Hvem styrer egentlig i USA og NWO?

Veldig god kommentar av: OAJ, 09.03.2007 kl. 20:14
Veldig god kommentar av: OAJ, 09.03.2007 kl. 20:14

————————

USA mangler respekt for verden omkring og fremstiller og formidler egne verdier og valg som de eneste riktige. På grunnlag av dette har USA etter den andre verdenskrig, gjennomført flere titals aksjoner og kriger verden over som gir mange mennesker grunn til å hate dem.

I virkeligheten har USA i lang tid oversett globale avtaler og internasjonale traktater. De deltok ikke på klimaavtalen i Kyoto og rasismekonferansen i Durban. Istedenfor at de skrev under på avtaler som sikrer vårt klima og miljø, valset de over og tråkket ned de som står i veien for den frie verdenshandel, noe som sikrer USA billige råvarer og amerikanske markeder.

USA blir mer enn noe annet land styrt av de samme private kapitalinteressene som også eier det amerikanske sentralbanksystemet, Federal Reserve System. Disse interessene (bank-baronene), som dirigerer regjeringer verden over, må ha profitt og renter på kapital for å overleve. Veksten kan ikke avta. For å oppnå det må selskapene fusjonere med arbeidsløshet som resultat, eller så må den tredje verden utnyttes, gjerne ved at autoritære regimer støttes på bekostning av den tredje verdens innbyggere.

Men det er ikke bare kontrollen over verdens oljeressurser som er viktig for USA, som produserer våpen for ca. 3600 milliarder dollar hvert år. I mange år har USA’s økonomi vært en krigsøkonomi, hvor det viktigste for våpenindustrien har vært å produsere og selge våpen. Våpenproduksjonen har ført til en teknologisk utvikling som også det private næringslivet har kunnet nyte godt av, og som derfor på mange måter har blitt et fundament i den amerikanske økonomien. Selv om den amerikanske staten taper penger på krigene, så tjener krigsprofitørene, bankbaronene på at USA låner penger.

Det amerikanske folket betaler skatt, som igjen brukes til å betale tilbake på lånene fra bank-baronene og som også brukes til å kjøpe våpen, jern, olje og teknologi av de samme bank-baronene. Det har derfor blitt sagt at USA er det minst demokratiske land i verden. USA er nemlig ikke interessert i fred og demokrati. Istedenfor vil USA at det er flest mulig konflikter på gang rundt omkring i verden, og er det ikke store konflikter på gang, sørger USA for å skape noen (Hegels dialektikk). Derfor har USA i mange år støttet ”despoter” som Saddam Hussein, Osama bin Laden, Gaddaffi og Pinochet.

Derfor er splitt og hersk-metoden og borgerkriger blitt USA’s varemerke. I tillegg har USA, i regi av FN, sikkerhetsrådet, EU og NATO, sørget for at mange vestlige land har vært med på samordnede aksjoner mot Slobodan Milosevic, Osama bin Laden og Saddam Hussein. Slikt samarbeide fører til at mange aktiviteter må koordineres og samordnes, og derfor har disse landene vært nødt til å kjøpe samme utstyr som USA har – til fordel for den amerikanske krigsindustrien. I fremtiden vil vi kunne regne med store ”allianse-kriger” mot både Nord- Korea, Syria, Libya, Iran og andre land som er lette å ta, men som ikke vil forstyrre den vestlige verdens maktbalanse. Vi kan derfor begynne å spørre oss selv om hva slags kon?ikter vi vil se i fremtiden; hvilke regjeringer skal veltes, hvilke despoter skal settes inn og fjernes igjen, hvilke land og folkegrupper skal settes opp mot hverandre?

Svarene vil vi finne dersom vi ser på konfliktene som muligheten for USA til å kontrollere verden. Ved å støtte begge partene i en konflikt og ved å støtte både venstre- og høyresiden i politikken, så kontrollerer USA verden. Jeg har hørt at USA hele tiden utfører sosiopolitiske målinger som kan sammenlignes med topografiske målinger, hvor de ser hvor mye uro det til enhver tid er i et område. De følger med politiske strømninger og økonomien til hvert enkelt land. Det blir sagt at de til og med måler hvor høyt konfliktnivået er i forskjellige deler av verden. Hvis det ikke er høyt nok, sørger USA for at det blir det. USA er mestere i ”konflikthåndtering”.

Den amerikanske nasjonalbanken Federal Reserve er privateid av private banker, private institusjoner og privatpersoner. Dette fører til at private personer får en stor innflytelse over verdens valuta, renter og inflasjon. Dersom Federal Reserve lar seddelpressen gå, så vil verdien av disse nytrykte dollarene til slutt havne i lomma på de private personene som ”eier” Federeal Reserve. De fleste tror at når man får inflasjon, så vil verditapet av valutaen forsvinne i løse luften. Det som imidlertid skjer er at verditapet av valutaen tilfaller den som trykker opp pengene – dette kalles for ”seigniorage”. En motpost til infllasjon i regnskapet blir da seigniorage.

For å forklare hvordan dette kan misbrukes så vil jeg bruke en allegori: hvis jeg trykker opp 20 000 kroner i falske penger, så blir det 20 000 kroner i seigniorage til meg, mens det blir 20 000 kroner mer i inflasjon i Norge. Dersom jeg trykker opp 20 000 kroner i falske penger og låner disse til noen jeg kjenner, så vil de kunne kjøpe seg luksus for disse pengene, men de må arbeide og skape verdiene bak, som de så betaler til meg. Jeg får da en seigniorage på 20 000 kroner, mens det blir 20 000 mer i inflasjon i Norge.

Dersom amerikanernee lar seddelpressen gå, blir det viktig for dem å få investert disse dollarene rundt omkring i verden. Først og fremst kan de låne disse dollarene til despoter som kan leve et liv i luksus, mens folket må arbeide for å skape verdiene. Mens despoten lever i luksus blir det stor inflasjon i landet og folket blir fattigere. USA, bank-baronene, trekker verdiene ut av alle land de låner penger til, samtidig som det blir inflasjon i landene som låner penger. For at ikke økonomien i verden skal begynne ”å koke” og for at det ikke skal bli hyperinflasjon, så får USA alle land til å spare, og dette gjør de ved hjelp av retningslinjer og råd fra det Internasjonale Valutafond (IMF) I Norge kan det se ut som at når nordmenn tar opp forbrukslån (kanalisert gjennom bedrifter og banker som eies av de samme folkene som eier Federal Reserve) og når bedrifter låner disse ”nytrykte” dollarene, blir det et stort skjult verditap av norsk valuta.

Dette fører for det første til offentlig fattigdom, fordi midlene som det offentlige rår over blir mindre og mindre verdt, samtidig som det offentlige må spare inn mer og mer (etter råd eller krav fra IMF). Seignioragen som amerikanerne får av dollarene som de har lånt til Norge, bruker de til å kjøpe opp norske bedrifter som Statoil, Hydro og Telenor. Ettersom amerikanerne ser at det i fremtiden vil bli en knapphet av naturressurser som olje og gass, er det viktig for amerikanerne å få kjøpt opp disse. Dette er årsaken til at de lar seddelpressen gå. For å klare dette allierer amerikanerne seg med høyreorienterte norske politikere som tror de får innflytelse på verdens politikk ved at de får lov til å være med i hemmelige nettverk, dvs. organisasjoner som Bilderberger-gruppen, Trilateral Commission og The Fellowship Foundation. Nå er det viktig for amerikanerne, det vil si bank-baronene bak Federal Reserve, å få privatisert mest mulig av de norske naturressursene, slik at de kan få kjøpt dem opp: vannkraft, drikkevann, fisk, olje og gass. For å klare dette må de blant annet fjerne den norske nasjonalstaten.

Dette klarer de dersom de får oss inn i EU. Det er da de samme privatpersonene som eier Federal Reserve som eier nasjonalbankene i Tyskland, England, Frankrike, Italia, Østerike og Sveits. Amerikanerne ”raner” også til seg store deler av norges oljefond ved at de trykker opp store mengder dollar. Dette fører til store verditap av valuta generelt, men det er amerikanerne som kan putte verditapet av oljefondet i sine lommer i form av seigniorage (jeg har hørt at amerikanerne drar inn ca. 3% av oljefondet hvert år i ”inflasjonsskatt”).

Derfor er det altså så viktig for amerikanerne at all handel i verden foregår i dollar. Saddam Hussein ville jo begynne å selge Iraks olje i euro. Dette kunne førte til at flere nasjoner, f.eks. Russland, også ville begynne å selge sin olje i euro. Jo flere land som begynner å handle varer og naturressurser i euro og annen valuta, desto vanskeligere blir det for amerikanerne å få plassert de ”ferske” dollarene de trykker opp – de ville få mindre seigniorage og de ville miste kontrollen over verdens penger.

————————-

Veldig god kommentar til denne artikkel, Skrevet av: OAJ , 09.03.2007 kl. 20:14

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring