Skriv ut Skriv ut

Joda Virginia, der finnes en Jødisk Frimurer Konspirasjon

Jeg er gammel nok til å huske når jula var en gledelig religiøs feiring av Kristi fødsel og kjærlighetens evangelium. Undertrykkelse av julen er et symptom på kreft som infiserer menneskeheten. Vi har vært undergravd av en satanisk kult, Illuminati, som er ansvarlig for krig, terror og kulturell degradering generelt. Samfunnet er satanisk besatt. Vi kan motstå den ved å feire jul mer og bedre enn noensinne.

Hvert år er det en litt mindre Kristus i julen, litt mindre kristen ånd. Den givende ånd begrenses nå til utveksling av gaver. Knapt er det omtale av kristen kjærlighet. Vi kan ikke engang si «God Jul». Det kan fornærme noen mennesker, satanister kanskje. Gud er kjærlighet. Satanister er ikke store tilhengere av Kjærlighet. De har mye innflytelse.

Dette året (2016) det synes vi har kastet inn håndkleet og sluttet oss til å feire den som «ferie». Det er færre dekorasjoner og julesanger. 77% av amerikanerne identifisere seg som kristne, men det virker som bare minoritetene har rettigheter. Bare minoriteter kan være «fornærmet». Vi vil ikke høre de vanlige protestene selv. Det har vært en sømløs overgang. Julefeiringen, en gang så intense og vakre, har blitt en ting fra fortiden. Ingenting av dette er ved et uhell.

Utrolig og merkelig som dette høres ut, en satanisk kult, Illuminati, styrer verden. Illuminati består av Kaballist jøder og deres Frimurer go-fers som er bemyndiget av de sentrale banktjenester kartellet, nemlig Rothschilds, Warburgs, Rockefellers etc.

Deres mål er å overføre sitt private monopol på kreditt (valuta) til monopol over makten for alle sider av livet, et system som ligner på kommunismen.

Mens de yter lip service til religion, så tilber de Lucifer. Deres agenter kontrollerer verdens media, utdanning, næringsliv og politikk. Disse agentene kan gjerne tro de bare forfølger profesjonell suksess, men suksess i disse dager betyr ofte bokstavelig talt å tjene Djevelen.

Denne konspirasjonen ville ikke vært mulig uten den aktive medvirkning og passive aksept, for ikke å nevne hvor enkelt de kan bli korrumpert og godtroenhet blant de fleste ikke-jøder.

Fanget av sin egen rikdom, later Illuminati til å være moralsk mens de arbeider for å slavebinde menneskeheten i en Ny Verdensorden. Sions Protokoller er deres oppskriftsbok.

Hiroshima, Dresden, Auschwitz var blodsoffer for deres gud Lucifer. De er ansvarlige for de to verdenskrigene, den store depresjonen og den kalde krigen; 11. september og Irak, Afghanistan, syriske og ukrainske kriger. Illuminati jødene (nykonservative) synes å være iferd med å forberede en tredje verdenskrig. De må ødelegge verden fordi de ikke kan tåle en verden som ikke er støpt i sitt bilde.

Satanister er motivert av hat mot Gud og menneskeheten. De snur godt og ondt på hodet som på en måte spytter i Guds øyne og serverer Lucifer. De definerer mennesket som et dyr styrt av instinkter og benekter eksistensen av vår sjel og åndelige idealer. De erkjenner Guds eksistens, men velger bevisst å trosse og fortrenge ham.

Deres mål er å snu virkeligheten slik at alt som er sunt blir oppfattet som å virke perverst; det naturlige virker unaturlig; vakkert synes stygt; og sannhet synes som løgner, og vice versa.

Hovedsaklig ønsker disse satanister å omdefinere virkeligheten i henhold til deres egen interesse og perversjoner. Det er som en kreftform vi lider under.

Satanismen gir kraft til: Den Nye Verdensorden

Illuminati skapte kommunismen som en prototype av Den Nye Verdensorden. Karl Marx ble ansatt for å selge totalitært styre ( «proletariatets diktatur») ved å late som likhet og likestilling. Han var en Cabalist jøde og satanist som Trotsky, Lenin og Stalin var det.

I sin bok, Marx og Satan (1986) av Richard Wurmbrand, en jøde som konverterte til kristendommen, illustreres Marx`s glødende hat mot Gud og menneskeheten. Så tidlig som i 1848, skrev Marx om en «kommende verdenskrig» som vil eliminere «riffraff» som russere, tsjekkere og kroater.

«Den kommende verdenskrigen vil ikke bare føre til reaksjonære klasser og dynastier, men også hele reaksjonære folkeslag, som vil forsvinne fra jordens overflate. Og det vil være fremgang mens det pågår … revolusjonen … som bryr seg like så lite om de menneskeliv det ødelegger … som et jordskjelv bryr seg om husene det ødelegger. Klasser og raser som er for svake til å dominere de nye forholdene … vil bli beseiret … deres navn vil forsvinne. » (42)

I sitt dikt ‘Human Pride’ (Menneskelig Stolthet) skriver Marx at han vil «vandre Gudelignende og seirende gjennom ruinene av verden … Jeg vil føle meg lik skaperen.» (31)

Wurmbrand, en pastor som ble fengslet i Romania, sier kommunismen er satanisme gitt kraft av Satan. Kristne ble ikke bare brutalt forfulgt og drept, dette ble gjort for å spotte. Kommunismens mål, målet for den Nye Verdens Orden, er å spotte Gud og til å prise Lucifer. En kommunistisk avis bekjente: «Vi kjemper mot Gud. Å rive troende fra ham» (77)

(Marx gjør Frimurer handtegn)

Ifølge Wurmbrand, var den russiske revolusjonen en tid da «kjærlighet, goodwill og sunne følelser ble ansett å være onde og retrograde. En jente gjemte sin uskyld, og ektemenn deres trofasthet. Destruksjon ble hyllet som god smak, nevrasteni (neurasthenia) som et tegn på et fint sinn. Dette var temaet for nye forfattere som ble trukekt ut på scenen frem fra glemselen. Mennesket fant opp nye sedvaner og perversjoner, og var kresen i sin unngåelse av å bli trodd å være moralsk. « (85)

Disse Luciferianere skildret deres opprør mot Gud og naturen som fremgang og frihet. Dette alt-er-tillatt refererer bare til å rive ned den guddommelige orden. I innvielse i den syvende grad av satanisme, de flinke sverger, «Ingenting er sant og alt er tillatt.» I Det kommunistiske manifest, sier Marx at all religion og moral vil bli avskaffet og alt tillatt.

Dialog med en Frimurer

En av Richard Wurmbrand brødre oppnådd de høyeste gradene i de jødiske losjer i mureriet og ble Grand Master. En dag, to brødre, en kristen, den andre frimurer, hadde en svært levende diskusjon.

RICHARD – Hvordan kunne du tenke at de få millioner jøder tar over og kontrollerer og styrer de nesten fem milliarder ikke jøder?

BROR –  Vi har nok agenter. Noen av dem vet at de er våre menn, andre ikke, men alle av dem er til rådighet, og vi vil være deres Gud. Vi skapte frimureriet og kommunismen; og gjennom kommunismen, kapitalismen, Materialisme og Humanitet, har vi allerede gitt jødisk spiritualitet til hele verden. Dag etter dag blir verden mer og mer jødisk. Vi, jødene, er  gjæren i det 20. århundre.

RICHARD- Messias har allerede kommet for oss.

BROR – Nei, det var en forræder mot det utvalgte folk. Fordi det jødiske folk selv er Messias!

RICHARD – Det jødiske folk er full av synder og adlyder ikke budene vi har fått fra Gud til Abraham, Isak og Jakob, derfor kan dette folk ikke være Messias, helgener eller perfekt. Den perfekte og helgen var og er fortsatt bare Jesus Kristus.

BROR – Vi hater dem, de kristne, og du, Richard, du er en forræder mot vårt folk. Når vi skal bygge nytt Salomons Tempel, som vi skal bygge i byen Jerusalem som det høyeste monument i verden, og på den skal det være skrevet: «Glem aldri hva de kristne gjorde mot deg».

RICHARD – Du vil ødelegge deg selv. Det er ikke mer himmel for deg, fordi utover materialisme har du ikke noen andre mål, ingen idealer.

* * * * * *

KRISTUS kan ha blitt korsfestet når Satanister har kondisjonert oss til kortslutning ved omtale av religion. De har gjort at Gud virker mystisk, ukjennelige eller ikke-eksisterende.

Kristus sa: «Gud er en Ånd, og du skal adlyde ham i ånd og sannhet.» (Johannes 4: 23,24). Gud er absolutt kjærlighet, sannhet, rettferdighet, godhet og skjønnhet. Hvis du mener disse tingene er ekte, enten du oppnår dem eller ikke, så tror du på Gud.

Kjærlighet er prinsippet om menneskets utvikling. Gud ønsker det å bli manifestert i Hans skaperverk. «Vær da fullkomne, slik som deres far som er i himmelen er fullkommen,» (Matt 05:48).  Jo mer vi legemliggjøre åndelige idealer, jo mer Gud-lignende og Ekte blir vi. Det motsatte er også sant.

Vi ofrer oss for hva vi elsker. Hvis vi elsker Gud, ofrer vi oss til Ham. Folk spør hvordan vi kan bekjempe Den Nye Verdensorden. Ingenting ville gjøre Illuminati mer bekymret enn en gjenoppliving av troen på Gud. Millioner som var villige til å kjempe og dø for Gud, det ville skremme vettet av dem.

Konklusjon

Vi blir degradert og forberedt for slaveri eller ødeleggelse. Massemedia (filmer, musikk og videospill, tv) skaper en alternativ fantasi og undertrykker virkeligheten. Den besettelse med promiskuitet, nakenhet, kroppsfunksjoner, stygghet, splid, vold, trivia, kjønnsskifte og homofili utgjør et nådeløst satanisk angrep på vårt sinn og vår sjel. Vi blir innlemmet i en satanisk kult.

(Miley Cyrus- Entertainers er tankestyrt satanist. Cyrus ble forvandlet fra «flink pike» Hannah Montana, og fungerer nå som et negativt forbilde for millioner av unge jenter)

Hvis våre ledere ikke var Luciferianere, så ville media og kunst være opptatt av spørsmål om sannhet og løgn, godt og ondt, skjønnhet og stygghet. Vi ville bli hevet og inspirert. Historien ville bli avslørt, ikke undertrykket.

I stedet blir våre sjeler matet med sagflis, utsultet på positive forbilder og inspirasjon. Vi blir behandlet som kveg.

Hvor llluminati sin egentlige hensikten er å eliminere Gud, følger det vi bør gjøre er å sette Gud i sentrum av vår bevissthet. Folk spør: «Hva skal vi gjøre?» Ikke se etter veiledning fra andre. Se etter veildning fra Bibelen, og fra Gud innenfra, ren bevissthet.

Dette er hva Illuminati frykter. I Sions vises protokoller (5) skriver forfatteren: «Det finnes ikke noe mer farlig for oss enn personlig initiativ, hvis det har geniet bak det, kan et slikt initiativ gjøre mer skade enn det som kan gjøres av millioner av mennesker blant hvem vi har sådd splid. «

* * * * * *

Mellom jul og nyttår, en protestantisk prest, en katolsk prest og en rabbi fand seg selv sitte sammen på et rutefly. Under flyvningen kom samtalen til slutt inn på hvordan de feiret jul:

Den protestantiske predikant fortalte om sine vanlige julegudstjenesten , en skuespill om Jesu fødsel for barn i kirken, sang av alle, og vanlig god vilje over kaffe og godbiter etterpå.

Presten i sin tur nevnte messen på julaften og dens tankevekkende mening for katolikker.

Rabbineren fortalte hvordan, etter at den siste kunden forlot butikken da gikk de alle til bakrommet og sang salmer.

Både predikanten og presten utbrøt sammen, «Salmer? Dere jøder synge jo ikke salmer!»

Men rabbiner lo og rettet dem: «Å joda, det gjør vi, alle sitter rundt bordet og teller penger og synger: Hvilken venn vi har i Jesus.»

* * * * * *

Jim Perloff : Min gjetning er at Satan retter seg spesielt mot jødene for infiltrasjon på grunn av den spesielle rollen som Gud hadde gitt dem. Satan ønsket å ta over dem, akkurat som han akter å ta over Guds by, Jerusalem, for den endelige trone til Antikrist. (2 Tess 2: 3-4).

Han lykkes åpenbart i å underlegge seg svært mange jøder. De mener deres suksesser er utledet fra å være «de utvalgte»,  men få innser hvem det er som utvelger dem. Ved å gjøre mange jøder til kaballister og instrumenter for det onde, visste Satan at verden ville hate jødene, og at noen mennesker ville bli forvirret av å hate Gud i tillegg.

På samme måte, håpet han å gjøre det slik at verden hater Kristus når Antikristen (falsk Kristus) blir hersker og slipper løs sine grusomheter.

Jeg har sluttet å prøve å finne ut hva Vises Protokoller av de Lærde av Sion mener annet enn akkurat hva de sier  de «egentlig betyr.»: En ordning for jødisk verdensherredømme. Dette er hva Satan måtte love jødene i retur for deres lydighet (han tilbød også Kristus alle riker i denne verden hvis han ville falle ned og tilbe ham, men Kristus avviste tilbudet – Matteus 4: 8-10).

For å ta over verden, visste sionistene at de ville kunne avkreve hjelp fra hedenske «go-fers» (som du treffende sa det), slik at de kontrollerte frimureriet, deler ut overdådige materialistiske motytelser for deres absolutt edsvorne lydighet.

Det bør alltid bli husket på at mange av de assimilert jødene ( «lesser brethren») og deres kolleger (lav-rang Frimurere) forstår ingenting av dette. Men de på toppen av det sionistiske / Frimurerske pyramidale hierarki gjør det. Ja, Virginia,  de er Illuminati.

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Facebook Comments

Kommenter. Leave a Comment


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.