Levy Jensen med et øyeblikks klarsyn. Ayelet Azoury vil ha dødstraff for antisemittisme i Norge?

En jødisk person med navn Ayelet Azoury har fått hele Norge til å krype for seg om hvor farlig kristne er for jøder, og legger Levy Jensen for hat i en flengende fanfare hvor antisemittisk han er.

I Jesaja / Isaiah 9:6 er Jesus Kristus av Allmaktens Gud selv utropt til verdens kongers Konge. Det varte 1000 år i Norge ved Gulatingsloven, m.v. Siden 2012 har vi istedenfor nå altså fått jøde-bolsjevik-askeNAZI Klaus Schwab som det. Levy Jensen er vel knapt farlig for en flue engang, og ihvertfall ikke for jødene ved makten i Norge .. 🙂 Men vi antar at C-Rex og Tore Bjørgo er i full gang å granske hans bakgrunn, hans bestemor og hans oldemor https://www.vl.no/nyheter/2016/04/20/skal-granske-hoyreekstreme-kristne/

Antisemittisme; Ytringenes Grenseland
https://www.riksavisen.no/antisemittisme-ytringenes-grenseland/

Nethanuahy lyver vanligvis både på inn- og utpust. Vi kan aldri stole på en talmud-jøde av Edom. De lyver av natur, sier Bibelen i John 8:44. Det eldste hat er jøders hat av kristne. Av Kains hat av sin bror Abel. Av Esaus hat av sin bror Jacob-Israel.

«Om ikke Hillary Clinton blir president er jeg EN FALSK PROFET». – Jan Hanvold,  Studio Direkte i 2016

Vi skal se Levy Jensens nye motto kan like gjerne være som sin velgjører Jan Hanvold: «Jesus er ut, Jødene er in«, tilbe dem som guder eller dø ….  «korsfest, korsfest» vil da det grelle heslige ropet runge over staden, på talmud-jødenes oppfordring mot dem som motsier dem; «la hans blod komme over oss og våre barn» vil de villig proklamere, idag som da (Matt. 27:25). Ok for meg. Ikke mitt problem. Om Levy Jensen påstår at unge trenger jødene for å bli frelst, er han like falsk som de som hevder noen trenger paven eller prester for å bli frelst. Det er feil.  Alle trenger KUN Jesus. Å være «snill» med jødene er ikke noe vilkår i det hele tatt. Ingen blir frelst av gjerninger.

Jesus var gallileer og Israelitt. Herodes, Barrabas, Judas og Kaifas var jøder. Frelsen kom fra Jesus alene, ikke fra Jødene.. på tross av Jødene stod Jesus opp den tredje dagen. Israelittene forlot Palestina 740 år før Jesus sin tid, derfor sa Jesus til apostlene;»dra til Isralelittene» (Matt. 10:6), når jødene forkastet ham.  Hvor dro apostlene ? Til Europa. Odin var for Israelittenes fangenskap i Assyria (Kaukasus) som Moses var for våre forfedres utvandring av Egypten. Jødene (etter Esau, edomittene) sa; «Vi har aldri vært slaver av noen» (John 8:33), ergo var de aldri i Egypt som slaver, de var altså IKKE Israelitter. De seiler under falsk flagg som vi sier til sjøss. De var og er faktisk av det folk som stengte veien for Israelittene ut av Egypten; Esaus barn, edomittene…. satans folk i verden.. se John. 8:44, Åp. / Rev. 2.9 & 3.9.

De skikkelige jøder ble kristne, edomittene av Esaus sin slekt som hadde blitt landsforvist til Idumea og siden tvangskonvertert til «jødedommen» (talmudisme fra Babylon,  ikke mosaisk) holder fremdeles idag fast ved omskjærelsen av penis, de kjente ikke til GT sin forordning om at det er hjertet som skal omskjæres  (Ezekiel 36:26) som gjør dem snille (Deuteronomy 10:16, 30:6), til mennesker, ikke forblir som dyr, den sterkestes rett, jungelens lov, som ble avskaffet av Jesus (Matt. 5:8).

Edomittene etter Esau ble Jøder, sier H.G. Wells (på Jesus sin tid), og de fleste av dagens Jøder er konverterte Khazarer. Fra boken Who is Esau – Edom, av Charles A. Weisman

Khazarer er askeNAZI’ene.. sier H.G. Wells.. stammet fra Edomittene, som våre hoffjøder og skapjøder her til lands. Etter Jesus skal de sterkeste ivareta de svakeste, Matt. 20:25,27, det kalles tjenerprinsippet, det forstår ikke khazar-jødene noe som helst av.

‘Herodesene’ elsker Herskerprinsippet bedre, det kan vi se på Stoltenberg i NATO og GAHR Støre med strømprisene, ikke mye demokrati der i gården gitt, ikke mye «tjenerskap» der i gården, for det norske folk, bare for sitt eget folk; Herrefolket.

Krigen i Ukraina til å fylle askeNazi jøden komiske-ali Zelenskyj sine lommer for Nye Verdensordens krigskasse?

“Edomite Jews began to call themselves Hebrews and Israelites in 1860.” – Encyclopedia Judaica 1971 Vol. 10:23

Snart skal de utryddes fra jordens overflate for all sin dyriske ondskap gjennom tidene. Ikke tro på meg, tro på Bibelen, hele Obadiah er om Edom – kun det, en hel bok viet dem, som ikke er gått i oppfyllelse ennå. Hver dag sender jeg en bønn og et håp til Gud, er det idag det skjer Gud ? Håpefullt, at verden kan bli av med deres manipulative ondskap (nå forstår dere hvorfor våre kloke grunnlovsfedre gav forbud mot dem i vår nasjon for å bevare den kristen), vi forstår det enkelt utifra Ayelet Azoury sin manipulasjoner av rett og galt, sant og usant, egoismen, KUN de skal leve og bo godt, alle vi andre skal tilpasse seg dem, aldri de oss, i VÅR nasjon de har kuppet makten i, – men snart, kommer Jesus tilbake, da ;

Men jødene er farlig for Guds Folk, de kristne. Har alltid vært det, ref. Acts 7:52, Luke 24:20, Matthew 23:31. At jødene ved makten vil forårsake at vi kristne politikere ikke kan sitere Bibelen lenger, og si imot den jødiske Nye Verdensorden, DET er den største faren for demokratiet i Norges land, men C-REX ved Tore Bjørgo må selvfølgelig forske på slike som Levy Jensen, for å trygge sine oppdragsgiveres agenda og formål med sitt nye institutt på «terrorforskning», at vi skal ha ettpartistatens sitt ensartede folks makthavereres sin gudløse satanisme religion ala USSR.

om Levy Jensen

Bolsjevik-jødiske CHEKA (hemmelig politi) gjorde samme i Sovjet i 1917, de gjorde det til en «psykisk sykdom» å være kristen, og mene noe om bolsjevik-jødene ved makten, ganske genialt hva ? De myrdet 66 million «legalt» med den lov. Er dette hva de prøver å få til i Norge idag ?

https://www.riksavisen.no/vi-minnes-66-million-holocaustede-som-stod-i-veien-for-jodenes-nye-verdensorden-og-great-reset-i-russland-i-1917/

«Du må jobbe til «religion» er synonymt med «galskap». Du må jobbe til embetsmennene i by-, fylkes- og delstatsmyndighetene ikke vil tenke seg om to ganger før de kaster seg over religiøse grupper som offentlige fiender (II-14). – Laventi Beria (jødiske CHEKA leder i Sovjet).

«Befolkningen må bringes inn i troen på at ethvert individ i den som gjør opprør … mot innsatsen og aktivitetene for å slavebinde helheten, må anses for å være en sinnsforvirret person … og … gis elektriske støt, og reduseres til fantasiløs føylighet for resten av hans dager.» (II-Kap.12) – – Laventi Beria (jødiske CHEKA leder i Sovjet).

De har erstattet elektriske støt med kjemisk lobotomering idag. Dyriske mennesker hva ? Mer av sitater her. Bruker «psykisk sykdom» for formålet sitt.

Fra den jødiske MotDagisten og Arbeiderpartiets nestleder og utenriksminister, professor og historiker Edvard Bull, sønn til jødiske Edvard Isak Hambro Bull, som skrev følgende i sin bok fra 1923, – her begynte den 100 år gamle hemmelige pakt som boken «Liket i Slottsparken» beskriver; å ødelegge en kristen nasjon, fjerne Kvitekrist som Landshøvding:

”Vi skal gjøre skolen verdslig, likesom sykepleien og begravelsen, ekteskapet og fødsels-registreringen.
Vi skal sloss uforsonlig med den bestående offisielle lutherdom, som med andre fordummende sekter.
Vi skal ha en pågående og hensynsløs kirkepolitikk, fordi vi mener at religionen i og for seg er en privatsak. Barna skal gjøres til sosialister, og det er lærerne som skal gjøre dem til det.
Skal vi skape den sosialistiske skole, må vi ha makten i skolestyrene og i kommunestyrene, og bruke vår makt hensynsløst.
Vi vil bort fra alt det barbariske og fra den usunne lære og moral, som barna lærer gjennom religions-undervisningen. Skolepolitikk er klassepolitikk”.

Hvilken suksess de har hatt med sitt forehavende? https://www.riksavisen.no/be-til-gud-om-en-fremtid-for-vare-barn-i-en-fortsatt-kristen-nasjon/

Kanskje bør Bjørgo se på jødiske Stoltenberg som bomber kvinner og barn i Libya, uten demokratisk forankring for hva de gjør? Personlig, de som har lest meg har jeg skrevet et dusin artikler om, heller jeg til den oppfatning at terroren på Utøya var organisert for å trygge makten til de jødiske makthaverne i Norge, altså organisert av dem selv, som bruker idioten og erkesionisten Behring, – sønn av «norsk» makthaver Jens David Behring, erkesionister som Bjørgo selv, som patsy/syndebukk;

Hva vil Bjørgo gjøre med at jeg mener det da ? Fengsle meg? Myrde meg for sine jødiske oppdragsgivere ? Det er jeg som politiker som skal fortelle dem hva de skal kunne gjøre og ikke, ikke motsatt, da har Tore Bjøro skapt en politistat, ledet av sin versjon av CHEKA

«Forfatterene opptrår som ideologer og ikke nøytrale forskere. Det som gjør det hele enda mer problematisk er at rapporten påkler seg drakten til en offentlig instans. Politihøyskolen er en offentlig institusjon som skal ivareta loven og rettighetene til alle borgere. Denne institusjonelle makten blir brukt av «forskerene» for å fremme en svakt tildekt politisk agenda.»
https://resett.no/2018/12/30/apent-brev-til-tore-bjorgo-og-hans-forskere/

Veldig treffende sagt av Bjørn Chr. Rødal. Sannheten er ideologisk, i aller høyeste grad, idet Bjørgo etablerer seg selv som vår tids Laurentia Beria som leder av bolsjevik-jødenes CHEKA, vi avdekket hele den historien i denne artikkelen, sitater av jødiske Laurrentia Beria. Agenda er helt 100% åpenbar, entydig klar at Bjørgo er Babylonske-khazar-makthavernes nyttige hore, han ikke engang prøver på å være objektiv ;

Kristne som vil bevare Norge som kristent land risikerer ekstremisme-stempel
https://www.document.no/2016/04/21/175481/

Altså gjør de terroren i Libya og Ukraina for jødenes Nye Verdensorden, ikke for Norge og nordmenn, og støtter det Nye Khazaria i Ukraina med den jødiske komiske-ali leder Zelensky i ledelsen.

https://steigan.no/2022/06/hvorfor-er-det-sa-mange-nazister-og-fascister-i-norge-mens-de-er-ubetydelige-i-ukraina/

Jeg tar fullt og helt 100 % avstand fra hva de har fore seg, de gjør det IKKE for Norge, eller for nordmenn, kun for seg selv og sitt jødiske Verdensrike. Jeg må selvfølgelig si dette før makthavernes bolsjevik-khazar-jødenes lov om dødsstraff mot «antisemittisme» kommer i vårt land, de vil innføre den, men de kan ikke gi lover tilbakevirkende kraft, så foreløpig er jeg trygg. De klarer ikke ta meg med loven i hånd ennå, kun klandestint i tilfelle.

Hvis Gud vil. Gud er fremdeles på sin trone. Setter dem på prøve.. så kommer #Dommedag. Har de glemt #Dommedag 2000 år siden, når de slaktet uskyldige ? Diaspora ? Er det bevis nok på #Dommedag ?

Peter og Johannes fremfor konsilet
«Hvis vi i dag blir undersøkt om en vennlig tjeneste for en mann som var lam, for å finne ut hvordan han ble helbredet, 10 da la dette bli kjent for dere alle og for hele Israels folk: Det er ved Jesu Kristi navn fra Nasaret, som dere korsfestet, men som Gud oppreiste fra de døde, at denne mannen står helbredet foran deg. 11Denne Jesus er ‘stenen dere bygningsmenn har forkastet, som er blitt hjørnesteinen.’ …»
Berean Standard Bible

Konsilet er jødisk; «som DERE korsfestet». Derfor hater Gud dem, med pasjon: Mal 1:2, Romans 9:13.

Levy Jensen angrer på å ha fortalt sannheten om den Bibelske kristne lære skriver NorgeIdag.no. Luke 24:20 Jeg nekter plent å sitte stille her og høre på en løgnaktige jøde som Ayelet Azoury som ser ut som vil ha dødstraff for antisemittisme i Norge. Kristne har nå stor grunn til å bli skremt, for Ayelet Azoury og likes oppskrift mot «antisemittisme» er alltid folkemord. I min neste artikkel skal jeg lage en liste over de milliarder de lopper vår statskasse på ved hjelp av; strømprisene, matprisene, drivstoff, klimareligion, u-hjelp, krig i Ukraina, «tap» i oljefondet, vaksinekjøp, etc. ALLE disse kontanter havner i deres lommer og krigskasse for sin nye verdensorden. Tyveri ved høylys dag.

Den som tier samtykker og det var akkurat slike holdninger som førte til folkemord mot kristne på Jesus sin tid, slik de myrdet profetene (Matt. 5:12, 23:37, Luk. 13:34, Rom. 11:3), og slik de myrdet 66 million kristne i Russland fra 1917, brente kirkene, myrdet prestene, gjorde bedehusene om til lagerbygninger og samfunnshus (omtrent som de holder på i Norge idag altså). Ikke noe for Tore Bjørgo, leder for C-REX, et forskningssenter ved Universitetet i Oslo som forsker på høyreekstreme kristne.

Men vi har merkelig nok ingen sentre som forsker på venstreekstremisme, militante miljøgrupper eller radikaliserte jøder. https://www.sv.uio.no/c-rex/english/people/aca/torebjo/index.html. Vi ser han har vært i Israel på opplæring i rasisme, han har lært av verdens største rasister, ekspertene da «For his Cand. Polit degree in social anthropology (University of Oslo 1987) he did 10 months of ethnographic fieldwork in 1984, based in Jerusalem.«, altså lærte hvordan ensidig rasisme, fra jøder mot kristne kan effektivt organiseres med statsmaktens hjelp, lover mot «antisemittisme» ?

Kaifas, Herodes ( I & II) som også ville myrde Jesus som barn, Judas og Barrabas var ikke mer gudelig enn innbyggerne av Sodom og Gomorah, samme slekt, de var edomitter. Jødene skapte Sodom og Gomorah.. hvem vil påstå Gud elsker dem og hva de gjorde ? Kristne skal hate hva Gud hater, Gud hater løgn, urett og ondskap, og dem som gjør slikt.

Ezekiel 16:49–50 («This was the guilt of your sister Sodom«). Jødedommens søster Sodom, sier Esekiel.

De falske jøder som alltid lyver og bedrar er alltid edomitter, Esaus barn, derav Åp. / Rev. 2.9 & 3.9 advarer mot dem. De fikk Jesus myrdet, profetene myrdet, Stephen steinet, apostlene forfulgt og myrdet (Johannes var heldig ble bare landsforvist til Patmos).

Etter hvert skal dere få se disse grufulle jøder med makten og pengene som skal overta hele verden, sier Bibelen, for en kort stund skal Satan og satanistene i Satans Synagoge (Åp. / Rev. 2.9 & 3.9) slippes løs, de vet deres tid er kort (Rev. 12:12).  En verden bygget på deres følelser blir en fallen verden. Satan har full kontroll på følelsene, gjennom musikk, TV, media. “Kom, og la oss være fornuftig sammen,” sier Gud i Jesaja / Isaiah 1:17,18, og fortsetter «Lær å gjøre riktig; søk rettferdighet og forsvar de undertrykte». Vi skal ikke tillate at talmud-jødene undertrykker og trakasserer gode kristne mennesker. Da tar vi til motmæle.

Og vi skal hvor ondskapsfullt og grusomt de kommer til å ekspedere sine fiender til himmelen, den som Gud tillater dem å gjøre det med. Husk at Gud har gitt Satan en kort tid på jord (Rev. 12:9, 20:7) og utbre sitt antikristne Verdensrike med talmud-jødene i ledelsen. De som ikke er nært til Jesus vil komme til å tilbe dem som om de er guder. En forkastelig og løgnaktig mennesketype som tilbes slik. Så skal de straffes, og bli ekspedert, sier Bibelen (Rev. 20:10).

Roten til alt ondt, er som regel fra en talmud-jøde. Andre loven deres; dødsstraff for «antisemittisme», med den tok de livet av 66 million mennesker, «lovlig».

Jøder som deltar i det hylekoret og hatet som Ayelet Azourysprer sprer imot kristne mennesker som siterer Bibelen, er klar for Helvete. Det må være klokkeklart. Jøder som deltar på den siden må bare overse den karmiske gjelden de skulle betale når de fikk Jesus korstfestet, Matt. 27:25, ingen som gjorde det mot dem, de gjorde det mot seg selv; Torden og lyn, tempelforhenget revnet, satanist tempelet deres i grus, og diaspora, uten et eget land, fordømt etter eget ønske, utvist av 119 nasjoner gjennom historien, ingen vil bo med dem, like lite som det er noe himmelriket på jord å ha Ayelet Azoury boende her hos oss, med slik uforskammet ondskapsfull syting fra den person hvor stygg vi er mot dem.

Fortsett og beskylde uskyldige folk med dine sataniske løgner Ayelet Azoury, og du kan lett oppdage at «la hans blod komme over oss og våre barn hoder» plutselig går i oppfyllelse, ATTER EN GANG, ikke fra Levy Jensen eller meg eller andre kristne, men av Guds nåde og omsorg for sine Utvalgte Folk; de kristne, som må utstå deres gjennomførte djevelske ondskapsfullhet.

Ayelet Azoury
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02SfAoajWs73RXaRk3Z2L1m9gkfhiu9RQ3JC5zqxrVZsn83JcEfheoAHuPqS7QsBpWl&id=100073137816253

Hva den jødiske person ikke sier noe om er hvor farlig det er å lage slike lover og være så følelsesmessig investert i personer som er «antisemitter», etter Satans Synagoges (Åp. / Rev. 2.9 & 3.9) egne definisjoner. Når de promoterer seg selv som «guds utvalgte folk» så bør folk spørre seg hva slags gud det er de snakker om, for det er ikke Abrahams, Isaks eller Jesus sin gud. Tvertimot, alle indikasjoner tyder på atd eres «gud» er Satan, spesielt fordi de lyver så meget. Jødene ville ha det til at Jesus var en opprører mot Gud, og dermed måtte drepes, Alternativ Media sin youtube kanal har fått det helt riktig;

Når bolsjevik-jødene tok kontroll med Russland i 1917, så var den andre loven bolsjevik-jødene Lenin (Blank) og Trotsky (Bronstein) innførte i 1918 døddstraff for antisemittisme. Med den loven i hånd mydet de «legalt» 66 million kristne; CHEKA, GULAG. Her er hva hun sier;

Ayelet Azoury sier:

«Jeg håper dere kan være med å dele dette innlegget, her får dere en lengre versjon av videoen av Levi Jensen som jeg publiserte i går, for han går ut å sier at jøder og jødedommen drepte Jesus. Dette er antisemittisk. Han sa det selv at jøder går til «helvete» og at jødedommen drepte profetene og «jesus» For alle dere som tar avstand fra antisemittisme er det på tide å si ifra nå. Jeg har jødisk bakgrunn og jeg er skremt. En anklagende holdning mot jødene blir feil, at det når mindre barn blir dobbelt feil. Levi Jensen er influenser og har tusenvis av følgere på sosiale medier som han sprer det til. Dette er hat mot det jødiske folket og jeg nekter plent å sitte stille her. Den som tier samtykker og det var akkurat slike holdninger som førte til folkemord mot jøder.»

Den jødiske personen tier klokelig om all ondskap og djevelskap jøder har gjort og gjør mot kristne, og kristne nasjoner.

Er Stoltenberg jøde?
https://www.riksavisen.no/er-stoltenberg-joede/

Skapjøden Jonas Gahr likeså ;

Jonas GAHR, skapjøde

Fra å være forbudt i vår grunnlov av 1814 å oppholde seg i vår nasjon, har de idag all makt. Det gikk nesten like raskt for dem å overta makten her til lands, som når Herodes tok makten hos Judeanerne når hans slekt edomittene ble tvangskonvertert til Judaismen. Hvordan kan Ayelet Azoury se for seg at noen av oss kristne kan gjør dem noe da, hvor de hersker over politi, militæret, NATO, PST, C-REX, deres radikalisme og ekstremisme blir garantert aldri forsket på av Tore Bjørgo.

Jødene har makten i vårt land, om det er Stoltenberg, Gahr eller Erna Solberg. Kristne har aldri vært og kommer aldri til å bli noen trussel mot jødene i Norge. Gud er eneste med mer makt enn dem, som kan straffe dem, og som VIL straffe dem, etter hvert;

antiChrist Israel will go up in Flames

Levy Jensen tilber nå Herrefolket

Levy Jensen har siden knelt for Herrefolket, og lover dem evig troskap og lojalitet, når de er iferd med å tre inn i sin Nye Verdensorden – The Great Reset, deres verdensomspennende antikristne verdensrike som er profetert i Bibelen under sin askeNAZI jødiske babylonske leder Klaus Schwab, med troika partnere Bill Gates og George Soros, dekonstruerer de våre nasjoner for å bygge dem opp igjen i sitt bilde; deg og meg som slaver for seg selv, på talmudisk vis.

https://idag.no/nyheter/samfunn/kristenliv/kun-pa-nett/angrer-dypt-pa-uttalelser-om-jodedommen/19.40792

I Jødenes Nye Verdensrike (verdensorden) blir det forbudt å si noe om dette, for eller imot. Alle må bare der akseptere at bolsjevik-askeNAZI jødene gjør som de vil. Demokratiet vil være avskaffet. CHEKA ved Tore Bjørgo har ekspedert og prosessert alle som mener noe annet enn babylon-jødene ved makten i Norge, den makten de har kuppet ved udemokratiske metoder. Ayelet Azoury tror hun kan unnvike straffen for å lyve på kristne uretter og ondskap de selv står for og gjør, hat og tradisjonelt mord :

«… 14 For dere, brødre, ble etterlignere av Guds menigheter i Judea som er i Kristus Jesus. Dere led under deres egne landsmenn akkurat som de led under Jødene, 15 de [Jødene] som drepte både Herren Jesus og deres egne profeter og drev oss ut også. De [Jødene] mishager Gud og er fiendtlige mot alle mennesker, 16 og hindrer oss i å fortelle hedningene hvordan de kan bli frelst. Som et resultat fortsetter de å samle sine synder til full kapasitet; den største vrede har kommet over dem…» – 1 Thessalonians 2:15

Replacing Messiah with themselves as Masciachs

Levi Elsker Israel

Vil Levy Jensen nå lyve om hva Bibelen sier om jødene til sine unge tilhengere for ikke å støte Verdensherskerne ? Levy elsker Jødene sier han idag ? Hvorfor ? Hva er der å elske hos de Babylonske Jødene ? Gud hater dem :

Alt som Gud hater skal kristne hate
https://www.riksavisen.no/alt-som-gud-hater-skal-kristne-hate/

Jødene skapte Sodom og Gomorah (Ezekiel 16:49–50).. hvem vil påstå Gud elsker dem og hva de gjorde ? Kristne skal hate hva Gud hater, Gud hater løgn, urett og ondskap, og dem som gjør slikt, som beriker kun seg selv og sine med-talmudikere, fremfor å ivareta de fattige, enker og faderløse.

The Hatred of God – Paul Washer & Tim Conway

The Hatred of God – Paul Washer & Tim Conway from Buddy Owen on Vimeo.

Bibelen sier: «den som holder ut til enden skal bli frelst» Matt. 10:22, 24:13, Mark. 13:13, Revelation 2:26 .. «de som fornekter meg fornekter jeg«, sier Jesus (Matt. 10:33). Kommer Levy Jensen til å lage seg et nytt evangelium nå, (Gal. 1:8, 2 Corinthians 11:4) i likhet med sin velgjører Jan Hanvold, – mer millioner av penger å tjene på det ? Levy ønsker «vekkelse», er det vekkelse om å skape Babylon-Jødenes verdensrike, eller er det vekkelse for å skape Jesus Kristus sitt rike på jord ?

Når Jan Hanvold gav Levy Jensen penger til campingbil, så var det ikke for å fornærme babylon-jødene, Hanvolds oppdragsgivere. Levy Jensen vil nok se denne almisse fra norges erkesionist som har tjent millioner på sitt falske evangelium, som at «velsigner han jødene/israel, så velsigner de ham«, men det er ikke hva som skjer,… de har kjøpt ham, med kropp og sjel.. 🙂

Hvis Levy Jensen vil forføre barn og unge med et forfalsket evangelium, så skal han få kvernsteinen rundt nakken, sier Bibelen i Luk 17:2. En kan ikke velge Mammon (almisser fra jødene for lojaliteten og betaling for forfalskningene) og Gud, bare en av dem.

Kronprins Haakon vil «redesigne verden» etter malen til World Economic Forum

Jesus Kristus er utnevnt av Allmaktens Gud å være våre kongers Konge i Norge (Isaiah 9:6), og som Jesus Kristus som Kvitekrist har vært i 1000 år, til 2012 da protestantismen ble avsluttet, vi som lærte Martin Luther protestantisme fra år 997. Bolsjevik-jødene har kuppet makten, æren og verdensriket, men mest viktig vår nasjon, fra Jesus Kristus som vår landshøvding og kongers Konge … https://www.kongehuset.no/nyhet.html?tid=87993&sek=26939

Forkast oppkomlingen. Kronprins Håkon og hans utagerende #Epstein honeypot fru Mette Marit tjener stolt askenazi bolsjevik-jøden Klaus Schwab i Sveits, vil Levy Jensen synest det er greitt, vil han elske khazar-jødenes antikristne «klimanøytrale» og antisemittfrie verdensrike like mye som han elsker dem ?

Dolly Parton – Go to Hell

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring
    
  
  
    

One Comment

  1. Jan Hanvold har et stort ansvar om han forleder unge til å tro at det er bedre å være jøde enn å være kristen, om de begynner tro stakkars da tapte sjeler at å være jøde forener noen med Gud, hvilket er en løgn !

    Uten Jesus er de tapt for Gud…. ikke noe å diskutere….

    Martin Hansen, alias Manylandy, sier han allerede har konvertert til jødedommen i sitt hjerte
    https://idag.no/nyheter/kristenliv/kun-pa-nett/vil-bli-messiansk-jode/19.40796

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.