», – kollektivt sett, vil nok før eller siden bryte fri, da vil de nok komme på kant med majoriteten som mener de selv er frisk 🙂

«Those who danced seem quite insane…to those that could not hear the music” – NN

«Når bevisstløshet er normen, så vil de bevisste anses å være gal sett fra de bevisstløses side». – JJ

Vesten er i dag på vei inn i det som folk i Russland nettopp er iferd med å leges for, en massepsykose, skapt ved hjelp av «paedology», som ledd i politisk virksoimhet..

[Psykoanalyse av barn og barnepsykiatrien i Russland, fra Lenin til i dag].
«Russisk barnepsykiatri og psykoanalyse er smertelig gjenopprettet etter å ha blitt brakt til underkastelsen for «paedology», en syntetisk såkalt vitenskap, som gjorde folk til slaver av den utopiske sovjetiske forventning om å bygge en «nye mennesket» i 1920-1930. Senere, i 1940-1980, under dekke av sosialabeidere, kunne de fråtse i det psykodynamisk synspunkt. Frigjort i 1985-1991, innhentet russisk barnepsykiatri og -psykoanalyse inn igjen med vestlig vitenskap, for å svare på det presserende behovet for omsorg for de psykiske lidelsene til unge russere. «

[Child psychoanalysis and child psychiatry in Russia, from Lenin to the present day].
«Russian child psychiatry and psychoanalysis painfully recover after being brought under the subjection of «»paedology», a synthetic so-called science, and enslaved to the utopian Soviet expectation of building a «new man» in 1920-1930. Later on, in 1940-1980, under the precarious shelter of Soviet social work, they could indulge in the psychodynamic viewpoint. Liberated in 1985-1991, Russian child psychiatry and psychoanalysis take up again with Western science to answer the urgent demand for care for the psychic sufferings of young Russians.»
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21598558

Øivind er veldig opptatt av venner og ‘comrades’. Jeg er ikke flokkdyr. Hadde vel ikke skrevet som jeg gjør om en deltok i en popularitetskonkurranse. Dessuten har jeg konsultert psykiatere, blant andre Paul Vitz. Om de kommunistiske mammadaltene her (hva som skaper dem karnalsk og åndsløs til å begynne med):

De uelskedes sår, ateismens faderløse basis
http://www.riksavisen.no/?p=10016

Det er helt naturlig at dere søker å isolere deres politiske motstandere Øivind… strategien er god… stå på…. dommens dag kommer likevel, for alle… løgnere og ondskapsfulle skal brenne i helvete.. de rettferdige etter Abrahams ånd skal ha evig liv….

Påstander om ‘jødehat’

Ingen av dem har noensinne undersøkt hva jeg legger i begrepet ‘jøde’, hvordan jeg definerer det. Ingen har spurt meg heller. Det finnes der blant 650 artikler. De har behov for å skape en uhyrlig ‘nazist’ og ‘jødehater’ (det verste kommunister vet. Dødsstraff for anti-‘semittisme’ under Lenin/Blank) og Trotsky/Bronstein), og da får de ty til de retoriske virkemidler som er nødvendig for å skape det rette fiendebildet hos opinionen.

Helt tilbake i 2007 skrev jeg dette:
«Den politiske grenen av jødedommen, sionismen, er ingen rase, ingen religion, av ingen nasjon. Det er en mentalitet, korrumpert mentalitet, utgjort av mennesker av alle nasjonaliteter, raser og religioner. De er svært internasjonale, med en global agenda; Å sikre seg selv og sine venner maksimum makt og profitt, på bekostning av vanlige folk. De finner hverandre i skjulte organisasjoner. De er kjeltringer og mordere.[] Ingen av de internasjonale «jøder» er hvor de er fordi de er så jævlig smart, men fordi de har de rette kontakter, og har inngått pakter med hverandre, og deler sine «mørke» hemmeligheter seg selv imellom, samt at de har inngått strategiske allianser med folkets tillitsvalgte innen politikken, og folkets ansatte innen byråkratiet.»
http://www.riksavisen.no/?p=176

«Med jøde i denne og alle artikler på riksavisen.no er det ikke relatert til noen av rase eller religion, men de av en spesiell mentalitet og ånd, mammonismen – dansen rundt gullkalven, som utgjøres av noen jøder, men for det aller meste ‘kristne’ og ateister – fordi det per definisjon er flest av disse i verden.

Jøde er en arketype i menneskers sinn som tilber Molok (Moloch). Begrepet er ikke brukt om noen av den vanlige befolkning, – vanlige mennesker av alle religioner og raser, men de som innen det høyeste echolon av politikk, religion og økonomi holder vanlige folk undertrykket [åger] og bedrar dem med sin hang til å elske penger og makt over alt, og hvilket stort sett 98 % av befolkningen av alle raser og religioner er salig uvitende om skjer.»

fra artikkelen; Khazarene erobrer Europa og USA
http://www.riksavisen.no/?p=590
http://www.riksavisen.no/?p=526

Når apostlene var redd ‘jødene’ så har det samme bakgrunn hvor Norges folk er redd for pøblene Even Gran, John Færseth og Øivind Bergh og deres hallelujah-kor med medmobbere, de karnalske, som de kommunistiske verdensrikefantaster av ØKONOMISKE årsaker og makthensyn ønsker verdensmakt for sin Nye Verdensorden, sin maktovertaglelse av det norske land – gradvis innført, vil ALLTID hate åndelige med et annet livssyn og holdning enn dem. Det er nærmest en naturlov.

«Da det nu var aften den dag, den første dag i uken, og dørene var lukket der hvor disiplene var, av frykt for jødene, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sa til dem: Fred være med eder!» – Johannes 20:19.

«11 Jødene lette da efter ham på høitiden og sa: Hvor er han? 12 Og det blev mumlet meget om ham blandt folket; nogen sa: Han er en god mann, men andre sa: Nei, han fører folket vill. 13 Dog talte ingen fritt ut om ham, av frykt for jødene». – Johannes 7: 11-13

Jesus visste, når han bad til Faderen på sine knær om utfallet av sitt liv i Getsemane, når han visste de verdslige skulle korsfeste ham og han skulle drepes. Apostlene visste at de verdsliges aspirasjoner ikke er forenlig med en åndelig og moralsk standing i verden, og gudsinspirerte lover for sin realisering av G-ds Rike på jord, så de stod også alle apostlene etter livet. De karnalske er først og fremst politiske, økonomisk og maktpolitiske aspirasjoner for SIN gruppe, vil være herskere mer enn tjenere, de utgår fra alle raser og religioner. De har felles sams gruppetilhørighet av den ånd som gjennomsyrer deres hjerter og sjeler. Det som styrer og inspirerer dem til å gjennomføre, er den negativt polariserte åndsmakt. Det er den ultimate konspirasjon, alle dens disipler inspireres ad åndelig vei; de er av samme ‘ånd’ (eller fravær av ånd).

«Denne gruppen utgår fra alle raser og kulturer, hva de har felles er denne mentalitet hvor verden består av herskap og tjenere, og herskapet har rett til å herske over tjenerne. Politikken har blitt deres fremste styringsverktøy. Utrolig nok aksepterer tjenerne fullstendig dette, og underkaster seg dette credo i servil underdanighet, og dermed utgjør disse i fellesskap den dominerende gruppe i verden. De er gjensidig avhengig av hverandre, og trenger hverandre, herskapet og tjenerne. En perfekt symbiose.»
http://www.riksavisen.no/?p=507

«Idag vet jeg at svaret på det spørsmålet jeg stilte for flere år siden i vedlagte artikkel er ja. Stoltenberg er jøde, mentalt om ikke annet, for jødisk i Bibelen er en mentalitet, og ingen rase, for mentaliteten eksisterer på tvers av alle raser. Han bryr seg om pengene og profitten som han trenger å få inn for å dele ut, kjøpe seg internasjonal prestisje, ikke om menneskene. Så vi som vet bedre, kunne gjerne blitt spart for krokodilletårene».
http://www.riksavisen.no/?p=9945

«Du trenger ikke noen ytre kirke for å komme til Guds Rike, fordi det riket er inni deg og nøkkelen til å kunne gå inn i det riket er også inni deg, i din mentalitet.[] Hvordan kan vi håpe på å forstå Jesus hvis ikke vi deler hans mentalitet, uten at samme mentalitet er i oss som var i Jesus?»
http://www.riksavisen.no/?p=594

Dette gjelder både for ‘jøde’ (khazar) og ‘greker’/goyim. Å være jøde etter Bibelsk terminologi har ikke noe med rase eller religion å gjøre. Det er en MENTALITET. Det er de ‘karnalske’ som Paulus kaller dem ( ), de verdslige, de gudløse, altså materialistiske i den filosofiske betydning av ordet, og ikke i den økonomiske betydning av ordet ‘materialist’. Romerne 8:5-9 beskriver forskjellen på å leve ‘i kjødet’ som de karnalske gjør, og leve etter Ånden.

5 For de som er efter kjødet, attrår det som hører kjødet til, men de som er efter Ånden, attrår det som hører Ånden til. 6 For kjødets attrå er død, men Åndens attrå er liv og fred, 7 fordi kjødets attrå er fiendskap mot Gud – for det er ikke Guds lov lydig, kan heller ikke være det – 8 og de som er i kjødet, kan ikke tekkes Gud. 9 Men I er ikke i kjødet, men i Ånden, såfremt Guds Ånd bor i eder; men har nogen ikke Kristi Ånd, da hører han ikke ham til

Hver mann lever livet hva han er av natur. En naturlig, eller tapt sjel, et menneske uten G-ds Ånd vil automatisk leve ‘etter kjødet’. Det mennesket vil følge sin natur og handle som den person han virkelig er. På samme måte vil et G-ds Barn, som Abraham den rettferdige, handle annerledes bare fordi han er annerledes. Han har en ny natur, Den Hellige Ånd, som gjør at Kristus vil manifestere seg i livet til den sanne kristne. Verken det fortapte mennesket som heller ikke er frelst, er mennesket tvunget til å handle i strid med sin natur. Han gjør alt han ønsker av hele sitt hjerte å gjøre. Det fortapte mennesket elsker seg selv og søker å behage seg selv med all slags verdslige gleder. G-ds Barn elsker sin himmelske Fader, og søker å ære og behage ham, og lyde gudommelige evige lover. Riktignok har den kristne fortsatt den ‘gamle naturen’ og han kan ikke fullt ut adlyde Gud som han oppriktig ønsker han kunne, men han gjør et viljesvalg, og ved nåde blir han dermed frelst; av nåde. Poenget er at alle kristne ønsker å adlyde Kristus og alle kristne som ikke adlyder Kristus til en viss grad, men lever ‘i kjødet’, karnalsk, materialistisk, er falt, bortkommen.

1. Philosophy The theory that physical matter is the only reality and that everything, including thought, feeling, mind, and will, can be explained in terms of matter and physical phenomena.
2. The theory or attitude that physical well-being and worldly possessions constitute the greatest good and highest value in life.
3. A great or excessive regard for worldly concerns.
http://www.thefreedictionary.com/materialism

Åndsløs/åndssvak/bevisstløs, med andre ord.

MIN definisjon av ‘jøder’:
«de som har Dyrets Merke… de materialistiske, de som disponerer økonomien».
http://www.riksavisen.no/?p=9945

«Ateistiske og «jødiske?» (100% i sionistisk mentalitet ihvertfall) Torvald Stoltenberg & Sønn begynner en helt ulogisk og katastrofal angrepskrig i Libya, innvolvert på Balkan, kristne serbere massakert, deres land ødelagt, ledere urettmessig straffet, – Serbia som alltid har vært bolverk mot ugudelige horder fra øst for Europa, i Afghanistan, angrepskriger som er helt 100% i utakt med tradisjonelle norske verdier og tradisjoner. De skaper balkanisering ved multikulturalisme.»
http://www.riksavisen.no/?p=9367

Jeg skriver;
«Jødiskhet er ikke nødvendigvis en etnisitet eller rase, som israelske Gilad Atzmon sier i boken «The Wandering Who? – A Study of Jewish identity politics«; det er en kulturelt inndoktrinert mentalitet. Sionismen har blitt limet som binder den kultur sammen i diasporaen. Og de kjemper for at hele verden skal bli deres Sion, hvor de har all makt, og er ‘eiendomsfolk’ og alle andre nasjoner og raser skal være deres slaver. Gudløse forestillinger, som både kristne og jøder flest reagerer sterk mot å bli identifisert med.»
http://www.riksavisen.no/?p=9367

«P.S.: Husk at denne artikkel er ikke til forkleinelse for noen som støtter jødenes folk som bor i Israel eller andre steder, småfolket (vanlige folk), men vi bør ta avstand fra dets tyranniske ledere som fører dem på avveier, som vi selv blir av våre.»
http://www.riksavisen.no/?p=346

«Idet jeg helt frivillig ikler meg dette kors, denne plikt i å si ifra, ved å gå i min Mester og eneste idols fotspor, og kler av og eksponerer denne mentalitet, så vil du selv kunne observere hvilken krefter disse utgjør og hvilken fare de er for vanlige folks liv og levnet. Den endelige og eneste løsning er å avsløre dem og opplyse andre, da løser trollet seg opp som tåken for solen.»

http://www.riksavisen.no/?p=176

Når trollet får lys på seg så sprekker det. Jesus er Verdens Lys. Jesus inspirerer sitt folk til å gjøre etter seg, til å følge seg. Til enden. Mange vil ikke stå løpet, men falle fra pga terroren de utsettes for. Men den som står løpet til enden, skal bli kronet med ‘seierskronen’, er løftet, og Jesus sine løfter, de vet vi holder seg, de er evig, de er gyldig.

Selv om jeg gang på gang har opplyst at jeg forsåvidt misliker Hitler og tar avstand fra hans kollektive bevegelse på det aller sterkeste, så fortsetter de ‘demoniseringen’ og ‘nazifiseringen’ som de febrilsk jakter på bevis for at de har rett i sine løgnaktige påstander. Ikke ett eneste sted kan de finne noe sted jeg priser Hitler og nazismen, tvertimot;

«George W. Bush’s bestefar, Prescott Bush var med og finaniserte Hitler, sammen med toppene innen sionismen på den tid, som lot de virkelige jøder lide under annen verdenskrig, slik som Rabbi Domb idag blir over, slik at de selv skulle få innfridd sin sataniske målsetting, i strid med Guds Ord. De virkelige jøder lider og trakasseres, på grunn av sin integritet, og for å stå opp mot disse folkeforførere. Idag, som da. Uansett er ikke disse såkalte «kristne» konspiratører med sionistene, uansett hvor mye de uttrykker «Gut Mit Uns», eller «God Bless Amerika», så er de ikke kristne. De var og forblir åndelig forførere, kjeltringer og avskum, i minst sju slektsledd.»
http://www.riksavisen.no/?p=225

Hitler og Obama

http://www.riksavisen.no/?p=610

«Jødene måtte finne seg i å være offer for sionistene i gasskamrene (småfolket kan ofres uansett av hvilken religion de er), av sionistenes protege Adolf Hitler, som de millioner av kristne som ble tatt av dage under deres regime, under deres protegeer Lenin og Stalin, i Russiske Gulag. Sionistene besatte 80 % av postene i statsforvaltningen under Lenin og Stalin. Jfr. Nobelprisvinner Alexander Solzhenitsyn bok; «Two Hundred Years Together«. «
http://www.guardian.co.uk/international/story/0,3604,881884,00.html
http://www.riksavisen.no/?p=437

Jeg misliker i realiteten sterkt ALLE kollektivistiske og sosialistiske bevegelser, uten unntak for nasjonal sosialismen (nazismen), og skriver IMOT dem, i ALLE tilfeller som kan finnes av mine 650 artikler:

«Gross innså senere at sentralisert makt var, i virkeligheten, lunten til tyranni. “Big Business-Big Government partnerships …“, skrev han, “were the central facts behind the power structures of old fascism in the days of Mussolini, Hitler and the Japanese empire builders. … I see Big Business and Big Government as a joint danger.“

Farvel Gamle Arbeiderparti
http://www.riksavisen.no/?p=386

Og alle trodde fascismen var lagt død under andre verdenskrig, at det var det krigseilere og soldater kjempet og vant for? Tenk igjen! Styreformannen for IBM. Thomas J. Watson, var et medlem av Bohemian Grove, en posisjon som han delte med sin gode venn, den fascistiske totalitære lederen av Nazi regimet; med navn Adolf Hitler. Vi er så nært det som ikke Hitler fikk til med krigsmaskinen, som vi aldri har vært før, ved hjelp av økonomiske midler og psykologisk krigføring (ensretting/indoktrinering).

IBM Verichip, fra styrerommene til nazienes dødsleire
http://www.riksavisen.no/?p=384

Etc. Etc. Etc. Jeg kan sitere hundrevis, men regner med at jeg har fått frem mitt poeng.

MIN definisjoner det ingen som bryr seg om, så lenge de kan få sine fiendebilder bekreftet i form av aktivt projektiv projisering.

Påstand om gnostisisme

John Færseth mener videre jeg er ‘gnostisk’ og han mener at jeg mener at : «Alle disse ideologiene [som bringer folk ned på dyrestadiet] er skapt av jøder». Gnostisk er frelse via kunnskap, ikke frelse ved nåde, ved troen på Jesus. Færseth kan bare slenge ut dette, at det ikke stemmer og han ikke kan dokumentere dette, er fordi ‘gnostisk’ har en ‘dårlig klang’ i kristne miljøer, og han vil gjerne skape et uhyre av meg i de miljøer. Det er Rosenkrantzere og lignende som er gnostikere, – ikke jeg.

Med Human-Etisk Forbund som skyteskive
http://humanist.no/skyteskive.html

Jeg sier det blant andre steder i denne artikkel, og i kommentarfeltet under den:

«Mange mener at det skal veldig mye kunnskap til for å bli frelst/opplyst. Men det er ikke som Jesus så det. Frelse gjøres mange ganger for vanskelig, sannsynligvis av å lese for mange bøker. 🙂

Først må en motta Kristus. Så vil Kristus (i ånd) lede en til den kunnskap som en trenger. Trenger ikke bekymre seg over det i det hele tatt.»

Kristologien i Rudolf Steiners antroposofi
http://www.riksavisen.no/?p=6142

Bevisstløses projisering

Hva jeg har oppdaget med satanismen som fenomen er at de åndskrefter som herjer i dem, gjør at de har et enormt behov for å projisere sitt ‘mørke’ og sin sjelelige ufred på andre, og at de så lett og galant lyver om/på sin neste, og at dette er hva som utgjør basis for de med ‘Dyrets Merke’.

Flere har oppdaget deres enorme projisering:

«Tjomlid og co er hva de beskylder alle andre for! [] Nazister, bitch, hore, jødesvin og brunjævel. Et godt kjennetegn på skeptikergjengen er at de er veldig flink og kreativ med å navngi folk de aldri har møtt. Det skal de jaggu ha.»
http://trudehelenhole.blogg.no/1389516146_12012014.html

Projektiv identifikasjon ( DSM – IV , pg . 756 ). Individet sliter med følelsesmessige konflikter eller interne eller eksterne stressfaktorer ved feilaktig å tillegge en annen sine egne uakseptable følelser, impulser, eller tanker. I motsetning til den vanlige projeksjon, fatter ikke den enkelte hva som projiseres. I stedet forblir den enkelte klar over hans eller hennes egne rammer eller impulser, men feiltenker dem som berettigede reaksjon i forhold til den andre personen. Ikke sjelden induserer de i offeret de følelsene i den andre som ble først feilaktig antatt å være der, noe som gjør det vanskelig å avklare hvem som gjorde hva til hvem først.

Sunt sinne kommer og går raskt, men mange mennesker er rasende mer eller mindre hele tiden. Det er et helvetes dop, men de trenger å få sin sprøyte flere ganger om dagen. Som jeg sa over så trenger de tre former for sinne, i en mer eller mindre kontinuerlig rotasjon :
1 ) De trenger å være sint på noen
2 ) De trenger noen å være sint på dem
3 ) De trenger et publikum av folk til å være sint på dem.

Ikke alle vil være deres avhengige sjelevenn, men de kan manipulere familiemedlemmer, kolleger og til og med komplett fremmede til å spille disse rollene ved hjelp av projektiv identifikasjon.

For en vanlig person er sinne risikabelt, fordi det svært sannsynlig bare gå i fellen satt av noen som bruker projektiv identifikasjon for fange andre i sin snare.

Her er den delen som er merkelig og vanskelig å forstå : manipulatorene vet vanligvis ikke hva de gjør. Projeksjon i seg selv er et forsvar, men det er lag på lag med forsvar, for det meste hva vi ville kalle «fornektelse» (denial/rasjonalisering). Ofte er disse overbevisningene paranoid, slik som den personen som mener politiet [ ‘ Alternativmiljøet ‘ ] er etter ham , og han opptrer på en underfundig måte som tiltrekker seg oppmerksomheten deres.»

http://www.dailykos.com/story/2013/05/12/1187645/-Psychology-Of-Hatred-Part-II-Projection-Projective-Identification#

Det var dem som var etter ‘Alternativmiljøet’ først ved sin kampanje ‘Ingen Liker Å Bli Lurt’, altså etter alle de som tenker annerledes, velger annerledes. Alle disse menneskene de påstår utgjør en konspirasjon mot det sekulære ateistiske kommunistiske humanistiske ‘skeptiske’ miljø, utgjør ikke noen formell tilknytning mellom hverandre ellers i det hele tatt, likevel identifiseres de som en enkeltgruppe. Det eneste de har felles, er sannsynligvis at de liker å tenke selv, ikke la andre tenke for seg.

Kunsten er å ikke havne i deres projiserende felle, ikke bli deres ‘sjelevenn’ i de irasjonelle og latente spillet om projektiv identifikasjon, ikke bli sint, ikke bli aggressiv mot dem, være helt kald og avbalansert, ha følelseslivet under FULL kontroll, samme hva de kaller deg, da vil de bli forvirret, fordi deres projektive projisering ikke lykkes. OM en blir det, så går en rett i fellen deres, da vil en bevise for dem at en er hva de hevder og påstår.

Risikoen er også at de blir ennå sintere og ennå mer forbannet på deg, fordi deres projektive projiserende metode ikke lykkes selvfølgelig, og at de tyr til metoder som grenser til direkte ondskap. At de vil gå lenger og lenger i bestrebelsene på å bevise at deres projeksjon om offeret sitt er sann. Slike kasuser er potensielt voldelige og farlige.

Så skaper de konspirasjonsteorier om at det finnes mennesker, de som de hater og er sint på, som er ute etter all verdens ‘jøder’ og dem, mens ofrene deres i det hele tatt bare er opptatt av å belyse sider og fakta som berører samfunnsdannelsen.

Lysets Barn

«For de som drives av Guds Ånd, de er Guds barn». – Paulus’ brev til Romerne 8:14

De som IKKE er ledet av G-ds Ånd, de er satanister. Der er ingen mellomting, enten / eller.

Om vi tabloidiserer det, så finnes det kun to typer mennesker i verden, de som trives med urett og ukultur, til verre de oppfører seg til bedre liker de hverandre, og de med impulsene som gjør at de reagerer på hva som er galt.. Vi lever faktisk i disse undermenneskenes Nirvana, de med ‘Dyrets Merke’. De ser ikke noe galt med samfunnet, til verre og til mer de-generert det blir til bedre er det for dem…. ALT er bra synest de…. inntil de har fått transformert samfunnet og lovverket i Norge 100% i sitt bilde…

evolusjon2

Noen har ‘gruppetilhørighet’ til sannheten og det gode, ganske så uformelt, fordi de elsker Sannheten og kjærligheten, andre fordi de dyrker løgnen og hatet. Førstnevnte vinner ALLTID på lang sikt over det siste 🙂

Fryktskaping

Steg for steg overtar satanismen samfunnet, ved frykt, list og løgn, på MANGE områder:

Kong Haralds Nei, som Stortinget ikke brydde seg om
«Det man oppnådde 21. juni 2012 var å hensette Grunnloven til den ånd som Hitlertyskland ble styrt under – humanismens ånd. Den menneskebaserte humanisme som styringsbasis er det samme som å be om store problemer, for Gud Skaper er koblet ut av hele samfunnslivet. Det merker vi i økende grad og vil få merke det i ytterligere grad etter at Grunnloven ble demontert 21. mai 2012. Selv om vedtaket i Stortinget var ulovlig, må det tydelig markeres
i det samme Storting, at vedtaket var i strid med selve Grunnlovens Aand – og korrekt Grunnlov igjen tydelig igjen vises til som gjeldende lovgivende makt og grunnlag for all annen lovgivning».

http://www.kommentar-avisa.no/Artikler-Startside/Hovedoppslag-2014/Kong_Haralds_Nei,_som_Stortinget_ikke_brydde_seg_om-06.01.2014.htm

Momentum for pedofili og pornografi i samfunnet
http://www.riksavisen.no/?p=12460

Trusler om at ringer arbeidsgivere og barnevernet er blitt dagligdags:

Bergh_arbeidsgiver1

Nyborg_barnevernet

Og fra Hans Petter Nenseth’s blogg

nenseth_blogg

Siden de hele tiden projiserer sine skavanker på andre, så dras det her frem hva de er så superflink til å true med selv, å gjøre alle som ikke føyer seg etter deres vilje arbeidsløs. Denne gang av en angivelig motpart. Dette bekrefter mine seneste artikler om de med ‘Dyrets Merke’, altså slike som oppføre seg som ‘dyr’ og som er etter alle de som har andre verdier og løsninger for samfunnsdannelsen enn seg selv…

«Når det gjelder de som ikke har arbeid, noen vil vel aldri få det heller i sammenheng med sine bidrag på nettet.»
http://smakenavtull.wordpress.com/2012/12/12/selvmotsigelsens-hoyborg/

Med andre ord, minner Hans Petter Nenseth om at den som ytrer seg i strid med dem, de får problemer i arbeidsmarkedet.

Satanisk (okkult, siden den har en ondsinnet agenda; å skape frykt) skremselspropaganda. Folk skal frykte å bli arbeidsledig. Enten tier de, eller så tyr de til kraftigere lut, er den underliggende trussel.

Dette er hva de som ikke tar ‘Dyrets Merke’ til Nenseth, Øivind Bergh og John Færseth og dem de jobber for, er profetert i Bibelen skal ‘ikke få kjøpe eller selge’ (Joh. Åp. 13: 16-17), om de ikke tar ‘Dyrets Merke’ til disse darwinister og karnmalske åndsløse materialister?

Berme er akkurat rette ordet for de med ‘Dyrets Merke’, Lenins CHEKA kan de kalles, eller Hitlers SS, eller vi kan også kalle dem Ervin Kohns Pøbler (fra Anti-Rasistisk Senter) idet alle som sier noe de ikke liker er enten rasister, nazister, anti-semitter, jødehatere eller noe slikt…

Kan glemme å få noen opplysende intellektuell debatt med disse folkene…med sikte på å FORBEDRE samfunnet, deres agenda er å FORDERVE/forverre det aka satanismen.

Hold munn folkens, eller dere blir arbeidsløs og dere sulter ihjel,

fordi dere ikke har penger til å kjøpe mat,

fordi disse ‘Dyrets Merkede’ ringer arbeidsgiverne og lyver på dere

så dere mister jobben.

– DET er budskapet til Øivind Bergh og Nenseth idag.

Skulle ikke forundre meg at disse kreftene får NAV til å innstille utbetaling til NAV-klienter som er ‘konspirasjonsteoretikere’ også (hvem de hater mest av alt, de som er istand til å tenke selv og legge to og to sammen og få fire).

Trusler og trusler

«Her uttalte Brun-Pedersen at angrepene på Tjomlid og Human-Etisk Forbund er eksempler på en avskyelig debatteknikk. Han kunne informere om at Human-Etisk Forbund fortløpende vurderer hvorvidt forbundet skal gå til sak mot bakvaskelsene. «

Frykten er satanistenes fremste våpen, å skape dette er helt utrolig viktig for deres agenda.

Even Gran sier videre: «Beskyldninger av denne typen er altså ikke risikofrie. Saken ble kostbar for Hanssen. Han måtte betale saksomkostninger på over 34.000 kroner pluss honorarer til sin egen advokat.»

ordet er fritt.1.1.14
Ordet er Fritt.1.1.14

De skremmer, som Øivind Bergh skremmer med rettsak alle som sier hva som helst han ikke liker. Frykten er deres våpen. Noen av deres opponenter utrykker den følelse av frykt disse mennesker under mørke åndsmakter er ute etter å skape i sine opponenter, for å tie dem. Ikke bare jeg som har oppfattet det slik;

«Etter denne historien så ble jeg så redd for å bli saksøkt, at nå legger jeg muligheten til å ytre meg på hylla, så ikke HEF og Øivind Bergh kommer å tar meg«. – OJS.

bergh_søksmål
Øivind Berg på ‘Fri’ Tanke

«Kampanjen har hatt stigmatisering som formål, og vi er mange som har blitt kategorisert sønder og sammen enten av ILÅBL eller én av de mange tilknyttede og statsfinansierte bloggene, eller bøkene for den del. Med skattemillioner i ryggen er det ingen sak å forme opinionen i den ene eller andre retning. Det har blitt gjort mange ganger. Det som er annerledes denne gangen er hvor markant militant framgangsmåten har vært.
[]
«I Fritanke kan vi nemlig nettopp lese at Human Etisk Forbund stiller seg i bresjen for, og søker om, enda mer statsstøtte til en koordinert innsats mot hatretorikk. Det kan se ut som om hatretorikk defineres som “uriktige påstander som hele tiden kommer», ihht Lars Gule, som sier at dette er en motoffensiv for å motarbeide alle former for ekstremisme,

Mitt poeng er: det er interessant at HEF ser det nødvendig å foreskrive en motgift, men det ser ut til at de har glemt at de selv har spredd toksinet.»
Ingunn Sigurdsdatter

«Nazister, bitch, hore, jødesvin og brunjævel. Et godt kjennetegn på skeptikergjengen er at de er veldig flink og kreativ med å navngi folk de aldri har møtt. Det skal de jaggu ha.»
http://trudehelenhole.blogg.no/1389516146_12012014.html

Forøvrig enig med Even Gran, leder for ‘Ingen Liker å Bli Lurt’ som STARTET krigen mot alle annerledestenkende, de av en annen ånd enn den karnalske; Beskyldninger av denne type skal IKKE være risikofrie.

«Folk er kontrollert ved hjelp av frykt. Frykt skaper lydighet; krever statens ‘beskyttelse’ – Vi har blitt kollektivt inkludert i en satanisk kult, basert på kabbalisme», sier Henry Makow.
http://henrymakow.com/9-11-as-occult-trauma-brainwashing.html

Det er traumebasert tanke-, følelseskontroll. Med kollektivt Stockholm syndrom til følge.

Det er av utpreget viktighet for dem at de får hensatt gode mennesker i en tilstand av frykt. Da kan de oppnå alt som deres åndsbehersker ønsker av dem å utføre i vårt samfunn.

Det viktigste vi gjør er å ikke vise svakhet, ikke vise frykt, men konfrontere dem endeløst og i evighet… for til slutt kan man ikke tie dem ihjel, man må debattere deres agendaer ihjel.

«Frykt er ikke en opsjon, hvor kjærligheten er sterkere«, sier jeg i denne artikkel.
http://www.riksavisen.no/?p=11045

Hittil har vi sett at det omskjærelsen peker mot, er en dyp erfaring hvor Gud selv gjør oss til nye skapninger, ved at Gud gjør noe med og i sinnet. Kjærlighet og lydighet blir resultatet. Husk at Bibelen gjør det klart at å leve etter og lyde Guds bud, er selve definisjonen på kjærlighet til Gud.

5 Og nå kjære venner, vil jeg inntrengende minne dere om, det gamle budet som Gud gav oss helt fra begynnelsen av. Vi skulle elske hverandre. 6 Hvis vi elsker Gud, vil vi gjøre hva som helst han ber oss om. Og han har bedt oss om at vi skal elske hverandre.
2. Johannes 4:6

«Min fred gir jeg dere«, sa Jesus.

«Frykt er ikke i kjærligheten, men den fullkomne kjærlighet driver frykten ut; for frykt har straffen i sig; men den som frykter, er ikke blitt fullkommen i kjærligheten.» – 1 Johannes 4:18.

De som har den freden, de frykter intet, for Kristus har allerede overvunnet verden, og ondskapen i verden. Løsesummen er betalt, de mentalt kidnappende som lever under sitt mentale Stockholm-syndrom kan settes fri, – om de vil. Se til Jesus, og forløsningen fra syndens og satans snare (løgnen) vil være nær.

Relatert

Kjærlighetens Rike
http://www.riksavisen.no/?p=5991

Anti-krister og djevelbevissthet
http://www.riksavisen.no/?p=7923

Satanismen i humanismen
http://www.riksavisen.no/?p=4454

Fra pattedyr (primat) til menneske
http://www.riksavisen.no/?p=9691

John Færseth (OTO); Anti-Krists Yppersteprest i Norge er Mediayndling

http://www.riksavisen.no/?p=11344

The Mark of The Beast – the Animal Kingdom of Tellus

http://www.riksavisen.no/?p=6295

Gaustad «Sykehus» – CIA og Traumebasert Befolkningskontroll
http://www.riksavisen.no/?p=425

Dra til helvete John Færseth og Øivind Bergh
http://www.riksavisen.no/?p=12407

Spread the love - Sharing is caring
 
 
 
   
Skriv ut (Print) Skriv ut (Print) Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)

9 Comments

 1. Pingback: Nye militante Ateismens mordertokt på Chapel Hill

 2. Pingback: Satans Pentagon Tempel – Pentagrammets Slaver

 3. Pingback: Mentalt forstyrrede Øyvind Bergh med blankofullmakt til å gå bananas på Fri Tanke

 4. Pingback: Statsansatte i Klassekampen jakter kristen manns blod

 5. En sånn liten kosemelding fra ‘Humanist’ og Sushiprofessor Øivind Bergh i Innboks i nattens mulm og mørke….

  Risikosport å delta i Stavrums blogg > Trakasserende meldinger på innbox fra humanistmiljøet. En sånn liten kosemelding fra ‘Humanist’ og Sushiprofessor Øivind Bergh i Innboks i nattens mulm og mørke.

  Etter å ha studert på Øivind Bergh sine bravader en tid, så mener jeg å vite alt som trengs å vite om psykopati. Merkelig at han nevner ‘psykiater’ for de fleste av markørene på psykopati passer på ham selv..

  http://no.wikipedia.org/wiki/Psykopati

  Jeg vil tro at Gunnar Tjomlid får lov å bli ‘Årets Blogger’ som plaster på ‘såret’…… hvis ikke vil vel Gunnar Stavrum oppleve å få de samme trakasserende meldninger på Innbox i nattens mulm og mørke fra det miljøet, som jeg nettopp fikk av Øivind Bergh….

  Dette er ikke en privat melding fra Bergh til meg, jeg har ikke noe privat eller personlig med ham. Jeg regner det som trakassering hva han holder på med … psykopater vil helst ikke gjør det i det åpne…, og de har vi en samfunnsplikt å avsløre…. sender trakasserende meldinger i nattens mulm og mørke.. istedenfor å svare meg ‘i åpent landskap’ på Stavrums blogg..

  http://www.youtube.com/watch?v=uuOUev9EgI8&noredirect=1

  • Jeg har vært i et flere år langt forhold med ‘humanisten’ Øivind Bergh… han har repetert at jeg må gå til psykiater så mange ganger at jeg kommer til å savne det om/når han slutter med det, OM han skulle ønske forandre seg å bli en snillere person, og kanskje se den jeg virkelig ER, ganske så snill og grei igrunn, OM andre er grei med meg

   » Derfor gjør psykopater seg godt som kultledere, da de som tiltrekkes en kult generelt har behov for repeterende validering av dogmer. En psykopat som gjentar den samme sjargongen om og om igjen i flere tiår passer rollen perfekt. Partipolitikk virker på samme måte, og vi vet at psykopater ofte blir politikere på instinkt. []
   Jeg ville ikke gå så langt som å påstå at dette er et mulig felles psykopatiske trekk, men det har blitt sett av andre, og det er et fenomen at psykopater gjentar visse «biter » av informasjon om og om igjen som om de aldri har ytret disse uttalelsene før. Disse «anekdotene» eller «begreper» er så regelmessig belærende, at noen i et langvarig forhold med en psykopat lett kan forutsi når disse uttalelsene vil bli sagt i en bestemt situasjon .»

   http://kilden.info/den-repeterende-oppblaste-psykopat/

   Jeg har jo opplyst Bergh gang etter gang at jeg har vært hos psykiater jeg, diagnosen er PTSD etter å ha vært kidnappet av pirater og satt som fange i Afrikas jungel for løsepenger…

   Men NAV sa jeg var frisk… fordi de ikke har penger, så da så—- Bergh fortsetter likevel å insistere, på tross av NAV’s eksperter som sier noe annet… Hvilken forrakt for vitenskapen og ekspertisen den mannen har, helt utrolig

   Jeg kan dermed alt om Stockholm-syndromet… det mentale Stockholm-syndromet som Bergh et al terroriserer alle til å ha, vil ikke bite på meg. Jeg er IMMUNISERT 🙂

   Jeg er stygt redd for at psykopatenes tyranni vil vinne, for gode mennesker er det igrunn bare EN eneste utvei; Løp som faen! De må trekke seg tilbake og slikke sårene, og komme til hektene, etter mitraljøse med kultledernes retoriske vold….. da får de den politiske scenen for seg selv…. og det er hva de vil…. derfor statstøttes disse krefter…

 6. Alt i Bibelen indikerer at Øivind Bergh er en renspika satanist… han indikerer selv at han har gode intensjoner mot de ‘ravende gale’..

  Filmen avdekker

  «Jeg bryr meg om deg, jeg ønsker du skulle få litt terapi».. – Bergh

  Ondskapen vil komme i kjærlighetens navn, sier denne forsker som har avdekket de med Dyrets Merke sin agenda og metoder, og utrolig nok så finner vi at Øivind Bergh og hans kumpaner oppfyller ALLE kjennetegn. En fantastisk god avdekking av de med ‘Dyrets Merke’.

  HATLOVER, vil komme in the name of Love….:

  http://youtu.be/yJS-d1gOSPw

  Dette med å beskytte oss mot oss selv for og imot redningsvest for eksempel, har faktisk en egen agenda… Når jeg trenger noen som jeg ønsker skal beskytte mitt liv på sjøen UTEN redningsvest, så skal jeg be dem om deres beskyttelse, før det trenger jeg den ikke… 🙂

  «Evil will come in the name of love«… at de bryr seg, om deg eller ditt liv, om du drukner eller lever er vel noe de overhodet ikke bryr seg om, det er deres egen makt til å innføre tyranniske lover de bryr seg om… . underfprstått at de bryr seg om deg. «og alle som sier imot dem er gal, fordi de bryr seg om dem, ‘du ser ut til å ha noen mentale problemer – du kunne trenge noe terapi«, bla, bla, bla’,

  «De trenger at du er ansvarlig for hva de har gjort mot deg. De trenger at du er ignorant. De ønsker at du skal fornekte alt du tror på, få alle andre karakterer til å gå imot deg, korrumperer deg, din karakter mest. Satan er ikke dum. Mer som Marion Manson; ’til mer du frykter til sterkere blir vi’. Det gror som en kreft. De bryter din vilje inntil du faller for deres kreftbevissthet».


  bergh_2nettavisen

  Øivind Bergh sier om meg; «Jeg har definitivt ikke beskyldt Trude Helen Hole for psykiske problemer. Derimot har jeg beskyldt deg for det – helt åpent. Grunnen er dels at du skriver en totalt sinnsyk blogg om bl.a. meg, med åepnlyse beskyldninger om overstadige og til dels grovt ulovlige seksuelle bravader og «satanisme», dels dine øvrige skriverier. Det er kanskje ikke så kjent, men JarleJohansen er blant annet en av Norges mest rabiate antisemitter. Titlene på bloggen hans er bør antakelig være nok til å fastslå det, ikke minst hans «åpne brev» til Ervin Kohn i Det mosaiske trossamfunn. Min påstand er at man må være ravende gal for å skrive noe sånt, og selv om du ikke ser det selv, er det faktisk et forsvar av deg. «Tillgi dem, for de vet ikke hva de gjør». Jeg overlater til leserne å trekke sine konklusjoner.»

  http://stavrum.blogg.no/1388993749_sex_lgn_og_ytringsfri.html

 7. Satanisme i aksjon; HVORFOR skjer alt dette, hvorfor blir alt opp / ned?

  Kommentaren Facebook kategorisk nekter å ta:

  22/7 var en okkult barneofring til Moloch. Med det fikk bevegelsen den energitilførsel og momentum den trengte. Helt sentrale personer som utgjør norske myndigheter hadde blitt korrumpert, ført landet inn i satanismen (løgn/bedrag/kriger/okkultisme), UTEN å bli korrigert av folket via demokratiske mekanismer, flertallet som tvertimot heiler denne okkulte personage (mistet evnen til å se forskjell på rett og galt) som har kuppet makten i landet, og folket fra en nasjon velsignet av G-d, ble deretter sendt på en karmisk bane fra rettvisan til okkultisme, og med det åpnet for at negative åndsentiteter overtok sinnet og hjertene til de som kunne anvendes til denne åndsmakts formål, og endelig alle dem som kjøper deres løsning for samfunnsdannelsen.

  Etter 22/7 fikk deres bevegelse sitt momentum. Etter det tidspunkt endret vårt samfunn seg, 180 graders snuoperasjon; fra det øyeblikk fikk en sær liten gruppe av udannede nerder; marxist-leninister, pornografer, nekrofili-apologeter, satanisme-apologeter, norges eneste bombeterrorist, sionistledere fra Mosaisk Trossamfunn og Anti-Rasistisk Senter, de overtok media og fikk statsstøtte for alle sine aktiviterer. Inntil det hadde de vært på hogget gjennom årtier, som en marginal gruppe av særinger, men etter dette fikk de vind i seilene, og alle deres drømmer ble materialisert for dem; kristendommen (protestantismen) utav Grunnloven, kristendommen utav skolen, bolsjevikisering generelt, mediene hyllet dem og deres løgner om sin neste, etc. etc.

  En oase i den gudsforlatte kristne ørken» som bygger på den thelemiske filosofi.
  Slik beskriver studentforeningen Det thelemiske kollegium seg selv i forelesningskatalogen. Thelema er navnet på «Gjør som du vil»–loven til den beryktede seksualmagikeren Aleister Crowley.
  Aleister Crowley er den personen som har hatt størst innflytelse på det vi i dag ofte kaller djeveldyrking og satanisme, skriver religionshistoriker Karl Milton Hartveit i boka Djevelen danser: Satanisme, magi, okkultisme.
  Han karakteriserer Crowleys verk Lovens bok, som studentforeningen baserer virksomheten sin på, som en «orgie av beruselse, dreping og blodofring».
  Hvis man tar innholdet i Lovens bok bokstavelig, uttrykker det en psykopatisk bevissthet som selv Hitler ville fått problemer med, skriver Hartveit.
  UFARLIG FORENING
  Religionshistoriker Asbjørn Dybendal kjenner til Det thelemiske kollegium.
  Crowleyittene driver ulike former for ritualmagi, delvis i fellesskap og delvis med personlig religiøs praksis, sier han. Han poengterer imidlertid at studentforeningen er helt ufarlig.
  De er ikke noe spesielt mer farlige enn sosiale sammenkomster flest, sier Dyrendal.

  http://universitas.no/nyhet/342/okkultister-ved-universitetet

  Snart får de ‘hat’lover som beskytter dem mot kritikk, som et ledd i bestrebelsene på ikke å bli avslørt. Vel, katten er ute av sekken herved..

  I operasjonen med å ødelegge Vesten, benyttet kulturelle marxister [OG satanister/nihilister] en dekonstruksjon metodikk som oppsto i Sovjetunionen og hvis endelige mål kan karakteriseres av sin operative doktrine – nihilisme. «Nihilisme:. Oppstod opprinnelig i Russland, en sosial doktrine som trosset alle myndigheter, revolusjonisme satt opp for å styrte alle eksisterende institusjoner» (Funk and Wagnall’s Dictionary, 1948).

  Albert Pike, Scottish Rite 33 grads Yppersteprest, om den Tredje Verdenskrig og hvordan den skal utspilles (brev til Mazzini):

  «Vi skal slippe løs Nihilistene og Ateistene, og vi skal provosere frem en formidabel sosial kataklysme som i all sitt skrekkvelde vil vise klart for nasjonene effektene av absolutt nihilisme, opprinnelsen til all villskap og den mest blodige oppstandelser.. Da vil alle steder, borgerne, som er forpliktet til å forsvare seg mot verdens revolusjonære minoriteter, vil eksterminere disse ødeleggere av sivilisasjonen, og de mange, desillusjonert med Kristendommen, hvis deistiske ånd vil fra det øyeblikk bli uten kompass (retning), søkende etter et ideal, men uten å vite hvor du skal rette sin tilbedelse, vil motta det sanne lys gjennom den universelle manifestasjon av den rene læren om Lucifer, endelig bragt ut i det åpne, en manifestasjon som vil følge av den generelle reaksjonære bevegelse som vil følge ødeleggelsen av kristendommen og ateisme, begge erobret og utryddet på samme tid « (William Guy Carr, Pawns in the Game, p. xv-xvi).
  http://www.biblebelievers.org.au/pike.htm

  Albert Pike: Nihilsme

  Nihilisme

  1. Filosofi

  a. En ekstrem form for skeptisime som fornekter all eksistens [åndelig].

  b. En doktrine som hevder at alle verdier er grunnløse og at ingenting kan vites og kommuniseres.

  2. Avvisning av alle distinksjoner i moralske eller religiøs verdier og en vilje til å tilbakevise alle tidligere teorier om moral eller religiøs tro.

  3. Troen på at ødeleggelsen av eksisterende politiske og sosiale institusjoner er nødvendig for fremtidig forbedring.

  4. også Nihilism. En diffus, revolusjonær bevegelse på midten av 19de-århundres Russland som hånet all autoritet og tradisjon og trodde på fornuften, materialisme [karnalsk], og radikal endring av samfunnet og staten gjennom terrorisme og attentat.

  5. Psykiatri En vrangforestilling, opplevd i enkelte psykiske lidelser, at verden eller ens sinn, kropp, eller selv ikke eksisterer..

  http://www.thefreedictionary.com/nihilism

  Kulturmarxismen uten opposisjon i norsk politikk
  http://www.riksavisen.no/?p=10010

  Alt dette fordi de menneskene som driver denne bevegelse framover, de tror ikke på å unngå synden, de AKTIVT promoterer synden, deres frelse skal komme ved å boltre seg i synden, om det er terrorisme, pedofili, nekrofili, løgnaktighet, etc. Folk med inklinasjon for dette, vil være de toneangivende stemmer under dette kaballistiske okkulte system:

  «Ifølge Kabbalah som er den hemmelige læren til jødedommen og frimureriet; «Ondskap og katastrofe [ er ] endemiske faktorer i prosessen ved skapelse. Uten ondskapen kunne det ikke være noe godt, uten ødeleggelse kunne ikke skapelsen finne sted.» ( Kabbalah : En introduksjon til jødisk mystisisme, etter Byron L. Sherwin , s. 72)

  «Kabbalistene mener den gamle (Kristne) Orden må hensynsløst bli ødelagt før den nye ( Sataniske ) Verdens Orden, basert på Kabbalah, kan bygges.

  Derfor er Illuminati motto : «Order Out of Chaos» (Orden Utav Kaos). Derfor mener det kommunistiske manifest at ødeleggelse av nasjonen, religion og familie og overføring av all privat rikdom til Illuminati bankfolk, under dekke av statsmakten.

  Destruksjonens Doktrine forklarer hvorfor krig og revolusjon har vært preget av en umotivert orgie av folkemord, terror og ødeleggelse.

  Det forklarer hvorfor Gud forvises fra den offentlige skole, Grunnnlov, fra det offentlige rom og diskurs og den utbredte aksept av uanstendighet, pornografi og det okkulte. Det forklarer angrepet på kjønnene og å promotere homoseksualitet ovenfor heterofile [folk skal ‘omvendes’ fra rettvisan til syndens snare, initieres med det inn i satanismen].

  Det forklarer hvorfor menneskeheten synes forbannet av ustoppelige kriser og katastrofer – økonomiske, politiske og naturlige. Jeg tror de er konstruert av Illuminati for å angripe og ødelegge alt som smaker av den sunne guddommelige orden – åndelig eller naturlig.

  Satanisk besettelse.

  Kall det Illuminisme, sekularisme, luciferianisme, humanisme eller hedenskap: Det handler om Kabbalah.

  Moderne vestlig sivilisasjon har ingen moralsk legitimitet (og ingen fremtid) fordi den er basert på et opprør mot Gud, som representerer banen av vår åndelige utvikling.

  Menneskeheten har blitt kapret av psykopater oppsatt på å ødelegge den «gamle orden» og bygge en bisarr, solipsistic, voldelig, fordervet dystopi i stedet.»

  https://www.facebook.com/robert.letkiewicz/posts/10153701573085005:0


  Jfr. Norges bidrag til FN’s Sikkerhetsråd; Maleriet av Per Krogh som pryder en hel vegg i Sikkerhetsrådets sal; om Fugl Fønix som reiser seg av asken. De skaper asken kan en si, slik at ‘Fugl Fønix’ kan reise seg, og det er ikke det G-dsbevisste mennesket som reiser seg av den asken; det er det luciferiske, de som med å anta og støtte denne politikk, dermed initieres inn i denne kollektive losjen av avvikere og luciferianere.

  Mosaiske folk tro mot G-d vil søke å UNNGÅ asken. Luciferianere og okultister innen kristendommen og jødedommen skaper asken, ved sin initiering inn i satanismen.

  Lucifer via denne bevegelsen ønsker å forene alle religioner og grunnlaget ligger i teosofien (FN, Lucis Thrust); mureri, Rosenkrantzisme, katolisisme, Bahai og mange andre falske religioner og filosofier. Det er et faktum at hvis man går gjennom Lucifer for å oppleve Kristus og den illuminering han tilbyr, så vil de komme ut derfra livredde. Lucifer gir ikke mennesket frihet, men binder dem til slaveri for seg ved å blinde dem med lys, til en innvielse til okkulte mørkemakters besettelse. Den er helt konsistent med det originale bedraget fra Edens Hage, hvor Slangen lokket, – The Serpent-; «Dere skal bli fri, dere skal bli guder». Underforstått fri til all slags perversjoner og synder.

  «A famous member of the Thule Society, Adolf Hitler, underwent a Luciferic initiation assisted by his spiritual mentor, Dietrich Eckart. In Hitler And The New Age, author Bob Rosio recorded the words of Meister Eckart:

  «I shall have influenced history more than any other German. Follow Hitler! I have initiated him into the secret doctrine, opened his centers to vision and given him the means to communicate with the powers.» (2)

  Rosio explains this as a Luciferic initiation:

  «He established communication with Lucifer, from whom he openly coveted possession…entering into the service of Satan through a Luciferic initiation.» (3)

  http://www.theforbiddenknowledge.com/hardtruth/luciferic_initiation.htm

  Spangler sier at ‘Lucifer comes to give us the final .. Luciferic initiation .. it is the initiation into the New Age’. He also says that ‘Christ is the same force as Lucifer … Lucifer prepares man for the experience of christhood …. Lucifer works within each one of us to bring us to wholeness as we move into the New Age’
  (‘Reflections of the Christ’, David Spangler, pp. 40-44. Span gler claims that this book was dictated to him by spirit entities.)

  Sprangler beskriver ikke Kristus med dette; han beskriver Anti-Krist. Kristus kommer åpent og valgfritt til menneskene, Lucifer/Ahriman kommer med løgn, bedrag, barneofringer og okkultisme, OG falske løfter om frihet (for all slags tvilsomme kjødelige begjær og perversjoner).

  • For at massen skal få beholde sin kollektive psykose, så er det bedre at en mann ofres enn at hele ‘folket går til grunne’ og de må avstå sine ambisjoner om Verdensriket, sa fariseerne og de okkulte Yppersteprestene. Verdensriket hvor de skal ha all makt og alle penger; den Nye Verdensorden. «Mitt Rike er ikke av denne verden», sa Jesus. Dette var IKKE deres Messias. ‘Korsfest ham’, lød det grelle skriket.

   Hva skal til for at vi får massen utav den kollektive psykose som okkultistene holder dem i idag?

   «Projeksjon er en sentral mekanisme ved paranoid psykose.»
   http://sml.snl.no/projisering

   «Psykose (fra det greske ψυχή «psyke», for sinnet / sjelen, og-ωσις «-osis», for unormal tilstand) betyr unormal tilstand av sinnet, og er en psykiatrisk betegnelse på en mental tilstand som ofte beskrives som «tap av kontakt med virkeligheten». Personer som lider av psykose, blir beskrevet som psykotiske.»
   http://no.wikipedia.org/wiki/Psykose

   «Tap av kontakt med virkeligheten» kan defineres på mange måter. Siden ‘virkeligheten’ består av BÅDE en fysisk dimensjon og en åndelig dimensjon (holistisk sett), og de karnalske, de med ‘Dyrets Merke’, ikke har kontakt med den åndelige delen av virkeligheten, så kan de faktisk være hensatt i en kollektiv verdslig psykose, og at det er derfor de projiserer så fælt.

   The Matrix

   De etablerte ‘sannheter’, de omforente ‘sannheter’. Livsløgnene som Ibsen kalte det. La oss si det slik at alle er enig om at keiseren ikke er naken, at han er så pent kledd som bare det… i sin fineste stas… «verdens beste land» – «fredsnasjonen Norge» – «verdens beste rettssystem» – «verdens beste helsesystem» – «verdens beste sosialsystem»; Slagord som hamres inn…, men for de som har etterforsket dette , eller som har erfart det samfunnets skyggesider, de finner at de er basert på de største løgner, og virkelighetsfjerne beskrivelser…. at slagordene faktisk ikke finnes i det hele tatt, at de ikke er sann.

   Likevel prøver febrilsk flertallet å insistere på at de er sann….. på mange måter en kollektiv psykose, de har fjernet seg totalt fra virkeligheten, vil ikke se hvor ødeleggende systemet er for mange….. men fordi de igrunn kun bryr seg om seg selv, og ikke andre, så har de ikke så stort behov for å se hvilken konsekvenser ‘The System’ – The Matrix – Systemet, har for andre enn dem selv… og de er dermed fornøyd med et menneskefiendtlig system…, og beskytter gjerne livsløgnene med stor iver og dedikasjon.. så lenge systemet er til deres fordel.. om det skader andres livskvalitet, er helt fullstendig irrelevant for dem.

   De aller fleste av dem er lønnet av Systemet. De får en jobb, en tittel og en lønn i det offentlige, 800.000 av dem, i Havforskningsinstituttet, et departement eller hos NAV, eller i organisasjoner som er offentlig økonomisk støttet fordi de springer Statens ærend, eller de mottar ‘uføretrygd fra NAV, og de er alle de 800.000 ansatte i Staten avhengig av at illusjonene opprettholdes; at de gjør en viktig og en god jobb. Det er det sjelden. Faktisk grenser den til sadistisk ondskap til tider.

   De som sier at keiseren jo ikke har klær på, de er Neo.

Legg inn kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.