Bilderberger fortsat (for viderekommende)

Her følger 2. afsnit af anmeldelsen af den tyske bog ”Bilderberger” af Andreas von Rétyi, Jochen Kopp Verlag , Rottenburg , 2006, skrevet af Anders Bruun- Laursen:

Magtens struktur
Bilderbergere er ofte også medlemmer af andre styringsorganisationer, som USAs Council on Foreign Relations (CFR)*, The Trilateral Commission (TC), USAs Federal Reserve System (Alan Greenspan) og m.a. Heriblandt The Carlyle-Group med rådgivere som Bush , Rumsfeld, Powell og nuværende udenrigsminister Robert Gates .Til Carlyle-gruppen var også bin Laden knyttet som rådgiver!!!

Von Rétyi omtaler mærkeligt nok ikke Club of Rome (CR), der blev til på Rockefellers italienske landsted i 1968 – iflg. klubbens medlemsliste var David Rockefeller allerede medlem i 1953! Det var Club of Rome medlemmet, EU-kommissionsformand, Jacques Delors, som forberedte Barcelona/Euromediterranien-erklæringen i 1995.

Målet med det hele er Den Nye Verdensorden, globalismen, énverdensstaten. Dennes ubestridte, ukronede”zar” er efter kenderes mening David Rockefeller, som holder alle tråde i sin hånd. Medlemmer af alle 4 grupper (CFR, TC, Bilderberg, CR) har måske kendskab til 90% af intrigerne i retning af énverdensstaten, mens medlemmer af 3, 2 eller 1 gruppe ved aftagende mindre. TC oprettedes 1973 på David Rockefellers foranledning af Zbigniew Brzezinski for at binde Europa, USA og Japan sammen økonomisk og politisk. Brzezinski beskrev tiltagende regionalisering (f.eks. EU og dens afløser, Euromediterranien) som forudsætning for den endelige globalisering, énverdensstaten. David Rockefeller.

TC opstod efter aftale mellem Bilderberg og CFR. (Iflg. 2005-medlemslisten er danske medl.: Peter Straarup, Bodil Nyboe Andersen, Tøger Seidenfaden, Lykke Friis, Sven Burmester. Tidligere medlem er justitsminister Lene Espersen. (Også Englands prins Charles er medlem. (O.a.= Oversætterens anmærkning)).

The European Round Table of Industrialists (ERT) blev stiftet i 1983 af Volvos og Reuters Bureaus formand, Per Gyllenhammar, i forlængelse af CFRs ophavs, Cecil Rhodes´, Round table, hvori den engelske Rothschild havde sæde. Gyllenhammar var også rådgiver i Rockefellers Chase Manhattan Bank. Denne klub omfatter lederne af de største europæiske industriforetagender og lægger ikke skjul på med stort held at have udøvet deres indflydelse på EU-kommissionen. Ja, den engelske avis the Guardian mente 1999, at ERT har EU-kommissionen i et jerngreb.( Ikke så mærkeligt: Ved et blik på de sidste 3 års bilderberg-mødedeltagere finder vi 4 fra ERTs medlemsliste. 2 af disse er også TC-medlemmer. Jo, David Rockefeller styrer vor storindustri og EU frem mod énverdensstaten . (Næste skridt i ”regionaliseringen” hedder : Euromediterranien. (O.a.)).

Hvorfor? Over for FNs økonomi-udvalg erklærede David Rockefeller d. 14. September 1994: ”Alt hvad vi behøver, er den rigtigt store krise. Så vil nationerne acceptere den Nye Verdensorden (Rothschild-Rockefeller-styrets diktatoriske énverdensstat o.a..). Rétyi beskriver disse kræfter som ”det ondes sæd”, som foragter mennesker og bruger ethvert middel til at fremme egen magt. Bushs taleskriver, David Frum, er bilderberger (deltog i 2002- mødet). Og han går ind for forebyggende militærangreb.”Vi står kun ved begyndelsen”, sagde han til 2 tyske journalister i 2004. Sådan tænker altså bilderbergerne.Og det bekræftes af bilderbergeren, den nu afgåede Verdensbankdirektør, Paul Wolfowitz, som er hjernen bag den forebyggende angrebsstrategi.

Ellers arbejder Bilderbergklubben på at indføre en global FN-skat via olieprisen, en FN-hær, som skal overvåge enverdensstaten, som FN gradvis overgår i. Derfor er man med begejstret hjælp af vore kirker i fuld gang med at skabe en global enhedsreligion, hvori alle eksisterende religioner opgår i en højere enhed – og Kristus er overflødiggjort. Industrien udflages til de fattigste lande for at sikre slavearbejdskraft til dumpinglønninger. Det fremgår af 2005-mødet, hvor den kanadiske journalist Daniel Estulin havde sneget sig ind! Estulin vidste også at berette, at nogle – ikke alle – bilderbergere ønskede menneskeheden reduceret med 70-80 % efter bedste illuminati-opskrift. (O.a.).

Huntingtons teori om ”Clash of civilizations” blev offentliggjort i CFRs blad, Foreign Affairs. (At der omkring præs. Bush findes særdeles krigsliderlige folk som Rumsfeld, Wolfowitz og Newt Gingrich mm. er i hvert fald sikkert nok. (O.a.)).

*) I øjeblikket er man i færd med at opbygge en Europæisk Council on Foreign relations – med støtte fra medlem af den amerikanske Rockefeller- Council on Foreign Relations, rigmanden George Soros.

http://www.nysun.com/article/53917, http://www.onevoiceforeurope.eu/

Endnu en fodnote – nemlig til Kissingers beordring af Aldo Moro-mordet:
Den britiske tidligere MI6 agent John Coleman beskriver på grundlag af Moros hustrus vidneudsagn i retssagen efter Moros død Kissingers befaling om mord på Moro, som ville føre sin egen økonomiske politik i Italien http://www.whale.to/b/coleman_h.html

Myrdet 9. maj 1978 i Rom

Anders Bruun-Laursen
forfatter

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring