«En historisk, strategisk og moralsk katastrofe»

Af Paul Craig Roberts
Counterpunch 10-11 februar 2007

Brzezinskis fældende anklage.
De fleste amerikanere er formentlig ikke opmærksomme på tidligere sikkerhedsrådgiver (for præsident Jimmy Carter) Zbigniew Brzezinskis fældende anklage af Bush regimet i forbindelse med hans vidneforklaring overfor senatets udenrigspolitiske kommite den1. februar 2007, eftersom de Forenede Stater ikke længere har et medie-, men kun et propaganda-ministerium for regeringen.

Paul Craig Roberts var vicefinansminister i Reagan-regeringen

Note ved Stop Terrorkrigen:

Paul Craig Roberts er en fremtrædende kritiker af Irak-krigen. En del af hans kommentarer oversættes for at gøre opmærksom på, hvor bred den amerikanske krigsmodstand er. I Danmark har vi ikke hørt stemmer mod krigen fra højre.

Zbigniew Brzezinski er en af den amerikanske imperialismes vigtigste strateger.
Se denne kommentar
Paul Craig Roberts og Zbigniew Brzezinski
Af Hans Pendrup

Brzezinski fordømte Bush regimets krig i Irak som «en historisk, strategisk og moralsk katastrofe.» Brzezinski fordømte krigen som «drevet af manikæiske impulser (kamp imod det onde. O.A.) og imperial hybris.» Han fordømte krigen for «at intensivere regional ustabilitet» og for «at underminere Amerikas globale legitimitet.»

Endelig er det en stemme med vægt, der taler. Brzezinski er en virkelig intellektuel, en virkelig ekspert til forskel fra de politiske efterplaprere, der fulgte efter ham i embedet.

Brzezinski fortalte senatets udenrigspolitiske komite, at «endemålet for denne nedtur sandsynligvis vil være en direkte konfrontation med Iran og med meget af den islamiske verden.» Brzezinski forudsiger «en eller anden provokation i Irak eller en terrorist handling i USA, der bliver tillagt Iran; som kulminerer i en ´defensiv´ amerikansk militær aktion imod Iran og som der kaster et isoleret Amerika ud et omsiggribende og stadigt dybere morads, der i sidste instans vil brede sig over hele Irak, Iran, Aghanistan og Pakistan.»

Der er noget rivende galt med et samfund og et politisk system, der tillader et regime, der er repræsenterer et så vanvittigt og kriminelt «lederskab» at forblive ved magten. Dengang Hitler udløste 2. verdenskrig, havde den tyske rigsdag ingen magt til at hindre ham. Men vi har endnu ikke nået det punkt i de Forenede Stater.

Brzezinski konkluderede sin vidneforklaring med at erklære, at det er «på tide, at kongressen gør sig gældende.»

Grundene til at stille Bush og Cheney for rigsretten overgår i rigt mål alle de grunde, der har været for at rigsretforfølge samtlige præsidenter i US’´s historie. Grundene har været opregnet mange gange og nødvendiggøre næppe gentagelse. Hvis kongressens medlemmer var tro overfor deres embedsed i henseende til at overholde forfatningen, ville Bush og Cheney allerede have været stillet for rigsretten og anklaget.

Det mindste kongressen kan gøre på dette meget sene tidpunkt er i utvetydige vendinger at gøre det lysende klart , at ethvert angreb på Iran under et hvilketsomhelst påskud, der tilsidesætter kongressens bemyndigelse, efter en omhyggelig undersøgelse af påskuddet vil føre til den øjeblikkelige fjernelse af Bush og Cheney fra magten tillige med enhver eskalation af krigen i Irak uden eksplicit bemyndigelse fra Kongressen.

Efter at have afleveret dette ultimatum må kongressen øjeblikkeligt påbegynde undersøgelser af Bush regimets angreb på borgerlige rettigheder og ophævelse af magtens deling (i lovgivende, dømmende og udøvende O.A.), af Bush regimets brug af løgne og bedrag for at føre Amerika i krig med Irak, af Bush regimets krænkelse af Geneve konventioner og af Bush regimets planer om at angribe Iran.

Den amerikanske befolkning og deres repræsentanter i kongressen må se den kendsgerning i øjene, at kriminelle og diktatoriske personer kontrollerer De Forenede Staters udøvende magt og øjeblikkeligt korrigere denne højst farlige situation.

Oversættelse: Hans Pendrup

Facebook Comments

Leave a Comment


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.