Stoltenberg-Jugend Eva-May Norderhus (AP); Utøya-generasjonens ekstreme maktarroganse

De trenger ikke følge norske lover. De ER loven. Som vi ser av tittelbildet så vet Jens Stoltenberg at der var flere skyttere. Det var Norges Reichtags-brann. Revolusjonen deres spiser sine egne. ABB sin jødiske far arbeidet i norsk diplomati for AP sitt stay behind nettverk hele livet.

Vi spør: Hva tjener Eva-May Norderhus (AP) på å gi bort andres eiendom – og nekte å gjøre om åpenbare feil, som har kommet til ved (åpenbar) kriminell virksomhet anmeldt til politiet ? (SF sak 2022/146).

(Tittelbilde: Jostemikk). Etter Utøya skrev Riksavisen om Utøya at Mossad var innvolvert å hjelpe de norske askeNAZI makthavere med den operasjonen, for å befeste deres makt.

De kan kalle alle de ikke liker ABB’er, og marginalisere opposisjonen på den måten. Hitler gjorde det samme ved Reichtags-brannen, satte fyr på Reichtags-bygningen og gav ‘kommunistene’ ala Steigan skylden. Ved falsk flagg (ala Buffalo) vil de peke på andre «nazister» til fare for samfunnet, mens i virkeligheten er disse Davos-ministrene de eneste naziene.

10.000 nazister samlet på Telenor Arena. Kristin Halvorsen spriker med fingrene for å slippe massesuggesjonen sier hun.

Det passer nok godt med en «nazist» i Buffalo flaks det er en falsk flagg akkurat mens  askeNAZI Klaus Schwab’s og NATO askeNAZI Jens Stoltenberg sin Great Reset – det ‘grønne’ skiftet, de skal befeste sin makt og sine finanser (kapitalbase) er akkurat iferd med å krone anstrengelsene sine med å overta makten i verden (antiKristne Nye Verdensorden), overføring av våre skatte- og oljepenger til seg og sine venner. Den absolutt største fare for noe samfunn til enhver tid er askeNAZI khazarene, de prøver å forvirre folk bort fra å se det faktum. Okkultistenes og magikernes triks. Hold folks oppmerksomhet på venstrehånden (Buffalo) så de ikke ser hva høyrehånden gjør (i Ukraina). Klima – Kovid – Krig Inc., askeNAZI’ene raner våre statskasser med.

«Og derfor skal Gud sende dem en sterk villfarelse, slik at de skal tro på løgn, for at de alle skal bli fordømt som ikke trodde på sannheten, men hadde behag i urettferdigheten.». 2 Thessalonians 2:7-12

Disse menneskene er opplært å tro at DE er dem som straffer og belønner, de har makten, de bestemmer, tror de, deres venner i andre statens institusjoner beskytter dem, stoler de på. De leser og vurderer bare email fra sine parti kamerater.

De tror ikke på Gud, men de tror veldig på sine partivenner i forvaltning, domstol og politi. Det går for en stund, så kommer karma-rekylen når deres arroganse og selvforherligelse og de bruker Statens ressurser til sin gruppes korrupte selvoppholdelse, dem mot alle andre, slår over i regelrett ondskap. Gud er på sin trone fremdeles. De bør ikke være for selvsikker.

De forrakter Bibelen og alt kristent, jfr. den jødiske MotDagisten og Arbeiderpartiets nestleder og utenriksminister, professor og historiker Edvard Bull, sønn til Edvard Isak Hambro Bull i sin bok ‘Kristendommen og samfunnet‘ (1923); «Barna skal gjøres til sosialister, og det er lærerne som skal gjøre dem til det. Skal vi skape den sosialistiske skole, må vi ha makten i skolestyrene og i kommunestyrene, og bruke vår makt hensynsløst. Vi vil bort fra alt det barbariske og fra den usunne lære og moral, som barna lærer gjennom religions-undervisningen. Skolepolitikk er klassepolitikk”.

Og så endte de opp på Utøya som sosialister, gudløse og korrupt, arrogant og selvoppholdende som gruppe, komplett helt og fullt uten moral i det hele tatt.

‘Ti døde bare i Buffalo? Det er jo ikke mer enn askeNAZI’ene har drept med gift vaksinene i en middels stor norsk kommune i løpet av en måneds tid det (?). AskeNAZI’ene ved makten i Norge, USA og Europa trenger ikke følge våre lover. De ER loven, dypstaten, Stay Behind – ukjært barn har mange navn. Det er den slags maktarroganse de lærte seg på Utøya.. knus alle som ikke er din «kamerat».

Slik befester klandestine onde Stay Behind dypstatens krefter makten sin i Norge. Vi vil vise dem maktarrogansen de har lært seg, av å være den utvalgte «politiske klasse» som Karl Mordechai Marx Levy ville kalt dem. Vi kler av dem maktarrogansen. Vi kler dem naken så alle kan se hva slags makthavere nasjonen har. De kommer til å drepe meg før de innrømmer de har gjort feil, fordi de har makten. De kan per definisjon ikke gjøre feil. De gjør hva de vil. Så ufordragelig er de oppdradd på Utøya.

De trenger ikke ta hensyn til sakens fakta, de bruker makt, da trenger de ikke forholde seg til sakens fakta, uansett hva de sier blir ‘sant’ med den tillærte maktarroganse.
askenazi Jens Stoltenberg anti-NATO

Det viser vel at alle kan endre mening, selv askeNAZI’ene, NATO ble helt greitt for khazarene, når det kom til det stadiet at de kontrollerte NATO… når det ikke lenger ivaretok sikkerheten til den hvite nordatlantiske rase (israelittene etter Jacob), så ble NATO helt greitt for khazarene, da kan de bruke NATO som alt annet til sin fordel.. som å skaffe seg et Nye Khazaria i Ukraina for eksempel.

Vi skal her dra et lite eksempel på hvordan Stoltenberg-Jugend kan gjøre det, sin rett, deres rett, de har makten mener de, de trenger ikke følge noen lover…. vi presenterer statsforvalter Eva-May Norderhus (AP) :

Saken med Giske Marina sin eiendom er enkel, startet slik:

https://giske-avisen.no/oyvind-drablos-saksbehandling-fra-helvete-i-ml-%c2%a7-26-politianmeldt/

Dermed gjorde kommunens folk noe som er kriminelt, de hadde ikke hjemmel i loven til å gjøre det:

Straffeloven «§ 171 rammer en offentlig tjenestemann som handler innenfor sitt ansvarsområde, men grovt i strid med tjenesteplikten – for eksempel ved å treffe et vedtak det åpenbart ikke er hjemmel til».

https://lovdata.no/pro/#document/PROP/forarbeid/otprp-8-200708/KAPITTEL_12-2-4-21

Klar tale. Gjelder det Arbeiderpartifolk også, – gjelder det maktarrogante Utøya-ungdom som ivaretar sine partikamerater i offentlige posisjoner og jobber mest og mer for det og dem, enn de ivaretar borgerne ?

Her er nok av uhjemlede forbrytelser å ta av :

De hadde altså ikke hjemmel til å gjøre denne endring, heller ikke hadde de hjemmel til å nekte å tilbakerette den. Kommune ansattes venn som krevde dette, var altså ikke Registrert Eier til 0/0-eiendommen og kunne ikke kreve dette, en 0/0 eiendom har ikke registrert eier :

2-17 Gnr 127 bnr 23 - Halldor Arnfinn Giske - korrigering av grenser (L)(492797)

 

De innbiller seg at de har makt, men det er feil. Loven har makten, ikke disse idioter. Den eneste makt de har utgår fra at de skal følge loven, hvor de ikke kan bruke skjønn, det kan de ikke her. Selv dommere kan ikke synse, kan kun sjekke om loven er fulgt, så loven har makt, ikke de personlig. For å gjøre hva kommunen gjorde i 2017 skulle de arrangere:

  • Rette Registrert Eier skal kreve det (0/0 eiendom har ingen registrert eier).
  • Arealsoverføring skal ha Oppmålingsforretning eller Jordskifterettsdom.
  • De skal sjekke at den som rekvirerer Haldor Giske har personlig avtale med eier av arealet av den «eksisterende selvstendige eiendom» (siden 1921).
  • Han som rekvirerer skal sannsynliggjøre sitt eierskap. Det har han ikke gjort.
  • ML § 26 sak skal ha enten Oppmålingsforretning, Dom eller Privat avtale med eieren av arealet (Kystverket), for å gjøre dette (i 2017).
Dag Høgvard et al «Matrikkelloven» side 121 «eksisterende selvstendig eiendom«

De vedtar altså at noen kan begynne å krangle om eierskapet til noe som har vært en «eksisterende selvstendig eiendom» (‘0/0’) i 101 år…… (?). Hva mangler det slikt folk ?

Det mangler integritet, fordi de mener det er ok å gjøre dette, så lenge det er deres medsøstre og kolleger de må beskytte å bli stilt strafferettslig å stilt til ansvar for det.

Statsforvalters saksbehandlere presterer å saksbehandle noe helt annet enn det er klaget på. De skulle saksbehandle tilbakeretting til 0/0, men har saksbehandlet noen grenser sier de. Vi har vanskelig for å tro at de kan være så dum, mer at de spiller dum i ren trakasserings hensikt.

Giske kommune 2022146 - vedtak i klagesak - avslag på retting etter matrikkellova - Giske marina

 

Jarle Johansen i 2009 avslørte noe som ikke mange i Norge vet, at Stoltenberg slekten er aske NAZI jøder. Så der er gode grunner for Stoltenberg-Jugend inklusivt Eva-May Norderhus (AP) til å mislike forfatteren av denne :

askeNAZI jøde Jens Stoltenberg (2009)
https://www.riksavisen.no/er-stoltenberg-joede/

Det er de samme som har kuppet Ukraina forøvrig, skaper Nye Khazaria, rapporterer kristne TruNews i Florida.

Kommunens Øyvind Drabløs kan være så selvsikker og maktarrogant fordi han vet han har hele det norske askeNAZI makt nettverket bak seg. Hva som gjenstår å se er om de har også politiet og domstolen bak seg, i denne saken.

Stoltenberg-Jugend Eva-May Norderhus (AP) vet utmerket godt hun ikke trenger å gjøre noe som helst. Hennes askeNAZI nettverk i alle statens instanser vil backe henne opp. Stoltenberg-Jugend Eva-May Norderhus (AP) trenger ikke snakke med ofrene for sitt vedtrak, hun vet at andre av statens instanser vil ta seg av dette for nettverket deres, for de har makten som de har lært på Utøya skal knuse alle andre enn «kameratene» sine.

Her sier Statsforvalters saksbehandler at de ikke vil ha møte, trenger ikke mer informasjon (fordi de har allerede bestemt seg for vedtaket). Hvorfor skulle de trenge mer informasjon når de allerede har bestemt seg for vedtaket da? Kontradiksjon for dem de går utover er ikke så nøye for Statsforvalter. De har makten, de bestemmer. Om det blir riktige vedtak er ikke så nøye for dem:

Giske kommune - klagesak etter matrikkellova - tilbakemelding på forespørsel om møte bc

 

Her sier de at de ikke vil tilbakerette (de har ikke hjemmel til å nekte), som vi ser over hvis de ikke har hjemmel til å nekte så er de i brudd med Straffeloven §§ 171 og 172.:

Giske-kommune-2022146-vedtak-i-klagesak-avslag-pa-retting-etter-matrikkellova-Giske-marina-1

 

Vi hørte nylig om Arbeiderpartiets Faremo og Wetland som ble millionerer.  «Økokrim og påtalemakt er besatt av Ap-folk. Ikke vent deg noe derifra», sies det på Resett.no. Råttenskapens og korrupsjonens barn ales opp på Utøya. Ivareta kameraten din, drit i alle andre, lærte de på Utøya. Vi får håpe det ikke stemmer for alle domstoler og politi, for kriminaliteten i Giske Marina sin sak er klokkeklar. https://resett.no/2022/05/15/tidligere-norsk-ambassador-fikk-skyhoye-konsulenthonorarer-som-radgiver-for-faremo/

Hvilken fordeler og penger kan det være for henne i at Eva-May Norderhus (AP) tjener på å bidra til å skape illusjonen av at Giske Marina sin eiendom eies av noen som ikke ikke eier den, – fordi den har vært en «eksisterende selvstendig eiendom» siden 1921? Hva vil AP gjøre med de som varsler om råttenskapen? Kjemisk lobotomere dem ?

Vi skal se om domstolen støtter Stoltenberg-Jugend. Da vet vi at politimestre og dommere er forpliktet til Stoltenberg-Jugend også.. for den forsåvidt enkle saken over, kan alle se at Statsforvalter har gjort feil vedtak, til fordel for askeNAZI dypstatens aktører, unndra medsøstre og offentlig ansatt kolleger for ansvar.

Det er Giske-Avisens redaksjonelle linje at det er veldig viktig at alle borgere fortsatt står opp imot dem (de VIL kalle alle ABB’er som sier dem imot, det var ABB’s rolle, det er ingen ting å bry seg om hva de kaller en), og viser at vi er ikke redd dem. Satanister, gudløse, løgnere og korrupte i forvaltningen skal motsies. Forvalternes maktarroganse vil slå ut i tyrannisk opptreden om ingen sier dem imot. ABB’s rolle i tjeneste for Arbeiderpartiet er at de kan kalle alle ABB som er uenig med dem i hva som helst. Dermed har de laget ALLE partier som ekko av seg selv, kun hva de sier er «lovlig» innenfor ABB narrativet å si…. De er sleip… AP-gutten ABB var en nyttig faen for dem.

Tyrannisk opptreden som altså slår ut i at de innbiller seg at de tror de kan være så kriminell de vil, uten konsekvenser for seg selv… De er politi anmeldt, de skal straffes, som alle andre som er kriminell….

 

Jens Stoltenberg: – Det var før de begynte å skyte på Utøya

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring