Esoterisk

Dragning fra Mørke til Lys

Hei Big Brother og Illuminati puppet. Hører du folket synge? Hører du de fjerne trommeslag? De som har øret til jorden, og hjertet mot Ånden hører det. Og om ikke lenge vil du også høre det, samme hvor høyt på strå du har plassert deg selv. Fra Les Miserables- 10års Jubileum – Encore 1 ‘Do You Hear The People Sing’ […]