Masseinnvandringen (invasjonen) og Bibelen

Å invadere Norge er like galt som om at nordmenn plutselig skal finne ut at de skal invadere Qatar eller Israel og sette opp sine evangeliske lutherske kirker der så mye de lyster. Alle forstår hvor lite sannsynlig og egentlig tåpelig det er å si noe slikt.

Problemet er at de som styrer verden, de vil at det skal være Israelittenes og Guds Folks land – det er de tidligere hvite kristne nasjoner – som skal ødelegges, ikke Qatar. Det handler Bibelens endetidsberetninger og profetier om. Ikke om noen andre.

In Babylon these anti-Satanists will be looked upon as ‘terrorists’.

I Babylon vil disse anti-Satanister bli sett på som ‘terrorister’.

Sett med Babylonernes og de Babylonske Talmudikernes øyne. Men ikke med øyne til de gudelige som vil beskytte det land som Gud gav dem/oss. Det spørs alt på hva slags perspektiv en har her.

Babylonerne vil selvfølgelig at alle skal adoptere deres perspektiv, men det kan vi gudelige ikke gjøre. Vi kan ikke handle imot hva som er Guds Ord, fordi de Babylonske Satanister ønsker vi skal gjøre det. De kan true med sanksjoner og straff så mye de vil, men Guds Folk skal stå steilt på Guds side, og på Guds modell for verden. Der er ingenting å gå på her.

Bibelen sier klart at Gud satte opp grenser mellom nasjonene. Han forpurret til og med deres språk, så de ikke skulle få lov å prøve på det samme multikulturelle Babel igjen som i Babylon. Hvordan gikk det forresten med Babylon rent historisk sett? Ble det vellykket?

Satanistene som vrir og vrenger på Bibelen har snudd og vrengt på at Bibelen sier vi skal være snille med ‘de fremmede’ (i deres definisjon ‘flyktningene’) >>> ???

I denne artikkelen skal vi videre gi deg det Bibelske skytset du trenger i møte med de satanistiske lottene i DNK og andre steder, som er iferd med å pervertere Guds Ord anmasse, for å tilfredstille sin politiske ideologiske overbevisning, samt vise hvordan jødiske George Soros har gjort seg til den Israelske Guds fiende.. det får bli hans eget problem..

Resten av denne artikkelen er kun for Redaksjonen (Protestanisk Union) ‘s medlemmer.
The rest of this article is for Redaksjonen (Protestanisk Union) ‘s members only.

Kjøp tilgang her:
Log In Register

Facebook Comments

Comments are closed.