Den humanistiske skeptiker-messias på Norgesbesøk

Menneskene er kollektivt Dyret i Johannes Åpenbaring skal en tro den humanistiske sjefskeptiker James Randi.

Den ateistiske bevegelse i Human Etisk Forbund og Skepsis-gruppen har hatt en av sine store profeter og messiaser på besøk i Norge; James Randi. Den eneste som kan overgå denne mann i popularitet i bevegelsen er vel Richard Dawkins, han med boken «The God Delusion».

«Sjefsskeptikeren James Randi er skuffet over naive nordmenn, som uten snev av bevisførsel godtar homeopati, engler og påståtte syner«, sies det som banner for hans foredrag som gikk i Oslo (Chateau Neuf, Fredag 18. mars kl 18-20). Det var lange køer til forestillingen, folk strømmet til for å få del i hans åndsløshet – og kanskje røre ved hans kappe, og ikke alle slapp inn. Så dette er en populær bevegelse, og som vi skal se går den helt til de norske makthavernes tinder. Det er alltid en grunn til at vi ser slik underdanighet og servilitet til makthaverne som disse grupper har. En fare for demokratiet.
http://www.dinamo.no/nyheter/ingen-liker-bli-lurt

Maktens religion

Som vi ser fronter også reklameselskapet Dinamo arrangementet, hvis eier er en av Statsminister Jens Stoltenberg’s beste venner ifølge mainsteam media, og som har mye jobber for norsk forvaltning og regjering. Jens Stoltenberg var jo som vi alle vet ‘humanisten’ Gro Harlem Bruntlands tronarving. Så det er mektige krefter igang for å få gjennomført deres agenda (21), hvilket er en bevisst og planlagt verdsliggjøring av verden og samfunnet, hvor alt som smaker av åndelighet, gud og profeter og sannsigersker og naturlige legemidler, skal utraderes og etter hvert forbys.

Skaperens skapelse skal erstattes med menneskers skapelse, jfr. artikkelen ‘Guds Apotek‘.

Det kommer til å bli en verden som er ubeboelig for åndelige mennesker, og det er nettopp som profetert i Bibelen det skal bli. Når de verdslige overtar hele verden.

Club of Rome/FN sin Agenda 21 har en helt klar målsetting om å støtte slike grupper, moralsk og økonomisk.

James Randi var invitert i forbindelse med Human-Etisk Forbunds folkekampanje “Ingen liker å bli lurt“ nylig, som er igangsatt etter det de ser som en urovekkende økning av blant annet konspirasjonsteorier omkring vitenskapelige tema som vaksiner, andre legemidler o.a. Farmasøytisk industri ler hele veien til banken av enkelte ubevisste nyttige idioter i verden og samfunnet.

Folk skal ikke ha frihet til å bli lurt om de vil. Human Etisk Forbund og Skepsis har som religion å redde sjeler fra å bli lurt. Men lurt blir de likevel, av Big Pharma som DE støtter ethvert kjemisk påfunn fra, under credoet om at dette er ‘vitenskap’. HVORFOR skal disse mennesker bry seg om hva andre gjør? Har ikke enhver rett til å bruke sine penger, og tro på akkurat hva de vil tro på, uten disse forvirrede åndsløse inkvisatorer sin hjelp?

“Etter at kvakksalverloven ble opphevet for noen år siden, kan hvem som helst tilby hva som helst – uten risiko for straffeforfølgelse”, forteller rådgiver i Human-Etisk Forbund, Didrik Søderlind.

Så de ‘humane’ forbund vil nok på en eller annen måte sørge for å få straffebelagt alt som ikke er deres form for skepsis i fremtiden, spesielt siden Gro Harlem Brundtland ryktes er en av deres reputerte medlemmer, og hun er jo en nabokjerring som bare elsker å bry seg, spesielt om naboen. Mindre selvkritisk blikk på egen gjøren og laden.

Kan disse menneskene utvikle verden i en totalitær retning? For det er ingen tvil om at de er velutdannede, de har ambisjoner, og de logrer alltid for makten, men de mangler totalt den åndelige dimensjon (?). De har på mange måter overtatt verden, med sin åndsløshet og sin ensporede vitenskap; mad science.

Enkelte har lett for å se flisen i andres øye, men ikke bjelken i stt eget.

«Søderlind var også godt fornøyd, og slo fast at det nettopp er folk som Randi vi trenger: “Vi begynner å nærme oss et tippepunkt. Det har florert merkelige påstanden såpass lenge nå. Folk begynner å bli lei av ’The Secret’ og kjendiser som snakker om engler, og Human-Etisk Forbund vil gjerne hjelpe til med å gi utviklingen en dytt i riktig retning”.»

http://blogg.aftenposten.no/svendby/2011/03/19/sunn-skepsis/

Livets Lære

Jeg husker spesielt en sak fra egen erfaring fra en Human Etisk tilstelning fra min egen hjemby på begynnelsen av 90-tallet, hvor jeg var invitert til å holde et foredrag, som jeg kalte ‘Livets Lære’ – spesielt skrevet for anledningen, hvor jeg ville trekke parallellene mellom alle store åndelige personer gjennom historien – idet jeg mente at humanetikerne kunne bygge bro til religionene ved å adoptere et åndelig utsyn, og ikke bare et materialistisk/materielt (vi ser hva som vant). Gandhi, Muhammed, Lao Tse – alle andre var greitt, men idet jeg kom til Jesus Kristus, og nevnte G-d, så var det som forsamlingen frøs til, og jeg senset antipatien og hatet etter hvert strømme mot meg i en slik grad at jeg rundet av raskt, og avsluttet foredraget langt før halveis. Det var rett og slett uutholdelig.

Jeg lovte meg selv at aldri mer skal jeg gå i en hatefull forsamling igjen, i gruppetenkning hvor en ikke blir forstått likevel, av den enkle grunn at mennesker ikke kan eller vil forstå. De har rett og slett ikke de åndelige fakulteter som må til. Og maken til oppførsel og mangel på elementær folkeskikk har jeg aldri opplevd hverken før eller siden. Jeg var faktisk invitert, som deres gjest!

Foredraget ligger her, litt omskrevet, og med ny tittel, en av mine første artikler på Nyhetsspeilet, faktisk som en av de første artikler på Nyhetsspeilet i det hele tatt:
«Himmelen er en bevissthetstilstand, som kan oppleves her og nå. Synd er å fjerne seg fra sitt Høyere Selv, som har kontakt med ånden i seg og utenfor seg.»
http://www.nyhetsspeilet.no/2009/01/kirken-og-reinkarnasjonkarma/

I det jeg øyeblikkelig forlot denne forsamling, fikk jeg en helt konkret forståelse hva Jesus sa at en «ikke skulle kaste perler for svin». Dette visdomsord er så sant og så riktig, at det kan aldri bli debunket.

Jeg vurderte faktisk å melde meg inn den gangen. Jeg ble fort kurert av det ønsket kan en si. 🙂

Hat er en helt spesiell konsentrert energi, som ikke er fin å oppleve så personlig for unge mennesker. Når en blir litt eldre så går det mye bedre, – idet en da har den fornødne erfaring og kunnskap til å forstå hvorfor det er slik – slik at det ikke har noen effekt.

Sekterisme

At der var bare en eneste kritisk sjel på dette møtet for kampanjen til Human Etisk Forbund; Jan Mannsåker fra ‘Norsk Parapsykologisk Selskap‘ – forøvrig en forening jeg frekventerte når jeg bodde i Oslo på begynnelsen av 90-tallet, – forundrer meg ikke. Sekter har en tendens til ikke å like å bli motsagt, og skal de bli motsagt så MÅ det være på deres premisser, som de kaller den vitenskapelige metode, hvilken de selvfølgelig har tatt patent på må gjøres akkurat som de mener den må utføres.

Jon Mannsåker, medlem og tidligere leder av foreningen «Norsk Parapsykologisk Selskap» og redaktør av Norsk Parapsykologisk Selskaps tidsskrift, ba om ordet på møtet og stilte det første spørsmål til Randi. Han snakket om ganzfeldmetoden, ifølge noen som var der. Han ble ledd og buet ut.

En tilhører som var med på konferansen sier:
«Jeg var blandt fler som syntes det var uheldig og flaut å være i en forsamling som likefrem lo og buet ut et enkelt menneske. Han burde blitt fratatt mikrofonen da han overskred taletiden og reglene gitt ved å stille et spørsmål, ikke hetset av publikum. Det ga desverre en stor demper og dårlig avslutning på den fantastiske opptredenen til Randi.»

 • Slik tvinges Sokrates til å drikke giftbegeret i dag
 • Slik tvinges Galileo til å avsverge sin (åndsbaserte) vitenskap.

Den religiøse sekterisme og ekstremisme som er i miljøet rundt Skepsis.no og Human Etisk Forbund – grenser til det ubehagelige for dem som blir utsatt for deres bøllete oppførsel. Ingen liker å opptre i forsamlinger hvor hat, sosial utstøtelse og latterliggjøring dyrkes og perfeksjoneres som en egen kunstart.

Karl Marx disipler

De deler sine visjoner for verden med ateistiske Marx, Lenin og Stalin. Etter deres forestillinger er mennesket bare et avansert dyr, kjemi og nevrologiske impulser er alt som utgjør dets tenkning og ånd.

“Den Kommunistiske visjon er Menneskeheten uten G-d”
‘The Communist vision is the vision of Man without God’.

– Whittaker Chambers

Hvis Johannes Åpenbaring og andre får rett i sine syner, med dagens endetids stemning over hele verden og Armageddon følelse, så beviser vel dette G-d’s eksistens, som inspirasjon for disse personer, for det sies at det er nettopp dette ene G-d beviser sin eksistens på, nemlig ved profetene. Profetene og Loven, det er hva spesielt jødisk religion er basert på, og for kristne Kristus som den endelige autoritet, som oppfylte både profetene og loven.

Åndskrigen: Destroyer vs. Creator.

Er menneskene kollektivt Dyret i Åpenbaringen?

 • Født på ny, av ånd og ikke av en kvinne. Å bli ånd mer enn kropp. Kristendommen.
 • Å »cleare’ det Re-aktive sinn. Scientologien. Ron Hubbard.
 • Reptiler i verdensstyrelsen, og reptilsk sinn. David Icke.
 • Frankensteinere. Evil science.
 • Menneskets tall. 666 . En jødisk rabbi sier:

«Mosad Hayesod» cites the Vilna Gaon’s commentary on the Zohar that «the number 666 contains hidden within it exalted and lofty messianic potential.» No other explanation is offered there.

We do know that the number six represents the physical world. The Torah describes the creation of the universe as a six part, six day, process. Our ancient sources describe the universe as emanating in six directions — north, south, east, west, up, down — from a central point. All physical space and all physical objects have these six dimensions.

666 is six repeated three times. Repeating a concept three times represents the affirmation and strength of that concept. The number 666 could thus represent the strength and perfection of the physical world, which Judaism teaches will occur in the messianic era, when the physical world will reach its ultimate purpose, to be a vehicle through which the created experience the Creator.

# Mosad Hayesod pp. 204-205
# Rabbi Dovid Rossoff, author o «Where Heaven Touches Earth,» Guardian Press

http://ohr.edu/ask_db/ask_main.php/277/Q1/

Det Rabbien her sier er at 666 er menneskets tall. Tallet representerer den fysiske verden, sier han. Mennesket har blitt sin egen Messias, sine egne guder. Der er ingen andre verdener enn denne. For dem er denne fysiske verden alt som er. De må karre til seg det de kan her og nå, for etter dette, er det ikke noe mer. For å kunne karre til seg mest mulig, er de avhengig av et godt forhold til makthaverne. Ingen kritikk mot makthaverne kan aksepteres. Det strider mot deres dogmer. For dem slukkes lyset ved døden, intet evig liv, ingen re-inkarnasjon, åndelige riker ikke-eksisterende, best mulig utdanning for å få best mulig jobb her og nå, mest mulig penger, mest mulig makt, – det er det eneste himmelriket som finnes på jord. Ingen karma – den sterkestes rett, jungelenes lov gjelder. Et svært begrenset utsyn. Reptiltenking. Slangen i paradisets logikk.

Jeg går ikke inn på disse noe mer enn disse stikkord, idet de er begrunnet i utallige artikler fra denne ånd.

Teknokratenes fall

Eksempel på sivilisasjoner hvor mennesker har gjort seg til guder for seg selv, teknologien tok kverken på dem:

 • Lemuria. (Etter hvert skulle disse lemurene ha henfalt til bestialitet, og dette førte til at gudene i avsky lot Lemuria synke i havet, hvorpå de skapte den «fjerde rotrasen» – utstyrt med intellekt— på Atlantis). Kilde: WikiPedia.
 • Atlantis. Intellekt uten hjerte er dødfødt. (Ifølge Kritias hadde atlantidene på høyden av sin makt herredømme over det meste av Middelhavsområdet, og de ble med tiden fylt av havesyke og urettskaffen makt. Atlantidenes herskere hadde ikke lenger det guddommelige klarsyn i seg som lot dem holde sanne dyder høyere enn materielle goder). Kilde: WikiPedia.
 • Edens Hage (den første beskrevne sivilisasjon i den jødiske/kristne historie). Eva og Adam spiste av Kunnskapens Tre, og skulle bli guder for seg selv med det – av reptilsk (Slangens) påvirkning.
 • Egypt. (under Farahoene, som opptrådte som G-d for sitt folk).
 • Babylon. Under Nimrod og Nebukadnesar II (Babylon som forøvrig betyr ‘forvirring’). Apostelen Peter nevner «menigheten i Babylon», men det er forskjellige meninger om hvorvidt han mente Babylon eller brukte «Babylon» som et oppnavn på det hedenske Roma. Kilde: WikiPedia. «Skjønt det ikke direkte står i Bibelen, har han fra gammelt av blitt forbundet med byggingen av Babels tårn, noe som resulterte i at Gud forvirret menneskenes språk slik at menneskene skilte lag og drog til alle verdenshjørner. (1. Mosebok 11,1-9) Nimrods styre forbindes i de gamle tradisjonene med terror mot folkene som bodde omkring, og med avgudsdyrkelse«. Kilde: WikiPedia.
 • Romerriket (I Romerriket ble religion mer og mer knyttet til keiserens karakter, og mange keisere ble guddommeliggjort etter sin død). Kilde: WikiPedia.
  >
 • EU (Romatraktaten) > Katolske Kirke > Paven som Vicar of Christ (kabbalistisk pervertert kristendom). > Den Nye Verdensordens verdensrike, med sin ekumeniske religion.

ALLE gudeløse hedenske sivilisasjoner, hvor ingen trancendental guddom som balanserer menneskers makt ikke finnes, eller hvor menneskene henfaller til å gjøre mennesker til guder for seg, eller andre gudebilder de måtta adoptere, som Mammon og Molok (jfr. dansen rundt gullkalven på Moses’ tid), faller før eller siden. Historien BEVISER det. Det er den historiske vitenskaps konklusjon.

Noen klarer å heve seg over sine menneskelige begrensninger, flertallet gjør det ikke.

Mye tyder på at mennesket selv er dyret i Johannes Åpenbaring. Når alle disse menneskene med darwinistisk-tro dyrehjerne og i dyreham, med liten -d-, har organisert seg og tatt makten i verden, da får vi Dyret, med stor -D-. Dette Dyret skal lede menneskeheten til grensen for deres selvutslettelse, som vi idag ser tydelige tegn på er iferd med å skje; krig, jordskjelv, radioaktiv forurensing – mad science i fri utfoldelse.

Deres religion: Sekulær humanisme og åndsløs vitenskap.

Alt av det er menneskeskapte verdier og politiske omforente standarder, ikke fra noen høyere åndelig viten og erkjennelser. De er AV verden. AV mennesker. Idet dette skjer har mennesket opphøyet seg selv til guder, guder for seg selv.

De som tror seg på den toppen av den menneskelige darwinistiske evolusjonskjede, er i realiteten i bunnen av den, skal vi tro Johannes i sin inspirerte Åpenbaring, og andre inspirerte forfattere.

Konklusjon: Det er greitt å være skeptisk til alt mulig, bare ikke til skepsis-gruppens og det humanistiske verdensforbunds religion. Det kan godt være at det vil vise seg at frankensteinene som tror seg på toppen av den menneskelige evolusjon, at deres paradigme skal falle – at de i virkeligheten er i den mest fordummende form og lever i en SVÆRT begrenset virkelighet, hvor deres ‘nyvinninger’ innen teknologi og biokjemi vil kunne føre menneskeheten til randen av selvutslettelse, som det hendte i de forgangne sivilisasjoner Atlantis og Lemuria, hvor teknologi og vitenskap ble deres religion. Altså en religion ‘av denne verden’, og ikke av den evige åndelige verden.

For dem er materien alt, for alle oss andre er ånden over materien, tanken og ånden før Ordet kan materialiseres på papiret. Materien som en konsekvens og resultant av ånden. Og hvor ånden er fraværende, så gir det seg uhyrlige konsekvenser for hva slags samfunn som bygges.

Humanismen som religion:
http://www.nyhetsspeilet.no/2010/05/satanismen-i-humanismen/

Et av Nyhetsspeilets viktigste formål er å trene mennesker til å tenke ute av boksen, se bakom illusjonene og sette folk fri fra begrenset A4 utsyn. Ingen boks er vel vanskeligere å trenge igjennom til enn det disse ateistiske gudløse gruppene ved sin religion setter mennesker i.

Spread the love - Sharing is caring
 
 
 
   
Skriv ut (Print) Skriv ut (Print) Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)

En Kommentar

 1. Lumpfish (fra debatten på Nyhetsspeilet),
  Takker for det utfyllende svar, men jeg synest ikke du går nok inn på realitetene. Jeg forstår at dere innen naturvitenskapen ikke kan vite like mye om teologiske spørsmål.

  En av deres ledere er jo ved Religionsvitenskapelig Institutt, så jeg foreslår du fremlegger dette jeg sier her for ham, og hører hva han sier. Jeg kan ikke tenke meg muligheten av at noen vil si at jeg tar feil, utifra hva vi som har studert på Bibelen vet, og ikke strør om oss med fordommer bare. For jeg skjønner at det er ikke så lett å forstå dette, uten at en studert på dette i mange år. Jeg vil tro at de som har studert på dette, med akademisk integritet, vil gi meg rett:

  Jo, jødene og kristne deler nok samme G-d, men de deler nok ikke lenger samme FORESTILLINGER om G-d. Veiene delte seg med Messias sitt komme, med Jesus sitt komme, som var profetert av Profetene gjennom hele den jødiske historie skulle komme.

  Gudebildet endrer seg gjennom tidene, med gudebildet mener vi bildet og forestillingene mennesker gjør seg av denne G-d i sitt hode og og sinn (og hjerte) («lag dere ikke noe gudebilde»). Dette deres gudebilde utvikler seg for menneskene.

  Men G-d selv ser alltid ut til å være et hakk foran dem, samme hvordan gudsbildet utvikler seg. 🙂
  G-d har vært, er , og vil alltid forbli det samme. Bare menneskers forestillinger om ‘dette’ som endrer seg…..

  YAHWE(G-d) av det Gamle Testamente var en krigers gud, en stammegud, en ekskusiv G-d som mest og best ivaretok jøders behov, og som beskyttet jøder og ivaretok alle deres behov, samme hva de behovene var. Han reddet dem utav det ugudelige Egypten (takk og lov) som tilba Faraoh som gud, sendte dem manna (mat) fra himmelen under flukten. Som vi husker fra Bibelhistorien så var de ofte i stammefeider og behovene var ofte krigerske, og vinne over sine fiender er et av de behovene YAHWE var flink til å hjelpe dem med; jfr. krigen om Kanaan:

  5. Mosebok 20
  16 Men i de byer som hører disse folk til, og som Herren din Gud gir dig til arv, der skal du ikke la noget som drar ånde, bli i live; 17 men du skal slå dem med bann, både hetittene og amorittene og kana’anittene og ferisittene, hevittene og jebusittene, således som Herren din Gud har befalt dig

  1 Når du drar ut i krig mot din fiende, og du ser hester og vogner og flere krigsfolk enn du har selv, da skal du ikke være redd dem; for Herren din Gud er med dig, han som førte dig op fra Egyptens land. 2 Og når I er i ferd med å gå i striden, da skal presten trede frem og tale til folket. 3 Og han skal si til dem: Hør, Israel! I er idag i ferd med å gå i strid mot eders fiender. La ikke motet falle; frykt ikke, forferdes ikke og reddes ikke for dem! 4 For Herren eders Gud går selv med eder for å stride for eder mot eders fiender og frelse eder.

  Så¨sendte G-d Jesus til jødene for å oppfylle Profetene for 2000 år siden, siden Profetane alltid hadde sagt at det skulle komme en Messias og frelse det jødiske folk fra alle stammefeider, krig, nød, forfølgelse og elendigheten som hadde vederkveget dem gjennom århundredene. Det er to ting som Jødenes religion er basert på, det et Loven OG Profetene.

  For kristne er Jesus både Loven og Profeten, han oppfylte alle de tidligere, og han la en ny lov i menneskers hjerter.

  Hva sa deres MESSIAS – Jesus? Han sa; «Elsk hverandre», sa Han. «Elsk din neste som deg selv». «prøv å gjør godt mot dem som er slem mot deg, og vis miskun mot dem som sårer deg», «vend det andre kinnet til», etc. Han gav dem rett og slett oppskriften for å unngå forfølgelse av sine fiender!

  En fantastisk mann, the Nasareene. Den største Rabbi som har levd, eller kommer til å leve.

  Dette var et diamentralt brudd med gamle gudsforestillinger, altså bilder som mennesker skaper seg i sitt sinn.

  Hvordan kan mennesker lage seg et bilde i hodet av en ren energi, av Kjærlighet? Jesus malte dette bildet så klart og tydelig gjennom sine lignelser som Michelangelo aldri kan gjøre han etter.

  Lignelsene, som er Evangeliene og Nye Testamente, malte bildet av en kjærlighetens G-d, en miskunnens G-d, en nådens G-d, av tilgivelsens G-d, en diamentral motsetning til det krigerske gudsbildet som hadde herjet i jøders forestillingsverden de foregående tusener av år. Jesus makte dette bildet så klart med anekdoter, historier og lignelser, at der ikke kan være tvil om G-d’s egenskaper lenger. En av de viktigste av G-d’s egenskaper er Kjærlighet. SÅ mye vet vi.

  Og de som ikke har Kjærlighet, de har ikke G-d, eller G-d har ikke dem. Selv Einstein var imponert over evangeliets fantastiske poetiske styrke og kraft.

  Viereck interview (1929)

  “What Life Means to Einstein: An Interview by George Sylvester Viereck” The Saturday Evening Post (26 October 1929) p.

  17. As reported in Einstein — A Life (1996) by Denis Brian, when asked about a clipping from a magazine article reporting his comments on Christianity as taken down by Viereck, Einstein carefully read the clipping and replied, “That is what I believe.”

  * As a child, I received instruction both in the Bible and in the Talmud. I am a Jew, but I am enthralled by the luminous figure of the Nazarene.

  * Jesus is too colossal for the pen of phrasemongers, however artful. No man can dispose of Christianity with a bon mot.

  * No one can read the Gospels without feeling the actual presence of Jesus. His personality pulsates in every word. No myth is filled with such life.
  http://en.wikiquote.org/wiki/Albert_Einstein

  Selv vitenskapsmenn (med integritet) anerkjenner de levende forestillinger som historien om Jesus skaper i menneskers hjerter og sinn, fremdeles idag. De som vil kan nok klare å redusere betydningen av de plantede nye forestillinger, men de vil aldri komme til å klare å drepe denne Kristusimpuls fullstendig. Til det er den alfor sterk inngravert i altfor mange menneskers hjerter og sjeler. De må gjerne prøve. De vil ikke lykkes.

  En god del mennesker, jøder som hedninger, brøt med de gamle forestillinger, og hengte seg på de nye som var malt i deres hjerter og sinn. I deres hjerter var frøet plantet for denne kjærlighet som en dag skal råde i verden, og ikke bare den som er krig, nød og elendighetet. Dette frøet vokste og ble til en blomst. Det spredte seg over datidens sivilisasjoner som en ildebrann, og det er hva vi idag kaller kristendommen. Ikke alle er gode gartnere for dette frøet, samme hvor mye kristne de kaller seg.

  “Christians are fucking retards. „
  —James Randi, telling it like it is
  http://encyclopediadramatica.com/James_Randi

  Jeg vil si at Randi har krigerguden i sitt hjerte, og der er jo jøder i USA/Kanada også, så hvorfor angriper han bare kristnes ‘overtro’ og ikke jøders? Hvorfor tar han Kjærlighetsguden og ikke Krigsguden?

  Vi kan ikke generalisere, for mange jøder har den Nye G-d i sitt hjerte og sinn, som en del kristne har det, så vi må si det som følger:

  Så her mitt spørsmål igjen; Hvorfor er dere så på jakt etter bare Kjærlighetens Gud og ikke den fortidslevning som en god del både jøder og såkalte kristne følger hvilket er Krigernes G-d – forestillingene fra Gamle Testamente?

  Der bor jo vitterlig jøder i Norges land også, så hvorfor er dere ikke skeptisk og harsellerer med deres religion, eller den satanistiske religion til LaVey – Church of Satan, og hvorfor sier ikke Randi «Muslimes are fucking retards» – eller «Jews are fucking retards»?

  Deres religioner er vel like paranormal – og etter deres syn ‘overtro’, som Kjærlighetens G-d, ikke ?

  Det blir litt hyklersk om dere er snillere mot andre religioner, fordi deres egen bevegelses stiftere og ledere var jødisk for eksempel. Da utviser dere ikke akademisk integritet. Da deltar dere bare på et korstog mot de kristne av Kjærlighetens G-d, en inkvisjon. Da er dere på jakt etter det sanne åndelige Israel; hvilket er G-d’s Folk.Fredens og kjærlighetens folk, omskåret på hjertet.

  For Jesus sa; «Mitt Rike er Ikke av denne Verden». «Stikk sverdet tilbake i skjeden» sa Han til Peter når Peter ville gå til kamp for hans rike i Getsemane, og kutter øret av en romersk soldat.

  Jesus sitt rike er et åndelig rike – DET NYE JERUSALEM – hvor kjærlighet og fred mellom mennesker råder, OM resepten for hans Rike hadde blitt fulgt, så kunne dette blittt realisert. På jord, som i himmelen:

  Fader vår, du som er i himmelen!
  La ditt navn holdes hellig.
  La ditt rike komme.
  La din vilje skje på jorden som i himmelen.

  Og jeg ser en ny jord
  http://www.nyhetsspeilet.no/2011/01/og-jeg-ser-en-ny-jord/

  Kjærlighetens Rike
  http://www.riksavisen.no/?p=5991

  5. Mosebok 30,6, uttrykkes hva virkelig omskjærelse innebar.

  «Så omskjær da deres hjertets forhud og vær ikke så hardnakket.»
  «og Herren din Gud skal omskjære ditt hjerte… så du elsker Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel.» 5.

  Galaterne. 6:5. Å være en ny skapning.

  ”For det som betyr noe er verken å være omskåret eller uomskåret, men å være en ny skapning.”

  Galaterne. 5:6. Tro virksom ved kjærlig-het.

  ”For i Kristus Jesus betyr det ikke noe om en er omskåret eller uomskåret, her gjelder bare tro, virksom ved kjærlighet”.

  1. Korinterbrev. 7:19. Å holde Guds bud.

  «Det som betyr noe, er ikke om en er omskåret eller uomskåret, men at en holder Guds bud.»

  Romerne 2:28. Hvem er jøde

  For ikke den er jøde som er det i det åpenbare; heller ikke er det omskjærelse som skjer i det åpenbare, på kjøttet; men den som er jøde i det skjulte, han er jøde, og omskjærelsen er hjertets omskjærelse i Ånden, ikke i bokstaven; en sådan har sin ros, ikke av mennesker, men av Gud.

  http://www.abcnyheter.no/nyheter/helse/100810/forstar-ikke-forbud-mot-omskjaering

Legg inn kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.