Tag: djevelen

Er Gud mektigere enn Satan?

Etter som øket bevissthet om verdens fall og endetidens plager og ondskap øker, vil mange føle frykt i forbindelse med den ondskap som utkrystalliserer seg for dem i verden. Ed Ostrom setter skapet på plass, at der er ingenting å frykte. Kristus vant over Satanistene på korset. Kampen er allerede vunnet..

Djevelen og demoner

Det smarteste Djevelen noengang har gjort er å innbille folk at han ikke finnes i det hele tatt. Djevelen gjør sin åndsinnflytelse gjeldene i mange mennesker som er mottagelig for hans innfluering, når de ikke vet hvordan denne åndsentitet arbeider og virker i verden.