EØS og Schengen-avtalen er en forbrytelse mot statens selvstendighet

Politikernes innføring av EØS og Schengen-avtalen er i følge Norges Grunnlov rettsstridig. Erna Solberg, Jens Stoltenberg, Torbjørn Jagland, Jan Petersen, Inge Lønning + resten av Europabevegelsens lakeier forbryter seg mot den Norske Grunnlov og viser ingen respekt for folkets NEI til EU 2 ganger.

Øyvind Aarsnes, Folkeaksjonen Mot EU-medlemskap – 4.10.2005

Grunnlovens § 1
«Kongeriket Norge er ett fritt, selvstendig, udeleligt og uafhændeligt Rike»

Ja her leser vi at Norge skal være ett fritt og selvstendig land og ikke deles opp eller selges slik som det gjøres i dag med denne massive privatiseringen som får herje fritt.

Norge er ikke lenger fritt og selvstendig når vi må følge et annen lands lover (Schengen og EØS-avtalen).

Ordet «medlemskap» i denne sammenheng som jeg her kommer inn på, har ingen ting med «virkeligheten» å gjøre.

Når ett land mister sin suverenitet og selvstendighet da er det nok atskillig mer omfattende enn å være «medlem i en bokklubb». Det har vært bevisst politikk i fra Brussel helt i fra begynnelsen, at ordet «medlemskap» måtte brukes i alle sammenhenger slik at folk i Europa skulle tro at «dette er bare et medlemskap og ikke noe mer».

Det har vært vanskelig for EU «å innrømme» at deres lovverk var noe annet enn en traktat men til slutt så «sprakk ballongen» og Grunnloven var ett faktum.

Det er bare selvstendige stater som skal ha sine Grunnlover, ikke foreninger for «innbyrdes beundring». Når ett land «blir medlem av EU» eller rettere sagt, når ett land oppgir sin selvstendighet og suverenitet og overlater det til annet herredømme, da er ikke det landet lenger en nasjonalstat med egen Grunnlov og er fritt og selvstendig. Så ordet «medlemskap» er bevisst brukt som en avledningsmanøver for å få folk til å tro at «dette bare er en klubb» som en kan melde seg inn og ut av akkurat som det passer.

Sannheten er at Gro Harlem Brundtland «lurte» svenskene til å oppgi sin suverenitet ved å forsikre dem om at » Norge kom også til å stemme JA til EU». Samme personen kunne også forsikre oss om at «medlemskapet» kunne sies opp når tid som helst uten noe som helst problemer.

Grønnland meldte seg ut og de måtte forhandle i 4 år om hvor mye denne utmeldingen skulle koste de. Grønnland måtte avgi store fiskekvoter for all fremtid for å komme seg ut av denne «mafiavirksomheten».

Når det ikke lyktes norsk presse og media med å forføre og lure det Norske folk til å stemme JA til å gi bort sitt fedreland vil jeg stille disse ett spørsmål : «Har dere lagt det Norske folk for hat siden dere ikke lyktes med dette bedraget» ??? Folkeaksjonen Mot EU-medlemskap har vært totalt boikottet av en samlet presse og media i dette landet helt siden oppstarten den 1. Jan 2004. Hva forteller dette. Dette forteller at Norsk presse og media er underlagt de som måtte ha økonomiske fordeler av at Norge skal oppgi sin suverenitet til fordel for «mafiavirksomheten» nede i Brussel. Journalistene i dette landet skal være folkets «nærmeste allierte» men i stedet for er de blitt folkets «største fiender».

Grunnlovens § 100 omhandler ytringsfriheten i dette landet og den er selve «bærebjelken» i Demokratiet. Når denne paragrafen blir krenket så til de grader som i dette tilfellet kan en stille spørsmålet igjen til de som måtte føle seg truffet : «Har dere lagt det Norske folk for hat» siden dere ikke klarte å legge landet under fremmed herredømme i 1940 -1945 og 1972 og 1994 ???

Jeg kan forsikre samtlige stortingspolitikere som ikke respekterer den Norske Grunnlov som er folkets eget eie og «forsikringsselskap» om at vi kommer til å «slå hardt ned» mot de som måtte fortsette å forbryte seg mot statens selvstendighet som er stikk i strid med Grunnloven og folkets NEI 2 ganger.

Dette som skjer i dag i politikken er ett bedrag og ett landsforræderi mot vårt folk og land. Det kommer ikke til å bli «akseptert lenger» at Norske stortingspolitikere «forbryter seg mot statens selvstendighet» (Straffelovens § 83) ved å arbeide for at Norge skal opphøre som selvstendig suveren enhet stikk i strid med Grunnlovens § 1 som sier at : » Norge skal være fri og selvstendig».

Straffelovens § 83 ble laget for å beskytte landets selvstendighet.

83-85.jpg

Straffelovens § 83 er også kjent som landsforræderiparagrafen nettopp av den gode grunn at den beskytter oss mot folk som måtte prøve på å forbryte seg mot statens selvstendighet. Det vil være naturlig å stille spørsmålet i denne sammenheng : Er det en forbrytelse mot statens selvstendighet, og er det rettsstridig at våre stortingspolitikere ikke respekterer Grunnlovens § 1 og samtidig arbeider for at Norge skal bringes under fremmed herredømme som ett «EU-medlemskap vil innebære» ??? Definitivt JA.

Er det ett landsforræderi å forbryte seg mot statens selvstendighet ???

JA ut i fra leksikon som sier at ordet Landsforræderi betyr : Forbrytelse mot statens selvstendighet.

Da er vi kommet så langt at vi kan ta landsforræderiparagrafen (Straffelovens § 83.)

Straffelovens § 83

«Den som rettsstridig søger at bevirke eller at eller at medvirke til, at Norge eller nogen del av riget bringes under fremmed herredømme eller innlemmes i anden stat, eller at nogen del av riget løsrives, straffes med hefte i minst 8 år eller med fengsel fra 8 år inntil 21 år».

Kjære lesere vi kan forsikre dere alle sammen om at dette landsforræderiet som er på gang og har vært det lenge skal stoppes med alle «hjelpemidler» ja vi skal bruke «andre metoder» som Gro Harlem Brundtland sa det under nederlaget i 1994. De «andre metodene» var EU-lovverket som ble innført under dekknavnet EØS og Schengen-avtalen og dette er en forbrytelse mot statens selvstendighet.

Disse handlingene som er stikk i strid med folkets NEI 2 ganger og den Norske Grunnlov hører hjemme i en rettsal (Riksrett) men så lenge 140 stortingspolitikere er medlem i Europabevegelsens hemmelige stortingsgruppe blir det bare flertall for å forandre Grunnloven slik at ikke Grunnloven skal være ett hinder for at Norge skal kunne bringes under fremmed herredømme. Dette kan dere lese mer om på våre nettsider www.landsforraderi.no

Når en studerer de forskjellige partiprogrammene er det ikke mye som er til fordel for den utarma kysten vår men Europabevegelsens visjoner «lyser mot oss over alt». Straffelovens § 83 står fortsatt foran Grunnloven som ett «forsvarsverk» den dag i dag.

Høyre og Arbeiderpartiet burde ikke fått en eneste stemme ved dette Stortingsvalget, det er en stor skam og ett hån mot det Norske folk at de ikke respekterer folkets NEI 2 ganger og nå skal selve «guruen» til Europabevegelsen Torbjørn Jagland ta over som stortingspresident med sitt innerste ønske om at det Norske flagg skal erstattes med det katolske Maria-flagget (12 stjerner med blå bakgrunn.)

Jfr. også Straffelovens § 94

94.jpg

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring