Er Gud mektigere enn Satan?

Etter som øket bevissthet om verdens fall og endetidens plager og ondskap øker, vil mange føle frykt i forbindelse med den ondskap som utkrystalliserer seg for dem i verden. Ed Ostrom setter skapet på plass, at der er ingenting å frykte. Kristus vant over Satanistene på korset. Kampen er allerede vunnet..
Etter som øket bevissthet om verdens fall og endetidens plager og ondskap øker, vil mange føle frykt i forbindelse med den ondskap som utkrystalliserer seg for dem i verden. Ed Ostrom setter skapet på plass, at der er ingenting å frykte. Kristus vant over Satanistene på korset. Kampen er allerede vunnet..

Er Gud sterkere enn Djevelen ? Bibelen erklærer svært frimodig at svaret på det spørsmålet er et ubetinget «Ja !». 1 Johannes 4:04 sier « Men dere, mine barn, er av Gud og har seiret over dem. For han som er i dere, er større enn han som er i verden.»

Dette verset sier at den Herren som er i hver eneste Kristus tilhenger er større enn han som er i verden. Uttrykket «han som er i verden» refererer til Satan. Djevelen er gitt tittelen «denne verdens hersker«. I Johannes 14:30 sa Herren Jesus til sine disipler : «Jeg skal ikke si mye til dere etter dette, for denne verdens fyrste kommer. Han har ingen makt over meg

Jesus sa » denne verdens fyrste kommer» ! Men han legger også til «han har ingen makt over meg» ! Det betyr at Satan har ingen krav å gjøre gjeldende ovenfor Jesus Kristus. Han har ingen makt over ham. Satan er ikke sterkere enn Jesus Kristus.

I Johannes 12:31 erklærer Jesus «Nå felles dommen over denne verden, nå skal denne verdens fyrste kastes ut.» Dette er et løfte fra Herren om at Satan vil bli dømt. Dette betyr at Gud er mektigere enn Satan. Det betyr at selv om Satan ser ut til å ha makt og myndighet i verden i dag, så kommer den tiden da han blir dømt og får sin makt innskrenket, og han vil bli beseiret.

I Lukas 10 sendte Herren ut sytti av sine tilhengere for å gjøre tjeneste i hans navn. De sytti kom og med glede vitnet om Guds kraft i sin tjeneste, som viste makt over Satan og hans rike. Vers 17-18 sier «De syttito kom glade tilbake og sa: «Herre, til og med de onde åndene er lydige når vi nevner ditt navn!» 18 Da sa han til dem: «Jeg så Satan falle ned fra himmelen som et lyn».

Det 18. verset er ikke et syn der Jesus ser Satan kastet ut av himmelen, men det taler heller om at Jesus ville at hans tilhengere i sin tjeneste skulle ha makt over Satan og hans rike. Jesus taler om Satans ultimate nederlag.

Med dette i bakhodet gav Herren dette løftet til sine tilhengere i Lukas 10:19 «Ja, jeg har gitt dere makt til å tråkke på slanger og skorpioner og makt over alt fiendens velde. Ingenting skal skade dere«.

snakes Slanger og skorpioner er symboler på demoniske krefter og åndelige fiender. Det er over disse Jesus lover sine etterfølgere full seier. Denne seieren kommer fra det iboende nærvær av Jesus Kristus i alle troende. Denne tilstedeværelsen av Herren sikrer seieren. Joda, Gud er sterkere enn Satan.

En grunn til at vi vet at Gud er sterkere enn Djevelen er fordi Djevelen, sammen med alle andre engler er skapte vesener. Gud er Skaperen, og Skaperen er alltid sterkere og kraftigere enn det som han skapte.

Gud skapte englene. Men noen av dem falt fra sin opphøyde tilstand fordi de velger å gjøre opprør mot Gud. Opprøret i Guds tronsal ble ledet av Lucifer, som er gitt navnet Satan. Han er Djevelen.

Jesaja 14:12-15 sier «Du har falt fra himmelen, du morgenstjerne, morgenrødens sønn! Du er slengt til jorden, du som seiret over folkeslag. 13 Det var du som sa i ditt hjerte: «Til himmelen vil jeg stige opp, høyere enn Guds stjerner reiser jeg min trone. Jeg tar plass der guder samles, på fjellet lengst i nord. 14 Jeg vil stige opp på haugen av skyer og gjøre meg lik Den høyeste.» 15 Men til dødsriket er du støtt ned, lengst ned i den dypeste hulen».

Satans mål er alltid å opphøye seg over Gud. Han ledet et opprør i himmelen, og sammen med en rekke av de engler som fulgte ham i opprøret ble de kastet ut av himmelen, og de ​​ble de falne engler. De lever i en uhellig og ulykkelig bevissthetstilstand og klargjøres for dommen. I dag opererer de i vår verden der de til tider er tillatt av Gud å plage menneskenes kropper. Skriften gir oss et godt eksempel i livet til Job. Satan var agenten der Job ble plaget med sykdom og lidelse.

Dernest har Satan og hans falne engler tillatelse til å utøve en ond innflytelse over dagens menneskers hjerter og sinn. Efeserne 6:12 erklærer «For vi har ikke kamp mot kjøtt og blod, men mot maktene, mot myndighetene, mot verdens herskere i dette mørke, mot ondskapens åndehær i himmelrommet«.

Selv om de har stor makt, så er makten begrenset og de ​​holdes i sjakk ved Kristi kraft. Åpenbaringen 12:11 forteller oss at Satan er overvunnet ved Kristi etterfølgere. Den erklærer «De har seiret over ham ved Lammets blod og ved det ordet de vitnet, og de hadde ikke livet så kjært at de ikke ville gå i døden.».

Kristi etterfølgere vinner over Satan og hans ondskapens rike ved å tilegne seg seieren fra det ferdige kors som ble gjort av Jesus Kristus, og gjennom at de vitner om Kristi verk i sine liv. Denne holdning av tillit og lydighet og avhengighet av Kristus er kilden til å vinne seier.

1 Johannes 3:08 erklærer «Den som gjør synd, er av Djevelen, for Djevelen har syndet fra begynnelsen av. Og det var for å gjøre ende på Djevelens gjerninger at Guds Sønn åpenbarte seg.«. Formålet med Jesu Kristi komme til jorden var å ødelegge arbeidet og misjonen til Djevelen. Kristus gjorde det fordi han har mer makt enn Satan og hans horder.

I Johannes 8:44 advarte Jesus til sine tilhørere om Satans Synagoge : «»Dere har djevelen til far, og dere vil gjøre det deres far ønsker. Han har vært en morder fra begynnelsen av og står utenfor sannheten, for det finnes ikke sannhet i ham. Når han lyver, taler han ut fra sitt eget, for han er en løgner og løgnens far».

Satan prøver å få hele menneskeheten til å tro på sine løgner. Den største løgnen han forteller er den han sa til seg selv i Jesaja 14 : 14 » Jeg vil bli lik Den Høyeste ! » Han sa jeg vil bli som Gud. Det er den samme løgnen han fortalte Eva i Edens Hage. 1ste Mosebok 3:05 sier: «Men Gud vet at den dagen dere spiser av den, vil øynene deres bli åpnet, og dere vil bli som Gud og kjenne godt og ondt.» Det er den samme løgnen Satan forteller oss i dag.

Satan er sterk. Men pris Gud, Herren er sterkere ! Ef 1 : 19-23 sier «og hvor overveldende hans kraft er hos oss som tror. 20 Med denne veldige makt og styrke reiste han Kristus opp fra de døde og satte ham ved sin høyre hånd i himmelen, 21 over alle makter og åndskrefter, over alt velde og herredømme og over alle navn som nevnes kan, ikke bare i denne tid, men også i den kommende. 22 Alt la han under hans føtter, og ham, hodet over alle ting, ga han til kirken, 23 som er Kristi kropp, fylt av ham som fyller alt i alle.»

Priset være at Gud Herren er sterkere enn Djevelen ! Jesus sin seier er vår seier.

Kilde

http://www.spiritualliving360.com/index.php/is-god-stronger-than-the-devil-2752/

Facebook Comments

4 Comments

 1. Pingback: Okkulte magiske sexritualer som norsk kollektiv praksis

 2. Pingback: Hvorfor Yushchenko i Ukraina måtte styrtes

 3. God artikkel. Vi må alltid ha den endelige seier for vårt indre øye. Gud Fader er selve Skaperen. Alt annet er skapt av ham. Og hva var Hans første verk?
  http://wp.me/s3uvTQ-371

 4. Der er et massivt hat mot kristne av de satanistiske agenter i samfunnene, også i Norge.. Undertegnede har vært stalket og forfulgt av havforsker Øyvind Bergh og journalist John Færseth i årevis..

  Til slutt kan man ikke tie lenger
  http://www.riksavisen.no/?p=12602

  Og deres ‘partner in crime’ Jens Bruun-Pedersen i Human Etisk Forbund..

  Foreldrerett – og barns religionsfrihet
  http://www.verdidebatt.no/debatt/cat1/subcat2/thread11467797/#post_11467797

  De er bare småfolk som bekrefter et mye større bilde. Dette er Fuel Project, som dokumenterer den anti-kristelig stemning i verden idag….

  Revelation: The Fuel Project Guide (Part 1 – We Have Tribulation)

  Revelation: The Fuel Project Guide (Part 2 – Tribulation Through The Ages)

  Revelation: The Fuel Project Guide (Part 3 – The Signs Of His Coming)

  Irske Paul Flynn har laget en god film her… om Den (okkulte/satanistiske) Nye Verdensorden

  The Power Behind the New World Order

Kommenter. Leave a Comment


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.