Be til Gud om en fremtid for våre barn i en fortsatt kristen nasjon

Khazar og askeNAZI-jøde Klaus Schwab for en kort tid er blitt gjort til norske konges Konge (Isaiah 9:6), altså erstattet Jesus Kristus (Kvitekrist). Be om at Gud gjør denne periode kort (Åp. / Rev. 12:9, 20:7), for disse krefter ødelegger mye på veldig kort tid (Rev. 12:12).

Del gjerne bildet

Ett tusen år var Kvitekrist våre kongers Konge (Isaiah 9:6). Nå er det slutt. Nå hersker den talmudiske-jødemakten over vårt kongehus, de fikk slippe løs en kort stund, ref. Åp. / Rev. 12:9,12, 20:7.

I vår nød under ondskapsfullt lederskap som har kuppet makten for seg selv og sine i Satans Synagoge, ref. Åp. / Rev. 2.9 & 3.9, klager vi til Gud, Jordens og Himmelens Skaper, om å straffe overgriperne og de sataniske khazarske mafia ødeleggerne av all kristen sivilisasjon. Vi ber om at Gud setter dem ut av spill når glasset er full. Ikke som og når vi vil, men når Gud vil. Guds Vilje skje.

Ettpartistaten (alle i tjeneste for den antikristne khazarske Nye Verdensorden, Great Reset):

https://www.riksavisen.no/vil-jodiske-sivilombud-hanne-harlem-i-dypstaten-hjelpe-en-kristen/

Stay Behind

https://www.riksavisen.no/det-nye-jerusalem-og-dansen-rundt-gullkalven/

Edvard (Isak Hambro) Bull (bolsjevik-jøde). 50 år etter de fikk lov å være i Norge hadde de kommet langt fremskreden i sin avkristning agenda for nasjonen. Idag 2022 kan vi fastlå at de har vært 100% suksess. Barn læres satanisme og hedonisme med seksualundervisning i barnehage hvor de sitter hele dagene og masturberer fremfor lære å arbeide i sitt ansikts sved for fred og fremgang (pietisme), og skole, og går i offentlig tog for å hedre den sataniske hedonismen i gatene (PRIDE).

Ikke fra en eneste av statens institusjoner blir det lenger hevdet at det er best å vente med seksualliv til en er gift med motsatt kjønn, den kristne lære. Den sekulære nasjonen er dermed 100% i satanismen. Jødiske Bull kan si for seg og sine «det er fullbragt» og de kan ta seg fest og feire «seieren». Synd for dem at etter den søte kløe kommer den sure svie. Jesus lever, og er fremdeles Messias, ved høyre siden av Gud på sin Trone.

Kristne skal ikke bli mismodig. Husk at Gud er på sin trone. Selv Nebukadnesar måtte lære det, slik skal disse krefter knele, og gråte, de skal fornedre seg, de har trådt over de grenser og åndelige lover som gjelder:

Daniel 4
34 Men da tiden* var utløpet, løftet jeg, Nebukadnesar, mine øine til himmelen, og min forstand vendte tilbake, og jeg lovet den Høieste og priste og æret ham som lever evindelig, han hvis herredømme er et evig herredømme, og hvis rike varer fra slekt til slekt**. 35 Alle de som bor på jorden, er som intet å akte, og han gjør med himmelens hær og med dem som bor på jorden, hvad han vil, og det er ingen som kan hindre ham og si til ham: Hvad gjør du? …

36 Så vendte da på den tid min forstand tilbake, og jeg fikk mitt kongedømmes herlighet, min prakt og min glans igjen, og mine rådsherrer og stormenn søkte mig op, og jeg blev atter innsatt i mitt kongedømme og fikk ennu større makt enn før. 37 Nu priser og ophøier og ærer jeg, Nebukadnesar, himmelens konge; for alle hans gjerninger er sannhet, og hans stier rettferdighet, og dem som ferdes i overmot, makter han å ydmyke.

https://no.bibelsite.com/nor/daniel/4.htm

ONE WORLD RELIGION | The Abraham Accords Summit | The New Religion | Chrislam

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring