En ung modig avisredaktør med samvittighet og integritet og hva som ble konsekvensen for henne.

Bygdepostensaken: Så mye for journalistisk integritet

En ung modig avisredaktør med samvittighet og integritet og hva som ble konsekvensen for henne.
En ung modig avisredaktør med samvittighet og integritet og hva som ble konsekvensen for henne.

En ung modig avisredaktør med samvittighet og integritet, og hva som ble konsekvensen for henne og andre på grunn av det. Hør hvordan en ung journalist og redaktørs høyeste drømmer ble knust, å jobbe i Akersgata, fordi hennes samvittighet og journalistiske integritet ikke lot henne få lov til å se en annen vei.

Noen kan bli redd av å lese dette, og velge å ikke tørre å gjøre noe, publisere noe, på grunn av konsekvensene, som historien om denne unge idealistiske journalist viser.

Nyhetsspeilet med denne vinkling ønsker å understreke med artikkelen hvordan det dermed er frykten som gjør at mange ikke vil eller tør å publisere saker og ting. Vi håper noen vil si, som vi gjør; «Søren også, frykten skal ikke få styre mitt liv!». Slik håper vi denne erfaring nedfelt i denne historie ikke bare formidler kunnskap om media, men også om hvordan frykten styrer våre liv og våre handlinger.

Serien ‘Det Skjulte Norge’ gikk på Radio Modum i år 2000, på bakgrunn av en artikkelserie i avisen Bygdeposten. Bygdepostens redaktør var Irene Mjøseng, som også er intervjuet i denne radioserie, om hva hun og andre ble utsatt for, bare fordi de satte søkelyset på lysskye aktiviteter fra lysskye krefter i Norge.

Ikke lenge etter fikk Irene Mjøseng beskjed om at hun ikke lenger hadde jobb i Bygdeposten av sin styreformann. Så mye for den journalistiske integritet.

Som Radio Modums redaktør Magne Grønlund i program 2 nedenfor minner om, så har vi ikke bare en rett til å publisere hva vi vil, men vi har også en plikt til å få frem hva som folk gjerne vil formidle, og trenger å gjøre offentligheten oppmerksom på.

Følgende programmer er tatt opp fra eteren. Etter Nyhetsspeilet.no sin mening setter vi lys på utilbørlig press ovenfor journalister til å bli konforme. Og at vi bruker disse program til å bevise vår påstand. Vi mener det går under pressefrihetens rammer å bruke programmene for å vise den avsatte redaktørens ‘forbrytelse’.

DSN1.mp3 – Irene Mjøseng og Dag Hiåsen

Get this widget | Track details | eSnips Social DNA

Erik Strand gir oss en kortfattet innføring:
”Det skjulte Norge” er tittelen på en serie som ble sendt av lokalradiostasjonen Radio Modum i 2 000. Serien omhandlet forhold som ikke hører hjemme i et demokrati, og som er egnet til å gi hvem som helst frysninger. Som et eksempel nevner jeg at Radio Modum i en sending avspilte en tape som viste hvorledes Kåre Torvholm ble møtt da han ringte statsministerens kontor for å fortelle om drapstrusler mot seg og sin familie.

Torvholm (1941-2000) var den som i fremste rekke kjempet for å avdekke økonomisk kriminalitet innen norsk fiskerinæring. Tidligere stortingsrepresentant Marie Lovise Widnes (SV) skrev i sin bok ”Fragler, finst dei?” omfattende om Kåre Torvholm og hans arbeide. Og tidligere statssekretær Oddmund Hammerstad skrev i boken ”Oppgjør” – i avsnittet ”Stay behind i fiskarlag og bonde- og småbrukarlag” om trusler mot Torvholm.

I tillegg til at Radio Modum sendte ”Det skjulte Norge”, skrev den lokale avis, Bygdeposten, om ikke-rettsstatlige forhold i Norge – i hvert fall inntil redaktøren ble først suspendert og så oppsagt høsten 2 000. I artikkelen ”Den siste sovjet-staten” skrev redaktør Irene Mjøseng om at Sunnmørspolitiet krevet Kåre Torvholm og Oddmar Remøy, begge med plettfritt rulleblad, underlagt mentalobservasjon.

Slik begrunnet kommunelege i Herøy, og tidligere statssekretær (AP), Bjørn Martin Aasen tvangsinnleggelsen av Oddmar Remøy: “Han høyrer til eit sivilt nettverk av både lokal, nasjonal og internasjonal tilknytning som har som formål å avdekke kriminelle ting som foregår i det offentlege for å få ting over i meir produktiv lei. Etter mi meining er krava i lph 3 [paragraf brukt for å hjemle tvangsinnleggelse] innfridde“ [Denne Herøy-legen var selv med på utforme loven under sitt arbeid i Gro-regjeringen].

Tenk å være så syk at man arbeider for å avdekke kriminelle ting som foregår i det offentlige! Å stemple som psykisk syke de som står frem og forteller om korrupsjon og brudd på menneskerettighetene i Norge, er et usympatisk, men velbrukt virkemiddel. ”Hjernevasket” er diagnosen undertegnede og Bygdepostens tidligere redaktør Irene Mjøseng har fått tildelt av Venstres organisasjonssjef Runolv Stegane. ”Paranoia” kunne flere partifeller stemme i.

Over 10 000 mennesker tvangsinnlegges i Norge hvert år, noe som medfører at Norge er det land i Vest-Europa som tvangsinnlegger suverent flest mennesker i forhold til folketallet. Konkrete saker menneskerettighetsorganisasjonen FAMPO har arbeidet med, viser at rettssikkerheten er fraværende for de som skal tvangsinnlegges og dopes ned.

En sak som fortjener spesiell oppmerksomhet (og som man kan lese om på http://home.no.net/fampo) er saken til Torbjørn Rustan fra Nøtterøy, som ble stemplet som evneveik og plassert i spesialskole. I voksen alder gjennomførte og bestod den evneveike på eget initiativ videregående skole… 25. januar i år stilte Rustan, undertegnede og FAMPOs leder Dag Hiåsen til et møte med bl.a. fylkesmann Mona Røkke. ”Tror det er vesentlig at de får tømt seg for aggresjon” tilhører hva vi innledningsvis ble møtt med av den tidligere justisministeren. Trenger jeg si mere?»

DSN2.mp3Stortingsrepresentant Marie Lovise Widnes’ bok “FRAGLER – finst dei?”
(Med bl.a. Dag Hiåsen -psykiatriske overgrep i Norge og Oddmar Remøy – økonomisk kriminalitet i fiskerinæringen)

Get this widget | Track details | eSnips Social DNA

Ja, gjett om dei gjør!

I denne boken retter Marie Lovise Widnes søkelyset mot en ukultur få aner finst. Forfatteren har i politisk arbeid, som visediktar, sanger, kåsør og stortingsrepresentant fått en bred kontaktflate.

Gjennom innsikt i folks gleder og sorger har ho på nært hold sett korleis “samfunnstopper” missbruker si makt til å gjøre seg selv og sine like rikere. Det er derfor ikke dei “skumle” vesener frå barne-TV vi følger gjennom boken. Det underjordiske nettverket vi blir stilt ovenfor, får leseren til å få frysninger nedetter ryggen og bli fly forbannet, men også å le og iblant tørke ei tåre fra øyekroken.

Last ned her FRAGLER – finst dei?

Vi trenger å bli forbannet; «Mad as hell, i aint gonna take this any more !!«, som Howard Beale oppfordrer til i filmen ‘Network‘.

Dag Hiåsen er forfatter av den omfattende rapporten; «Ytringsfrihetens pris i Det skjulte Norge – Det etablerte Norge, En stat i staten.» er et 157 sider langt dokument fra Folke-Aksjonen Mot Psykiaternes Overgrep, skrevet av Dag Hiåsen, med under tittelen «En dokumentasjon av korrupsjon, konspirasjon og mened. Diskreditering, stigmatisering og diagnostisering av de som måtte våge å tenke sjæl.» som ble utgitt i 2004.

DSN3.mpg – Torstein Leon Hansen, hovedoppgave i fiskerinæringen.

Get this widget | Track details | eSnips Social DNA

Redaktør Magne Grønlund i Radio Modum avslutter med et dikt av pastor Martin Niemûller. Han var en tysk prest og fredsforkjemper under og etter Hitlers nazi-regime:

«Først kom de for å ta kommunistene, men jeg protesterte ikke for jeg var ikke kommunist. Så kom de for å ta fagforeningsmedlemmene, men jeg protesterte ikke for jeg var ikke fagforeningsmedlem. Så kom de for å ta jødene og sigøyerne, men jeg protesterte ikke for jeg var ikke jøde eller sigøyner. Så kom de for å ta Katolikkene, men jeg protesterte ikke for jeg var Protestant. Så kom de for å hente meg, og da var det ingen lenger igjen som kunne forsvare meg.»

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring