Indianske profetier om vår tid

Profetier fra mange kulturer vitner om at det er spennende tider vi lever i.

Kristne har ikke monopol på profetier som forteller om en ‘endetid’ eller slutten på en epoke.

Mange indianerstammer som Hopiene og Haudenosaunee, men også mange andre som Cree og Lakota i nord og Maya Lokono og Maquiritari i sør, har profetier i sine åndelige tradisjoner som beskriver en ‘endetid’. De tegner ofte bilder av tidligere perioder som er svært lik vår nåværende tid, og beskriver profetiske tegn tydelig for dem som er disponert for å se slike ting. Mange profetier, ifølge forskjellige kulturer og profetier, viser at store endringer er på vei. Det er ikke nødvendigvis negativt.

Hopiene advarer om en kommende potensiell Apocalypse. Den siste Hopi ‘NAVOHTI’ advarsel til menneskeheten.

«Når slutten av epoke er nær vi vil se en glorie av tåkedis rundt himmellegemene. Kom fort Skaper.»
«When the end of the age is near we will see a halo of mist around the heavenly bodies. Come quickly Creator.»

En glorie av tåkedis omkring sol og måne som nå er sett fra alle steder på jorden oppfyller ett av de siste tegn, ifølge Hopi profetiene, som signaliserer slutten på en tidsalder, og at en Stor Rensing er i ferd med å begynne.

«Nå er vi helt på slutten av veien vår. Mange mennesker kjenner ikke lenger den sanne veien til Store Ånd. De har faktisk ingen respekt for Store Ånd eller for vår dyrebare Moder Jord, som gir oss alt liv. Naturen selv snakker ikke med en stemme som vi lett kan forstå … Hvem i verden kan tale for naturen og den åndelige energien som skaper og renner gjennom hele livet?
«Now we are at the very end of our trail. Many people no longer recognize the true path of the Great Spirit. They have, in fact, no respect for the Great Spirit or for our precious Mother Earth, who gives us all life. Nature itself does not speak with a voice that we can easily understand… Who in this world can speak for nature and the spiritual energy that creates and flows through all life?»
– Hopi spiritual leader, Banyacya

‘Hopi Sol & Måne Halos’ (glorier) har blitt observert rundt Sol & Måne siden 2000. Det var cirka år 2001 at folk virkelig begynte å bli bekymret av de forferdelige effektene av chemtrails, og bekymret for at deres egne regjeringer bedrev biokjemisk krigføring mot sitt eget folk.

«Hvis vi mennesker ikke våkner opp til advarslene, vil den store renselsen komme for å ødelegge denne verden akkurat som de forrige verdener ble ødelagt.»
«If we humans do not wake up to the warnings, the great purification will come to destroy this world just as the previous worlds were destroyed.»
– Hopi spiritual leader, Banyacya

Hopi mist og chemtrails; Døden i luften.
Hopi mist og chemtrails; Døden i luften.

Banyacya sier et det er nødvendig for mennesker som ikke har separert seg selv fra landet og naturen å snakke ut.

En av hopienes eldste Floyd Red Crow Westerman, og Oren Lyons snakker i video nedenfor om fortid, nåtid og fremtid. Hvordan og hvorfor Amerika har blitt som det er og er skjebnebestemt å gå.

Noen av Floyd Red Crow Westerman’s og Lyons poenger:

 • Amerika dør. Innenfra. Fordi en ikke lenger er åndelig forbundet med jorden.
 • Alt er åndelig. Alt har en ånd.
 • Alt er skapt av den ene Skaper. Vi er her på jorden noen få vintrer, så drar vi til åndeverdenen.
 • Åndeverdenen er mer virkelig enn de fleste av oss tror. Åndeverden er alt.
 • Kroppen er 80% vann. Vannet er hellig. Luften er hellig. Når disse er forurenset vil det skape sin egen reaksjon.
 • Ingen negativ ting at det vil bli store endringer. Det er evolusjon. Ingenting forblir det samme.
 • Om sitt sedvanlige svar til Darwinister; Apene er kanskje deres forfar, men de er ikke vår.
 • Lære hvordan plante noe.
 • Det er ingen ende på livet.
 • Hver generasjon har ansvaret for de neste sju generasjoner.
 • Store selskaper (corporations) er beslutningstagerne i dagens verden.

Facebook Comments