Dronning Sonja har rett til Dronning tittel, fra Giske-ætta og Harald Hårfagre ætta

Dronning Sonja er en flott dame, av Giske-ætta viser det seg. Av en helt annen slekt enn mannen som utgir seg for å arbeide for Norge, mens vi daglig blir lagt under utenlandsk jurisdiksjon og administrasjon. I slektsforskningprogrammet jeg benytter, kaller jeg han «Harald Rex, Universets Konge». Norge blir for knapt å tjene for storhetsvanviddet.

Tittelbildet tilhører Slottet og er frigitt for redaksjonelt bruk.

Gratulerer til Kongen med 87-års dagen idag. Min lojalitet går først og fremst til Gud, verdens Allmakt og Hersker som de som aspirerer om et jødisk antikristent talmudisk Verdensrike snart skal få erfare, mer enn noe satanisk kongehus. Josh. 24:15 «Men jeg og mitt hus, vi vil tjene Herren«.

Dronning Sonja av Giske
1 MyHeritage – Relasjonsdiagram

Sonja har alltid minnet meg om min favoritt-tante, både i utseende og åttafære. Nå forstår jeg hvorfor. For derifra er ikke veien lang via Tora Torbergsdatter til Harald Hårfagre. Dronningen liker å løpe i fjellet inni Storfjorden, min tippoldemor er fra Skageflå, og derifra fikk jeg mistanken at hun nok er drevet av ubevisste slektskap der, og mine mistanker slo til; hun er av Giske-ætta; https://giske-avisen.no/arnungane-fra-giske-til-asen-korsbrekke-til-skagefla/

2 MyHeritage – Relasjonsdiagram

Bjørnstjerne Bjørnson (1832-1910) mente at den familie som utgjør det norske kongehus idag, han kalte dem svensk-marokkanske jødiske Bernadotte familien, var feil familie for det norske kongehus. I sin regjeringstid har Harald Rex bygget et land med og av, mer eller mindre kun for perverse satanister. Det jødisk-frimurerske «lys» tilbyr falsk snillisme og toleranse som utgir seg for å være kristent. Kun i Helvete er alt perverst tilatt. Der kopuleres det i hver krik og krok. Kun i helvete velges det partner som i Martha Lovises tilfelle utav størrelsen på penisen. Alle vet at negere har store. Astarter liker det (Astarte er krigs- og fertilitetsgudinnen). «Han fyller hele meg«, sa hun gledes strålende til Dagbladets forside mens Ari Behn satt for seg selv og sin flaske whiskey og las om hennes salighet. Han fikk leve en kort tid til med sin korte penis som ikke holdt til den jødiske prinsesse.

Det er å ødelegge og legge brakk alt min familie har arbeidet for i 1000 år i Kvitekrists tjeneste;

Slektgranskning presteslekt Johansen – Borgen 14 03 23

Både min fars og min mors slekt går tilbake til Harald IV Gilchrist Magnusson Gille (F. Orkenøyene, 1102-1136). På skotsk betyr hans navn «Servant of Christ», «Kristus tjener». Den tradisjon akter jeg å hedre mine forfedre med å fullføre. Min familie skal gjøre og fullføre vår jobb, om kongen svikter, om det står til meg. Det blir ingen endring i prioriteringene på min vakt.

Sonja er dermed av Israelittisk slekt, Harald Hårfagre slekten, som har giftet seg jødisk. Blandingsekteskap går visst i arv. Bibelen fordømmer det. Det sømmer seg ikke for Israelittiske hvite mennesker. Israelittene gifter seg med Israelittene. Kun jødene som giftet seg med Kaanaitter og også Ishmaelitter, jfr. Genesis 28:6-7, 8-9. Jødiske Esau fant sin store glede å gjøre stikk motsatt av hva hans far Isak instruerte ham, også at Jacob-Israel skal være Sjefen (Genesis 27:40), og Esau/Jødene tjene Jacob-Israel (WASP, Israelittene, vi hvite Europeere). Jødene av Esau sins lekt er på egen hånd nå, i trass mot Guds instruksjon i Genesis, for sitt antiKristne talmudiske Verdensrike. Dette har de IKKE Gud med seg på. De skal komme til å angre på dette de prøver på…. det Talmudiske «messianske» tidsalderen deres, de skal eie alt i hele verden, og alle andre skal være deres slaver. Lykke til i forsøket. Bibelen sier det strander. Dere bygger ikke bra, fordi dere mangler rette grunnstenen; Jesus Kristus (Psalm 118:22, Acts 4:11, Matthew 21:42, Ephesians 2:20, 1 Peter 2:7).

Alt Byggerne bygger uten rette grunnsteinen / hjørnesteinen er fåfengt. Det faller. Alltid. Mon de noengang lærer hvor dum de er ?

Jeg kommer til å lokke «kongens menn og kvinner» i en felle at de har forbudt kristendommen, og hevde at blandingsekteskap og skape bastarder er ukristelig. Hvilken lov veier tyngst; hatlov eller religionsfrihet ? Jeg vil da bevise at det gikk nett som Bjørnstjerne Bjørnson advarte om, at med Bernadotte familien («marokkanske-jøder» kalte han dem) ved makten så vil det ikke gå så bra med kristne Norge, at de har kriminalisert kristendommen i året for 1000 årsfeiringen.

Jødene er faktisk ikke istand til å styre noe land. Det viser det rettssystemet de tilbyr oss. Urett, løgn og korrupsjon er dagens orden i jødisk ledede nasjoner, siden deres egoisme alltid vil prioritere sine egne interesser. Vi skandinaviske Israelitter sender til barbarene vår Rurik, hvor de ber om vår hjelp, grunnlegger av RUS-land. Jødene sender dem homoseksuelle kokain dophue og skuespiller Zelensky .. 🙂

Det er hva de vil oppnå; UTRYDDELSE av den hvite rase Israelitter; Jakobs Trøbbel, Kun Obama-type rase de populariserer, jfr. Marta Lovise, Astarten (krigs- og frukbarhetsgudinne), 1 Samuel 12:10, Judges 2:13

De reklamerer for sine perversiteter i alle kanaler for tiden, det finnes ikke en eneste reklame uten en neger i et blandingsekteskap med hvit kvinne. Dumskap, ondskap og grådighet lønner seg sjelden i karmisk henseende. Genesis 27:41 [ Jødiske ] «Esau hadde et nag til Jakob på grunn av velsignelsen hans far hadde gitt ham. Han sa til seg selv: Sørgedagene over min far er nær; da skal jeg drepe min bror Jakob.» «

Det prosjektet har Esaus barn («jødene») holdt på med siden, siden den dag har deres latente hat naget dem. Hatet deres mot oss kristne sivilisasjonsbyggere spiser dem opp innenfra, sakte men sikkert.

Det Babylonske. talmudiske fellesskap in det Mosaiske Trossamfunn

Det mosaiske og Babylonske Talmud går foran det kristne som vi vet idag. Etter 1000 år kristen nasjon ble det avsluttet på hans vakt. En enkel jobb i beskytte Kristus som åndelig landshøvding etter Isaiah 9:6, klarte han ikke. Men Astarter og datterens og sønnens satanisme drar han stor omsorg for. Så vet alle hvorfor antiKristene nedbygger nasjonen som har nytt godt av Guds beskyttelse i 1000 år, av Isaiah 9:6 og Gulatingslovens «Det første i lova vår er at vi skal bøye oss mot aust og be Kvitekrist om godt år og fred, at vi må halde landet vårt bygd og drotten vår ved helse. Han vere vår venn og i hans venner, og Gud vere venn for oss alle. »

Nå ber de til lederne for det jødiske Verdensriket; Bill Gates, George Soros og Klaus Scwab om det samme. Kvitekrist er forlatt, ALLE bud han gav oss er gått bort ifra. Det kommer ikke til å funke like godt den Babylonske statsstyrelse, som i Russland fra 1917, de klarte å ødelegge nasjonen på 30-40 år. De stjeler enhver nasjon de kommer til ren. USA er neste Bolsjevik-sovjet som faller.

Historien viser vel at Bjørnstjerne Bjørnson fikk rett, for Harald Rex «av Universet» spør «hva er en nordmann ?» (han vet det ikke, jeg kunne fortalt han det, en bok om de som levde på fjellgårdene i Storfjordene i gamle dager, + bøndene, fiskerne, sjømennene og oljearbeiderne) og Kronprinsen spiser snitter og drikker champagne, og kanskje sniffer noen striper kokain med fiffen i Davos mens hans kone er honeypot for #Epsteins utpressings operasjoner å filme og ta bilde av maktmennesker i blamerende situasjoner, slik at de for all fremtid gjør som de får beskjed om ?

Hva vår slekt har bygget over tusen år, kan disse antiKristne Babylonerne ødelegge i løpet av 30 år, tikkun olam kaller Talmud det («kreativ destruksjon», av alt kristent).

Barnatro

«På Stiklestad gjorde Bjørnson den hellige slagmark til arena for en ny offensiv, et angrep direkte mot kongemakten. Fra «vor gamle Selvstændigheds største Sted», erklærte han at kongen måtte oppgi sitt veto, eller folket måtte oppgi sin konge.

Angrepet på Oscar II var ikke bare av politisk art: «Han tilhører et andet Folk.» Det dreide seg om selve slekten. Mot bernadottene sto den gamle, mytiske kongestamme, Hårfagreslekten, som Bjørnson selv mente han var direkte etterkommer etter.

Venstres valgseier i 1882 hadde gitt Stortinget den nødvendige styrke til å sette inn et avgjørende støt mot kongens veto, Høyre-regjeringen skulle stilles for riksrett. I trygg forvissning om at konflikten var på skinner, forlot Bjørnstjerne Bjørnson Norge, kone og barn. Han byttet ut Gausdal mot det republikanske Paris. I utlendigheten ville han sitte og dikte. Inntil bøndenes hær kalte ham hjem til kongsgården.

Den 27. februar 1884 ble kongens veto nedstemt, og med det fradømt retten til å regjere i Norge.

Bjørnson, på sin side, ønsket ett nytt kongeslag, et dynastisk slag mellom den jødisk-marokkansk-svenske familien Bernadotte og den norrøne kongeætten Bjørnson via Bratt til Hårfagre.» Kilde «Kongstanken» (Cappelen 2002), av Tor Bomann-Larsen (linken død nå, sensur) : http://www.nb.no/bjornson/Bjornson/Samfunnet/Bjoernson-mot-Bernadottene

Bjørnstjerne Bjørnson (født 8. desember 1832 på Kvikne nord for Tynset, død 26. april 1910 i Paris) sa i et brev til Peter Bjørnson 31.10.1882 om B’nai Brith frimurer konger som undergraver nasjonens kristne interesser, til fordel for jødiske internasjonale verdensriket;

«Du må naturligvis lade mine vænner, og blant dem W. Konow først og fræmst, læse dette. Jeg lægger til, at en man, hvis kænskab ingen drager i tvil, når det gæller frimureri, og hvis anseelse er meget høj, forleden dag intrængende bad mig udvirke af tinget en lov, hvoræfter ingen æmbedsman kan være medlem af et sælskab, hvis statuter ikke er offentlige. Intrængende, atter og atter, bad han mig om det! – Bare at et sådant forslag kommer fræm, sa han, vil gøre godt og drage mange til æftertanke.
«De fædrelands-bekymrede» ledes af kæltringer; det er summa summarum.»
http://www.dokpro.uio.no/litteratur/bjoernson/bbka2.txt

Bjørnstjerne Bjørnson fikk 100% rett. Det var en tabbe av det norske folk å gå med på å la Bernadottene holde på. Han demonstrerte ved å dra til Paris og bli der, sitte der og skrive. DA har de syndet mot § 1 i Gulatingsloven «det første i vår Lov«; å tjene Kvitekrist og Gud fremfor alt, altså beholde landet og nasjonen kristen.

«Huset Bernadotte er det herskende fyrstehuset i Sverige. Det har regjert Sverige siden 1818, og frem til 1905 også i Norge. Juridisk er det en linje av huset Holstein-Gottorp, da Jean-Baptiste Bernadotte ble adoptert av Karl XIII av Sverige.»
https://no.wikipedia.org/wiki/Huset_Bernadotte

Jostemikk : «Den er jo forsåvidt grei. Sverige har hatt et frimurerjødisk kongehus i snart 200 år, Norge i snaue 100 år. Men så er det dette med å følge slektslinjene i Bernadottefamilien, og da kommer en jo før eller siden til Märtha Sofia Lovisa Dagmar Thyra, av Huset Bernadotte og Huset Glücksburg. Her i landet het hun takk og lov bare kronprinsesse Märtha. Hun var gift med kong Olav V, og da er hun moren til dagens konge, Harald V. Verden er et merkelig sted, det er sikkert og visst. Enda bra at han og hans sønn ikke trikser med finansene og deltar i politisk-økonomiske møter arrangert av utenlandske tenketanker, for da hadde det jo vært noe å kritisere.» https://www.jostemikk.com/etter-den-franske-revolusjonen-skjedde-det-noe-rart-i-norge-og-sverige/

«I 2004 fremførte den norske biograf Tor Bomann-Larsen hypotesen om at kong Olav V av Norge ikke var den biologiske sønnen til Kong Haakon VII, men hans mor, Dronning Maud, var i 1902 i London kunstig inseminert av Sir Francis Laking, legen til det kongelig britiske slott.»

Kong Olav’s jødiske pappas navn kjenner vi vel ikke, men nesene og de antiKristne prioriteringene forteller en historie.

Deres fremste hobby er å la sine folk i rettsystemet stjele andres eiendommer «dere skal ikke eie noen noen ting og bli lykkelig» som deres Schwab uttalte det, som jeg kontret med «og Jøden skal eie alt og bli Superhappy», som i bolsjevik-Sovjet. «Rettvishet» for dem, er alt som tjener til profitt for dem.

Laking og Olav. Det mest sannsynlige er at Laking Jr. insaminerte Maud med sin egen DNA

Siden Bernadottene er jøder mer enn israelitter forstår vi deres samhold med askeNazi jødene Epstein, Bill Gates, George Soros og Klaus Schwab enn med oss israelittiske nordmenn. Det kan finnes mer litteratur om her : https://www.norvision.no/

O Store Gud

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring