Ikke genmodifiserte mennesker, forbud mot trakassering og diskriminering

Hvem husker den genmanipulerte sauen Dolly? De kan gjøre det på dyr og planter, selvfølgelig kan de gjøre det på mennesker også. Idag ved rNA vaksinene gjøres dette enkelt og effektivt.

Satanister de opererer under dekke av å være veldig omsorgsfulle, og ville ivareta din og andres helse. Bibelen benevner Satan som inspirerer dem om å utgi seg som en Lysets Engel (2 Corinthians 11:14, 1 John 4:1), bare det er Luciferisk lys (Isa. 14:12) som skal «ødelegge nasjoner», ikke Jesus Kristus sitt lys (John. 8:12, Rev. 2; 22:1-15, 2 Pet. 1:19). Disse to har alltid vært i konflikt hvem av dem som er Verdens Lys.

Satanister blir ganske så krakilsk når de avsløres (John 3:20), og det er hva vi skal bruke dette til. Her vil de avsløre seg med at de ikke følger lovene, de behandler ikke alle rettferdig under samme lov (Proverbs 28:4), og de vil presse sine overbevisninger på oss kristne. Vi skal ta avstand fra dem selvfølgelig, avsløre dem faktisk (Ephesians 5:11).

Dette sa Tom Horn i 2016, 5 år siden. Se først hva Tom sier, og se video under denne video med Tom Horn, hvor langt de er kommet idag, fem år etter:

HUMAN GENETIC MODIFICATION IS HERE! | Tom Horn

De kan idag lage kloner av ethvert annet pattedyr, som de engang for mange år siden gjorde av sauen Dolly, her er de:

The Nephilim: Past, Present, and Future (Part 2: DNA MODIFICATION)

Idag kan vi også vise frem de genmanipulerte menneskene. Den menneskeskapte arten ‘homo satanimus’. Noen tror på Gud, andre tror på Satan og satanister.

I Bibelens endetidsbok Åpenbaringen / Rev. 18:23 leser vi om «Sorcerers» som skal forføre hele verden med «farmakia» (medisiner).

Jeg har vært mobbet, trakkasert og herset med av satanister siden jeg var 7 år gammel. Jeg forlanger nå de siste kapittel av mitt liv å ikke bli diskriminert for mitt personlige valg, på religiøst grunnlag nekter jeg å bli genmodifisert med noen slags vaksiner eller andre remedier satanister i sin ondskap og mobbing vil ønske for meg.

Tusen takk til alle gode mennesker for dugnaden og samarbeidet om å beskytte mine borger-rettigheter. Kristne står under Guds beskyttelse, trenger ikke slangeolje selgere og satanister som askeNazi Erna Solberg sin beskyttelse.

Enhver satanist vil bli rasende på meg for å avsløre slikt som dette, for satanister får sine ordrer fra Satan som er arkitekten for denne transhumanisme de skal skape; genmodifiserte mennesker, de har gjort seg til guder de som tror de kan re-skape noe positivt. Tåper. Så når jeg avslører dem, så vil de føle raseri. Vær sikker på å kjenne etter om der er raseri i deg, eller om du mener at ytringsfriheten er selvfølgelig slik at kristne kan fritt dele sine verdensanskuelser eller om de skal forfølges og korsfestes av satanistene for å avsløre Satans planer.

Er en genmodifisert så er jo per definisjon ikke lenger menneske, og kommer derfor ikke lenger under definisjonen å ha rett til «menneskerettigheter». En har blitt som Dolly, et menneskeverk, menneskeskapelse, ikke som skapt av Gud lenger – de rettene forsvant med GMO, en har blitt som Dolly. Ett hakk under menneskene i næringskjeden, et pattedyr som Dolly altså.

En har blitt hva jødenes hellige bok sier; at goyim ikke er noe mer enn dyr, de er «cattle», altså husdyr. De eneste menneskene er jødene, mener de jødiske rabbier som skrev Talmud i Babylon. Kanskje vil de få rett, til slutt ? Når alle vi kristne har dratt hjem til Himmelen, så er det bare jøder og deres cattle igjen ? Mulig.

Det er forbudt å trakassere folk av sine religiøse overbevisninger, for eksempel jøder fordi de kjønnslemlester sine små guttebarn. Det er ikke lov å trakassere dem for det, på samme grunnlag er det FORBUDT å trakassere kristne for at de ikke ønsker å bli genmodifisert. Deres ønsker skal respekteres.

§ 13.Forbud mot å trakassere
Trakassering på grunn av forhold som nevnt i § 6 første ledd og seksuell trakassering, er forbudt.

https://lovdata.no/lov/2017-06-16-51/§13

Jeg har skrevet en anmeldelse mine lesere bare kan bare fylle ut og levere inn på politistasjonen eller lensmannskontoret, om noen frekke satanister har utav seg et eneste skjevt ord om mine leseres personlige valg i livet. Satanister må gjerne velge seg hva de vil for meg, død og nød og undergang, men de må ikke komme og innbille seg at de kan true meg til å være like dum og innsnevret som dem.

Denne loven mot diskriminering og trakassering gjelder både for private forhold og arbeidsrettslige forhold. En mal for å anmeldelse finner du her i Word, i PDF

Av folkeretten er også Nurnberglovene av stor presedens, hva Nurnberg folkeretten kom frem til etter andre verdenskrig om forbud mot medisinske eksperimenter på mennesker.

Nurnberglov for maskeNazi Høie og maskeNazi derFuehrer Solberg
https://www.riksavisen.no/nurnberglov-for-maskenazi-hoie-og-maskenazi-derfuehrer-solberg/

Guds Folk

Vi har Guds Folk, og vi har Satans folk. Guds Utvalgte Folk følger Guds ordrer. Satans folk følger Satan sine ordrer. Selv er jeg veldig fornøyd med å være som Gud skapte meg, ønsker ingen endring på det. Jeg er pen, frisk med et ekstremt godt immunsystem som Gud gav meg, jeg trenger ikke satanisters hjelp til forbedring. Takk for tilbudet.

Og jeg forlanger å ikke bli diskriminert for mitt personlige valg, på religiøst grunnlag nekter jeg å bli GMO. Tusen takk alle gode mennesker for dugnaden og samarbeidet om å beskytte mine «menneskerettigheter». Jeg blir jo en av de få som fremdeles blir ulik Dolly og kan kreve menneskerettigheter, fordi jeg er et menneske, fremdeles.

Hvis noen diskriminerer meg basert på min religion fordi jeg ikke vil bli genmodifisert, blir de anmeldt prompte, med en gang, se lovens § 6;

«§ 6.Forbud mot å diskriminere. Diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion https://lovdata.no/lov/2017-06-16-51/§6

Jeg skal ikke bli forskjellbehandlet fordi jeg ikke skal bli genmodifisert. Den som påstår det til meg, den blir anmeldt – skal straffes.. jeg anmelder det med en eneste gang. Vi av religionen til Jesus Kristus skal IKKE bli forskjellbehandles sier loven;

Ǥ 7.Direkte forskjellsbehandling
Med direkte forskjellsbehandling menes at en person behandles dårligere enn andre blir, har blitt eller ville blitt behandlet i en tilsvarende situasjon, på grunn av forhold som nevnt i § 6 første ledd.»
https://lovdata.no/lov/2017-06-16-51/§7

Så har jo satanister aldri vært noe særlig flink til å følge lover da.

Satans ormeyngel teknokratene har også blitt flink å genmanipulere, gjøre seg til guder, som i Noahs dager, da Gud fant å måtte resette hele djevelskapen som hadde utviklet seg, ved å oversvømme og få avrettet krapylene :

https://www.theguardian.com/environment/2018/jun/24/genetically-engineered-animals-the-five-controversial-science

Satanistene angriper

Jeg innrømmer det gjerne. Det finnes ikke så mange snille mennesker idag. Det er slutt med dem, en utdødd rase. Idag gjør vi forretninger med hverandre, du klør meg på ryggen, og jeg klør deg på ryggen. Har ingenting med snillhet å gjøre. Jeg sier det fordi mange er naiv og tror at menneskene som Erna Solberg innerst inne er gode og vil deres beste, når hun i virkeligheten er gjennomkorrupt satanist.

Det er ikke Bibelsk å tro på en universell latent godhet i menneskene. Bibelen sier at mennesket er født med en arvesynd som gjør dem tvertimot snille, de er arvelig belastet å være dyrisk (arvesynden), som dyrene, sånt sett kan det kanskje være en god ide å genmodifisere menneskene som de nye rNA vaksinene gjør, men jeg tror ikke det vil gjøre menneskene bedre å bli transhuman og gmo, som «The Great Reset» Klaus Schwab i Davos har lansert i sin bok og Erna Solberg utbrer for ham. Tvertimot, blir de mye ondere av å få Dyrets Merke sier Bibelen.

GMO av planter har pågått lenge, i Kina dyr, og resten av verden nå altså mennesker, deg og dine eventuelle barn.

https://gmonytt.wordpress.com/2012/01/09/gm-dyr-i-kina/

Dyr og planter har ikke noe valg når de blir genmodifisert av menneskene. Mange mennesker er like lydige som dyrene å bli genmodifisert, de har like liten personlig stamina og egen vilje til å motstå det som hvilket som helst annet pattedyr. De tror ukritisk hva som blir fortalt dem på TV. Forkaster Gud, jatakk til Satan og satanistenes løsninger for skapelsens helbred.

Lykke til, og gratulerer.

Du har gjort deg fortjent til ‘Dyrets Merke’, din medalje, du tilbad og trodde på menneskene og forføreren Satan, mer enn trodde på hva Gud sier til deg i Bibelen.

Steve Hofmeyr, Riana Nel – Why Me Lord

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring