Frimureriets Hemmeligheter og Menneskerettigheter fra Kong Salomons tempel

Denne pamfletten ble skrevet og utgitt på 40-tallet en gang sansynligvis. Den påstår at frimureri og jødedom er det samme, og at deres helter er ikke hverken Moses eller Jesus, men okkultisten Salomon, hvor de lavere grader har ingen peiling på hva som er drivkraften i de høyere grader, og uvitende om hvem de tjener eller er i allianse med for den Nye Verdensordning.

Se også denne:

Ludendorff, Frimureriets avsløring (last ned )

Ludendorff Frimureriets avsløring 1928

.

Introduksjon

Det er diskusjon i Storbritania om å gå Frimureriet etter i sømmene, så denne pamfletten om frimureriet og jødedommen legges ut i sin helhet på Riksavisen.no for diskusjon. De fleste normale mennesker vil nok finne det hele ganske barnslig, men de tar det vistnok på det største alvor selv, i all sin regalia, medaljer, prakt og pryd. Omtrent som påfugler som en helst burde smile overbærende av, om det ikke hadde så forferdelige konsekvenser hva de gjør.

Pamfletten klarer jo ikke å se forskjellen på Jøder og Israelitter, og diverse andre feilslutninger, men frimurernes innvielser og ritualer er interessant lesning, og klarer opp mye av dagens verdens elendighet. Der finnes interessante og opplysende bilder med tekst på slutten av denne artikkelen, fra den pamfletten.

Således uttalte en spansk broder Lozano på frimurerkongress i Rom i 1914:
«Vi proklamerer verdensrepublikken, avskaffelse av landegrensene, eksistensen av kun en lov: menneskerettighetene,  som våre glorverdige forfedre forkynte under den store revolusjon.»

Blant annet dette: Hva skal en gjør for å skape revolusjonen og få folk til å velge ‘menneskrerettene» og Verdensriket deres; Den Nye Verdensorden?

Norsk rettspraksis – en farse?
http://trudehelenhole.no/2016/02/02/norsk-rettspraksis-en-farse/

De okkulte virker slik at en må selvfølgelig få nok folk (tusener på tusener gjennom årevis) forbanna og sinte og tvinge dem til å velge det disse planleggerne ønsker de skal velge, revolusjonens vei; Internasjonalismen og ‘menneskerettighetene’ fordi vårt eget lovverk etter sigende ikke strekker til (vi er ikke intelligent nok til å skape vårt eget lovverk, må overlates til Jøder); Jødenes internasjonale lovverk, som engang skal bli håndhevet fra Salomons Trone i Jerusalem. Anti-Krists trone.

Norges konge Harald sa i sin nyttårstale, hvor han sendte sitt budskap til sin innerste krets; «det norske folk er ikke sint nok ennå«

Så nå vet vi hvorfor politikerne alltid gjør det motsatte av det som er logisk og fornuftig. Folk må gjøres så sint på alt norsk, at massen vil kreve å bli satt under utenlandsk administrasjon og lov.

Dette er ikke Davids Stjerne, men Salomons Segl
Dette er ikke Davids Stjerne, men Salomons Segl

Gud har lovt at alt det som har blitt forsøkt skjult det skal komme for en dag (Luk. 8:17).

1 Kongebok 11:1-12 :  «Men kong Salomo elsket mange fremmede kvinner foruten Faraos datter, moabittiske, ammonittiske, edomittiske, sidoniske, hetittiske, 2kvinner av de hedningefolk om hvilke Herren hadde sagt til Israels barn: I skal ikke gi eder i lag med dem, og de ikke med eder*; ellers kommer de visselig til å vende eders hjerte til sine guder. Til dem holdt Salomo sig og elsket dem.…Og da Salomo blev gammel, vendte hustruene hans hjerte til andre guder, og hans hjerte var ikke helt med Herren hans Gud, således som hans far Davids hjerte hadde vært.  Og Salomo fulgte Astarte, sidoniernes guddom, og Milkom, ammonittenes vederstyggelighet.  Og Salomo gjorde hvad ondt var i Herrens øine, og fulgte ikke trolig efter Herren, således som hans far David hadde gjort.  På den tid bygget Salomo en offerhaug for Kamos, Moabs vederstyggelighet, på det fjell som ligger midt imot Jerusalem, og for Molok, Ammons barns vederstyggelighet. 8Og det samme gjorde han for alle sine fremmede hustruer, som brente røkelse og ofret til sine guder. 10 og uttrykkelig forbudt ham å følge andre guder; men han hadde ikke holdt sig efter Herrens bud. 11Da sa Herren til Salomo: Siden dette er kommet dig i sinne, og du ikke har holdt min pakt og mine lover, som jeg har gitt dig, så vil jeg rive riket fra dig og gi det til din tjener. 12Men for din far Davids skyld vil jeg ikke gjøre det i din tid – fra din sønn vil jeg rive riket. …».

Vi kan arbeide for Gud og de sannheter han åpenbarer oss, eller vi kan jobbe for Murerne.

Selvfølgelig kan dette internasjonale nettverk skape personlige problemer for en, men det får vi tåle, om vi skal lyde Gud mer enn mennesker, eller frykten for andre mennesker.  Sier Gud gå, så går vi. Der er ikke så mye annet en kan gjør, om en vil forbli under nåden:

«When I called, they did not listen; so when they called, I would not listen,’ says the LORD Almighty». – Zechariah 7:13

De som frykter Gud mer enn mennesker, for mennesker kan kun true kroppen, mens Gud har makt over både kropp og ånd (Matt. 10:28, , Luk 12:5), de vil delta i å avkle satanister og ugjerningsmenn. Kristne bør gjerne delta ved å dele denne artikkelen på sosiale medier. En kan være på Guds lag, eller satanistenes lag, ved å la være å avsløre filialer av Satans Synagoge (Åp. Rev. 2.9). Den som tier samtykker.

Den som ikke protesterer overgir sin ånd til deres okkulte forførelser, og mister sin egentlige frie ånd, som Gud skapte oss med potensiale for, som Adams fall skapte litt problemer for, men som gjennom Jesus Kristus en kan gjenoppstå til.

Mange kristne vet at Abrahams, Jacob-Israels, Moses og Jesus’ sin Gud har en annen plan, men de må jo gjerne få prøve seg, så får vi se hvordan det går. Bibelen gir oss den eneste rettferdige slutten på historien.

Det fremgår av teksten at Frimurerne tror at jødene er av Israel stammene, når de i virkeligheten er Khazarer og Edomitter etter Esau, IKKE Jacob. Disse folkene vil gjenreise det tempelet som Jesus lovte det «ikke skal bli sten på sten igjen av» (Mark. 13:2). Så vi forstår at når de taler om ‘gud’ i det følgende, så er det ikke Jacob-Israels og Jesus’ sin Gud.

Etter som Satans Synagoge (Åp. Rev. 2.9 og Rev. 3.9) trekker til tommeskruen og må enten gi opp, backe ut, eller intensivere myrderiene og løgnene for å komme i mål med sin Nye Verdensorden, vil Gud reise opp tusener på tusener, og kanskje millioner som vil stå på Sannhetens og rettferdighetens side, hver på sin måte. Vil du være en av dem? Disse vil ta avstand fra forførelser, løgner og bedragimetoder for å kuppe makten, penger og ha hele verden i sin hånd, Guds folk vil avsløre dem. Israels Gud er fremdeles på sin trone, om disse menneskene skulle se ut til å glemme det.

The past on trial: abuse at Bryn Estyn

Dette er overhodet ingen promotering av nasjonalsosialisme, siden jeg personlig hater all sosialisme som pesten, om den er nasjonal (nazisme) eller internasjonal (kommunisme) så har den samme opphav, idet all tilbedelse av Staten med makt til overgrep (statsismen/stateism som fundament. Det vil si at staten er viktigere enn enkeltmennesket) og  statstyrende er idolisering av pompøse idioter i politikken, som er forholdsvis enkle å lede fra skyggene og korrumpere, om de er jøde eller goy, og tilhører de med Dyrets Merke, som Jesus kalte ‘mine Lam’, de som må ha noen å styre og lede seg, en eller flere gjetere, som ikke kan ta ansvar for egne liv, må finne seg en eller annen sosialist som leder dem til stupet av eksistensen, overlater alle sine frie valg til andre å bestemme over dem. Jeg vil ha mindre stat, minst mulig, det får en aldri under noen form for sosialisme/kollektivisme. Tyrannisk blir de alle.

Gud skapte orginaler. Satanismen og ‘denne verdens fyrster’ lager kopier av dem, omskaper mennesker i sitt bilde i samfunnskvernen (Jfr. Pink Floyd, The Wall), etter Dyrets bilde (flokkmentalitet)(Åp. Rev. 13:14). Sosialistisk kollektivisme om den er religiøs som liberalistisk kristendom eller jødedom eller humanistisk ateistisk så er de først og fremst verdslig, som viser seg best ved deres politiske disposisjoner. Personlig har jeg ingenting annet tilovers enn dyp forrakt for enhver som stiller seg under et rødt banner, under røde roser, slottsbalkonger eller under pavens påfugltrone, og heiler andre medmennesker (spesielt jøder er populært å tilbe som minijesuser), som de var guder. Slik ble hele verden omformet i Dyrets Bilde, talentløse bioroboter, alle ble helt lik (Equality, alle skal bli lik, bortsett fra jødene, de skal herske over alle andre som er lik, like mye utenkende ubevisste organismer),  både i tanke og sjel, og det er ingen posititv likhet, jfr., Esekiel 22:30

Alle i landet gjorde urett:

«Jeg lette blant dem etter en mann som kunne tjene meg ved å bygge opp rettskaffenhetens mur og stille seg i revnene til forsvar av landet, så det ikke skulle bli ødelagt. Men jeg fant ikke noen.» (Ezekiel 22:30)

Når en har tatt valget om at Jesus Kristus skal være Kongen, eneste Kongen, i sitt liv, så kommer en under den nådeløse åndsdåp til den Hellige Ånde, som gjennom kristningen og åndsdåpen vil bringe frem igjen orginalene i oss. Verden slipper taket i oss, og vi blir igjen fri til å være den vi er, slik som Gud skapte oss, med våre talenter, våre styrker og menneskelige svakheter. Det er ok, fordi det var den vi skulle være.  Jeg snakker her om den virkelig åndsdåpen når en blir født påny, ikke det ytre symbolske dåps spillet for galleriet som satanistene har infiltrert kirken og menigheter med.

Norske myndigheter som styres av disse folkene gir nordmenn så mye problemer i hverdagen i justisvesen, domstoler og statsforvaltning, at folket vil trygle og be om å bli satt under internasjonal jurisdiksjon aka ‘Menneskerettighetene’ og fra Salomons Trone i Jerusalem. Akkurat som det er planlagt de skal gjøre. Er vi for dum til å skape vårt eget justissystem og styre oss selv? Jeg bare spør jeg? Mange som plages i det korrupte rettssystemet vil få aha opplevelser av denne artikkelen.

Men der er interessant historie i denne pamflett, som gir et fantastisk grunnlag for å forstå samtiden, og faktisk også kjenne fremtiden.

Noen andre bøker og kilder til d.s. før vi starter med hovedboken.

The Hidden Power Behind Freemasonry
Part 4 of 8
By Lt. Col. Gordon «Jack» Mohr,
https://israelect.com/reference/JackMohr/jm078d.htm

Freemasonry and Judaism: Secret Powers Behind Revolution
by Vicomte Leon De Poncins (Author)
http://www.jesus-is-savior.com/False%20Religions/Freemasonry/Freemasonry_and_judaism.pdf

Freemasonry & Judaism
by Paul M. Bessel
http://www.bessel.org/masjud.htm

SÅ, siden vi kan kalle dette Guds lov om øye for øye, tann for tann, de siste skal bli de første og vise versa, siden disse folkene er skyldig mange mennesker mye, i deres renkespills ondskap har urettvisan tatt overhånd i justissystem og statsforvaltning, familier blitt pulverisert, ødelagte økonomier, urettferdighet og kriminalitet satt i system blant dem som skal ivareta det samme, systematisert urett for en agenda, så publiseres herved deres ‘helligdommer’, som mitt takk for sist.

Alt dette for å få den reaksjon at menneskene reiser seg i revolusjonært sinne og krever deres «Menneskerettigheter».

Og nei takk, noen Menneskerettigheter (privilegier) blir ikke påberopt fra denne kanten. Jeg klarer meg lenge med norske borgerretter og den evig uforanderlige Guds lov som er skrevet på hjerte og sinn til ethvert utviklet, kristnet menneske. Må Gus se i nåde til disse ondskapens apostler, som har gjort seg selv til guder og lagt i grus menneskers liv, spesielt i (U)’retts’-systemet.

Israels Gud retter opp den urett som de ugudelige begår. Med håp om at noen av dem kan se hvor forført de er, som tror at ‘jødene’ er av Israel, når de i virkeligheten er Satans Synagoge (Åp. Rev. 2.9), Khazarer (askeNazi) og Edomitter, av Esau, ikke av Jacob, og i håp om at det kan forhindre at noen kristne mennesker skal bli dradd inni dette, eller det kan hindre andre naive som tror på ‘foredlingen’ av mennesket Frimurerne påstår seg å gjøre, kan jeg minne om at denne foredlingen kan Jesus Kristus av Nazareth ta seg best av, så setter vi igang.

Frimureriets Hemmeligheter

Avsløringer bygget på autentisk materiale fra de beslaglagte frimurerarkiver i Oslo, m.m.

I kommisjon hos Heroldens Forlag

CaptureFH1

1. KUBEN (firkanten) er et meget gammelt tegn i den kabbalistiske symbolikk. I frimureriet betyr kuben «den vel tilhugne sten» til bygging av Salomos tempel. Det av frimureren Henry Dumant stiftede Røde Kors består f. eks. av 6 firkanter. Også Genterkorset består av 5 slike fullkone og røde kvadrater. *)

[Jfr. Islams Kaba, satt opp som opposisjon til Kristendommen, mye til felles med Jødedommen]

Til venstre Muslimenes helligdom Kaba. Til høyre en Jødisk rabbi.
Til venstre Muslimenes helligdom Kaba. Til høyre en Jødisk rabbi.

(alle Kristus sine fiender er egentlig vel forlikte og på samme lag, i virkeligheten, selv om det ovenfor almuen gis inntrykk av det motsatte)

2. FEMSTJERNEN har spilt en stor rolle i alle magiske sirkler, i den hemmelige satandyrkelses kirker og i alle frimurerlosjer, som ‘pentagram’ — «Ulvefot» eller «Hammende stjerne». Dens indre betydning kom klart i dagen da den blev kommunistenes symbol. Dens fem takler i Sovjetbanneret betegner at den bare er en strek fra det endelige mål; jødenes messianske verdensrike, symbolisert ved den

3. DEN 6-TAKKEDE DAVIDSSTJERNE, SALOMONS-SEGLET.

4. DEN SYMBOLSKE SLANGE. Hodet symboliserer de innviede. Legemet representerer det jødiske folk. Det er spådd at den forutbestemte bane slutter med at dens hode vender tilbake til Zion, da jødedommen ved å legge Europa i lenker har bragt hele jorden under sitt herredømme.

Det underlige ved dette gamle symbol er at hakekorset, ariernes eldgamle symbol, optrer, idet ringen er sluttet. Slangen som omslutter jordkloden, har vi også i vår gamle mytologi i Midtgardsormen, det ondes symbol.

På en forunderlig måte peker disse urgamle symboler henimot det endelige opgjør vi nu oplever – Ragnarok – sluttkampen mellom arierne og jødemakten.

(Gjengitt efter boken «Jødenes Krig» av Halldis Neegård Østbye.)

Edsavleggelse i den Den Norske Store Landsloge

Femte artikkel
Hvorleden den Tiltraaende avlegger Eden og faar se Lyset.

Edsavleggelse

(bilde, uleselig for nøyaktig transkribsjon)

24 illustrasjoner, hovedsaklig fra Den store norske landslosje i Oslo

Utgitt av NS Presse- og Propagandaavdeling.

———

Frimureriet har alltid ønsket taushet omkring sine ulne affærer, og denne internasjonale institusjons enestående maktstilling kan i grunnen best måles ved å undersøke i hvilken grad dette frimureriets ønske er hittil respektert. Og vil vil da finne at dette taushetskrav så å si var blitt uskreven lov i alle frimurerland. Historieskriverne har veket tilbake for å omtale det, forfattere og redaktørør er gått forsiktig utenom det. Teatret og filmen har ikke turdet komme inn på det, og politikerne har aldri våget å nærme seg frimureriets hellige sirkler. Frimureriets hemmelighet har vært tabu for verdens folk, fordi høigradsfrimurerne har ønsket det, og med terror og trusler har stanset alle som søkte å avsløre det. Man har kunnet gå gjennem alle skoler uten knapt å ane frimureriets eksistens, og slår man op i et leksikon, vil man gjerne finne endel av brødrenes godkjente talemåter om et «internasjonalt brorskap til fremme av veldedighet og menneskeforedling» o. s. v. Til tross for at det burde si sig selv, at selskaper med slike formaal ikke behøvde å omgi sin virksomhet med et tykt tåketeppe. Det er bare MØRKETS GJERNINGER som trenger å skjules på denne måten.
Mange trodde i losjetemplene å finne noe som ga livet innhold, en tro, en åndelig føde som de ikke fant i kirkene. En slik idealistisk streben hos arierne har jødene alltid fullt ut forstått å utnytte og i særlig grad innen frimureriet hvis hele opbygning peker klart hen på jødenes enestående psykologiske evner, når det gjeldet å få de godtroende ikke-jøder til intetanende å arbeide for sig og sine planer.
Alle brødre må under trusel om de alvorligste straffer forplikte sig til intet å røpe om det som blir dem åpenbart, til tross for at de lavere grads brødre ikke vet noe utenom den knappe rasjon av uvesentlig viten som er tildelt hver grad og som omfatter forskjellige besynderlige seremonier hvis egentlige mening de ikke får vite noe om eller forstår noe av.
For hver ny grad får brødrene vite litt mere, men bare en passelig appetittvekker. Aldri så meget at de skjønner hvad det egentlig går ut på.
Håpet om en gang å finne mysteriets løsning, i tillegg til de forskjellige privilegier som frimureriet lokker med, fikk de fleste til å gå fra grad til grad, hvis det da ikke er trusselen om losjens «hevnende hender> som har avholdt dem fra å bryte ut av det uverdige spill, —***

Frimurerne benekter alltid at frimureriet har noe med den internasjonale jødedom å gjøre, men at frimureriet er en jødisk kamporganisasjon er idag kjent av alle dem, som har studert det materiale som foreligger, etterat frimurerlosjene er blitt opløst og arkivene beslaglagt i en rekke land.

Alle frimureriets tegn, seremonier og hele mythos viser at det er tvers igjennom jødisk, forsåvidt har også de med viden rasjonerte brødre hele tiden hatt den beste anledning til selv å bli klar over det.

Innerst inne i nettet sitter verdens mektigste og pengesterkeste jøder, og på toppen den rent jødiske losje B‘nai Brith, Paktens Sønner, bestående av høigradsbrødre. Men hvordan skulde en almindelig broder vite det, når han ikke hadde lov til å vite mere enn det som hørte til hans egen grad?

At frimureriet er jødisk fra ende til annen bekreftes av utallige uttalelser fra jødisk hold.
«Frimureriet er en jødisk institusjon hvis historie, gratier, tegn, passord og forklaringer er jødisk, fra begynnelse til ende.»
«Israelite of America» 3. aug. 1866. Landsrabbiner Wise.

«Frimureriet er byggel på jødedommen. Hvad blir tilbake av de frimureriske ritualer, når man eliminerer judaismens doktriner?»
«The Jewish Tribune». New York, 29. okt. 1925.

«Frimureriet er født av Israel.»
«Jewish Guardian» 12 april 1022.

I frimurerbladet «Le Symbolisme», Revue mac. 1928, står det:
«Det må være frimureriets første bud å forherlige den jødiske rase som har opbevart hemmelighetens guddommelige innhold uforandret.»

***

Isolerte nasjonale losjer finnes ikke. Alle frimurerbrødre i hele verden deltar i gjenreisningen av Salomos tempel, hvilket symboliserer jødenes verdslige verdensherredømme, — jødenes Messiastanke:

Jødene er det «utvalgte folk» som skal regjere verden, og en mann av jødisk ætt skal bli verdens hersker.

Fra mange kanter har jødene i århundrer arbeidet for denne stormannsgale idé. For  å nå dette mål har de bygget op en rekke mere eller mindre hemmelige kamporganisasjoner og forskjellige andre jødiske kampforbund, hvor de har lokket inn verdens millioner av folk til å arbeide for seg under falske forutsetninger. Foruten det internasjonale frimureri må særlig nevnes de kommunistiske internasjonaler, som har lokket arbeidermassene inn i det jødiske renkespill. Den marxistiske «sosialisme»— utformet av den tyske jøde Karl Marx – bygger på eiendomsrettens avskaffelse, d. v. s. at all eiendom overføres til staten, og i den kommunistiske stat passer jødene på å få makten, slik som i Sovjetsamveldet. Jødene hlir de eneste «eiendomsfolk».

Ytterste venstre fløi av den internasjonale jødedom er således kommunismen.
Ytterste høire fløy er frimureriet og den Jødiske storfinans.

***

Når frimurerbrødre over hele verden heises op i galgen eller bygningskranen som del heter i frimurersproget, som den vel «tilhugne» sten i Salomos tempel, betyr det således at han er blitt en brukbar brikke i jødenes spill om verdens-herredømmet. Så enkelt er det.

I de lenge hemmeligholdte Zions Vises protokoller, som inneholder programmet og den taktiske linje for jødenes verdensmaktsplaner, og som for første gang blev offentliggjort av en russer i 1905, uttales ganske kynisk om frimureriet:

«Inntil den tid da vi overtar makten vil vi søke å skape og oprette nye f r i m u r e r l o s j e r  i alle verdensdeler.
Vi vil inn i disse losjer lokke alle som kan bli eller allerede vites å være fylt av almenånd (!). Disse losjer vil da bli våre sikreste oplysningsbyrder, samtidig med at de er propoganda-ccntraler.

Vi vil sentralisere alle disse losjer under ett styre, som bare vi vet om, og som ska! bestå av våre lærde. De skal dog ha sitt eget representantskap, forat det virkelige styre kan holdes maskert. De hemmeligste politiske planer vil være oss bekjent, og deres utførelse vil skje under vår ledelse så snart den er utformet.
Nesten alle medlemmer av det internasjonale politi vil være medlemmer av våre losjer.
Det er bare naturlig at vi blir de eneste ledere av frimurerforetagender. Vi er jo de eneste som kan lede dem. Vi kjenner hver eneste handlings endelige hensikt, mens de ikke-jødiske brødre er uvitende om de fleste ting som angår frimurervesenet, og ikke kan se de nærmeste følger av det de gjør. De tenker i almindelighet bare på øieblikkets nærliggende fordeler og er fornøid når deres forfengelighet tilfredsstilles, og de ser ikke at den oprinnelige tanke ikke var deres egen, men inngitt dem av oss.
De fremmede (d. v. s. Ikke-jødene) blir frimurere av pur nysgjerrighet, eller i det håp å få sin del av de fordeler det medfører, og noen av dem bare for å bli i stand til å diskutere sine egne idiotiske ideer for et publikum.
Dere har ingen anelse om hvor lett det er å bringe selv den klokeste blant gojim i en latterlig tilstand av naivitet ved å appellere til hans forfengelighet, og hvor lett det på den annen side er å nedbryte hans mot ved den minste motstand eller bare ved å holde op med å gi ham bifall, og således bringe ham i en tilstand av servil underkastelse med løfter om nytt hell.»

At alle symboler, ritualer, seremonier o s. v. er jødiske, fremgår også av Den store norske Landslosjes såkalte «spørsmålsbøker», som er en slags katekismus for brødrene.

 

Fundamentalkonstitution, Lov. Ritual
og Underretning for Lysende Skotske
St. Andreas Mestere

Lysende
Skotske Sl Andreas Mesteres

SPØRGSMAALSBOG.
Sammendraget av Sjette Bog.

Fra disse bøker gjengis nedenstående spørsmål og svar:

Av St. Johannes Medbrødres spørsmålsbok.

1. artikkel

2.

Hvorledes er du blitt antatt til frimurer. St. Johannes Medbroder?

Under Lyd av en inntagende og fortryllende musikk.
3.

Hvorfor blir St. Johannes Medbrødre mottatt under Lyd av Sang og Instrumenter?

Til Minde om det annet Tempel, hvis Grunvold blev lagt under lyden av Trompeter og Kymbler tillike med Presternes og Leviternees forenede Røster, (Esr. B. 3. Kap. 10 V’.)

4.

Hvorfor bruker Frimurere St. Johannes Medbrødre Musikk i sin Optagelseslosje?

Til Minde om Nehemias, som efter Tilbakekomsten fra det Babyloniske Fangenskap, da han lot gjenopbygge Jerusalems nedrevne Murer, forordnet eu Vekter, som med Basunen skulde gi tilkjenne, at noe fiendtlig Anfall var å befrykte. (Neh 4. Kap. 17-20 V.)

9.

Hvorpå skal man kjenne at du er en fri og antagen murer, St. Johannes Medbroder?

På min måte å banke på mitt Tegn. mitt Håndtak og denne Grads Ord.

10.

Hvor mange slag banket du som St. Johannes Medbroder?

Tre, likesom St. Johannes lærlinger

11.

Bankes disse slag likedan som St. Johannes Lærlingslagene?

Nei; mens lærlingene banker de to førstc slag hurtig og det tredje hårdt efter et ophold, så ombytter Medbroderen det første slag til et hårdt og gjør de to siste efter et ophold hurtig og tett på hverandre.

12.

Hvilken Betydning tillegger Medbrødrene de to første hastige Lærlingeslag?

Salomons Arbeidskiftstvende Hvilemåneder fra Skogshugningen på Libanon. (I Kong. B. B. 5. Kap. 13. 14 V.)

15.

Hvilket er Frimurere St Johannes Medbrødre igjenkjennelsestegn?

Det Pectorale eller Brysttegnet.

16.

Hvorledes gjøres dette Tegn?

Jeg legger min høire Hånd flat, med fire fingre utstrakte og tommelfingeren i rett Vinkel, på venstre Bryst eller Hjertet.

19.

Har St. Johannes Medbrødre ikke noe annet Tegn?

Jo, de har det Pedestrale eller Fottegnet.

21.

Hvad betyr dette Tegn?

Det betegner min Plikt, min Streben og mitt Fomål alltid å vandre på den Vei som er mig forelagt, og gjennem den vinkelrette Vandring nærme sig Sannheten og det endelige Mål.

22.

Hvilket er St. Johannes Medbrødres Håndtak?

Tvende Brødre trykker hverandre samtidig med Tommelfingeren på Høire langfingcrs første ledd.

29.

Hvilken Betydning gir vi Ordet Boas?

Min Styrke i Gud og Vedbliven i det Gode

[o.a.: Jødenes gud Lucifer, og det gode for Jødene].

30.

Hvorfor er dette Ord gitt til St. Johannes Medbrødre?

Fordi den innenfor Templets vestre Inngang til høire stående Statue var betegnet med dette Ord, og Medbrødrene var skyldige at forsamles ved den, såvel ved Arbeidets Begynnelse forat inndeles til slne Arbeider, som ved dets Slutning, for der å motta sin l.ønn

32.

Hvilket er St. Johannes Medbrødres løsen?

Schibboleth.

33

Hvorfor har St. Johannex Medbrødre fått dette Løsen?

Til Påminnelse om det Løsen, som gaes Israeliterne for å adskille dem fra de frafalne og oprørske Ephraimiter. som ikke kunde uttale dette Ord riktig.

37.

Hvad betyr de i trekant stlllede Båndroser som er festet på ditt Shjødeskinn?

Mine Mestere vet å uttyde det, og når tiden kommer, vil de gi mig underretning derom. Imidlertid påminner rosene mig om de Plikter som en rettskaffen Frimurer-Broder bør iaktta.

40.

Hvor har du arbeidet som Medbroder?

I Templets ytterste Rum

41.

Hvilke er disse ytterste rum?

Forgårdene og Forhuset.

2. artikkel.

7.

Hvorfor avtok mon dig Halstøiet: blottet ditt venstre Bryst innen man innførte deg i Logen?

Forat jeg skulde betenke den ed jeg som St. Johannes Lærling avla. og det løfte jeg som St. Johannes Medbroder skal fornye, og at mitt hjerte alltid skal være åpent for Vennskapets Følelser.

8

Hvorfor knappet man op dine Armlinninger og blottet dine Håndledd?

Til Påminnelse om at intet bør hindre mig i å slipe mitt Verktøi.

9.

Hvorfor blottedes høire Kne?

Fordi jeg skulde falle ned på det, idet jeg avla min forpliktelse for den høieste Byggmesters åsyn, og til tegn på at for ham er intet skjult.

22.

Hvorfor satte man del blottede Sverd mot ditt Bryst?

For å gi mig tilkjenne hvilken Straff en falsk Broder, som ikke går inn igjennem den rette Dør, utsetter sig for.

23.

Hvad hendte deg, efter at du hadde utført din Vandring?

Man vendte mig mot Østen.

24.

Hvad blev du der var?

Den Styrende og Lysets første Stråler.

3. artikkel.

3.

Hvorfor er Figurene på St. Johannes Medbrødres Arbeidsteppe innesluttet i en avlang firkant?

For å påminne Brødrene om at denne Ordens Vitenskap er forvaret innen en sluttet Krets, i hvilken ingen annen får inntre enn de som er blitt prøvet.

5.

Hvilke Figurer på St. Johannes Medbrødres Arbeidsteppe er lik dem som er fremstillet på St. Johannes Lærling-Teppet?

1. Det med Dusker prydede Foreningsbånd, slynget i knuter. 2. Solen. 3. Månen. 4. Murskjeen. 5. Vinkelhaken. 6. Passeren. 7. Vaterpasset. 8. Lodd- snoren. 9. Ordførvende Mester-Hammer. I0. Risse- brettet. 11. Den utillhugne Sten. 12. Den kubiske eller tilhugne Sten. 13. Mosaik-gulvet og 14 De derpå reiste to Kobber-Støtter.

I7.

Hvortil tjener utmålingskunsten eller geometrien?

Til å måle både Tanker og Gjerninger efter Sannhetens Grunnsetninger, samt på dens faste Axiomer å bygge og utføre alle våre livsverk.

26.

Hvad blev du var, da du steg op ad de syv Trin til Templets Forhus?

To høie Kobberstøtter eller Pillarer; den til venstre for Inngangen betegnet med Bokstaven J og den til høire med Bokstavet B.

28.

Hvad betegner Bokstavene på disse Støtter?

Deres Navn.

29

Hvad kalles den Støtte som var betegnet med Bokstavn J?

Jakin

30.

Hvad kaltes den Støtte, som var betegnet med Bokstave B?

Boas.

31.

Hvad betyder Ordet Boas?

Vi uttyder det : «Min Styrke i Gud og Vedbliven I det Gode.»

32.

Hvorfor kaltes den annen Slette Boas?

Fordi det var St. Johannes Medbrødres Tankesprog, og håvet for som efter Arbeidet forsamlede de sig ved denne Støtte for å få Betaling angående Arbeidets Utførelse og for å motta Lønnen efter dets Slutning.

53.

Hvad betyr Bokstavet G, som står i Stjernens Middelpunkt?

Det forslo Bokstav av Ordet Geometri eller Utmålingskunst, den annen av de syv Hovedvitenskaper, hvis Tilegnelse en Frimurer og i Særdeleshet en St Johanne Medbroder bør beflitte sig på.

54.

Hvorfor omgis dette Bokstav av seks særerskilte, men allikevel sammenbundne Triangler, som titsammen danner Stjernen?

Fordi disse Triangler betegner de seks særskilte Vitenskaper, som Geometrien eller Utmålingskunsten frembringer, og som sammenfatter de i disse innesluttede Kunnskaper,

55.

Hvilke er disse særskilte Vitenskaper?

1. Matematikken.
2. Mekaniken.
3. Hydrauliken og Hydrostatiken.
4. Aerostatiken,
5. Botaniken.
6. Kjemien.

56.

Hvorfor ansees nettop Geometrien eller Ulmålingskunsten som den Anden av de syv Hovedvitenskaper, og som den St. Johannes Medbrødre i Særdeleshet bør kjenne?

Fordi den lærer å måle både Tanker og Gjeminger efter Sannhetens Grunnprinsipper, samt å opbygge alle våre Livsverk på faste Axiomer.

Av St. Johannes Mesteres spørsmålsbok.

1. artikkel.

15.

Hvad har man der åpenbaret for dig?

Fem for Mestere særskilt fastsatte Tegn med dertil hørende Håndslag og MesterOrd.

23.

Hvad betyr de ni St. Johannes Mester-Slag?

Salomos Tempels ni avdelinger, nemlig tre Forgårder, tre Våninger. Forhuset, selve Templet og det Aller-helligste.

24.

Hvad ga Mesterne Anledning til å slå disse ni slag?

Det Ekko, sont hørtes fra Bjergene Zion og Moria, når Frimurerlærlingene under sitt Arbeide i Josaphats Dal banket de tre sedvanlige Murerslag.

25.

Hvorledes gjøres St. Johannes Mestertegnet?

Det gjøres foran Maven og kalles det Stomachale.

26.

Hvorledes utføres det?

Den høire hånd legges først i Medbrodertegnet, hvorpå den vendes således at dens ytre flate kommer Opad, horisontalt, med de fire Fingre sluttet, utstrakte og i vinkel med Tommelfingrene som trykkes mot Brystet.

Fra denne Stiiling senkes Hånden ned, således at Tommelfingeren berører Maven litt ovenfor Navlen.

28.

Hvad betyr dette Tegn?

At man før vil ha Innvoldene utrevet og kastet i Havets Avgrunn enn åpenbare Ordenens Hemmeligheter og Gjøremål

30.

Hvilken er St. Johannes Mesteres berøringsmåte?

Når to Brødre gir hverandre Hånden, idet de lar Tommelfingeren komme vekselvis mellem dens annens Tommel- og Pekefinger, de tvende andre Fingre halvbøiet, noe adskilte og trykket inn til Handleddet ved Armens begynnelse, samt Lillefingrene krummet og sluttet omkring den midterste del av Hånden.

34.

Hvilket er Mester ordet?

Mac-Benac.

35.

Hvad betyr det?

Kjødet skiller sig fra Benene, eller Legemet er forråtnet.

30.

Hvorledes gis Mesterordet?

Halvdelen i høire og den annen Halvdel i venstre øre.

40.

Har St. Johannes Mestere ikke flere Gjenkjennelsestegn?

De har sitt Nødrop og Tegn samt sitt Nærmelsestegn.

41.

Hvilket er St. Johannes Mesteres Nødtegn?

Begge hender sammenknyttes og holdes omvendt over Hodet, dog uten å berøre dette, og føttene settes hæl mot hæl i rett vinkel.

42.

Hvilket er Nødropet?

Mig til Hjelp Enkens Sønn av Naphtali.

43.

På hvilken Måte gir St. Johannes Mestere sitt Nærmelsestegn?

De stiller den høire Fots Hæl mot den midterste og innbøiede del av den venstre Fot og danner derved en dobbelt Vinkel.

44.

Er alle Frimurere som kjenner dette Tegn. skyldige til å nærme sig den som gjør det?

En virkelig St Johannes Mester kjenner sine Skyldigheter, og var han enn en kongelig Person eller et kronet Hode, nærmer han sig dog den som gjør det.

51.

Hvem kaller du Fader?

Adoniram, Hovedmannen for de israellittiske Arbeids-skifter og Opsynsmanm ved Templets Opførelse.

52

Hvad kalles en St. Johannes Mester?

Gabaon

53.

Hvorfor?

Fordi det fornemste Alter og Paktens Ark forvartes i Gabaon under de israellitiske Uroligheter

60.

Hvorledes vandrer  en St. Johannes Mester?

Over hele Jordens Overflate og fra Vesten til Østen.

61.

Hvorfor?

For å utsprede lyset.

62.

Hvad betydde de tre hvite Roser, som finnes på St. Johannes Medbrødres Forklæ?

De tre gruelige Slag, ved hvilke vår Fader Adoniram blev tatt av Dage.

69.

Hvad betyr St. Johannes Mesteres hvite Hansker?

At de aldri har besmittet sine Hender med uskyldig blod.

70.

Hvad betyr Damehanskene?

Den Hengivenhet og Aktelse vi skylder Kvinnen.

71.

Hvad betyr Elfenbcnsnøkkelen?

Mesternes Rettigheter til å inntre i alle St. Jolmnncs-Losjer

72.

Hvor gammel er en St. Johannes Mester?

Syv år er henrundne.

73.

Hvorfor svarer du så?

Fordi Salomo fullførte sin Tempebygning på syv år

2. artikkel.

15

Hvad blev du slutteligen var i Mester-Losjen?

Et stort Bluss eller Lys hvori bokstavet ‘G’ såes.

16.

Hvad betyr dette bokstav?

Herlighet. Høihet og Ære, hvad Mennesket bør akte høit, og som det ei begriper, — det, som er over alle Ting og høiere enn vi.

33.

Hvorfor vendets alle Sverd mot dig, da da ble lagt i Lik-kisten?

For å påminne meg om min Forpliktelse, dersom jeg mot all Formodning skulde bryte mitt Løfte til Ordenen.

34.

Hvorledes blev du opløftet fra ditt Fall?

Ved tre Rykninger.

35.

Hvad hørte du da?

En røst som ropte: Kjødet skiller sig fra Benene, eller Legemet er forråtnet.

36.

Hvad hendte dig derunder?

Jeg stod op, blev mottatt, innviet og forvandlet fra St Johannes Medbroder til St. Johannes Mester.

3. artikkel

1.

Hvem var av Salomo innsatt til å forestå Tempelbygningen?

Fader Adoniram, Hovedmannen for en Skare av 61 000 Mann, som under ham styrtes av 671 Mestere.

2.

Hvorledes forholdt Adoniram sig ved Lønnens Utdeling til så mange Arbeidere?

Han ga Lærlingene og Svennene eller medbrødrene særskilte Ord, Tegn og Håndtak; men Mesterne blott et Ord, hvorved de kunde adskilles fra de andre.

3.

Hvilket var da Mester-Ordet?

Adomirams Synbolum: JEHOVAH.

6.

Gjennem hvilken Port pleide Adoniram å gå inn i Templet?

Gjennem den vestre.

7.

Hvorledes omkom han?

Ved Sammenrottelse av tre oprørske Svenner eller Medbrødre, som foresatte sig å avtvinge ham Mesterordet og myrde ham.

11.

Hvad vant de ved dette Mord?

Kun Andonirams Død; ti de kunde ikke avtvinge denne nidkjære Mester Ordet.

16.

Hvorledes har man fått tilbake Ordet, som var tapt?

Mesterne, som fornodet, at Andoniram var blitt myrdet, og som fryktet for at han i Dødskampen kunne ha gitt Ordet fra sig, besluttet sig imellom, at det første Ord, som blev nevnt, når de fant ham igjen, for fremtiden skulde tjene til nytt Mesterord.

19.

Hvor søkte disse Mestere Adoniram?

I Templet og Egnen deromkring

20.

Hvor fant de vår aktede Mester?

I en Stenhop nær ved Templet, ved Foten av Bjerget Moria.

24.

Hvad gjorde de, da alle ni var forsamlet?

De optok Liket og gjenkjente det som sin ulykkelige Faders.

25.

Hvad besluttet de derefter?

Å forandre Mesterordet.

26.

Hvilket blev Mesterordet?

MAC-BENAC.

27.

Hvilken Betydning gir vi dette kaldeiske Ord?

Kjødet skiller sig fra Benene, eller Legemet er forrådnet.

29.

Hvorledes /gjenkjente de Stedet ved Tilbakekomsten?

Ved en tornet Busk, kalt Akasia, som de satte på Graven.

30.

Hvad befalte Kong Salomo dem siden?

Å bære den høiverdige Mesters legeme til Templet og begrave det.

31.

Hvorledes forettedes denne Begravelse?

Kongen lot ham begrave med rnegen Høitidlighet og lot sette på graven en trekantet Sølvplate, på hvilken det gamle Mesterord JEHOVAH, den høiestes Navn, blev inngravert.

4. artikkel.

3.

Hvad fremstilles i Mesterlosjen på det utbredte Teppe?

Adonirams Ligkiste, hvorpå ligger Mester-Ordet og Dødningehodet med Knoklene samt nedenfor i Norden Akasiegrenen.

6.

Hvortil tjener Akasiegrenen?

Til Erindring om, at ved dette Tegn gjenfantes det Sted, hvor Adoniram var nedgravet.

10.

Hvad betegner de tolv Obelisker, hvorav seks står i Sønden og seks i Norden?

De tolv Israels Slekter, som tok del i Tempelbygningen.

15.

Efter hvem bærer disse Søiler Navn?

Efter Salomo, Konge i Jerusalem. Hiram, Konge i Tyrus og Adoniram. Templets Arkitekt.

24

Hvad skal en Mester gjøre, om han er i fare?

Man skal gjøre Nedtegnet og rope: Mig ti! Hjelp, Enkens sønn av Naphtali !

25.

Hvorfor sier du Enkens Sønn?

Fordi alle Frimurer-Mestere efter Adonirams Død, drog omsorg for hans efterlatte Moder, som var Enke, de kalte sig hennes barn, efterdi vår aktede Fader hadde ansett dem som Brødre.

Av Lysende Skotske St. Andreas Mesteres
spørsmålsbok

2. artikkel.

1.

Hvorfor er ordet Zedekias blitt antatt til løsen for våre St Andreas Lærlinge?

Fordi det var navnet pA den avfeldige Juda-Konge, under hvis niende regjeringsår Kong Nebukadnezars feltherre, Nebuzaradan, beleiret Jerusalem, opbrente Templet og bortrøvet dets skatter.

3.

Hvorfor er ordet Nehemias St. Andreas Medbrødres Løsen?

Fordi Nehemias var den, som etter sin tilbakekomst fra fangenskapet i Babylon opbygget Salomos ødelelagte Tempel.

5.

Var han alene om å iverksette denne Tempelbygning?

Nei; foruten Zerubabel og Nehemias hadde tid efter annen flere av de Israelitiske Stammefrender fått tillatelse til å begi sig til Jerusalem, så at de i det hele var tolv, som hjemførte og ledsaget sine fange Landsmenn til Judea.

8.

Hvad gjorde Nehemias fremfor de øvrige, efterdi han er blitt ansett som bygningens viktigste forstander?

Han reiste alene, kom til Jerusalem og bega sig etter tre dagers hvile omkring staden for i ta dens murer og porter i øiesyn, hvoretter han sammenkalte dem til fortsettelse av bygningen, der som bekjent, i hans tid blev fullført.

13.

Hvorledes forholdt disse arkitekter sig, da de gjenkjente det gamle mesterord?

De tok det igjen til mesterord sig inellem og forbant sig til å bevare det. Det ga dem også anledning til å undersøke, om ikke dette kunde være det sted, hvor Salomo fordum hadde latt den ulykkelige Fader Adomiran begrave.

14.

På hvilken måte søkte de å få Visshet herom?

De veltet stenen bort ved hjelp av tvende korsvis derunder stukne bjelker og fikk da se både Gravstedet og Adonirams Kiste, som var skjult under den.

15.

Hvilke midler benyttedes for å heve Kisten?

Av de to Bjelker, hvormed de hadde bortløftet stenen, gjorde de en kran, som de opreiste på stedet; derefter hentet de et taug, som de snodde omkring kisten, og derpå kastet over armen av den opreiste kran. På denne måte blev Adonirams kiste ved fire sterke rykninger dradd op i høiden og deretter fort bort derfra.

16.

Hvad fantes i Kisten, da den siden åpnedes?

Deri fantes ikke alene en Hovednøkkel til det gamle Tempel, men også flere Klenodier og Oplysninger i Bygningskunsten, som var optegnet av Adoniram, og hvilket alt Salomo hadde latt legge hos den døde Fader ved hans Begravelse.

3. artikkel.

10.

Hvorfor bindes en søkende St. Andreas Lærlingemedbroder med det gyldne Taug og får dermed Rettighet til å reise omkring det ødelagte Tempel?

Til minne om hine gamle Arkitekter, som efterat de med et Taug hadde opløftet Adonirams Kiste, innbyrdes knyttet et Murer-Forbund, som ingen Tiders Skifter hittil har kunnet opløse.

27.

Hvorfor bindes en Høiverdig St. Andreas Lærlinge-Medbroder fast til den opreiste Vinkel for å innvies?

Av samme Grunn, som allerede er forklart, nemlig til Påminnelse om den blivende Forening, som vår Ordens Arkitekter innbyrdes knyttet på samme tid, som da ved Hjelp av et Taug. som blev festet til Bygnlngskranen, opløftet Adonirams Kiste

28.

Hvorfor slutter alle Skotske St. Andreas Mestere en væbnet Krets omkring Arbeidsteppet og Bygningskranen, mens den Ordførende Mester innvier den Høiverdige St. Andreas Lærlinge-Medbroder?

For derigjennom å vise sig ferdige til Abeidets forsvar, likesom da Nehemias atter upreiste Templet, da den ene Halvdel av Israelitterne stod under Våben fra Morgenrødets Opgang, inntil Stjernene begynte å komme tilsyne, forsynt med Sverd, Spyd og Buer.

29.

Hvorfor innvies og antas slutteligen en Høiverdig St. Andreas Lærlinge-Medbror ved fire Rykninger i det gyldne Taug til Lysende Skotsk St. Andreas Mester?

Dette brukes, i Likhet med hvad det fordum skedde, da de forenede Arkitekter ved samme Antall Rykninger ved Tauget opløftet Adonirams Kiste.

4. artikkel.

1.

Hvorfor er den Lysende Skotske St. Andreas Mesterlosje delt i Tvende Hoveddeler, hvorav den ytterste ligner et ødelagt Tempel og den Innerste Peristylen til en ny Tempelbygning?

Herigjennom symboliseres, at vi, likesom Nehemias, er sysselsatte med på det gamle Tempels Ruiner å gjenopreise et nytt Tempel, hvortil den Lysende Skotske St. Andreas Mester-Losje danner likesom Peristylen eller Forhuset.

8.

Hvad betyr Bokstavet C, som sees midt i Stjernen?

Ikke alene Geometrlen, som før forklart, men også den Høieste Byggmesters velsignede Navn.

9.

Hvorfor er den tindrende Stjerne omgitt av en Regnbue?

Regnbuen, i hvilken de fire Hovedfarver også inneholdes, er de  Hovedtegn, hvormed den Høieste Overmester bekrefter sitt Forbund med Noah, Menneskeslektens annen Stamfader.

23.

Hvad betyr den gyldne Hovtddirk eller Nøkkel?

Den forvares som Erindring om den Hoveddirk, der blev funnet i Adonirams Kiste, og betegner likesom denne Hovednøkkelen til våre Hemmeligheter.

Frimureriet er en jødisk kultus fra først til sist

Disse enkelte sitater fra de frimurerske ritualbøker, er typiske for den orientalske kultus som blev drevet i frimurer-templene.

Frimureriets Alfa og Omega er gjenreisningen ar jødenes ødelagte tempel. Alle seremonier og ritualer kretser om jødiske tanker, seremonier, symboler og historier, om Jerusalems ødeleggelse, om tempo og skikker under byggingen av templet i det gamle Jødeland, om tildragelser på bjerget Zion og Moria, i Josaphats dal, om det jødiske tempel dets forgårder, våningshus, forhus. selve templet og det alller-helligste.  som har vart mønsteret for frimurertemplene. De handler om paktens ark, de 12 jødiske stammer, dyrkelse av jødenes konger og yppersteprester, om jødenes kriger og liv og levnet — en jødisk kultus fra først til sist. Derfor er frimurernes blikk også alltid vendt mot østen.

«Hvad hendte dig etterat du hadde utført din vandring?»
«Man vendte sig mot østen.»
«Hvad blev du var?»
«Den styrende, og lysets første stråler »
«Hvorledes vandrer en St. Johannes broder?»
«Over hele jordens overflate, fra vesten mot østen.»
«Hvorfor?»
«For å spre lyset. »

Og når byggverket er ferdig, jødenes tempel gjenreist ved ariernes hjelp, og Jødenes verdensherredømme har etablert verdensrepublikken under jødisk ledelse — da kan brødrene, som det heter i frimurersproget, «legge sitt verktøi ned og gå hjem, da er vårt arbeid endt». Det vil si, da er den kristne kultur gått under, og det er ikke mere bruk for godtroende brødre, slik som i det allerede eksisterende ateistiske verdensforbund under jødisk ledelse: Sovjetsamveldet.

***

Som punkt 1 i Den store norske Landslosjes lover står der: Frimureriets formål er menneskets foredling.
Som annen post: gudsfrykt og nestekjærlighet.
Som tredje post: fedrelandskjærlighet og samfundsånd
Et meget vakkert program.
Det besynderlige er bare at man med et så edelt mål skal behøve å gå veien om alle disse jødiske symboler og seremonier, avlegge fryktelige eder og ruge over losjens hemmeligheter. Og den åndelig inspirasjon kommer heller ikke fra vårt eget nasjonale grunnlag, vår nordiske historie og vårt folks høie kultur, men fra orienten, fra østen!

Men hvorfor skulde det være nødvendig for nordmenn å vende blikket mot orienten for å tilegne sig ovennevnte dyder?
Jo, fordi frimureriets ideer er tvers igjennem internasjonale og antinasjonale og dirigeres av et folk som har hele verden som fedreland.
I den jødiske frimurerorden B’nai Briths festskrift 1902 skrev broder dr Gustav Karpels:
«Grunnloven for Sveriges store landslosje sier: Den Vise Kong Salomo blir nevnt som stifter og første stormester av ordenen. Og i den nu gjeldende fundamentalkonstitusjon er bestemt at den stormesterlige verdighet skal forbli i hans slekt.»

Altså innehaes av jøder.

Den store norske landslosje bygger på det svenske systemet. Og det er også verdt å merke sig at flere svenske konger av den jødiske slekt Bernadotte har vært stormestre, likesom den svenske konge også idag er Sveriges øverste frimurer, Viseste Salomos Vikarius. VSV.

Frimureriets ånd er den jødiske ånd som de innviede innblåser i de ikke-jødiske brødre for å berøve dem deres sunde nasjonale instinkter, deres æresfølelse deres stolthet og raseinstinkt. De blir litt etter litt trukket inn i en fullstendig forgiftet atmosfære, som de færreste makter å løsrive sig fra. Losjeånden er i sannhet opium for folket.

At frimureriet er antinasjonal bekreftes også av en rekke uttalelser fra frimurersk og jødisk hold. Således uttalte en spansk broder Lozano på frimurerkongressen i Rom i 1914:
«Vi proklamerer verdensrepublikken, avskaffelse av landegrensene, eksistensen av kun en lov: menneskerettighetene,  som våre glorverdige forfedre forkynte under den store revolusjon.»

Og den «store» revolusjon er for jødene og frimurerne den franske, som ga Jødene like rettigheter med landets egne borgere og åpnet veien til den kolossale makterobring som jødene gjennomførte i de følgende 150 år innen pressen, forlagene, handelen, industrien, børsene, bankverdenen, politikken, og som fremfor alt gjorde dem til GULLETS HERRER.

Den franske revolusjon utgikk fra frimureiet og var ledet av høigradsbrødre, og revolusjonens besettende slagord: FRIHET, LIKHET. BRORSKAP utgikk fra frimurerlosjen «Les amis reunis», og førte ikke til Frihet, Likhet og Brorskap for de undertrykte masser, men for jødene. Revolusjonen førte til jødenes emansipasjon, ikke til massens frigjørelse.

Om frimureriets innflytelse på den franske revolusjon skriver høigradsbroderen Bernadin:
«Fra 1772 til 1779 planla frimureriet den store revolusjon som skulde gi verden et annet ansikt. Herunder gjennemsyret frimureriet massen med tanken om at den selv skulde ta makten.»
«Den franske revolusjons betydeligste menn hadde funne! hverandre på ett sted, i Pariserlosjen «Les amis reunis» .. brr. Concorcet. Marat. Mirabeau, Sieyes, Clacieres, Boissy. Dupont, Robcspierre og Gregoire.»

***

Men det er som bekjent også en annen mektig internasjonal organisasjon under jødisk ledelse som arbeider for «verdensrepublikken», nemlig den kommunistisk Internasjonale! Det heter i Sovjetunionens grunnlov:
«Sovjef-forbundet er et avgjørende skritt til forening av alle land i en verdensomfattende sosialistisk sovjetrepublikk.»

Samarbeidet bekreftes også av den kjensgjerning at jødedommen, frimureriet, kommunismen og demokratiene idag kjemper side om side mot de stater som har tatt kampen opp mot de overstatlige makter og bolsjevismen.

Frimureriet er internasjonalt og antinasjonalt som kommunismen, og som den en krigserklæring til den nordiske kultur og dens bærende prinsipper.

Frimureriets og kommunismens mål er det samme: Ødeleggelse av den bestående orden og oprettetsen av en naturalistisk, ateistisk sivilisasjon, hvis religion er vitenskap og fornuft. Med andre ord ren materialisme. Og bærerne av den materialistiske livsanskuelse har alltid vært, og er jødene.

At frimureriet er ateistisk, benektet av de fleste brødre. Men også der er de ført bak lyset.

Med hvilken ærefrykt så ikke mangen en broder på frimurertemplets store G i de to strålende trekanter? Hvor mange av dem trodde ikke at det var første bokstav i ordet GUD? Hvilken trygghet følte ikke mange ved å vite at dette hellige symbol lyste dem i møte overalt i losjetemplene? Men hvad forteller spørsmålsboken om denne fascinerende stjerne? Jo, at den viser første bokstav i ordet Geometril (Se punkt 55, art. 3 i St. Johannes medbrødres spørsmålbok). Kan man finne ut et klarere bevis for losjenes materialistiske innstilling?

Det heter også ganske klart i punkt 56 at «geometrien lærer oss å måle både tanker og gjerninger efter sannhetens grunnprinsipper, samt å bygge alle våre livsverk på faste axiomer.»

Den rent matematiske analytiske innstilling i vitenskapen skyldes jødene, og her finner vi altså igjen den samme materialistiske livsanskuelse.

Jødene sier også i Zions Vises Protokoller:
«Vi må utdrive selve gudsideen av goims (ikke-jødenes) sinn og erstatte den med matematiske beregninger og materielle behov.»

I stedet for å være et teiupel for gudsdyrkelse, eliminerer frimureriet de guddommelige krefter og forklarer livet ut fra geometriens lære, «som måler både tanker og gjerninger.» Derfor går også vinkelen og passeren igjen som hovedsymboler i frimureriet.

Losjen ophøier det materielle til guddom, og forleder godtroende brødre til å tilbe materiene. Det blir en slags sort messe.

I de lysende Andreasmesteres spørsmålsbok (4. art. punkt 8) finner vi også følgende forklaring: «G betyr ikke alene Geometrien, som før forklart, men også den høieste byggmesters velsignede navn.»

Med «den høieste byggmesters navn» har sikkert de fleste igjen tenkt på Gud. Men det siktes naturligvis ikke til Gud, men til frimureriets øverste og hemmelighetsfulle mester, den viseste kong Salomo, som efter manges antagelse skal være Baron Rotschild, muligens en armen jødisk finans-fyrste.

En lignende avgudsdyrkelse finner man igjen i hele frimureriets ritus. I St. Johannesmesternes spørsmålsbok (1. art punkt 51) heter det således:

«Hvem kaller du FADER?» Hvortil broderen svarer:

«Adonirarn, hovedmannen for de israelitiske arbeidskifter, og opsynsmannen ved templets opførelse »

Er ikke det blasfemi?

Hvilken kristen vilde våge å tale om «Fader» uten at det gjaldt Vår Herre?

Men for Johannesmesteren er altså den jordiske arkitekt for Salomonstemplet Adoniram FADER.

Når man har gjort så store anstrengelser for å få prestene med i frimureriet, skyldes det bl.a. at prestene ansåes særlig skikket til å lede seremoniene. Dernest ga det jo utadtil en viss trygghetsfølelse at geistligheten gikk god for losjene og alt deres vesen.

Prestene blev fristet med at de ikke behøvde å betale kontingent og slapp også å betale de store optagelsesgebyrer for de forskjellige grader.

Den store norske landslosje hadde forledet ca. 130 prester til å avlegge frimurerløftet  Et løfte som for øvrlg ikke lenger kan ansees bindende i og med at det idag er blitt klart for alle brødre som vil se, at løftet er avlagt under falske forutsetninger.

Det er ikke som mange trodde et løfte til en menneske foredlingens institusjon, men til en internasjonal sammensvergelse.

Det er disse losjer som kaller sig kristne i motsetning til de «humanitære» losjer, som f. eks. StorOrienten (Grand Orient), som gjentatte ganger har optrådt til fordel for den gudløse kommunisme, således både under den blodige kommunistoppstand i Paris i 1870 og under borgerkrigen i Spania, hvor den åpent tok parti for de røde.

I 1877 avskaffet Stororienten i Frankrike læren om sjelens udødelighet. (Også en jødisk tanke. Idet jødenes religion er den eneste som ikke bygger på et liv etter døden.1)

  1. ) Troen på et liv etter døden er fremmed for jødene – «at det må gå deg godt og du må leve lenge i landet» – det er den lønn som han håper å få for gudsfrykt, rettferd og kjærlighet. Jøden nøier seg med å dø «gammel og mett av dage».

Losjer med det svenske system, som det norske frimureri er tilsluttet, avbrøt da forbindelsen med det franske frimureri. Men det varte ikke lenge. 32 år senere — i 1909 — blev på den .14. tyske storlosjekongress besluttet å gjenopta forbindelsen med Stororienten, tross dens antikristelige lære.

Under den franske revolusjon, der som nevnt utgikk fra frimureriet, avskaffet man Gud og kåret fornuftens gudinne, som blev båret i triumf gjennom gatene.

Stororienten tilhører som nevnt det humanitære frimureri, som åpent har arbeidet for kommunismen og søkt tilknytning til Sovjetsamveldet, og det er derfor naturlig at en av delte frimureris politiske størrelser, mr. Anthony Eden, flere ganger har vært i Moskva i politiske opdrag. sist i desember 1941, hvor avtale blev gjort om å overgi Europa til Stalins herredømme og dermed til bolsjevismen og den røde terror, om England vant krigen.

***

Under den røde novemberrevolusjon i Tyskland i 1918 heiste Prins Leopold av Preussen — i sin tid Salomos Viseste Vikarius i en av de tyske losjeforbund — 9. november sovjets blodrøde borgerkrigsbanner på sitt slott.

***

Hvad forteller så ellers disse spørsmål og svar? De viser oss klart hvordan de inviede har holdt brødrene i uvitenhet — hvordan de har, hvad vi kaller «opholdt dem med dumt prat». Fra grad til grad er de blitt avspist med underlige seremonier og forklaringer, mens den «store» hemmelighet alltid forblev skjult. Fra den ene grad til den annen måtte de lære nye stikkord, nye håndtak, nye fotstillinger, nye nødrop, nye eder, alt like mystisk og dunkelt for den enkelte broder. I den ene grad lærte han å trykke med tommelfingeren på den annen broders første langfinger ledd, når de tok hverandre i hånden til broderlig hilsen. En annen gang måtte han lære å trykke tommeltotten mot maven litt ovenfor navlen og legge frimurerhånden over maven for ikke å glemme at hans innvolder blir revet ut, om han røber losjens «hemmeligheter (ssom om den alminnelige broder skulde kjenne noen hemmeligheter av betydning). Noen gang måtte tommeltotten legges på brystet for å minne ham om at hans hjerte skal rives ut om han røber noe. Hvis han er i nød, må han sette bena i vinkel og hendene foldes over hodet, mens han roper: «Mig til hjelp, enkens sønn av Naphtali». En annen gang må han lære å nærme sig sannheten gjennom den vinkelrette vandring.

På den måten holdes interessen fanget omkring ytre tegn og symboler, mens losjenes egentlige hemmelighet alltid var noen ytterst få innviedes eiendom.

Punkt 37, 1. artikkel St. Johannesbrødrenes spørsmålsbok viser også hvilken servilitet det er lykkes de innviede å opelske hos sine ofre

***

Enkelte vil kanskje innvende at de ledende frimurere i vårt land ikke var jøder. Det er vel stort sett riktig. Men så er det heller ikke de som har bestemt ritualer, seremonicr og mål. Den øverste frimurer i Norge, Viseste Salomos Vikarlus, var bare en vikar, som utførte de ordrer som blev ham gitt fra høierestående brødre i utlandet og hvis hemmeligheter, om han kjente noen, han ved ed var forpliktet til ikke å røbe til de norske frimurere, og hvis instrukser han var forpliktet til å følge.

***

I 1887 forbød de tyske storlosjer sine brødre (altså jødiskebrødre) å være medlemmer  av den rent jødiske frimurerorden B’nai Brith. I 1909 blev dette forbud ophevet. Hvilken begrunnelse skulde man nu også bruke for et slikt forbud i en institusjon som forkynner menneskenes og rasenes likhet?

Ovennevnte forordning avslører samtidig dogmet om at jødene ikke har adgang ill frfmurerlosjene.

I frimurerkalender for 1916 fremgår det at i Wiens daværende 13 losjer, hadde 12 av dem jødiske «mestere av stolen», For å gå litt lengere tilbake finner vi at Frankrikes jødiske krigsminister Cremicux, stifteren av Jødenes Verdensforbund (Alliance Israelite Universelle, som kanskje mere intenst enn noen annen arbeider for jødenes verdensherredømme) også var stormester i Grand Orient.

En fortegnelse for England for 1927 viser at av 300 000 murere var det 43 000 jøder.

De enkelte landslosjers øverste råd heter Sanhedrin. Det er det eldgamle navnet på den høieste jødiske domstol.

Skjødeskinnet eller skjødeforkledet.

Skjødeforkledet er det kledestykke som de jødiske yppersteprester bar. Herom heter det i 2. Mosebok, 28, vers 42 43: «Og du skal gjøre dem underklær av lin til å skjule deres blusel, fra lendene inntil lårene skulde de være».

«Og dem skulde Aron og hans sønner ha på, når de går inn i forsamlingens paulun, eller de går nær til alteret for å tjene i helligdommen, at de ikke skulde bære misgjerning og dø. Denne skal være ham en evig lov, og hans sæd efter ham.»

Det er således Arons sønner som til evig tid skal bære dette klædebon, og det skulde være en evig skikk for hans efterkommere, d. v s. jødene.

Når skjødeforkledet under seremonien rives av broderen, er det en symbolsk omskjærelse, som gjør de kristne til kunstige jøder.

At det ikke eksisteret noe selvstendig nasjonalt frimureri fremgår også av den kjensgjerning at storlosjene i Danmark, Sverige og Norge var henholdsvis VIII, IX og X provins. Det vil si at de tilhører et større hele utenfor våre grenser, ellers ville de ikke kalles provinser. Tilknytningen til det Internasjonale frimureri har også alltid vært intimt, både til det lavere frimureri og til høigradsfrimureriet

Den tilsynelatende øverste broder i hver provins bærer titeten Viseste Salomos Vikarius – V S V — altså en vikar for viseste Kong Salomo, frimureriets hemmelighetsfulle mester. Han er selvfølgelig ikke kjent av de norske brødre, og de kan derfor heller ikke benekte at det er eu mann av Jødisk ætt.

***

Mangen en frimurer trodde uten tvil at han skulde innvies i vidunderlige mysterier, og det må medgis at denne illusjon greide de innvidde å la ham beholde meget lenge. For mange dessverre altfor lenge. Det vil si til broderen var så innfiltrert i spillet, at han ikke lenger maktet å komme løs igjen uten å løpe den alvorligste risiko for hevn og represalier, eller var blitt så infisert av jødeånden, at han aldri mere vil kunne tenke eller handle norsk. Med andre ord er blitt en kunstig jøde, hvit jøde.

At brødrene har vært i uvitenhet om de virkelige forhold tidligere, da mørket ruget tungt og tett over frimurenets hemmeligheter, er en sak for seg. Men at mange fremdeles ikke våger å se kjensgjerningene i øinene, og ikke vil undersøke hvad de har imlatt sig på, det er utilgivelig, i særdeleshet i betraktning av at det internasjonale frimureri arbeider under høitrykk for å ødelegge vårt land, så de fortsatt kan være en brikke i denne internasjonale sammensvergelse. At mange frimurere med fullt overlegg er med i dette landforræderske spill vet vi. Men deres skyld, som i blindhet og godtroenhet fremdeles lar sig bruke som brikker i denne overstatlige makts tjeneste, blir ikke meget mindre. De må — som de innviede — betraktes som landsforrædere.

Under unionsopløsningen i 1905 viste det sig at en rekke norske offiserer og embedsmenn drev landsforrædersk spill, idet de som frimurere hadde avlagt troskapsed til den svenske konge, som den gang var de norske frirmureres V S V.

Idag er det England som er det hellige land for frimurerbrødrene. England er det ledende frimurerland i Europa med henimot 500 000 byggere av Salomos tempel, og London er for Europas frimurere hvad Rom er for katolikkene.

Gjennem frimureriet har England skaffet sig lydige tjenere og redskaper over hele verden, Ikke minst i Norge. Det sier sig selv hvilken uhyre fare dette innebærer for vårt land under et storopgjør av de dimensjoner som vi nu gjennomlever, når vi ser hvilken rolle frimurerforæderne spilte under det enkle opgjør med svenskene i 1905. Og like så visst som den svenske konge i 1905 naturlig nok brukte edsforplikttede norske frimurere til å fremme Sveriges interesser, bruker den engelske frimurerhøiborg idag de norske brødre til å fremme Englands interesser, ikke Norges.

Ingen må tro at frimureriet er ophørt å virke fordi om det er opløst og forbudt. Med Stockholm som «nøitralt» sentrum arbeider høigradsbroderne dag og natt for å hjelpe den internasjonale jødedom til seier over de anti-kommuntstiske, anti-jødiske og anti-frimurerske stater.

Betalte landsforrædere sitter fremdeles i det frimurerske nett og er ved de frykteligste eder forpliktet til å adlyde en anonym fremmed makt og følger ordrer og paroler som de i virkeligheten ikke aner hvor kommer fra, og dermed heller ikke vet hvilke interesser de tjener. I samarbeide med vårt lands dødelige fiender driver de sin landsskadelige trafikk med opfordring til sabotasje, forbrytelser, hamstring og spredning av rykter og ophisselse til hat — på linje med den agitasjon som utgår fra de kommunistiske celler.

Det er riktig nok mange tidligere frimurere som deltar positivt i gjenreisningen av vårt lands selvstendighet, og i arbeidet for å overvinne følgene av de rømte statsmakters vanstyre og katastrofe politikk. Og de mere enn noen annen skulde være de første i kampen for å avsløre det frimurerske komplott som sammen med vårt lands bitreste fiender, frimurerklikken i London og New York, og den jødiske lederklikk i Moskva, arbeider på vårt lands ødeleggelse og for bolsjevismens seier over nasjonalsosialismen.

Av Europas ca. 670 000 frimurere har Storbritannia omkring 475 000. Av verdens ca 4.5 millioner frimurere bar Nord-Amerika omkring 3.5 millioner.

***

At denne krig, like så litt som den forrige verdenskrig, er en krig for «demokrati», for «de små nasjoners frihet» o. l., fremgår også av nedenstående beslutning som blev fattet på en kongress av «Verdensforbund av partiløse anti-nazister til beskyttelse av menneskerettighetene i U. S. A.». Kongressens formann var lederen for de antityske boykottaksjoner i U. S. A., den nu avdøde Samuel Untermeyer, jøde og høigradsfritnurer i B’nai Brith. Ifølge «Jewish Cronicle» for 14. desember 1938, avga kongressen følgende uttalelse: «Den jødiske boykott av Tyskland skal være, inntil den tyske regjering igjen tillater frimurerlosjene og har gitt dem deres eiendom tilbake.»

Altså, gjennem de ophissende boykottaksjoner arbeidet jødene i U. S. A. for å fremprovosere krigen mot det anti-jødiske Tyskland, og hvorfor? Jo, for at frimurerlosjene (d. v. s. jødene) igjen skulle få makten i Europa. Under frimurerske slagord om demokrati og menneskerettigheter er amerikanerne for annen gang lokket ut i en krig som ikke er deres, og denne gang mot «nazibarbariet» som har opløst frimurerlosjene. — utrydder kommunismen og detroniserer jødene og gullet.

Mr. Roosevelt, som blev gjenvalgt til president på programmet om å holde Amerika utenfor — men i stedet førte U S A. ut i krigen — er av jødisk ætt og frimurer av 32. grad. —
Som man vil forstå, er det system i galskapen.

***

At frimureriet er antinasjonalt, ateistisk, behersket av jødisk ånd og ritus, og et ledd i den jødiske verdenssammensvergelse, som har igangsatt en hevnkrig i verdensformat mot de stater som har avskaffet frimureriet og brutt jødenes makt. skulde være helt klart for dem som har en ærlig vilje til å forstå det som skjer i verden, og har et oppriktig ønske om å finne SANNHETEN og å tjene sitt eget fedrelands interesser.

***

Istedenfor menneskeforedling og menneskekjærllgher finner vi således bak frimureriet en avgrunn av umoral, hykleri, bedrag og menneskeuverdige seremonier.

Gjennom den jødiske kultus opdras brødrene til kunstige jøder.

Broderen gjennomgår en prosess som enten må fylle ham med avsky eller gjøre ham til det losjen tilstreber, et redskap for jødedommen.

Hvad må ikke en broder som har sin menneskeverdighet i behold, føle efter sin vandring gjennem gradene, etter det første opphold i mørkekammeret i en latterlig påkledning, med opbrettede ermer, blottet bryst, opbrettede bukeseben, famlende omkring rned bind for øinene som en blindebukk for å bli puffet i ryggen, dunket i pannen og truet med dolker og sverd? Eller etter å ha famlet sig frem med en lykt gjennom mørke underjordiske ganger for å finne akasiegrenen, opskremt og opskaket, for efterpå å bli dyttet ned i en likkiste, bredd over med likklede og sammen med andre brødre bli lagt i rekker og rad i et likkapell? Og så når «kjødet er løsnet fra benene og legemet gått i forråtnelse» å bli gjenreist fra de døde med ordene Mac Benac og «Det er fullbragt»? OG ALTSAMMEN UTEN AT HAN FORSTÅR HVAD DET BETYR?

Må det ikke være den dypeste ydmygelse for frie nordmenn?

Det er mange av disse «nordmenn» som klager over «diktatur», når statens autoritet må håndheves for å redde vårt fedreland fra nasjonal utslettelse og bl. a. fra følgene av det frimurerske renkespill. Og det er slike kunstige jøder som har det så travelt med å fortelle at nordmennene ikke tåler tvang, åndsterror og diktatur. Men hvor finner man et så krystallklart orientalsk despoti som i frimurerlosjene? Blind lydighet er det de har forsvoret sig til ovenfor en fremmed, anonym makt.

Det er bare en ting som kan redde de frimurere som har følt frimureriet og dets eder som en uverdig lenke, hvis de vil frelse sin sjel — og det er med all kraft å medvirke til at denne sataniske makt blir ettertrykkelig avsløret og for all fremtid bannlyst fra vårt land, og fra enhver innflytelse.

Og alle de godtroende ikke-frimurere — «profane» — som har latt sig fortelle at frimureriet var en uskyldig søndagsskole, og frimurerne martyrer for et «nazistisk barbari», de har også bare ett å gjøre: å stille sig i rekkene blandt dem som bekjemper denne internasjonale sammensvergelse.

***

Frimureriet og alle dets internasjonale utløpere må utryddes med roten og ALLE ÆRLIGE NORDMENN må være med i det nasjonale gjenreisningsverk, såfrem de ønsker at våre etterkommere skal leve i et land som er befridd fra slike onde, anonyme krefter, som suger kraften og margen ut av vårt folk, og som vil at nordmennene skal være et sundt og kraftig folk, som bygger sitt liv på norsk kultur og norske tradisjoner.

***

26a
Tittelsiden for Den store norske Landslosjes medlemsregister (matrikkel). Som man ser var den selvstendige og nasjonale norske Landslosje bare en provins under det internasjonale frimureri. Hadde bortimot 11000 brødre.
26b
Polarstjernen i Trondheim var den nest største losje i Norge. Bemerk årstallet 5938 — JØDENES TIDSREGNING:
27
Jødenes ødelagte tempel i miniatyr i Frimurerlosjen i Oslo, dypt nede under jorden.

Alle frimurere i verden murer på Kong Salomos tempel og deltar i dets gjenoppbygging. Gjenreisningen av jødenes tempel symboliserer jødenes verdslige messiastanke.; at jødene er det utvalgte folk som skal herske over verden,og at en mann av jødisk ætt skal bli verdens hersker.

48
Frimureriet har seiret. Monarkiene og kirken ligger knust for levitens føtter.

Frimureriets store slagord; FRIHET – LIKHET – BRORSKAP, Liberte, Egalite, Fraternite, som var den franske revolusjonens besettende parole, som det senere blev kommunismens og bolsjevikrevolusjonens slagord, til tross for at friheten bare blev frihet for jødene til å utplyndre de russiske folk, at likheten bare blev likhet i elendighet for det arbeidende folk, og brorskap bare blev brorskap mellom frimurere og jøder..

 

49
Kong Salomos krone, med sovjetstjernen og hebraisk skrift. Et av Den store norske landslosjes og det internasjonale frimureriets ‘hellige’ klenodier.
50
Frimureriets høiborg i Paris — Stororientens residens. Her møttes alle de hemmelige krefter som ledet Frankrikes politikk i generasjoner og til slutt første det inn i den ulykkelige og meningsløse krig mot det antifrimurerske og antijødiske Tyskland.

 

51
Det tidligere Frimurerpalass i Nedre Vollgate i Oslo. Det skal ha kostet noe slikt som 2-3 millioner kroner, og det tok flere år å bygge det ferdig. Det er neppe noen overdrivelkse å si at Norge siden 1905 har vært regjert fra dette ‘tempel’, som betegnende nok kom til å ligge rett ovenfor Stortinget.

Frimureriets sanne hemmelighet består i sannheten om den grønne kvist, palme eller Akasiegren.

På forskjellige steder i Talmud finner en beskrivelsen av en stav som Noah skal ha fått av sin far Enoch, og som oprindelig skal stamme fra Adam Denne stav gav først fader Noah til sin sønn Sem, hvorfra jødene stammer (o.a.: av dagens jøder er 90% konvertitter til jødedommen, ikke av Sem).

Denne berømte stav vandret så fra de tre patriarker til Josef og videre til egypteren Jetros som gav sin datter til Moses, og som brudegave fulgte staven med. Jetros hadde ifølge sagnet plantet sin stav i en have, og den bar ved overleveringen røde og hvite blomster.

Med denne stav førte Moses jødene ut av Egypten, gjennom det røde hav og ørkenen. Staven blev et symbol på det jødiske presteskaps makt og nøie knyttet til enhver overlevering. Den jødiske Messias skal med denne stav «slåde søtti folkeslag som bebor jorden og legge dem under det 71de, jødene».

Denne stav, «den grønne gren», JUDA SCEPTER, er av akasietreet. Den ligger gjemt under det hellige hvelv i templets «Aller helligste» og er symbolet på det jødiske presteskaps verdslige makt.

I frimurerske urskrifter betegnes også staven som «livstreet med hvite og røde blomster».

Om akasiegrenen fortelles videre:
Den store byggmester Salomo ga i sin tid templets arkitekt Adoniram ct hemmelig stikkord «Jehova». Noen oprørske venner ville ha tak i stikkordet, overfalt Adoniram og drepte ham, da han nektet å utlevere det. Han blev begravet i nærheten av templet. Drapsmannen blev senere funnet av Salomo og fikk en fryktelig straff: strupen blev overskåret, innvollene rever ut og kroppen delt i to. (Den samme straff nevnes også som trussel overfor brødrenc, om de røper losjens hemmeligheter;) Adoniram blev ettersøkt av syv mestere, og ledet av et eiendommelig lys blev graven funnet; det blev lagt en gren av akasietreet der som merke.

Når derfor aspiranten til Johannesmestergraden (som Adoniram) vandret gjennem de mørke underjordiske ganger under Nedre Vollgatc i Oslo, var det for å finne akasie-grenen, jødenes herskersymbol, som for arierne nødvendigvis må bli det motsatte, et SLAVESYMBOL. Er det å undres over at jødedommen triumferer, når de i århundrer har fått ikke- jødene til å være med på dette skuespill.

Hvordan må ikke dette degenerte, demoraliserte underverdenens folk fryde seg over å ha forledet nordiske folk, som står himmellvidt over dem i kultur og moral, til denne stadige nedverdigelse til Judas ære? (o.a.: 90% av Jødene er ikke av Judah, 90% er konvertitter, løgn og bedrag).

***

Om akasiegrenen heter del også angående St Andreas – mestrenes arheidsteppe at «nedenfor i Norden ligger ligger akasie-grenen». Altså, det jødiske herskersymbol over Norden!

Nok et bevis på at det er den nordiske kultur son er arvefienden ug skal under Jødisk hæl.

Norden er i frimurersproget det mørke fastland, det er den onde, mørke natt, som står i veien for jødenes planer. Over Norden lyser bare et kaldt, dødt måneskinn, over Syden en varm, livgivende sol. I Norden ligger de rå, utilhugne stener, som skal omformes og bearbeides av frimurertemplenes yppersteprester, til den «fullkomne Kubus» — den vel-preparerte brikke i jødenes spill. Nettop den prosess frimurer-brødrene gjennemgår. Og av deres holdning til den nasjonale reisning i Norge kan man danne sig et billede av i hvilken sørgelige grad denne forjødningsproscss er lykkes

 

55
Frimurerlosjen, Oslo I denne mørke, underjordiske gang måtte broderen famle sig frem for å finne Akasiegrenen, jødenes herskersymbol.

 

54
Akasiens Vei. «Hvis De ikke har en god samvittighet, vend heller om i tide. Om få øieblikk er det for sent. Ti ingen som en gang har betrådt den stille hall, kan veien tilbake»

 

57
Fra Frimurerlosjen i Oslo. Fra Akasiens Vei — den underjordiskje gang under Nedre Vollgate.
58
Fra «riddersalen», de «lysende» Andreasmestres møtesal. VII grad (Kapitel-salen).

 

59
Fra «riddersalen», de «lysende» Andreasmestres møtesal. VII grad (Kapitel-salen).

 

58a
Fra III grads salen

 

58b
«Likkapellet» i III grads salen

Disse billeder gir et godt inntrykk av dc mange tilsiktede kontrastvirkninger i frimurertemplene. Ved en delvis imponerende praktutfoldelse i enkeltc av losjens avdelinger, fikk man brødrene til å «svelge» de ufyselige seremonier og symboler som var henlagt til de mer avskrekkende omgivelser. Efter at broderen var blitt så opskremt av den nervepirrende vandring i Akasiens skumle vei eller så forferdet ved å finne sig selv og sine medbrødre liggende på rad og rekke i likkister og tildekket med likkister, at han kanskje var moden for å redde seg utav det — blev han til bedøvende musikk ført inn i praktfulle, kirkelignende saler of efterpå til kameratslig samvær vin og god mat. Og den bitre pille var slukt. Et klart bevis på hvilke fremragende menneskekjennere losjens hemmelige ledere er.

På hegge sider av kistene sees de to søyler Boas og Jakin. Det heter herom:

«Den innenfor tempelets venstre inngang til høire stående støtte bærer inskripsjonen B o a s,  og medbrødrene var skyldige å samles ved den, såvel ved arbeidets begynnelse for å inndeles til sine  arbeider, som ved arbeidets slutt for å motta sin lønn».

«Frimureriet er den kongelige kunst, der gjennom tegn, vesen og ord skal danne det fra naturens hånd rå menneskemateriale om til en en fullkommen kubus, til et bilde på guddommen»

 

60
Arbeidesteppe (Tabernaklets teppe) i VI graden

I den jødiske Kabbala symboliserer kuben (her i hvit marmor) både den fullkomne Jord og det fullkomne menneske (Jøden). Oppå kuben er anbragt et triangelformet messingskilt med ordet JEHOVA på hebraisk. Med andre ord, det er jødenes gud, hevnens og hatets JEHOVA som skal herske over jorden og menneskene. På kuben finner vi bokstavcn Y, som skal symholisere det jødiske gudsbarn. Og alle jøder er som vi vet gudsbarn; ifølge Talmud er jødene gud mere behagelig enn englene (chullin grb) og alle jøder er fødte kongebarn. <Schabbath 67 a.)

Blomsterbuketten er de tre roser som forestiller prestedømmets, kungedømmets og Jehovalærens krone, samt akasiegrenen. «frimureriets innerste hemmelighet», symbolet på det prestelige messianske jødenes verdensrike.

(En del av symbolene på teppet mangler dog på billedet.)

På kuben står også den 7-armede lysestake fra Salomos tcmpel. De fire figurer som går ut fra kuben, har ofte vært ansett som sinnbilledet på de fire evangelister. Men den virkelige betydning er sannsynligvis en annen, at de forestiller fanebilledene omkring Tabernaklet, de jødiske stammers fire grupper. Men del er jo en fordel om de almindelige brødre tror at de symboliserer evangeliene. Det bidrar til å skjule losjenes anti-kristelige grunnlag.

En tidligere Stormester for den tyske storlosje zur/ur Freundchaft dr. Settergast skrev i «Samlede Frimurerskrifter for frimurere ikke-frimurene» i 1904 angående de gammelprøisiske storlosjers kristelige standpunkt

«Det kristelige prinsipp er for frimurerne u f o r s t å e l i g. »

61
VI grads salen (Andreas losjen)

En del av galgen til høire på billedet. De to globuser understreker frimureriets internasjonale karaktcr og planer. Den ene er en almindelig globus, den annen viser hele stjerneverdenen. Både over jorden og verdsrommet skal frimureriet herske, over menneskenes sjeler og deres liv.

Også kommunismen brukcr globusen som symbol for sitt tiltenkte verdensherredømme, hvilket igjen viser et av de mange felles trekk ved frimureriet og kommunismen og bekrefter at der bakom begge deler står en og sammc makt: den internasjonale jødedom.

 

 

62
III grad skjødeskinn

 

63
Skjødeskinnet er en del av den jødiske synagoge tjenerkastes utstyr og er forbeholdt «Arons sæd», d.v.s. jødene. Etter den kunstige omskjærelse som finner sted i frimurerlosjene ved at skjødeklædet brått rives av broderen, er han ‘opphøiet’ til kunstig jøde.

De hvite hansker betegner at frimureren aldri kan besudle sine fingre, uansett hvilket arbeide han utfører i losjens tjeneste. Altså frihet om nødvendig også for forbryterske handlinger.

Flosshatt er også en meget viktig del av losjenes utstyr. Det er ellers typisk for skikkene i synagogen at folk sitter med hatten på inne. Denne jødiske skikk er også innført i frimurertemplene. Hatten hører sammen mel skjødeskinnet med til den levitiske prestedrakt.

 

64
VI grads skjødeskinn med Andraeaskorset

Ifølge legenden skulde Andreas være korsfestet på et kors med «skrå stilling.
I sagnet om Adoniram fortelles det at de som fant graven la to bjelker i kross under stenen som dekket graven og hevet den. Under stenen fant man til sin glede kisten. De laget så ved hjelp av de to bjclkcr en heisekran i form av en galge og fikk på den måten hevet op kisten.
Andreaskorset er således det middet som blev brukt til å heve Adonirams kiste. Og i kisten fant man hovednøkkelen til templet, forskjellige uptegnelser og klenodier, således akaslegrenen (Juda Sceptcr), og en byggeplan for templet utarbeidet av Adoniram
Når en så er på det rene med at gjenreisingen av templet cr symbolet for del jødiske verdensherredømme, så vet man altså hvilken opgave det påhviler Andreasbrødrene i dette jødiske byggverk.

 

65

 

66

 

68
Frimurerne Uoyd George, Orlando. Glemeneeau og Wilson – mestrene for Versailles traktaten. som vår første folkerettslærde, professor Hermann Harris Aal med rette har kalt verdenshistorien største justisforbrytelse.

 

69
St. Johannes Lærlingers Ed
Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring