Forførelser for Satans antiKristne Rike under etablering

Høringssvar er avgitt til regjeringens utvidelse av sin kriselov, som i virkeligheten er unntakstilstandslov (martial law, som i krigstider), og krig er det, mellom Satanister og Guds Folk. Vi gjennomgår for tiden den største psyop i verdens historie.

Her kan alle som vil si hva de vil om Satranistenes herjinger: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-av-endringer-i-smittevernloven-forlengelse-av-midlertidige-forskriftshjemler-om-koronasertifikat-oppholdssted-under-innreisekarantene-samt-isolering-og-begrensninger-i-bevegelsesfrihet-for-a/id2870921/

Fortell dem at Gud fremdeles er på sin trone. Deres tiltakslyst er helt midlertidig, for å prøve dem, og deres ånd, av hva slags støpning de er. Så kommer Dommen.

Mentalt fengsel.  Høringssvar 11.09.2021 til Regjeringen som skal ha makt ved forlengelse av SARS-CoV-2 lov til å kreve hva som helst av borgerne, ingen grenser for deres mandat – hva satanistene blant dem kan gjøre. #Vi Var Fri Engang I Norge.

Mørkets Fyrste er blitt denne nasjonens Fyrste. Alle som kommer til makt tjener Mørkets Fyrste idag. Etter 1000 år er Kvitekrist avsatt som våre kongers Konge.

The Great Reset : Johannes Åpenbaring / Rev. 18:23, med «sorcery» skal alle nasjonene bli forført», «Sorcery» = pharmakia, vaksiner, medisiner.

Slavementalitet. De 1000 år Norge var kristent var borgerne sjefene, og politikerne tjenerne, strenge rammer for deres mandat. I dag er politikerne Sjefene, borgerne blir deres Slaver, som Herskerne kan gjøre hva de vil med.

Norway; One Thousand Years under Christs Reign
https://www.riksavisen.no/norway-one-thousand-year-under-christs-reign/

Fritt etter Twitter meme : «De som kan se gjennom forførelsene og protestere imot systemet som skapes, er ikke alltid den type mennesker du vil forvente. Å klare å se gjennom illusjonene er ikke avhengig av hvor intelligent eller utdannet du er, det er avhengig av ens bevissthetsnivå.

De mest utdannede personer kan være de mest og best indoktrinerte. De kan være så fastlåst i sitt trossystem og tankemønstre som er plantet i dem av systemets autoriteter at det er vanskelig for dem å endre perspektiv.

De som står frem og protesterer er de mest bevisste folkene, de sensitive, observatørene, de intuitive. De som har nådde dette nivå av bevissthet hvor de oppfatter og anerkjenner undertrykkelsen og slavementaliteten som innføres. De har blitt immun mot hjernevask og manipulasjoner. De risikerer sitt omdømme, forholdet til familie og venner, ved å ikke delta i systemets agenda. Ved å velge annerledes. For sin frihet. For alle’s frihet»

#JesusLever     #JesusFrigjør       #SannhetenVilSeire       #GudsRike       #HevnenErSøt

“Å kjenne ditt eget mørke er den beste metode for å hanskes med andre menneskers mørke.”  ― Carl Gustav Jung

«Gjør motstand mot Satan (og Satanistene), og han må fly fra deg». – James 4:7

«Ta derfor Guds fulle rustning på, så dere kan gjøre motstand på den onde dag og bli stående etter å ha overvunnet alt.»  Efeserne 6:13

Del gjerne denne meme (trykk på den for å få full størrelse):

Spread the love - Sharing is caring
    
  
  
    
Skriv ut (Print) Skriv ut (Print) Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)