Europabevegelsen, Stortingets «kreftsvulst»!

Av: Lars Rønbeck

At samfunnet er sykt er noe alle vet, men hvor sykdommen sitter har vi aldri fått noen forklaring på. En samlet presse unnlater å informere folket om slike viktige saker. Det er bedre å servere folket brød og sirkus og søppelprogrammer slik at vi ikke skal stille «ubehagelige» spørsmål ved det samfunnet vi lever i. Det kalles for å legge ut støy eller med andre ord tåkelegge virkeligheten.

Onsdag den 7. mai 1969 samlet Europabevegelsen seg og dannet sin egen Stortingsgruppe i et konstituerende møte i Stortingsbygningen.

Ja-, kjære leser du leste riktig i avsnittet ovenfor. Europabevegelsen dannet altså sin egen Stortingsgruppe i selveste Stortingsbygningen. En direkte politisk «kreftsvulst» plantet mitt i det politiske norges «hjerne». Og 120 av stortingets 150 representanter lot seg den gang verve til tjeneste som lakeier for Europabevegelsen.

I dag er antallet stortingsrepresentanter utvidet til 165 og ved neste valg skal de bli 169.

Ifølge fotrolige kilder skal det visst i dag bare være noen ytterst få av representantene som ikke er med i Europabevegelsen.

Denne «kreftsvulsten» har effektivt lammet sentrale politiske reflekser slik at «ingen» skjønner hva som foregår. Kreftsvulsten utsondrer et slags politisk «narkotisk» virkemiddel som fordreier virkeligheten for stortingsrepresentantene og får norske forhold til å virke grå, kjedelig og uinteressante. «Kreftsvulsten» suger også til seg næring fra økonomiske støttespillere som ikke skjønner alvoret i sykdommen, men kun ser profitten i kurering av alle offer for denne epidemien.

Når du og jeg avleverer vår stemmeseddel ved stortingsvalg er det fordi vi vil at våre respektive partier skal jobbe for de saker de har på sitt politiske program. Og når de forskjellige partiers valgte representanter så tar plass på stortinget, så danner hvert parti sin egen stortingsgruppe. Disse respektive partiers stortingsgrupper skal da jobbe for å sette ut i livet den politikk de lovet deg og meg og resten av velgerne i valgkampen.

Hverken du eller jeg har noen gang under noe stortingsvalg observert noen valgsedler til noe «parti» som heter Europabevegelsen. Men de har altså hatt sin egen Stortingsgruppe i kontinuerlig drift på Stortinget siden 7. mai 1969 uten at du og jeg på noen måte er blitt informert om at dette er konstitusjonelt riktig, lovlig og i tråd med folkets vilje og vår grunnlov. På aksjebørsen er innside handel forbudt, men i Stortinget er slik «innside handel» fullt lovlig. Dette er en politisk «sprengladning» mye værre enn den berømte, og enormt media fokuserte, pistolen på Stortinget.

Men avstedkommer det noen redaksjonelle overskrifter eller TV-programmer som belyser denne galskapen? Nei-, for all del ikke fortell folket at Stortingsbygningen er et ørnerede for Europabevegelsen.

Europabevegelsen vil aldri gå til det skritt å opplyse det norske folk om hvem av stortingspolitikerne som i dag er med i deres stortingsgruppe eller er medlem hos de. Men det er kanskje håp om at stortingspolitikerne selv ser galskapen og dermed flagger sitt ståsted i denne saken?

Stortingspolitikere som ikke lot og har latt seg verve i organisasjonen er satt i et meget dårlig lys og betraktet av Europabevegelsen som annenrangs politikere f.eks. Per Borten og Steinar Bastesen.

Med bakgrunn i alt dette skjønner vi bedre årsaken til den offentlige «fattigdommen» og nedleggelsen av norske bedrifts bastioner som f.eks. AS Sydvaranger, Sulitjelma gruver, Rema kartong, Viking, Odda smelteverk m.fl.

Som om ikke det var nok har Europabevegelsen representert ved www.jasiden.no anbefalt det norske folk å boikotte Tine meieriers produkter siden Tine meierier er imot EU. AP politiker og Leder i Europabevegelsen Svein Roald Hansen har med dette kastet «bensin» på bålet som nå tar om seg i å bli en katastrofe brann. Hansen har i tillegg uttalt at han har sluttet å drikke melk fra Tine meierier.

Det er viktig kjære leser at også du tar ditt ansvar og informerer om dette bedraget som nå har pågått i over 30 år.

De folkevalgtes ånd fra Eidsvoll samlingen og grunnlovsstiftingen i 1814 er fortsatt gjeldende, men «kreftsvulsten» Europabevegelsen, respekterer ikke dette og står på med sin destruktive virksomhet overfor folk og land.

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring