Island: En Nasjon av Bastarder (Dokumentar)

Island, Sverige, Norge og Danmark blir ofte betraktet som progressive modeller av «sosialdemokrati» av liberale og vestlige medier, som har til hensikt å implementere verdensosialisme (Nye Verdensorden), og ledende regjeringspolitikere i USA og andre «kapitalistiske» økonomier på begge sider av det politiske spektrum pusher det samme.

Pastor Steven Anderson i en Baptist menighet i USA har vakt bestyrtelse på Island etter å kalt dem en nasjon av bastarder. Likestilling, betalt foreldrepermisjon, «fritt» helsevesen, «fri» utdanning, sjenerøs arbeidsledighetstrygd og studiefordeler, høy levestandard og forventet levealder med lav arbeidstid gjør skandinaver til de «lykkeligste menneskene» i verden, er påstanden. Men lykken er som vi skal se kunstig skapt, som vi skal se. Folk tror de er lykkelig, men er de? Der finnes ingenting som en fri lunch, hvis du gir Staten lillefingeren, tar den hele hånden.

Det er system som er innrettet for å skape pingler og systemavhengige kasus. Det er så fjernt fra den norske folkesjel som det kan komme.

Til slutt vil den utvikle seg diktatorisk, og ikke til tjeneste for individene som det var under det kristne skandinaviske systemet. Under sosialismen som kuppet våre nasjoner, skal dere få se det motsatte, da er det herskerprinsippet som gjelder, ikke det kristne tjenerprinsippet lenger som det engang var for spesielt utvalgte områder, og kun det, til de offentlige ansatte, med et strengt mandat hva de kan utsette for og gjøre inngripen i indivdets og borgerens liv (kun i kriminelle tilfeller var det den gang vår nasjon var kristen).

Det var borgerne som var herskere over de statsansatte og deres parlamentariske representanter som representerer dem og ingen partier. Det sosialistiske systemet vil strekke sin fangarmer langt inn i den private sfære, den private eiendomsretten blir truet. Vi eier ikke lenger vår tomt eller vårt hus, vårt lille stykke Norge, vi bare leier den av Staten (?). Dette system synest veldig bra for hjernedøde sosialister. Var det bra i USSR – sovjet Russland?

Documentary – «Iceland: Nation of Bastards»

«Barn er deres undertrykkere, og kvinner hersker over dem. O mitt folk, de som fører deg vill, setter deg i stor fare og ødelegger dine stier». – Isaiah 3:12

Hele systemet er bygget for å skape hjernedøde mennesker, som ikke kan eller skal tenke selv, deres herskere skal tenke for dem. Det er systemet. Og de som tilber bildet av dette ‘Dyret’, de har Dyrets Merke, sies det i Johannes sin Åpenbaring, i motsetning til de som har Guds Segl (Rev. 7:3). Det er den Skandinaviske realitet, en realitet ikke så mange vil eller kan se; The Matrix. De er helt avhengig av systemet, og klarer ikke å se hvordan de kan koble seg av, så de gir Dyret sine arbeidskraft og sine penger (skatter) så Dyret kan tukte dem og gjete dem. Og populasjonen lar seg villig gjete. Den ‘Gode Hyrde’ er ut, den ‘Onde Hyrde’ er in.

Våre nasjoner har gått fra å være de største kristne nasjoner i verden, ved lov, i 1000 år, til å bli de største ateistiske, av sosialistisk hjernevask. Det er så galt dette har blitt. Vi har gått fra himmel til helvete, kun i andre halvdel av min levetid.

Noen skal betale det. En gjeldstynget neste generasjon?

Staten har ingen penger før den tar dem fra borgerne, til alle sine tvilsomme luksusprosjekter, som feminismen, til å finansiere alenemødrene og 31,5 % av arbeidsstyrken i offentlig sektor (2015), finansiere hedonismens utbredelse sitt presteskap, en politisk elite og maktkaste, etc. Jesaja klager over feminismens åndelige kostnader: «For mitt folk er barn deres undertrykkere, og kvinner hersker over dem. O mitt folk, de som leder dere, setter dere i stor fare og ødelegger dine stier.» (Isaiah 3:12)

Er Skandinavia det lykkeligste stedet på jorden, en sosialistisk utopi, eller har de progressive undergravet hjørnestenen (Isaiah 28:16, 1 Peter 2:7-8, Acts 4:10-12) til disse en gang store kristne nasjoner, som de ble grunnlagt som? Denne filmen gjelder de tidløse sannhetene i Bibelen for å vise dårskapen til dem som forkaster Guds ord, og lenet seg på egen forståelse av hva virkelig fremgang og lykke er et resultat av. Selv i Bibelske tider ser vi at «the Builders» (frimurere) valgte seg feil hjørnestein altså, som de gjør idag også. Resultatet vil bli det samme idag som det var da. Nasjoner i ruiner, nett som den jødiske rabbi Karl Marx Mordechai Levy lovet det skulle bli, av anti-Krist ånden deres:

Satanist Rabbi Karl Mordechai Marx Levy

Filmen kan kjøper på DVD her:
https://store.framingtheworld.com/products/0165

SOMA (Brave New World mentalitet): Hva som det er snakket mindre om angående ‘de lykkeligste nasjoner i verden’ er at de Skandinaviske nasjoner har det største forbruk av anti-Depresjons medisiner og lykkepiller i verden,  og de som ikke kan bedøve seg på det bruker alkohol og narkotika som sin soma, og videre:

  • Hovedmengden av barn vokser opp uten en far, under kvinners makt, og kvinners makt til å sparke fedrene utav sine barns liv (påskuddene er kreative og ofte ondsinnede).
  • Foreldre har gitt fra seg foreldreretten til Staten. Gud gav dem barn, de gav dem til Staten.
  • Eldre folk gis ikke mat og drikke på sykehjem, for at de skal dø fortere for å spare penger for samfunnet (Liverpool ‘care’ pathway). Alle synest det er ok.
  • Feminismen skaper homseksuelle (feminisering, for barn er ikke født slik, de skapes slik, av mennesker)
  • Fostre aborteres ved kvinners innfall.
  • Tidlig påvist Downs Syndrom og lignende aborteres, Brave New World.
  • Når en hel nasjon erklærer at Jesus er en myte og at Gud er død, gir det Djevelen full lisens for å komme inn og ødelegge.
  • etc.

Men til tross for den fristende retorikken har utopisk sosialisme en ødeleggende historie, ofte oversett av de som er oppfostret og hjernevasket på politisk korrekthet via massemedia. Alt dette er ikke tegn på et himmelsk samfunn, men faktisk er det symptomer på nasjoner som snart kommer under dommen, som blir utslettet.

Det stunder mot natten (i overført betydning også)

Når selv Den Norske Kirke har blitt politisk korrekt, og utbrer det satanistiske evangelium til jødiske Anton LaVey i Church of Satan, mer enn Jesus Kristus sitt, da vet vi at åndelig sett har sosialismen sin pris.

Sexuell frihet for alt og alle

Den Norske Kirke, hedonismens synagoge
http://www.riksavisen.no/den-norske-kirke-hedonismens-synagoge/

Menneskerettighetene må ut av den Norske Grunnloven
http://www.riksavisen.no/den-norske-kirke-hedonismens-synagoge/

Sosialisme; Lucifers dødsfelle
http://www.riksavisen.no/sosialisme-lucifers-dodsfelle/

De som kuppet norske institusjoner og myndigheter, gav avkall på den hjørnesteinen (Jesus Kristus) som gav den norske nasjonen suksessen. Det er lett å være vellykket når en surfer på den kristne pietismen som skapte velstanden, men toppen er passert, og veien nedover har allerede begynt. Det er sikkert bra for den sosialistiske majoriteten at de er for dum til å forstå det. Ignorans er av og til en velsignelse, inntil realitetene innhenter dem. Ateistiske nasjoner får som fortjent.

Demokratisk sosialisme. Veldig religiøse i sin Statisme, tilber Staten

21. Mai forkaster Stortinget protestantismen
http://www.riksavisen.no/21-mai-forkaster-stortinget-protestantismen/

Den norske kristne kongerekke opphørte i 1957?
http://www.riksavisen.no/den-norske-kristne-kongerekke-opphorte-i-1957/

Norway; One Thousand Years under Christs Reign
http://www.riksavisen.no/norway-one-thousand-year-under-christs-reign/

Christs 1000 Years Reign is In the Past
http://www.riksavisen.no/christs-1000-years-reign-is-in-the-past/

Gud har en plan; Først frafallet. Så ødeleggelsen. Hveten og ugresset skal separares. Se hvem som velger hva, hva de benytter sin frie vilje til, ondt eller godt, rett eller galt (i Guds øyne). Ugresset brennes på bålet (Matt 13:30.) Så frelsen og Riket for de som tilhører Gud.

O Store Gud – Bjøro Håland

Spread the love - Sharing is caring
 
 
 
   
3
Shares
Skriv ut (Print) Skriv ut (Print) Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)

Legg inn kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.