Demokratene og PartietDeKristne er Sion Globalister

Forleden plukket jeg frem igjen boken «Falne Guder og Den Nye Verdensordning» av Aril Edvardsen. Logos Forlag AS (1992). At Jødene erstatter Jesus Kristus som verdens KORONA Frelsere og krones som verdens Messiaser i Den Nye Verdensordning er nå klart. Slik de hadde det i USSR / Sovjet, som eneveldige antikristne sjefer/herskere, det blir nå verdensomfattende; The Great Reset, Nye ‘Normalen’.

Siste 15.09.22, endring (Kilde): «5.2 FN Demokratene går inn for at Norge melder seg ut av FN.»

«Mitt rike er ikke av denne verden«, sa Jesus. Det betyr at Jesus sitt verdensherredømme er ikke av politisk art. Alle land kan være nasjoner og fremdeles tilhøre Kristus, under hans herredømme. Kaifas og Annas og Herodes, de ville ha et politisk Verdensrike, hvor de skulle være herskere. Ikke Jesus. Jesus ville bare at alle skulle elske Gud og sin neste, være Kristen, få en ny ånd, bli omskjært på hjertet, bli født påny, og Jesus Kristus sin ånd skulle være alle nasjonenes hersker, det var alt. Nasjonene skulle bestå.

Hvorfor viser både Demokratene og PartietDeKristne sitt program at de er for FN, samtidig som de begge påstår de er antiGlobalister ? Det skal vi se på, hva de får lov av Verdensordningens sjefer – the Elders of Zion – å mene og si, og ikke. Kanskje fordi Satan har bestemt at FN skal flytte HQ til Jerusalem? Zion satanistene tilhørende Satans Synagoge skal bli Kronet (Corona) til verdens herskere.


Den andre loven jødiske Lenin og Trotsky innførte i 1917 når jødene overtok makten i Russland, var dødstraff for antisemittisme. AntiKristent sentiment var derimot helt ok, faktisk oppmuntret.

Vi vil gjerne tro at folk selv som er medlem av partiene styrer sine partiers politikk, men slik er det nok ikke. Et merkelig fenomen utbroderer seg allerede, hvordan det i morgendagens partier allerede idag legges det opp til hva de skal stå for i morra. De har ingen mulighet til å bestemme at de vil være IMOT Satans Synagoge (Åp. / Rev. 2.9 & 3.9) sin antiKristne verdensregjering i Jerusalem. Slik styrer Satan sine hærstyrker, gjennom mental ledelse; https://www.riksavisen.no/verdens-eldste-konspirasjon-den-usynlige-general/

Verdens sionister og jøder kaver fælt for at de skal klare å oppfylle alle Bibelens profetier om Israel som et ‘Lys for Nasjonene’ (Isaiah 42:6, Isaiah 49:6, Isaiah 60:3). Ingenting i resten av derJudenstaat passer med Isaiah/Jesaja. Det er ikke så enkelt samtidig med at Isaiah profeter Jesus Kristus (Isaiah 9:6 og Kap. 53 – Det Forbudte kapittel) – og det er allerede i oppfyllelse, 1000 år har Kristus vært våre kongers Konge, at IDF myrder småbarn, og MOSSAD med sin ‘licence to kill’ i alle land over hele verden fordi all verdens politikere er kjøpt og betalt av dem og ikke vil stille dem til ansvar for de lovene som gjelder alle andre mennesker. Da blir det litt vanskelig å overbevise meg om at Israels talmud jøder er Utvalgt til noe som helst annet enn å være flinke til å lyve og bedra menneskeheten.

Revelation 18:23 «…for by thy sorceries were all nations deceived».

sorcery – pharmakeia – drugs or spells

Jødene blir Verdens korona Frelsere. Jesus er ute som Frelser, Jødene vant
https://www.riksavisen.no/jodene-blir-verdens-korona-frelsere-jesus-er-ute-som-frelser-jodene-vant/

Dagen.no, VL.no, Resett.no, Document.no, HRS.no, MIFF.no jubler, deres Gog&Magog helter i Midt Østens sovjet vant.

Satanister er helter

Du vil se at FrP ordførere i Sola Kommune vil reise til «livredderne» i Israel for å kjøpe vaksiner direkte fra jødene. Du vil oppleve at Facebook oversvømmes av lovprisning av de ‘SuperIntelligente’ folket hvis forgjengere fikk Kristus myrdet og steinet Stephen, og som har Herodes (som ville drepe Jesus som barn), Annas, Kaifas, Barrabas og Judas som sine egne helter. I slike grupper snakkes det om at jøder har IQ på over 500 enkelte av dem. De er SuperHumans iflg deres tilbedere du treffer på i Dagen.no, VL.no, Resett.no, Document.no, HRS.no, MIFF.no.. og forøvrig resten av mainstream media. ALLE steder er lovprisingen og tilbedelsen unison. Ingen kritisk røst får høres. Når de blir så følelsesmessig om en sak, så er de følelsesmessig programmert, emosjonelt investert, totalt hjernevasket.

Aril Edvardsen døde bare 69 år gammel. Han var ikke en Sionist, i betydning jødetilbeder. Han omtalte sionister som Dagen redaktør Odd Sverre Hove for «kristne ekstremister«. Han var snillere med de ‘kristne’ sionistene enn meg som kaller dem satanister, fordi de lever på løgner og bedrag, de ELSKER løgn og bedrag (John 8:44). «Vår generasjon kan unnslippe Harmageddon hvis folk vender om fra sin umoral og synd til tro på Jesus Kristus», sa Aril Edvardsen, selv jøder må dit mener vi. Ingen mennesker kan bli god, foruten først å få den kristne ånd gjennom åndsdåpen (Mark 1:7-8), bli født påny. Alle mennesker innklusivt jøder, er faktisk bare pattedyr – dyrets merke – sterkestes rett – ikke det godes rett, før de får denne kristne ånd, blir gjenfødt av ånd. Mennesker er åndssvak og tildels åndsløs inntil dette. Det sies at Aril Edvardsen møtte Arafat og ba om unnskyldning på vegne av alle kristne for palestinernes skjebne. 

Så, det var nok betimelig og ‘heldig’ for de som har utbytte av og skal lede «Den Nye Verdensordning», som han beskrev i boken sin i 1992, at Aril Edvardsen døde ung. Han ville nok denne dag sett antiKristen klart og tydelig utbrodere seg. INGEN andre i Norge anno domini 2021, enn meg, har Gud sett det betimelig å åpne øyne og sinn til å se. Jeg synest det er vanskelig og alltid være alene, samtidig er det en ære, at Gud via den Hellige Ånde lar meg se hva andre ennå ikke ser.

And let the Earths Last Empire show itself contrary to the Will of GOD and godly Men, and put Jesus Christ back on the Throne…

Selv om FN flytter hovedkvarter til Jerusalem..så bør Norge være et selvstendig Kongerike med Jesus Kristus som våre kongers Konge ved Gulatingsloven som vi har hatt det i 1000 år, inntil nå… Israel, spesielt Jerusalem, vil være Illuminatis satanisters i Satans Synagoge sitt siste imperium. Først var det Wienerkongressen med Napoleonskrigene, siden Folkeforbundet med WW1, FN med WW2, nå vil det være Jerusalem som David B. Gurion uttalte:

Universets tapere

Spørsmålet er; Vil Jødene som sine egne messiaser eller Jesus som Messias vinne åndskrigen? Slaget er egentlig alt vunnet. Satanistene skal bare få lov å avsløre seg selv i våre dager. Vise verden hva de er laget av, som de viste det når de fikk Jesus korsfestet. Det satte deres Verdensrike planer på vent i 2000 år. Tempelforhenget revnet, satanist Tempelet ikke stein på stein igjen av, og hele folket sendt i diasporaen som en pariakaste i verden.. og ennå har de ikke lært hva korrekt oppførsel er. 2000 års velfortjent pariakaste lidelse, ingen vil ha med dem å gjøre, forbudt i 119 land, har ikke lært dem noe som helst (Matthew 27:25).

Vaksiner passer definisjonen, WW3 for deres maktovertagelse av Verden denne gang (jfr. Albert Pike brev til Mazzini om de tre verdenskriger planlagt for formålet (1871).

De gjør det samme igjen; utfordrer Jesus Kristus, kongenes Konge, som sitter ved Israelittene og hebreernes sin Gud sin høyre side, og er gitt all makt i denne dimensjonen. De drar til Qatar og Dubai og signerer «fredsavtaler». Noen vil kalle dette dumhet, dårskap, å gjøre samme tabbe i forhold til Fredsfyrsten Jesus Kristus, det blir ikke fred noe sted uten Jesus er Herre og Mester, og forvente annet resultat. Kun Israelittene, den hvite rase, kan skape frihet og fred, i kristen ånd, den eneste ånd under himmelvelvingen som har det i seg.

Gud er ingen elsker av noen globalistisk Ny Verdensorden. Satan er det. Den blir antiKristen. Gud skapte nasjonalstatene for et formål, etter Babylon. Ulike språk, forskjellige kulturer, så Guds egen kultur skal BEVISE hva som er beste styreform, nbemlig den kristne:

Norway; One Thousand Years under Christs Reign
https://www.riksavisen.no/norway-one-thousand-year-under-christs-reign/

Byzantine

Jøder har det ikke i seg å være fredskapere, tvertimot sier Bibelen at Esaus sønner skal leve og dø ved sverdet. De kan ikke være annet enn de er skapt til.

«Når de sier fred, fred» >>> 1 Thessalonians 5:3. Fred på deres betingelser betyr antiKrist. Ingen kan tjene både Gud og Mammon. Velg mellom Jødene (Herskeren) og Jesus (Tjeneren). Begge får du ikke.

Satans siste forsøk skal mislykkes. Jesus vant over Satan og Satans Synagoge (Åp. / Rev. 2.9 & 3.9) på Golgata. Gog & Magog’s siste nikk (Åp. / Rev. 20:8,9); https://www.riksavisen.no/antichrist-israel-will-go-up-in-flames/. Abraham vant favør hos God for sin Tro, som ble tilskrevet ham som Rettvishet, ikke for sitt blod og slekt. En kan lyve og bløffe alle mennesker og hele verden, men Gud vet hvem som har Abrahams karaktertrekk, hvem som er Abrahams sed, og ikke (Galatians 3:29, Romans 4:13). Den som er som Abraham ved ånd er hans sed. Lausunger og selvadopterte satanister teller ikke.

Dagens lederskap av morgendagens partier, har ingen mulighet til å fornekte sin eksistensberettigelse, nemlig å være for Satans valgte lederskap i verdens antiKristne opprør og åndsrevolusjon.

Satan er sluppet løs etter 1000 års fangenskap, Jesus bandt ham på korset, og hindret ham i 1000 år fra å ha noen innflytelse over norsk politikk. Jødene er fremst i den antiKristne åndsrevolusjon (Åp. / Rev. 2.9 & 3.9), har alltid vært det, og kommer til å forbli det inntil Jesus kommer tilbake og utrydder det behov for å være antiKristen for godt.

Erna Solberg som nekter å si «Så sant hjelpe meg Gud» i innsettelseseden, nektet selvfølgelig fordi hun tjener Satan og Satans Synagoge, oveføre våre penger og industrier til dem for «vaksiner», slik at det skal se ut mer som jødene er er tilgodesett av Gud. At det ikke tvertimot kristne nasjoner som er velsignet av Gud, så velsigner en satans tjener av korrupt politisk leder dem, i mangel på Gud som gjør det. Sannheten er at de er tilgodesett av sine egne korrupte nettverk, og ved å korrumpere alle lands innbyggere til å kjøpe deres ‘vaksiner’ og annet. Derav er de tilgodesett av Satan, og #Epstein triks og honeypots, idet løgn og bedrag er deres MO.

Verdens «Frelsere» er kronet (Corona, profitterende herskere), som erstatter Jesus Kristus tornekrone (lidende tjener) .— En shekel her og en shekel der, god forretning. Verdens Davos regjeringer har mye penger å overføre til sine jødiske «venner» i Israel … som har korrumpertt dem. #Epstein

Hele Covid hysteriet er igangsatt for å kunne krone verdens nye «frelsere».

Korona – Covid er en tyveri operasjon, det er det hele. Korrupte ledere i alle land overfører våre penger til lederskapet i Verdensregjeringen i Jerusalem/Tel Aviv.

Det skal skapes mye aske av de kristne sivilisasjoner, som Fugl Fønix sin luciferiske Nye Verdensorden, the Great Reset, Nye Normalen, skal reise seg fra.

Israel «Vaccination Nation» to Heal the World of Covid & Fulfill ‘Tikkun Olam’

Noen Bygger sivilisasjon, andre river ned og Ødelegger

Verdens nye «Frelsere»

Aril Edvardsens bok, side 331: «Generalsekretæren i FN ankommer TV-studioene som ligger ved den store satelitt-jordstasjonen nord for Jerusalem, som nå har blitt mer populær enn CNN, både blant verdens befolkning, og blant alle nasjoners TV-stasjoner og nyhetsbyråer. Verdens øyne har vært som fastlimt til bildene fra denne TV’stasjonen de siste ukene, mens verden har vært vitne til de mest utrolige ting. I det generalsekretæren stiger ut av sin svarte limousin, uten sikkerhetsvakter, stråler hans ansikt mot pressefolkene som omringer ham. På spørsmål fra journalistene om hva hans besøk på denne internasjonale TV-stasjon gjelder, svarer generalsekretæren smilende: «FNs ministerråd og verdensregjeringen i Jerusalem har funnet det nødvendig å gi en oppsummering og analyse av de fantastiske begivenhetene som verden nettopp har opplevd – slik at folk kan klare å henge med i de store forandringer som stadig utfolder seg. Jeg skal lese opp en en pressemelding, som samtidig er sendt ut til alle nyhetsbyråer i alle land». () Verdenspressen skynder seg til det internasjonale presserommet bak TV-stasjonen..() Shalom, begynner han. «Det er en glede for meg å personlig få lese opp følgende pressemelding fra FN’s ministerråd og verdensregjering i Jerusalem: Fred er kommet til jorden. Den Messianske tidsalder har inntrådt. Bakom ligger en fortid av forferdelig krig, med katastrofer, som kulminerte med Hermageddon». ().. «Lovet være Gud Herren, Israels Gud. Han er den eneste som undergjerninger. Hans herlige navn være lovet til evig tid! All jorden er full av hans herlighet! Amen, amen».

Jødenes gud er ikke kristnes Gud, den Gud som Jesus var et fullendt bilde av. Jødenes messias er ikke Jesus Kristus. Deres messianske tidsalder er den kristne motsetningen.

NORSK PARTI : MAKE (antiChrist) ISRAEL GREAT AGAIN

DEMOKRATENE. 129 filosemittiske artikler:
Pål Gråbein— >>> 129 filosemittiske artikler som omhandler «jøder» og Israel. På nettsiden til et angivelig NORSK politisk parti som fremstiller seg å jobbe for og ivareta NORDMENNS og NORGES interesser?
Hadde det ikke vært for at språket er norsk, så kunne man få inntrykk av at man leser en Israelsk nettavis.»

https://demokratene.org/?s=israel

Verdens nye «frelsere»
Sitter i Den hellige by, i Kristi stol … (Isaiah 9:6)
Later som å være de gode .. Erstatter Kristus.

«Anti» – Krist… anti betyr ikke bare «imot», det kan også bety «i steden for» (Strong’s Concordance 473. anti)

Arild Edvardsen kalte sitt sted Sarons Dal. Fra navnet på en landslette nord i Israel.

Men der er veldig få kloke kristne ledere som Arild Edvardsen, jeg vet faktisk ikke om en en eneste en idag. Alle er de i lommeboken til jødenes politiske Nye Jerusalem som det NyeSion. De er Sionister, de er hjernevasket til å tro at jødene er Guds Utvalgte Folk, og ikke kristne. De tror at Gud har utvalgt jødene til sine spesielle utsendinger på jord, ikke kristne.

Politisk Israel

Jødenes Israel er å bli hovedstad for et politisk verdensrike. Arbeiderpartiet kan ikke beskyldes for å være religøs, og de var hovedpromoters for det jødiske messianske Verdensrike etter andre verdenskrig, når jødene vant krigen. Har dere lagt merke til hvor mange som bruker jødiske ord og uttrykk som «shalom» idag, det populariseres, gjøres alment? Vi vet at Håkon Lie og Jens Kristian Hauge etter andre verdenskrig sa de arbeidet for noe større enn seg selv, nemlig Det Nye Jerusalem i Midt Østen for at jødene som den jødiske satanist rabbi Karl Mordechai Marx Levy (ja, han ja, kommunist/sosialist ideologen) avslørte i brevet til Baruch at jødene skulle «kollektivt bli sine egne messiaser«, det uttalte sosialismens Håkon Lie før han døde.

‘Det Nye Jerusalem’ og ‘Dansen rundt Gullkalven’
https://www.riksavisen.no/det-nye-jerusalem-og-dansen-rundt-gullkalven/

Moshiach is already here?

På MIFF.no og slike steder har jeg måpende observert hvordan de der bygger opp euforisk stemning med jødene som verdens Frelsere. Kristne menigheter følger opp med samme.

Vil Israel lege verden for Korona ?

Denne hjernevask i sionistiske menigheter grenser til det sykelige, de tåler ikke høre en kristen motforestilling hvem som er mer Hellig enn jødene, nemlig Jesus og kristne. Ingen steder i Bibelen omtales jødene som hellig, tvertimot. De kan tåle at Jesus blasfemeres i det uendelige, men blasfemeres deres derFuehrers, så blir de krakilsk, kognitiv dissonans oppstår, og de sender ut meldinger om antisemittisme og jøde hat til høyre og venstre til noen som ikke deler deres jødetilbedelse.

#IngenLikerÅBliLurt

Den enes død den andres brød

Både Demokratene og Partiet De Kristne er jødetilbedere, og som vi siden skal se dermed antiKrister.

Flere ganger har jeg ovenfor ledelsen i både Demokratene og Partiet De Kristne bedt ledelsen å se på om de virkelig er antiGlobalister, hvor jeg henviser til programmene deres, og bedt dem vurdere å la være å lyve til velgerne, at de sier en ting og gjør en annen, i fornbindelse med den satanistiske Globalismen. KUN Satan trenger et Verdensrike, Jesus sitt Verdensrike er IKKE av denne verden, sier han selv. I Jesus sitt Verdensrike der kan hver enkelt nasjon bevares suveren, og bare bli kristen, åndelig.

Replacing Messiah with themselves as Masciachs

En annen sak alle er enig om …..

«16.4 Partiet De Kristne vil arbeide for et FN som er mer tro mot sine idealer»
Utkast-til-programforslag-2021-2025-PDF

Idealene er dessverre overherredømme… antiKristent til og med, nasjonalt selvmord å tilknytte seg..

#Globalisme fra Demokratene. De kaver fælt for å få Bibelen til å stemme for seg.  Gud lovte at Abrahams barn skulle bli «mange nasjoner», det eneste det stemmer for er de hvite kristne nasjonene som satanistene tilhørende Satans Synagoge nå altså vil ødelegge; Jacobs Trøbbel.

«Demokratene vil arbeide for et FN som er mer tro mot sine idealer,»

Må Gud forby at deres idealer oppfylles.

Vet egentlig Demokratene at FN tar sikte på å være en luciferiansk Verdensregjering ?

FN’s idealer som Demokratene skal jobbe for er Verdensregjering ?

Noen har et forklaringsproblem ….

Norge Først, og deretter :

«Demokratene vil arbeide for et FN som er mer tro mot sine idealer,» aka en jødisk Verdensregjering som Aril Edvardsen så fore seg.

Er det en fordel å være en spaltet personlighet for å være medlem tror du ? En er imot Globalismen, men ikke den jødiske Globalismen (?).

https://demokratene.org/program/#Menneskerettigheter

Vi legger merke til at «integreringsarbeidet» er viktig for Demokratene..

Hvor mange innvandrere vil de ha ?
«Sørge for økt fokus på menneskerettigheter og demokratiske prinsipper som en del av integreringsarbeidet.»

Under Guds Verdensordning bor alle mennesker i nasjoner. Satan mengder dem sammen fordi Satan vil ha død og destruksjon. Vi er noen som husker Bolkesjø slaget, hvor FrP gikk fra «Nei til Innvandring# til ‘God integrering’ med liberalistene…

Så lenge de opplyser om at de vil ha denne overnasjonale verdensregjering så jeg ikke noe galt med det heller.. det eneste jeg ser noe galt med er å lyve, si en er antiGlobalist, så er en i virkeligheten ved nærmere undersøkelse en kjempeGlobalist… EnVerden tilhenger… antiNasjon.. en antiKristen til og med.

For vi legger merke til at det ikke står Nei til FN…. det står i programmet at de skal jobbe for FN’s idealer som er Verdensregjering … ????

FN har ti-tusen andre avtaler som Demokratene elsker da.. og elsker institusjonene selv.. dens idealer.. merkelig antiGlobalisme. Mange kommer til å bli lurt, antiGlobalisme liksom:

«Demokratene vil arbeide for et FN som er mer tro mot sine idealer, «
https://demokratene.org/program/#FN

Idealene er å være Verdensregjering – Globalismens fremste institusjon. Om den er i (N)Jew York eller Jerusalem. Same shit.

Å lyve er satanistisk

Jøss. Vidar Kleppe gjør 666 handtegnet.. Vidar var en grei kar i gamle dager.. hva gjorde at han havnet i lommen eller lommeboken til Beelzebub da ? Politikken korrumperer alle, alltid. Har han drukket for mye av den jødiske trylledrikk, at alle som støtter dem avanserer i politikken ?

«Demokratene vil arbeide for et FN som er mer tro mot sine idealer,» , sier programmet deres.. De er IMOT globalisme, men er FOR FN globalisme (antikrist verdensregjering).. ???

Jeg tror dette 666 er fordi de egentlig er FOR antikristne FN/UN, og sier noe annet, og gjør en annen ting, det gjør dem 666 etter Bibelsk tolkning. Det gjør dem verdslig. Ukristen.Idealene er å være Verdensregjering, antikristen til og med….

Å tjene trofast Verdens Nye «Frelsere», vil nok politisk sett lønne seg.

Luftbro til Israel med Gog&Magog

Sionister av alle slag, de som kaller seg ‘kristne’, som budhister, humanetikere, hinduer, sekulære satanister og all slags andre åndelige undermålere har finansiert lufbroer av flytrafikk fra Sovjet til Israel med Gog&Magog soldater. Fra Israel har de dradd til USSA, på doble pass, og utgjør Amerikansk regjering idag, bruker Amerikansk (som norsk) militæret for sin agenda.

https://www.riksavisen.no/norge-og-usa-de-kristne-fyrtarn-som-ble-jodisk-og-kom-under-forbannelsen/

Bidens Bolsjevik Regjering. Holocaust er kommet til Amerika

Å plassere satanister i Satans Synagoge (Åp. / Rev. 2.9 & 3.9) i Den Hellige By, i tronstolen til kongenes Konge ved navn Jesus Kristus, vil kunne være populært, sett fra Israels og verdens talmudiske jøder og andre satanister sitt perspektiv. Men vi kristne skal ikke bry oss hva talmudiske satanister setter pris på; vi spør: Hva vil Jesus mene om dette her ?

Late som de er de gode, når det motsatte er tilfellet; ondskap, løgn og bedrag er deres dagsorden, er ikke kristent å støtte. Den andre loven Gog&Magog Lenin (Blank) og Trotsky (Bronstein) innførte i Sovjet var dødsstraff for «antisemittisme». De har ennå ikke tatt ansvar for de 66 million av RUS-folket, vårt broderfolk, RUS betyr Skandinav, som sovjet-jødene av Gog&Magog industrielt eksterminerte i RUS-land fra 1917, og siden emigrerte til Midt Østens Israel når de var ferdig i Sovjet med død og destruksjon. Sovjet-Israellittiske jøder er Gog&Magog som har hærtatt og befestet den Hellige By og blasfemer den med homoparader og all slags andre perversiteter.

En ting vet jeg 100% sikkert. Det er IKKE ukristne jøder som kommer til å heale verden:

Michael Jackson – Heal The World

I USSR industrielt eksterimerte Gog&Magog folket 66 million kristne. På verdensbasis når de tar makten over hele verden antar jeg 6.6 milliard vil måtte bøte med livet for sin «antisemittisme».

1. Sangen i Midt Østens Jerusalem: ♬♬ There is no business like the vaccine business ♬ ♬ A shekel here and a shekel there.. ♬ ♬ All for me and none for you ♬ ♬

2. På denne grunn står Profetene og Loven; Elsk Gud, og elsk din neste som deg selv (Romans 13:10). Sataniske Babylonske talmud rabbier sa at ‘nesten’ var kun en annen jøde. Gud sa det aldri.

3. Verdens «Frelsere» kan gjerne være kronet (Corona, profiting rulers) av Satan, søke erstatte Jesus Kristus sin Tornekrone (Suffering Servant). Der finnes ingenting uselvisk og godt av hva de gjør. Verdens største bedrag. De vil mislykkes . Deres Verdensrike er allerede tapt – de tapte det på Golgata !

4. Hvem kan føre krig mot de babylonske Beistet, mot Dyret? Åp. / Revelation 13:4,5

Gud kan !

Åp. / Revelation 20:9

5. Det var gitt dem makt til å ha makt over all verden for en tid, og vinne over Guds Folk (kristne). Jotakk, vi har merket det i det landet som var kristent i 1000 år, nå er alt bare satanistisk, kun satanistiske ledere som kommer til makten. Åp. / Revelation 13.7, Daniel 7:21.

6. De babylonske talmudisters fall. Babylon faller. Åpenbaringen / Revelation 18:2, Isaiah 21:9.

7. Bøkene blir åpnet, hvem som er i Livets Bok. Åpenbaringen / Revelation 20:12

8. Nå først kommer det Nye Jerusalem dalende ned, det åndelige Jerusalem. Åpenbaringen / Revelation 21:2

9. Der ikke noe Tempel i den byen, fordi Gud og Lammet er Tempelet, de trenger ikke som jødene bygge Salomons satanist templer av stein. Åpenbaringen / Revelation 21:22

10. Kun de som er i Livets Bok vil ha tilgang til Nye Jerusalem. Åpenbaringen / Revelation 21:27

11. Jesus kommer. Åpenbaringen / Revelation 22:7

11 «Let the unrighteous continue to be unrighteous, and the vile continue to be vile; let the righteous continue to practice righteousness, and the holy continue to be holy.”

How Many Lies · Spandau Ballet

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring