Masseinnvandringen (invasjonen) og Bibelen

Å invadere Norge er like galt som om at nordmenn plutselig skal finne ut at de skal invadere Qatar eller Israel og sette opp sine evangeliske lutherske kirker der så mye de lyster. Alle forstår hvor lite sannsynlig og egentlig tåpelig det er å si noe slikt.

Problemet er at de som styrer verden, de vil at det skal være Israelittenes og Guds Folks land – det er de tidligere hvite kristne nasjoner – som skal ødelegges, ikke Qatar. Det handler Bibelens endetidsberetninger og profetier om. Ikke om noen andre.

In Babylon these anti-Satanists will be looked upon as ‘terrorists’.

I Babylon vil disse anti-Satanister bli sett på som ‘terrorister’.

Sett med Babylonernes og de Babylonske Talmudikernes øyne. Men ikke med øyne til de gudelige som vil beskytte det land som Gud gav dem/oss. Det spørs alt på hva slags perspektiv en har her.

Babylonerne vil selvfølgelig at alle skal adoptere deres perspektiv, men det kan vi gudelige ikke gjøre. Vi kan ikke handle imot hva som er Guds Ord, fordi de Babylonske Satanister ønsker vi skal gjøre det. De kan true med sanksjoner og straff så mye de vil, men Guds Folk skal stå steilt på Guds side, og på Guds modell for verden. Der er ingenting å gå på her.

Bibelen sier klart at Gud satte opp grenser mellom nasjonene. Han forpurret til og med deres språk, så de ikke skulle få lov å prøve på det samme multikulturelle Babel igjen som i Babylon. Hvordan gikk det forresten med Babylon rent historisk sett? Ble det vellykket?

Satanistene som vrir og vrenger på Bibelen har snudd og vrengt på at Bibelen sier vi skal være snille med ‘de fremmede’ (i deres definisjon ‘flyktningene’) >>> ???

I denne artikkelen skal vi videre gi deg det Bibelske skytset du trenger i møte med de satanistiske lottene i DNK og andre steder, som er iferd med å pervertere Guds Ord anmasse, for å tilfredstille sin politiske ideologiske overbevisning, samt vise hvordan jødiske George Soros har gjort seg til den Israelske Guds fiende.. det får bli hans eget problem..

«.. Og han laget fra en manns slekt alle nasjoner og folkeslag til å leve på hele jordens overflate, har bestemt tildelte perioder og grensene for deres bosteder …«. – Ap.gj. / Acts 17:26

Men satanistene som vrir og vrenger på Bibelen har snudd og vrengt på at Bibelen sier vi skal være snille med ‘de fremmede’ (i deres definisjon ‘flyktningene’). Ja, det er riktig, men hvem er en fremmed og flyktning, og hva slags retter skal de få i vårt land, som i daværende Israel? Var det liksom meningen de skulle få lov å være der for å fritt plyndre oss og bedrive hard kriminell virksomhet? At andre og bedre lover om trygd og understøttelse skulle gjelde for dem enn for Israelittene selv?

Ikke hverken Gud eller Bibelen er like dum i så henseende som de liberalistiske sladrekjerringer som har blitt biskoper og prester i Den ‘Norske’ Kirke (den er ikke så veldig ‘norsk’ lenger), og deres mannlige fotsoldater og våpendragere d.s.

«Se, det krigsfolk du har hos dig, er som kvinnfolk; ditt lands porter står vidt åpne for dine fiender; ilden har fortært dine bommer.» «Behold, thy people in the midst of thee are women: the gates of thy land shall be set wide open unto thine enemies: the fire shall devour thy bars.» – Nahum 3:13

«Alle dine festninger er som fikentrær med tidlig moden frukt; rystes de, så faller fikenene i munnen på den som vil ete dem». All thy strong holds shall be like fig trees with the first ripe figs: if they be shaken, they shall even fall into the mouth of the eater.» – Nahum 3:12

De skal bli forført og oppspist. Fikentre generasjonen er et mykt tre (feminiserte ‘myke menn’), og når du rister det litt og fikenene er overmodne faller de og blir oppspist av spiseren.

«Youths oppress My people, and women rule over them». – Isaiah 3:12. Det er vel -4- kvinner i toppen no, med KrF sin i tillegg.. Bibelsk sett lite å skryte av, fra Guds perspektiv, men Satan koser seg… Eva er som alltid lett å forføre… eller korrumpere…

Bibelsk sett lite å skryte av

Hvem er flyktning og fremmed i Bibelsk forstand? Ikke som de venstreradikale mest kvinnelige biskopene og prestene, sammen med de andre satanistene definerer det i Den ‘Norske’ Kirke og andre steder selvfølgelig.

Definisjon av flyktning

«For å forstå hvordan Israels system fungerte, viser Hoffmeier, så må man forstå betydningen av forskjellige hebraiske ord som engelske Bibler oversetter som» fremmed «, så vel som «utlending» og «flyktning». Passasjene som kommanderer gjestfrihet, kjærlighet og beskyttelse av mennesker som er navngitt, bruker det hebraiske ordet «ger». Ger, sier Hoffmeier, var det i dag vi ville kalle en fremmed med permanent bosatt status. Bibelen angav at slike personer skulle nyte de fleste av de samme rettighetene som israelittene, men samtidig krever de at de adlyder Israels lover. Men andre som kalles fremmed, utlending og flyktning hadde ikke disse fordelene eller forpliktelsene. De hebraiske ordene som de kommer fra, er «zar» og «nekar».

https://www.thesocialcontract.com/artman2/publish/tsc_22_4/The_Bible_Gives_No_Sanction_to_Open_Borders.shtml

James K. Hoffmeier er Professor i det gamle testamente og nær øst-arkeologi ved Trinity International University.
https://cis.org/Use-and-Abuse-Bible-Immigration-Debate

Dr. Wayne Grudem sier her, og Bibelen bekrefter faktisk at grenser er legitime og grensevegger er gode ting. Gud selv spredte folk etter språk (Gen. 11), og det lovede landet Israel hadde bestemte grenser, som de omkringliggende nasjonene hadde. Faktisk respekterte Moses Edom sin grense ved å be om lov fra Edoms konge å passere gjennom landet (Moses ble nektet, som du vil lese i Num 20:17-21). Jesus anerkjente at nasjoner må til (Matt 28:17-20), og Paulus erklærte at Gud har tenkt at nasjonene skal ha legitime herskerne (Rom 13:1). Paulus brukte selv sin status som romersk statsborger for å beskytte seg mot skade (Apostlenes gjerninger / Acts 22:25-26). Og de skriftlige bud om ikke å stjele forutser grensene som beskyttelse, og retten til privat eiendom.

Åp. / Revelation 13:7 sier om ‘Dyret’ med «ti horn og syv hoder» (Satan bevegelsen på jord):

«Og der blev gitt det å føre krig mot de hellige og seire over dem, og der blev gitt det makt over hver stamme og folk og språk og nasjon var gitt til det.» – Åp. / Revelation 13:7

I vår tid nå vil Gud gi Satan og Satans disippel/disipler, Antikristen, midlertidig kontroll over den sivile regjering ettersom Antikristen regjerer over en forent verden uten selvstendige nasjoner.

Alle verdens regjeringer og herskere (politkere) er for en stor del i lomma (pengepungen) til Satans Synagoge, jødene som styrer verden for sin Babylonske Nye Verdensorden.

«Kom ut av henne [Babylon], mitt folk» sier Jesus i Åpenbaringen.

Kristne kan faktisk lukke grenser og fortsatt være bibelske
https://www.washingtontimes.com/news/2018/oct/25/christians-can-indeed-close-borders-and-still-be-b/

«I stor grad synes Bibelen å forutsi menneskene i opprør mot Gud, mot slutten av denne tidsalder, at de vil søke å skape en verdensomspennende økonomisk og politisk makt, beskrevet som Babylon den Store i Åpenbaringsboken. Foreslå oppstandelsen av et gudløst tyranni, sier Det Gamle Testamentes bok Isaiah 14:12, at det er Lucifer som svekker nasjonene.

Globalismens ideologi er en mektig kraft i den moderne verden. Allerede nå ser vi sammenslåingen av nasjoner i EU, og i den foreslåtte Nordamerikanske Unionen på vår halvkule. Forkjemperne for globalisme er enstemmig i sin påstand om massemigrasjon, ganske mye uavhengig av nasjonale lover. For de som tar Bibelen seriøst, bør den globalistiske bevegelsen føre til dyp bekymring.»

https://www.thesocialcontract.com/artman2/publish/tsc_22_4/The_Bible_Gives_No_Sanction_to_Open_Borders.shtml

Ubeskyttede grenser er Guds dom

Hvorfor har så mange ulovlige barbarer fått lov å komme hit? Terrorister, gjenger og folk med fremmede lands smittsomme sykdommer har krysset vår ubeskyttede grense. Fordi dette er planen til de som styrer verden. Dette er også Guds dom, fordi Guds Folk ikke tar til gjenmæle mot jødene som styrer verden, av frykt, av falsk respekt, av sionistisk ave og tilbedelse eller av andre grunner.

«Den blodige byen … full av løgner og røvere … til gjengjeld for den mangfoldige utukt som hun drev, hun den fagre og trollkyndige skjøge, som solgte folkeslag ved sin utukt og hele slekter ved sine trolldomskunster…. landets porte skal bli åpnet for dine fiender» – Nahum 3:1-13

Dette viser at synd er den største fare for landene våre. Og synden den kom med jødene fikk lov å bosette seg i vårt land, etter å ha vært forbudt i århundrer.

Kristus er en velsignelse. Norge forkastet sin ‘first love’.

For hvis vi ikke lenger lyder Herrens bud, din Guds røst … skal ditt lands frukt og alt ditt arbeid, skal et folk som du ikke kjenner, spise deg opp; og du skal være undertrykt og knust i all evighet … Den fremmede som er i deg, skal stå opp over deg veldig høyt; og du kommer ned veldig lavt. (5. Mosebok 28:15, 33, 43 KJV)

“og så mitt folk, som er kalt med mitt navn, ydmyker sig og beder og søker mitt åsyn og vender om fra sine onde veier, så vil jeg høre fra himmelen og forlate deres synd og læge deres land.” – Andre Krønikebok / 2 Chronicles 7:14

Jødiske George Soros er Guds fiende

——–

Ezekiel 38:11 And thou shalt say, I will go up to the land of unwalled villages; I will go to them that are at rest, that dwell safely, all of them dwelling without walls, and having neither bars nor gates,
Ezekiel 38:12 To take a spoil, and to take a prey; to turn thine hand upon the desolate places that are now inhabited, and upon the people that are gathered out of the nations, which have gotten cattle and goods, that dwell in the midst of the land.

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring