Covid-19 er et militært kodeord for massedrap

Kjære lege og medborger,

Covid-19 er et militært kodeord for massedrap og slaveri av menneskeheten i henhold til Agenda21-2030. Hvilken forklaring skal myndighetene gi til folket når alt nå er avslört?

Jeg gjør oppmerksom på at smittevernstiltakene som regjeringen nå har innført bryter med Norges grunnlov. Den norske regjering har tilsidesatt grunnlovsparagrafene 101, 102 og 106 på grunn av nåværende smittevernstiltak. Jeg vil påpeke at statlige og kommunale myndigheter bryter grunnloven og begår lovbrudd mot Norges befolkning.

Vi vet nå fra overlege Halvor Næss på Haukeland sykehus og fra virologene Dr. Martin Kulldorff, professor og epidemolog Harvard University, Dr. Sunetra Gupta, professor og epidemolog og immunolog Oxford University og Dr. Jay Bhattacharya, professor og epidemolog, Stanford University og fra ca. 37 000 forskere og leger som er med på oppropet og underskriftskampanjen, Great Barrington Declaration som mener at «lock down» ikke bare er uforsvarlig, men direkte skadelig for alle, ikke minst i det lange løp. https://gbdeclaration.org/ og tidligere Chief Science Officier i legemiddelselskapet Pfizer, Dr. Mike Yeadon, sier at i beste fall er disse tiltakene sterkt overdrevet.

Hvis du som lege skulle mene at det er slik at tiltakene overhodet ikke er overdrevet, må jeg spørre om en ting: Hvorfor var dere så dårlig forberedt i influensasesongen 2017/2018, hvor over 10 ganger flere mennesker døde i Norge enn det har gjort i hele Norge hittil i løpet av disse 9 månedene dette har pågått? Vi vet at PCR-testene er ugyldige for å teste etter et virus som ikke oppfyller Kochs postulater.

Nobelprisvinner Kary Mullins oppfinneren av PCR testen sier at testen er kun designet for å kopiere og forstørre genetisk materiale. Testen er ikke designet for å finne eller diagnostisere en aktiv virusinfeksjon.

Dr. Mike Yeadon, fra Pfizer, har nylig kommet ut og sagt at testene gir utrolig mange falske positive og at hele «pandemien» baserer seg på disse testene: https://healthimpactnews.com/2020/pandemic-is-over-former-pfizer-chief-science-officer-says-second-wave-faked-on-false-positive-covid-tests

Patolog Dr. Roger Hodkinson og konsernsjef i bioteknologiselskapet Western Medical Assesments som produserer PCR-tester sier, positive testresultater betyr ikke en klinisk infeksjon. All testing bør stoppe på grunn av de falske tallene dette produserer. Politikere og media driver et helt ubegrunnet hysteri. Vi ser en politikk og politikere som spiller rollen som medisinere som er et veldig farlig spill, sier Dr. Hodkinson. Han sier at PCR-tester er viktige i medisinsk behandling og ikke minst i medisinsk forskning, men de kan ikke brukes det til formålet de nå brukes til.

Her er bakgrunnen hans: https://westernmedical.ca/employees/roger-g-hodkinson/

Her er en videoutgave av hva han sa i november 2020 i et nettmøte med kanadiske helsemyndigheter

Hvis du foretrekker tekstversjonen finnes den her: https://cutt.ly/GhvTDKL

I Portugal er PCR-testen nå dømt ulovlig og ugyldig av rettssystemet for å holde folk i karantene.

Tre tyske leger (Dr. Heiko Schöning, Dr. Bodo Schiffmann, Prof. Dr. Martin Haditsch) har laget denne lettleste pamfletten om at myndighetenes tiltak og utsagn ikke stemmer overens med virkeligheten:

https://usercontent.one/wp/www.ooc.one/wp-content/uploads/2020/09/Global-Report2019-nCoV.pdf

Det sentrale myndigheter gjør nå er å påpeke smitte som om alle skulle være syke og smittebærere. Regjeringen presenterer urealistisk informasjon av dagens smittetall som er basert på en test som ikke diagnostiserer aktiv infeksjon. Lege og professor emeritus Dr. Dag Bratlid og utenlandske leger påpeker at det er ikke snakk om smitte, men at det er snakk om å være bærer uten å være smittsom. Han sier at leger bruker ikke begrepet «smittet» om de som ikke har symptomer. Man burde derfor rapportere hvor mange/få som faktisk er blitt syke, sier Dr. Bratlid. Det regjeringen og media driver på med nå er villedende og misinformasjon av Norges befolkning.

Vi er ni måneder inn i pandemien og ut ifra tallene fra WHO så har det på verdensbasis dødd ca. 1,4 millioner av eller med Covid-19. Det betyr at viruset har en dødelighet på 0,018%. Det vil si at overlevelsesprosenten er på 99,982%. Ifølge Dr. Bratlids infeksjonsmedisinske vurderinger er covid-19 derfor et lite smittsomt og dødelig virus.

I Belgia har nå 394 belgiske leger bedt egen regjering om å granske WHO for intet mindre enn en bløff:

https://www.aier.org/article/open-letter-from-medical-doctors-and-health-professionals-to-all-belgian-authorities-and-all-belgian-media/?

Vi vet at regjeringens nåværende smittevernstiltak ikke er basert på vitenskapelige grunnlag. Dette kan lett dokumenteres med informasjon fra seriøse og vitenskapelige kilder. Nå har flere leger begynt å stille alvorlige spørsmål om tiltakene. Professor og lege Mette Kalager har uttalt at nedstengingen av treningssentrene er et godt eksempel på hvordan myndighetene har stengt ned uten å gi gode svar eller en vitenskapelig begrunnelse.

Her finner du flere vitenskapsmenn spredt på 7 europeiske land (og flere språk) om det vitenskapelige som sier at hva myndigheten hevder overhodet ikke stemmer: https://cutt.ly/thvTvQ3

Jeg ber deg som lege og medborger gripe inn og stoppe uretten, overgrepet mot demokratiet, den frie norske rettstat og stoppe overgrepet mot det norske folk.

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring