Skriv ut Skriv ut

Den Endelige Løsningen

Verden som vi kjenner den går mot sin ende. Mordet på JFK var «dagen da amerika døde», og mer til; det var dagen da kriminelle elementer, med Bush Sr. som senere sjef i CIA, fikk kontroll over den sterkeste militær- og økonomiske makt på jorden. Og fikk andre nasjoner som lydige tjenere.

Status
Verden styres av en gjeng kriminelle elementer, som vil erstatte menneskets håp og drømmer om et paradis på jord, med sin egen agenda; Den Nye Verdensorden 1), og sin egen guddom; Luciferiansk mentalitet – Mørkets Fyrste, i betydning en entitet i menneskesinnet. Full kontroll med en microchippet befolkning, med all makt og penger i sine hender, hvor vanlige folk er knapt som deres slaver å regne, er deres mål. Ethvert lands skjulte tjenester er under disses kontroll. Slik ble det etter andre verdenskrig, hvor de fikk total kontroll med de vestlige lands institusjoner.

Disse krefter eier og behersker også media, og har nær sagt enhver politiker på sin lønningsliste, via de nominasjons- og valglover de har gjennomført, hvor DE nominerer de politikere vi har lov til å stemme på, – og kaller det demokrati. Det er i medias makt å fremme de kandidater som skal opp og fram i politikken, og ta ned de som truer agendaen.

Jfr. spesielt Politiken.dk’s redaktør Tøger Seidenfaden (Bilderberger) som startet uroen og krigen mellom jøder/kristne og muslimer i Europa, for å bygge motsetningene med sine Muhammed cartooner. Planen til Illuminatets agentur er at disse grupper skal gjensidig ødelegge hverandre, og samtidig oppfylle en annen av Illuminatets målsettinger for verden; befolkningsreduksjon med 2/3 i planlagte verdenskriger – i den kommende spilles muslimer og kristen-zionister ut mot hverandre, alt til inntekt for Herrene på toppen som tjener på det uansett hvem de spiller ut mot hverandre.

De fleste blinde som prøver å lede de blinde, tar for god fisk alt som går på å spille muslimer ut mot neo-konservative zionister og «kristne». Verden er full av nyttige idioter, som sluker ikke bare agnet, men sluken, snøret og hele fiskestangen i tillegg.

Potensiale

TowerArmageddon er ikke nødvendigvis noen fullstendig utryddelse av menneskeheten, men det signaliserer som Hagalz runesteinen en høst hvor det gamle dør, og bærer i seg løftene om en ny begynnelse, en ny vår i anmarsj.

I den nye verden vil jøde stå sammen med sin bror muslimen, og kristen beskytte sin venn budhisten. Da skal de sammen jobbe for å ta ned sin felles fiende; undertrykkerne i Illuminatet, internasjonale elite nettverk, som har Lucifer til åndelig far, med sin korrumperte mentalitet.

Historie
Det har vært et godt foregående hundreår for Herrefolket, eller agenturet til Illuminati, som Albert Pike kalte dem. Ifølge Pike vil den tredje verdenskrig utspilles mellom jøder og muslimer i midtøsten, og de land som stiller seg bak dem på hver sin sin side 2).

Det er fruktene av århundrers planlegging og gjennomføring vi ser. Gradvis oppbygging, kriger og konflikter har de skapt for dette formål. Kristenheten kneler allerede for deres føtter. Den siste skanse før den endelige og fullstendige maktovertakelse i verden er muslimene, med sin troskap til Allah, mer enn for dem. Å knekke den muslimske religion, som de har gjort med kristendommen er siste steg. Roten til ondet ligger hos det krigerske khazarfolket, som ble kollektivt konvertert til jødedommen i år 740, og som utgjør 95 % av dagens jødedom (askenazi-jøder).

At jødene av Abrahams ætt spiller med dem og blir offer for deres spill, som de tidligere har blitt, er desto mer overraskende. At de ikke har lært, skyldes bare at de er like så hjernevasket som alle oss andre. Jødefolket vil bli like mye offer som kristne og muslimer, for disse herrer kjenner ingen troskap til noen annen religion enn sin egen; – de er Satans Synagoge 3).

Soldater. Foren dere
Når de har satt dere opp imot hverandre, så skal dere spille med, helt inntil dere har blitt stilt opp mot hverandre på slagmarken. Da skal dere, til deres generalers overraskelse, vandre over skansene som er satt opp for dere, ta deres hevdede «fiender» i hånden og sammen skal dere begi dere til adressene til de enkeltpersonene som er medlem i og som står bak Bildebergerne, Trilateral Commission, og andre halvoffisielle institusjoner som WHO, Verdensbanken, Monetary Fund, etc., og arrestere dem.

Navn som Rockefellers, Rothchilds, Schiffs’er, Kissingere, Busher, Blair’s og Brown’er 6) , er sentrale, sammen med deres løpegutter i forvaltning, spesielt i de hemmelige tjenester, og media som tjener deres agenda i hver enkelt vasallstat rundt omkring, som for eksempel Norge.

Informer soldatene
La hver og en familie og venn inspirere sin soldatkjenning til dette, slik at Illuminatets agentur har ytterligere et usikkerhetsmoment til stede. La modellen for en god soldat være som da det Thailandske militæret grep inn nylig i Illuminatets forsøk på å ta kontroll med deres nasjon, via nasjonale korrupte politikere. De ble stoppet der, og slik kan militæret beskytte oss likeens, så lenge vi har opplyste soldater, som ikke finner seg i å være kanonføde for en klandestin agenda, men gjør det som er rett.

Massearrestasjoner

TowerIlluminati agenturet vil slåss og bruke sine skitne knep til det siste, for de vet at deres skjebne vil bli fryktelig om de taper kampen om menneskenes sinn. De vil falle like dypt som de har klatret høyt. Vi ser symbolikken i Tårnet i Tarot her. Men vi skal ikke bruke deres type ondskap mot dem, da blir vi ikke noe bedre enn dem.

Dere skal samle dem fra sine skjul, bunkerser de har laget for seg og sine 4), som de har til dekning når urolighetene de har planlagt setter inn, fra over hele verden i en felles integreringsleir, gjerne i Guantenamo Bay, og dømme dem for de forbrytelser mot menneskeheten de er ansvarlig for, inklusivt 9/11, 7/7, Madrid- og Bali bomber, Irak krigen, Afghanistan, alle opprør de har laget i fredelige land samt drap på dissidenter, for sin agenda; makt, penger og kontroll. For det skal de få stå til rette for en rettmessig domstol av folket, for folket.

Som Bush Sr. selv har uttalt: «Hadde folk visst hva vi har gjort, så hadde de jaget oss gjennom gatene, og lynsjet oss«. «El Diablo var her«, sa Chavez fra FN’s talerstol nylig, «jeg kan lukte at satan var her«, med henvisning til Bush Jr.

Lag en mye mer rettferdig rettergang enn de selv gjorde under det norske landsvikeroppgjøret og spillet for kulissene i Nürnberg. Løgner har ingen misjon i dette oppgjør. Sannheten er for evig nok til å få dem dømt til evig sikker forvaring.

Fred og Frihet
Deretter skal menneskene aldri mer gi fra seg makten til profesjonelle elite politikere, som er mentalt korrumperte og tjener andre herskere enn de som velger dem, eller gi fra seg kontrollen over pengestrømmene til private selskaper (FRS), eller tillate media å drive sosial engineering og hjernevask av menneskers mentalitet for dens eieres agenda 5). Da skal vi styre alt selv, å bygge et paradis på jord, gjennom direkte representasjon, og ikke indirekte som nå. Først DA har tusenårsriket en sjanse.

Bush Sr. (Illuminati Puppet) for a New World Order: http://www.youtube.com/watch?v=Rc7i0wCFf8g

http://www.biblebelievers.org.au/pike.htm

Joh. Åp. 2.9: ”Jeg vet også at du blir spottet av dem som kaller seg jøder, men ikke er det. For de er Satans synagoge.

http://www.projectcamelot.org/norway.html

New Cure for Mind Control; Shut up the TV: http://www.youtube.com/watch?v=_FIh_ipMERs

Gordon Brown (Illuminati Puppet) for a New World Order: http://www.youtube.com/watch?v=Uv5cqh26CC0

Spread the love