Stikkord: The Great Reset

Brasiliansk politi aksjonerte mot Jesus Christ Church i Rio de Janeiro etter ordre fra jødene

Det står i Bibelen at en nytt Holocaust kommer i Israel… det er ikke noe politiet på jødenes instruks til dem kan straffe kristne Pastorer for… de må i tilfelle straffe Gud, for det står i Guds Ord.. Åp. 20:9 – for Gog&Magog som blasfemerer den Hellige By hvor Jesus vandret i slitne skinnsandaler..