Thomas Hansen, «unabomberen» fra Narvik en fare for de jødiske #Okkupasjonsmakthaverne

Å ville oppsøke og intervjue Anders Behring Breivik (ABB), den jødisk-sionistiske patsy for MOSSAD sin operasjon på Utøya i 2011, det bør en IKKE prøve på. Det fikk Hr. Thomas Hansen fra Narvik oppleve. Han må ikke få rokke ved Utøya-narrativet.

At makthaverne først bruker politiet og fengsler Thomas i 6 måneder uten grunn, og søker å få han innlagt og kjemisk lobotomert på asylet fem -5- ganger, er standard modus operandi, har vi sett i denne serien. Det er jødenes «sorte psykiatri» faste opplegg.  https://www.riksavisen.no/venstreradikales-bruk-av-psykiatri-for-sovjetisk-bolsjevik-jodisk-meningsterror/

Sovjet 2.0. Psykiatri var en velkjent metode de jødiske bolsjeviker brukte i Sovjet for å ta ut sine politiske motstandere. De myrdet 66 million mennesker fra 1917 -1956.

Norske bolsjevik-jødiske okkupasjonsmyndigheter har strømlinjeformet dette våpen mot borgerne, som ledd i å aktivt holde borgerne i en permanent og vedvarende tilstand av frykt og ave for maktpersonenes inngrep mot seg, – de kaller det «helsehjelp» å kjemisk lobotomere folk de ikke liker uttalelsene til, da vet vi hvordan Jesus påtaler at Jødene har Djevelen til far og kaller det Løgnens Far (Joh. 8:44), de er renskåren ondskapsfull når de ordinerer og gir «hjelpen» : https://www.helsedirektoratet.no/rundskriv/helsetjenestens-og-politiets-ansvar-for-personer-med-psykisk-lidelse/ansvar-for-a-hjelpe-antatt-psykisk-syke-og-helsetjenestens-hjemler-for-tvang. De lyver og bedrar for å få disse verktøyene på plass har vi påtalt tidligere: https://www.riksavisen.no/politihoyskolens-morten-holmboe-innklaget-til-redelighetsutvalget-for-misbruk-av-forskning/

«I Oslo håper politiinspektør Medby at de i løpet av høsten kan øke antallet personer de følger opp, fra 70 til nærmere 90.» Men de har ikke en eneste politi til å ta seg av når vi anmelder åpenbart psykisk plagede mennesker ansatt i offentlig sektor som lyver og bedrar i okkupasjonsmakthavernes favør, hundrevis og mulig tusenvis av saker blir henlagt, helt uten påtale, av disse som liksom her er så superivrig å «sikre» mot kriminaliteten: https://www.tv2.no/nyheter/innenriks/70-personer-star-pa-hemmelig-liste-fra-dette-rommet-folger-politiet-med/16043079/

«Hvis du kan klare å finne bare *ett* menneske i Norge, som er villig til å forklare resten av oss, hvorfor jeg endte opp 6 måneder i fengsel, og fikk navnet, karrieren min, osv, ødelagt av norsk presse, så skal jeg la dette menneske få det absolutt siste ordet, usensurert, i denne bloggen, før jeg til evig tid forsegler den …»
https://korrupsjonsjegeren.wordpress.com/2016/04/17/finnes-det-ett-menneske-i-norge-som-kan-forklare-meg-hvorfor-jeg-satt-i-fengsel/

Det ene mennesket Thomas, det er Jarle Johansen. Ingen andre har min kompetanse i verden, til å forklare deg dette. Thomas ble funnet ble også funnet skyldig i trusler om å «kappe ballene av» av tidligere jødiske  statsminister Jens Stoltenberg. Jødene er under spesiell beskyttelse av #Okkupasjonsberedskap i Norge, også kalt Stay Behind / GLADIO. Deres kriminelle løpebaner beskyttes også.

De og deres Partier tjener alle seg selv og sin egen rase / familie

INGEN politiker får lov å gå i uttakt med hoveddogmene, da er det farvel til «makten» og tjenestepensjonen. Da ligger en #Epstein klar, en «panama», til å få bort alle som ikke går i takt, en ala Borten Moe eller Moxnes. De har noen slik på ALLE som kommer til makt. Riset bak speilet. «Antisemitter» er forbudt i deres «demokrati», de kan ikke engang si hva de mener om ting, i jødenes «demokrati». Deres «demokrati» består UTELUKKENDE av statsautoriserte individer, altså ferdig programmerte til «den ene rette lære».

Deres antikristne Great Reset er vårt Sovjet 2.0, den nye samfunnskontrakt våre Okkupasjonsmakthavere ønsker å innføre, på vår bekostning. ALLE som står i veien for dem må utryddes, ryddes av veien, med makt, med vold, med terror, med trakassering, i forvaltning, i domstol, overalt i det norske systemet – de holder på med meg slik nå, statsterror inntil du er enten blakk eller utslitt, PTSD av traumabasert mind control MK-Ultra, eller død ;

 

Utøya operasjonen gikk på å befeste den makten idag, som jødiske Stay Behind / GLADIO / Okkupasjonsberedskap tok etter andre verdenskrig, når de for alle praktiske formål gjorde statskupp i vår nasjon. De måtte inngi folket en ny type frykt, vi aldri før har hatt i Norge, terrorfrykten, terror og frykt for Statsmakten. I det kristne system vi hadde i Norge i 1000 år kristent, så BESKYTTET vår Statsmakt oss nordmenn. Vi kunne stole på det, at der var en statsmakt som beskyttet oss mot kriminelle barbarer av utlendinger, og mot de andre statsmakter, om den ene sviktet, om den ene hadde en korrupt satan i sin tjeneste som følte maktovergrepets søte sødme. Slik er det ikke lenger, dessverre.

Staten er til for de jødiske Okkupasjonsmakthaverne behov og beskyttelser og berikelser, ikke for oss.

De jødiske okkupasjonsmakthavere har snudd dette, de skremmer befolkningen til lydighet, servilitet, lojalitet til ondskap, og tofasthet til onde makthaveres planer ved systematisk statsterror, tie politisk dissens, alle marsjere i takt. De egentlige største terrorister er altså #Okkupasjonsmakthaverne ;

  • § 131.Terrorhandlinger
  • b. å skape alvorlig frykt i en befolkning, eller
  • § 132.Grove terrorhandlinger
  • c. er begått av en person som i kraft av sin stilling nyter en særlig tillit som kan utnyttes til å gjennomføre en terrorhandling.
  • § 133.Terrorforbund

Å holde borgerne i en konstant og permanent tilstand av frykt for statsterroren er terrorisme, per definisjon.

En annen kjent person de gjorde det samme med var jurist og diplomat Synnøve Fjellbakk Taftø, jødiske Jonas Gahr Støre og Gro Harlem Brundtland kjemisk lobotomerte henne, og ødela henne for livet, for den «synd» å avsløre dem for oss, var ikke hun også fra Narvik ?
https://www.riksavisen.no/jurist-og-diplomat-synnove-fjellbakk-tafto-avslorer-den-jodiske-okkupasjonsmakten-og-lobotomeres/

For å forstå dette, så må en kjenne til bakgrunnen for Utøya-aksjonen, at #Okkupasjonsmakthaverne trengte å befeste sin makt, for å skape terror-regimet, fryktene implementeres, for imaginære «terrorister», de største terroristene er dem selv ; https://www.riksavisen.no/terrorister-bomber-norges-regjering/ §§§ https://www.riksavisen.no/judea-erklaerer-norge-krig/ §§§ https://www.riksavisen.no/11-ar-siden-judea-angrep-norge/ §§§ https://www.riksavisen.no/227-mossadciami6-angriper-norge/ §§§ https://www.riksavisen.no/stoltenberg-jugend-eva-may-norderhus-ap-utoya-generasjonens-ekstreme-maktarroganse/ §§§ https://www.riksavisen.no/mossad-bak-utoya-terrorismen/

De trengte Utøyaoperasjonen for å opprettholde hva jeg kaller Terror-regimet i artikkelen om Kenneth Skailand, de må holde folk i en permanent tilstand av frykt og terror (frykt for terror), det er deres terror , på BI kaltes når jeg gikk der i Org.lære for «fear management» : https://www.riksavisen.no/kenneth-skailand-enna-et-offer-for-jodiske-subversjon-krefter-i-vart-land/

«Kjenn dine fiender«, eller du er garantert å tape, sier Sun Tzu. Familiene, de Herskende familiene i Norge, som ALLE politikere må bøye seg for; https://www.riksavisen.no/heiberg-familien-dominerer-fullstendig-norsk-medisin-politikk-og-rettspleie/ §§§ https://www.riksavisen.no/sejersted-heiberg-stoltenbergs-rett-til-a-bedrive-juridisk-faenskap-og-krig-mot-hvem-de-vil-norsk-adel/

Det har gått nedover med den hvite rase siden Jødene tok Verdensmakten, etter den Sionistiske kongress i Basel i 1898 de bestemte å gå til angrep på Jacob-Israels slekt, WASP, og ta makten

Deres statskupp var påbegynt allerede fra 1923, samtidig som Arbeiderparti- og Gudmund Harlem vennene jødiske Lenin (Blank) og Trotsky (Bronstein) påbegynte myrde 66 million av vårt broderfolk i RUS-land (RUS betyr Skandinav), det Coup d’etat i 1945 som beskrevet i mine artikler https://www.riksavisen.no/norge-ble-kuppet-i-august-45/ §§§ https://www.riksavisen.no/frigjoeringen-1945-norge-solgt-til-england/ §§§ https://www.riksavisen.no/deepstate-norway-1945-2023-from-nazi-occupation-to-askenazi-occupation/ §§§ https://www.riksavisen.no/det-nye-jerusalem-og-dansen-rundt-gullkalven/ §§§ https://www.riksavisen.no/trygve-lies-hemmelige-etterkrigsavtale-med-storbritania/ §§§ Norge; Apartheidstat i norsk rettspleie; Jøder Uber Alles §§§ Okkupasjonsmakt: Jødiske Erna Solberg, avløser jødiske Jonas Gahr Støre ved makten

samt boken boken «GRO-GATE» :

g_gate_ny

Vi ser altså trenden i grafen over etter at Arbeiderpartiets og Gudmund Harlem sine jødiske venner Lenin (Blank) og Trotsky (Bronstein) satte igang i RUS-land fra 1917, 66 million av vårt broderfolk industrielt eksterminerte de der. RUS betyr Skandinav. De erstattet vårt folk med asiater og mongoler, som utgjør RUSland idag. PLANEN deres er å ha makten i våre nasjoner for evig og alltid, slik at det gir dem muligheten å få denne % under 1 %, helst 0% tilbake av Jacob-Israels slekt : https://www.riksavisen.no/jacobs-trouble-the-holocausting-of-the-caucasian-israelites/

Utøya 2011 er bare ennå en av Norges jødiske #Okkupasjonsmakthaveres «hellige» operasjon for å befeste sin makt. Og de kan ikke ha noe av at en oppkomling fra Narvik skal avsløre deres operasjon ved å ville søke kontakt med og ville intervjue Anders Behring Breivik. ABB er en stakkars tosk og en syndebukk som lider av omsorgssvikt av sine jødiske foreldre, som gjør at denne forfatter har ment at alle jødiske familier bør anmeldes til barnevernet, Jørgen Brundtland selvmord, Ninni Stoltenberg narkovrak og tidlig død, noen med deres talmudiske utsyn er mangelfullt og til fare for barn (og voksne).

Ble jeg fengslet på grunn av mitt engasjement i Breiviksaken
https://korrupsjonsjegeren.wordpress.com/2015/08/01/ble-jeg-fengslet-pa-grunn-av-mitt-engasjement-i-breiviksaken/

Det er nok helt riktig, selv om Thomas Hansen ikke helt forstår hvordan. Okkupasjonsmakthaverne er enkle sjeler; Du får ikke lov å avsløre dem, hvis tampen brenner, finner de en avledningsmanøver de kan ta deg for, hva som helst, «unabombe» er bra. Jødenes mer enn nødvendige nyttige idioter trer til verket, med liv og lyst, Hr. Bungum.

Derfor om en spøker med at en skal «sprenge en bombe» (mediabombe at en er homo) kan ha katastrofale konsekvenser. Det har Thomas Hansen fra Narvik fått erfart, for da gir det dem en grunn til å ta deg, og sørge for at du ALDRI nærmer deg ABB og får vite sannheten om Utøya saken, for Hansen kan være en smarting på alt mulig annet enn Jesus, som han mener er ‘Satans sønn’, da har en ikke forstått mye av Bibelen, og ville mulig avslørt ABB på et øyeblikk som Sionist-agent for MOSSAD, om han noensinne fikk han i tale, hvilket han ikke kommer til å gjøre. ABB sitter sannsynligvis oppbevart annet sted enn de sier han er. Om han lever.

INGEN kan noensinne få tale med ABB, som ikke er autoriserte av #Okkupasjonsmakthaverne. Hansen eller noen som helst har ikke kompetanse som meg til å forstå bakgrunnen til dette, så jeg forstår han lurer på hvorfor han ble fengslet. De MÅTTE fengsle han, han kom for nært å avsløre dem, uten å vite det.

Da må Per Steinar Bungum trå i aksjon.


“Var han betalt for å begrave meg?” Hvis svaret på ovenstående spørsmål er ja, så har Per Steinar Bungum gjort seg skyldig i grov tjenesteforsømmelse, grov korrupsjon, utnyttelse av offentlig embede, osv, osv, osv. Noe som tilsammens burde enkelt kvalifisere for flere års fengsel for Bungum»
https://korrupsjonsjegeren.wordpress.com/2015/08/05/er-aktor-per-steinar-bungum-korrupt/
https://korrupsjonsjegeren.wordpress.com/2015/08/08/jeg-politianmelder-aktor-per-steinar-bungum-for-brudd-pa-straffelovens-paragraf-120-og-168-i-tillegg-til-aereskrenkende-uttalelser/

Selvfølgelig var han det. Derfor #Okkupasjonsmakthaverne har sitt folk i ALLE av samfunnets institusjoner, å sikre deres interesser ;

Selvfølgelig er han det. Han tjener #Okkupasjonsmakthavernes interesser, og KUN det

Thomas Hansen  – «UNAbomberen«: «Ovenstående overskrift har jeg sonet 6 måneder i fengsel for. Mitt lokale politikammer mente at det var “trussel om straffbar handling med mer enn 6 måneders strafferamme”. Og at ytringen var, sitat; “skikket til å fremme frykt”. Jeg er av den meningen at bare fordi store deler av Norges befolkning var paranoid rett etter 22. Juli, så er ikke det min feil.»

Jeg skal detonere bomben min i hjertet av Norge/Porsgrunn

Thomas Hansen ser det samme som jeg har bemerket , at jøder synest alltid å være dårlige foreldre: «En ting som jeg beit meg spesielt merke til selv i videoen til Anders, er den biten hvor et av hans ønsker er et “partiarkalsk samfunn”, og takker nei til et “matriarkalsk samfunn”. Dette kan sees på, mener jeg, som et uttrykk for hans egen oppvekst, hvor han vokste opp uten en farsfigur i sitt liv. Noe som bringer meg til det kanskje kjipeste spørsmålet jeg noensinne har spurt meg selv, som er; “Hva er den største forskjellen mellom meg og Anders Behring Breivik?”

Vi du se Anders Behring Breivik sin video?

Den 17. Mai 2015, okkuperes fastlands-Norge av Nazister
Har du noengang blitt arrestert av bevæpnet Politi? Det har jeg! TO ganger! Den ene gangen kom de 15 mann, bevæpnet til tennene! De hadde skuddsikre vester, skjold, hjelmer, gassgranater, rambukk og MP5. Dette til tross for at jeg aldri har motsatt meg arrestasjon, aldri eid våpen, og er uttalt pasifist! Og JA, jeg HAR VITNER!

Dette skjedde den 4. Januar 2013, hjemme hos meg i Porsgrunn. Da jeg åpnet opp døra mi, og lot de slenge meg i veggen, så spurte jeg; “E dokker SJUK?“ Det skulle jeg aldri ha gjort, for etterpå kjørte de meg på legevakta og forsøkte å få meg tvangsinnlagt på Psykiatrisk! Til tross for at jeg da hadde en Psykiatri-rapport fra ikke mindre enn TO psykiatere som konkluderte med et jeg var frisk, tilregnelig, og ikke til skade for noen!

Kanskje det var fordi jeg snakket om blomster i mange farger at Politibetjent Vidar Aaltvedt mente at jeg måtte pågripes? Kanskje det var fordi Aktor Per Steinar Bungum var redd for at Sannheten fra fortiden skulle hjemsøke han, at han tok ut tiltale mot meg? Hvem vet, det eneste jeg vet med sikkerhet, er at i 1940 så var 92% av Politimennene ved Grenland Politikammer Nazister, og ingen av de mistet jobben i 1945 …

Den 17. Mai 2015, okkuperes fastlands-Norge av Nazister
https://korrupsjonsjegeren.wordpress.com/2015/05/11/den-17-mai-2015-okkuperes-fastlands-norge-av-nazister/

Hva var den EGENTLIGE grunnen til at jeg ble arrestert og dømt?

Hva var den EGENTLIGE grunnen til at jeg ble arrestert og dømt?

Den egentlige grunnen til at du ble arrestert og dømt Thomas, er at de bruker domstolen og psykiatrien som et skafott. I sin ondskapsfulle kreativitet har de til og med fått til «symptomfri sinnsykdom«; https://www.riksavisen.no/statsforvalter-i-oslo-og-viken-ber-pst-ta-en-manns-jaktvapen-for-symptomfri-sinnsykdom/

I boken «Psykiatri», 1972, 6.utgv 1997, «Kap 1, Innledning», s. 8 skriver Einar Kringlen under avsnittet

«Psykiatrien som behandler og vokter»: «Psykiatriens primære mål er selvsagt å behandle pasienter med psykiske lidelser, men samtidig har psykiatrien også som funksjon å utøve sosial kontroll».

https://www.riksavisen.no/psykiatrien-som-behandler-og-vokter/

For å OPPDRA innbyggerne. Domstolen er der IKKE i det jødiske statssystem for å beskytte innbyggerne mot de andre statsmakter, som vi hadde det i norge i det kristne systemet. I det jødisk-herodiske hersker systemet skal domstolen terrorisere deg inn på den smale-jødiske-vei; underordne din mening og vilhe til dem.

Thomas Hansen må lære seg å se «portvokterne» i systemet, som skal sikre han får sitt fokus bort fra det #Okkupasjonsmakthaverne ikke vil han skal rote i. De andre i media vil ikke få lov å si noe som ikke disse gatekeeperne av den jødiske herskerrase godkjenner, det er okkupasjonmakthavernes privilegium, å bestemme, å herske – i alle fire statsmakter som egentlig i prinsippet skulle gjensidig passe på hverandre, men som i Norge alle som en tjener #Okkupasjonsmakthaverne;

«I tillegg sitter Anders Behring Breivik på isolat, hvor det er umulig for meg å besøke han, for å intervjue han. Store deler av saken hans er låst ned i Riksarkivet, utelatt fra offentlighetens lys i 60 år, og store deler av rettssaken hans ble sensurert fra det offentlige rom, fordi han (sitat); “ikke skulle få muligheten til å selge saken sin i det offentlige rom”.

Hva er det egentlig som er så betent med Breiviksaken at individer som ønsker å finne informasjon om Breivik blir tatt så hardt som det jeg ble? Hvorfor tåler ikke fakta rundt Anders Behring Breivik dagslys?

Når en i tillegg ser den åpenbare inkompetensen hos Norsk Politi, både på etterforskningssiden, etterretningssiden, og generelt ellers, er det vanskelig å svare intelligent på hvorfor privatetterforskere som meg ikke får tilgang til Breivik, og hvorfor ABB på død og liv skal isoleres fra samfunnet for enhver pris, slik praksisen rundt han i dag er.

Men det viktigste spørsmålet gjenstår dog da, og det er; “Hvorfor i svarte faen endte jeg opp i fengsel, ble demonisert av Norsk Media, fengslet 5 ganger, i tillegg til en gang i USA av Secret Service, når det eneste jeg ønsket å oppnå var å forhindre fremtidige terroristhandlinger, ala det Anders Behring Breivik gjorde den 22. Juli 2011” …?

I tillegg har jeg blitt arrestert 5 ganger i Norge, forsøkt tvangsinnlagt 5 ganger, hatt 4 Psykiatere, 1 Psykolog og 4 leger, alle sammens rettsoppnevnt, for å forsøke å stoppe meg ifra å finne sannheten. Jeg har sonet 6 måneder i fengsel, sittet 10 døgn på glattcelle, og 2 uker i varetekt i Kragerø. I tillegg har jeg blitt kontaktet av NSA over Facebook, og oppfordret til å være en “flittig ape”, og fortsette med programmering, og ikke bry meg om resten av verden.

Ønsker det Norske Folket virkelig å ende opp som slaver, i en politistat, hvor politiet kan gjøre akkurat som de vil, inkludert drepe borgere (Linn Madelene Bråthen), og slippe unna straff?»

https://korrupsjonsjegeren.wordpress.com/category/politi/

Det tåler ikke dagslys, fordi det ville medført at dagens Okkupasjonsmakthavere måtte tatt ansvaret for 77 døde barn Thomas. Som MOSSAD sitt motto sier; «Med løgn og bedrag skal dere føre krig».

Dommedag kommer

Ikke bare kommer, holder på (Matt. 10:26, Luk. 8:17, 12:2).

There is a price to pay for the Jews evils also

Bibelen er klar. Urettskaperne, morderne, terroristene og tyvene ved makten, skal tidsnok stå til ansvar for hva de har gjort og gjør. Når glasset er fullt for deres ondskap, så trer Gud den Allmektige i aksjon, hvordan jeg vet det ?

De samme jødiske personene ødela min datter en gang i tiden. «Hevnen er min«, sier Gud i Bibelen (Rom. 12:19, Deuteronomy 32:35). Det jeg så, var at rettferdigheten skjedde fyldest. Øye for øye, tann for tann, det fungerer. Kjærlighet er ikke alltid hva som er viktig for en selv, men akseptere verdens ondskap og gjøre og akseptere hva som er til minst skade for barnet, utifra forutsetningene, og disse onde menneskenes prioriteringer, gjøren og laden ;

The Greatest Love of All – Lucy Thomas

Jeg har fulgt jødene tett i 25+ år, etter at jødinnene Karin Stoltenberg og Gro Harlem Brundtland åndelig drepte ett av mine barn. Øynene mine har aldri forlatt dem, jeg har fulgt deres gjøremål og onde agendaer nøye, jeg har skrevet 1100 artikler om deres onde planer og gjøremål.

Om Gud vil, vil det bli skrevet en bok før jeg drar; «From Genesis to Revelation», deres skjebne ble og blir oppfylt NØYAKTIG som det står i Bibelen, og Jacob-Israels slekt, med min families nye pakt og skjebne, den også NØYAKTIG som beskrevet. Gud tok virkelig vare på sitt folk, han gjemte dem, gjemte dem til og med for seg selv. Glemte oss aldri.

For 25 år siden den korrupte domstolen til Karin Stoltenberg (sjef for Barne- og familiedepartementet) og Gro Harlem Bruntdland (statsminister) som skulle ødelegge den kristne familieinstitusjonen i Norge (suksess i dag) for Satan og for bolsjevik-jødene subversion agenda, tilskrev jeg dem og ba dem ordne opp i den korrupte domstolen og redde datteren min, som jeg gikk til retten for fordi hun ønsket å bo med faren sin og ikke moren. Jeg hadde ingen annen interesse enn å prøve å oppfylle ønsket hennes. La oss bare si at den korrupte domstolen KNUSTE både meg og barnet, og jeg har nesten ikke sett jenta siden hun ble psykisk ødelagt, takket være tingrettsdommer Bjørn Inge Rørstad, Hva skjedde videre?

Jørgen Brundtland døde av «selvmord», og Ninni Stoltenberg narkotikavrak og tidlig død. Tingrettsdommer Bjørn Inge Rørstad som sto for uretten døde tidlig av kreft, en gudbespotter som hater det gode og elsker det onde, elsker løgner og urett, jeg håper han led mye og lenge. Gud gjenopprettet rettferdigheten. Dette er hvordan jeg så Guds dom, over urettskaperne, over de onde. De kunne gjøre dette med sin makt, dette var hva de ville bruke sin makt til, foretrekker å bruke sin makt til å gjøre det onde. «Hevnen er min», sier Gud. Jeg har sett flere slike, så Gud er en LEVENDE KRAFT i livet mitt. Jeg har ingen tro, jeg VET! Gud tok seg av det for meg, kan vi se. Rettferdigheten gjenopprettet. Et øye for et øye, en tann for en tann. Det lærte meg sannheten i; Psalm 118:8  :

Psalm 118 is the middle chapter of the entire Bible. Psalm 117, before Psalm 118 is the shortest chapter in the BIble. Psalm 119, after Psalm 118 is the longest chapter in the Bible. The Bible has 594 chapters before Psalm 118 and 594 chapters after Psalm 118. If we add up all the chapters exept Psalm 118, you get a total of 1188 chapters. 1188 or Psaml 118 verse 8 is the middle verse of the entire Bible. Should the central verse not have an important message ? : «It is bettet take refuge in the Lord than to thrust in man.» – Psalm 118:8.

Jødene kan gjerne tro de får holde på med ondskapene sine til evig tid, at de er for reprobate til ikke lære av HIS-story’en, det får bli deres eget problem, atter en gang ;

Vi kan bare si til Thomas Hansen; velkommen i Klubben;

§ 1 §  Hans Eirik Olav i nærkamp med jødeinteresser? § 2 §  Den Jødiske dommer Karstein Rye dømmer Egil Klubben for krenkelse av sin egen eiendom § 3 §  Cato Berglund blir korsfestet av jødisk dommer Vidar Stensland, Høyesterettsdommere politianmeldt § 4 §  Johan Wannberg urettmessig ruinert av den jødiske dommer Richard Saue ? § 5 § Per Einar Guthus fengslet for å tale imot de jødiske #Okkupasjonsmakthavernes interesser § 6 §  Gro Ødegårds bok. Er Tony Bakos årsak til antisemittismens utbredelse ? § 7 §  Davos-Bartn aka Espen Barth-Eide; Jødisk maktelite med «standardmessig gjennomslag» i norsk forvaltning og domstol v/Villars-Dahl  § 8 §  ‘Guds Utvalgte Folk’ (Jødene) i Rogaland ved Ole Ueland liker ikke og vil gi Arvid Gimre psykiatrisk behandling § 9 § Maktdemonstrasjon av Norges jødiske makthavere: Trond Harald Haaland tvangsinnlagt § 10 § Scandinavian Star: Hva politiet i Norge og Danmark nekter å etterforske § 11 § Hvorfor dekker Riksadvokaten over forsikringssvindelen på Scandinavian Star? § 12 §  Offshore-kuppet. Sunnmørsåndens Tap og Jødementalitetens Seier? § 13 § Vi stjeler en vei: Har Mossad / Stay Behind rett til å drepe i Norge ? § 14 § Bærum kommune stjeler vei for jødiske Jan Herman Dante § 15 § Barrabas går fri (jødiske Gjermund Cappelen og hans jødiske finansiere), den uskyldige Eirik Jensen straffes i hans sted. § 16 §  Syndebukken ABB. Angrepet på Utøya. Dypstaten befester sin makt § 17 § Tore Knudtaa, Korsfestet av jødiske dommere Nesheim og Wallevik i favør av jødisk apologetisk lakselusforsker § 18 § Kenneth Skailand, ennå et offer for jødiske subversjon krefter i vårt land § 19 § Jurist og diplomat Synnøve Fjellbakk Taftø; Avslører den jødiske #Okkupasjonsmakten og lobotomeres § 20 § Jødene overtar norsk offshoreflåte § 21 § Thomas Hansen, «unabomberen» fra Narvik en fare for de jødiske #Okkupasjonsmakthaverne § 22 § Oddmar Remøy; Lov om Psykisk Helsevern mot dissidenter § 23 § Rune L. Hansen innbragt av #Okkupasjonsmakthaverne: Sosialdemokratiets «Ariske» Idealer § 24 § Arnold Juklerød opponerte mot skjulte maktstrukturer § 25 § Elmer Solbergs kritiserer #Okkupasjonsmakthaverne og «behandles» av «psykisk helsevern» § 26 § Hans Arne Nystad drapet; Det viktige for ‘Great Reset’ av Norge og #Okkupasjonsmakten nå er å ta ut alle personer som inspirerer folket å tenke selv § 27 § Knut Hamsun: De jødiske #Okkupasjonsmakthavernes behov for å ødelegge dem de hater §§§

Bolsjevik-Jødene i hundre år har hatt sin store glede å drepe, myrde kjærligheten til mennesker, mellom mann og kvinne, mellom foreldre og barn, mellom landets innbyggere, setter oss opp mot hverandre, splitt og hersk. Må Gud forbanne dem for spesielt det, for å myrde kjærligheten, og la vi bare ta vare på det i våre hjerter, hva de sataniske jødetampene med glød og glede ødelegger, de klarer ikke myrde hva vi har i oss, det tar vi med oss når vi engang drar. Upåvirket av jødetampenes ondskaper, skal vi hegne om det. De kan med sin utstrakte maktmisbruk ta våre liv, men ikke vår ånd, våre hjerter. Å bli som dem, så Dyrisk 666, så primitiv, – det vil vi ikke.

«For the Lord loveth judgement, and forsaketh not his saints ; they are preserved for ever : but the seed of the wicked shall be cut off. The righteous shall inherit the land, and dwell therein for ever.» – Psalm 37:28-29

I Will Always Love You – Lucy Thomas

Terror-regime

Politi-bøllerier, barnevern og psykiatri støttes av alle 4 maktsentre etter maktfordelingsprinsippet. I Norge er det ikke lenger 4 maktsentra som passer på hverandre, alle er ‘en for alle – alle for en’ og passer på at borgerne holder seg inne med og er snill med okkupasjonsmakthaverne som utgjør terror-regimet. De oppsetsige korsfestes i en eller alle av bolsjevik-jødenes maktsentre.

De konspirerer mot Gud og mennesker for den urett og djevelskap de har lyst å forårsake. Etter den søte kløe kommer vanligvis den sure svie.

Bare en liten ting til om noen skulle be om Høyesteretts hjelp for urett mot seg, har vi de samme personene. Det skal en spesiell støpning mennesker til å gjøre så mye ondskap mot andre mennesker. De trenger politibøller, barnevern, psykiatri, hatlover og resten av statsterroren for å sette borgerne i rette frykt-modus, så de holder kjeft og er for redd til å si imot #Okkupasjonsmakthaverne, og endelig, trenger de å kontrollere Høyesterett :

Johnny Cash – God’s Gonna Cut You Down

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring