Overføringer til de internasjonale krefter som eier oss; vårt land, vår olje – og verst av alt, de fleste menneskers sjel og sinn.

Bilderbergernes gavepakke til Røkke

Overføringer til de internasjonale krefter som eier oss; vårt land, vår olje – og verst av alt, de fleste menneskers sjel og sinn.

Det er vel ikke nødvendigvis Røkke det er noe mest galt med. Han er en skurk som utnytter mulighjetene. Men hvem er de som skurkene som lar ham? Han utnytter mulighetene som ligger i å få tilgang til et godt nettverk. Hvem er jeg til å dømme det ? Hadde jeg vært i hans sko kanskje jeg hadde gjort det samme, bare som sport å regne ? For å kunne overliste dem. Nei. Jeg kritiserer våre folkevalgte som skulle ta seg av oss, mer enn de rike ‘industrialister’, for at de stiller seg på slike nettverk, vi vet eksisterer, sin side. DE er ansvarlig. De er valgt for å ivareta våre saker. Og de svikter gang på gang. Hvorfor ? Tilfeldig ? Neida ….

Den 20.06.2007 samtidig som Staten ved Næringsministeren gikk inn i Aker med 6 milliarder, søkte jeg Næringsdepartementet om at Staten investerte bare noen få hundre millioner i et selskap som skulle bli eid av de ansatte selv, for vår del i shipping/offshore, som et prøveprosjekt. Det er ingen ny tanke. Det er en gammel tanke, som blant andre Høyre’s Jan P. Syse ivret for i sin tid. Min ide er at vi overhodet ikke trenger egoistiske kapitalister. Vi trenger ikke at kapitalen monopoliseres hos noen få individer, som i det øverste echolon av makt, kan holde tilbake denne kapitalen fra sirkulasjon, og således skape ‘finanskriser’. Vi trenger å ta tilbake eierskapet til produksjonsmidlene.

Platons idealsamfunn er her

Selvfølgelig var det mer som et stunt herfra, for jeg vet jo inderlig vel at Staten, den er på disse monopolære krefters side, og ikke på oss vanlige arbeidsfolks sin side. For dem er der tre klasser; Herskerklassen, militærklassen og arbeiderklassen, ifølge Platon’s «Republikken»;

Plato ønsket en herskende klasse med en mektig hær for å holde dem med makten og et samfunn fullstendig underordnet til den monopolistiske autoritet til dets herskere. Han forfektet også å bruke enhver makt som var nødvendig for å få bort all eksisterende myndigheter og sosiale strukturer så de nye herskere kunne begynne med «blanke ark» på hvilket de kunne tegne deres fantatiske nye samfunn. Den øverste dimensjon av Plato’s ideal samfunn innkluderte elimineringen av ekteskap og familie slik at alle kvinner skulle tilhøre alle menn, og alle menn tilhøre alle kvinner. Barn som kom utav disse promiskuøse forbindelsene skulle bli tatt over av regjeringen så snart de var avvent og oppfostret anonymt av staten. Plato ønsket kvinner til å være likestilt med menn – å slåss i kriger med menn og utføre arbeid som menn. Der skulle være selektiv oppdragelse av menn og kvinner under myndighetenes kontroll og barn som ble antatt å være underutviklet og forkrøplet skulle avrettes. Han anbefaler at særlig begavede menn og kvinner forplanter seg med hverandre i og med den selektive avlspolitikken. Der skulle være en tre-lags struktur i samfunnet med tre klasser; Herskerklassen, militærklassen og arbeiderklassen.
Plato sa at folk ville bli hjernevasket til å tro at det myndighets-inndoktrinerte falsum at folk var født med gull, sølv eller kopper i sine sjeler og herskerne skulle avgjøre hvilket metall som var tilstede i sjelen til hver person og tilegne personen sin tilsvarende klasse. Plato innrømmet at dette var et falsum, men sa det ville behjelpe forretnings administrasjonen til herskerne fordi det ville bli tenkt på av folket som et religiøst prinsipp. Plato reserverte alle velsignelser og goder i samfunnet for sin herskerklasse. Det var i de lavere klasser han følte privat eiendom kunne bli eliminert, familie forbindelser kollektiviseres. I herskerklassen skulle intellektuell energi bli dedikert til å bestemme hva som var godt for massene i de laveste klasser.

«Mot dumhet kjemper selv gudene forgjeves», og mot korrupsjon på høyt nivå, men hvorfor er det ikke noen som spør om dette er villet ‘dumhet’, rett og slett at Røkke og Wallenberg (Bilderberger), i samarbeid med de som sitter på sparepengene våre; f.t. Jens Stoltenberg (Bilderberger), har godkjent denne planen fra begynnelsen av, på slik måte at det er bare en måte for å få ‘venner av makten’ til å robbe statskassen på ? Avtalt ‘dumhet’.

Så lenge de som er i herskerklassen behersker Staten, så er det bare ennå en metode for å bevare ‘kastesamfunnet’, og det er bare de lavere kaster alle deres ideologier gikk utover. De selv har det like ens, like elitært og godt, under kapitalismen, som under kommunismen, som under nazismen.

Spin-demokrati

Hva om ‘vår nye regjering er vedtatt’ allerede og spin doktrene i ‘vår frie og uavhengige media’ jobber overtid med å kondisjonere opinionen til dette fakta ? Det er enkelt, for i Norge har vi ikke kultur for å tenke induviduelt. Bare kollektivt.

«Når alle tenker likt, er det ingen som tenker». Walter Lippmann

Avtalen som Wallenbergene har gjort, om null tap, og tvertimot gevinst, kan tyde på dette. Wallenbergerne har jo vært noen av de fremste deltagerne i Bilderberger elite nettverk nærmest siden starten i 1954. Hvorfor fikk ikke Staten samme avtale, og hvor ofte bruker Wallenbergerne denne metode med investeringsgaranti, hvor de går inn ? Det er jo helt uvanlig…..bortsett fra her.

Taperne er bare vi. Og våre ’tillitsvalgte’ kan ikke straffes. Dumhet, om enn aldri så tilsynelatende, er ikke strafbar. Skyld på markedet og finanskrisen. Folk flest skjønner ikke så mye mer enn at med det så går de fri, fordi de ikke skjønner at disse tapene på 4 milliarder, er ikke noe tap på investeringer, men overføringer kompiser mellom. Det skyldes på ‘uheldige’ investeringer, men neven i statskassen på en finurlig måte er hva det i virkeligheten er. Men vi har aldri eid disse pengene. Og kommer aldri til å gjøre det.

Er dette som vi skriver i artikkelen at «Vår Nye Regjering er vedtatt«, så er dette bare ennå en sak, siste spikeren i kista, hvor opinionen skal tro at vi har noen reell demokratidannelse i dette landet. Både Jens og Støre er fullt inneforstått allerede nå, om de får lov å sitte fire nye år. Det er avgjort på bakrommene og på Bilderberger møter for lenge siden.

Media kjører på for å sikre det som deres eiere på Bilderberger møter og andre lukkede fora har besluttet. Så det eneste Jens kan gjøre er å forsvare seg mest mulig, fordømme mest mulig, og forsøke å holde ryggen mest mulig fri, for å bevare mest mulig personlig ære i dette spillet. Han og Røkke er sannsynligvis på samme side, og har vært det siden begynnelsen. Ingen av betydning i Skandinavia går imot Wallenbergerne, og de har sikret seg, og de og Røkke deler vel hele utbyttet av statsrøveriet om ikke så lenge, – på en eller annen måte. Tror ikke Wallenbergerne er fornøyd med å komme ut med 168 millioner i gevinst som garantien ovenfor dem sikrer, mens Røkke sitter med milliarder i gevinst.

Som en person skrev på N24 debatt gruppe:
«Det må han jo for øvrig også gjøre for å tape færrest mulig stemmer. Samtidig er det nok ytterst ubehagelig å stadig bli minnet på at staten kjøpte 12% av AKSO for 5 milliarder kroner. Denne aksjeposten er i dag verdt drøye 1 milliard. Dette er tall det bare er latterlig å forsøke og snakke seg fra, slik tidl. næringsminister gjorde i går, ved å påstå at tapene kun er papirtap, og at det «ikke er realisert et tap på en eneste krone».

Det er tap. Våre tap. De store pengene går til ‘vår opplyste elite’. Smulene går til oss. ‘Tapene’ i oljefondet med ‘uheldige’ investeringer, er overføringer av samme slag til de internasjonale krefter som eier oss, vårt land, vår olje, – og verst av alt, de fleste menneskers sjel og sinn. Ingen tvil om det. Våre folkevalgte tjener disses agenda. Bruker 4 % til oss, og 96 % kommer til å bli sølt bort på ‘uheldige investeringer’, og pensjoner til dets agentur, som i virkeligheten er overføringer. Planlagt og villet.

Hvor går pengene?

Hvorfor støtter noen av de rikeste folk i verden kommunisme og sosialisme ? Hvorfor vil de støtte noe som tilsynelatende leder til sin egen undergang [all makt til arbeiderklassen] ? Med disse spørsmålene starter W. Cleon Skousen boken ‘The Naked Capitalist’ (1970). Hvorfor skrev Dr. Quigley sin bok «Tragedie og Håp» og avslørte det konspiratoriske nettverk som han skrøt av han var en del av, spør han videre ?

«Verden er styrt av helt andre personer enn hva som de som ikke er bak scenen forestiller seg.» Benjamin Disraeli.

Ifølge Skousen så besvarer Quigley dette på sidene 979-980; «Han sier at det er for sent for menigmann å snu tidevannet. I en vennlig tone oppfordrer han dem dermed ikke å slåss mot den løkken som allerede er rundt nakken deres. Han føler seg sikker på at de som gjør det vil bare kvele seg selv. På den annen side, de som vil gi seg over til det enorme presset som begynner å bli følt av hele menneskeheten vil til sist finne seg i et menneskeskapt millennium av fred og fremgang. Gjennom hele boken forsikrer Dr. Quigley oss at vi kan stole på disse rause og velmenende menn som opererer i hemmelighet bak scenen. DE er håpet til verden. Alle som gjør motstand representerer tragedien. Herav tittelen på boken.»

HER er Obama’s slagord HÅP for verden forankret, i denne forståelse. Dette er viktig å være klar over. Den eneste måten disse krefter kan klare å skape fred på jord på er å drepe alle verdens mennesker. Og 9/11 blant annet, mest, har åpnet opp dette faktum for så mye av verdens folk, at Quigley kommer til å ta feil. Var ikke Internet når Quigley skrev boken sin. Den vanvittige mentale kortslutning at de tror de kan klare et slikt prosjekt, med de midler de benytter, tyder på en ekstrem arrestert åndelig utvikling.

Det er helt klart påvist og dokumentert hvordan Wall Street, Verdens Herskere, som Rotchilds og Rockefellers – og de andre 13 sataniske blodlinjer, understøttet og skapte nazismen, blant annet i Anthony C. Suttons bøker, og ‘The Rise of the Fourth Reich’ av Jim Marrs.
http://www.amazon.com/Rise-Fourth-Reich-Societies-Threaten/dp/0061245585

Hvem er det som prøver å ta over verden?

Anthony C. Sutton har også dokumentert i sin bok WALL STREET AND THE BOLSHEVIK REVOLUTION, hvem som skapte kommunismen.
http://reformed-theology.org/html/books/bolshevik_revolution/

Så om noen her i Norge har spekulert på forskjellen hvem Jens Christian Hauge (påstått Mossad agent ‘Oscar’ blant annet) og Håkon Lie fra krigens dager hvem de har rapportert til, så er det i virkeligheten akkurat samme folkene som stod bak kommunismen, som de som stod bak nazismen og sosialismen og ‘demokratiet’, for den del. Det er gitt inntrykk gjennom historiebøkene at Einar Gerhardsens sympatier gikk østover (Russland), mens Håkon Lie’s gikk vestover (USA), men det er bare et spinn, – det var samme krefter de underla seg og oss etter andre verdenskrig. Så lenge disse krefter behersker staten, så er staten et like godt verktøy som noe annet til å loppe alle oss andre. De var visst mest opptatt av å «bygge det nye Jerusalem» (aka ‘Den Nye Verdensorden’), som Håkon Lie senest har uttalt som deres viktigste jobb i etterkrigstiden.

«Alle som er kjent med hva som er skrevet i Johannes Åpenbaring kan ha mistenkt at moderne historie ville til sist inneholde et enormt kompleks av politisk og økonomisk makt som ville omfatte hele verden», sier Skousen, hvor jeg tror andre også kan se Johannes Åpenbaring i et nytt lys, som jeg alltid har sett den (det er en skikkelig ‘kanalisering’ fra Patmos – har vært der ! , som tåler tidens tann), og videre:

Johannes forutså at før den store ære av Messiansk og Milleniums fred, ville menneskeheten bli underlagt et brutalt, verdensomfattende konglomerat av diktatorisk autoritet som ville prøve å gjøre alle mennesker underdaning eller bli drept (Åp. 13:15). Han sa de ville tvinge alle mennesker ‘ både små og store, rik og fattig, fri og bundne’ til å bli identifisert med det (Åp. 13:16). Johannes refererte også til deres økonomiske grep på menneskeheten og sa at om en person ikke ble identifisert med dette monopolistiske nettverk, ‘så kan ikke noen mann kjøpe eller selge’ (13:17).

Dr. Quigley forsikrer oss at denne type global maktstruktur er på vei til å bli en realitet.

Dr. Quigley peker på at disse bankdynastier har lært at alle regjeringer må ha kilder av inntekter de kan låne av i nødsituasjoner. De har også lært at ved å tilby dem slike penger fra sine private ressurser, så kan de gjøre både konger og demokratiske ledere enormt underdaning til sin vilje. Det har vist seg å være det mest effektive middel til å kontrollere politiske utnevnelser og bestemme politiske saker.»

Der har vi oppskriften………..

«Jeg tror at Kommunist Konspirasjonen er bare en avdeling av en mye større konspirasjon!», sa Dr. Bella Dodd, et tidligere medlem av National Committee of the U. S. Communist Party, til Skousen personlig.

«Dr. Dodd sa at hun først ble oppmerskom på dette mystiske super-lederskapet rett etter andre verdenskrig når det Amerikanske Kommunistpartiet hadde problemer med å få instrukser fra Moskva på flere viktige saker som krevde øyeblikkelig oppmersomhet. Det Amerikanske kommunist hierarkiet ble fortalt at hver gang de hadde en nødsituasjon av denne type så skulle de kontakte en av tre utpekte pesoner i Waldorf Towers. Dr. Dodd merket seg at hver gang Partiet fikk instruksjoner fra noen av disse tre menn, så hadde aldri Moskva noen innsigelser mot instruksjonene. Hva som forvirret Dr. Dodd var det faktum at ingen av disse tre kontaktene var russisk. Heller ikke var noen av dem kommunister. I virkeligheten var alle tre ekstremt rike Amerikanske kapitalister! Dr. Dodd sa; «Jeg vil virkelig ønske å finne ut hvem som i virkeligheten styrer ting.»

Fra boken ‘The Naked Capitalist’ av W. Cleon Skousen, som kommenterer boken «Tragedy and Hope» av Dr. Carroll Quigley.

Så disse stakkars kommunistene som tror de er i opposisjon til Verdens Herskere, og jobber for menigmann, og er imot nazismen, men så jobber de for eksakt samme oppdragsgivere ! Du store min, så forført det går an å få en hel verdens mennesker; Få dem inn i en eller annen av de tilsynelatende motsatte ‘ismer’ som de også kontrollerer. For oss som er opplyst om verdens beskaffenhet, smiler bare av kommunister og sosialister som tror seg så fjernt fra de virkelige makthavere i verden. De er i realiteten underlagt samme som alle andre ‘ismer’. Hvor partipamper, og de som står over og bak partiene, som herskerklasse, forbeholder godene for seg selv, helt i tråd med Platons prinsipper.

Det kommer en artikkel om ‘corporatisme’, Benito Mussolinis definisjon av fascismen om ikke lenge – selskapene som har overtatt styrelsen av landets politikk. Som har sine folk plassert i landets styrelse. Hvor all politikk med sikte på ‘næringslivet’, og minimalt i forhold til å ivareta vanlige folks interesser. Dette er grunnen til at folk har blitt så fremmedgjort i forhold til politikk og politiske prosesser. De fleste skjønner faktisk minimalt av hva som foregår, fordi politikken er løftet fra personlig nivå, opp til et ‘corporativt’ nivå.

Velkommen til Platons, Bush’, Obama’s, Browns ‘Nye Verdensorden’. Følg med!

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring