Vil jødiske sivilombud Hanne Harlem i ‘Dypstaten’ hjelpe en kristen ?

Det går jo mange stereotyper om jøder at de hater alle oss kristne og slikt. Noen kan vi vel ta med en klype salt, mens andre kan jo ha en viss sannhet i seg. Både Jesus og mange av apostlene led under dem og døde under deres aktiviteter.

Denne artikkel skal gi håp til kristne, i endetiden, i verdens «mørke natt», hvor Israelittene aka den hvite rase skal utsettes for de bibelske prøvelser, at den som venter på noe godt, venter ikke forgjeves. Kristne skal også lære hvem som utsetter dem for prøvelsene som er profetert; Deagel.com predicts up to 80% of population culled by 2025 in countries where Europeans live. Talmudikerne kommer til å innføre lover fra «Dypstatens» agentur lignende mental sykdom den som er politisk uenig med dem, de er nådeløs, ekstrem ondskap. Jesus Kristus blir en antisemittisk ‘sykdom’ iflg dem. Håpet ligger i Golgatas seier over dem, en høyere rettferdighet BLIR gjenopprettet, men hevnen er min, sier Gud (Romans 12:19). Kristne skal bare misjonere og vente. Er advart herved (Ezekiel 32:29, 33:4, 9).

De har tapt før de begynner sin ‘Great Reset’, «det vet de har kort tid» (Revelation 12:12). Vi har gode nyheter (Isaiah 9:7, Colossians 4:5-6,).

Kristus eier allerede verden

Mange dør nå av vaksinene. Camilla Stoltenberg minner på at dette er politisk bestemt, ikke av henne.

I 1000 år var Kvitekrist våre kongers Konge i Norge, ved Lov (Gulatingsloven>), men så tok «Dypstaten» makten. ‘Humanisten’ Gro Harlem Brundtland og Hanne Harlem er jo døtre av den jødiske Gudmund Harlem, medlem av Mot Dag blant andre kommunistiske organisasjoner. Harlem er som vi ser et jødisk navn. Vi som engang var et kristent land må nesten bare akseptere at Gud til straff for denne frafalne generasjon har lagt oss som nasjon og folk under «Babylonernes» vold (talmud jødene, askeNAZI’ene, edomittene). Kristushatet startet i vår nasjon for 100 år siden; Den sterkt antikristne jødiske arbeiderpartileder og utenriksminister (AP) Edvard Isak Hambro Bull skrev i 1923 boken «Kommunisme og religion» side 31. Han går rett inn på samfunnsordninger som er organisert mot kristen ideologi. Det bør siteres på nytt, fordi AP ikke har tatt avstand fra det, men fremmer det til stadighet:

«Vi skal gjøre skolen verdslig, liksom sykepleien og begravelsen og ekteskapet og fødselsregistreringen. Vi skal skal slåss uforsonlig mot den bestående lutherdom som andre fordummende sekter». Og videre het det: «Barna skal gjøres til sosialister, og det er lærerne som skal gjøre dem til det».

De har lyktes veldig godt. Verden ble veldig verdslig og dermed jødisk. Kristus er ute av skolen, og samfunnet, som i Sovjet. Russerne etter 1917 Sovjet ble det samme, den andre lov de khazarske bolsjevik-jødene Lenin (Blank) og Trotsky (Bronstein) som var Gudmund Harlems venner, Trotsky bodde en tid i en hytte ved Gjøvik som Mot Dag’s gjest der, innførte dødsstraff for «antisemittisme» i 1918. De godtok IKKE kritikk av hva de gjorde politisk, ingen offentlig debatt lovlig om deres antikrist aktiviteter. 66 million kristne mennesker ble industrielt eksterminert av den loven, iflg Alexander Solshenitzyn. Jesus ble antisemittisk. Nøyaktig 100 år etter kommer samme lov i USA og EU.

Folket forlot visdommen til våre grunnlovsfedre av 1814 som forbød dem å oppholde seg her i landet, 100 år etter hersker de over nasjonen, som deres Herodes ganske raskt kuppet makten over Judah-stammen, og søkte drepe Jesus allerede som barn. At de robber vår statskasse ved høylys dag til fordel for sin ‘Great Reset’, for antikristne Nye Verdensorden, må vi bare akseptere (John 18:36). De med makten bestemmer, noe demokrati er det lenge siden vi hadde. Gro Harlem Brundtland skrev jeg jo bok om i 1994 «Gro Harlem Brundtland. Kvinneforkjemper eller landsmoder«. Hun og Karin Stoltenberg er jo personlig ansvarlig for at jeg mistet et barn, uten at jeg hadde gjort hverken Gro eller Karin noe ondt.

Spørsmålstegn. Selvfølgelig er de det;
https://www.riksavisen.no/er-stoltenberg-joede/

I min forrige artikkel snakket jeg om hvorfor de MÅ bedrive urett i norsk ukristen forvaltning, alle steder, til gode for «Kretsen», som Jens Christian Hauge (AP/MILORG) kalte dem, beskytte «Kretsens» folk i systemet aka «Dypstaten», «Stay Behind»; Fordi de har holdt på å sette ut korrupte mennesker i vår forvaltning og domstol siden andre verdenskrig, som er der for at de skal først og fremst beskytte de menneskene i sitt nettverk aka «Dypstaten» med liv og lyst. Ingen kommer til topps i posisjoner uten å tjene «Kretsen», gjøre hva som er best for «Kretsen». Rettferd i Norge er hva som er rett for dem. Den viktigste ‘rettferd’ for dem er at askenazi-jødene har det bra og ved makten i Norge.

Les mer om «Kretsen» til Jens Christian Hauge (Jens Stoltenbergs gudfar og MOSSAD’s grunnlegger, 1946) og MILORG her; https://www.riksavisen.no/rettsstatens-historie/ og her ‘Trygve Lie’s hemmelige etterkrigsavtale med Storbritania (Baron Rothschild)‘. I neste artikkel skal vi vise hvordan de beskytter hverandre i systemet idag, som i Sovjet, ved hjelp av politi, psykiatri og domstol. Husk at det har tatt 70+ år å plassere KUN lojale «Kretspersoner» i posisjoner i forvaltning og justisvesen. De vil alle beskytte hverandre, makten deres er avhengig av det, en for alle, alle for en. Derav blir hele vårt system korrumpert. Ingen ankesteder, ingen vits i høyere rett, de passer overhodet ikke på at de i lavere rett gjør rett eller galt, bare at hva de gjør tjener «Kretsen».

J’Accuse «Kretsen»; Urettens agentur

Jeg har klaget inn kommunen, statsadvokaten og Kartverket Matrikkelavdeling for Sivilombudet, at jeg ikke får svar på to veldig enkle spørsmål. Sivilombudet bruker hjelpe alle som ikke får svar. Jeg er spesielt spent på om det også gjelder meg som ikke-sionistisk kristen, om hun vil hjelpe meg å få svar på enkle spørsmål.

v10-side-79-giske-kommune

Brevet sier:

«Kommunen har fått tilbakemelding frå Anders Bråthen som jobbar i matrikkelavdelinga ved Statens kartverk. Han meiner at kommunen ikkje kan nekte frådeling av ny matrikkeleining så lenge rekvirenten av forretninga står som heimelshaver i grunnboka».

Andre avsnitt:

«Dersom det er lagt fram dokumenter som kan tyde på eit anna heimelsforhold en det som står i grunnboka skal ikkje kommunen ta stilling til dette. Heimelsforholdet er eit privatrettsleg forhold. Dette bør behandlast av domstolane dersom partane ikkje kan komme til semje».

Heimelsforholdet er eit privatrettslig forhold kommunen ikke skal bry seg med, uten det er helt 100% åpenbart søkeren ikke har noen rettighet, ref. PBL 21-6.

Ondskapens konsekvens:

KONSEKVENS: En sint Gud: Lyn og torden, tempelforheng revnet, diaspora…… Full seier. Verdens kongers Konge.. for evig..

Kan vi friste dem dit, har vi vunnet…. denne gang er det for evig de og deres notoriske ondskap skal utryddes, iflg Åpenbaringen. Gud har satt fellen, maktfellen, misbruk av makt, – tjenerprinsippet fremfor herskerprinsippet gjelder fremdeles, det vant på Golgata, hovmodets felle, de har allerede gått i den. Satanistene i Satans Synagoge (Rev. 2.9 & 3.9) snur alltid ting på hodet; offer vs. overgriper.

Dypstatens hersker, askeNAZI antikrist edomitt jøde  Klaus Schwab skal knele og gråte, under verdens kongers EVIGE Konge.. (Isaiah 9:6)… vi venter…. vi venter.. vi gleder oss. Snart kommer Jesus, da skal Schwab’en inn i den evige død (Ob. 1:18) …… Han fikk spille våre kongers Konge for en en veldig kort periode i historien, snart er HAN historie 🙂 #JesusLever  🙂

Det er uvisst om kristne, som jødene ofte mange av dem ikke liker så godt, får svar. Det gjenstår å se;

«I tillegg følger det av god forvaltningsskikk at skriftlige henvendelser besvares innen rimelig tid, jf. blant annet ombudsmannens uttalelser 6. februar 2017 (SOM-2016-419) og 14. januar 2020 (SOM-2019-4150). Det foreløpige svaret skal redegjøre for grunnen til at henvendelsen ikke kan behandles tidligere, og så vidt mulig angi når svar kan ventes.»
https://www.sivilombudet.no/uttalelser/uttalelse-%e2%88%92-manglende-svar-pa-henvendelser/

Spørsmålet jeg har forelagt for kommune, statsforvalter og Kartverkets matrikkelavdeling er bare dette. Men fordi hele systemet trenger å beskytte sine folk i «Dypstaten» som har gjort klare grove feil for å beskytte sine egne, så kan de ikke svare på disse to enkle spørsmål:

SPØRSMÅL (veldig enkelt) :

  1. Når ble matrikulering praksis som i vedlegg «v10 side 79 giske kommune.PDF» 1. og 2. avsnitt endret,
  2. hvilken lovendring har hjemmel for endringen ?

Trist hvor mye urett, korrupsjon og løgn det er mulig for egointeresser og patologisk narsisissme å skape i et samfunn.

«… denne verden er ikke bestemt for ødeleggelse, men vi opplever en transformasjon. De onde vil mislykkes og falle, og de gode menneskene våkner, og vil i økende grad reise seg inn i en ny dag. Dette er ikke verdens undergang. Vi vil ikke se ondskapens seier. Det kan virke slik en stund, men de onde er bestemt til ødeleggelse, og de gode menneskene er bestemt til gjenopprettelse.» – David Sorensen. StopWorldControl.com

Professor Walter J. Veith om verdens herskere;

These are Not Jews

I Jesus’ navn. Verdens kongers Konge (Isaiah 9:6), om de vil eller ikke… de som ikke vil de skal akseptere det. De skal tuktes til de skal.

The Sound Of Silence | Monica Bejenaru

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring