Brasiliansk politi aksjonerte mot Jesus Christ Church i Rio de Janeiro etter ordre fra jødene

Vil politiet angripe et hvilket som helst vaksineproduksjonsanlegg der Gog&Magog sovjet-jødene har planlagt og gjennomfører vaksine Holocaust for millioner av kristne på Purim-dagen? Nei? Hvorfor ikke ? Vi er i den jødiske nye verdensorden nå. AntiKrist ‘Great Reset’ er under implementering av askeNazi Klaus Scwab og resten av hans nazister. Jødenes Corona-Covid antiKristne 4de Verdensrike er under implementering.

Jøder bestemmer idag hva kristne menigheter skal preke fra Bibelen. Kristne har ingen mulighet til å ha samme innflytelse hva jødene skal preke fra Talmud i sine synagoger.

«Det jødiske samfunnet i Brasil har anmeldt pastoren og kirken hans. Pastoren «burde ha blitt arrestert,» sa Rabbi Gilberto Ventura, en jødisk leder i Sao Paulo, «men det faktum at politiet aksjonerte mot kirken hans er en riktig utvikling.» (kilde).

Det er sagt i media at politiet «beslagla litteratur under ransakelsen«, vi antar det må være Bibler da. Det står i Bibelen at en nytt Holocaust kommer i Israel… det er ikke noe jødene kan straffe kristne Pastorer for… de må i tilfelle straffe Gud, for det står i Guds Ord.. Åp. 20:9 – for Gog&Magog som blasfemerer den Hellige By hvor Jesus vandret i slitne skinnsandaler..

Jødene trenger ikke lenger som i stereotypen lure seg rundt i nattens mulm og mørke og forgifte brønnene til kristne som i Middelalderen. Folk flest vil springe til jødene for å få lov å kjøpe giftene. Gud sier vi har rett til å advare våre kristne brødre og søstre mot å ta giftene deres. Det er en åndelig lov, at jødene kan ikke hindre oss i å advare, slik som Profetene gjorde.

Norske sionister som innbiller folk at de er kristen og at jødene er «guds» utvalgte folk (hvilken gud?) er i kjempehumør av at jødene har instruert politiet om å arestere den evangelisk kristne pastor Tupirani da Hora Lores i Rio deJaneiro. Det feires blant «kristen» sionister (?).

Vi er masse kristne som ikke er sionister. Hva slags gud var Kaifas, Herodes, Judas og Barrabas utvalgt folk for ? Her kan alle lese om de RIKTIGE Israelitter etter Romerne 9, 10 og 11 .. jødene er ikke Israelittene. Israelittene hadde blitt tatt til fange og ført til Assyria i Kaukasus 700+ år før jødene Kaifas og Herodes ville drepe Jesus…

Burde apostlene og Jesus vært arrestert fordi de var redd jødene?

«Da det nu var aften den dag, den første dag i uken, og dørene var lukket der hvor disiplene var, av frykt for jødene, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sa til dem: Fred være med eder!» – Johannes 20:19

«Dog talte ingen fritt ut om ham, av frykt for jødene – Johannes 7:13

Hvorfor var apostlene redd for «guds» utvalgte folk ? (Satan er deres Talmudiske gud).

Kristenforfølgelsen starter

Nå skal vi snart se kristenhatet utfolde seg i fri dressur, og Gog&Magog jødene har instruert myndighetene av nasjonene at dødsstraff skal være virkemiddelet. Den andre loven Gog&Magog jødene Lenin (Blank) og Trotsky (Bronstein) innførte i Sovjet i 1917 var dødsstraff for «antisemittisme». Nå er den her. Vil du fornekte Jesus (Matt. 10:33) for å holde deg inne med disse grusomme sionistene og jødene, som enkelt kan bli transformert til kaldblodige mordere litt lenger hen ad veien.

Vladimir Putin on jews in Soviet Union government

66 million ble Holocaustet i Russland av Gog&Magog-jødene. For nå ser forfølgelsen av kristne ut til å begynne som profetert i Bibelen… nå begynner jødene å arresterere og Holocauste kristne, det er delvis positivt, for da kommer snart Jesus tilbake for fullt.

«De skal utstøte eder av synagogene; ja, det kommer en tid da hver den som slår eder ihjel, skal tro at han gjør Gud en tjeneste». – Johannes 16:2

Dette går nå i oppfyllelse rett foran våre øyne, og personer som kaller seg «kristen» står i front for å befordre denne å gå i oppfyllelse.

Det jødiske samfunnet i Brasil har anmeldt pastoren og kirken hans.

Pastoren «burde ha blitt arrestert,» sa Rabbi Gilberto Ventura, en jødisk leder i Sao Paulo, «men det faktum at politiet aksjonerte mot kirken hans er en riktig utvikling.»

https://www.ikaj.no/2021/03/13/brasiliansk-kirke-ber-om-et-nytt-holocaust/

Ja, vi vet. Og helst dødsstraff? Og sionister som kaller seg «kristen» de jubler, som Martin Gallein hos IKAJ.no. Det jødiske samfunn ville nok helst hatt dødsstraff som i USSR. Det kommer de til å kreve litt lenger henad veien. Nasjonenes myndigheter kommer til å hoppe når jødene sier hopp, alle nasjonenes ledere er per idag kjøpt og betalt av jødene. Er der to sider i en konflikt, er begge sider kontrollert, som alltid før.

Det er jødiske Jerusalam Post som annonserer dette. Det synest oss litt merkelig at Jerusalem Post så velvillig vil annonsere hvor stor makt over verdens nasjoners myndigheter og politi jødene i virkeligheten har, men det virker faktisk som de skryter av denne makten sin, over Brasilianske myndigheter og politi, som norsk selvfølgelig.. ingen forskjell.

Vi er der nå, den kristne endetids forfølgelse har startet. Fordi disse menneskene oppfatter jødene som guder som ikke kan sies imot.. alle som sier imot jødene kan arresteres og myrdes, de tror de gjør Gud en tjeneste (John 16:2), med Guds velsignelse mener kanskje «kristen»-Sionistene som Gallein, fordi de tror at jødene er «guds» utvalgte folk, av å beskytte satanister. Ingen spør; Hva slags gud var Kaifas, Herodes, Judas og Barrabas utvalgt folk for ? You tell me…Martin Gellein.

Spørsmålet er; Er sionister som så følelsesmessig programmert og hjernevasket av jødene, at de kan komme til å myrde og drepe «antisemitter» etter hvert, på jødene som de holder så meget av og adlyder i alt og ett sin kommando?

Massemord av «hedninger»

Purim skal feires. Seieren over «hedninger» , det innkluderer kristne sett fra jødisk synssvinkel. De trenger ikke lenger å lure rundt i nattens mulm og mørke og forgifte kristnes brønner idag. Dumme mennesker løper etter dem for å få lov å kjøpe giftene deres.

Sionistene som innbiller folk de er kristen når de i virkeligheten er Judeanere-Light versjon mener kanskje det er galt å omtale jødene som farlige for kristne, men ikke vi kristne:

«Fredagens aksjon i Rio de Janeiro var en del av en det brasilianske politiets operasjon «Shalom», mot pastor Tupirani da Hora Lores og Jesus Christ Church.» Kilde.

Bibelen sier det vil bli ett nytt Holocaust. Den brasilianske Pastoren er nesten programforpliktet til å si hva Bibelen sier, hvis ikke lyver han jo.. se Åpenbaringen / Rev. 20:9. Når Gog & Magog har bragt all slags perversiteter og er verdens Gay-pride-hovedstad, så vil nok vi som tror på Gud bare anta at Gud vil svare med noen tiltak. For aldri før i historien har ondskap og perversiteter (Sodom/Gomora) fått lov å holde på så veldig lenge. Og i Den Hellige Stad har Gud forbudt slike perversjoner. Vil noen arrestere meg for å si det? Versågod.

Globale myndigheter gjør nok bare hva de blir instruert til av Gale Kill Bill og hans stammefrender. Ingen vil mene at Erna har en selvstendig tanke i hodet, at det er hun som i sin «karriere» har vært sekretær i Operasjon Dagsverk noen måneder som styrer dette landet vel ?

Hehe. LOL. 🙂 nei, det er ikke slik det virker.. 🙂 🙂 nå er hun blitt sekretær for noen andre, det er det hele… en shekel her og en shekel der, det blir penger av slikt, og litt av det faller vel på Erna til kake noen dager til. At en del milliarder mennesker får ødelagt sin helse, det får være en annens og deres eget problem.

#BusinessAsUsual

Hva kan en forvente av Kristus-hånere og Kristus-mordere da?

Det er ingen vits for meg å gjøre meg mer prima og snill enn jeg er, for det spiller ingen rolle hva mennesker mener om meg, kun hva Gud mener om meg bryr meg, og det har ingen vits i å gjøre meg bedre en synder enn jeg er.. ved å lyve og si at jeg er så lei meg for at ondskapsfulle faener blir utryddet av jordens overflate av Gud.

NEI! Jeg har ingen medfølelse. Gog & Magog jødene myrdet 66 million av mitt broderfolk i Russland fra 1917 de ikke har tatt ansvar og avstand fra. De er iferd med å myrde millioner i tillegg til de 66 milllion av mitt folk RUS-folket de myrdet fra 1917 i Russland, så beklager… jeg har ingen medfølelse om det er slik at Gud lar dem gå opp i flammer.. Jeg må bare akseptere at Gud styrer verden, ikke jeg.

Akkurat som når Gud utryddet Sodoma og Gomora, så synest jeg det er like mye fortjent at Sovjet-«Israel» røverstaten til Gog&Magog jødene går opp i flammer. Jeg har ikke ansvaret for deres myrderier, jeg har ikke ansvaret for at de gjør den hellige by Jerusalem til verdens Gay-hovedstad, det er ikke min skyld at Gog&Magog jødene tillater og elsker all slags perversiteter, det nye Sodom & Egypt..

Du kan ikke beskylde meg for at jeg har noen del i det.

At Gud straffer dem for hva de gjør, og at det står i Åpenbaringen er ikke min feil.. Jeg aksepterer 100% Guds dom, Guds ekservering av Dommen…og jeg føler ikke Gud gjør noe «galt» i ekserveringen av Åp. / Rev. 20:9.

Jeg aksepterer det som Guds Vilje, jeg har ingenting å si imot Guds Vilje.. La det skje, sier jeg – heller før enn etter.. de har selv satt seg i situasjonen med sin ondskap, alle perversiteter – gay parader, løgn og bedrag som er Mossads motto… hvorfor i alle dager skulle jeg føle noe som helst i forbindelse med Guds dom ? Det forstår jeg ikke.. Gud er Gud og gjør som han vil, samme hva jeg føler..

Jødenes Verdensrike

Jødiske Karl Mordechai Marx Levy sa det;

Jews are citizens of and rule all nations in the World

BenGurion sa det, hvordan det skal bli, i den for kristne Hellige By, hvor vår Frelser og Messias vandret. Vi synest ikke noen om at satanister og ateister blasfemerer byen, tvertimot ser selv Gud på det dårlig:

Gud skapte verden like mye for sitt folk de kristne, som for Satans folk; Satans Synagoge (Åp. / Rev. 2.9 & 3.9).
Kristne har ingen plass i verden lenger.
Jødene eier verden og alt i den ser det ut som.
De påstår de skal eie alt, vi ingenting, og alle skal være lykkelig. Spesielt dem som skal eie alt blir sikkert superlykkelig.

Deres kristnes barn har ingen plass i verden om Gud ikke straffer jødene og Israel.. da blir det jødenes verden, for dem, hvor kristne ikke har «noe sted de kan hvile sitt hode» (Matthew 8:20). De vil putte deres barn full av vaksiner for at de kan tjene penger, og  tømme statskassene i kristne menneskers nasjoner ved hjelp av dem de har betalt for å være korrupte lands ledere. Slik blir kristne jødenes slaver, kristne som ble satt fri av Jesus Kristus, er da igjen slavebundet, av den sammer slekt som fikk Jesus myrdet nettopp fordi han satte mennesker fri fra slaveriet under den Talmudiske myndighet, religiøse «adel», reinspika satanister.

Sionistene de elsker jo og tilber satanistene tilhørende Satans Synagoge (Åp. / Rev. 2.9 & 3.9) — de vil nok si at «du skal elske din neste som deg selv«, twiste Guds Ord på satanisk vis og innbille deg at det betyr at du skal elske satanistene samme hva de gjør, gi dem dine penger, gi dem nasjonens lederskap til sin fordel, til Kristus sin bakdel (?). Folk som kaller seg kristen gir jødene slike fordeler, at de skaper nasjonene antiKristelig. Litt av en mekanisme. Satan er lur.

Så elsker de dem så mye at det nærmer seg tilbedelse, men vet du hva? De elsker dem ikke i det hele tatt, fordi om Sionistene kjente til Bibelens budskap, så bør de vite at Gud straffer urett, mord, vaksineindustri for å myrde milliarder av mennesker for å tjene penger..

GUD BLIR IKKE BLID !

Det er mulig jødenes avgud synest deres ondskap er flotte greier, men BIBELENS Gud ikke !

Så de som elsker menneskene, de advarer dem og minner dem på hva som skjedde forrige gang de brøt Loven og påbudene; og deres forfedre som fikk Jesus drept !

Tempelforhenget revnet, torden og lyn, hele Salomons satanist tempel raset sammen, og hele deres slekt ble sendt som en pariakaste uti verden i diaspora, INGEN ville ha dem å bo hos seg, de var utvist fra 119 land pga sine dårlige karakteregenskaper.

Å elske sin neste som seg selv, er å advare dem om dette.. ikke gå for langt i deres ondskap nå, da MÅ Gud gripe inn.. det finnes ikke et eneste av de ondskapsfulle imperiene de kontrollerte som har overlevd… minn dem på det, ikke Egypt, ikke Roma, ikke Babylon de elsket slik, ikke deres USSR, ikke deres USSA.. ikke engang britiske Commonwealth de tok kontroll over i 1694. De er med andre ord, helt fullstendig mislykkede misfoster i å være verdensherskere, det hadde vært mye bedre for verden om alle av dem hadde vært en flekk på sin moders laken.

Kan vi idag bli steinet som jødene steinet Stephen ? Acts 7:59
Kan vi idag bli arrestert som Jesus ble for ikke å tilbe jødene?

Det kan se ut som om Sionistene mener det at vi burde bli det. De er så følelsesmessig investert i dette spørsmål, så hjernevasket, at de synest utenfor redning av og for Jesus Kristus, de tilber mye mer jødene enn de tilber Jesus..

«De skal utstøte eder av synagogene; ja, det kommer en tid da hver den som slår eder ihjel, skal tro at han gjør Gud en tjeneste». – Johannes 16:2

Sionistene som Martin Gallein innbiller seg de gjør Gud en tjeneste, men i realiteten gjør de Satans Synagoge (Åp. / Rev. 2.9 & 3.9) en tjeneste. De med pengene calls the tune. Jesus advarte; Du kan IKKE tjene både Gud og Mammon. Sionistene har ikke noe forhold til Gud og Guds Ord, kun til jødene.

Dem om det.

Den som graver en grav for andre

Jesus sa at alle høster som vi sår. Når jødene har planlagt et slikt fantastisk Purim vaksine Holocaust av kristne, og ellers verdens befolkning, skal vi tro at en rettferdig Gud er med onde mennesker som myrder og tjener penger på andre menneskers ødelagte helse og liv, eller skal vi tro at Jacob-Israels, og Jesus sin Gud er en Rettferdighetens og Godhetens Gud ?

Jeg vet svaret; De jødiske Satanisters pulveriserte Salomons satanisme tempel gir svaret, deres diaspora gir svaret, deres forbud å vise seg i 119 nasjoner gjennom historien gir svaret på hvem Gud støtter. Satan støtter dem, ennå for en tid, men BIBELEN gir svaret, ikke Talmud, de Sataniske Vers der. Og Bibelen sier om Jødenes (Esaus barn) skjebne:

» Se, jeg gjør deg liten blant folkene,
dypt foraktet skal du være. – Obadiah 1:2
( )
Jakobs hus skal være en ild
og Josefs hus en flamme,
og Esaus hus skal bli til halm.
De skal brenne dem og fortære dem,
ikke én fra Esaus hus skal overleve.
Herren har talt. «
. – Obadiah 1:18

Summa summarum; Jeg skal bli kjempeglad den dag Gud har ryddet verden for ondskapsfulle mennesker.

Ingen kristne trenger å be om et nytt Holocaust. Vaksine-Holocaustet fikser Gog&Magog-jødene utmerket uten at kristne ber om det. På den annen side er Guds Ord klinkende klar på at de som blasfemerer den Hellige By hvor Jesus vandret i slitne skinnsandaler det skal gå opp i flammer (Holocaust betyr «brennoffer»);

«[«compassed«, menes de som har tatt enemakten i Jerusalem] «the beloved city and fire came down from God out of heaven, and devoured them». – Rev. 20:9.

«beloved city» = Jerusalem.

De burde rett og slett ikke gjort dette vaksine stuntet, for en neve shekler. De har bragt Holocaust over sitt eget hode. Ingen har gjort det mot dem, deres grådighet og ondskap gjorde det mot seg selv. Bibelen sier det onde noen planlegger for andre, det kommer over deres egne hoder. Slik er det. Arrester Gud, de som ikke liker det. Åp. / Rev. 20:9.

De som er i Livets Bok, Åp. / Rev. 20:15 har ingenting å frykte.

Vi tror at Pastor Tupirani da Hora Lores i Jesus Christ Church i Rio deJaneiro har et problem med jødene, men at Pastoren har et veldig lite problem med Gud i forhold til problemet Gog&Magog jødene har med Gud.

Det hjelper lite å stå på god fot med Satan når Gud har bestemt at nok er nok, glasset for ondskapen er fullt.

antiChrist Israel will go up in Flames

antiChrist Israel will go up in Flames
https://www.riksavisen.no/antichrist-israel-will-go-up-in-flames/

Åpenbaringen 22: «Let the one who does wrong continue to do wrong; let the vile person continue to be vile; let the one who does right continue to do right; and let the holy person continue to be holy.”

Johnny Cash – Goin’ By The Book

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring